การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

 • Home
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ บริการรับชำระค่าไฟฟ้า 8.30 - 16.30 น.

PEA Smart Plus สะดวก ใช้งานง่าย แอปเดียวจบ📲 PEA Smart Plus เรื่อง #ไฟฟ้า แอปเดียวจบ!⚡ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ...
16/11/2023

PEA Smart Plus สะดวก ใช้งานง่าย แอปเดียวจบ
📲 PEA Smart Plus เรื่อง #ไฟฟ้า แอปเดียวจบ!
⚡ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพียงโหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ก็สามารถ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอใช้ไฟฟ้า #สมัครWattDPoint ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปที่จุดบริการ
โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
📱 iOS : https://shorturl.asia/C90xP
📱 Android : https://shorturl.asia/X79R1
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #จัดให้ง่ายได้ทุกเรื่อง

PEA แนะนำขนาดมิเตอร์ ขนาดสายออกจากมิเตอร์ และเครื่องป้องกัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภ...
09/11/2023

PEA แนะนำขนาดมิเตอร์ ขนาดสายออกจากมิเตอร์ และเครื่องป้องกัน
เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

PEA เตือนภัยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนภัยในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ป...
06/11/2023

PEA เตือนภัยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนภัยในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมกระโชกแรง สภาพดังกล่าวอาจก่อให้เกิดไฟป่า ไฟไหม้หรือมีลมพัดแรงต้นไม้ล้มทับเสา – สายไฟ สิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

PEA ขอแนะนำวิธีเตรียมการและป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟ หากจำเป็นต้องทำแนวกันไฟและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด เตรียมน้ำสำหรับดับไฟ และดับไฟให้สนิททุกครั้ง
- เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ก่อไฟเผาหญ้าบริเวณใกล้เคียงหรือใต้แนวเสาไฟฟ้า ดูแลอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ
- หากพบการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะบริเวณที่เปียก เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงพื้นและให้รีบปลดสวิตช์ของวงจรไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรออกทันที หากไม่สามารถดำเนินการเองให้รีบแจ้งช่างไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่ของ PEA มาดำเนินการทันที

หากพบต้นไม้ กิ่งไม้ สิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าขาด หรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้แนวเสา สายไฟฟ้า อาจเป็นอันตราย แจ้งเหตุได้ที่สำนักงาน PEA ทุกแห่ง หรือหมายเลข 1129 PEA Contact Center

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภู...
03/11/2023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งมีประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า 6 ล้านราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน
- PEA ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 บิลเดือน
- ระยะเวลาตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มียอดค้างชำระก่อนบิลเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นไปตามมาตรการเดิมของ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...
23/10/2023

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📢ประกาศ วันหยุดราชการ 💜PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งหยุดทำการ   ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก วันปิยมหาราช ✅โดย ...
20/10/2023

📢ประกาศ วันหยุดราชการ
💜PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งหยุดทำการ
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก วันปิยมหาราช
✅โดย จะเปิดทำการในวันที่ 24 ตุลาคม 2566
⚡️PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

⚡️⚡️PEA VOLTA ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง ตอบสนองผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร⚡️⚡️⛽️PEA VOLTA Charging Station📱...
20/10/2023

⚡️⚡️PEA VOLTA ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง ตอบสนองผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร⚡️⚡️

⛽️PEA VOLTA Charging Station
📱PEA VOLTA Application
💰ธุรกิจการให้บริการ PEA VOLTA Platform
💰ธุรกิจอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าข้ามเครือข่าย

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

17/10/2023
PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566      วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นา...
13/10/2023

PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายสุพจน์ คำเหลือง ผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ โดย นายอภิรักษ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์ ผู้จัดการ นำพนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับส่วนราชการ ณ ห้องโถงน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : แผนกบริการเเละลูกค้าสัมพันธ์ PEA สาขาเมืองเชียงใหม่

สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราชน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะกร...
13/10/2023

สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที...
12/10/2023

PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งปิดทำการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในการชำระค่าไฟฟ้า PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

- PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
- PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
- Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
- หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
- หักบัญชีบัตรเครดิต
- ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

PEA ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเ...
12/10/2023

PEA ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวนกว่า 19 ล้านราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนกว่า 2,000,000 เครื่อง และทยอยเปลี่ยนให้ครบ 100% ทั่วประเทศ ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจน แม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

การนำมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มาสับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน เนื่องจากการทำงานที่แม่นยำกว่าเดิม สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟและตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้

ก่อนดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ PEA จะแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่ต้องติดบัตรแสดงตัวทุกครั้ง ในขณะสับเปลี่ยนมิเตอร์จะต้องดับไฟฟ้าประมาณ 5 - 20 นาที ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์พยุงชีพ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ ขอให้แจ้งพนักงานก่อนการเปลี่ยนมิเตอร์

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

📢ประกาศ วันหยุดราชการ 💜PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งหยุดทำการ   ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก วันคล้ายวันสวรรคตพ...
12/10/2023

📢ประกาศ วันหยุดราชการ
💜PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งหยุดทำการ
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
✅โดย จะเปิดทำการในวันที่ 16 ตุลาคม 2566
⚡️PEA สาขาเมืองเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ทรงพระเจริญ8 ตุลาคมวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะกร...
08/10/2023

ทรงพระเจริญ
8 ตุลาคม
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แ...
07/10/2023

PEA ลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบปรับลดค่า Ft ในช่วงเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2566 จาก 0.6689 บาท/หน่วย เป็น 0.2048 บาท/หน่วย ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2566 ที่แสดงค่า Ft เดิม (0.6689 บาท/หน่วย) PEA มีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้า
PEA จะปรับยอดชำระด้วยค่า Ft ใหม่ โดยสามารถใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมชำระเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

2. กรณีที่ได้ชำระค่าไฟฟ้าด้วยค่า Ft เดิมไปแล้ว
PEA จะคืนเงินส่วนต่างค่า Ft โดยนำไปหักลดจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป

3. กรณีหักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต
PEA จะหักเงินค่าไฟฟ้าด้วยค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย เฉพาะรอบวันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำหรับรอบอื่นๆ PEA จะคืนเงินส่วนต่างค่า Ft โดยนำไปหักลดค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง www.pea.co.th / PEA Smart Plus / 1129 PEA Contact Center / สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

💜⛈️ PEA แนะนำการเตรียมพร้อมรับมือพายุฝน 🏬 อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่า🏠 ติดตั้งระบบสายดินที่แผงเมนสวิต...
25/09/2023

💜⛈️ PEA แนะนำการเตรียมพร้อมรับมือพายุฝน

🏬 อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่า

🏠 ติดตั้งระบบสายดินที่แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

📵 เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

🚏 ตรวจสอบความมั่นคง เสาโทรทัศน์/วิทยุ และป้ายต่างๆ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้ม

🧰 จัดเตรียมอุปกรณ์ ของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

🚫 อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า

📞 หากพบเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
🕛🕠🕗🕛

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

‼️PEA เตือนประชาชน​ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ ส่งลิงก์เพื่อขอข้อมูลการขอรับคืนเงินประกันการใ...
25/09/2023

‼️PEA เตือนประชาชน​ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ ส่งลิงก์เพื่อขอข้อมูลการขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

PEA ไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชน หากจะขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ต้องละทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th เท่านั้น

📌หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมั...
15/09/2023

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า หรือ ขอตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของ PEA และหนังสือมอบหมายจาก PEA ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

❗️PEA เตือนภัยประชาชน อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างปลอมเพจเฟซบุ๊กของ PEA หากพบเห็น PEA มีวิธีการรายงานเพจปลอมและบล็...
25/08/2023

❗️PEA เตือนภัยประชาชน อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างปลอมเพจเฟซบุ๊กของ PEA
หากพบเห็น PEA มีวิธีการรายงานเพจปลอมและบล็อก ดังนี้

🟣1. เข้าไปที่เพจปลอม
🟣2. กด การตั้งค่าเพจ
🟣3. กด รายงานโปรไฟล์
🟣4. กด เพจปลอม
🟣5. กด เรียบร้อย
🟣6. กด บล็อก

สำหรับเพจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อเพจ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA "

PEA เชียงใหม่ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสีเขียว และ กิจกรรม "PEA แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ตามโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอ...
25/08/2023

PEA เชียงใหม่ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสีเขียว และ กิจกรรม "PEA แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ตามโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" ประจำปี 2566
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ส่งมอบห้องสมุดสีเขียว และ กิจกรรม "PEA แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ตามโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวให้การต้อนรับ โดยมี นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ทาสีอาคาร จัดหาชั้นวางหนังสือ ,จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมนำระบบ “การจัดการห้องสมุดสีเขียวมาใช้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และบุคลากร จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมดำเนินการ
สำหรับกิจกรรม "PEA แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ด้านการต่อต้านการทุจริต ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดด เเละร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง ประทับมือที่ต้นช่อสะอาด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมือที่สะอาด ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตให้เด็ก และเยาวชนตระหนักถึงพิษร้ายของการคอร์รัปชัน โดยมีนายสมพร ใจคำปัน ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข่าว/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด PEA เชียงใหม่

PEA เชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิ...
12/08/2023

PEA เชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำพสกนิกรพร้อมด้วยส่วนราชการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายรวินท์ จันทร์ตา รองผู้จัดการ (บริการลูกค้า) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด PEA เชียงใหม่

ทรงพระ​เจริญ​ เนื่องใน​โอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิง...
12/08/2023

ทรงพระ​เจริญ​
เนื่องใน​โอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เตือนประชาชน​ อย่าหลงเชื่อหรือเปิดอีเมลปลอม​ หลอกลวงแอบอ้างเป็น​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เพื่อขอข้อมูลการขอรับคืนเงินปร...
10/08/2023

PEA เตือนประชาชน​ อย่าหลงเชื่อหรือเปิดอีเมลปลอม​ หลอกลวง
แอบอ้างเป็น​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เพื่อขอข้อมูลการขอรับ
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

⚡ แชร์วิธีสะสมคะแนน Watt-D Point แบบรัว ๆ ⚡เพื่อน ๆ สมัคร Watt-D Point กันรึยัง หลังจากสมัครแล้วก็มาสะสมคะแนนแบบรัว ๆ กั...
09/08/2023

⚡ แชร์วิธีสะสมคะแนน Watt-D Point แบบรัว ๆ ⚡
เพื่อน ๆ สมัคร Watt-D Point กันรึยัง หลังจากสมัครแล้วก็มาสะสมคะแนนแบบรัว ๆ กันเถอะ โดย
ลงทะเบียนสมัคร Watt-D Point ในแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus + สมัคร PEA e-Bill + ชำระค่าไฟฟ้าตรงเวลา
จากนั้นเตรียมแลกสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนนี้ได้เลย
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
ยิ่งสะสม ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ Watt-D Point บน PEA Smart Plus
>> App Store: https://shorturl.asia/C90xP
>> Google Play: https://shorturl.asia/Rd0HV
ีพอยต์

⚡️Watt-D Point มาแล้ว!!! เพียงลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน PEA SMART PLUS ก็รับสิทธิ์เพื่อแลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้ทันที ...
08/08/2023

⚡️Watt-D Point มาแล้ว!!! เพียงลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน PEA SMART PLUS ก็รับสิทธิ์เพื่อแลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้ทันที เมื่อชำระค่าไฟผ่านแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
📍เริ่มกิจกรรมชาร์จพลังพร้อมกัน "สิงหาคม" นี้
เตรียมตัวชาร์จความสุขแบบสุด ๆ ที่ PEA SMART PLUS
>>App Store: https://shorturl.asia/C90xP
>> Google Play: https://shorturl.asia/Rd0HV
ีพอยต์

‼️รู้ทัน ป้องกันกลลวงมิจฉาชีพ ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ PEA แฝงตัวในกลุ่ม line โดยแอบอ้างใช้รูปเจ้าหน้าที่📍ป้องกันได้โดย🔺 ไม่ส...
08/08/2023

‼️รู้ทัน ป้องกันกลลวงมิจฉาชีพ ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ PEA แฝงตัวในกลุ่ม line โดยแอบอ้างใช้รูปเจ้าหน้าที่
📍ป้องกันได้โดย
🔺 ไม่ส่งข้อความส่วนตัวใดๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่รู้จักหรือไม่ทราบที่มา
🔺 ไม่กดลิงก์ ที่ส่งมาใน SMS
🔺 หากไม่แน่ใจ ควรติดต่อ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านโดยตรง
☎ หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่ใกล้บ้าน
#มิจฉาชีพ

💰ค่า FT ประจำเดือน💰     กันยายน - ธันวาคม 2566💸 ราคา 0.6689บาท/หน่วย หรือ 66.89 สตางค์/ หน่วย💸💸ลดลงจากเดิม 0.243บาท...
05/08/2023

💰ค่า FT ประจำเดือน💰
กันยายน - ธันวาคม 2566
💸 ราคา 0.6689บาท/หน่วย หรือ 66.89 สตางค์/ หน่วย
💸
💸ลดลงจากเดิม 0.243บาท/หน่วย หรือ 24.3สตางค์/หน่วย💸

📌 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหยุดทำการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
29/07/2023

📌 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหยุดทำการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

PEA เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
28/07/2023

PEA เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรพร้อมด้วยส่วนราชการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวอภิรดี พิมลบรรยงก์ รองผู้จัดการ(อำนวยการ) พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด PEA เชียงใหม่

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอ...
27/07/2023

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📢ประกาศ วันหยุดราชการ 💜PEA เชียงใหม่ ขอแจ้งหยุดทำการ   วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566เนื่องจากในวันที่28 ...
25/07/2023

📢ประกาศ วันหยุดราชการ
💜PEA เชียงใหม่ ขอแจ้งหยุดทำการ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566
เนื่องจากในวันที่
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
1 วันอาสาฬหบูชา
2 วันเข้าพรรษา


✅โดย จะเปิดทำการในวันที่ 3 สิงหาคม 2566
⚡️PEA เชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...
24/07/2023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29 # ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

⛈️การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับมือพายุโซนร้อน “ตาลิม” (TALIM)🌪️☂️นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภู...
18/07/2023

⛈️การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับมือพายุโซนร้อน “ตาลิม” (TALIM)🌪️

☂️นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนพายุโซนร้อน “ตาลิม” (TALIM) ฉบับที่ 10 กับมีร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ช่วงวันที่ 17 - 20 ก.ค.นี้

☔️ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้ หรือ กิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อความปลอดภัย มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้
1. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เมื่อจะนำไปใช้งานควรเช็ด หรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
2.เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะความต้านทานของผิวหนังที่เปียกชื้นจะลดลงมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้
3.ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย
4.ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าหากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
5. ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้า
6.หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรรีบแจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข

💡ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่าย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด โปรดแจ้ง 0-5324-1226,0-5324-1816 หรือ PEA CALL CENTER 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ทาง แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ทรงพระเจริญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖...
13/07/2023

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เชียงใหม่ ร่วมกับ PEA เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคโลหิต ประจำปี 2566  วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 ...
11/07/2023

PEA เชียงใหม่ ร่วมกับ PEA เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคโลหิต ประจำปี 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางพัณออน เวชกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับคณะแม่บ้าน กฟน.1 และชมรม จิตอาสา PEA จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อจัดหาโลหิตสำรองคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอภิรักษ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์ รองผู้จัดการ (เทคนิค) ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการฯ ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

PEA เขต1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 11 กรกฎ....

📣📣PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงนี้มิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของการแอบอ้างเป็นพนักงานกา...
08/07/2023

📣📣PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ช่วงนี้มิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของการแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าฯ กำลังระบาด ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน โปรดระมัดระวัง และหากพบสิ่งผิดปกติหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
📳หมายเลขโทรศัพท์ 053-241816 และ 053-241226 ได้ตลอด 24 ชม.
หรือแผนกวิศวกรรมและการตลาด
☎️หมายเลขโทรศัพท์ 053-249390
ในวันและเวลาราชการ

PEA เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพส่งข้อความให้กดลิงก์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากกรณีดังกล่าวมีผู้เส...
07/07/2023

PEA เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพส่งข้อความให้กดลิงก์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากกรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายหลายรายได้รับ SMS จากมิจฉาชีพ โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่จดตัวเลขมิเตอร์ผิดทำให้ชำระค่าไฟฟ้ามาเกิน และแนบลิงก์สำหรับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากับข้อความ ซึ่งลิงก์ดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางติดต่อกับ PEA

🗣️🗣️ PEA ไม่มีนโยบายส่งข้อความหรือแนบลิงก์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางใด ๆ ทั้งสิ้น

☎ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ไฟฟ้าเมืองใหญ่
06/07/2023

ไฟฟ้าเมืองใหญ่

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั...
04/07/2023

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทีฆายุโก โหตุ สังฆราชาควรมิควรแล...
26/06/2023

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Address

208/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่

50000

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+6653260260

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

#}