Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ Bộ Thương mại Hoa Kỳ là một bộ của chính phủ liên bang Hoa Kỳ đặc trách về việc làm thăng tiến sự phát triển kinh tế. Ban đầu bộ được thành lập với tên gọi là Bộ Thương mại và Lao động Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 2 năm 1903.

Dần dần nó được đổi tên thành Bộ Thương mại vào ngày 4 tháng 3 năm 1913 trong khi đó các văn phòng và cục đặc trách về lao động được thuyên chuyển sang Bộ Lao đông mới thành lập.Sứ mệnhSứ mệnh của bộ là "làm thăng tiến tạo việc làm và cải thiện tiêu chuẩn sống cho tất cả người Mỹ qua việc thiết lập một cơ sở hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tính cạnh tranh kỹ thuật, và phát triển bền bỉ." Tro

Dần dần nó được đổi tên thành Bộ Thương mại vào ngày 4 tháng 3 năm 1913 trong khi đó các văn phòng và cục đặc trách về lao động được thuyên chuyển sang Bộ Lao đông mới thành lập.Sứ mệnhSứ mệnh của bộ là "làm thăng tiến tạo việc làm và cải thiện tiêu chuẩn sống cho tất cả người Mỹ qua việc thiết lập một cơ sở hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tính cạnh tranh kỹ thuật, và phát triển bền bỉ." Tro

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bộ Thương mại Hoa Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bộ Thương mại Hoa Kỳ:


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All