ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรม และหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปนิพนธ์ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องกระจกใต้หอประช...
29/11/2019

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปนิพนธ์ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัครรอบ Portfolio สนใจอยากเรียนด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ สมัครได้เลยนะจ๊ะน้องๆ
25/11/2019

เปิดรับสมัครรอบ Portfolio สนใจอยากเรียนด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ สมัครได้เลยนะจ๊ะน้องๆ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ Mula Art Thesis 2015 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น. บริเ...
14/12/2015

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ Mula Art Thesis 2015 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น. บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo
02/12/2015

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo

26/01/2015

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ยังติด Im ของทุกรายวิชาในหลักสูตรให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มกราคม 2558 หากไม่ดำเนินการจะได้ผลการเรียนตามคะแนนที่มีเท่านั้น

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo
15/08/2014

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ในงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม 25...
15/08/2014

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ในงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโถง คณะวิทยาการจัดการ

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo
18/02/2014

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
17/12/2013
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนกับกีฬาต้านยาเสพติด
24/11/2013

ขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนกับกีฬาต้านยาเสพติด

คณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาว...
26/09/2013

คณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
19/07/2013
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

ให้นักศึกษาติดตามประกาศและขอรับใบสมัคร ได้ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา อาคาร Studentunion ชั้น 3 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/

18/07/2013
เสวนา"อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ"_01

เสวนาศาสตราจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ

bacc exhibition: activities กิจกรรมระหว่างนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง เสวนาในหัวข้อ "อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ" โดย ศาสตราจารย์ชลูด...

18/07/2013
เสวนา"อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ"_02

เสวนาของศาตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

bacc exhibition: activities กิจกรรมระหว่างนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง เสวนาในหัวข้อ "อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ" โดย ศาสตราจารย์ชลูด...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากพี่สู่น้องประจำปีการศึกษา 2556
12/06/2013

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากพี่สู่น้องประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo
31/05/2013

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo
29/05/2013

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2556
29/05/2013

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2556

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน
26/05/2013

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

15/05/2013

นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
09/05/2013

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์

24/04/2013
http://www.yru.ac.th/web54/files/news/20130421_khsdnlsb.pdf

นักศึกษามารายงานตัวสำหรับอบรมบุคลิกภาพ เวลา 07.00-08.00 น.ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12/03/2013

ปิดเทอมแล้ว ขอให้น้องๆพักผ่อนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ เพื่อรอต้อนรับน้องๆ 2 หลักสูตรของเรา

14/02/2013
ประกวดภาพถ่าย "LOVE SHOT CONTEST" IHY CLUB

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศฤงคาร กิติวินิตและนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด โครงการประกวดภาพถ่าย "LOVE SHOT CONTEST" รางวัลที่1 iPhone5 รางวัลที่2 iPad Mini รางวัลที่3 Samsung Galaxy S2 และพบกับดารารับเชิญพ...

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo
06/02/2013

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา's cover photo

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของผลผลิตจากภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
06/02/2013

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของผลผลิตจากภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 สมัครค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 มกราคม 2...
23/12/2012

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 สมัครค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 มกราคม 2556

โครงการค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ หลักการที่สำคัญคือพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น และมีอัตลักษณ์รุ่มรวยด้วยความหลากหลายทั้งด้านวิถีชีวิต ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงออกถึงความหลากหลายเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยอมรับซึ่งกันและกันภายใต้ความสมาน สามัคคี กิจกรรมทางศิลปะ จึงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ช่วยบ่มเพาะ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างกัน ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์มีความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเป็นการนำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมค่ายศิลปะในรุ่นที่ 1 – 3 ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554- 2556 ได้กลับมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้อยู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน อันจะเป็นกำลังในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาสร้างความสงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะวิถีสู่อาเซียน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมเล็...
01/12/2012

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะวิถีสู่อาเซียน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
20/11/2012

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

24/07/2012

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฝึกงานของรุ่นปี4 ลงทะเบียนเวลา13.00น
. ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ในวันพุธที่. 25 กรกฎาคม 2555

22/11/2011
สาส์นส้ม

สาส์นส้ม 54

วารสารรายงานผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สูจิบัตร เป็น อยู่ คือ
21/11/2011
เป็น อยู่ คือ

สูจิบัตร เป็น อยู่ คือ

งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

31/05/2011

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันอังคารที่ 31 พ.ค. 54 เวลา 13.30 น.

ที่อยู่

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด