ประชาสัมพันธ์กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

 • Home
 • ประชาสัมพันธ์กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อารักขาพืชอำนาจเจริญ

22/12/2022

ระวัง โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) ในมะม่วง
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า เตือนผู้ปลูกมะม่วง ในระยะ ออกดอก ติดผลเล็ก รับมือโรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)
เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีลักษณะอาการ ดังนี้
อาการที่ใบ ใบอ่อนพบจุดฉ่ำน้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ำตาลดำ หากอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกันทั้งผืนใบ ทำให้ใบบิดเบี้ยว เสียรูปทรง ยอดอ่อนเหี่ยวและดำ ส่วนใบแก่พบแผลรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม หากอาการรุนแรงแผลจะทะลุเป็นรู
อาการที่ช่อดอก พบจุดหรือขีดสีน้ำตาลแดงเล็ก ๆ บนก้านช่อดอก ต่อมาแผลขยายใหญ่ หากมีความชื้นสูงจะพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล ทำให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง ดอกหลุดร่วงก่อนติดผล
อาการที่ผลอ่อน พบจุดแผลสีน้ำตาลดำ ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมผลที่ถูกทำลายจะเป็นสีดำและหลุดร่วงก่อนกำหนด ในบางครั้งเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายแบบแฝงในผลอ่อน โดยไม่แสดงอาการของโรค แต่จะแสดงอาการของโรคเมื่อผลสุก และอาการรุนแรงมากขึ้นตามความสุกของผล
อาการที่ผลแก่ หรือผลสุกหลังเก็บเกี่ยว พบจุดแผลสีดำเล็ก ๆ ต่อมาแผลขยายลุกลามและยุบตัวลง ถ้ามีหลายแผลขยายมาติดกัน ขนาดของแผลจะกว้างขึ้นและยุบตัวเป็นแอ่งบุ๋ม ทำให้เน่าทั้งผล บางครั้งพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
2. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม
3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
4. แหล่งปลูกที่พบการระบาดของโรคเป็นประจำ ในช่วงที่มะม่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และหลังติดผลอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน
5. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค และเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป

**** ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในช่วงดอกบาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรของพืช

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพ...
22/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ออกให้บริการ คลินิกพืช รณรงค์หยุดเผา การให้บริการชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านโคกก่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเก...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับประเทศ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ย ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดาดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

14/12/2022
13/12/2022
‼️เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว‼️อย่าลืมนำฟางข้าวมาทำประโยชน์ด้วยการไถกลบตอซังข้าว อัดฟางเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปทำเห็ดฟางเพื่...
09/12/2022

‼️เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว‼️
อย่าลืมนำฟางข้าวมาทำประโยชน์ด้วยการไถกลบตอซังข้าว อัดฟางเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปทำเห็ดฟาง
เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรกันนะคะ
#อำนาจเจริญร่วมใจหยุดเผา หยุดเผา หยุดเผา

09/12/2022

หลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ทีมคณะครูและนักเรียน รร. ตชด .บ้านป่าก่อ ร่วมแสดงสัญลักษณ์หยุดเผา ในส่วนของนิทรรศการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญจัดแส...
07/12/2022

ทีมคณะครูและนักเรียน รร. ตชด .บ้านป่าก่อ ร่วมแสดงสัญลักษณ์หยุดเผา ในส่วนของนิทรรศการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญจัดแสดง ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จัดงานกาชาด ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่7ธันวาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด...
07/12/2022

วันพุธที่7ธันวาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม พัฒนา ศจช.ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย ณ ศจช. บ้านหนองแดง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

07/12/2022

ระวัง หนอนหัวดำมะพร้าว ในมะพร้าว

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นลง และมีลมแรง เตือนผู้ปลูกมะพร้าว ในระยะ ยังไม่ให้ผลผลิต ให้ผลผลิตแล้ว รับมือหนอนหัวดำมะพร้าว
ตัวหนอนเข้าทำลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้น นำมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ โดยทั่วไปหนอนหัวดำมะพร้าวชอบทำลายใบแก่ หากการทำลายรุนแรงจะพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวทำลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลายทางใบหลายๆ ทาง พบว่าหนอนหัวดำมะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มลำตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์ หรือซากใบที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลายแล้ว ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๑–๒ วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบหนอนหัวดำมะพร้าวหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
1. วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนหัวดำมะพร้าวนำไปเผาทำลายทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด
2. การใช้ชีววิธี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวดำมะพร้าว เช่น แตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส (Goniozus nephantidis) โดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พลบค่ำ อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ให้กระจายทั่วแปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแตนเบียนได้มากจะทำให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น
3. การใช้สารเคมี
3.1 ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ำฉีดเข้าที่ลำต้นมะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา จำนวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ตำแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้ำมัน วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้นานมากกว่า 3 เดือน (วิธีการนี้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูชนิดอื่นได้ด้วย เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าว
แมลงดำหนามมะพร้าว)
** แนะนำเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล
3.2 กรณีมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัม หรือ
คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อกุ้ง ไม่ควรใช้บริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยทำการปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวดำมะพร้าวสามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกั

07/12/2022

ระวัง หนอนกออ้อย ในอ้อย

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง เตือนผู้ปลูกอ้อย ในระยะ แตกกอ รับมือหนอนกออ้อย
หนอนกออ้อย ที่สำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง ๕-๔๐% นอกจากนี้หนอนยังเข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้นอ้อย ซึ่งทำให้อ้อยแตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม หนอนกอสีขาว หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไป กัดกินยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบยอดอื่นๆ ที่หนอนเข้าทำลายจะมีลักษณะหงิกงอ และมีรูพรุน เมื่ออ้อยมีลำแล้วหนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ไม่สามารถสร้างปล้องให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง เกิดอาการแตกยอดพุ่ม หนอนกอสีชมพูหนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย ถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกทำลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่จะมีอายุสั้นลง ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย
๒. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา ๓๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกอ
๓. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและทำให้อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ เดลทาเมทริน ๓% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๒-๓ ครั้ง ห่างกัน ๑๔ วัน หรือ อินดอกซาคาร์บ ๑๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นโดยใช้น้ำ ๖๐ ลิตรต่อไร่

07/12/2022
07/12/2022

ผักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน easy cooking ปลูกง่าย โตเร็ว เก็บเกี่ยวไว

@สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

07/12/2022

"เร่วหอม" เครื่องเทศกลิ่นหอมในน้ำก๋วยเตี๋ยวเมืองจันท์
คลิก : https://bit.ly/3VCBbeb

เร่วหอม เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ในจังหวัดตราดและจันทบุรี เป็นเร่วที่มีลักษณะแตกต่างจากเร่วชนิดอื่น ๆ ทั้งในด้านของลักษณะกลิ่น รสชาติ และส่วนที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร
---------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/Beekeepingchan
---------------------
เข้าดู Infographic เรื่องอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/3ii70pl
---------------------
#เร่วหอม

24/11/2022

🌱วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการปลูกและดูแล กระเจี๊ยบเขียว นะคะ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

❤ และในวันพรุ่งนี้ แอดมินจะมาแนะนำการปลูกพืชผักอะไร อย่าลืมติดตามชมนะคะ

#เกษตรร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

18/11/2022

#หนอนกอข้าว ( rice stem borers )
🐛🐛🐛 หนอนชนิดนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งที่มักพบเป็นประจำในการปลูกข้าวของประเทศเรา การเข้าทำลายนั้นหนอนชนิดนี้ทำลายต้นข้าวได้ตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง มักพบว่าตัวเต็มวัยของหนอนกอข้าว(สีออกขาวหรือครีมมีจุดที่ปายปีก)บินเข้าสู่แปลงข้าวช่วงอายุระหว่าง 30-50 วัน ในประเทศไทยมีรายงานพบหนอนกอข้าว 4 ชนิด คือ หนอนกอสีครีม หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลาย และหนอนกอแถบลายสีม่วง

🌾🌾🌾 ต้นข้าวที่ถูกหนอนกอเข้าทำลาย อาจจะพบตัวหนอนอยู่ภายในและดึงต้นข้าวหลุดออกมาได้ง่าย เพราะหนอนกัดกินส่วนของลำต้นอยู่ภายใน ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมาซึ่งการทำลายในระยะข้าวแตกกอเรียกอาการนี้ว่า ยอดเหี่ยว (deadheart)⛔ ถ้าหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง รวงข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่า ข้าวหัวหงอก (whitehead)⛔

📗📘📙 การป้องกันกำจัดหนอนกอข้าวนั้น
1) เริ่มจากการเตรียมแปลงปลูก ควรไขไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
2) ควรหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกำจัดได้อย่างรวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพ
3) ควรกำจัดวัชพืชรอบๆแปลงเนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของหนอนกอข้าวเช่นเดียวกัน
4)การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินความจำเป็น เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่หนอนกอข้าวระบาดได้
5) การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด #เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยว10ถึง15เปอร์เซ็นต์ อาจเลือกใช้สารเช่น สารกลุ่ม2 ฟิโปรนิล, สารกลุ่ม5 สไปนีโทแรม, สารกลุ่ม6 อิมาเมกตินเบนโซเอท, สารกลุ่ม13 คลอฟีนาเพอร์, สารกลุ่ม15 ลูเฟนูรอน หรือโนวารูรอน, สารในกลุ่ม22 อินด๊อกซาคาร์บ, สารในกลุ่ม28 ฟูเบนไดอะไมด์ กับครอแรนทรานิลิโพรล ในกลุ่มของสารที่ใช้รูปแบบเม็ด สารในกลุ่ม14 คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ หรือกลุ่ม14+1 คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์+ไอโซโพรคาร์บ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารัก...
11/11/2022

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช จัดอบรม กิจกรรม บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี ปี2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ให้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่พริกจำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่ 17 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารั...
08/11/2022

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอบรม และติดตามโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพนา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพริกในโรงเรือนและแปลงปลูกโดยวิธีผสมผสานให้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่พริก ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

08/11/2022
08/11/2022
03/11/2022
25/10/2022

ปรับปรุงดินเค็มด้วยวัสดุอินทรีย์ “แกลบ”

21/10/2022

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ประชาสัมพันธ์กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Alerts
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share