Clicky

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Khẩu hiệu của bộ là "cải thiện sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của nước Mỹ".

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ là một bộ cấp nội các của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đặc trách về việc bảo vệ sức khỏe cho tất cả người Mỹ và cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho con người. Trước khi bộ phận đặc trách giáo dục tách ra riêng vào năm 1979 thì bộ có tên gọi là Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ.Lịch sửTổng thống Harding đề nghị thành lập một Bộ Giáo dục và Phúc lợi vào khoảng năm

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ là một bộ cấp nội các của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đặc trách về việc bảo vệ sức khỏe cho tất cả người Mỹ và cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho con người. Trước khi bộ phận đặc trách giáo dục tách ra riêng vào năm 1979 thì bộ có tên gọi là Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ.Lịch sửTổng thống Harding đề nghị thành lập một Bộ Giáo dục và Phúc lợi vào khoảng năm

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC
20024

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ:

Nearby government services


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All
x

Other Government Organizations in Washington D.C. (show all)

Agent Roy Eaton HHS Administration for Strategic Preparedness and Response U.S. Department of Health and Human Services Andrea Joan Palm Agent Kathleen-Sebelius Agent Judy Perona Dcn. Adam Colby Monks Mark Walker Agent Mary McDaniel Agent Tom Browne Dhhs Alex Michael Azar Claim Agent DR. Rachel Levine Children's Bureau Department of Health and Human Service Funding Grant FoodSafety.gov