โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

  • Home
  • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนขนาดกลาง

ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย...
11/08/2023

ทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ...
11/08/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

ระบบลงนามถวายพระพร

10/08/2023

ประชาสัมพันธ์
คลังความรู้แห่งใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
OBEC Content Center การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนและบุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
http://contentcenter.obec.go.th/

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
29/07/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
28/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

ระบบลงนามถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ...
28/07/2023

28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญ 🙏🙏
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
24/07/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

จดหมายข่าวประขาสัมพันธ์วันที่28 มิถุนายน 2566
28/06/2023

จดหมายข่าวประขาสัมพันธ์

วันที่28 มิถุนายน 2566

ขอขอบพระคุณท่านสจ.วิชัย  สังขสูตรให้การสนับสนุนทรายหยาบจำนวน 2 คันเพื่อใช้ในการปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระย...
03/06/2023

ขอขอบพระคุณ
ท่านสจ.วิชัย สังขสูตร
ให้การสนับสนุนทรายหยาบจำนวน 2 คัน
เพื่อใช้ในการปรับพื้นที่ก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (bbl)
โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงาน OKMD
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 3 มิถุนายน 2566
03/06/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ขอเรียนเชิญประชาชน​ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน...
03/06/2023

ขอเรียนเชิญประชาชน​
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 📌www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

3 มิถุนายน 2566วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้ว...
03/06/2023

3 มิถุนายน 2566
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร แะนักเรียน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
30/05/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่22พฤษภาคม2566
22/05/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่22พฤษภาคม2566

ประกาศ📢📢📢📢รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
05/05/2023

ประกาศ📢📢📢📢
รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่3 พฤษภาคม2566
03/05/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่3 พฤษภาคม2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่1พฤษภาคม 2566
01/05/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่1พฤษภาคม 2566

29 เมษายน 2566วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารควรมิคว...
29/04/2023

29 เมษายน 2566
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่26 เมษายน2566
27/04/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่26 เมษายน2566

👉💥💯💥ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 💥💥ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมและรับเงินค...
24/04/2023

👉💥💯💥ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 💥💥
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมและรับเงิน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2566
รับทุนการศึกษา เรียนดี จิตอาสา ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2565
รับผลการเรียนของนักเรียน
ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566
😊😊ลงทะเบียน 8.00 น. - 8.30 น.
👉👉ประชุม/มอบทุนการศึกษา 8.30 น.- 9.30 น.
💥💥พบครูประจำชั้นและรับเงินฯ 9.40 น. - 10.00 น.
# คิดยอดนักเรียน ณ 26 เม.ย.66 ส่วนนักเรียนที่มาเข้าเรียนหลัง 26 เมษายน 2566 ทางโรงเรียนจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ในภายหลัง (16 พ.ค.66) 😊😊

จดหมายข่าวปรพชาสัมพันธ์ประจำวันที่24เมษายน2566
24/04/2023

จดหมายข่าวปรพชาสัมพันธ์
ประจำวันที่24เมษายน2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 เมษายน 2566
06/04/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 เมษายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2566
05/04/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่1เมษายน 2566
01/04/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่1เมษายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566
29/03/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ท.ป.4
23/03/2023

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ท.ป.4

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์23 มีนาคม 2566
23/03/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์21 มีนาคม 2566
21/03/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

21 มีนาคม 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนาคม 2566
20/03/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร บวชสามเณรเพื่อเป็นพระกุศลระหว่างวันที่ 31มี.ค - 7 เมษายน 2566
15/03/2023

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร บวชสามเณรเพื่อเป็นพระกุศล
ระหว่างวันที่ 31มี.ค - 7 เมษายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566
13/03/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์โปรดเกล้าฯ พระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2565
11/03/2023

ประชาสัมพันธ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
10/03/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
22/02/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
20/02/2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
15/02/2023

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันที่9 กุมภาพันธ์ 2566กิจกรรมบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง 15 ...
08/02/2023

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่9 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง 15 โรงเรียน

Address


Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

034772204

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-วัดประดู่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Opening Hours
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share