การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ภารกิจ วิสัยทัศน์ (Vision) - กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ภารกิจ (Mission) - จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ค่านิยมร่วม (Core Value) - บริการดี มีคุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีประชาสัมพันธ์แรงดันไฟฟ้าตกเนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และก...
22/10/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์แรงดันไฟฟ้าตก
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในสถานีไฟฟ้าอุทัยธานี และ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งผลให้ต้องดับกระแสไฟฟ้า (สายส่ง 115 กิโลโวลต์) ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.30 น.

เพื่อลดความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี, อำเภอทัพทัน, อำเภอสว่างอารมณ์,
อำเภอหนองขาหย่าง, อำเภอห้วยคต, อำเภอลานสัก, อำเภอบ้านไร่ และอำเภอหนองฉาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง จากพื้นที่ข้างเคียง
เพื่อจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประชาชนทั่วไปมีไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงครั้งนี้
อาจมีผลกระทบทำให้พื้นที่ดังกล่าว มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน
จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้ไฟฟ้า ให้งดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่ไม่จำเป็น
เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้า
ในวันดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
*แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 056-511648
*กรณีแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 056-511641
*PEA Call Center 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
12/09/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

31/08/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
18/07/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สาเหตุที่ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี เนื่องจากมี...
17/07/2020

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
สาเหตุที่ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี เนื่องจากมีพายุหมุดพัดกิ่งไม้พาดระบบไฟฟ้าแรงสูง 115 kV PEA จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

15/07/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งการปิดปรับปรุง "ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูม...
02/07/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งการปิดปรับปรุง "ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการชั่วคราว โดยระบบสามารถให้บริการลงทะเบียนและติดตามสถานะได้อีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Pea

08/06/2020
07/06/2020
เนื่องจากเวลาประมาณ 15.30 น มีฝนตก ลมกระโชกแรงในพื้นที่ อ.เมือง และพื้นที่โดยรอบ ทำให้ระบบจำหน่ายได้รับความเสียหายหลาบพื...
02/06/2020

เนื่องจากเวลาประมาณ 15.30 น มีฝนตก ลมกระโชกแรงในพื้นที่ อ.เมือง และพื้นที่โดยรอบ ทำให้ระบบจำหน่ายได้รับความเสียหายหลาบพื้นที่

1 พื้นที่ อ.เมืองอุทัยธานี ต.เกาะเทโพธิ์ ไลน์แยกเข้าวัดภูมิธรรม มีเสาไฟฟ้าแรงสูงขานาด 12 เมตร หักโค่นจำนวน 10 ต้น มีผู้ใช้ไฟฟ้ารับผลกระทบประมาณ 300 คน. รีสอร์ต 2 แห่ง. ฟาร์มไก่ 1 แห่ง
ปัจจุบันดำเนินการปักเสาแล้ว 2 ต้น
[ ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าโซนไลน์แยกวัดภูมิธรรมได้ ]

2 ต้นไม้หักทับสายไฟฟ้าแรงสูงเขต อ.ทัพทัน-อ.หนองฉาง
รับไฟจากอุปกรณ์ Uaa5r-02 avr.
[ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติ เวลา 16.55 น ]

3 ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักไลน์แยก ต.เขาปฐวี
[ ไม่ทราบรายละเอียด ]

แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง
01/06/2020

แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง

ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่เนื่องจากมีการรื้อถอนอุปกรณ์ ณ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง#สอบถาม 056-539119
26/05/2020

ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่
เนื่องจากมีการรื้อถอนอุปกรณ์ ณ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง
#สอบถาม 056-539119

28 พค.63 ไฟตกทั้งอำเภอนะคะ
เนื่องจากมีการรื้อถอนอุปกรณ์ ณ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง
#สอบถาม 056-539119

แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง
25/05/2020

แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง

22/05/2020
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไข โดยรื้อถอนเสาที่ชำรุด และปักเสาไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เร็วที่สุดในพื้นที่บ...
17/05/2020

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไข โดยรื้อถอนเสาที่ชำรุด และปักเสาไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เร็วที่สุดในพื้นที่บ้านหนองขุย
ขอ อภัย ในความไม่สะดวก ครับ

เมื่อเวลา 17.30 น. ไลน์UAA5f-25 ต้นไม้โค่นทำสายแรงสุงขาด2เส้น บริเวณบ้านบ่อยาง บ้านดอนเพชร ปัจจุบันการไฟฟ่าฯ ตัดจ่ายบางส...
17/05/2020

เมื่อเวลา 17.30 น. ไลน์UAA5f-25 ต้นไม้โค่นทำสายแรงสุงขาด2เส้น บริเวณบ้านบ่อยาง บ้านดอนเพชร ปัจจุบันการไฟฟ่าฯ ตัดจ่ายบางส่วนยังมี บ้านเขาหิน บ้านป่าไผ่ใหญ่ บ้านเขาพระ ไฟยังดับ อยู่ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไข ขอ อภัย ในความไม่สะดวกครับ

เมื่อเวลา 17.30 น.เกิดพายุพัดต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นหักทับระบบจำหน่ายแรงสูง UAA9F-21 บ้านเขาปฐวี หนองขุย หนองโพธิ์เอน ส่งผลให...
17/05/2020

เมื่อเวลา 17.30 น.เกิดพายุพัดต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นหักทับระบบจำหน่ายแรงสูง UAA9F-21 บ้านเขาปฐวี หนองขุย หนองโพธิ์เอน ส่งผลให้มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไม่สามารถตัดจ่าย/ย้ายโหลดจากวงจรอื่นได้ครับ การไฟฟ้าฯ กำลังดำเนินแก้ไขและซ่อมแซม ขอ อภัย ในความไม่สะดวก ครับ

เมื่อวันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโค...
15/05/2020

เมื่อวันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโควิค-19 ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงาน Pea Shop
กฟย.ทัพทัน กฟย.หนองขาหย่าง

วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 14.51 น. เบรกเกอร์ระบบ 115 เควี รหัส MR-7052 ทำงาน T/L (ป้องกันสายส่งฯสถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์-ส...
14/05/2020

วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 14.51 น. เบรกเกอร์ระบบ 115 เควี รหัส MR-7052 ทำงาน T/L (ป้องกันสายส่งฯสถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์-สถานีฯชัยนาท-สถานีฯอุทัยธานี-สถานีฯหนองฉาง) เป็นเหตุไฟฟ้าดับทั้งจังหวัดอุทัยธานี

ขณะเกิดเหตุ กฟผ. ปลด เบรกเกอร์ (ป้องกันสายส่งฯสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาคลี2-สถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์) ออกเพื่อปฏิบัติงาน ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดชัยนาท (ยกเว้นอำเภอหันคา และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี ได้แก่ โรงสีธนากร999 และ บริษัท ตะวันแดงฯ เนื่องจากรับไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช) และ กฟจ.อุทัยธานี ตรวจสอบสายส่งฯเบื้องต้นพบ ไฟไหม้ใต้สายส่งฯระบบ 115 เควี บริเวณ หมู่5 บ้านบางกุ้ง ก่อนศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี จึงขอ อภัยในความไม่สะดวก

14/05/2020

สายส่ง115KV หลุดจาก EGAT ครับ ทำให้ไฟฟ้าดับทั้ง จังหวัด
กำลังเร่งตรวจสอบ ครับ

ใช้เครื่องปรับอากาศต่างฤดู 🌤☃️ ค่าไฟเปลี่ยน❓❓
13/05/2020

ใช้เครื่องปรับอากาศต่างฤดู 🌤☃️ ค่าไฟเปลี่ยน❓❓

10/05/2020
ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย
09/05/2020

ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย

มีต้นไม้ล้มพาดสายไฟหลายจุด ทำให้บริเวณ หนองปรือ , ผาทั่ง , บ้านบึง , ปางสวรรค์ และบริเวณใกล้เคียง ไฟดับ#เจ้าหน้าที่กำลัง...
07/05/2020

มีต้นไม้ล้มพาดสายไฟหลายจุด ทำให้บริเวณ หนองปรือ , ผาทั่ง , บ้านบึง , ปางสวรรค์ และบริเวณใกล้เคียง ไฟดับ
#เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขครับ

มีต้นไม้ล้มพาดสายไฟหลายจุด ทำให้บริเวณ หนองปรือ , ผาทั่ง , บ้านบึง , ปางสวรรค์ และบริเวณใกล้เคียง ไฟดับ
#เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ
#อาจช้าหน่อยเพราะมีหลายจุด #แต่วันนี้ติดชัวร์

06/05/2020
⭐ อัตรา 1.1.1 ดูในบิล ขึ้นต้น 111 มี 1114,1115 ฟรี🎊เริ่มบิลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม⭐ อัตรา 1.1.2 และ 1.2 ดูในบิล ขึ้นต้น 11...
05/05/2020

⭐ อัตรา 1.1.1 ดูในบิล ขึ้นต้น 111 มี 1114,1115 ฟรี🎊เริ่มบิลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

⭐ อัตรา 1.1.2 และ 1.2 ดูในบิล ขึ้นต้น 112 มี 1124,1125 ใช้บิลเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฐาน

🥳🥳🥳 ใครจ่ายแล้ว จะคืนเป็นส่วนลดในบิลเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เช่น จ่ายของมีนาคมไปแล้ว คืนเป็นส่วนลดในมิถุนายน , จ่ายของเมษายนไปแล้ว คืนเป็นส่วนลดกรกฏาคม

#ถามได้แต่อ่านก่อนถาม #คำถามเดิมๆขอข้าม
#งดคำนวณค่าไฟทุกเคสทุกกรณี
#ประเภทการใช้ไฟอื่นจ่ายตามปกติ
#เริ่มจ่าย8พฤษภาคม
#งดระบบตัดไฟชั่วคราวแอดรับประกัน อัตรา 1.1.1 ดูในบิล ขึ้นต้น 111 มี 1114,1115 ฟรี🎊เริ่มบิลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

02/05/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่

ขออภัยในความไม่สะดวกเจ้าหน้ากำลังดำเนินการแก้ไขครับ

ไฟดับ ทองหลาง คอกควาย
ปางสวรรค์ น้ำพุ และใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
#ออกแก้ไฟกันหมด #ไม่มีคนรับสาย
#ใจเย็นๆครับ #แอดมินก็ร้อน 🥵🥵🥵

01/05/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่
25/04/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่

รอปรับลดค่าไฟก่อนนะคะ 30 เมษายน ก็ทยอยเข้ากันมานะคะ ไม่ต้องรีบ ได้จ่ายทุกคน 😊😊😊
#ที่จ่ายแล้วจะปรับเป็นส่วนลดในเดือนถัดไปให้ค่ะ

เมื่อวันที่ วันที่ 23-24 เมษายน 2563การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน...
24/04/2020

เมื่อวันที่ วันที่ 23-24 เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโควิค-19 ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงาน กฟจ.อุทัยธานี Pea Shop
กฟย.ทัพทัน กฟย.หนองขาหย่าง

22/04/2020

PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว
ในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

22/04/2020

PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว
ในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว สามารถชำระค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนด ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
21/04/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

มาตรฐานการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรฐานในการจดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริการที่กำหนด เพื่อออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก PEA เป็นผู้ดำเนินการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์)

หากมีความผิดพลาดจากการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า PEA จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว PEA จะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ

PEA มีการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องขอไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุความผิดปกติจากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผิดพลาด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Call center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่ใช้บริการ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
08/04/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19

ที่อยู่


ข้อมูลทั่วไป

รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 24 ชั่วโมง 056511641 รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องเวลาราชการ 056-511115 รับแจ้งแก้ไฟฟ้า 091-8415941

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6656511115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ