ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Yan Nawa

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Yan Nawaรวมรายชื่อ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 02/27/21
  คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2563 ⚠️รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน : www.ascar.rmutk.ac.th
  > องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
 • 02/26/21
  คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2563 ⚠️รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการ ลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้นักศึกษารอประกาศแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จากสำน...
  > องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
 • 02/25/21
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ฉบับที่ ๙) ⚠️⚠️ หมายเหตุ การตัดสินใจ หร...
  > องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย