Quốc hội Mỹ

Quốc hội Mỹ Quốc hội Hoa Kỳ là cơ quan lập pháp của Chính quyền Liên bang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ là định chế quyền lực theo mô hình lưỡng viện, gồm Hạ viện và Thượng viện đều có quyền lực trong quy trình thông qua các dự luật.

Cả hai viện đều đặt trụ sở tại Điện Capitol, Washington, D.C.Hạ viện có 435 thành viên, mỗi thành viên đại diện cho một hạt bầu cử, phục vụ trong nhiệm kỳ 2 năm. Số dân biểu đại diện cho mỗi bang được ấn định theo tỷ lệ dân số. Ngược lại, tại Thượng viện, số thành viên đại diện cho mỗi bang là 2 người, không tính theo tỷ lệ dân số. Như vậy Thượng viện có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, phục vụ theo

Cả hai viện đều đặt trụ sở tại Điện Capitol, Washington, D.C.Hạ viện có 435 thành viên, mỗi thành viên đại diện cho một hạt bầu cử, phục vụ trong nhiệm kỳ 2 năm. Số dân biểu đại diện cho mỗi bang được ấn định theo tỷ lệ dân số. Ngược lại, tại Thượng viện, số thành viên đại diện cho mỗi bang là 2 người, không tính theo tỷ lệ dân số. Như vậy Thượng viện có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, phục vụ theo

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 10:00 - 17:00
Sunday 00:00 - 23:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quốc hội Mỹ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All