กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร

  • Home
  • กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Operating as usual

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลำน้ำพอง พื้นท...
22/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลำน้ำพอง พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลำน้ำพอง พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​เฉียงเหนือ
กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เ...
22/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารเคมีกรณีลักลอบฝังถังบรรจุสารเคมี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จัวหวัดชัยนาท

วันที่ 22 กันยายน 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารเคมีกรณีลักลอบฝังถังบรรจุสารเคมี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดิน ร่วมสังเกตุการณ์

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ร่วมกับกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุร...
22/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ร่วมกับกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง กากอุตสาหกรรม และน้ำเสียจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 กันยายน 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าทำการเก็บตัวอย่าง กากอุตสาหกรรม และ น้ำเสียจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ ตรวจวัดคุณภา...
22/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน​บรรยากาศ​และในปล่องระบาย​โรงานผลิตและจำหน่าย​ไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันตก​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน​บรรยากาศ​และในปล่องระบาย​ โรงงานผลิตและจำหน่าย​ไฟฟ้า ต.ห้วยยาง
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์วิจัยและเตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันตก​
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ​  เก็บตัวอย่างฝุ่นภา...
21/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ​ เก็บตัวอย่างฝุ่นภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานและสารอินทรีย์ระเหยภายในปล่องระบายพื้นที่จังหัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 กันยายน 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราการ​ เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานและสารอินทรีย์ระเหยภายในปล่องระบายอากาศออกนอกโรงงานของทำกล่อง​แบะบรรจุภัณฑ์​โฟม​ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ​
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ ตรวจกำกับห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย...
21/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ ตรวจกำกับห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านทางระบบออนไลน์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท อธิมาตร จำกัด
2. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
3. บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
4. บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
5. บริษัท ซี อี แล๊บแอนด์คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลำน้ำชีประจำปีงบประมาณ​ 2564​ พื้นจังหวัดขอนแก่นเ...
21/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลำน้ำชีประจำปีงบประมาณ​ 2564​ พื้นจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564​ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลำน้ำชีประจำปีงบประมาณ​ 2564​ พื้นจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

วันนี้พามารู้จักศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรามภาคตะวันออก ตั้งอยู่ภ...
17/09/2021

วันนี้พามารู้จักศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรามภาคตะวันออก ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย
- ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
- ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

จะดำเนินการก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2565
ประกอบไปด้วย
- ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

ได้รับงบประมาณในการออกแบบศูนย์ฯ ปี 2565 จำนวน 1 แห่ง
ประกอบไปด้วย
- ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​โดยกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ เข้าดำเนินการตรวจวัดระ...
16/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​โดยกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ เข้าดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน​ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จากการประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป​ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ ​โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่...
16/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ ​โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการโรงงานซักรีดเสื้อผ้า​ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการโรงงานซักรีดเสื้อผ้า​ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียง โ...
16/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียง โรงงานประกอบการกิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14-15 ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยลมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียง โรงงานประกอบการกิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยลมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินก...
15/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ กัดน้ำมันปาล์มและผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มผลิตกระแสไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการของสกัดน้ำมันปาล์มและผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 เมกะวัตต์ เพื่อสำรองใช้ในโรงงานโดยไม่มีการจำหน่าย ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม "SMART SMEs"📌📌📌ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.ร...
15/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม
"SMART SMEs"
📌📌📌ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
รับฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ
👉 กรอบแนวคิด Industry 4.0
👉 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในยุค Industry 4.0
👉 ภาพรวม Internet of things
👉 กรณีศึกษา Smart Production
👉 แนวทางสำหรับ Smart SMEs
👉 กรณีศึกษา Smart Maintenance
โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์💖💖💖

สมัครฟรี!!!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccLaQXkOvPvkQM7iOfddIG7f-LMnevD64Og9K99Qs6-D0hZA/viewform?usp=sf_link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0896315931 และ 0892309559

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม
"SMART SMEs"
📌📌📌ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
รับฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ
👉 กรอบแนวคิด Industry 4.0
👉 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในยุค Industry 4.0
👉 ภาพรวม Internet of things
👉 กรณีศึกษา Smart Production
👉 แนวทางสำหรับ Smart SMEs
👉 กรณีศึกษา Smart Maintenance
โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์💖💖💖

สมัครฟรี!!!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccLaQXkOvPvkQM7iOfddIG7f-LMnevD64Og9K99Qs6-D0hZA/viewform?usp=sf_link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0896315931 และ 0892309559

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตรวจวัดเสียงในเวลากลาง...
15/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตรวจวัดเสียงในเวลากลางคืน​ โรงงานผลิตขนมหวาน​ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตรวจวัดเสียงในเวลากลางคืนจากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตขนมหวาน​ ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน​ 1​ ส่วนที่​ 2 เข้าทำการเก็บตัว...
14/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน​ 1​ ส่วนที่​ 2 เข้าทำการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยบริเวณโรงงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กันยายน 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ร่วมกับ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน​ 1​ ส่วนที่​ 2 เข้าทำการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่โรงงาน​ บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด​ ถนนสุขุมวิท​ 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ เก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลุ่มน้ำตาปีวันที่ 7-10 ...
11/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ เก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลุ่มน้ำตาปี

วันที่ 7-10 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการเฝ้าระวังมลพิษในลุ่มน้ำตาปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาคใต้
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรร​มจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เข้าเก็บตัวอย่างแ...
10/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรร​มจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เข้าเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละลอง​โรงงานหีบน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ

วันที่ 9-10 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการโรงงานหีบน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์​ ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ใต้
กองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเน...
09/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี​

วันที่ 8-9 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด อัดน้ำยาและอบไม้ ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้​
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับ สำนักงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ​ เข้าทำการเก็บ...
08/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับ สำนักงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ​ เข้าทำการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในปล่องระบายออกนอกโรงงานของบริษัท ฉวนลี่ อินดัสเตรียล จำกัด​จ.สมุทรปราการ

วันที่ 8 กันยายน 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ​ เข้าทำการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ​ บริษัท ฉวนลี่ อินดัสเตรียล จำกัด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ และองค์การบริหารส่วน...
08/09/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการประกอบกิจการโรงงาน ซ่อมแซมยาน ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 7-8 ก.ย.64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เข้าตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการประกอบกิจการโรงงาน ซ่อมแซมยาน ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว หรือสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ดังกล่าว เช่น รถขนขยะ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการประกอบกิจการโรงงาน ซ่อมแซมยาน ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 7-8 ก.ย.64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทราปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เข้าตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากการประกอบกิจการโรงงาน ซ่อมแซมยาน ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว หรือสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ดังกล่าว เช่น รถขนขยะ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

🚧 ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
08/09/2021

🚧 ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

🚧 ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

📢 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญ "ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม" และ "บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน" เข...
03/09/2021

📢 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญ "ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม" และ "บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน" เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี และการเสวนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
🗓 ท่านสามารถเลือกรอบการเข้าร่วมที่สะดวกเข้าร่วมได้ 1 รอบ ดังนี้
📍รอบที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📍รอบที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📍รอบที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📍รอบที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📱 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฟรี ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1CtYwbtWZT8Rc5uwZDqbQ3u5uNSVM9jAL8j5vRFId8RA/viewform?fbclid=IwAR0XtoZS7qngKn0ZGIhEyyFgJlvX6Br7PwQdadyqo_I3maGrFVH8f4VSiFQ&edit_requested=true
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 085-813-4493

📢 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญ "ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม" และ "บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน" เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ระยะ 3 ปี และ 5 ปี และการเสวนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
🗓 ท่านสามารถเลือกรอบการเข้าร่วมที่สะดวกเข้าร่วมได้ 1 รอบ ดังนี้
📍รอบที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📍รอบที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📍รอบที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📍รอบที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
📱 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฟรี ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1CtYwbtWZT8Rc5uwZDqbQ3u5uNSVM9jAL8j5vRFId8RA/viewform?fbclid=IwAR0XtoZS7qngKn0ZGIhEyyFgJlvX6Br7PwQdadyqo_I3maGrFVH8f4VSiFQ&edit_requested=true
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 085-813-4493

Address

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Bangkok
10400

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร:

Videos