กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถึ

  • Home
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถึ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถึ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถึ, Public & Government Service, เขตลาดกระบัง, .

28/09/2022

เรายังผลิตข้าวสารจากจุลินทรีย์จิตอาสา สนใจแจ้งความประสงค์ สนับสนุนเรา ครัว กทม. แม้น้ำจะท่วม แต่เราก็จะสู้ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อยากให้คน กทม. บริโภค ผลผลิตจาก กทม. ของเรากันให้มาก ๆ ครับ

03/02/2022

ข่าวสารจาก วสขน.
วสขน กับ ม. อัสสัมชัญ
โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เมื่อวานนี้ 3/02/65
วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี (วสขน) นำโดยท่านประธานที่ปรึกษา อ. ธนินท์ ศิริวรรณ นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการอิสระ และกัปตันตุ้ย น.ต. ดร. ปุญณัฐส์ นำพา รวมทั้งประธาน วสขน นายเขมพสิษฐ์ ทองณัทพงศ์ ได้นำกรรมการ ของ วสขน เข้าร่วมประชุมทางไลน์กลุ่มกับทีมงานของคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอแบค ที่มีรองคณบดี และอาจารย์ รวมทั้ง นศ. ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC เพื่อหารือ ทำความเข้าใจกันในรายละเอียดของโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565” ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
การประชุมผ่านไลน์กลุ่ม เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่ดีมาก ซึ่งนอกจากจะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้จักกันแล้ว ยังได้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้กำหนดแนวทางในการลงมือทำงานร่วมกันตามโครงการนี้ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ มี.ค. ถึง ส.ค. 65
โดยจากนี้ ทีมจาก ABAC จะมาเยี่ยม วสขน. ในวันที่ 13 ก.พ. 65 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
จากนั้นจะได้วาง time line ร่วมกัน ในการให้ นศ. มาลงพื้นที่ เก็บข้อมูล นับทราบปีญหาเชิงลึก เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เป็นข้อขัดข้อง และลึกลงไปถึงการแก้ปัญหาเชิงพัฒนา เช่นปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ตลอดจนวางแผนกิจการ วสขน เป็นระยะสั้น กลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความยั่งยืน ต่อไป

ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ส่วนเริ่มในโครงการนี้ทุกคนครับ

เราจะก้าวไปด้วยกัน
จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

No one left behind.
เล็ก เร็ว แรง
จากจุดแข็ง สู่จุดขาย
คิดนอกรอบ ตอบนอกตำรา
ขุมทอง ขุมทรัพย์ ขุมปัญญา
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
…เราทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน
#เกษตรพื้นที่2
#นาวาอากาศตรีดรปุญณัฐส์_นำพา
#กัปตันตุ้ย
#กรุงเทพมหานคร
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#ชลธิชานำพา
#ขุมทอง
#มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
#คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
#ธนินท์ศิริวรรณ
#ชัชเตาปูน
#พลังท้องถิ่นไท
#ตามรอยพ่อ

23/01/2022

23/01/65
แถมไปอีกสักคลิปครับ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ควาตั้งใจ ความร่วมใจ ความไว้ใจ ไม่เคยทำร้ายคนดี ที่มารวมกันทำสิ่งดี ๆ ให้สังคม
นี่คือภารกิจของวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ยกเว้นเราจะไม่ทำครับ

#ธนเดชเบ็ญจวรรณ
#กรบุณมาเลิศ
#ลัดดามิตรยิ้ม
#ชลธิชานำพา
#ณรงค์เรืองศรี
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
#ปุญณัฐส์นำพา
#ขุมทองลาดกระบัง
#พลังท้องถิ่นไท
#ผู้ว่ากรุงเทพ
#ชัชเตาปูน

23/01/2022

วันนี้มีคนถามหาคลิป วันนี้ที่ เราอัดฟาง ในขุมทอง ลาดกระบัง ผมเลยจัดตามมาให้ครับ
กิจการ ธรรมดา ๆ ที่ไม่ธรรมดาของพวกเราครับ นี่คือก้าวแรกของ วสขน.
#ธนเดชเบ็ญจวรรณ
#กรบุณมาเลิศ
#ลัดดามิตรยิ้ม
#ชลธิชานำพา
#ณรงค์เรืองศรี
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
#ปุญณัฐส์นำพา
#ขุมทองลาดกระบัง
#สิ่งแวดล้อมดี
#ชัชเตาปูน
#พลังท้องถิ่นไท

23/01/65วันแรกของกิจการสำคัญของวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี อัดฟางข้าวที่หลายคนเอาใจช่วย และลุ้นกันว่า จะสามารถทำได้...
23/01/2022

23/01/65
วันแรกของกิจการสำคัญของวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี อัดฟางข้าวที่หลายคนเอาใจช่วย และลุ้นกันว่า จะสามารถทำได้หรือไม่ ในที่สุด “เราทำได้” ชื่นใจครับ พูดจริง ทำจริง ประโยชน์ได้แก่ส่วนรวมจริง ตามที่ลั่นคำพูดไว้ แก่สมาชิกของเรา ช่วยกันเป็นกำลังใจ และอุดหนุน รวมถึงบอกขายให้ไปให้มาก ๆ รายได้เข้าส่วนรวมเป็นของพวกเราทุกคนครับ #
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลภาวะ ตามวิสัยทัศน์ของเรา
ไม่เผา เราทำได้
#ธนเดชเบ็ญจวรรณ
#กรบุณมาเลิศ
#ลัดดามิตรยิ้ม
#ชลธิชานำพา
#ณรงค์เรืองศรี
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
#ปุญณัฐส์นำพา
#ขุมทองลาดกระบัง
#ลดโลกร้อน
#สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
#ณรงค์เรืองศรี
#สิ่งแวดล้อมดี

22/01/65 แดดร่ม ลมตก อากาศดี คณก. วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี นำโดยกัปตันตุ้ย และครูเขม ร่วมกับกรรมการชุมชนมานารุ้ล...
22/01/2022

22/01/65 แดดร่ม ลมตก อากาศดี คณก. วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี นำโดยกัปตันตุ้ย และครูเขม ร่วมกับกรรมการชุมชนมานารุ้ลฮูดา และชาวบ้านในชุมชนบางส่วน ร่วมใจกัน ออกมาปลูกต้นทองอุไร เพิ่มเติมต่อจากครั้งก่อน เรียงเป็นแถวแนวยาวตามทางถนนเข้าชุมชน กันอย่างสนุกสนาน
เพื่อหวังให้ชุมชน มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามในไม่ช้า รวมทั้งถือโอกาสเก็บขยะที่คนใจร้าย ขับรถผ่านเข้าออก แล้วโยนทิ้งไว้ข้างทาง…คุณทิ้ง ลูกหลานคุณเก็บ ให้มันรู้ไป ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ คนใช้รถ ใช้ถนน ที่ผ่านไปมาในชุมชนนี้
“วิสาหกิจชุมชน คือเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน”
#เสรีเพียซ้าย
#ธนเดชเบ็ญจวรรณ
#กรบุณมาเลิศ
#ลัดดามิตรยิ้ม
#ชลธิชานำพา
#ณรงค์เรืองศรี
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
#ปุญณัฐส์นำพา
#ขุมทองลาดกระบัง
#พลังท้องถิ่นไท
#กรุงเทพ
#กรุงเทพมหานคร
#ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
#ผู้ว่าอัศวิน
#ชัชเตาปูน
#ขุมทอง

วันที่18 มกราคม2565 เวลา 09:30-12:00 น. วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถีได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานจาก สนง. เกษตรพื้นที่ 2 ท...
18/01/2022

วันที่18 มกราคม2565 เวลา 09:30-12:00 น. วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถีได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานจาก สนง. เกษตรพื้นที่ 2 ที่มาพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยือนเรา พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อารดำเนินงานของ วสขน. ณ สำนักงานของ วสขน.ใกล้มัสยิดในชุมชน มานารุ้ลฮูดา เป็นการรับการตรวจเพื่อต่อใบสำคัญจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะครบ 1 ปี ในเดือนเมษายน และได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนฯ ของเรา ให้เจริญ รุ่งเรือง สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมความสามัคคี พัฒนาท้องถิ่นแขวงขุมทอง ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ครับ
#วิสาหกิจชุมชน
#เสรีเพียซ้าย
#ธนเดชเบ็ญจวรรณ
#กรบุณมาเลิศ
#ชลธิชานำพา
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#ปุญณัฐส์นำพา
#พลังท้องถิ่น
#นําพา
#คนรักถิ่น
#ชัชเตาปูน
#ขุมทองลาดกระบัง
#เพชรทองคำ
#วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
#ลัดดามิตรยิ้ม
#มิตรสมัคร
#กรุงเทพ
#กรุงเทพมหานคร
#ณรงค์เรืองศรี

15/01/65วันนี้ วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี แขวงขุมทอง ลาดกระบัง ได้มีโอกาสออกร้านขายผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนของเรา แล...
17/01/2022

15/01/65
วันนี้ วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี แขวงขุมทอง ลาดกระบัง ได้มีโอกาสออกร้านขายผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนของเรา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน ของคนขุมทอง ให่แก่ผู้มาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาประจำปีของมัสยิดมานารุ้ลฮูดา ซึ่งได้รับการอุดหนุนอย่างดีมาก และเป็นการสร้างการรับรู้ให้สาธารณาชนทราบว่า ในแขวงขุมทองมีวิสาหกิจชุมชนขุมทองฯ แห่งนี้ ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรก ต้นตำรับของแท้ ที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวบ้านในแขวงขุมทอง เพื่อคนขุมทอง มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาท้องถิ่น สังคมส่วนรวมอย่างเป็นระบบ จริงจัง อย่างมีความรู้ และวิริยะ อุตสาหะ เรามีสมาชิกมากมาย ทั้งเกษตรกร และไม่ใช่เกษตรกร ทั้งไทยพุทธ และไทยอิสลาม
หากมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด หวังว่าจะได้รับการอุดหนุน สนับสนุนจากทุกท่าน
“วิสาหกิจชุมชนขุมทองฯ” ของแท้ ตราคนรักแผ่นดิน เจริญรอยตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจหมุนเวียน
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี ของเราด้วยนะครับ
#ขุมทอง
#กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
#กรุงเทพมหานคร
#ลาดกระบัง
#พลังท้องถิ่น
#วิสาหกิจชุมชน
#คนรักถิ่น
#ชลธิชานำพา
#กรบุณมาเลิศ
#เขมพสิษฐ์ทองณัทพงศ์
#ธนเดชเบ็ญจวรรณ
#ปุญณัฐส์นำพา
#นําพา
#ชัชเตาปูน
#สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
#เสรีเพียซ้าย

โลโก้สวยครับ สีบานเย็นเป็นสีของเขตลาดกระบัง ใช่ไหมครับ
04/01/2022

โลโก้สวยครับ
สีบานเย็นเป็นสีของเขตลาดกระบัง ใช่ไหมครับ

04/01/2022

เรียนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถีทุกท่านค่ะ ขณะนี้เรามีข้าวจำหน่ายดังนี้ค่ะ
- ข้าว กข79 แบบถุง 5 กิโล เกรดA ข้าวเม็ดสวยเต็มเม็ดหุงขึ้นหม้อ ทานอร่อย เป็นข้าวที่รัฐส่งเสริมเพื่อส่งออก ขายราคาสมาชิกเพียง 150 บาทเหลือเพียง 12 ถุงสุดท้ายค่ะ
- ข้าวกข79 เกรด B+ ถุงละ5 กิโล 120 บาท เหลือ 5 ถุงสุดท้าย
- ข้าวกข 79 เกรด B แบบ5 กิโล ราคา 100 บาท เหลือ 2 ถุง สุดท้าย
- รำข้าว สำหรับเลี้ยงไก่ หรือเอาไปปนข้าวสุกเลี้ยงปลากิโลละ 8 บาท แบบถุงละ15 กิโล ราคา เพียง 120 บาทมี อยู่ 10 ถุง
- ข้าวหอมมะลิ เกรด A คัด100% หุงขึ้นหม้อกลิ่นหอมมาก แบบถุง5 กิโล ราคา เพียง 185 บาท สามารถสั่งจองได้เรื่อยๆค่ะ ใครรับ 30 ถุงขึ้นไปราคาเพียงถุงละ170 บาท
- ข้าวหอมมะลิแบบ 1 กิโลแพคสุญญากาศ ราคา 43 บาท มี 18 ถุงค่ะ ทุกท่านสามารถสั่งได้ที่ไลน์กลุ่มนี้ สะดวกรับที่บ้านครูเขมท่านประธานวิสาหกิจฯหรือสั่งเยอะๆเราส่งถึงที่ค่ะ อยากให้ทางสมาชิกสนับสนุนการทานในครอบครัว หรือช่วยด้านการตลาดเพื่อเราจะได้รับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวมาสีขายต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนค่ะ🙏🏻💖🌷

สวัสดีปีใหม่ 2565 ขอให้กิจการวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี จงเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั...
04/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 ขอให้กิจการวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี จงเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยพลังของท้องถิ่นเราเองที่เป็นอิสระจากอิทธิพลต่าง ๆ
จงเจริญครับ

เชิญสมาชิก รีบเข้ากลุ่มไลน์ นะครับ
07/12/2021

เชิญสมาชิก รีบเข้ากลุ่มไลน์ นะครับ

27/11/2021
ประชุมประจำเดือนวิวาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี ทางออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00-21.30 นัดประชุมครั้...
27/11/2021

ประชุมประจำเดือนวิวาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี ทางออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00-21.30 นัดประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00-21.30 น.

Address

เขตลาดกระบัง

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถึ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share