กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้

13/06/2023
กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่(Smart Farmer/Young Smart Farmer) ที่สน...
01/06/2023

กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่
(Smart Farmer/Young Smart Farmer) ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการชั้นนำ (Agri-Biz Idol) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดอบรมและสัมมนา ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566
* โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการเกษตร การวางแผนการเงิน
การจัดการตลาดสำหรับธุรกิจการเกษตร การจัดทำแผนธุรกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ **ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมที่พักระหว่างการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าอบรม สามารถเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สถานที่อบรม
***เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครและกรอกข้อมูล
ตาม Link : https://forms.gle/VLUrQm6i4rvWTM8ZA ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 12 มิถุนายน 2566

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ณ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์...
30/01/2023

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ณ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา รับสมัคร กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ที่ผลิตและจำหน่าย ประเภท ผลไม้ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ณ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 เพื่อขยายช่องทางการตลาด รายละเอียด ดังนี้

🔴เงื่อนไข🔴
- กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ที่ผลิตและจำหน่าย ประเภท ผลไม้ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป
- ผู้จัดกิจกรรมจะรับผิดชอบค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าที่พัก (พักคู่) โดยเดินทางด้วยรถตู้ จากจังหวัดยะลา ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔥🔥สมัครด่วน !! ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566🔥🔥

🌟สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา หรือ โทร. 065 - 5101951

27/01/2023

📢📢 รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยทางโครงการจะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิต
▪️คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้ารับสมัคร
- เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหิน
- เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสะเด็ดน้ำ ทั้ง 5 สายพันธุ์
- เป็นผู้ที่ทำการค้าออนไลน์ หรือค้าขายกล้วยหิน หรือทุเรียนอยู่แล้ว และสามารถต่อยอดได้
- จะดำเนินงานเป็นรายกลุ่ม หรือรายเดี่ยว ก็ได้
▪️สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
- ได้รับการออกแบบและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 30,000 บาท
- ได้รับไฟล์บรรจุภัณฑ์ และป้ายชื่อ
- การเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการอื่นๆ

➡️ รับสมัครวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566
🔻ตาม Link ด้านล่างนี้ 🔻

📢 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 👨‍🌾อย่าลืม ❗ มาต่อทะเบียนประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2566🟢 ยื่นแบบ...
11/01/2023

📢 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 👨‍🌾
อย่าลืม ❗ มาต่อทะเบียนประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2566
🟢 ยื่นแบบ สวช.03 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
2. เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
3. บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
4. หนังสือมอบอำนาจทำการแทน
5. บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช. 3 สูญหาย)
6. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
7. แผนประกอบการ
8. ผลการดำเนินงาน
ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอ (ที่จดทะเบียน)
📌 หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียนนะคะ ❗

15/11/2022
07/09/2022

📣โอกาสดีๆ ทุนฟรี มาถึงแล้ว
เรามา R-U -N Skill กันเถอะ

💙สวก. ให้ทุนเรียนปริญญาตรี กับ Smart Farmer มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2565
🖱️สมัครได้ที่ลิงค์ http://epms2020.arda.or.th
📝 หลักสูตร 2 ปี เรียนออนไลน์
🗞️สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
🚜ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👫ไม่จำกัดอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
☎️โทรศัพท์ภายใน 0 2579 7435 ต่อ 3612
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุณยนุช 095-5425663

06/09/2022

สัปดาห์นี้ชวนพี่น้อง กสก. เรียนรู้พร้อมกันเรื่อง “พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ควรรู้” ในรายการ DOAE Boarding Time
ร่วมพูดคุยให้ความรู้โดยวิทยากร นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการ และยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สังกัดกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
📅 ออกอากาศวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 12.00 – 12.45 น.
🔴 ทาง YouTube Live : DOAE Boarding Channel

🛎 กดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดการรับชม >> https://www.youtube.com/channel/UCf2nxKtcmLdibwQe5ZBIofQ
ทุกท่านสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ >> https://forms.gle/H3MjDRAap7VneKVB6 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของรายการได้ในทุกๆ สัปดาห์
#เวลาของเราชาวกสก

02/09/2022

🔥เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

🟡ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
🟡หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
🟡และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

🔥หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
👉🏻เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย
👉🏻มีพื้นที่เสียหายจริง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่
👉🏻ข้าว 1,340 บาทต่อไร่
👉🏻พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่
👉🏻ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่

🌳ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
👉🏻เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว
👉🏻เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต. หรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง ตามสถานที่ที่กำหนด
👉🏻คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และรับรองความเสียหาย
👉🏻นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน
👉🏻สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
👉🏻หากไม่เพียงพอ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินในอำนาจ 20 ล้านบาท)
👉🏻หากไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดรองราชการ ในอำนาจปลัด กษ. (วงเงินในอำนาจ 50 ล้านบาท)

📣 สวก.ให้ทุนการศึกษา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  เรียนฟรี 4 มหาวิทยาลัย🇹🇭🏫มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  🏢มหาวิทยาลัยส...
04/07/2022

📣 สวก.ให้ทุนการศึกษา Smart Farmer และ Young Smart Farmer เรียนฟรี 4 มหาวิทยาลัย🇹🇭

🏫มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🏢มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
🏬มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
🕌สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 📢📢

มีคุณสมบัติครบกดสมัครเลย🧨🧨🧨
✅ ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✅ ไม่จำกัดอายุ
✅ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
🖱️สมัครได้ที่ลิงค์ http://epms2020.arda.or.th

❌ ในกรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถ ติดต่อได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในเขตพื้นที่ของท่าน

📝ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของทุนเดิม

💻รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
📲โทรศัพท์ภายใน 0 2579 7435 ต่อ 3612, 3617
📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุณยนุช 095-5425663
คุณอนงค์ 0648709342

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง "กัญชาและกัญชง" โดยมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับการจดแจ้งปลูกกัญชากัญชง และวิธีการ...
04/07/2022

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง "กัญชาและกัญชง" โดยมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับการจดแจ้งปลูกกัญชากัญชง และวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆจากกัญชากัญชง

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR7Kwd6RkWF4Wp4nxl0f69O5RKuUlxUhkfv-wvw1_c9Qn6dw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น !!

📢ประกาศ 📢 ห้าม!❌ จำหน่ายทุเรียนอ่อน❌⚠️จังหวัดยะลาขอความร่วมมือ เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง ไม่รับซื้อและจำหน่าท...
27/06/2022

📢ประกาศ 📢 ห้าม!❌ จำหน่ายทุเรียนอ่อน❌

⚠️จังหวัดยะลาขอความร่วมมือ เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง ไม่รับซื้อและจำหน่าทุเรียนอ่อน
โดยกำหนดให้วันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

📍หากต้องการเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 จะต้องดำเนินการดั้งนี้
1. เกษตรกร ให้แจ้งกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง
2. สถานประกอบการ (ล้ง) แจ้งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

#ทุเรียนยะลา #ไม่ซื้อทุเรียนอ่อน

เพื่อคุณภาพทุเรียนยะลา

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้  นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแล...
14/06/2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2565โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ตลอดจนประสานการดำเนินกิจกรรมและโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา สนับสนุนกล่องผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ...
14/06/2022

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา สนับสนุนกล่องผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ
จำหน่ายผลไม้ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดยะลา
รับฟรี ! กล่องผลไม้ (ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม)
พร้อมสิทธิ ฟรี ค่าขนส่ง
สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/mCcZE62D2RyazKGu9
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
คุณณัฐวรา 091-8499842

💢🌟📢 กิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่น้องผู้ประกอบการ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี)เปิดรับสมัครแล้ว!!  "โครงการพัฒ...
14/06/2022

💢🌟📢 กิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่น้องผู้ประกอบการ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี)
เปิดรับสมัครแล้ว!! "โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน The Southern Blooming"
🚀โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจุดประกายความคิดอัตลักษณ์สามชายแดนใต้
2.สิทธิพิเศษในพัฒนาผลิตภัณฑ์และจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
3.วิดีโอประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบรายการ หรือ สารคดี หรือ หนังสั้นในรูปแบบการผสมผสานกับ3 จังหวัดชายแดน.9h
4.สิทธิพิเศษในการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
💥อย่ารอช้า!! โอกาสดีๆมาถึงแล้ว
สนใจสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe8isukeHNmtC.../viewform
(หมดเขตรับสมัครถึง วันที่ 17 มิถุนายน2565)
ติดตามข้อเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/BloomDeepSouth

แจ้งเตือน❗️❗️❗️ ข่าวปลอม กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกร โปรดระวังข่าวปลอม "โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร" ยื่นจดทะเ...
01/06/2022

แจ้งเตือน❗️❗️❗️ ข่าวปลอม

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกร โปรดระวังข่าวปลอม "โครงการ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร" ยื่นจดทะเบียนแปลงปลูกกระท่อม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐฯ 3,500-5,000 บาท/ไร่ ❌ไม่เป็นความจริง ❌ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับโครงการนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปโปรดระมัดระวัง

🚩กรมส่งเสริมการเกษตร และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Sma...
16/05/2022

🚩กรมส่งเสริมการเกษตร และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

1️⃣ หลักสูตรการอบรม
1.1 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่แม่นยำกับการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกด้วยระบบ WiMaRC
☑️ ออนไลน์ : 25 พ.ค. 65
☑️ ออนไซต์ : 21 มิ.ย. 65
1.2 เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้งานอุปกรณ์ HandySense
☑️ ออนไลน์ : 10 มิ.ย. 65
☑️ ออนไซต์ : 30 มิ.ย. 65
1.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/ใช้ชีวภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
☑️ ออนไลน์ : 25 มิ.ย. 65
☑️ ออนไซต์ : 26 ก.ค. 65
1.4 เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT
☑️ ออนไลน์ : 4 ก.ค. 65
☑️ ออนไซต์ : 4 ส.ค. 65

2️⃣ ช่องทางการสมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม (สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
2.1 https://forms.gle/Jo1vRmYDRhYcw7CF7
สำหรับการลงทะเบียนอบรม
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่แม่นยำกับการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกด้วยระบบ WiMaRC
- เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้งานอุปกรณ์ HandySense
- เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT
2.2 https://forms.gle/9vi47tXNqML9VWBy8 สำหรับการลงทะเบียนอบรมกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต/ใช้ชีวภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

🔴หมายเหตุ
1. เกษตรกรสามารถเลือกอบรมเฉพาะกิจกรรมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้
2. เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของตนเอง
3. กิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite) จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online)

04/05/2022

ไม่มีพาราควอตแล้ว..‼️

🍍🥥🍊🍋🍓พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และไม้ผล. เหลือสารชนิดใดบ้างที่สามารถใช้เป็น " #สารทางเลือก"❓️

ถ้าใช้แล้วได้ผลดี คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จึงเรียกสารนั้นว่า " #สารทดแทน"

🍎สมาคมฯ ได้รวบรวมรายชื่อสารตามระยะเวลาการใช้ 2 ระยะ คือ
1. พ่นก่อนวัชพืชงอก หรือ ยาคุม (pre-emergence)
2. พ่นหลังวัชพืชงอก หรือ ยาฆ่า (post-emergence)

หมายเหตุ อัตราใช้ดูจากฉลากข้างขวด

ขอย้ำอีกทีว่า ยาคุม ที่มีกลไกออกฤทธิ์ไปย้บยั้งการสังเคราะห์แสง เช่น กลุ่ม C หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราห์แสง เช่น กลุ่ม E สามารถใช้เป็นยาฆ่าได้ในระยะต้นอ่อนของวัชพืช (early post-emergence) สารเหล่านี้จึงได้เปรียบยาคุมในกลุ่มอื่นๆ
#แบนพาราควอต
#สารทางเลือก

02/05/2022
22/04/2022

📣กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนโฮมสเตย์ทั่วประเทศ​ สมัครรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2565
🏡เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์และชุมชน และยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนโฮมสเตย์ทั่วประเทศ​ สมัครรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จะดำเนินการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานสำหรับโฮมสเตย์ไทยที่จะหมดอายุการรับรอง (3 ปี) และโฮมสเตย์ใหม่ที่มีความพร้อม มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว และประสงค์ขอรับการตรวจประเมิน โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ​ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 พฤษภาคม 2565
สามารถดูคุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้น และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากการสแกน QR Code ในภาพ หรือ 👆 https://tiny.one/4vh378ab
‼️กรมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาให้กับโฮมสเตย์ที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับการตรวจประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ หรือกรมการท่องเที่ยว​📱 0 2141 3235 ในวันและเวลาราชการ
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย #ที่พัก #โฮมสเตย์
#ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

22/04/2022

📢📢📢 สวก. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวปลีกล้วยและจากเศษกล้วยน้ำว้า” 🍌🍌
เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ รวมถึง Circular Economy สำหรับกล้วยน้ำว้า: การเพิ่มมูลค่าจากผลพลอยได้จากการผลิตกล้วยน้ำว้า และของทิ้งจากห่วงโซ่การแปรรูปกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก ✈️🚌

📮 ในวันที่ 25 เมษายน 2565
🕰 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 📹 💻

📝สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดย
สแกน ➡️➡️ QR Code
หรือทาง https://bit.ly/3jr1VNd

06/04/2022
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเกษตรกร 🌱การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม🌱ได้ที่ลิ้งค์นี้ 👉🏻 htt...
01/04/2022

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเกษตรกร

🌱การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม🌱

ได้ที่ลิ้งค์นี้ 👉🏻 https://www.opsmoac.go.th/news-files-441091791095

ประชาสัมพันธ์  #หลักสูตรเกียวกับการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-filing  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหมาะสำหรับ :...
23/03/2022

ประชาสัมพันธ์ #หลักสูตรเกียวกับการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-filing โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในความดูแล โดยเลือกลงทะเบียน>> สแกน QR-Code เข้าสมัครตามวันและเวลาที่สะดวกได้เลยค่ะ
#อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

20/03/2022

ดาวน์โหลดฟรี!!!
คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม
ข้อมูลโดย:กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลดที่ลิ๊งค์ด้านล่าง

18/03/2022

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 7 ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน แปรรูปสบู่น้ำผึ้งชันโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

15/02/2022
📣 ข่าวประชาสัมพันธ์📝 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะเกษตรนวัตและการจัดการ🍀 สถาบันการจัดการปั...
08/02/2022

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

📝 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะเกษตรนวัตและการจัดการ

🍀 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และสนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนวิชาในรูปแบบเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง (Work Based Education) เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

✅ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

💻 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
คุณอนุสิทธิ์ พลปิยะ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ CCDS
โทรศัพท์หมายเลข 0 2855 1050
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 09 1004 1659
E - mail : [email protected]
เว็บไซต์ www.pim.ac.th/iam
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/InnovativeAgriculturalManagement

05/02/2022

ที่อยู่

Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6673216610

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด