Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ

Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ là một công ty của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ hoạt động như một cơ quan độc lập để giám sát và bảo chứng lượng tiền ký thác ở các ngân hàng Hoa Kỳ.Công ty này được thành lập năm 1933 qua Đạo luật Ngân hàng để phục hồi uy tín cho nền tài chánh Hoa Kỳ sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Tính đến năm 2013 thì FDIC bảo đảm $250.000 tối đa cho mỗi trương mục ký thác ở các ngân hàng thành viên, tổng số là 7,181 cơ sở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ngoài trách nhiệm kể trên, công ty FDIC cũng duyệt xét và giám sát những cơ sở tài chánh hầu bảo đảm chức năng hoạt động, bảo vệ người tiêu thụ, và điều hành những cơ sở tài chính đã phá sản.Về mặt tài trợ, chính phủ Mỹ không cấp ngân khoản nào cho

Tính đến năm 2013 thì FDIC bảo đảm $250.000 tối đa cho mỗi trương mục ký thác ở các ngân hàng thành viên, tổng số là 7,181 cơ sở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ngoài trách nhiệm kể trên, công ty FDIC cũng duyệt xét và giám sát những cơ sở tài chánh hầu bảo đảm chức năng hoạt động, bảo vệ người tiêu thụ, và điều hành những cơ sở tài chính đã phá sản.Về mặt tài trợ, chính phủ Mỹ không cấp ngân khoản nào cho

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday 12am - 11pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Nearby government services