กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ

กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ บริการประชาชน ดุจญาติมิตร หน่วยปฏิบัติการพิเศษ Provincial Police Special Operations SWAT

ในอดีตประเทศไทยตกอยู่สถานการณ์การก่อความไม่สงบจากภัยลัทธิคอมมิวนิสต์มานานมีการต่อสู้และปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มคอมมิวนิสต์มาโดยตลอดและมีแนวโน้มที่ไม่ยุติง่าย ๆ ซึ่งองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ = United States Operations Mission หรือ USOM ยูซ่อม ได้ให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร มาโดยตลอด ในทุก ๆ ด้าน เช่นงบประมาณการสร้างโรงเรียน สถานีอนามัย โรงพัก ฯ

จนกระทั่งเมื่อประมาณ พ.ศ.2511 ยูซ่อมได้ให้กรมตำรวจจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่มีศักยภาพในการรบแบบจรยุทธและแทรกซึมไปได้ทุกพื้นที่ ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นจับกุมได้ตามกฎหมายโดยที่ฝ่ายทหารกระทำการไม่ได้ตามกฎหมาย

กำลังพลระดับหมวดประกอบด้วย สัญญาบัตร 1 นาย ชั้นประทวน 35 นาย โดยให้ขึ้นตรงกับ นปพ.เขต โดยแรกเริ่มไปทำการฝึกบุคคลทำการรบแบบจรยุทธและรบพิเศษ เสร็จแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบตามลำดับความรุนแรง โดยแบ่งเป็นพื้นที่สีแดง ชมพู เหลือง เขียว (ฝ่ายทหารแบ่ง)

จนกระทั่งเหตุการณ์สงบลง กรมตำรวจจึงได้ยุบ นปพ.ให้มาขึ้นตรงกับ ตำรวจภูธรจังหวัด แต่ยังคงเป็นหน่วยกำลังและปฏิบัติหน้าที่ทางด้านยุทธวิธีพิเศษเหมือนเดิม แต่ขึ้นการบังคับบัญชากับหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด (ผกก.จังหวัด , ผบก.)

ข้อมุลจาก ; หน่วยปฎิบัติการพิเศษ นนทบุรี

ทำเนียบ ผบ.นปพ.
พ.ต.ต.บุญญฤธิ์ ตันติวัฒน์
ร.ต.อ.โสภณ สายสุรีย์( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - )ผบ.ร้อย ๒ (พยัคย์)
พ.ต.ท.วิรัตน์ ดำคง ( ) ผบ.ร้อย พยัคย์
พ.ต.ท.ประยุทธ ทองด้วง (๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ )ผบ.ร้อย ปจ.(ทิวา)
พ.ต.ท.คมเดช เรืองศิริ ( - ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ ) ผบ.ร้อย ตะวัน
พ.ต.ท.วชรศาสน์ ทองยิ่ง (๗ ก.พ.๒๕๕๔ - ๕ ธ.ค.๒๕๕๕ ) ผบ.ร้อย ตะวัน

ทำเนียบ รอง สว.นปพ.
ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ขุนเพชร
ร.ต.ต.ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ
ร.ต.ต.สมคิด หาญชุยชาย
ร.ต.อ.นาวา ชื่นดี ( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๕ พ.ค.๒๕๕๔ )
ร.ต.อ.รังสรรค์ ประยงค์วีระกุล ( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๕ พ.ค.๒๕๕๔ )
ร.ต.อ.บรินทร์ ใจอุตม์ ( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๕ พ.ค.๒๕๕๔ )
ร.ต.อ.ไพบูลย์ พูนมะณี ( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๕ เม.ย.๒๕๕๕ )
ร.ต.อ.วีรพล สีดาจิตร์ ( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๕ เม.ย.๒๕๕๕ )
ร.ต.อ.พีระศักดิ์ หลอดแก้ว ( ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๕ เม.ย.๒๕๕๕ )
ร.ต.อ.นิยม ดลราษี (๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๓๑ พ.ค.๒๕๕๕)
ร.ต.อ.สากล วงษ์หาญ (๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๓๑ พ.ค.๒๕๕๕)

เปิดเหมือนปกติ

#สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์#13ตุลาพระราชาในหัวใจ#รัชกาลที่9๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...
13/10/2021

#สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
#13ตุลาพระราชาในหัวใจ
#รัชกาลที่9
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ สังกัด
กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

#สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
#13ตุลาพระราชาในหัวใจ
#รัชกาลที่9
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ สังกัด
กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

สถานการณ์จังหวัดยะลาวันนี้- พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 738 ราย รักษาหายเพิ่ม 519 ราย เสียชีวิต 3 ราย และขอความร่วมมือประชาช...
02/10/2021

สถานการณ์จังหวัดยะลาวันนี้
- พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 738 ราย รักษาหายเพิ่ม 519 ราย เสียชีวิต 3 ราย และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด
- ประชาชนทุกคน ต้องให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัย
- คำสั่งจังหวัดยะลาทั้งหมด : http://www.yala.go.th/covid
- Time Line ผู้ป่วยทั้งหมด : http://bit.ly/timelineyala
- สายด่วน COVID-19 จ.ยะลา : https://bit.ly/3yaHQ44
- ข้อมูลผู้เสียชีวิต : https://bit.ly/38eHKwd
- สถานที่รับ swab ใน อ.เมืองยะลา : https://bit.ly/2UGrAbV
- สายด่วนโควิด-19และคนยะลาไม่ทิ้งกัน : https://bit.ly/3DeyaIg
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 จังหวัดยะลา มีให้อ่านในหน้าเพจตรงที่ปักหมุด
.
****ข้อมูลรายอำเภอ
สสอ.เมือง : https://bit.ly/3w5Z4hi
รพ.ยะลา : https://bit.ly/2YVw5RO
สสอ.เบตง : https://bit.ly/3fYjljp
รพ.เบตง : https://bit.ly/3wAW8JM
สสอ.รามัน : https://bit.ly/3v1g8DS / https://bit.ly/2SoCGkI
รพ.รามัน : https://bit.ly/3gxBqVD
สสอ.ยะหา : https://bit.ly/3cqnQ42 / https://bit.ly/3taMtZH
รพร.ยะหา : https://bit.ly/3gVeJdh
สสอ.บันนังสตา : https://bit.ly/2Ta47iq / https://bit.ly/3nuzMrL
รพ.บันนังสตา : https://bit.ly/3tCjluH
สสอ.ธารโต : https://bit.ly/3gkJIie
รพ.ธารโต : https://bit.ly/3zxry5I
สสอ.กาบัง : https://bit.ly/2TJ35tO
รพ.กาบัง : https://bit.ly/2UdLPgH
สสอ.กรงปินัง : https://bit.ly/3xlnkfx
รพ.กรงปินัง : https://bit.ly/3gFDRo3
อ.กรงปินัง : https://bit.ly/3zyucI4

สถานการณ์จังหวัดยะลาวันนี้
- พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 738 ราย รักษาหายเพิ่ม 519 ราย เสียชีวิต 3 ราย และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด
- ประชาชนทุกคน ต้องให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัย
- คำสั่งจังหวัดยะลาทั้งหมด : http://www.yala.go.th/covid
- Time Line ผู้ป่วยทั้งหมด : http://bit.ly/timelineyala
- สายด่วน COVID-19 จ.ยะลา : https://bit.ly/3yaHQ44
- ข้อมูลผู้เสียชีวิต : https://bit.ly/38eHKwd
- สถานที่รับ swab ใน อ.เมืองยะลา : https://bit.ly/2UGrAbV
- สายด่วนโควิด-19และคนยะลาไม่ทิ้งกัน : https://bit.ly/3DeyaIg
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 จังหวัดยะลา มีให้อ่านในหน้าเพจตรงที่ปักหมุด
.
****ข้อมูลรายอำเภอ
สสอ.เมือง : https://bit.ly/3w5Z4hi
รพ.ยะลา : https://bit.ly/2YVw5RO
สสอ.เบตง : https://bit.ly/3fYjljp
รพ.เบตง : https://bit.ly/3wAW8JM
สสอ.รามัน : https://bit.ly/3v1g8DS / https://bit.ly/2SoCGkI
รพ.รามัน : https://bit.ly/3gxBqVD
สสอ.ยะหา : https://bit.ly/3cqnQ42 / https://bit.ly/3taMtZH
รพร.ยะหา : https://bit.ly/3gVeJdh
สสอ.บันนังสตา : https://bit.ly/2Ta47iq / https://bit.ly/3nuzMrL
รพ.บันนังสตา : https://bit.ly/3tCjluH
สสอ.ธารโต : https://bit.ly/3gkJIie
รพ.ธารโต : https://bit.ly/3zxry5I
สสอ.กาบัง : https://bit.ly/2TJ35tO
รพ.กาบัง : https://bit.ly/2UdLPgH
สสอ.กรงปินัง : https://bit.ly/3xlnkfx
รพ.กรงปินัง : https://bit.ly/3gFDRo3
อ.กรงปินัง : https://bit.ly/3zyucI4

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จว.ยะลา ภายใต้การอำนวยการของ พ....
30/09/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป
อ.เมืองยะลา จว.ยะลา
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้
ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา
จำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง

💥💥โจรใต้ลอบวางระเบิด ตร.สภ.จะแนะ กลับจากระงับเหตุ เจ็บ 4 เสียชีวิต 2 💥💥 เมื่อเวลาประมาณ 14.12 น. เจ้าหน้าที่ทหารพราน สัง...
28/09/2021

💥💥โจรใต้ลอบวางระเบิด ตร.สภ.จะแนะ
กลับจากระงับเหตุ เจ็บ 4 เสียชีวิต 2 💥💥

เมื่อเวลาประมาณ 14.12 น. เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัด ร้อย ทพ. 4905 รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีเหตุระเบิด กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส เหตุเกิดบริเวณ ช่องเขา ม.1 บ.น้ำวน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต จำนวน 2 นาย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย ได้รับการช่วยเหลือนำส่ง รพ.จะแนะ ทราบชื่อ ดังนี้
1. ร.ต.ท.ธีระศักดิ์ เครือคำ เสียชีวิต
2. ส.ต.อ. ปริวัตร อุดม เสียชีวิต
3. ร.ต.ต. ชาญวิทย์ หลงหา ได้รับบาดเจ็บ
4. ส.ต.อ. เอกราช เย็นยีเอส ได้รับบาดเจ็บ
5. ส.ต.ต.เมคิน ราชหาด ได้รับบาดเจ็บ
6. ส.ต.ต.พงศพัฒน์ ศรีสุข ได้รับบาดเจ็บ

ทั้งนี้ เหตุเกิดขณะที่ชุดปฏิบัติการ ตำรวจ สภ.จะแนะ จำนวน 1 ชุด จำนวน 8 นาย เดินทางด้วยรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน กลับจากระงับเหตุ ประชาชนคลุ้มคลั่งในพื้นที่ เมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ คนร้ายจุดชนวนระเบิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเป็นระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบภาชนะบรรจุและการจุดชนวน ฝังไว้ใต้ท่อลอดใต้ผิวถนน
บริเวณที่เกิดเหตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โจรใต้ลอบวางระเบิด ตร.สภ.จะแนะ กลับจากระงับเหตุ เจ็บ 4 เสียชีวิต 2 #ข่าววันนี้ #ข่าวล่าสุด #โจรใต้ #จะแนะ #ระเบิด #คมชัดลึก #คมชัดลึกออนไลน์

💥💥โจรใต้ลอบวางระเบิด ตร.สภ.จะแนะ
กลับจากระงับเหตุ เจ็บ 4 เสียชีวิต 2 💥💥

เมื่อเวลาประมาณ 14.12 น. เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัด ร้อย ทพ. 4905 รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีเหตุระเบิด กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส เหตุเกิดบริเวณ ช่องเขา ม.1 บ.น้ำวน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต จำนวน 2 นาย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย ได้รับการช่วยเหลือนำส่ง รพ.จะแนะ ทราบชื่อ ดังนี้
1. ร.ต.ท.ธีระศักดิ์ เครือคำ เสียชีวิต
2. ส.ต.อ. ปริวัตร อุดม เสียชีวิต
3. ร.ต.ต. ชาญวิทย์ หลงหา ได้รับบาดเจ็บ
4. ส.ต.อ. เอกราช เย็นยีเอส ได้รับบาดเจ็บ
5. ส.ต.ต.เมคิน ราชหาด ได้รับบาดเจ็บ
6. ส.ต.ต.พงศพัฒน์ ศรีสุข ได้รับบาดเจ็บ

ทั้งนี้ เหตุเกิดขณะที่ชุดปฏิบัติการ ตำรวจ สภ.จะแนะ จำนวน 1 ชุด จำนวน 8 นาย เดินทางด้วยรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน กลับจากระงับเหตุ ประชาชนคลุ้มคลั่งในพื้นที่ เมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ คนร้ายจุดชนวนระเบิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเป็นระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบภาชนะบรรจุและการจุดชนวน ฝังไว้ใต้ท่อลอดใต้ผิวถนน
บริเวณที่เกิดเหตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โจรใต้ลอบวางระเบิด ตร.สภ.จะแนะ กลับจากระงับเหตุ เจ็บ 4 เสียชีวิต 2 #ข่าววันนี้ #ข่าวล่าสุด #โจรใต้ #จะแนะ #ระเบิด #คมชัดลึก #คมชัดลึกออนไลน์

ตั้งครรภ์ดื่มน้ำท่อมมีผลกระทบอะไรกับเด็กในครรภ์หรือไม่อ่านดูครับ
27/09/2021

ตั้งครรภ์ดื่มน้ำท่อมมีผลกระทบอะไรกับเด็กในครรภ์หรือไม่อ่านดูครับ

ตั้งครรภ์ดื่มน้ำท่อมมีผลกระทบอะไรกับเด็กในครรภ์หรือไม่อ่านดูครับ

23/09/2021

เดือนกันยายน2564
มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน คือ "วันศุกร์ที่ 24 ก.ย.64" เนื่องในวัน "วันมหิดล"
#แต่ตำรวจยะลาทำงานทุกวันนะ 😁😁

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

23/09/2021

ตร.สรุปสาระสำคัญกฎหมายใหม่เกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สรุปสาระสำคัญกฎหมายใหม่เกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ดังนี้
กัญชา กัญชง และกระท่อม ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาลแต่การใช้ประโยชน์จากพืชทั้งสามชนิดนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคที่จะนำไปใช้ได้แต่ด้านที่เกิดประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด ปัจจุบันกัญชา กัญชง ยังคงถูกควบคุมเป็นยาเสพติดอยู่ โดยในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ที่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยแยกกัญชงออกจากกัญชา เพื่อลดระดับการควบคุมกัญชาและกัญชง ให้สามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ได้ ตามประกาศนี้ สิ่งที่ยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่ มีเพียงช่อดอกของกัญชงและกัญชา และเมล็ดกัญชา ส่วนเมล็ดกัญชง ใบจริง กิ่งก้าน ราก เปลือก ลำต้น เส้นใย กากจากการสกัดไม่ถือเป็นยาเสพติด สารสกัด CBD หรือน้ำมันกัญชา ที่มีค่า THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถือเป็นยาเสพติดเช่นกัน
แต่เงื่อนไขสำคัญ คือพืชกัญชาและกัญชง ที่จะไม่ถือว่าส่วนต่างๆ เป็นยาเสพติดนั้น ต้องได้รับอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องในประเทศ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 เพราะฉะนั้นท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาจากกัญชา กัญชงได้ ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตให้ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่นใบกัญชา กิ่งก้าน เส้นใย ตรวจดูจากสำเนาใบอนุญาต ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย น้ำมันกัญชาตรวจดูเครื่องหมายทะเบียนยาของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่ลืมว่าผลิตภัณฑ์ทางยาท่านจะต้องมีใบรับรองของแพทย์ให้ใช้เพื่อรักษาโรคเท่านั้น การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือยาที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงจากต่างประเทศ ยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมด การปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับพืชกระท่อม ได้ถูกยกเลิกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 ที่ผ่านมา สามารถใช้ด้วยการเคี้ยวใบ การต้มทำน้ำกระท่อมหรือชากระท่อมดื่มได้ตามวิถีท้องถิ่น แต่ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 424/2564 ซึ่งยังห้ามใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมของอาหาร จึงยังไม่สามารถนำมาประกอบอาหารหรือต้มน้ำกระท่อมขายในเชิงอุตสาหกรรมได้ เพราะยังเป็นความผิดตามกฎหมายอาหารและยาอยู่ ส่วนร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 มีแนวทางการควบคุมที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อม แต่ยังไม่ออกมาใช้บังคับ ในช่วงนี้ขอให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ช่วยดูแลตักเตือนอย่าให้เด็กและเยาวชนใช้พืชกระท่อมหรือน้ำกระท่อมเพราะอาจมีผลต่อจิตประสาทได้ จนกว่าจะมีกฎหมายเฉพาะออกมาใช้บังคับ ซึ่งคงจะออกมาในอีกไม่นานนี้

วันนี้ ( 21 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด...
21/09/2021

วันนี้ ( 21 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา จำนวน 6 นาย ร่วมถวายภัตตาหารและสังฆทาน แด่พระสุทิน ศรีษะสมุทร ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง

11/09/2021
คนดีไม่มีวันตาย

7ปี ผ่านไปจาก นปพ.กก.สส.ฯ มาเป็น กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ภารกิจที่เรายึดมั่นคือ ปกป้องประชาชนทุกคนให้มีความสงบสุขและสันติกลับมาสู่จังหวัดยะลา

06/09/2021

#ซื้อของออนไลน์
โอนเงินแล้วหายไลน์ไม่ตอบ เมื่อคุณรู้ตัวว่า #ถูกโกง สิ่งที่ควรรู้และต้องทำคือ ….
—————
⚫️ สิ่งที่ควรรู้…
:
เมื่อคุณถูกหลอกให้โอนเงินแล้วตกเป็น “ผู้เสียหาย” ในความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งเป็น #ความผิดส่วนตัว ฉะนั้นต้องแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนภายใน #3เดือน นับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความ
:
แต่ถ้าเป็นกรณี #ฉ้อโกงประชาชน จะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน อายุความ10ปี
—————
⚫️ สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้เงินคืน…
:
◾️ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
1- ภาพ โปรไฟล์ของพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ขายสินค้า
2- โพสต์รูปภาพข้อความที่ประกาศขายสินค้า
3- แชท ข้อความการพูดคุยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งหมด
4- บัญชี ธนาคารที่โอนเงินเข้าไป
5- หลักฐานการโอนเงิน (สลิป)
:
◾️ ต้องไปสถานีตำรวจที่ไหน ?
โดยหลักการแจ้งความต้องแจ้งที่สน.ที่เกิดเหตุหรือที่มูลคดีเกิด ซึ่งหากตำรวจบ่ายเบี่ยงไล่ไปแจ้งสน.อื่น คุณก็แจ้งกลับไปว่าคุณโอนเงินที่เขตพื้นที่ของสน.ที่คุณไปแจ้ง
:
◾️ แจ้งกับตำรวจอย่างไร ?
นำเอกสารที่เตรียมพร้อมกับแจ้งว่า #ขอร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนโกงอย่างถึงที่สุด พร้อมกับขอเลขคดี และขอเบอร์พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน เพื่อติดตามคดีเรื่อย ๆ ไม่งั้นรับรองหายเข้ากลีบเมฆ
:
ห้าม #แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพราะเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียว ไม่มีค่าใด ๆ ทางกฎหมาย
:
—————
⚫️ ไปธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีคนโกง
:
เมื่อแจ้งแล้วเสร็จแล้ว นำเอกสารราชการที่มีตราครุฑซึ่งได้จากตำรวจไปแจ้งต่อธนาคารต้นสังกัดคนโกงที่คุณโอนเงินเข้าไป (สาขาไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านไม่จำเป็นต้องไปสาขาที่คนโกงเปิดบัญชี) พร้อมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า #ต้องการเงินคืน ธนาคารก็จะตรวจสอบแล้วทำการ #อายัดบัญชีคนโกง
:
⚫️ ผลของการอายัดบัญชี…
เจ้าของบัญชีจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ จนกว่าจะเคลียร์กับคุณหรือธนาคารก่อน ซึ่งทำให้ #มีโอกาสได้เงินคืนสูง ( ก็แหงแหละ เงินออกจากบัญชีไม่ได้ )
—————
⚫️ ถ้าคนโกงโอนเงินที่โกงคืนแล้วคุณต้องทำหรือควรทำอย่างไรต่อ…?
:
แม้คนโกงได้โอนเงินคืนแล้ว แต่ก็ไม่ทำให้ #ความผิดที่สำเร็จไปแล้ว นั้นมลายหายไป คดีความผิดฐานฉ้อโกงก็ยังคงอยู่ ตรงนี้ก็เป็นแต้มต่อของคุณที่จะเลือกยอมความหรือไม่ ซึ่งคุณ #อยู่ในฐานะอย่างผู้ชนะ 😉 โดยคนโกงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ผู้เสียหายอย่างคุณนั้นถอนคำร้องทุกข์ ( เรียกค่าเสียเวลาเพิ่มสักหน่อย ให้บทเรียนกับคนโกงจะได้จำฝังใจและไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีก )
—————

ขอบคุณเพจ #ทนายชานน อธิบายไว้ดีเข้าใจง่ายครับ

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด ...
31/08/2021

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ร่วมถวายภัตตาหารและสังฆทาน แด่พระสุทิน ศรีษะสมุทร ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง

31/08/2021

แชร์ด่วน !!!
สรุปมาตรการล่าสุด จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 32)
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564

#จังหวัดยะลา
#มาตรการจังหวัดยะลา #โควิดต้องหายไป

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

Photos from กองกำลังตำรวจ จชต.'s post
31/08/2021

Photos from กองกำลังตำรวจ จชต.'s post

ปิดต่ออีก 1 เดือนครับ 1-30 ก.ย.64
30/08/2021

ปิดต่ออีก 1 เดือนครับ 1-30 ก.ย.64

❤️ รอยยิ้มที่ได้รับกลับมา ย่อมมีราคากว่าสิ่งตอบแทน ❤️ วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ...
19/08/2021

❤️ รอยยิ้มที่ได้รับกลับมา ย่อมมีราคากว่าสิ่งตอบแทน ❤️

วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา จำนวน 5 นาย ร่วมแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันป้องกันไวรัส covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.3 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จว.ยะลา

วันนี้ ( 16 สิงหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด ...
16/08/2021

วันนี้ ( 16 สิงหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ร่วมถวายภัตตาหารและสังฆทาน แด่พระสุทิน ศรีษะสมุทร ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง ต.ท่าสาป อ.เมือง จว.ยะลา

วันนี้ (12 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา และ พ.ต.ท.แสงกฤช พิทักษ์กรณ์ รอง ผกก.ซก.2...
12/08/2021

วันนี้ (12 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา และ พ.ต.ท.แสงกฤช พิทักษ์กรณ์ รอง ผกก.ซก.2 บก.สส.จชต. ร่วมกับจิตอาสา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ประกอบเตียงกระดาษเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นประธาน ณ โรงเรียนบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ผบ.มว.ฉก....
12/08/2021

วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา 1 ,ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา3 ,และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ร่วมกับ ประชาชน เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมทำความสะอาดกำแพงวัดเวฬุวัน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564 ) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา จำ...
11/08/2021

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564 ) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา จำนวน 5 นาย พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณสำนักสงฆ์สำเภาทอง ม. 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จว.ยะลา

วันนี้ (10 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด ก...
10/08/2021

วันนี้ (10 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา จำนวน 7 นาย ร่วมถวายภัตตาหารและสังฆทาน แด่พระสุทิน ศรีษะสมุทร ณ สำนักสงฆ์สำเภาทอง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
07/08/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันนี้ (31 ก.ค. 2564) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา มว.3 กก.ปพ.ภ...
31/07/2021

วันนี้ (31 ก.ค. 2564) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้
ข้าราชการตำรวจจิตอาสา มว.3 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน บริเวณหน้าวัดเวฬุวัน อ.เมือง จว.ยะลา

#ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุ...
28/07/2021

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันนี้ (27 ก.ค. 2564) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ พ.ต.ท.พีระศักดิ์ หลอดแก้ว รอง ผกก....
27/07/2021

วันนี้ (27 ก.ค. 2564) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา มอบหมายให้ พ.ต.ท.พีระศักดิ์ หลอดแก้ว รอง ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา , พ.ต.ต.ธีรพงษ์ คงวุ่น สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา ปรก.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสา ร่วมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ณ.หน้าที่ทำการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเมื่อมีการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา และ พ.ต.ต.ธีรพงษ์ คงวุ่น สว.(สอบสวน) ส...
24/07/2021

วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา และ พ.ต.ต.ธีรพงษ์ คงวุ่น สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา ปรก.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ชุมชนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและมีการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19

ที่อยู่

ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
Yala
95000

ข้อมูลทั่วไป

ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา : พ.ต.อ.เลียบ พรหมจันทร์ รอง ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา : สว.นปพ. : พ.ต.ต.สุรวุฒิ เกษมสุข สว.เก็บกู้ : พ.ต.ท.พีระศักดิ์ หลอดแก้ว ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา 1 : ร.ต.อ.ปรีชา ขวัญศรี ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา 1 : ร.ต.ต.ธนพล ผดุงกาญจน์ ผบ.มว.3 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา : ร.ต.อ.กฤษฎา บุญปถัม ผบ.มว.4 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา : ร.ต.ท.อำพล ภูนุชอภัย ผบ.มว.5 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา : ร.ต.ท.แวหามะ เจ๊ะเตะ ผบ.มว.6 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา : ร.ต.ต.คณิศร แย้มกระโทก

เบอร์โทรศัพท์

+6673299443

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกำกับการปฎิบัติการพิเศษ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อติดในรถ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ วัดสุขโขวนาราม (อาจมีประโยชน์กับผู้ที่ท่านรู้จัก) มอบให้ฟรีหลวงปู่ทวดขนาดห้อยคอ ให้กับข้าราชการทหาร-ตำรวจ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( มีจำนวนจำกัด ) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับข้าราชการ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อปกปักษ์รักษาให้ทุกท่าน แคล้วคลาดรอดพ้นจากภัยอันตราย ต่างๆที่ไม่เกินกฏของกรรม ได้รับความเมตตาอธิษฐานจิตโดย หลวงปู่สุภัทธ์ ปุญญาคโม จากวัดสุขโขวนาราม ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น แจ้งชื่อ-ที่อยู่ในเพจของวัดสุขโขวนารามได้เลยครับจัดส่งฟรี https://www.facebook.com/WatSukkhoWanaram/photos/a.1263506523764135.1073741931.762918010489658/1266613283453459/?type=3&theater