องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน's post
21/10/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน's post

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-13.30 น.นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย นางศิรินาท ศุภบุญ ปลั...
21/10/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00-13.30 น.
นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย นางศิรินาท ศุภบุญ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่แฃนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวตะพาน พร้อมเลขานายกเหล่ากาชาด อาสายุวกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวตะพาน ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ "ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย" หมู่ที่ 2-7 ตำบลหัวตะพาน จำนวนทั้งสิ้น 31 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลหัวตะ...
20/10/2021

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลหัวตะพานดำเนินการกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่ในตำบลหัวตะพาน โดยการร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำ พรวนดิน และเก็บกวาด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้สนับสนุนทรายกับกระสอบทรายและไม้ไผ่นำมาสร้างสะพาน เพื่อบรรเทาความเ...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้สนับสนุนทรายกับกระสอบทรายและไม้ไผ่นำมาสร้างสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลหัวตะพาน หากมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนทุกหมู่หรือแจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะะพาน โทร.035-610-753 (ในเวลาราชการ) โทร.035-610-755 (นอกเวลาราชการ)

Photos from กรรมกร สีกากี's post
20/10/2021

Photos from กรรมกร สีกากี's post

Photos from กรรมกร สีกากี's post
20/10/2021

Photos from กรรมกร สีกากี's post

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลหัวตะพาน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร...
18/10/2021

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลหัวตะพาน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลหัวตะพาน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ม...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 2 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 2 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 2 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 2 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ม...
17/10/2021

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเย็น จำนวน 2 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเย็น จำนวน 2 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ม...
17/10/2021

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 2 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 2 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 2 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 2 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

16/10/2021
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้สนับสนุนทรายกับกระสอบทรายและไม้ไผ่นำมาสร้างสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถ...
15/10/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้สนับสนุนทรายกับกระสอบทรายและไม้ไผ่นำมาสร้างสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลหัวตะพาน หากมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนทุกหมู่หรือแจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะะพาน โทร.035-610-753 (ในเวลาราชการ) โทร.035-610-755 (นอกเวลาราชการ)

Photos from กรรมกร สีกากี's post
14/10/2021

Photos from กรรมกร สีกากี's post

14/10/2021
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ...
14/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 12 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 12 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

14/10/2021
13/10/2021
Photos from กรรมกร สีกากี's post
12/10/2021

Photos from กรรมกร สีกากี's post

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ...
12/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเย็น จำนวน 12 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเย็น จำนวน 12 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน's post
12/10/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน's post

12/10/2021

รู้หรือไม่ ? การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#พัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12/10/2021

รู้หรือไม่ ? ผู้สม้ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการประกาศหาเสียงเลือกตั้งและจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#พัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12/10/2021
12/10/2021
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...
12/10/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA (ร้อยละ 95.85)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ...
12/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 12 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 12 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 12 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 12 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ...
10/10/2021

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเช้า จำนวน 13 ชุด
- อาหารมื้อกลางวัน จำนวน 13 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

10/10/2021

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

#ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส
#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Photos from กรรมกร สีกากี's post
10/10/2021

Photos from กรรมกร สีกากี's post

วันเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. คือวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นะพี่น้องนะ
10/10/2021

วันเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. คือวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นะพี่น้องนะ

09/10/2021

โซนร้อน ‘ไลออนร็อก’ ล่าสุด ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 65 กม./ชม.เท่าเดิม เพิ่มเติมคือเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ครับ …

คาดว่าเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับต่อไป ซึ่งจะทำให้ภาคอีสานในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

#น้ำท่วม

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”"
ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2564

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (9 ต.ค. 2564) พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 20.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.6 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับต่อไป ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนมากทางตอนบนของภาค
อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.00 น.

09/10/2021

ทุกเสียงมีค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
.
โครงการรณรงค์ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ตระหนักในบทบาท สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยคำขวัญ
.
โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน         ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 ม...
09/10/2021

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาหารวันละ 3 มื้อ ต่อคนต่อวัน
- อาหารมื้อเย็น จำนวน 13 ชุด
ได้จัดส่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ทุกท่าน ได้นำอาหาร ไปมอบแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Photos from กรรมกร สีกากี's post
09/10/2021

Photos from กรรมกร สีกากี's post

ที่อยู่

55 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน
Wiset Chai Chan
14110

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลหัวตะพานเดิมเป็นเส้นทางเดินทัพของทหารพม่าก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และเป็นบริเวณที่มีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชาวบ้านแขวงเมืองวิเศษชัยชาญโดยการนำของนายดอกและ นายทองแก้ว วีรชนแขวงเมืองวิเศษฯ มีทหารพม่าเสียชีวิตจำนวนมากและกะโหลกศีรษะของทหารอยู่กระจัดกระจายจึงเรียกชื่อตำบลว่า “หัวตะหาญ” ต่อมาเพี้ยนคำเป็น “หัวตะพาน” จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2542 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง 14 คน คำขวัญประจำตำบล วัดม่วงลือนาม ตำนานเจดีย์เก่า เล่าขานความสามัคคี ถิ่นดินดีเกษตรวิถีไทย สภาพทั่วไป ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวิเศษชัยชาญ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองประมาณ 10 กิโลเมตร เนื้อที่ : ตามบันทึกเขตการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2534 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานมีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 3,262.5 ไร่ หรือ 5.22 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมพื้นที่วัดม่วง) อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบล โพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบล สี่ร้อย , ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล มหาดไทย อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบล ไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหัวตะพานโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มไม่มีภูเขาและป่าไม้ สภาพดินโดยทั่วไป เป็นดินเหนียวปนทราย ลักษณะของดินเป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

เบอร์โทรศัพท์

035610753

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม otop และกลุ่มในตำบลหัวตะพาน
1. กลุ่มปักชุดโขน หมู่ที่ 1
2. กลุ่มสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง หมู่ที่ 5
3. กลุ่มถักกระเป๋าโครเชต์ หมู่ที่ 5
4. กลุ่มหล่อพระพุทธรูปด้วยทองเหลือง หมู่ที่ 6
5. กลุ่มประดิษฐ์หัวโขน หมู่ที่ 6
6. กลุ่มขนมหวาน หมู่ที่ 7

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Wiset Chai Chan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแสน จันทร์ทัสโต นายก อบต.หัวตะพาน มอบหมายให้ พ.อ.อ.ไพโรจน์ โพธิกุล นายชารีย์ เกียรติไพศาล รองนายก อบต.หัวตะพาน นำเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.หัวตะพาน ดำเนินการทำลูกระนาดลงยางมะตอยบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน จำนวน ๒ จุด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่เป็นหลุมบ่อหมู่ที่ ๔ บริเวณถนนหลังวัดกลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง #กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน #องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแสน จันทร์ทัสโต นายก อบต.หัวตะพาน มอบหมายให้ พ.อ.อ.ไพโรจน์ โพธิกุล นายชารีย์ เกียรติไพศาล รองนายก อบต.หัวตะพาน นำเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.หัวตะพาน ดำเนินการทำลูกระนาดลงยางมะตอยบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน จำนวน ๒ จุด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่เป็นหลุมบ่อหมู่ที่ ๔ บริเวณถนนหลังวัดกลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง #กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน #องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแสน จันทร์ทัสโต นายก อบต.หัวตะพาน มอบหมายให้ พ.อ.อ.ไพโรจน์ โพธิกุล นายชารีย์ เกียรติไพศาล รองนายก อบต.หัวตะพาน นำเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.หัวตะพาน ดำเนินการทำลูกระนาดลงยางมะตอยบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน จำนวน ๒ จุด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่เป็นหลุมบ่อหมู่ที่ ๔ บริเวณถนนหลังวัดกลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง #กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน #องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
LPG หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงที่เราคุ้นเคย แต่ก็ยังมีหลายคำถามที่คนสงสัย ไม่ว่าจะเป็น... LPG มาจากไหน แล้วคนไทยเอาไปใช้อะไรบ้าง ? ราคา LPG ใครกำหนด แล้วเราจะดูราคาแนะนำได้ยังไง ? จะใช้ LPG ยังไงให้ประหยัด แนะนำได้มั้ย ? สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีคำตอบมาฝากใน Motion Graphic “LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์” คลิปที่จะทำให้รู้จัก LPG กันมากขึ้น รับรองไม่เอ้าท์แน่นอน ! สามารถติดตามข้อมูล LPG และข้อมูลพลังงานที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.eppo.go.th และ Facebook EPPO Thailand #LPGรู้ไว้ไม่เอ้าท์ #สร้างสรรค์ก้าวที่มั่นคงเพื่อพลังงานไทยยั่งยืน #CreateTheFutureEnergy #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ