งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานทุนการศึกษาและอาชีพ

ประกาศแจ้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563ผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ไม่ประสงค์กู้ยืมเงินในปีการศึกษาปั...
11/08/2020

ประกาศแจ้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ไม่ประสงค์กู้ยืมเงินในปีการศึกษาปัจจุบัน จะต้องดำเนินการรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อกองทุน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม รายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.204) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ด้วยตัวเอง ณ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
>> ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2563 .

ปล. แบบฟอร์ม กยศ.204 ขอรับได้ที่ห้อง กยศ.ค่ะ.

11/08/2020

ประกาศ ขยายเวลาในการส่งเอกสารขอทุนการศึกษา ปี 2563 เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. คะ นักศึกษาที่กำลังดำเนินการ สามารถส่งได้นะคะ

10/08/2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
04/08/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

"ครอบครัว มรอ. ไม่ทิ้งกัน"
---------------------------
ประกาศแจ้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุซิลลากุ
เกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการศึกษา

แจ้งข้อมูลได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
หรือเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 055-416601-20 ต่อ 1665 หรือ 1692

ข่าวดีๆหลังโควิด19  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้นักศึกษาม...
29/07/2020

ข่าวดีๆหลังโควิด19 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้นักศึกษามารับตั๋วแลกเงินทุนฯได้ที่ งานแนะแนวฯ ตึกราชภัฏพลาซ่า ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ในเวลาราชการ (งานแนะแนวฯโทร.089-8589944 กรุณานัดเวลามารับด้วยนะคะ) #ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ***พร้อมส่งจดหมายขอบคุณมูลนิธิฯคนละ 1 ฉบับ (นักศึกษาปี1 นำรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาปพ.1,หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน1/2563 มากรอกข้อมูลนักศึกษาทุนด้วยนะคะ)

นศ. กยศ.สามารถเข้าร่วมได้นะคะ..ปล. อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย มากันด้วยนะจ๊ะ..
22/07/2020

นศ. กยศ.สามารถเข้าร่วมได้นะคะ..

ปล. อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย มากันด้วยนะจ๊ะ..

📣📣#รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาลอกคลองและทาสีเส้นจราจร
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.
#การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง กางเกงวอร์ม (นักศึกษาที่มีหมวกฟ้า ผ้าพันคอเหลือง ใส่มาด้วยนะคะ)
#สถานที่นัดหมาย หอประชุมใหญ่และลานจ้อย

#วิธีการลงชื่อ 📌📌
- สามารถลงชื่อได้ลิงก์เดียวเท่านั้น ***ยกเว้นผู้ที่ลงชื่อในหอประชุมสามารถลงลิงก์อื่นได้อีก1ลิงก์***

กิจกรรมลอกคลอง บริเวณหลังอาคาร 8จำนวน20 คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe54LkvP05trs3kll6wa1p6yn7Nnw76v6qXUyGh9UecPWFc2w/viewform

กิจกรรมลอกคลอง บริเวณหน้าอาคารเรือนต้นสักจำนวน25คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNhiMdRu_b0drI1mXabfa8rRNGmthN8sfHBz97V-4Key9zgg/viewform

กิจกรรมลอกคลอง บริเวณหน้าศูนย์สารนิเทศจำนวน20 คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCwwq7BI9i0ET1DfNBiWrugqYEMcYh_11cmtrwa4A3r52_qA/viewform

กิจกรรมลอกคลอง บริเวณข้างอาคารเรือนต้นสัก(ฝั่งตะวันตก)จำนวน25 คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJHWug8ucv64u2eEOmPJJHfxtlDB3jUZckFxSmr8Fk1WhyYQ/viewform

กิจกรรมลอกคลอง บริเวณข้างห้องยืมอุปกรณ์กีฬาจำนวน20 คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9VAP34SxCs2DADltQ1sfI7jiS1y8PWeNS1gX15nQc2uaFA/viewform

กิจกรรมทาสีตีเส้นจราจร บริเวณหน้าห้องสมุดจำนวน 15คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2VSmdxxeRS0hqIC2SfPOB2jcZ3LHPz6riHeVbyrrrgbu4A/viewform

กิจกรรมทาสีตีเส้นจราจร บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยฯจำนวน25 คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcU9doJk2rFSEjPF1hGmoUF127P-HrOyx8UXm-t-C434OZ7w/viewform

เข้าร่วมพิธีเปิดณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน100คน👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKf_iIFlxaogwQB8JnqQVfyavsz1R3P5b1qcwv1BZu8Axm8Q/viewform

21/07/2020

ด่วนคะ งานทุนการศึกษาขอพบนางสาววรรณวิสา วันเกลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี หรือติดต่อห้อง กยศ หมายเลข 0898589944

ประกาศ แจ้งนักศึกษากองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  ต้องนำใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่ง ณ งานแนะแนวฯ กองพัฒนา...
20/07/2020

ประกาศ แจ้งนักศึกษากองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ต้องนำใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่ง ณ งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
โดยให้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่า และ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่5(คนไหนกู้ค่าเล่าเรียน ต้องส่งเอกสาร)
ลงลายมือชื่อแบบลงทะเบียนเรียนแล้ว และประสงค์กู้ค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 20 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

*ส่งแทนกันได้ ต้องลงชื่อนักศึกษามาให้เรียบร้อยค่ะ.

**นักศึกษาที่กู้ยืมเงินในส่วนค่าเล่าเรียน "ไม่ต้อง"ชำระเงินค่าเล่าเรียน แต่หากมีความจำเป็นต้องชำระเงิน ให้ติดต่อ จนท.งาน กยศ.ก่อนเป็นรายบุคคลค่ะ.

17/07/2020

แจ้ง..นักศึกษา กยศ.(รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่) ปีการศึกษา 2563 เฉพาะกลุ่มทำสัญญาและนำสัญญาไปลงลายมือชื่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกคน..

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในชุดสัญญา ดังนี้
1. สัญญาเงินกู้ต้องลงลายมือชื่อครบทุกองค์ประกอบ และหน้าแรกของสัญญาเงินกู้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ
2. สำเนาเอกสารประกอบสัญญา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้เรียบร้อย (ในสัญญาลงลายมือชื่อแบบไหน เอกสารประกอบ ต้องมีลักษณะเหมือนกัน)
3. ตรวจสอบช่วงเวลาส่งสัญญาให้แน่นอน เพราะ นศ.บางรายมีเรียนเต็มวัน โดยเฉพาะปี 1 (นำสัญญามาส่งช่วงพักกลางวันได้นะคะ)
4. หากมีปัญหา ให้ติตด่อ ที่เบอร์ 089858994 หรือ Inbox ในเพจงานแนะแนวฯ โดยด่วน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันดี
เพราะบางรายอยู่ต่างจังหวัด
** มีนักศึกษาบางราย ยังไม่สามารถทำสัญญาได้เพราะแบบคำขอกู้ยืมยังไม่ได้แก้ไขให้สมบูรณ์ กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ.
#กยศ.
#กองทุนเงินกู้คู่การศึกษาจับจ่ายรู้ค่าถึงเวลาใช้คืน

ข่าวดี...ข่าวด่วน! สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2562(ระดับปวช.,ปวส.,อนุปริญญา) และเข้าศึกษาต่อในระดับปร...
15/07/2020

ข่าวดี...ข่าวด่วน! สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2562(ระดับปวช.,ปวส.,อนุปริญญา) และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปี1 ในปีการศึกษา 2563 ***ในสาขาที่กำหนดตามรายละเอียด** นักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กค.2563 **หรือสมัครผ่านสถานศึกษาโดยส่งหลักฐานการสมัครที่คณะของนักศึกษาเองภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กค.2563 นะคะ (สอบถามงานแนะแนวฯโทร.089-8589944 ,055416601 ต่อ 1174)

แจ้ง นักศึกษา กยศ.ทุกคน ที่กำลังทำสัญญาเงินกู้ยืม ผ่านระบบ e-Studentloan  ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องตามวิธีการนี้นะค...
09/07/2020

แจ้ง นักศึกษา กยศ.ทุกคน ที่กำลังทำสัญญาเงินกู้ยืม ผ่านระบบ e-Studentloan ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องตามวิธีการนี้นะคะ..เพราะ จากการตรวจสัญญา ผิดเยอะมากค่ะ ..
ใครที่ไม่ตั้งค่าแบบนี้ แต่พิมพ์สัญญาเงินกู้แล้วนำไปลงลายมือชื่อ ณ ที่ว่าการอำเภอแล้ว ต้องทำสัญญาใหม่นะคะ..

**ย้ำ พิมพ์สัญญาเงินกู้เป็นกระดาษขาวตัวอักษร ""ขาวดำ"" เท่านั้น และทำสัญญาด้วยโปรแกรม Internet explorer เท่านั้น

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว.

ประกาศ แจ้งนักศึกษากลุ่มที่จะต้องทำสัญญาเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563 จากการประชุม ให้นักศึกษาดำเนินการตามกำหนดการนี้แ...
08/07/2020

ประกาศ แจ้งนักศึกษากลุ่มที่จะต้องทำสัญญาเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563 จากการประชุม ให้นักศึกษาดำเนินการตามกำหนดการนี้แจ้งไว้ท้ายนี้

เอกสารประกอบการส่งสัญญาเงินกู้ยืมคือ
1. สัญญาเงินกู้ยืมที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 2 ชุด(ฉบับจริงปริ้นเท่านั้น)
2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน(ผู้กู้ยืม) 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน(ผู้ค้ำประกัน) 2 ฉบับ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหรือหนังสือรับรองการเปิดบัญชี จำนวน 2 ฉบับ
** สำเนาเอกสารทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยตามวิธีการ)
>> ส่งสัญญาได้ที่ ห้องแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 (ตึกเซเว่น) ในเวลาราชการ เท่านั้น.

ลิงก์ดาวโหลดหนังสือนำ นศ.จะต้องปริ้นและถือไป ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน (สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม ให้ดาวโหลดหนังสือนี้)
>>http://sdd.uru.ac.th/images/News/STL008.pdf

08/07/2020

รายชื่อนักศึกษาทุนฯ ที่ยังไม่ส่งรายงานประจำภาคเรียน 2/2562 ดังนี้
**ทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ**
1.น.ส.สุชานาฏ ชาวยอง ปี5 คณะครุศาสตร์ /การศึกษาปฐมวัย
2.น.ส.กัญญาพัชร อุปจักร์ ปี4 คณะครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย
3.น.ส.ขนิษฐา สอนคำมูล ปี4 คณะครุศาสตร์/การประถมศึกษา
4.น.ส.รุ่งนภา สุยะ ปี4 คณะครุศาสตร์/ภาษาไทย
5.นายสุริยัน เรืองทองศรี ปี3 คณะครุศาสตร์/สังคมศึกษา
6.น.ส.สกุลทิพย์ คำแคว่น ปี3 คณะครุศาสตร์ /ชีววิทยา
7.น.ส.ดารารัตน์ แปงอุด ปี2 คณะครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย
8.น.ส.ศุภานัน คำดี ปี2 คณะครุศาสตร์/สังคมศึกษา
9.น.ส.แอ๋ว บุญอินทร์ ปี2 คณะครุศาสตร์ /ภาษาไทย
10.น.ส.สาวิตรี จันทร์ศรี ปี2 คณะครุุศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
11.น.ส.กิ่งกานต์ จอมหล้า ปี2 คณะครุศาสตร์/พลศึกษา
**ทุนเศรษฐกิจพอเพียง**
1.น.ส.จตุพร สิงห์โปทา ปี5 คณะครุศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
2.น.ส.ศรีไพร ธนทวีพร ปี5 คณะครุศาสตร์/การประถมศึกษา
3.น.ส.ศุภรดา ไหลทา ปี5 คณะครุศาสตร์/ภาษาจีน
4.น.ส.อรัญญา ตาวงค์ ปี3 คณะครุศาสตร์/นาฏศิลป์
**ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน**
1.น.ส.นรีกานต์ สืบพันธุ์ ปี5 คณะครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย
**ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ***
1.น.ส.บุณยนุช แก้วฉบับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ/สาธารณสุขศาสตร์ (รายงานจบการศึกษา)
2.น.ส.สุกัญญา ครุฑโปร่ง ปี2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชีววิทยา
**มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์**
1.น.ส.อังคณา อภิวงค์ ปี3 คณะครุศาสตร์/การประถมศึกษา
**มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง***
1.นายวสิษฐิพล ทองพล วิทยาลัยนานาชาติ (รายงานจบการศึกษา)
**ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า**
1.น.ส.นริศสราญ บุญปาน คณะครุศาสตร์/ภาษาอังกฤษ (รายงานจบการศึกษา)
2.น.ส.ศศิธร ทัดทอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ/นิติศาสตร์ (รายงานจบการศึกษา)
3.น.ส.กนิษฐา แก้วเปี้ย คณะมนุษยศาสตร์/รปศ.(รายงานจบการศึกษา)
4.น.ส.เจนจิรา สล่าปัน ปี4 คณะวิทยาศาสตร์/อาหารและโภชนาการ
***ขอให้นักศึกษาทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น จัดทำรายงานประจำภาคเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน และรีบจัดส่งงานแนะแนวฯ ชั้น2 กองพัฒนานักศึกษาโดยด่วน นักศึกษาทุน ที่มีปัญหาในการจัดทำรายงาน ขอให้รีบติดต่อปรึกษาได้ที่งานแนะแนวฯ ในเวลาราชการ (หรือ โทร.055-416601-20 ต่อ 1174 มือถือ 089-8589944 ในเวลาราชการ)***

📣📣📣ประกาศแจ้งนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563และสามารถตัวสอบรายชื่อของนักศึกษาได้ตามลิ้งค์ ที่ใ...
04/07/2020

📣📣📣ประกาศแจ้งนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563
และสามารถตัวสอบรายชื่อของนักศึกษาได้ตามลิ้งค์ ที่ให้นี้📍📍📍
หากพบว่าส่งเอกสารแล้วแต่รายชื่อตกหล่นหรือชื่อ-สกุล ผิด ให้มาติดต่อด้วยตนเองในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 นะคะ
...และรุ่นพี่ ชั้นปี 2 ขึ้นไป ที่เป็นผู้กู้รายเก่า จากชั้นมัธยม ที่ยังไม่เคยทำสัญญาเงินกู้ในระดับอุดมศึกษา ในเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ด้วยนะคะ

***ประกาศรายชื่อนักศึกษา (กยศ.) รายใหม่ 👉👉https://drive.google.com/file/d/12IUMvNGILFkWG26yZBziSpxiFlaS8z68/view?usp=sharing

***ประกาศรายชื่อนักศึกษา (กยศ.) รายเก่า ย้ายสถานศึกษา👉👉https://drive.google.com/file/d/1YL9kMScMmcfenNOpGgW9SbTHXAV1b39G/view?usp=sharing

ประกาศแจ้ง ขยายระยะเวลาการยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 63) หรือ นักศึกษาเก่า ...
02/07/2020

ประกาศแจ้ง ขยายระยะเวลาการยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 63) หรือ นักศึกษาเก่า รุ่นพี่ กลุ่มที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินออนไลน์ และเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลา สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ตามลิงก์ที่ให้ไว้นี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปล. วิธีการกรอกข้อมุล นศ.สามารถศึกษารายละเอียดจากประกาศในเพจก่อนหน้านี้ ได้ตามลิงก์นี้ค่ะ. >>>
https://www.facebook.com/guidance.uru/photos/pcb.1865844496879344/1866743363456124/?type=3&theater

การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมออนไลน์ >> สำหรับรายใหม่(ลงทะเบียน)
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

22/06/2020
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
-------------------------------------
😊😊😊
Download ได้แล้ววันนี้
ทั้ง iOS และ Android
📱 >> https://bit.ly/2YNgNux
.
หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน website
ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th
.
ชม VDO การใช้งานแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect
คลิก>>> https://bit.ly/2Bp8qgO
.
#กยศConnect #กยศ

22/06/2020

ประกาศ ขอให้ นายวิวิศวะ ตันกาบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรุณาติดต่อกลับ งาน กยศ. โดยด่วนค่ะ (เบอร์โทรศัพท์มือถือ งาน กยศ.0898589944)

16/06/2020

📣📣ประกาศ งานแนะแนวฯ
>>>ผู้ปกครอง ชื่อ นางสาวรัตนา สุดตา ได้ส่งเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาให้ จนท. แต่ไม่สามารถ สืบหาข้อมูลได้ ว่าเป็นของนักศึกษาท่านใด ชั้นปีใด สาขาใด เนื่องจากหน้าซองจดหมายไม่ได้ระบุชื่อของนักศึกษาและเบอร์โทรติดต่อกลับแต่อย่างใด
>>>หากเอกสารเป็นของนักศึกษาท่านใด โปรดติดต่อกลับงานแนะแนวฯ 0898589944 โดยด่วน ค่ะ ❗️❗️❗️

📣📣📣 ประกาศแจ้ง นักศึกษา กยศ. เรืองกำหนดการลงลายมือชื่อแบบลงทะเบียนเรียนฯ(แบบR2563 และ แบบ S2563) สำหรับผู้กู้ยืมกองทุน ก...
15/06/2020

📣📣📣 ประกาศแจ้ง นักศึกษา กยศ. เรืองกำหนดการลงลายมือชื่อแบบลงทะเบียนเรียนฯ(แบบR2563 และ แบบ S2563) สำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 #เฉพาะ นักศึกษา รหัส 60,61,62 ชั้นที่2,3,4 รายเก่า(เลื่อนชั้นปี)

>>ให้เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ✔️

>>โดยให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ณ งานแนะแนวฯ(ห้อง กยศ.) ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและช่วงเวลา🕰🕰 ที่กำหนดให้เท่านั้น❗️❗️

***หมายเหตุ สำหรับ นศ.ที่กู้ค่าเล่าเรียน จะต้องไปกรอกกระทบยอดค่าเล่าเรียนในระบบฯ และบักทึก จึงจะสาสามารถมาลงลายมือชื่อตามประกาศ ข้างต้นได้

...จึงประกาศมาให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน📍📍📍

11/06/2020

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อ งานกยศ ด่วนด่วน เนื่องจากนักศึกษาไม่รับโทรศัพท์เจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อแก้ไขเอกสารคำขอกู้ปี 2563 และจะต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

นางสาวสุนิสา ขาวศรี สาขาการประถมศึกษา คณะศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

นางสาวสิริรักษ์ ร่มโพธิ์ศรีทอง สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

นางสาวเมธาวดี บุญทวาส สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นีปที่ 1

นางสาวพนัสดา มีนาค สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1

นางสาวนริศรา ศิริบูลย์ภักดี สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒

📣📣📣ประกาศ แจ้ง นักศึกษา กยศ. รายเก่า ชั้นปี 2,3,4  (รหัส 62,61,60 และ เทียบโอน (รหัส 61,62) โดยได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน(ก...
11/06/2020

📣📣📣ประกาศ แจ้ง นักศึกษา กยศ. รายเก่า ชั้นปี 2,3,4 (รหัส 62,61,60 และ เทียบโอน (รหัส 61,62) โดยได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมเอกสารประกอบ ที่ถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ แล้วเท่านั้น✔️✔️✔️

ให้ดำเนินการ กรอกข้อมูลกระทบยอดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่ 👉วันนี้ - 14 มิถุนายน 2563 เท่านั้น❗️❗️ (ผู้กู้ยืมประสงค์เลือกค่าเล่าเรียน)

ปล. สำหรับนักศึกษาที่ระบบยังไม่เปลียนหน้าจอเป็นการกระทบยอดค่าเล่าเรียน(ยกเว้นผู้กู้ไม่เลือกค่าเล่าเรียน) ให้ตรวจสอบตัวเองว่า ส่งแบบคำขอกู้ยืมหรือไม่ มีเอกสารแก้ไขหรือ และได้กรอกข้อมูลแบบคำยืนยันออนไลน์ในระบบ e-Studentloan หรือไม่ และให้แก้ไขเอกสารส่งภายใน วันที่ 12 มิถุนายน เท่านั้น

ปล. 2. หามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ในกล่องข้อความ หรือเบอร์โทรศัพท์ 089-8589944 ในเวลาราชการ ค่ะ.

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ (รหัส 63) สมัครรอบ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ให้ดำเนิ...
04/06/2020

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ (รหัส 63) สมัครรอบ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ตามลิงก์ที่ให้ไว้นี้ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

ปล. วิธีการกรอกข้อมุล นศ.สามารถศึกษารายละเอียดจากประกาศในเพจก่อนหน้านี้ ได้ตามลิงก์นี้ค่ะ. >>>
https://www.facebook.com/guidance.uru/photos/pcb.1865844496879344/1865837990213328/?type=3&theater

การกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมออนไลน์ >> สำหรับรายใหม่(ลงทะเบียน)
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/reg/REGBE0001.jsp

...ขอความร่วมมือนักศึกษา กยศ.ทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย...
25/05/2020
แบบประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษ

...ขอความร่วมมือนักศึกษา กยศ.ทุกท่าน เข้าร่วมตอบแบบการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZxQMOKU--Vv8nebnEDHKBbxraLXxP6RxN-f5u4aUL4mU2tg/viewform

คำชี้แจ้ง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่นักศึกษามหาวิท.....

📢📢📢ขอยกเลิกประกาศฉบับก่อนหน้านี้เวลา 21.45 น เนื่องด้วยประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกประกาศนี้ จึง #อนุญาตให้นักศึกษา กยศ...
21/05/2020

📢📢📢ขอยกเลิกประกาศฉบับก่อนหน้านี้เวลา 21.45 น
เนื่องด้วยประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกประกาศนี้ จึง #อนุญาตให้นักศึกษา กยศ. ที่สะดวกเดินทางมาส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ด้วยตนเอง ณ งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ สามารถมาส่งเอกสารได้ตามปดติ โดยต้องปฏิบัติดังนี้
👉นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 62/61 ให้มาในช่วงเวลา 08.30-12.00 น.
👉นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 60 และเทียบโอนทุกชั้นปี ให้มาในช่วงเวลา 12.00-16.30 น.
>>>สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ
>>>ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลัง การใช้บริการ
>>>เว้นระยะห่าง 2 เมตร และห้ามรวมกลุ่มกันเมื่อเข้ามาใช้บริการ
🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️ไม่อนุญาตผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาด
...ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามโดดเคร่งครัด.....

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563 **เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระ...
15/05/2020

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563 **เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เท่านั้น**

>> สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา และกรอกข้อมูล แนบเอกสารประกอบการสมัคร
>Link ใบสมัครงาน >http://sdd.uru.ac.th/images/News/Job_application_covid_19.pdf

>> upload ใบสมัครให้เป็นไฟล์นามสกุล .pdf ผ่านช่องทางนี้ได้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehpSVFcxFxHEzl1e2RNLyXALTcBCoxCbfTEpyXP6rbMczXaw/viewform

หรือจะจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 วงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครทำงานระหว่างเรียน 2563"
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 พฤษภาคม 2563

📣📣ประกาศแจ้ง!! >>>นักศึกษา รหัส 5903 คณะครุศาสตร์ และ รหัส 6101(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เ...
14/05/2020

📣📣ประกาศแจ้ง!! >>>นักศึกษา รหัส 5903 คณะครุศาสตร์ และ รหัส 6101(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์(เท่านั้น)
****สำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางมาลงลายมือชื่อแบบลงทะเบียนเรียน(แบบR) ภาคเรียนที่ 1/2563 **พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ** ณ ห้องแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ในวันพรุ่งนี้(13 พ.ค. 2563) จะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และ(14-18 พ.ค. 2563 เปิดตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📣📣ประกาศ!! >>>แจ้งนักศึกษา รหัส 5903 คณะครุศาสตร์ และ รหัส 6101(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เ...
08/05/2020
แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู

📣📣ประกาศ!! >>>แจ้งนักศึกษา รหัส 5903 คณะครุศาสตร์ และ รหัส 6101(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เท่านั้น) สำหรับนักศึกษาที่ได้กระทบยอดค่าเล่าเรียนแล้ว

***กรณีที่ 1 ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 #ทางไปรษณีย์ 📨📨📨
📝📝(เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.2563) ตามลิงค์ที่อยู่นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56G7YQeXxH9cWgZX3Z2-ILDtoSzIlgd58AgEd2KXKPzIwaA/viewform
จะเริ่มจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

***กรณีที่ 2 หากนักศึกษาท่านใดที่อาศัยอยู่ในบริเวณตัวเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอข้างเคียง ที่สะดวกเดินทางมาลงลายมือชื่อในแบบยืนยันฯ สามารถมาติดต่อได้ที่งานแนะแนวฯ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2563 🕟🕟เวลา 08.30 -16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

*คำชี้แจง ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารยืนยันการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศีกษา(กยศ.)ทางไปรษณีย์ กร...

ที่อยู่

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
Uttaradit
53000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6655416601

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Uttaradit

แสดงผลทั้งหมด