Clicky

ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังห

ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังห หน่วยงานราชการ

Operating as usual

🏛.."พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ"..🏛-----‐---------------------------------------   🙏 วันนี้ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัด...
03/19/2023

🏛.."พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ"..🏛
-----‐---------------------------------------
🙏 วันนี้ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดสระบัว บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ได้จัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถขึ้น ซึ่งมีนางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกช่อฟ้าในครั้งนี้ด้วย.
......#วัดบ้านสระบัว
#ยกช่อฟ้าอุโบสถ
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง
#๕๕๕ปีนครราชสีมา

03/18/2023

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁
------‐-------------------------------------------------
พิธีตักบาตรเสริมบุญ "555 ปี นครราชสีมา" ณ วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา..#๕๕๕ปีนครราชสีมา.#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง.#วัดโนนลอย

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁------‐------------------------------------------------- เก็บภาพ หลังจากพิธีตักบาตรเสร็จสิ้...
03/18/2023

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁
------‐-------------------------------------------------
เก็บภาพ หลังจากพิธีตักบาตรเสร็จสิ้น ณ วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา..#๕๕๕ปีนครราชสีมา.#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง.#วัดโนนลอย

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁------‐------------------------------------------------- 👉👉วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 0️⃣5...
03/18/2023

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁
------‐-------------------------------------------------
👉👉วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 0️⃣5️⃣.5️⃣5️⃣น. เป็นต้นไป นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 55 รูป เนื่องในวันคล้ายวัน สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 5️⃣5️⃣5️⃣ ปี ณ วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง.โดยมีเหล่าข้าราชการ ฯลฯ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว....#๕๕๕ปีนครราชสีมา.#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง.#วัดโนนลอย

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁------‐------------------------------------------------- 👉👉วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 2️⃣1...
03/17/2023

🥁🥁"๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา"🥁🥁
------‐-------------------------------------------------
👉👉วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 2️⃣1️⃣.5️⃣5️⃣น. เป็นต้นไป นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง รับน้ำพระพุทธมนต์ และไฟพระฤกษ์จากพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 5️⃣5️⃣5️⃣ ปี ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นำมาประกอบพิธีปลุกเสก เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง.โดยมีเหล่าข้าราชการ ฯลฯ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว....#๕๕๕ปีนครราชสีมา.#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง.#วัดโนนลอย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.55 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง รับน้ำพระพุทธมนต์ และไฟพระฤกษ์จากพิธีเสก...
03/17/2023

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.55 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง รับน้ำพระพุทธมนต์ และไฟพระฤกษ์จากพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนำกลับไปประกอบพิธีในพื้นที่อำเภอต่อไป

"๕๕๔ ปี ผ่านไป ผ่องใส สุขขี ๕๕๕ ปี นครราชสีมา"-----------------------------------------------------------------------  ...
03/17/2023

"๕๕๔ ปี ผ่านไป ผ่องใส สุขขี ๕๕๕ ปี นครราชสีมา"
-----------------------------------------------------------------------
👉👉วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง รับน้ำพระพุทธมนต์ จากเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง และเจ้าคณะตำบลกระเบื้องนอกเพื่อใช้ในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนำกลับไปประกอบพิธีในพื้นที่อำเภอต่อไป
.....
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง
#ครบ๕๕๕ปีนครราชสีมา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง รับน้ำพระพุทธมนต์ จากเจ้าคณะอำเภอเมืองยา...
03/17/2023

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง รับน้ำพระพุทธมนต์ จากเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง และเจ้าคณะตำบลกระเบื้องนอกเพื่อใช้ในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนำกลับไปประกอบพิธีในพื้นที่อำเภอต่อไป

✖❌แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน❌✖-------------------------------------------------------------------..วันนี้ 17 มีนาคม...
03/17/2023

✖❌แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน❌✖
-------------------------------------------------------------------..วันนี้ 17 มีนาคม 2566 นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ได้ลงพบปะและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กับประชาชนที่มายืนยันตัวตน และยื่นอุธรณ์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.
📢.หากพบเห็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ."ทุจริตประพฤติมิชอบ"(เรียกเก็บเงิน หรือสิ่งอื่นใด) แจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่.
👉ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยาง..เบอร์โทรศัพท์ ☎️ 044-229111, 044-229112

อำเภอเมืองยางขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่     1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา  ...
03/16/2023

อำเภอเมืองยางขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ลานวัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
3. วัน เวลา : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
4. สถานที่ : วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
5. รายละเอียด : นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม ผู้อำนวยการ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกตำบล และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเมืองยาง ร่วมใจจัดกิจกรรม ทำความสะอาดลานวัดโนนลอย เพื่อเตรียมจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน ครบรอบสมโภชเมืองนครราชสีมา 554 ปี ผ่านไป ผ่องใส สุขขี 555 ปี นครราชสีมา ของอำเภอเมืองยาง
6. ผลการปฏิบัติงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 130 คน
8. ปัญหา / อุปสรรค : ไม่มี

💊💊..เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน💊💊---------‐---------------‐----‐-----‐-------‐------------------- 👉👉วันที่ 16 มีนาคม 256...
03/16/2023

💊💊..เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน💊💊
---------‐---------------‐----‐-----‐-------‐-------------------
👉👉วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ได้เยี่ยมพบปะกับประชาชนที่มารับบริการคลินิกโรคความดัน เบาหวาน และโรคเรื้อรัง ที่ รพ.สต.เมืองจาก พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 อีกด้วย.💉💉....#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจาก.#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

⚽️🥇🥈🥉กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ🥉🥈🥇⚽️----‐---------‐-------------------------------------------‐------- 👉 วันนี้ 16 มี.ค. 2566...
03/16/2023

⚽️🥇🥈🥉กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ🥉🥈🥇⚽️
----‐---------‐-------------------------------------------‐-------
👉 วันนี้ 16 มี.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนเมืองจากวิทยา ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง ได้จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด.
และมีผู้บริหาร บุคคลากรในสังกัด อปท.ทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย...
#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
#องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
#เทศบาลตำบลเมืองยาง
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

วันที่ 13 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงก...
03/13/2023

วันที่ 13 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อำเภอเมืองยาง ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยาง

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา's post
03/12/2023

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา's post

#ชวนเที่ยว#ชมฟรี# งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 และงานสมโภช ครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที...
03/12/2023

#ชวนเที่ยว#ชมฟรี# งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 และงานสมโภช ครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566 (12 วัน 12 คืน)

#งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี #งานกาชาด

🪴🪴🌷ต้อนรับ ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง...........................................................  ...
03/10/2023

🪴🪴🌷ต้อนรับ ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง...........................................................
วันนี้ 10/03/66 เวลา 11.30 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ร่วมเป็นเกียรติเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับกับ นายแพทย์สุวีระศักดิ์ ริ้วลอด ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง คนใหม่ และนายแพทย์ธีระศักดิ์ อุ่นเจริญ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยายาลชุมพวง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี อำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา.....................

วันที่ 10 มีนาคม 2566เวลา 13.30 น.    นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงาน...
03/10/2023

วันที่ 10 มีนาคม 2566
เวลา 13.30 น.
นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

📢📢อำเภอเมืองยาง..เปิดระบบยืนยันตัวตน.................................................  วันนี้ 9 มีนาคม 2566 เวลา15.30 น...
03/09/2023

📢📢อำเภอเมืองยาง..เปิดระบบยืนยันตัวตน.................................................
วันนี้ 9 มีนาคม 2566 เวลา15.30 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง พบปะพูดคุยประชาชนที่มาลงทะเบียนยืนยันตัวตน การยื่นอุทธรณ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา
----------------------------‐-------‐-‐-------......
#โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

วันที่ 9 มี.ค.66 น.ส.ดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...
03/09/2023

วันที่ 9 มี.ค.66 น.ส.ดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยาง

อำเภอเมืองยางขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่     1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา  ...
03/09/2023

อำเภอเมืองยางขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง
3. วัน เวลา : วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.
4. สถานที่ : ศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
5. รายละเอียด : นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม ผู้อำนวยการ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกตำบล และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเมืองยาง ร่วมใจจัดกิจกรรม ทำความสะอาด ทาสีลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ฐานเสาธงชาติศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง และศาลาหกเหลี่ยมภายในศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง
6. ผลการปฏิบัติงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 130 คน
8. ปัญหา / อุปสรรค : ไม่มี

9 มีนาคม 2566 วันคณะกรรมการหมู่บ้าน “กม.” (Village Committee Day) “ ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.” วันที่ 9 มีน...
03/09/2023

9 มีนาคม 2566 วันคณะกรรมการหมู่บ้าน “กม.” (Village Committee Day)

“ ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 อำเภอเมืองยาง ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน"วันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม) ประจำปี 2566" โดยมี นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธาน

โดย กม. ยึดหลักการทำงาน “การบูรณาการคน และ บูรณาการงานในหมู่บ้าน” ทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและ พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ให้เกิดเอกภาพ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
‐--------‐-----------‐--‐---‐--------------------------------..
#วันคณะกรรมการหมู่บ้าน
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ⭐️ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ร่วมกับธ.ก.ส ในพื้นที่ เปิดรับลง...
03/08/2023

วันที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 -16.30 น.
⭐️ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ร่วมกับธ.ก.ส ในพื้นที่ เปิดรับลงทะเบียนในการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติกระบวนการยืนยันตัวตนและกระบวนการอุทธรณ์ตามโครงการเพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ ปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง
เหตุการณ์โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🌐นายอำเภอเมืองยาง เปิดกิจกรรม #การเกษตรปลอดการเผา ------------------------------------📌วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวดารา เ...
03/08/2023

🌐นายอำเภอเมืองยาง เปิดกิจกรรม #การเกษตรปลอดการเผา
------------------------------------
📌วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเศษวัสดุเพื่อทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น "เกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจไม่เผาพื้นที่การเกษตร" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่าง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โดยมี สนง.เกษตรอำเภอเมืองยาง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ................................................................
#การจัดการเศษวัสดุเพื่อทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร
#แปลงต้นแบบการเกษตรปลอดการเผา
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง
#เกษตรอำเภอเมืองยาง

03/04/2023

#อำเภอเมืองยาง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จุดบริการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของ ธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1.สาขานครราชสีมา
2.สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา
3.สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
4.สาขาตลาดเซฟวัน
5.สาขาบิ๊กซี ปากช่อง

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา's post
03/03/2023

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา's post

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา's post
03/03/2023

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา's post

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง มอบหมายให้ นายรณรงค์...
03/03/2023

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง มอบหมายให้ นายรณรงค์ หาญศึก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สภ.เมืองยาง สสอ. เมืองยาง และสมาชิก อส.อ.เมืองยาง ที่ 28 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย “กวาดบ้านให้สะอาด” และตามมาตรการกวาดบ้านสีขาวของกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" บ้านเมืองยาง หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
ผลการปฏิบัติ : ตรวจปัสสาวะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจำนวน 58 ราย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด

ขออนุญาตแจ้ง กำหนดการเปิดรับการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ "โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...
03/03/2023

ขออนุญาตแจ้ง กำหนดการเปิดรับการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ "โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

👉👉วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริมนายอำเภอเมืองยาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองย...
03/02/2023

👉👉วันที่ 2 มีนาคม 2566
เวลา 9.30 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม
นายอำเภอเมืองยาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองยาง พร้อมด้วย นายรณรงค์ หาญศึก ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองยาง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยางที่ 28 นายเกรียงศักดิ์ พลอยนิล ผู้ช่วยสาธารณสุขด้านบริหาร นางสุวรรณิภา อยู่ภักดี ผู้ช่วยสาธารณสุขด้านวิชาการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจาก ผู้นำชุมชน และ อสม. ได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลเมืองยาง และหมู่ 5, หมู่ 6 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งฟูกที่นอนและผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ป่วยดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพชอ.เมืองยางซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองยาง....
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

👉👉วันนี้ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน...
03/01/2023

👉👉วันนี้ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง...#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

#ประชาสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้ประชาชน เข้าไปตรวจสอบว่าตนเองผ่านคุณสมบัติได้บัตรสวัสดิการหรือไม่ หากไม่ผ่านสามาร...
03/01/2023

#ประชาสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขอให้ประชาชน เข้าไปตรวจสอบว่าตนเองผ่านคุณสมบัติได้บัตรสวัสดิการหรือไม่ หากไม่ผ่านสามารถอุทธรณ์ได้ที่เว็ปไซต์หรือหน่วยลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มี.ค.- 1 พ.ค.66 สำหรับผู้ที่ผ่านให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย /ออมสิน /หรือ ธกส. ทั่วประเทศ

อำเภอเมืองยางขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่     1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา  ...
02/28/2023

อำเภอเมืองยางขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง
3. วัน เวลา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : ศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
5. รายละเอียด : นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม ผู้อำนวยการ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกตำบล และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเมืองยาง ร่วมใจจัดกิจกรรม ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองยาง
6. ผลการปฏิบัติงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 150 คน
8. ปัญหา / อุปสรรค : ไม่มี

"เมืองยางเกมส์"⚽️🏐🏆🥇🥈🥉    👉👉 วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นป...
02/25/2023

"เมืองยางเกมส์"
⚽️🏐🏆🥇🥈🥉
👉👉 วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โดยมี นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกัน 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล.....
#กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

#เราช่วยกาชาด🔄🔁กาชาดช่วยเรา.
02/24/2023

#เราช่วยกาชาด🔄🔁กาชาดช่วยเรา.

#ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสา...
02/24/2023

#ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ทดแทนอัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา แยกเป็น ชาย 7 คน หญิง 1 คน (บรรจุสั่งใช้ที่ กองร้อย อส.อ.เมืองยาง ที่ 28 จำนวน 1 อัตรา(ชาย) แทน หมวดประครอง ลดกระโทก) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 10 มี.ค.66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3

#ขออนุญาต#ประชาสัมพันธ์.🛎🛎📢🔊🔊ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบ...
02/24/2023

#ขออนุญาต#ประชาสัมพันธ์.
🛎🛎📢🔊🔊ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ทดแทนอัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา แยกเป็น ชาย 7 คน หญิง 1 คน (บรรจุสั่งใช้ที่ กองร้อย อส.อ.เมืองยาง ที่ 28 จำนวน 1 อัตรา(ชาย) แทน หมวดประครอง ลดกระโทก)...
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

❤24 ก.พ. 66 #วันรวมน้ำใจกาชาดวันนี้อำเภอเมืองยางได้ร่วมสนับสนุนเงิน/สิ่งของ ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจั...
02/24/2023

❤24 ก.พ. 66 #วันรวมน้ำใจกาชาด
วันนี้อำเภอเมืองยางได้ร่วมสนับสนุนเงิน/สิ่งของ ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อใช้ในกิจกรรม..
งานกาชาดและงานประจำปี 2566 จังหวัดนครราชสีมา
"วันฉลองแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ในวาระสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี "
ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.- 3 เม.ย.2566..
#ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านทุกหน่วยงาน
#เราช่วยกาชาด❤ #กาชาดช่วยเรา🙏
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง
#สมโภชเมืองนครราชสีมา555ปี

""อำเภอเมืองยาง..พร้อม" อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมสำหรับศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวและดำเนินการ ตาม พรบ.ป...
02/22/2023

""อำเภอเมืองยาง..พร้อม"
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมสำหรับศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวและดำเนินการ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565....
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

"โครงการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"  👉👉นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง พร้อมผู้นำภาคีเครือข่ายทั้ง 7 เครือข่า...
02/22/2023

"โครงการ อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
👉👉นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง พร้อมผู้นำภาคีเครือข่ายทั้ง 7 เครือข่าย รวม 10 คนเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6 ระหว่าง วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครราชสีมา..💼✏....
#พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง
#เกษตรอำเภอเมืองยาง
#ประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองยาง

Address

Franklin, GA
30270

Opening Hours

Monday 8:30am - 4:30pm
Tuesday 8:30am - 4:30pm
Wednesday 8:30am - 4:30pm
Thursday 8:30am - 4:30pm
Friday 8:30am - 4:30pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังห posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังห:

Videos

Nearby government services


Other Government Organizations in Franklin

Show All
x

Other Government Organizations in Franklin (show all)

Dp.GUERCIF ثانوية الحسن الداخل التأهيلية AUiX The Reich of Weebooz Irstaxsecurity support RMFB Calabarzon Municipal Assessor's Office - LGU, Sto. Domingo, Nueva Ecija Desa Puguk 11th ADA Retention US Army Basic Training Iius Pna-Fem Senegal Pamahalaang Barangay Santa Maria, City of Sto. Tomas, Batangas DENR VIII-Conservation and Development Division Sellersburg Police Department James Zimmerman