หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ

หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาว

ขอแสดงความยินดี กับ นายอารีฟ เจ๊ะหลง สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงกราฟิก ชั้นปีที่ 3และนางสาวนูรอัฟระห์ อุมะ สาขาวิชาภา...
19/08/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นายอารีฟ เจ๊ะหลง สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงกราฟิก ชั้นปีที่ 3และนางสาวนูรอัฟระห์ อุมะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ปี4
ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดโฟล์คซอง (Folk song) งาน มรย.วิชาการ '66 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา🏆: ทีม A&A Folk song

ส่งกำลังใจให้เด็กศิลปะด้วยนะคะ
17/08/2023

ส่งกำลังใจให้เด็กศิลปะด้วยนะคะ

📌ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 66 นี้🥁🎸🎤ขอเชิญนักเรียนหรือนักศึกษา ทุกสถาบัน.. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโ...
11/08/2023

📌ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 66 นี้🥁🎸
🎤ขอเชิญนักเรียนหรือนักศึกษา ทุกสถาบัน.. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโฟล์คซอง (Folk song) ในงาน มรย.วิชาการ '66 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
👉สมัครกดลิงก์ https://forms.gle/qWUbV3iBUqjv4bg2A
เงินรางวัล:
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
4. รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
พร้อมเกียรติบัตรสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมการประกวด
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:
1. นักเรียนหรือนักศึกษาทุกโรงเรียน/สถาบัน ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. ผู้เข้าแข่งขันส่งเป็นทีม ๆละ 2 - 5 คน
3. เครื่องดนตรีบังคับที่ต้องมีอย่างน้อย 1 ชิ้น คือ กีต้าร์
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง (ยกเว้น กลอง ทางฝ่ายจัดแข่งขันเตรียมไว้ให้)
กติกาการแข่งขัน:
1. การแข่งขันประกวดโฟล์คซอง (Folk song) เท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าประกวดตามเวลาที่กำหนด
3. แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษาตอนรายงานตัวก่อนประกวด
4. รอบออดิชันและรอบรองชนะเลิศ ให้เวลาการแข่งขันทีมละไม่เกิน 15 นาที และรอบชิงชนะเลิศให้เวลาการแข่งขันทีมละไม่เกิน 20 นาที (รวมจัดเตรียมเครื่องดนตรี)
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะต้องเล่นเพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงต้นไม้ของพ่อ
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกรายชื่อเพลงและชื่อศิลปินต้นฉบับในวันที่สมัคร และให้ส่งเนื้อเพลงและคอร์ดเพลงในวันที่แข่งขันจำนวน 3 ชุด
7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมกับเพลงที่ประกวด และออกแบบการการแสดงให้ดูน่าสนใจได้
8. ใช้เพลงไทยในการประกวดเท่านั้น
กำหนดการแข่งขัน:
- แข่งขันระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เริ่มแข่งขันเวลา 16.00 น.
- 17-18 ส.ค. 66 แข่งขันรอบออดิชัน โจทย์เพลงที่ทีมถนัด เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง
- 19 ส.ค. 66 แข่งขันรอบรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) โจทย์เพลงที่ทีมถนัด เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง
- 20 ส.ค. 66 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (5 ทีมสุดท้าย) โจทย์การแสดงมินิคอนเสิร์ตเพลงที่ทีมถนัด เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงต้นไม้ของพ่อ
คะแนนการตัดสิน:
1. ทักษะการร้องเพลง เช่น จังหวะ ทำนอง การออกเสียง ร้อยละ 30
2. ทักษะด้านดนตรี เช่น จังหวะ ทำนอง ความถูกต้อง ร้อยละ 30
3. ทักษะด้านสุนทรีย์ เช่น ท่าทาง การแสดงความเป็นตัวตน และการดึงดูดผู้ฟัง ร้อยละ 30
4. คะแนนโหวตจากผู้ฟัง ร้อยละ 10
(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการประกวดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอแสดงความยินดี กับ นายชารีฟ เจ๊ะแว  นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้รับรางวั...
10/08/2023

ขอแสดงความยินดี กับ
นายชารีฟ เจ๊ะแว นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท
จากการประกวดจิตรกรรมวาดภาพหัวข้อ “𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ของตุรกี”
เนื่องในโอกาสฉลองครอบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และครบรอบ 100 ปีการสถานปนาสาธารณรัฐตุรกี
โดยการควบคุมดุแลของ ผศ.วินัย สุขวินและอาจารย์สุรพล หลินมา

06/08/2023

กวาดรางวัลรัวๆ🌟🎉

ขอแสดงความยินดี 🏆🥈
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Week of Academic Miracle HUSO 66
นางสาวนุรไอนา ดอเล๊าะ
สาขาวิชาทัศนศิลป์

คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่1
ประเภท การแข่งขันคัดไทย

น้องๆทุกคนเก่งมากๆพัฒนาฝีมือต่อไป หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ชนะเลิศกลับมาน่ะ🌟🏆

#กราฟิก
#ทัศนศิลป์
#ออกแบบสร้างสรรค์

05/08/2023

ขอแสดงความยินดี 🏆🥉
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Week of Academic Miracle HUSO 66
นางสาวนุรไอนา ดอเล๊าะ
นางสาวอัสมาวาตี เซ็ง
นางสาวซาฮีดา สาเเละ
นางสาวสุวาตี บิลอาลี
นางสาวรอพีอ๊ะ ซารอตา
สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบสร้างสรรค์

คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่2
ประเภท การแข่งขันอนาชีด
(ทีม Nusan tara)

น้องๆทุกคนเก่งมากๆพัฒนาฝีมือต่อไป หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รางวัลชนะเลิศกลับมาน่ะ🌟🏆

#กราฟิก
#ทัศนศิลป์
#ออกแบบสร้างสรรค์

📢📢ประกาศรับสมัครนักศึกษา...ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน 18 ชั่วโมง⏰📝โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศ...
05/08/2023

📢📢ประกาศรับสมัครนักศึกษา...
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน 18 ชั่วโมง⏰
📝โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station)

คุณสมบัติ🖊️
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
2. นักศึกษา 1 คน สมัครได้แค่ 1 หลักสูตรเท่านั้น

😗สมัครฟรี จำนวนจำกัด หลักสูตรละ 30 คนเท่านั้น
เข้าร่วมอบรมครบได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร

ลิงค์รับสมัคร📝
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปจากสมุนไพร
https://shorturl.asia/qxPlH
2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2 มิติ ด้วยเทคนิคการเป่าและสลัดสี
https://shorturl.asia/KVwMj
3. การออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์
https://shorturl.asia/6it0H
4. การผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และแก้วศิลป์
https://shorturl.asia/6d3RP
5. อาหารอัตลักษณ์ชายแดนใต้เชิงสร้างสรรค์
https://shorturl.asia/8Qmuj

28/07/2023
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วินัย สุขวิน และอาจารย์สุวัสสา ฮาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจ...
27/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วินัย สุขวิน และอาจารย์สุวัสสา ฮาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาทัศนศิลป์

14/07/2023

🎞 "ไม่จำกัดรูปแบบ หัวข้อ และเนื้อหา"
ร่วมส่งผลงานหนังสั้นไม่เกิน 30 นาที ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

👉 ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 30 นาที สำหรับสาขารัตน์ เปสตันยี (บุคคลทั่วไป), ช้างเผือก (นักศึกษา), ช้างเผือกพิเศษ (นักเรียน) และ ปยุต เงากระจ่าง (แอนิเมชั่น)

👉 ภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดความยาว สำหรับสาขาดุ๊ก (สารคดี) และ Digital Forum (ภาพยนตร์สั้นความยาวเกิน 30 นาที และไม่ใช่สารคดี)

หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

📍 ลิงก์กิจกรรม https://happyschoolbreak.com/event/invitation-to-the-27th-short-film-contest_246/

-----------

ค้นหากิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ทั้งหมดได้ที่
www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com

#ปิดเทอมสร้างสรรค์

05/07/2023
27/06/2023

โครงการดีมาก โดยเฉพาะครูและอาจารย์เอาไปให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลย

📢 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ขอเชิญ ประชาชนทั่วไป / นักศึกษาระดับชั้นประถม - มัธยมศึกษา - ปวช. - ปวส. - อุดมศึกษา / ข้าราชการทหาร

✏️ เข้าร่วมส่งผลงานออกแบบ Infographic สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 505,000 บาท
ในหัวข้อ
- ความภูมิใจในพระมหากษัตริย์ไทย
- แผ่นดินทองของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑๐
- โครงการในพระราชดำริในบ้านฉัน
- จิตอาสาพระราชทาน

📥 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2566
📄 อ่านรายละเอียดการสมัครและส่งผลงานการประกวดได้ที่ http://infographiccontest.com/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📱Line Official
📞โทร. 095-165-1862 (คุณจุฑามาศ)

Singora Youthค้นหานักศึกษาผู้รักภาพยนตร์ในภาคใต้ ร่วมกิจกรรมภาพยนตร์ Singorama ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ตลอด 9 วันเต...
19/06/2023

Singora Youth
ค้นหานักศึกษาผู้รักภาพยนตร์ในภาคใต้ ร่วมกิจกรรมภาพยนตร์ Singorama ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ตลอด 9 วันเต็มแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่จะได้พบใน Singorama
- ร่วมชมภาพยนตร์และพูดคุยกับทีมผู้ผลิต
- สร้างเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์และผู้ผลิตภาพยนตร์
- ร่วมเวิร์คช็อปและพัฒนาผลงานลำดับภาพเพื่อเป็นภาพยนตร์สั้นปิดกิจกรรมภาพยนตร์ Singorama
- เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวเมือเก่าสงขลาผ่านเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้

วิธีการสมัคร
- กรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ https://forms.gle/HasBjUTutAJsTr7TA
- พร้อมแนบคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "ช่วงเวลาที่มีความหมายของคุณ" มาให้เรา

19/06/2023
ขอแสดงความยินดี กันแบบสด ๆ ร้อน ๆ ของนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงกราฟิก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางว...
15/06/2023

ขอแสดงความยินดี กันแบบสด ๆ ร้อน ๆ ของนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงกราฟิก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ระดับมหาวิทยาลัย คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท และ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ ในการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ความพยายามที่ฮารอม" โครงการ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน ของ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
โดยเป็นการบรูณาการกับการเรียนการสอน วิชา การออกแบบโฆษณา ซึ่งมี อาจารย์อิลฮัม วรรณอาลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นักศึกษานอกจากจะเป็นทีมงานแล้ว ยังรับบทบาทการแสดงในเรื่องทั้งหมด

ทีมงานสร้างสรรค์มีรายชื่อดังนี้
นายอัซบูเลาะห์ กะลูแป
นางสาวนูรีตาร์ เจะแต
นางอารีญา ลาเตะ
นางสาวมัณนาน กาเว
นายมูซัมมิล ยูโซะ
นายอิรฟาน วิชา
นายอภิชัย สุวรรณกาญจน์
นายอาหาหมัดฟูเดล์ ดีแม
นายอัสวาดี รอฮิง

ขอแสดงความยินดี อีกครั้ง ไม่เกินความพยายามจริง ๆ

รับชมผลงาน : https://youtu.be/Qh08w0UnIqI

ใครที่ยังมองหางานด้านกราฟิกสนใจ รีบไปสมัครเลยคะ
12/06/2023

ใครที่ยังมองหางานด้านกราฟิก
สนใจ รีบไปสมัครเลยคะ

10/06/2023

➡️ มาแล้วครับน้อนๆ กิจกรรมที่ทุกคนลอยคอย เอ่ะ!!! รอคอย😅
‼️ กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อ Freshy 66
💸 ชิงเงินรางวัล 1,000 บาท
ส่งเข้าประกวดกันเยอะนะคะ/ครับ 😋

💢ดูรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยนะ💢

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSds6UV2b8CB6xVM6HLE3drJ-iqgv_LpIfqz0umm2pYhKo0jMw/closedform

#องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ66
#พรรครวมใจจันทน์กะพ้อ

02/06/2023

ร่วมกด like กด share เพื่อเป็นการให้กำลังใจนักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก และมีผลต่อการตัดสินการประกวดหนังสั้น

การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการทางศิลปะ
31/05/2023

การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการทางศิลปะ

Powered by Restream https://restream.io

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้แ...
29/05/2023

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ในช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566 หลักสูตรละ 18 ชม. ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 340 บ. อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการฯ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม bit.ly/aritc-traning66 ตารางการอบรม https://bit.ly/STDTraning_Yru และเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาติน สะนิ โทร. 073-299699 ต่อ 22201

09/05/2023
แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "ยาลอเกมส์" ออกแบบโดย: อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต และตัวนำโชค ออกแบบโดย อาจารย์อนัน วาโซะในการแ...
07/05/2023

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "ยาลอเกมส์" ออกแบบโดย: อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต และตัวนำโชค ออกแบบโดย อาจารย์อนัน วาโซะ
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนวคิดการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ "ยาลอเกมส์" ออกแบบโดย: อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต และตัวนำโชค ออกแบบโดย อาจารย์อนัน วาโซะ
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

28/04/2023

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 (เพิ่มเติม)
รับสมัครวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566
สมัคร-รายงานตัว-มีที่เรียนแน่นอน
http://human.yru.ac.th/academic/page/507
>> หลักสูตร /สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
- สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- ออกแบบสร้างสรรค์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- การปกครองและกฎหมายมหาชน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร.073-299632 หรืองานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (กองบริการการศึกษา) โทร.073-299612
Facebook : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23/04/2023

📢ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้องลายโบราณ ภายใต้ 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 "แตกต่างอย่างมีสไตล์" ในแบบของคุณ
ซึ่งกระเบื้องลายโบราณ "Blezz" ของเราสามารถใช้ตกแต่งในพื้นที่ต่างๆ สำหรับงานพื้นและผนัง
รางวัลที่𝟭 : 20,000 บาท พร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลจากทางแบรนด์ "Blezz"
รางวัลที่𝟮 : 7,000 บาท พร้อมใบประกาศ
รางวัลที่𝟯 : 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ
📍เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2023
📍รายละเอียดดังนี้
ออกแบบลวดลายกระเบื้อง ใน 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 "แตกต่างอย่างมีสไตล์"
โดยนำเสนอเป็นภาพลวดลายกระเบื้องและแสดงบรรยากาศการนำไปใช้งาน โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการนำเสนอผลงาน
📍รูปแบบการส่งผลงาน
ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานในรูปแบบ PDF File ขนาด A4 (300dpi) ในรูปแบบ “ลิงก์ดาวน์โหลด” เท่านั้น มาที่
E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 1พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2023
📍การประกาศผล
ประกาศผลผ่านทาง page “กระเบื้องลายโบราณ Blezz ” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2023
📍ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
https://forms.gle/3SEfcrq4cJ1gt2pB9
#กระเบื้องลายโบราณ #ประกวด #ออกแบบ #นักออกแบบผลิตภัณฑ์ #สถาปนิก #สถาปัตยกรรมศาสตร์ #คณะมัณฑนศิลป์

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวมุสลีนา สีแสง นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงกราฟิก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร...
11/04/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวมุสลีนา สีแสง นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงกราฟิก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท เวลทรอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่ง Graphic Design
ยินดีด้วย นะคะ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวซูไรยา แวยุโซะ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงกราฟิก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้...
07/04/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวซูไรยา แวยุโซะ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงกราฟิก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท บีพีซีโปรดักชั่น จำกัด จังหวัด ภูเก็ต ในตำแหน่ง Graphic Design
ยินดีด้วย นะคะ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุมิทรา สะมะแอ นักศึกษา สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงกราฟิก) ที่ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องจาก...
06/04/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุมิทรา สะมะแอ นักศึกษา สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงกราฟิก) ที่ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องจากการฝึกสหกิจ ณ BT Design ร้านทำป้าย จังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง Graphic Design
ยินดี กับนักศึกษาด้วยนะคะ

บรรยากาศการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบกราฟิก ณ ห้องประชุมนังกา อาคารคณะว...
27/03/2023

บรรยากาศการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบกราฟิก ณ ห้องประชุมนังกา อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
27/03/2023

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

23/03/2023

ประชาสัมพันธ์!!
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อเข้าร่วมการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย" โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไต้ที่ https://proud-thai.com
ผู้ประสานงาน นายสุทธิเดช บัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ 02 283 4724 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 6774 347

22/03/2023
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวแ...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวแสดงความชื่นชม พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ ในการทำกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่วาดภาพฝาผนังอาคารเรียน ด้านพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ในพระอุปถัมภ์ (สมเด็จย่า) ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา อีกทั้งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีสีสร้างสรรค์ รายวิชาจิตรกรรม รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบทัศนศิลป์ ของหลักสูตร ให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนสู่การปฏิบัติงานจริง

C o n g r a t u l a t i o n sขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ สาขาการออกแบบกราฟิก รุ่นรหัส 62 ทุกค...
22/03/2023

C o n g r a t u l a t i o n s
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ สาขาการออกแบบกราฟิก รุ่นรหัส 62 ทุกคน

📜กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและอาจารย์ตอบแบบสำรวจการแต่งกายชุดพื้นถิ่นหรือพื้นเมือง     📌ตามที่กองพัฒน...
21/03/2023

📜กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและอาจารย์ตอบแบบสำรวจการแต่งกายชุดพื้นถิ่นหรือพื้นเมือง
📌ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการ พิจารณายกร่างประกาศเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามคำสั่งที่ ๗๙๔/๒๕๖๖ และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา ได้มีการพิจารณายกร่างเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอธิการบดีบดีเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทั้ง ๔ คณะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
📝 ที่ประชุมมีการเสนอว่า ควรมีการแต่งกายชุดพื้นถิ่นหรือพื้นเมือง ของนักศึกษา เพื่อความสวยงามและเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น ๑ วัน/สัปดาห์ โดยให้ทำแบบสำรวจความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน โดยมอบให้องค์การบริหารนักศึกษา และคณะให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำรวจข้อมูลนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน เพื่อหาคำตอบความต้องการการแต่งกายชุดพื้นเมืองนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปติ
📖ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการการแต่งกายชุดพื้นถิ่นหรือพื้นเมืองนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ลิงค์ตอบแบบสำรวจ ดังนี้
🔖ลิงค์แบบสำรวจขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน https://forms.gle/j74oiW8oYUHNK5oL8
📍 ลิงค์แบบสำรวจอนุเคราะห์นักศึกษา https://forms.gle/ryQdfvUFbNjmEeK19
⭕️ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ทำแบบสำรวจความต้องการการแต่งกายชุดพื้นถิ่นหรือพื้นเมือง ให้กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เปิดรับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์รอบแรก โดยการส่งไฟล์ภาพผ่านระบบออนไลน์
18/03/2023

เปิดรับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์รอบแรก โดยการส่งไฟล์ภาพผ่านระบบออนไลน์

มาแล้วค่า!!!!! สำหรับการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ในปีนี้จะเปิดรับผลงานรอบแรกโดยการส่งไฟล์ภาพผ่านระบบออนไลน์

เตรียมผลงานกันได้เลยนะคะ แล้วติดตามประกาศจากหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทางเพจนี้และเว็บไซต์ www.art-centre.su.ac.th

🔖ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ชั้นปีสุดท้าย)    🔰คณะมนุษยศาสตร์และสังค...
17/03/2023

🔖ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ชั้นปีสุดท้าย)
🔰คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ชั้นปีสุดท้าย) ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
👩‍🎓👨‍🎓จึงขอให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่อยู่

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด