โรงเรียนบ้านบางหลาม

 • Home
 • โรงเรียนบ้านบางหลาม

โรงเรียนบ้านบางหลาม เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

ทางโรงเรียนบ้านบางหลามขอขอบคุณท่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายมาโนช สืบพงษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดิน จำนวน 3 รถ และดำเนินการปรั...
23/08/2021

ทางโรงเรียนบ้านบางหลามขอขอบคุณท่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายมาโนช สืบพงษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดิน จำนวน 3 รถ และดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ

📣📣📣ประกาศทางโรงเรียนบ้านบางหลาม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand Online และ On-demand ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - 31 ...
17/08/2021

📣📣📣ประกาศทางโรงเรียนบ้านบางหลาม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand Online และ On-demand ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดพังงา
#หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

วันนี้โรงเรียนบ้านบางหลาม ได้รับความอนุเคราะห์จาก..คุณนพมาศ สุทธิรักษ์ #กองทุนออมทรัพย์บ้านอ่าวมะขาม โครงการเด็กกินผักน...
11/08/2021

วันนี้โรงเรียนบ้านบางหลาม ได้รับความอนุเคราะห์จาก..คุณนพมาศ สุทธิรักษ์ #กองทุนออมทรัพย์บ้านอ่าวมะขาม โครงการเด็กกินผักน่ารักจริมๆ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางหลาม
ขอขอบคุณมากค่ะ🙏🙏🙏

09/08/2021
ช่วงสัปดาห์ที่2 ในการจัดการเรียนในรูปแบบ on hand
08/08/2021

ช่วงสัปดาห์ที่2 ในการจัดการเรียนในรูปแบบ on hand

01/08/2021
30/07/2021

อยู่ที่ไหนต้องได้เรียน on hand

ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค 2564 เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านบางหลามได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ on hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต...
30/07/2021

ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค 2564 เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านบางหลามได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ on hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ติดต่อสื่อสารระหว่างคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อติดต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีเป้าหมาย เด็กได้เรียน ผู้ปกครองต้องเชื่อมันครูและนักเรียนต้องปลอดภัย อยู่ที่ก็ได้เรียน

ด้วยจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐...
25/07/2021

ด้วยจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๑) ตามมาตราการ ข้อ ๑.๓ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ดังนั้นโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ และเปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On-hand ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านบางหลามได้จัดกิจกกรม #พิธีทำบุญโรงเรียน #วันไหว้ครู #เลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
25/06/2021

โรงเรียนบ้านบางหลามได้จัดกิจกกรม
#พิธีทำบุญโรงเรียน
#วันไหว้ครู
#เลือกตั้งสภานักเรียน
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

📣15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.    โรงเรียนบ้านบางหลาม ขอขอบคุณ...👉สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา+สพป.พังงา ที่ได้ออกต...
15/06/2021

📣15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนบ้านบางหลาม ขอขอบคุณ...
👉สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา+สพป.พังงา ที่ได้ออกติดตามโรงเรียนตามมาตรการ Thai stop covid และการปฏิบัติตามมาตรการของการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
👉ขอขอบคุณ...เครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มาร่วมให้ข้อมูลและร่วมต้อนรับคณะ
-นายสุชล บำรุง (ปลัดอบต.ท่าอยู่)
-นางนฤมล มณีศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านบางหลาม)
-นายอุดมผล ไมหมาด (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3)

2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุทธินันท์ บัวดวง ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนิ...
02/06/2021

2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุทธินันท์ บัวดวง ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบางหลาม ตามมาตรการ : การเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกคำชมเป็นอย่างสูงค่ะ

D-M-H-T-T ด้วยรักและห่วงใย
29/05/2021

D-M-H-T-T ด้วยรักและห่วงใย

📣27 พ.ค.64 เวลา 10.30 น. #คณะกรรมการประเมินด้านกายภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 : การขับเค...
28/05/2021

📣27 พ.ค.64 เวลา 10.30 น.
#คณะกรรมการประเมินด้านกายภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 : การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย PQR Model ศปอ.ตะกั่วทุ่ง ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านบางหลาม โดย
👉ผอ.นงเยาว์ ศักดาศักดิ์
👉ผอ.วิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร
👉ผอ.กรองทอง รัตนพันธ์
ทางโรงเรียนบ้านบางหลามขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันตำบลท่าอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข...
25/05/2021

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันตำบลท่าอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านบางหลาม และอสม. ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

มาสมัครร่วมประกวดโครงการ บ้านประหยัดพลังงาน
19/05/2021

มาสมัครร่วมประกวดโครงการ บ้านประหยัดพลังงาน

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
11/05/2021

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียน 1
ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบางหลามที่ได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นม.๓ สูงสุดเป็นอันดับ ๑ ...
09/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบางหลามที่ได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นม.๓ สูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของสพป.พังงา และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
05/05/2021

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียน 1
ปีการศึกษา 2564

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบางหลาม จำนวน 4 รายว...
24/04/2021

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบางหลาม จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบางหล...
24/04/2021

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบางหลาม จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ จำนวน 3 รายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 รายวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ
#การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางหลามมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าที่ใด และพร้อมจะเดินหน้าพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

โรงเรียนบ้านบางหลามขอขอบคุณ นายสำราญ ศิริตัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเ...
24/04/2021

โรงเรียนบ้านบางหลามขอขอบคุณ นายสำราญ ศิริตัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ออกบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในช่วงสถานการณ์ covid-19 ให้กับโรงเรียนบ้านบางหลาม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยมี นางวารุณี พ่านปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม และคุณครูช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครั้งนี้

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
10/04/2021

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านบางหลาม ดำเนินการประเมินพัฒนาการ การจัดประสบการเรียนการสอนด้านร่างกาย อารมณ์ จ...
08/04/2021

เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านบางหลาม
ดำเนินการประเมินพัฒนาการ การจัดประสบการเรียนการสอนด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ
ซึ่งมี นางวารุณี พ่านปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม
เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้

แค่เห็นรอยยิ้มของพวกเธอ ครูก็มีความสุข #ทัศนศึกษา
03/04/2021

แค่เห็นรอยยิ้มของพวกเธอ ครูก็มีความสุข #ทัศนศึกษา

👉ทางโรงเรียนบ้านบางหลาม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นางแก้วตา ประภาส ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ที่บริจาคเง...
01/04/2021

👉ทางโรงเรียนบ้านบางหลาม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี นางแก้วตา ประภาส ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 9,540 บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบางหลาม ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะ
👉ทางโรงเรียนบ้านบางหลาม ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้.ขอคุณงามความดีจงเกิดขึ้นแด่ท่านและครอบครัวตลอดไปค่ะ🙏🙏🙏

โรงเรียนบ้านบางหลาม ยินดีต้อนรับ มาเช็คอินกันได้
30/03/2021

โรงเรียนบ้านบางหลาม ยินดีต้อนรับ มาเช็คอินกันได้

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกรันดร์ หมาดหวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางหลาม รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดการเ...
26/03/2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกรันดร์ หมาดหวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางหลาม รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดการเขียนเรียงความหัวข้อ "สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน" รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.วารุณี พ่านปานมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม
25/03/2021

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ
ผอ.วารุณี พ่านปาน
มาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม

ขอขอบคุณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ที่ได้นำคณะครู นักเรียนศึกษาดูงาน เพื่อได้ต่อยอดให้โรงเรียนบ้านบางหลามได้นำความรู้ใ...
16/03/2021

ขอขอบคุณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ที่ได้นำคณะครู นักเรียนศึกษาดูงาน เพื่อได้ต่อยอดให้โรงเรียนบ้านบางหลามได้นำความรู้ในครั้งนี้มาใช้ประโยชน์กันต่อไป

ผลไม้ ปลาดุก เห็ด ทุกอย่างคือสิ่งพวกเรามีในโรงเรียน พวกเราก็สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นรายได้กันต่อไป
15/03/2021

ผลไม้ ปลาดุก เห็ด ทุกอย่างคือสิ่งพวกเรามีในโรงเรียน พวกเราก็สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นรายได้กันต่อไป

ถึงจะเป็นวันเสาร์ พวกหนูก็มาพร้อมหน้า พร้อมตา ไม่มีการบ่น
06/03/2021

ถึงจะเป็นวันเสาร์ พวกหนูก็มาพร้อมหน้า พร้อมตา ไม่มีการบ่น

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when โรงเรียนบ้านบางหลาม posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to โรงเรียนบ้านบางหลาม:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share