Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là một bộ hành chính liên bang của Hoa Kỳ đặc trách phát triển và thực thi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ về nông nghiệp, nông trại và thực phẩm.

Các mục tiêu của bộ là đáp ứng nhu cầu của nông dân, người làm nông trại, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và giao thương nông nghiệp, hành động để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tạo thuận lợi cho các cộng đồng nông thôn và xoá đói tại Hoa Kỳ và tại hải ngoại.Người lãnh đạo bộ là Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, một thành viên của Nội các Hoa Kỳ. Bộ trưởng hiện thời là Tom Vi

Các mục tiêu của bộ là đáp ứng nhu cầu của nông dân, người làm nông trại, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và giao thương nông nghiệp, hành động để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tạo thuận lợi cho các cộng đồng nông thôn và xoá đói tại Hoa Kỳ và tại hải ngoại.Người lãnh đạo bộ là Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, một thành viên của Nội các Hoa Kỳ. Bộ trưởng hiện thời là Tom Vi

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday 12am - 11pm

Telephone

+1 202-720-2791

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ:


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All