งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึก

งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึก งานทุนการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ตัวอย่าง วิธีการกรอกข้อมูลแบบเบิกเงินกู้ยืม-ภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีข้อสงสัยเพื่อความรวดเร็ว โทรมาที่ 089-8589944
15/11/2021

ตัวอย่าง วิธีการกรอกข้อมูลแบบเบิกเงินกู้ยืม-ภาคเรียนที่ 2/2564
หากมีข้อสงสัยเพื่อความรวดเร็ว โทรมาที่ 089-8589944

ประกาศ !!! ฉบับที่  2โปรดอ่านละเอียดให้เข้าใจ ก่อนดำเนินการ นะคะ*สำเนาบัตร ปชช.ผู้กู้ยืม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ตามแนวปฏ...
15/11/2021

ประกาศ !!! ฉบับที่ 2
โปรดอ่านละเอียดให้เข้าใจ ก่อนดำเนินการ นะคะ
*สำเนาบัตร ปชช.ผู้กู้ยืม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกองทุน ด้วยค่ะ.*

ประกาศ !!! ฉบับที่ 2
โปรดอ่านละเอียดให้เข้าใจ ก่อนดำเนินการ นะคะ
*สำเนาบัตร ปชช.ผู้กู้ยืม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกองทุน ด้วยค่ะ.*

08/11/2021

นายธนวัฒน์ เที่ยงตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1
กรุณาติดต่อกลับงาน กยศ. โดยด่วนค่ะ
(เบอร์โทรศัพท์ 0898589944)

04/11/2021

นางสาวอานิตา ชินเกตุ หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรุณาติดต่อกลับงาน กยศ. โดยด่วนค่ะ
tel. 098589944

แจ้ง ผู้กู้ยืม และ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้กู้ยืม ขอความอนุเคราะห์ แสดงความคิดเห็นตามประกาศนี้ .ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่า...
03/11/2021

แจ้ง ผู้กู้ยืม และ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้กู้ยืม ขอความอนุเคราะห์ แสดงความคิดเห็นตามประกาศนี้ .ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ค่ะ.

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ต่อการเปิดเรียน On-site (มาเรียนที่มหาวิทยาลัย)
ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2564

1.ผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
*ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfJzHbZZSc-v8IkZAkAL5vIYN-mjqbHxbF69e4BDrpZnC-eA/viewform

ประกาศ !!! ฉบับที่ 1 (แก้ไขครั้งที่ 1)สำเนาบัตร ปชช.ผู้กู้ยืม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกองทุน ด้วยค่ะ.
03/11/2021

ประกาศ !!! ฉบับที่ 1 (แก้ไขครั้งที่ 1)
สำเนาบัตร ปชช.ผู้กู้ยืม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกองทุน ด้วยค่ะ.

ประกาศ !!! ฉบับที่ 1 (แก้ไขครั้งที่ 1)
สำเนาบัตร ปชช.ผู้กู้ยืม ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของกองทุน ด้วยค่ะ.

**ข่าวดีๆ! รับสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในร...
01/11/2021

**ข่าวดีๆ!
รับสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ตามสาขาที่มูลนิธิฯกำหนด
2.ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่ต่ำกว่า 3.15
3.มีความประพฤติดี และครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
**หมายเหตุ**ยกเว้นคณะครุศาสตร์
***กำหนดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่งานแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565

25/10/2021

นางสาวอาทิตยา นาฬิเก สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1

กรุณาติดต่อกลับงาน กยศ. โดยด่วนค่ะ

(เบอร์โทรศัพท์ 0898589944)

แจ้ง นักศึกษา กยศ.รายใหม่ 64#กลุ่มเอกสารสัญญาเงินกู้ฯไม่สมบูรณ์
06/10/2021

แจ้ง นักศึกษา กยศ.รายใหม่ 64
#กลุ่มเอกสารสัญญาเงินกู้ฯไม่สมบูรณ์

แจ้ง นักศึกษา กยศ.รายใหม่ 64
#กลุ่มเอกสารสัญญาเงินกู้ฯไม่สมบูรณ์

รอบ 2 !!!!  ให้รีบติดต่อกลับมาด่วน ค่ะ
30/09/2021

รอบ 2 !!!! ให้รีบติดต่อกลับมาด่วน ค่ะ

รอบ 2 !!!! ให้รีบติดต่อกลับมาด่วน ค่ะ

ให้นักศึกษาติดต่อกลับโดยด่วนค่ะ !!!!
29/09/2021

ให้นักศึกษาติดต่อกลับโดยด่วนค่ะ !!!!

ให้นักศึกษาติดต่อกลับโดยด่วนค่ะ !!!!

28/09/2021

แจ้งถึง นายวัธนชัย พรมนูน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กรุณาติดต่องานแนะแนวฯ โดยด่วนค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ 0898589944

📣📣มาได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เตรียมบัตรประชาชนและปากกา 🖊🖊มาด้วยนะคะ
28/09/2021

📣📣มาได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
เตรียมบัตรประชาชนและปากกา 🖊🖊มาด้วยนะคะ

📣📣มาได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
เตรียมบัตรประชาชนและปากกา 🖊🖊มาด้วยนะคะ

27/09/2021
แจ้ง! นักศึกษา มรอ.ทุกชั้นปี ให้ติดต่องานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท์ หรือ ฝากข้อความใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ
23/09/2021

แจ้ง! นักศึกษา มรอ.ทุกชั้นปี ให้ติดต่องานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท์ หรือ ฝากข้อความใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ

แจ้ง! นักศึกษา มรอ.ทุกชั้นปี ให้ติดต่องานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ทางโทรศัพท์ หรือ ฝากข้อความใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ

อย่าลืม!!!
22/09/2021

อย่าลืม!!!

อย่าลืม!!!

16/09/2021

นางสาวณัฐกานต์ ชัยชนะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กรุณาติดต่อกลับงานแนะแนวฯ โดยด่วนค่ะ (0898589944)

แจ้งขยายการส่งสัญญากู้ยืม ,แบบเบิกเงินกู้ยืม และเอกสารประกอบต่างๆ สำหรับกลุ่ม ผู้กู้ยืมรายใหม่ และ รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา...
15/09/2021

แจ้งขยายการส่งสัญญากู้ยืม ,แบบเบิกเงินกู้ยืม และเอกสารประกอบต่างๆ สำหรับกลุ่ม ผู้กู้ยืมรายใหม่ และ รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
จากเดิม ภายใน 17 กันยายน 2564
เปลี่ยนเป็น ภายใน 24 กันยายน 2564 (ณ ประทับตราไปรษณีย์)

หมายเหตุ ..สำหรับกลุ่ม 2 ให้ศึกษาข้อมูลวิธีการทำสัญญากู้ยืมและการเบิกเงินกู้ยืม จากประกาศแจ้งในกลุ่มที่ 1 ในเพจฯ นะคะ

แจ้ง ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กลุ่ม รายเก่า ย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 (ต้องทำสัญญาเงินกู้ในระบ...
10/09/2021

แจ้ง ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กลุ่ม รายเก่า ย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 (ต้องทำสัญญาเงินกู้ในระบบ DSL/app. กยศ.connect) รอบที่ 2
** จากวิธีการกรอกข้อมูลผู้กู้ยืมและการอัพโหลดไฟล์เอกสาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน Live Facebook fanpage นั้น**
***ได้กำหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบ ได้ตั้งแต่ 11-15 กันยายน 2564 ***
หมายเหตุ ..มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบไฟล์เอกสารเฉพาะแบบคำขอกู้ยืมเงิน(ฉบับกระดาษ) ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้ว เท่านั้น หากรายไหนยังไมสมบูรณ์ กรุณาส่งเอกสารให้เรียบร้อย นะคะ
ตามหลักสูตรรอบที่ 2 แนบท้ายประกาศนี้ ให้รีบดำเนินการค่ะ

09/09/2021

นางสาวชลธิชา มาสอน สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 กรุณาติดต่อกลับทางงาน กยศ.โดยด่วนค่ะ
0898589944

09/09/2021

นายกัณติชา ขันตีต่อ สาขาวิชานาฎศิลป์ ชั้นปีที่1 กรุณาติดต่องานแนะแนวฯ เรื่อง ไฟล์เอกสารนำเข้าแอพ กยศ. connect โดยด่วนค่ะ
0898589944

08/09/2021

นางสาวประภาสิริ พรมภูงา ชั้นปีที่1 กรุณาติดต่อกลับงาน กยศ. มรอ. โดยด่วนค่ะ 0898589944

08/09/2021

นางสาวแก้วตา ดวงอินทร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กรุณาติดต่อกลับโดยด่วนค่ะ (สัญญากู้ยืม ผิด ) 0598589944

08/09/2021

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ร่างการแข็งแรง และสามารถบริจาคโลหิตได้
ขอรับบริจาค จำนวน 2-3 คน (กรุีปอะไรก็ได้)
โดยแจ้งบริจาคให้นางสาวศรีวราพร คำอ่อง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน

HN 4947946
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตึกนารีเวช

ขอบคุณค่า

08/09/2021

นางสาว โสรญา สวรรค์งาม ชั้นปีที่ 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กรุณาติดต่อกลับงาน กยศ. โดยด่วนค่ะ (0898589944)

แจ้ง ผู้กู้ยืม กลุ่มทำสัญญาเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะรายเก่า ย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ทุกชั้นปี)  ในกรณีที่...
07/09/2021

แจ้ง ผู้กู้ยืม กลุ่มทำสัญญาเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะรายเก่า ย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ทุกชั้นปี) ในกรณีที่ระบบแจ้งการอนุมัติแบบคำขอกู้ยืมแล้ว กลุ่มที่ 1

*ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมและการเบิกเงินกู้ยืม และนำส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัย โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

** สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่มีเลขบัญชีเงินฝาก ให้โทรสอบถามกับงานแนะแนวฯ ในวันเวลาราชการ (089-8589944) หรือหากมีบัญชีอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีนั้นๆ เพื่อความสะดวกของผู้กู้ยืม

📣📣เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ม...
01/09/2021

📣📣เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 #ครั้งที่2 (เพิ่มเติม)
Cr.กองบริการการศึกษา มรอ.

📣📣เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 #ครั้งที่2 (เพิ่มเติม)

#นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2564

👉โดยเข้าระบบ “บริการสำหรับนักศึกษา” ทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://academic.uru.ac.th

.
✅บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินคืนจะต้องตรงกับชื่อนักศึกษา และ "ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน" แล้วเท่านั้น

✅นักศึกษาที่ลงทะเบียนฯ แล้วใน ครั้งที่ 1 สามารถเข้าระบบเพื่ออัพโหลดเอกสารใหม่/แก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ข้างต้นนี้

📌หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์รับส่วนลด โดยมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง

📌ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่นักศึกษา ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการจัดสรรเงินจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว
__________

ข้อมูลเพิ่มเติม
.
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีสถานการไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 16 http://www.uru.ac.th/news_detail/585
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน ติดต่อได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 055-416631 หรือ 055-416601 ถึง 20 ต่อ 1613 ,1614

...โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ   ประกาศแจ้งเฉพาะกลุ่ม !!!สำหรับ 125 รายแรก ที่ได้รับโอนค่าครองชีพ ระหว่าง 12-13 สิ...
29/08/2021

...โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ ประกาศแจ้งเฉพาะกลุ่ม !!!
สำหรับ 125 รายแรก ที่ได้รับโอนค่าครองชีพ ระหว่าง 12-13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการตามประกาศ
***โดยสามารถบันทึก และปริ้นท์แบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม เป็นต้นไป และจัดส่งในงานแนะแนว ฯ ตามวันที่กำหนด นะคะ ***หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 089-8589944

29/08/2021

จากการตรวจสอบไฟล์เอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL กองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2564 (แจ้งผู้กู้ยืม กลุ่มทำสัญญากับมหาวิทยาลัยครั้งแรก ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ ตั้งแต่ 18-25 สิงหาคม 2564)

พบว่า
1. ผู้กู้ยืมบางราย ยังไม่ยื่นกู้ยืมในระบบ
2. ยื่นกู้ยืมแล้ว แนบไฟล์ ผิด
2.1 เอกสารสลับกัน
2.2 เอกสารกรอกไม่ครบถ้วน
2.3 เอกสารแนบผิดประเภท เช่น แนบ กยศ.102 แต่ลืมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองฯ
2.4 ไฟล์ไม่ชัดเจน อ่านไม่ออก ภาพถ่ายขนาดเล็ก ขยายตรวจสอบไม่ได้
2.5 กรอกข้อมูลแบบคำขอกุ้ยืมไม่ตรงกับหลักฐานที่แนบไฟล์

ข้อสังเกตุ **จากการตรวจสอบผ่านระบบ DSL ตัวอย่างเช่น ผู้กู้ยืมคณะครุศาสตร์ ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมที่ถูกต้อง(แบบกระดาษ) 325 คน ยื่นกู้ยืมผ่านระบบและแนบไฟล์ผ่าน 47 คน เท่านั้น ส่วนต่างคือ ยังไม่ได้ยื่นกู้ยืม และ แนบไฟล์ผิดต้องแก้ไข **

กรุณารีบดำเนินการด้วยนะคะ เพราะเมื่อแบบคำขอกู้ยืมผ่านแล้ว ระบบจะส่งเรื่องเข้ากองทุนสำนักงานใหญ่เพื่อรออนุมัติ (ใช้เวลาค่อนข้างนาน)

23/08/2021

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ติดต่องานแนะแนวฯ เพื่อแก้ไขเอกสาร ภายในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยด่วน ค่ะ
1.นางสาวสุพัตรา บุญมายวง
2.นางสาวสุภาพร อภัยรุณ
3.นางสาวศุภานันท์ กันยะ
4.นายธันวา ขำทับทิม
5.นางสาวศิรินัท์ คำบุทอง
6.นางสาวอรุณรุ่ง พรมรัตน์

ประกาศ !!!!! งานแนะแนว ฯ  งดให้บริการถ่ายรูปเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ((((ทุกกรณี)))
20/08/2021

ประกาศ !!!!! งานแนะแนว ฯ งดให้บริการถ่ายรูปเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 สิง
หาคม 2564 เป็นต้นไป ((((ทุกกรณี)))

ประกาศ !!!!! งานแนะแนว ฯ งดให้บริการถ่ายรูปเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 สิง
หาคม 2564 เป็นต้นไป ((((ทุกกรณี)))

แจ้ง ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กลุ่ม รายเก่า ย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 (ต้องทำสัญญาเงินกู้ในระบ...
19/08/2021

แจ้ง ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กลุ่ม รายเก่า ย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 (ต้องทำสัญญาเงินกู้ในระบบ DSL/app. กยศ.connect)
** จากวิธีการกรอกข้อมูลผู้กู้ยืมและการอัพโหลดไฟล์เอกสาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน Live Facebook fanpage นั้น**

***ได้กำหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบ ได้ตั้งแต่ 18-25 สิงหาคม 2564 ***

หมายเหตุ ..มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบไฟล์เอกสารเฉพาะแบบคำขอกู้ยืมเงิน(ฉบับกระดาษ) ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้ว เท่านั้น หากรายไหนยังไมสมบูรณ์ กรุณาส่งเอกสารให้เรียบร้อย นะคะ

ส่วนหลักสุตรที่ยังไม่มีนั้น ให้รอรอบถัดไปค่ะ

แจ้ง กลุ่มผู้กู้ยืมทำสัญญาใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564 --กลุ่มหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สามารถยื่น...
18/08/2021

แจ้ง กลุ่มผู้กู้ยืมทำสัญญาใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

--กลุ่มหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สามารถยื่นกู้ยืมได้ในรอบที่ 1 มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ผู้กู้ยืมที่ยื่นกู้ยืมไม่ได้ในรอบที่ 1 ่(ไม่มีหลักสูตรอยู่ในรอบที่ 1)
ให้รอยื่นกู้ยืมในรอบต่อไป ค่ะ.

แจ้ง กลุ่มผู้กู้ยืมทำสัญญาใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

--กลุ่มหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สามารถยื่นกู้ยืมได้ในรอบที่ 1 มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ผู้กู้ยืมที่ยื่นกู้ยืมไม่ได้ในรอบที่ 1 ่(ไม่มีหลักสูตรอยู่ในรอบที่ 1)
ให้รอยื่นกู้ยืมในรอบต่อไป ค่ะ.

ประกาศแจ้ง การยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่ม ผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี ในชั้นปีที่ 2 - 5  เนื่อ...
16/08/2021

ประกาศแจ้ง การยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่ม ผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี ในชั้นปีที่ 2 - 5

เนื่องจากกองทุนฯ ส่วนกลางได้แจ้งระงับการดำเนินงานกองทุนไว้ก่อนนั้น ขณะนี้ กองทุนได้เปิดระบบให้ผุ้กู้ยืมดำเนินการได้อีกครั้ง
"โดยเริ่มต้นกรอกข้อมูลการเบิกเงินฯ ใหม่อีกครั้ง ทั้งหมด"
ฉะนั้น ขอให้ผุ้กู้ยืมทุกคน อ่านรายละเอียด และดำเนินการตามขั้นตอนภายในวันที่กำหนด.

ปล. การดำเนินการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนนะคะ

15/08/2021

ด่วน! แจ้งนักศึกษาที่ได้รับเงินทุนพระราชทานฯ และยังไม่ส่งรายงานประจำภาคเรียนตามกำหนด ดังนี้
*ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.*
1.น.ส.ปุญญานันต์ วัชระวงศ์กุล ชั้นปีที่ 5 ครุศาสตร์/ภาษาไทย

**ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ**
1.น.ส.สุชานาฏ ชาวยอง ครุศาสตร์ /การศึกษาปฐมวัย(ยังไม่ส่งรายงานจบการศึกษา)
2.น.ส.ขนิษฐา สอนคำมูล ชั้นปี 5 ครุศาสตร์/การประถมศึกษา
3. น.ส.กัญญาพัชร อุปจักร์ ชั้นปี 5 ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย
4.น.ส.นฤมล คำภาเคน ปี 2 เทียบโอน วิทยาการจัดการ/ สาขาบัญชี
5.นายสุริยัน เรืองทองศรี ชั้นปีที่ 4 ครุศาสตร์ /สังคมศึกษา
6.น.ส.สกุลทิพย์ คำแคว่น ชั้นปีที่ 4 ครุศาสตร์ /ชีววิทยา
7.น.ส.ดารารัตน์ แปงอุด ชั้นปีที่ 3 ครุศาสตร์ /การศึกษาปฐมวัย
8.น.ส.ศุภานัน คำดี ชั้นปีที่ 3 ครุศาสตร์/สังคมศึกษา
9.น.ส.สุปราณี งามวิลัย ชั้นปี 2 ครุศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ทั่วไป
10.น.ส.ธมลวรรณ หอมดอก ชั้นปี 2 ครุศาสตร์/สังคมศึกษา
11.น.ส.สุภาพร อภัยรุณ ชั้นปี 2 ครุศาสตร์ /ภาษาไทย
***หมายเหตุ
1.มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนตั้งแต่ 5 กค.2564 และขอให้ส่งรายงานประจำภาคเรียนให้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
2.นักศึกษาที่มีปัญหาในการจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ขอให้โทรศัพท์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง
3.นักศึกษาที่ต้องการติดต่อ ขอคำแนะนำจากงานแนะแนวฯ โทร.มือถืองานแนะแนวฯ 089 858 9944 หรือโทร. 055 416 601 ต่อ 1174 ในเวลาราชการนะคะ (8.30น.-16.30น.)

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6655416601

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ