ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1 ถนนวงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมพัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างเครือข่าย เพื่อคุณภาพชีวิตมั่นคง

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (27 ต.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา ...
27/10/2021

วันนี้ (27 ต.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา พร้อม นายมหิทธิ จันทรฉายะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ และคณะ ติดตาม ออกตรวจติดตามงานและตรวจสอบความเสียหายเส้นทางที่ชำรุด รหัสสายทาง 1-033 บ้านท่าสาป ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา - บ้านคลองทราย ม.5 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทางตลอดทั้งสาย 10.800 กม. เพื่อติดตามประเมินผลความพร้อม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นของโครงการที่จะเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาจัตสรรงบประมาณ ต่อไป

วันนี้ (27 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา เ...
27/10/2021

วันนี้ (27 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 โดยมี นายมหิทธิ จันทรฉายะ) ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 เพื่อรับฟังนโยบายในการพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จุดเน้น ปัญหาอุปสรรค ในงบประมาณประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามประเมินผลความพร้อม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นของโครงการที่จะเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาจัตสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา

เชิญชวนเด็กเยาวชนและ อสม ประกวดคลิปวิดีโอและ คำขวัญดูรายละเอียด >>https://drive.google.com/file/d/1VvDrhj4GHcu_4wlrK5Fop...
27/10/2021

เชิญชวนเด็กเยาวชนและ อสม ประกวดคลิปวิดีโอและ คำขวัญ

ดูรายละเอียด >>https://drive.google.com/file/d/1VvDrhj4GHcu_4wlrK5Fop_o8MfmkXi5J/view?fbclid=IwAR3OXWYHz3ZgUTMBvzlDMPKWcMhdN3vGcXK9B9v2sfxnASHs8KoH3_uZUpM

เชิญชวนเด็กเยาวชนและ อสม ประกวดคลิปวิดีโอและ คำขวัญ

ดูรายละเอียด >>https://drive.google.com/file/d/1VvDrhj4GHcu_4wlrK5Fop_o8MfmkXi5J/view?fbclid=IwAR3OXWYHz3ZgUTMBvzlDMPKWcMhdN3vGcXK9B9v2sfxnASHs8KoH3_uZUpM

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้ยงกันและแก้...
27/10/2021
แพลตฟอร์มด้านสุขภาพสร้างการรับรู้ให้เยาวชน

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้ยงกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Oicial Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และสงเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยง ด้านสุขภาขด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการ บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของแตละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว โดยผู้ที่สนใจ สามารถค้นหา ข้อมูลความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ต้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุก เวลา นั้น

สามารถเข้ากลุ่ม ผ่าน QR CODE
https://yalapao.go.th/th/แพลตฟอร์มด้านสุขภาพสร้/

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามพระราชบัญญั...

25/10/2021
ภูมิปัญาท้องถิ่น I ฝาชีสายรุ้ง ชุมชนสามัคคี (ตลาดเก่า จ.ยะลา )

ภูมิปัญาท้องถิ่น I ฝาชีสายรุ้ง ชุมชนสามัคคี (ตลาดเก่า จ.ยะลา )#อบจยะลา

#ฝาชีสายรุ้ง เป็นงานสร้างสรรค์ที่ตกแต่งลวดล้ายจาก ริดบิ้น โดยฝีมือของกลุ่มแม่บ้านชุมชนสามัคคี(ตลาดเก่า) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ที่ใช่เวลาว่างหลังจากการทำอาชีพหลัก สร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับคนในครอบครัว

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ "
25/10/2021

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ "

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ "

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ".วันนี้ (25 ต.ค.64) อบจ.ยะลา จัดโครง...
25/10/2021

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ "
.
วันนี้ (25 ต.ค.64) อบจ.ยะลา จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ " โดยมี ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #อบจยะลา #ยะลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุท...
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #อบจยะลา #ยะลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #อบจยะลา #ยะลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 อบจ.ส่งเครื่องจักรกลเพิ่มเติมทำงานซ่อมถนนสายบ.ธารโต บ.ดินเสมอ ที่ชำรุดเสียหาย โดยขุดแ...
22/10/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 อบจ.ส่งเครื่องจักรกลเพิ่มเติมทำงานซ่อมถนนสายบ.ธารโต บ.ดินเสมอ ที่ชำรุดเสียหาย โดยขุดแต่งทางน้ำและซ่อมคอสะพานบริเวณวัดไทยพัฒนาราม ซ่อมคันทางที่ดินสไลด์ ขุดแก้ไขเปลี่ยนทางน้ำบริเวณ กม.7 ขุดแต่งร่องคูระบายน้ำข้างทาง

จังหวัดยะลา เตือน !!!เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 ตค.นี้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันแล...
22/10/2021

จังหวัดยะลา เตือน !!!
เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 ตค.นี้

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการคาดหมายในช่วงวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่ง

จึงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีฝนตกถนนเปียกลื่น และไม่ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางที่มีน้ำไหลหลาก เฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือมีน้ำไหลหลาก และหากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยให้แจ้งติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่

#Crเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์
#เตือนฝนตกหนัก
#จังหวัดยะลา
#PR_YALAPAO

จังหวัดยะลา เตือน !!!
เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 ตค.นี้

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการคาดหมายในช่วงวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่ง

จึงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีฝนตกถนนเปียกลื่น และไม่ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางที่มีน้ำไหลหลาก เฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือมีน้ำไหลหลาก และหากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยให้แจ้งติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่

#Crเพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์
#เตือนฝนตกหนัก
#จังหวัดยะลา
#PR_YALAPAO

วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย กองสาธารณสุข อบจ.ยะลา ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิ...
21/10/2021

วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย กองสาธารณสุข อบจ.ยะลา ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก บุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าตรวจเชื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักนักสาธารณสุขจังหวัดยะลา ดำเนินการตรวจ ณ หน้าสำนักงาน อบจ.ยะลา

วันนี้ (21 ต.ค.64) ที่ห้องประชุม ศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะ...
21/10/2021

วันนี้ (21 ต.ค.64) ที่ห้องประชุม ศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9 /2564 โดยมีนายภิรมย์ นิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน
.
พร้อมนี้ทางคณะกรรมการฯร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายภิรมย์ นิลทยา เนื่องในโอกาสมาดำรง ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

📌กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย สำนักปลัด อบจ.ยะลา ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อ...
21/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย สำนักปลัด อบจ.ยะลา ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อนเบตง เพื่อมีความร่มรื่น ร่มเย็น สร้าง บรรยากาศให้เอื้อต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยว

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม .ประวัติความเป็นมา วันพยาบาลแห่งชาติวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศร...
21/10/2021

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

.
ประวัติความเป็นมา วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา

วันพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด?
การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 โดย สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทยทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนั้น สภาการพยาบาลได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน การประชุมวิชาการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ และได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของพยาบาลไทย
“ดอกปีบ” เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก “ดอกปีบ” เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุด สีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ “ดอกปีบ” นั่นเอง

คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ
พยาบาลทุกคนต่างร่วมกันตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปสมกับคำขวัญ วันพยาบาลแห่งชาติที่ว่า..

“การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล

เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

.
ประวัติความเป็นมา วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา

วันพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด?
การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 โดย สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทยทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนั้น สภาการพยาบาลได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน การประชุมวิชาการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ และได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของพยาบาลไทย
“ดอกปีบ” เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก “ดอกปีบ” เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุด สีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ “ดอกปีบ” นั่นเอง

คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ
พยาบาลทุกคนต่างร่วมกันตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปสมกับคำขวัญ วันพยาบาลแห่งชาติที่ว่า..

“การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล

เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ให้สัมภาษณ์กับนายปุญญวันต์ จิตประคอง นิสิตหลักสูตรรัฐศา...
21/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ให้สัมภาษณ์กับนายปุญญวันต์ จิตประคอง นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอธารโต เกิดชำรุดเสียหายเส้นทางของ อบจ.ยะลา วันนี...
21/10/2021

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอธารโต เกิดชำรุดเสียหายเส้นทางของ อบจ.ยะลา

วันนี้( 20 ตุลาคม 2564 ) นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบจ.ยะลา ตรวจสอบปรากฎว่า ถนนของ อบจ.ยะลา สายบ้านธารโต ต.ธารโต - บ้านดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต ได้รับความเสียหาย เนื่องจากดินสไลด์ทับทาง น้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหายหลายแห่ง กระแสน้ำคลองคีรีเขต บริเวณ กม.ที่ 7 กัดเซาะตลิ่งเปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำกัดเซาะพัดพาบ้านของนายมนัส นางถนอม กุลบุตร เลขที่ 24/2 ม.3 ต.คีรีเขต และโรงทำขนมของกลุ่มแม่บ้าน พังเสียหายตกลงไปในคลอง นายอุสมาน สาอิ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ.ผ่านศึก และ ม.7 บ.ปากูหะยะ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ได้กล่าวว่า ดินและโคลนไหลมาทับหน้าฝาย ทำให้ประชาชน ม.2 และ ม.7 ต.ธารโต ประมาณ 600 คน ไม่สามารถใช้น้ำประปาภูเขาได้

พร้อมนี้ อบจ.ยะลา ได้ส่งเครื่องจักรกลรถแบคโฮพร้อม เจ้าหน้าที่ ทำงานแก้ไขทางน้ำที่เปลี่ยนทิศทางเป็นการเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือนราษฎรร่วงหล่นตกลงมาในคลอง และจะดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งแก้ไขขุดลอกคูรางระบายน้ำข้างถนน ของ อบจ. แก้ไขจุดที่เกิดดินสไลด์ทับทาง ขุดลอกหน้าฝายโดยเร่งด่วน

Photos from กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา's post
20/10/2021

Photos from กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา's post

นายก อบจ.ยะลา คุยเรื่องสภาการศึกษาจังหวัดยะลา ผ่านรายการ ดีกือดาโกปี NBTYALA https://youtu.be/Tnp0LW7FOMc
20/10/2021
นายก อบจ.ยะลา คุยเรื่องสภาการศึกษาจังหวัดยะลา ผ่านรายการ ดีกือดาโกปี

นายก อบจ.ยะลา คุยเรื่องสภาการศึกษาจังหวัดยะลา ผ่านรายการ ดีกือดาโกปี NBTYALA https://youtu.be/Tnp0LW7FOMc

ขอบคุณวิดีโอจาก facebook สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564 ) นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองระเด่น รองนายกฯ เป็นประธานประชุมการนิ...
19/10/2021

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564 ) นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองระเด่น รองนายกฯ เป็นประธานประชุมการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนลำพะยาราชประชานุเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

Photos from กองการศึกษาฯ อบจ.ยะลา's post
19/10/2021

Photos from กองการศึกษาฯ อบจ.ยะลา's post

[วันเทคโนโลยีของไทย] ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม         เป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...
19/10/2021

[วันเทคโนโลยีของไทย] ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม

เป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยในทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 เป็นต้นมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันเทคโนโลยีของไทยและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

9 ตุลาคม พ.ศ. 2515 คือ จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์สำคัญจากการศึกษาและค้นพบวิธีการทำฝนเทียมสูตรใหม่ของประเทศไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สนามบินบ่อฝ้ายอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นฐานปฏิบัติการ และประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ สร้างความประทับใจและยินดีแก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงค์โปร์ และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 ได้มีมติให้ความเห็นชอบพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย“

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงงานและทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นประโยชน์แก่พสกนิกรและประเทศชาติมากมาย อาทิ โครงการแกล้งดิน:เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการหญ้าแฝก: เทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โครงการแหลมผักเบี้ย : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โครงการคลองลัดโพธิ์: เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขามาปรับใช้ในการพัฒนา ทรงมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนให้สามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ดังนั้น ทุกๆ โครงการที่มีพระราชดำริและพระราชทานให้แก่ประชาชน ล้วนมีวิธีดำเนินการได้ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน สอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติและสภาพสังคมของชุมชนนั้นๆ โดยไม่ทรงปิดกั้นเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ แต่ทรงเน้นว่าจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ได้ดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยทุ่นแรงงาน

อ้างอิง : http://huahin.royalrain.go.th/technologythaiday.php

[วันเทคโนโลยีของไทย] ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม

เป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยในทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 เป็นต้นมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันเทคโนโลยีของไทยและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

9 ตุลาคม พ.ศ. 2515 คือ จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์สำคัญจากการศึกษาและค้นพบวิธีการทำฝนเทียมสูตรใหม่ของประเทศไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สนามบินบ่อฝ้ายอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นฐานปฏิบัติการ และประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ สร้างความประทับใจและยินดีแก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงค์โปร์ และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 ได้มีมติให้ความเห็นชอบพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย“

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงงานและทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นประโยชน์แก่พสกนิกรและประเทศชาติมากมาย อาทิ โครงการแกล้งดิน:เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการหญ้าแฝก: เทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โครงการแหลมผักเบี้ย : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โครงการคลองลัดโพธิ์: เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขามาปรับใช้ในการพัฒนา ทรงมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนให้สามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ดังนั้น ทุกๆ โครงการที่มีพระราชดำริและพระราชทานให้แก่ประชาชน ล้วนมีวิธีดำเนินการได้ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน สอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติและสภาพสังคมของชุมชนนั้นๆ โดยไม่ทรงปิดกั้นเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ แต่ทรงเน้นว่าจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ได้ดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยทุ่นแรงงาน

อ้างอิง : http://huahin.royalrain.go.th/technologythaiday.php

ที่อยู่

ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6673203610

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร:

วิดีโอทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู รองลงมาคือชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมพัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างเครือข่าย เพื่อคุณภาพชีวิตมั่นคง

องค์บริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ตามยุทศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทศาสตร์การพัฒนาองค์กร ยุทศาตร์พัฒนาเศรษฐกิจ ยุทศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ยุทศาสตร์การส่งเสิมด้านอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยเน้นการดำเนินงานเป็นไปตามนบายของรัฐบาล ด้วยความโปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ มีการวางแผน ศึกษา และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบที่กฏหมายกำหนด อาศัยการมีส่วนร่วมของประชนและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ร่วมทั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Yala บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🤫🤫🤫 #เบาะรองเตียงผู้ป่วยหุ้มพียูเช็ดล่างน้ำได้กันน้ำ #ป้องกันเชื้อโควิดสะสม(แนะนำให้ใช้) #ใช้เป็นเบาะรองรอนสำหรับทหาร #เบาะTestร่างกาย #โรงบาลสนามได้มาตรฐาน #หมดโควิดใช้เป็นเบาะยิมนาสติก ตามโรงเรียนได้อีกด้วย โรงงานผลิตเบาะโรงพยาบาลสนาม ตกลงเตียงผู้ป่วย ขนาด 1 * 2 เมตร หนาเริ่มต้นที่ 5cmราคาอยู่ที่ 1,300 บาท เราสามารถผลิตตามสเปคขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ คุณสมบัติ หุ้มด้วย PVUหนา1มิล จะหนากว่าโรงงานทั่วไปที่ใช้อยู่ที่0.65-0.7มิล กันน้ำ อายุ การใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 ปี www.monster99sports.com www.rubber-thailand.com to/id: 0908987958 แอดไลน์ ลิงค์line https://line.me/ti/p/CUUkgIYRC0
ล้างมือบ่อย ๆ สู้โควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่
ไม่ทราบว่าทางอบจ.มีการดำเนินการอะไรบ้างหรือยังครับ
ตอนนี้ภูมิคุ้มกันสำคัญที่สุด งานวิจัยจาก ม.มหิดล เป็นปัญญาของแผ่นดิน ได้ใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ค้นพบว่า สารสกัดที่มีอยู่ในกระชายขาว 2 ตัวคือ คือตัวpanduration A และตัว pinostrobin สามารถยับยั้งมีฤทธืต้านตัวไวรัส Covid-19 ได้
#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ จังหวัดยะลาและสนง. สาธารณสุข จ.ยะลา เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 วิธี Rapid Test ตรวจแบบเร็ว สามารถทราบผลภายในเวลา 20-30 นาที เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-12.00 น หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อสอบถามและจองคิว 0943157779 # ร่วมด้วยช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อ
ยะลา ต้องรอด !! ปลอดภัย COVID – 19 ด้วยพลังความร่วมมือ จากชาวยะลา # เลี่ยง...งานเลี้ยง # เลี่ยง..กิจกรรมการรวมตัว # เลี่ยง..การสัมผัส # อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อยะลาปลอดภัย
# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อยะลา ปลอดภัย
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ชี้แจงรายละเอียด การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
ชาวยะลา ! Kick off เริ่มฉีดวัคซีน Covid-19 ทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มโรคประจำตัว 7 โรค สำหรับผู้ที่ได้รับการนัดหมาย
เชิญชวนชาวยะลา ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 เริ่ม วันที่ 7 มิ.ย. 64 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนฯ อ.มาโนชญ์ บุญญานุวัตร
ขอแสดงความยินดีและเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย คนที่ 33 คนดีศรียะลา คำร้อง – ทำนอง : พินิจ จันทรักษ์ ขับร้อง : ศรินทร์ทิพย์ – พินิจ