Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ใน

Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ใน Office of Commercial Affairs at the Royal Thai Embassy in Washington, DC สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน The Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy represents Thailand on issues of trade and commerce within the USA which may have repercussions on Thailand.

Operating as usual

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื...
05/06/2021

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของบริจาคที่องค์กรการกุศล Manna Food Center (รัฐ Maryland) และแจกชุดอาหารกลางวันแก่บุคลากรของโรงพยาบาล George Washington University Hospital (กรุงวอชิงตัน) รายละเอียด ดังนี้
(1) อาหารแห้งจำนวนกว่า 30 ลัง โดยได้บริจาคทั้งรายการอาหารพื้นฐานที่ทางองค์กร Manna Food Center ประสงค์ อาทิ ถั่ว ธัญพืช และมะเขือเทศกระป๋อง และสินค้าบริโภคจากประเทศไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิ เส้นหมี่ น้ำปลา ซอสพริก และขนมขบเคี้ยว เพื่อจัดส่งอาหารให้ชุมชนใน Montgomery County รัฐ Maryland ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยมีนายกเทศมนตรี Montgomery County ประธานองค์กร คณะกรรมการบริหารองค์กร ผู้แทนจากรัฐบาลท้องถิ่น และผู้แทนจากสำนักงานของวุฒิสมาชิกในพื้นที่ มาร่วมต้อนรับและแสดงความขอบคุณ
(2) ชุดอาหารกลางวัน 50 ชุด ประกอบด้วยแผ่นแป้งม้วนไส้ไก่ น้ำมะพร้าวขวดใหญ่ และขนมสอดไส้ครีมกล่องใหญ่ มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล George Washington University Hospital ในกรุงวอชิงตัน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมแพทย์และพยาบาล มาร่วมต้อนรับและแสดงความขอบคุณ #OCAWDC

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม https://www.commercethaiu...
05/04/2021

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPocate/OCATEApr21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPocate/OCATEApr21.pdf

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่น...
05/03/2021

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPrice/2021/RiceApr21.pdf

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPrice/2021/RiceApr21.pdf

Congratulations to All Winners!Thai Restaurant Week 2021 “It’s Spring, Let’s eat THAI”Check the full list at https://tha...
04/26/2021

Congratulations to All Winners!
Thai Restaurant Week 2021 “It’s Spring, Let’s eat THAI”
Check the full list at https://thaiembdc.org/thainewyear2021/

#eatthaidmv #ItsSpringLetsEatTHAI #THAIfoodTHAInewyear2021 #OCAWDC

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDCส...
04/26/2021

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtextiles/2021/TextilesApr21.pdf

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtextiles/2021/TextilesApr21.pdf

From CNN Travel's latest World's Best Foods List (of  April 2021), the CNN editorial team lets us know which 50 dishes a...
04/22/2021
The world's 50 best foods

From CNN Travel's latest World's Best Foods List (of April 2021), the CNN editorial team lets us know which 50 dishes are the most delicious foods ever created and that should influence where your next travel adventure destination should be.

Thailand is proudly represented on this list by three of our perennial favorite signature dishes - Som Tam papaya salad (at #46); Tom Yum Goong Shrimp Soup (at #8) and standing proudly at #1, everyone's favorite Masaman Curry. Though normally made with beef or chicken, it's often available with tofu / bean curd for our vegetable preferring friends.

We understand that given our present circumstances traveling remains difficult, so in the meantime please visit your favorite local Thai restaurants, proudly serving these authentic Thai dishes. They are likely just around the corner!

If you can't take a break for lunch right now, why not enjoy a variety of amazing Thai Food pictures by visiting the official DC, Maryland and Virginia Thai Restaurant Week Instagram account @eatthaidmv where you will find plenty of mouth-watering pictures and reviews of Thai food from participated restaurants.

#OCAWDC

https://edition.cnn.com/travel/article/world-best-food-dishes/index.html?fbclid=IwAR20eGNaQ0e5QurLHpuLLidn3eLxRR53pCMRi-bAxN0NTlDBqjldX__lvI8

The world is full of good food. But what are the 50 best dishes -- those so delicious you should factor them into your travel plans?

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร...
04/20/2021

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtrade/2021/USThaiTradeApr21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtrade/2021/USThaiTradeApr21.pdf

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #T...
04/19/2021

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPinvpot/2021/InvPotApr21.pdf

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPinvpot/2021/InvPotApr21.pdf

Thai Restaurant Week 2021 : DC-MD-VAExperience Thai Food & Get a Chance to Win a Trip to ThailandShare Thai food experie...
04/15/2021

Thai Restaurant Week 2021 : DC-MD-VA
Experience Thai Food & Get a Chance to Win a Trip to Thailand

Share Thai food experience in Instagram and tag @eatthaidmv #THAIfoodTHAInewyear2021 #ItsspringLetsEatTHAI

More Likes, More Chances!!

>> WIN PRIZES

It’s Spring, Let’s Eat ThaiLet’s Celebrate Thai New Year with Thai Restaurant Week DC-MD-VA, 11-17 April 2021. Enjoy a v...
04/12/2021

It’s Spring, Let’s Eat Thai
Let’s Celebrate Thai New Year with Thai Restaurant Week DC-MD-VA, 11-17 April 2021. Enjoy a variety of amazing Thai Food at your favorite local Thai restaurant. See participating restaurants: https://thaiembdc.org/thainewyear2021

MORE LIKES, MORE CHANCES! Share Thai food experience in Instagram to WIN AIR TICKET to Thailand!

สัปดาห์สงกรานต์ไทยปีนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนร้านอาหารไทย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Thai Restaurant Week DC-MD-VA ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. นี้ โดยมีร้านอาหารไทยใน DMV เข้าร่วมกิจกรรมให้เลือกทานกว่า 70 แห่ง

Photo Credit: @thaiselectusa

#ItsSpringLetsEatTHAI #THAIFOODthaiNEWYEAR2021 #EatThaiDMV #OCADC

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม http...
04/12/2021

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPservices/2021/ServicesApr21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPservices/2021/ServicesApr21.pdf

03/22/2021
Thailand's Tapioca, World-class Quality

The tapioca industry is a pillar of Thailand's agriculture sector, employing millions of households in the agriculture and industrial supply chain. Thai tapioca exceeds global production standards, provides for high levels of sustainability over time and is also available in organic options.

For products intended for human use and consumption, tapioca products are gluten-free and suitable for people with allergies or other health conditions as well.

#Thailand #Tapioca #OCAWDC #Agriculture #Organic

The tapioca industry is a pillar of Thailand's agriculture sector, employing millions of households in the agriculture and industrial supply chain. Thai tapi...

ขอเชิญชวนร้านอาหารไทยใน DC-MD-VA เข้าร่วมกิจกรรม Thai Restaurant Week 2021 : “It’s Spring, Let’s eat Thai” ระหว่างวันที่...
03/19/2021

ขอเชิญชวนร้านอาหารไทยใน DC-MD-VA เข้าร่วมกิจกรรม Thai Restaurant Week 2021 : “It’s Spring, Let’s eat Thai” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 โดยจะมีการจัดกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับผู้รับประทานอาหารไทยของร้านที่เข้าร่วม

ร้านอาหารไทยที่สนใจโปรดแจ้งความประสงค์มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อจะได้ร่วมกันประชุมหารือในรายละเอียดและรับสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆจากสถานเอกอัครราชทูตฯต่อไป

#ocawdc #Thai #Thaifood #songkran

03/17/2021
Thailand's Tapioca, The Magic Plant that's Changing the World!

Did you know that Thailand's tapioca is used in products you use every day?

From toothpaste, plywood, paper, adhesive, food sweeteners (e.g. canned fruit / jam, candy, chocolate, non-dairy creamer, ice cream, pastry), vinegar, bio-degradable plastic, food / carry-out packaging and even ethanol fuel. You can find out more in this short video from our Department of Foreign Trade. #tapioca #organic #Thailand #OCAWDC
https://youtu.be/iyOL2UChZfE

Tapioca from Thailand. A natural resource that drives the Thai economy Chips, pellets and residue pellets have a wide range of uses from food sweeteners, eth...

03/12/2021
www.commercethaiusa.org

March 12, 2021 REVISED / UPDATED REPORTS / 12 มีนาคม 2564 รายงานฉบับแก้ไข

Rice Infographic: (February, 2021)
https://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPrice/2021/RiceFeb21.pdf

Trade & Economic Outlook (February, 2021)
https://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPocate/OCATEFeb21.pdf

US Thai Trade (February, 2021)
https://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtrade/2021/USThaiTradeFeb21.pdf

#OCAWDC

From the Royal Thai Embassy in Washington, DC.Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน #O...
03/12/2021

From the Royal Thai Embassy in Washington, DC.

Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน #OCAWDC

Ambassador of Thailand discussed economic relations during a working lunch with the U.S. Chamber of Commerce

On 9 March 2021, Ambassador Manasvi hosted lunch at the Residence in honor of U.S. Chamber of Commerce (USCC) and had an opportunity to exchange views from global economy to bilateral trade and investment, regional economic issues, including Thailand – U.S. cultural relations. Honored guests from USCC include Charles Freeman, Senior Vice President for Asia, John Goyer, Executive Director for Southeast Asia, and Javiera Gallardo, Director for Southeast Asia, while Minister, Minister (Economic and Financial), Minister (Commercial Affairs) were among the participants from the Thai side. Discussions during the working lunch were fruitful in a very friendly atmosphere.

Prior to the lunch, John Goyer, who lived with his family in Thailand during his younger years, presented a replica of the “Eagle and Elephant” sword as a personal gift to the Embassy. The sword, featuring an eagle and an elephant on a gold handle, was presented to His Majesty King Rama III by American envoy Edmund Roberts in 1833, as a gift from President Andrew Jackson. 1833 was the celebratory year of the commencement of Thailand – U.S. diplomatic relations when the Treaty of Amity and Commerce was signed on 20 March. The symbolical gift from John truly reflects his and his family’s fond memory about the country and its culture, history, and people, which was gratefully appreciated by the Thai side.

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาหารกลางวันกับหอการค้าสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่หอการค้าสหรัฐฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการค้าและการลงทุน ประเด็นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมไปถึงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ด้านวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมจากหอการค้าสหรัฐฯ ได้แก่ นาย Charles Freeman รองประธานอาวุโสด้านเอเชีย นาย John Goyer ผู้อำนวยการบริหารด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนาง Javiera Gallardo ผู้อำนวยการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ฝ่ายไทยมีอัครราชทูต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และอัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) เข้าร่วมด้วย การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร

ในช่วงก่อนงานเลี้ยงอาหารกลางวัน นาย John Goyer ผู้ซึ่งเคยอาศัยกับครอบครัวที่ประเทศไทยหลายปีในวัยเด็ก ได้มอบพระแสงสลัก “อินทรีย์และช้าง” จำลองให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จากตนและครอบครัว พระแสงจำลองดังกล่าวถูกประกอบขึ้นเพื่อเลียนแบบหนึ่งในของขวัญที่นาย Edmund Roberts ผู้แทนประธานาธิบดี Andrew Jackson นำมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2376 ซึ่งเป็นปีที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐฯ ทั้งนี้ ของขวัญจากนาย John ชิ้นดังกล่าวสะท้อนถึงความทรงจำที่ดีของผู้ให้และครอบครัวเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และคนไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยประทับใจเป็นอย่างมาก

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
@Office of Economic and Financial Affairs, Washington DC
#oefathaiembdc

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร...
03/12/2021

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtrade/2021/USThaiTradeMar21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม http...
03/11/2021

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPservices/2021/ServicesMar21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม https://www.commercethaiu...
03/05/2021

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPocate/OCATEFeb21.pdf

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่น...
03/02/2021

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPrice/2021/RiceFeb21.pdf

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDCส...
02/26/2021

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtextiles/2021/TextilesFeb21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา #Infographic #Thai #USA #Thailand #auto #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม https...
02/23/2021

New! รายงานสรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐอเมริกา #Infographic #Thai #USA #Thailand #auto #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPauto/2020/Auto4thQ20.pdf

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #T...
02/22/2021

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPinvpot/2021/InvPotFeb21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม http...
02/12/2021

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPservices/2021/ServicesFeb21.pdf

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่น...
02/04/2021

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPrice/2021/RiceJan21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม https://www.commercethaiu...
02/03/2021

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPocate/OCATEJan21.pdf

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDCส...
01/28/2021

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtextiles/2021/TextilesJan21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร...
01/25/2021

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย #infographic #Thailand #USA #Trade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtrade/2020/USThaiTradeJan21.pdf

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #T...
01/20/2021

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPinvpot/2021/InvPotJan21.pdf

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม http...
01/13/2021
www.commercethaiusa.org

New! รายงานสรุปภาวะการค้าบริการของสหรัฐอเมริกา (Adobe Acrobat PDF) #servicestrade #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPservices/2021/ServicesJan21.pdf

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่น...
01/06/2021
www.commercethaiusa.org

New! รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #USArice #rice #infographic #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPrice/2020/RiceDec20.pdf

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC สำหรับเวอร์ชั่นเต็ม https://www.commercethaiu...
12/29/2020

New! รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้า (PDF) #USA #trade #economy #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPocate/OCATEDec20.pdf

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #T...
12/24/2020

New! รายงานการค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (Infographic, PDF) #investment #potential #trade #Thailand #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPinvpot/2020/InvPotDec20.pdf

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDCส...
12/23/2020

New! รายงานสรุปการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (Infographic, PDF) #textiles #apparel #USA #Thai #OCAWDC
สำหรับเวอร์ชั่นเต็มhttps://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPtextiles/2020/TextilesDec20.pdf

Address

1024 Wisconsin Ave NW, Ste 202
Washington D.C., DC
20007

Office visits are by appointment only. Via Subway: Dupont Circle (Red line) then catch Georgetown Metro Connection Shuttle to intersection of Wisconsin & M street. Then short walk to Embassy. or Rosslyn (Blue line) then catch Georgetown Metro Connection Shuttle to intersection of Wisconsin & M street. Then short walk to Embassy.

General information

The Office of Commercial Affairs operates under the Office of the Permanent Secretary within the Ministry of Commerce. We handle trade policy and trade-related regulatory issues. For any political topics or related, please contact the Royal Thai Embassy's Chancery office.

Opening Hours

Monday 14:00 - 17:00
Monday 09:00 - 12:30
Tuesday 14:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 12:30
Wednesday 14:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 12:30
Thursday 14:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 12:30
Friday 14:00 - 17:00
Friday 09:00 - 12:30

Telephone

(202) 467-6790

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ใน posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Office of Commercial Affairs สำนักงานพาณิชย์ใน:

Videos

Our Story

The Office of Commercial Affairs at the Royal Thai Embassy in Washington, DC is the overseas representative office for the Royal Thai Government’s Ministry of Commerce. We operate under the Ministry of Commerce’s Office of the Permanent Secretary and are responsible for representing Thailand on trade-regime / trade-policy related issues.

The Office of Commercial Affairs represents the Royal Thai Government’s Ministry of Commerce in dealings with US trade agencies, such as the US Department of Commerce and the United States Trade Representative and works cooperatively on a myriad of bilateral and multilateral trade policies, such as GSP, AD/CVD, Section 232, IPR and Labor.

The Office of Commercial Affairs also works closely in conjunction with the Ministry of Commerce’s Department of International Trade Promotion’s (DITP) USA offices - The Thai Trade Centers - in the promotion of Thai exports to the USA and the world.

Nearby government services