Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ

Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ là một bộ cấp nội các của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đặc trách về việc bảo vệ sức khỏe cho tất cả người Mỹ và cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho con người.

Khẩu hiệu của bộ là "cải thiện sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của nước Mỹ". Trước khi bộ phận đặc trách giáo dục tách ra riêng vào năm 1979 thì bộ có tên gọi là Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ.Lịch sửTổng thống Harding đề nghị thành lập một Bộ Giáo dục và Phúc lợi vào khoảng năm 1923. Các tổng thống sau đó cũng có đề nghị tương tự nhưng vì nhiều lý do dự án vẫn không được thực hiện. Mãi 30 nă

Khẩu hiệu của bộ là "cải thiện sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của nước Mỹ". Trước khi bộ phận đặc trách giáo dục tách ra riêng vào năm 1979 thì bộ có tên gọi là Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ.Lịch sửTổng thống Harding đề nghị thành lập một Bộ Giáo dục và Phúc lợi vào khoảng năm 1923. Các tổng thống sau đó cũng có đề nghị tương tự nhưng vì nhiều lý do dự án vẫn không được thực hiện. Mãi 30 nă

Operating as usual

Address

Washington D.C., DC

Telephone

+1 877-696-6775

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.


Other Government Organizations in Washington D.C.

Show All