Di Trú Việt Hoa Kỳ, DBA of VAIG, LLC

Di Trú Việt Hoa Kỳ, DBA of VAIG, LLC Di Trú Việt Hoa Kỳ chuyên nghiệp về bảo lãnh thân nhân, du học, du lịch, thẻ xanh, quốc tịch, dạy tiếng Mỹ, dạy luyện thi quốc tịch Mỹ, dịch tài liệu

Bảo lãnh Cha Mẹ, Vợ Chồng, Hôn phu/hôn thê, Con; Du học; Du lịch; Thẻ xanh; Quốc tịch Mỹ; Dich thuật; Dạy tiếng Mỹ; Dạy luyện thi quốc tịch; Ủy quyền, Hợp pháp hóa giấy tờ dùng ở Việt Nam; Kết hôn, Li dị ở Việt Nam, Nhiều dịch vụ khác liên quan đến người nhập cư ở Mỹ.

Operating as usual

Hồ sơ thi quốc tịch chờ bao lâu thì được đi thi?Nhiều thân chủ, học viên hỏi Di Trú Việt Hoa Kỳ là hồ sơ ...
09/08/2021

Hồ sơ thi quốc tịch chờ bao lâu thì được đi thi?

Nhiều thân chủ, học viên hỏi Di Trú Việt Hoa Kỳ là hồ sơ thi quốc tịch nộp khoảng bao lâu là được mời đi thi?

Trả lời: Tùy vào nhiều yếu tố, tùy vào từng hồ sơ. Đôi khi có hồ sơ phải chờ cả năm mới được mời đi thi. Nhưng phần lớn hồ sơ thân chủ, học viên của Di Trú Việt Hoa Kỳ chỉ chờ chưa đến 3 tháng, có hồ sơ chỉ chờ hơn 1 tháng là đã được mời đi thi.

Trong hình đính kèm bài viết này, một học viên của Di Trú Việt Hoa Kỳ và cũng là của Viet English Language Group chỉ chờ 44 ngày là đã được đi thi, kể từ ngày Sở Di Trú nhận hồ sơ thi quốc tịch của học viên. Hai ngày này được đóng khung màu đỏ, hình chữ nhật trong thư mời đi thi.

Ngày Sở Di Trú nhận hồ sơ (Received Date): 17/08/2021
Ngày thi: 30/09/2021

Vì ngày thi quá sớm so với dự tính nên giáo viên ưu tiên dạy liên tục mỗi ngày để học viên học kịp hết chương trình trước ngày thi. Học viên học trên mạng, giờ học linh động theo lịch học của giáo viên và học viên. Lớp học quốc tịch Mỹ này dành cho học viên trên 50 bang!

Vì sao học viên trên khắp 50 bang Hoa Kỳ đều muốn ghi danh vào “Lớp Thi Đậu Quốc tịch Mỹ” của Di Trú Việt Hoa Kỳ? Vì chỉ cần hoàn thành chương trình học trước ngày thi, tất cả họ đều thi đậu cuộc thi ngay lần thi đầu tiên!

Quý vị muốn nhanh chóng được thi đậu cuộc thi quốc tịch Mỹ ngay lần thi đầu tiên? Hãy liên lạc Di Trú Việt Hoa Kỳ để đạt được ước mơ của mình!

GOING TO HIGH SCHOOL CLASSESHỌC CÁC LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC MỸ• The school year is 36 weeks long; some classes extend ov...
09/04/2021

GOING TO HIGH SCHOOL CLASSES
HỌC CÁC LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC MỸ

• The school year is 36 weeks long; some classes extend over both semesters and some don’t.
Năm học kéo dài 36 tuần; một số lớp học kéo dài trong cả hai học kỳ và một số lớp thì không.

• Classes generally have no more than 35 students.
Các lớp học thường có không quá 35 học sinh.

• You may study outside class as little as 0 to 2 hours a week, and this may be mostly last-minute test preparation.
Bạn có thể học ngoài giờ lên lớp chỉ từ 0 đến 2 giờ một tuần, và đây có thể là việc chuẩn bị cho những phút cuối trước khi làm bài kiểm tra.

• You seldom need to read anything more than once, and sometimes listening in class is enough.
Rất ít khi khi bạn phải đọc bất cứ thứ gì hơn một lần, và đôi lúc bạn chỉ cần nghe giảng trong giờ học là đủ rồi.

• You are expected to read short assignments that are then discussed, and often re-taught, in class.
Giáo viên mong muốn bạn đọc các bài tập ngắn để sau đó thảo luận, và thường được giảng lại trong giờ học.

• Guiding principle: You will usually be told in class what you need to learn from assigned readings.
Nguyên tắc hướng dẫn: Trong giờ học, bạn thường sẽ được cho biết những gì cần học từ các bài đọc được giao.

SUCCEEDING IN COLLEGE CLASSES
HỌC CÁC LỚP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ

• The academic year is divided into two separate 15-week semesters, plus a week after each semester for exams.
Năm học được chia thành hai học kỳ riêng biệt kéo dài 15 tuần, cộng thêm một tuần sau mỗi học kỳ để làm bài kiểm tra.

• Classes may number 100 students or more.
Các lớp học có thể có số lượng từ 100 sinh viên trở lên.

• You need to study at least 2 to 3 hours outside of class for each hour in class.
Bạn cần học ít nhất từ 2 đến 3 giờ ngoài giờ học cho mỗi giờ trong lớp.

• You need to review class notes and text material regularly.
Bạn cần thường xuyên xem lại các ghi chú trong giờ học và tài liệu học tập.

• You are assigned substantial amounts of reading and writing which may not be directly addressed in class.
Bạn được giao một lượng lớn bài đọc và bài viết mà có thể không được đề cập tới trực tiếp trong giờ học.

• Guiding principle: It’s up to you to read and understand the assigned material; lectures and assignments proceed from assumption that you’ve already done so.
Nguyên tắc hướng dẫn: Việc đọc và hiểu tài liệu được giao là tùy thuộc vào bạn; các bài giảng và bài tập được tiến hành dựa trên giả định rằng bạn đã đọc hiểu chúng.

Nguồn: Central New Mexico Community College, English 750
Công ty dịch thuật: vietenglishusa.com

GOING TO HIGH SCHOOL CLASSES
HỌC CÁC LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC MỸ

• The school year is 36 weeks long; some classes extend over both semesters and some don’t.
Năm học kéo dài 36 tuần; một số lớp học kéo dài trong cả hai học kỳ và một số lớp thì không.

• Classes generally have no more than 35 students.
Các lớp học thường có không quá 35 học sinh.

• You may study outside class as little as 0 to 2 hours a week, and this may be mostly last-minute test preparation.
Bạn có thể học ngoài giờ lên lớp chỉ từ 0 đến 2 giờ một tuần, và đây có thể là việc chuẩn bị cho những phút cuối trước khi làm bài kiểm tra.

• You seldom need to read anything more than once, and sometimes listening in class is enough.
Rất ít khi khi bạn phải đọc bất cứ thứ gì hơn một lần, và đôi lúc bạn chỉ cần nghe giảng trong giờ học là đủ rồi.

• You are expected to read short assignments that are then discussed, and often re-taught, in class.
Giáo viên mong muốn bạn đọc các bài tập ngắn để sau đó thảo luận, và thường được giảng lại trong giờ học.

• Guiding principle: You will usually be told in class what you need to learn from assigned readings.
Nguyên tắc hướng dẫn: Trong giờ học, bạn thường sẽ được cho biết những gì cần học từ các bài đọc được giao.

SUCCEEDING IN COLLEGE CLASSES
HỌC CÁC LỚP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ

• The academic year is divided into two separate 15-week semesters, plus a week after each semester for exams.
Năm học được chia thành hai học kỳ riêng biệt kéo dài 15 tuần, cộng thêm một tuần sau mỗi học kỳ để làm bài kiểm tra.

• Classes may number 100 students or more.
Các lớp học có thể có số lượng từ 100 sinh viên trở lên.

• You need to study at least 2 to 3 hours outside of class for each hour in class.
Bạn cần học ít nhất từ 2 đến 3 giờ ngoài giờ học cho mỗi giờ trong lớp.

• You need to review class notes and text material regularly.
Bạn cần thường xuyên xem lại các ghi chú trong giờ học và tài liệu học tập.

• You are assigned substantial amounts of reading and writing which may not be directly addressed in class.
Bạn được giao một lượng lớn bài đọc và bài viết mà có thể không được đề cập tới trực tiếp trong giờ học.

• Guiding principle: It’s up to you to read and understand the assigned material; lectures and assignments proceed from assumption that you’ve already done so.
Nguyên tắc hướng dẫn: Việc đọc và hiểu tài liệu được giao là tùy thuộc vào bạn; các bài giảng và bài tập được tiến hành dựa trên giả định rằng bạn đã đọc hiểu chúng.

Nguồn: Central New Mexico Community College, English 750
Công ty dịch thuật: vietenglishusa.com

Những ai không được nhập cảnh vào Mỹ?Theo luật về nhập cảnh vào Hoa Kỳ, danh mục những ai không được phép nh...
08/31/2021

Những ai không được nhập cảnh vào Mỹ?

Theo luật về nhập cảnh vào Hoa Kỳ, danh mục những ai không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ rất dài. Bài viết này chỉ giới hạn vài trường hợp liên quan đến vấn đề sức khỏe. Những người nước ngoài xin đến Mỹ định cư không đủ điều kiện được cấp thị thực hoặc không được phép nhập cảnh vào Mỹ bao gồm các trường hợp sau:

1. Những ai không xuất trình được giấy tờ chứng minh đã được tiêm vắc xin phòng ngừa các loại bệnh, ít nhất là cho thấy đã tiêm vắc xin ngừa các loại bệnh sau: bệnh quai bị, sởi, rubella, uốn ván, bạch hầu, ho gà, cúm loại B và viêm gan siêu vi B.

2. Những ai được xác nhận bị bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến cộng đồng

3. Những ai từng bị rối loạn thể chất hoặc tâm thần và có bệnh sử liên quan đến chứng rối loạn mà có hành vi gây ra mối đe dọa đối với tài sản, sự an toàn, sức khỏe của chính mình hoặc những người khác và có khả năng tái diễn hoặc dẫn đến nguy cơ có hại khác.

4. Những ai lạm dụng, bị nghiện ma túy

5. Những ai không xuất trình được kết quả xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 3 ngày hoặc không có bằng chứng cho thấy đã khỏi bệnh COVID trong ̣90 ngày trước khi khởi hành chuyến đi Mỹ (Yêu cầu này áp dụng đối với tất cả hành khách đi máy bay vào Mỹ. Công dân Mỹ và người có thẻ xanh cũng sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ nếu không xuất trình được kết quả xét nghiệm và bằng chứng này.) https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information1.html

Những ai không được nhập cảnh vào Mỹ?

Theo luật về nhập cảnh vào Hoa Kỳ, danh mục những ai không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ rất dài. Bài viết này chỉ giới hạn vài trường hợp liên quan đến vấn đề sức khỏe. Những người nước ngoài xin đến Mỹ định cư không đủ điều kiện được cấp thị thực hoặc không được phép nhập cảnh vào Mỹ bao gồm các trường hợp sau:

1. Những ai không xuất trình được giấy tờ chứng minh đã được tiêm vắc xin phòng ngừa các loại bệnh, ít nhất là cho thấy đã tiêm vắc xin ngừa các loại bệnh sau: bệnh quai bị, sởi, rubella, uốn ván, bạch hầu, ho gà, cúm loại B và viêm gan siêu vi B.

2. Những ai được xác nhận bị bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến cộng đồng

3. Những ai từng bị rối loạn thể chất hoặc tâm thần và có bệnh sử liên quan đến chứng rối loạn mà có hành vi gây ra mối đe dọa đối với tài sản, sự an toàn, sức khỏe của chính mình hoặc những người khác và có khả năng tái diễn hoặc dẫn đến nguy cơ có hại khác.

4. Những ai lạm dụng, bị nghiện ma túy

5. Những ai không xuất trình được kết quả xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 3 ngày hoặc không có bằng chứng cho thấy đã khỏi bệnh COVID trong ̣90 ngày trước khi khởi hành chuyến đi Mỹ (Yêu cầu này áp dụng đối với tất cả hành khách đi máy bay vào Mỹ. Công dân Mỹ và người có thẻ xanh cũng sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ nếu không xuất trình được kết quả xét nghiệm và bằng chứng này.) https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information1.html

08/27/2021

Thông báo từ Văn phòng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn

“Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về việc phong tỏa toàn thành phố ít nhất đến hết ngày 6 tháng 9 (trong khi Chỉ thị 16 vẫn áp dụng đến hết ngày 15 tháng 9). Do đó, chúng tôi không thể xử lý các yêu cầu xin thị thực thông thường và chúng tôi chỉ có thể giải quyết các cuộc hẹn xin thị thực trong trường hợp cực kì đặc biệt (những trường hợp liên quan trực tiếp đến sống chết). Với tình hình hiện nay của chúng tôi cũng như việc tạm ngừng dịch vụ chuyển phát thư và hàng hóa của đơn vị vận chuyển trong thời gian phong tỏa này, chúng tôi khuyến nghị các đương đơn xin thị thực vui lòng không gửi giấy tờ hoặc hộ chiếu cho chúng tôi và chờ đến sau ngày 15 tháng 9. Chúng tôi xin cáo lỗi khi phải hạn chế hoạt động vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng hoạt động ở mức hạn chế và giảm số lượng lịch hẹn. Xin lưu ý nếu quý vị đến Hà Nội từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 hoặc những nơi chính phủ Việt Nam xác định là vùng dịch, quý vị sẽ không được vào Đại sứ quán mà phải đặt lại lịch hẹn khác sau ít nhất 14 ngày.”

Bảo lãnh hôn nhân đồng giớiCâu hỏi:Xin chào Di Trú Việt Hoa Kỳ! Em đang sống ở Việt Nam và có người yêu ơ...
08/18/2021

Bảo lãnh hôn nhân đồng giới

Câu hỏi:
Xin chào Di Trú Việt Hoa Kỳ! Em đang sống ở Việt Nam và có người yêu ở Mỹ. Chúng em là tình yêu đồng giới. Người yêu em có thẻ xanh. Vậy người yêu em có thể về Việt Nam kết hôn với em rồi bảo lãnh em qua Mỹ được không ạ?

Trả lời: Hiện nay luật pháp Việt Nam không công nhận hôn nhân đồng giới. Nếu người yêu ở Mỹ muốn bảo lãnh em qua Mỹ, người yêu em phải có quốc tịch Mỹ. Khi người yêu đã có quốc tịch và khi cả hai đã gặp mặt nhau trong vòng hai năm (trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh em), người yêu em sẽ làm hồ sơ bảo lãnh em qua Mỹ theo diện vị hôn phu/vị hôn thê (diện K-1). Cả hai sẽ lập hôn thú với nhau ở Mỹ trong vòng 90 ngày, kể từ ngày em được nhập cảnh vào Mỹ. Sau khi đã hoàn tất thủ tục kết hôn với người yêu của em và cũng chính là người đã bảo lãnh em sang Mỹ, em phải tiến hành thủ tục xin thay đổi tình trạng di trú (Adjustment of Status) thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng xin luôn thẻ đi làm, xin thẻ an sinh xã hội, xin bằng lái cho em.

Lưu ý: Nếu em và người yêu (người bảo lãnh em qua Mỹ theo diện vị hôn phu/vị hôn thê) không kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi em nhập cảnh vào Mỹ, em phải rời khỏi nước Mỹ. Nếu không rời khỏi Mỹ, em sẽ vi phạm luật di trú Hoa Kỳ. Sở Di Trú có thể sẽ tiến hành thủ tục trục xuất em ra khỏi nước Mỹ, và điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi về di trú Mỹ của em trong tương lai.

Di Trú Việt Hoa Kỳ xem xét, tiếp nhận hồ sơ cẩn thận và hỗ trợ cho thân chủ của mình một cách tốt nhất, mang về kết quả tốt đẹp nhất cho thân chủ của mình mới hài lòng.

Có Di Trú Việt Hoa Kỳ, Quý thân chủ ở Mỹ và người thân ở Việt Nam không còn phải lo lắng gì. Mọi việc sẽ được công ty hướng dẫn chu toàn trong mọi giai đoạn từ lúc mở hồ sơ đến khi hồ sơ thành công!

Di Trú Việt Hoa Kỳ phục vụ thân chủ trên 50 bang Hoa Kỳ và tại Việt Nam!

Điều kiện để phỏng vấn xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm thành côngPhỏng vấn xin thẻ xanh 10 năm (theo mẫu đơn I-751...
08/14/2021

Điều kiện để phỏng vấn xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm thành công

Phỏng vấn xin thẻ xanh 10 năm (theo mẫu đơn I-751) hay phỏng vấn xin thẻ xanh 2 năm theo diện vợ chồng tại Mỹ đều trở nên áp lực, thách thức hơn nếu vợ chồng bị viên chức Sở Di Trú Mỹ tách riêng ra, không cho phỏng vấn chung cả hai cùng một lúc tại buổi phỏng vấn của họ. Cả hai bị tách riêng ra để viên chức Sở Di Trú phỏng vấn từng người một, mục đích là để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hay khác nhau cho cùng những câu hỏi giống nhau của viên chức phỏng vấn.

Theo kinh nghiệm theo dõi hồ sơ của thân chủ ở hai diện này, Di Trú Việt Hoa Kỳ nhận thấy diện xin thẻ xanh 10 năm nếu được mời đi phỏng vấn phần lớn sẽ bị tách hai vợ chồng ra tại buổi phỏng vấn. Còn diện xin thẻ xanh 2 năm, thỉnh thoảng vẫn bị tách riêng ra, nhưng đa số trường hợ̣p cả hai vợ chồng cùng được ngồi trước mặt viên chức để trả lời câu hỏi trong buổi phỏng vấn của mình.

Thông thường, nếu bị tách riêng ra, một người vợ hoặc một người chồng sẽ được phỏng vấn riêng trong khoảng 25-30 phút. Hai vợ chồng sẽ mất khoảng 1 tiếng để hoàn tất buổi phỏng vấn của cả hai, tùy hồ sơ. Người nào phỏng vấn xong trước sẽ được mời rời khỏi phòng phỏng vấn đến phòng chờ và ngay sau đó người thứ hai sẽ được mời vào phỏng vấn.

Để hồ sơ xin thẻ xanh được chấp thuận nhanh chóng, thuận lợi, ngoài chất lượng buổi phỏng vấn của hai vợ chồng ̣(̣trường hợp hồ sơ được mời phỏng vấn), cả hai nộp một bộ hồ sơ với Sở Di Trú phải đẹp, kể cả hồ sơ lúc phỏng vấn visa khi còn ở Việt Nam phải đẹp, đồng thời lí lịch cá nhân và lí lịch di trú của cả hai cũng phải đẹp. Tất cả góp phần tạo nên kết quả của buổi phỏng vấn nói riêng hay kết quả của hồ sơ xin thẻ xanh nói chung. Thực tế thì, một khi toàn bộ hồ sơ của hai vợ chồng mà Sở Di Trú đang tiếp nhận là một bộ hồ sơ hợp lệ, lí lịch cá nhân và di trú của hai vợ chồng rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho viên chức nắm được rõ ràng hơn về câu chuyện hôn nhân của hai vợ chồng. Một khi viên chức đã có niềm tin về câu chuyện hôn nhân của hai vợ chồng thông qua xem xét hồ sơ trước buổi phỏng vấn, cuộc phỏng vấn của hai vợ chồng sẽ diễn ra khá thuận lợi. Không những vậy, có trường hợp viên chức phỏng vấn chỉ phỏng vấn một người là đương đơn xin thẻ xanh, còn người vợ/chồng là người bảo lãnh không bị yêu cầu trả lời bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào, thậm chí không yêu cầu phải tuyên thệ, dù người bảo lãnh này cũng được mời vào phòng phỏng vấn tham dự buổi phỏng vấn cùng vợ/chồng mình. Và trên đây cũng chính là những trường hợp hồ sơ xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm của thân chủ Di Trú Việt Hoa Kỳ đã thành công tại buổi phỏng vấn của mình ngay lần đầu.

Di Trú Việt Hoa Kỳ luôn giúp thân chủ của mình chuẩn bị chu đáo mọi giai đoạn của hồ sơ--- từ việc chuẩn bị hồ sơ nộp đi đến thủ tục chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Điều này đã giúp cho thân chủ của mình đậu phỏng vấn ngay lần đầu tiên một cách thuận lợi, nhận thẻ xanh chỉ trong vòng 7-10 ngày sau ngày phỏng vấn!

Điều kiện để phỏng vấn xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm thành công

Phỏng vấn xin thẻ xanh 10 năm (theo mẫu đơn I-751) hay phỏng vấn xin thẻ xanh 2 năm theo diện vợ chồng tại Mỹ đều trở nên áp lực, thách thức hơn nếu vợ chồng bị viên chức Sở Di Trú Mỹ tách riêng ra, không cho phỏng vấn chung cả hai cùng một lúc tại buổi phỏng vấn của họ. Cả hai bị tách riêng ra để viên chức Sở Di Trú phỏng vấn từng người một, mục đích là để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hay khác nhau cho cùng những câu hỏi giống nhau của viên chức phỏng vấn.

Theo kinh nghiệm theo dõi hồ sơ của thân chủ ở hai diện này, Di Trú Việt Hoa Kỳ nhận thấy diện xin thẻ xanh 10 năm nếu được mời đi phỏng vấn phần lớn sẽ bị tách hai vợ chồng ra tại buổi phỏng vấn. Còn diện xin thẻ xanh 2 năm, thỉnh thoảng vẫn bị tách riêng ra, nhưng đa số trường hợ̣p cả hai vợ chồng cùng được ngồi trước mặt viên chức để trả lời câu hỏi trong buổi phỏng vấn của mình.

Thông thường, nếu bị tách riêng ra, một người vợ hoặc một người chồng sẽ được phỏng vấn riêng trong khoảng 25-30 phút. Hai vợ chồng sẽ mất khoảng 1 tiếng để hoàn tất buổi phỏng vấn của cả hai, tùy hồ sơ. Người nào phỏng vấn xong trước sẽ được mời rời khỏi phòng phỏng vấn đến phòng chờ và ngay sau đó người thứ hai sẽ được mời vào phỏng vấn.

Để hồ sơ xin thẻ xanh được chấp thuận nhanh chóng, thuận lợi, ngoài chất lượng buổi phỏng vấn của hai vợ chồng ̣(̣trường hợp hồ sơ được mời phỏng vấn), cả hai nộp một bộ hồ sơ với Sở Di Trú phải đẹp, kể cả hồ sơ lúc phỏng vấn visa khi còn ở Việt Nam phải đẹp, đồng thời lí lịch cá nhân và lí lịch di trú của cả hai cũng phải đẹp. Tất cả góp phần tạo nên kết quả của buổi phỏng vấn nói riêng hay kết quả của hồ sơ xin thẻ xanh nói chung. Thực tế thì, một khi toàn bộ hồ sơ của hai vợ chồng mà Sở Di Trú đang tiếp nhận là một bộ hồ sơ hợp lệ, lí lịch cá nhân và di trú của hai vợ chồng rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho viên chức nắm được rõ ràng hơn về câu chuyện hôn nhân của hai vợ chồng. Một khi viên chức đã có niềm tin về câu chuyện hôn nhân của hai vợ chồng thông qua xem xét hồ sơ trước buổi phỏng vấn, cuộc phỏng vấn của hai vợ chồng sẽ diễn ra khá thuận lợi. Không những vậy, có trường hợp viên chức phỏng vấn chỉ phỏng vấn một người là đương đơn xin thẻ xanh, còn người vợ/chồng là người bảo lãnh không bị yêu cầu trả lời bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào, thậm chí không yêu cầu phải tuyên thệ, dù người bảo lãnh này cũng được mời vào phòng phỏng vấn tham dự buổi phỏng vấn cùng vợ/chồng mình. Và trên đây cũng chính là những trường hợp hồ sơ xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm của thân chủ Di Trú Việt Hoa Kỳ đã thành công tại buổi phỏng vấn của mình ngay lần đầu.

Di Trú Việt Hoa Kỳ luôn giúp thân chủ của mình chuẩn bị chu đáo mọi giai đoạn của hồ sơ--- từ việc chuẩn bị hồ sơ nộp đi đến thủ tục chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Điều này đã giúp cho thân chủ của mình đậu phỏng vấn ngay lần đầu tiên một cách thuận lợi, nhận thẻ xanh chỉ trong vòng 7-10 ngày sau ngày phỏng vấn!

Address

120 Madeira Dr NE, Suite 117
Albuquerque, NM
87108

General information

Ban điều hành và đội ngũ giáo viên, nhân viên của công ty có trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ có cả người Mỹ và người Việt, đam mê chuyên môn, luôn nỗ lực hết mình giúp thân chủ thành công trong các cuộc phỏng vấn xin visa, thẻ xanh, quốc tịch; giúp học viên cải thiện tiếng Anh Mỹ; giữ vững uy tín,sự tin tưởng của thân chủ dành cho công ty. Chúng tôi làm việc trực tiếp với thân chủ ở Mỹ và thân nhân của họ ở Việt Nam để hồ sơ đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự yên tâm cho khách hàng ở cả bên Mỹ lẫn Việt Nam. Công ty được các cơ quan chính phủ Mỹ, Quý thân chủ, phụ huynh học sinh, học viên đánh giá là một công ty di trú uy tín, chất lượng, trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, và đáng tin cậy tại Mỹ và Việt Nam ̣(Xin vào trang web để xem Đánh giá). Công ty có tư cách pháp nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Về du học, xin mời vào trang web để xem những dịch vụ hỗ trợ mà phần lớn các công ty du học ở Việt Nam không thể cung cấp cho học sinh, sinh viên và phụ huynh. Công ty Chuyên giải quyết hồ sơ bị từ chối, gặp trở ngại. Lo trọn gói hồ sơ. Cung cấp thông tin mới nhất về hồ sơ và diễn tiến hồ sơ. Phục vụ trên khắp 50 tiểu bang và tại Việt Nam. Tận tâm –Uy Tín- Trách nhiệm- Bảo mật- Chuyên nghiệp! Thành công của thân chủ là thành công của Di Trú Việt Hoa Kỳ!

Opening Hours

Monday 8am - 8pm
Tuesday 8am - 8pm
Wednesday 8am - 8pm
Thursday 8am - 8pm
Friday 8am - 8pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday 10am - 5pm

Telephone

(505) 933-5027

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Di Trú Việt Hoa Kỳ, DBA of VAIG, LLC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Di Trú Việt Hoa Kỳ, DBA of VAIG, LLC:

Videos

Nearby government services


Other Public & Government Services in Albuquerque

Show All

Comments

Đáp lời kêu gọi từ các thầy cô trường ĐH Ngoại Ngữ ĐN, Di Trú Mỹ Phước đã theo mong muốn của các thành viên Di Trú Việt Hoa Kỳ tại Mỹ,chuyển gửi món quà nho nhỏ đến các em sinh viên,nhằm phần nào hỗ trợ giúp các em vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này! Chúc các em,thầy cô và toàn thể bà con mình luôn mạnh khoẻ,bình an qua đại dịch này! Di trú Mỹ Phước đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nhé Victoria Pham-Gilchrist! https://www.facebook.com/249074729124197/posts/597569534274713/?extid=ynWtsQ1WIhuXq5w3&d=n