Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là một bộ hành chính liên bang của Hoa Kỳ đặc trách phát triển và thực thi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ về nông nghiệp, nông trại và thực phẩm.

Các mục tiêu của bộ là đáp ứng nhu cầu của nông dân, người làm nông trại, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và giao thương nông nghiệp, hành động để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tạo thuận lợi cho các cộng đồng nông thôn và xoá đói tại Hoa Kỳ và tại hải ngoại.Người lãnh đạo bộ là Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, một thành viên của Nội các Hoa Kỳ. Bộ trưởng hiện thời là Tom Vilsack.Lịch sửBan đầuNền kinh tế Hoa Kỳ trong những năm đầu lịch sử của mình là một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Các giới chức trong chính phủ liên bang xưa kia từng tìm kiếm đủ các loại hạt giống, cây giống và súc vật đã được cải tiến và có tầm quan trọng đối với Hoa Kỳ. Năm 1836 Henry Leavitt Ellsworth, một luật sư được đào tạo từ Đại học Yale và có quan tâm đến việc cải thiện ngành nông nghiệp, trở thành Uỷ viên đặc trách về Sáng tạo phát minh. Chức vụ của ông là một chức vụ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Không bao lâu sau đó ông bắt đầu thu thập và phân phối nhiều loại hạt giống và cây trồng mới cho các thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ và các hội đoàn nông nghiệp. Năm 1839 Quốc hội Hoa Kỳ thiết lập Phân bộ Nông nghiệp thuộc Văn phòng đặc trách Sáng tạo và Phát minh (Patent Office) và chi ra 1.000 đô la để "thu thập thống kê nông nghiệp và những mục tiêu nông nghiệp khác."

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 10:00 - 17:00
Sunday 00:00 - 23:00

Telephone

+1 202-720-2791

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: