งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึก

  • Home
  • งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึก

งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึก งานทุนการศึกษา

Operating as usual

28/05/2021

ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้กู้ยืมกลุ่มรายใหม่ และกลุ่มรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564
**ให้ ดาวโหลด แอพ กยศ.connect ติดตั้งและลงทะเบียนพร้อมใช้งาน
ไว้เบื้องต้นก่อน (ไม่สามารถยื่นกู้ยืมได้ในขณะนี้) แล้วจะมีประกาศแจ้งให้ดำเนินการอีกครั้ง ค่ะ
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

27/05/2021

ด่วน! น.ส.กานติมา ก้างตั้น ชั้นปี3 ติดต่องานแนะแนวฯ เรื่องการตอบรับทุนการศึกษา โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ
(โทร.089 858 9944)

ข่าวดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครงาน สมัครทาง E-mail  Download ใบสมัคร  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหล...
25/05/2021

ข่าวดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครงาน
สมัครทาง E-mail Download ใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]
ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร Link>>
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%20%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%202.pdf
ใบรับสมัคร Link >>
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/1.3%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AF.pdf

ข่าวดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรับสมัครงาน
สมัครทาง E-mail Download ใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]
ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร Link>>
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%20%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%202.pdf
ใบรับสมัคร Link >>
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/1.3%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AF.pdf

แจ้ง !นักศึกษาชั้น ปีที่1รหัส 64 ตามรายชื่อ ติดต่อ งานแนะแนวฯ เพื่อรายงานตัว และส่งเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลั...
14/05/2021

แจ้ง !นักศึกษาชั้น ปีที่1รหัส 64 ตามรายชื่อ ติดต่อ งานแนะแนวฯ เพื่อรายงานตัว และส่งเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "บริษัทฯกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด "ประจำปีการศึกษา 2564
1.น.ส.จิราพร มาอ่วม ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
2.นายภานุวัฒน์ จันศรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
***งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ชั้นที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. 055 416601 ต่อ 1174,มือถือ 089 858 9944 โทร.ติดต่อในเวลาราชการนะคะ

แจ้ง !นักศึกษาชั้น ปีที่1รหัส 64 ตามรายชื่อ ติดต่อ งานแนะแนวฯ เพื่อรายงานตัว และส่งเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "บริษัทฯกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด "ประจำปีการศึกษา 2564
1.น.ส.จิราพร มาอ่วม ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
2.นายภานุวัฒน์ จันศรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
***งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ชั้นที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. 055 416601 ต่อ 1174,มือถือ 089 858 9944 โทร.ติดต่อในเวลาราชการนะคะ

12/05/2021
www.studentloan.or.th

แจ้งจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 กับการใช้ระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืม ขอให้ผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงิน ศึกษาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ก่อนจะมีประกาศจากสถานศึกษาให้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ค่ะ.
Link >>https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf

12/05/2021

แจ้ง นางสาวปรรัตน์ บุญใหญ่ ติดต่อกลับมาแนะแนว ด่วนค่ะ

ประกาศแจ้ง ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. (รายเก่าเลื่อนชั้นปี) "เฉพาะรายที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์จากกองทุน เรื่อง การแจ้งผลการยืนยัน...
07/05/2021
กรอกข้อมูล

ประกาศแจ้ง ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. (รายเก่าเลื่อนชั้นปี) "เฉพาะรายที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์จากกองทุน เรื่อง การแจ้งผลการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษา" โดยข้อความในอีเมล์แจ้งข้อมูลรายละเอียดข้อมูลผู้กู้ยืมผิด เช่น สาขาวิชาผิด หลักสูตรที่เรียนผิด "หากข้อมูลผิด ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง โดย ผ่านลิ้งค์ใต้ประกาศนี้เพื่อส่งให้กองทุนแก้ไขข้อมูล ต่อไป โดยสามารถกรอกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 พ.ค.2564 เท่านั้นค่ะ ขอความอนุเคราะห์ นศ.ที่เห็นประกาศแจ้งเพื่อนๆ ให้ตรวจสอบ อีเมล์ของตัวเอง เพื่อรักษาสิทธิ์ .ขอบคุณมากค่ะ.
Link >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-0jOLABj-eFcsjzd215MYCdZinqnRnS6MJi-n2DwTEK_nZw/viewform

แจ้ง ศิษย์เก่า(ลูกหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกท่าน ศึกษารายละเอียดตามมาตรการช่วยเหลือ ค่ะที่มา :https://ww...
30/04/2021

แจ้ง ศิษย์เก่า(ลูกหนี้) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกท่าน ศึกษารายละเอียดตามมาตรการช่วยเหลือ ค่ะ

ที่มา :https://www.studentloan.or.th/th/event/1619663146

📣 กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 📣

🔴 ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน
ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

🔴 ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี
เป็นการเฉพาะกิจสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
(ปกติกองทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงเหลือ)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

🔴 ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

✅ ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ
และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th
โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความ
และค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
✅ ลดเบี้ยปรับ 80%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
✅ ลดเงินต้น 5%
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน
และมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
โดยชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว
✅ ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

🔴 ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี
สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564
ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564

🔴 งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน
และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้
จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

กองทุนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมกันสู้เพื่อให้ผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน ❤
-----------------------------
🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ https://bit.ly/2Pszcw2
.
📱 ตรวจสอบยอดชำระ
ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
.
🟢 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์บัญชีทางการ กยศ.
(Line Official Account กยศ.)
.
📞 โทร. 0-2016-4888

ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
29/04/2021

ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

>>>ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มห...
27/04/2021

>>>ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สำหรับรายเก่า เลื่อนชั้นปีเท่านั้น)
***หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0898589944
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ นะคะ
***บางครั้งการส่งคำถามมาให้ inbox ของทางเพจงานแนะแนว ฯ อาจจะมีความล่าช้าในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูล(โทรหาเราจะดีกว่าค่ะ)
และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ประกาศแจ้ง นศ.ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรายเก่า (เลื่อนชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ...
26/04/2021

ประกาศแจ้ง นศ.ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรายเก่า (เลื่อนชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) กลุ่ม 2
รหัสนักศึกษา 6103 , 6104 , 6203, 6204, 6301, 6303 และ 6304
ขอให้ส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2564 โดย พิมพ์(Print) แบบฟอร์มฯ พร้อมนำหลักฐานแนบตามรายละเอียด โดยส่งได้ตั้งแต่ 1-14 พฤษภาคม 2564 ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ตามประกาศ)
** หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ให้ขอคำปรึกษาจาก จนท.ได้โดยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 08-9858-9944 ในวันและเวลาราชการ

*Link ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลผู้กู้ยืม 3 แผ่น ในปีการศึกษา 2564
http://sdd.uru.ac.th/images/News/STL_URU_64.pdf

*Link ดาวน์โหลด แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา
http://sdd.uru.ac.th/images/News/STL006_Jitrasa63.pdf

แจ้ง เด็กๆ ที่จะขอรับบริการต่างๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะจ๊ะ
26/04/2021

แจ้ง เด็กๆ ที่จะขอรับบริการต่างๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย 100%

:: ราชภัฎร่วมใจ ใส่ไว้ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 ::

#URUsafetyCovid
#URUfightCovid

22/04/2021

🔉🔉🔉ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา ช่วยงาน
พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ไกรวุฒิ จันทร์รัตน์
ณ วัดอรัญญิการาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เวลา 14.00 - 17.00 น. ในวันที่ 22 เมษายน 2564
#รับเพิ่มอีก 10 คน เท่านั้น
*** โดยเป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่การระบาด โควิด19
*** แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อยและสวมใส่แมสระหว่างปฏิบิติงานตลอดเวลา
>>>สามารถลงชื่อได้ใต้โพสนี้เท่านั้น โดยทำการ copy รายชื่อลงต่อ ๆ กัน จนครบจำนวน
>>> ทั้งนี้ควรมาก่อนเวลาปฏิบัติงาน 15 นาที

17/04/2021

🔉🔉🔉ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา ช่วยงาน
บำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์ไกรวุฒิ จันทร์รัตน์
ณ ศาลาการเปรียญ วัดอรัญญิการาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เวลา 19.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2564
วันละ 10 คน เท่านั้น
*** โดยเป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่การระบาด โควิด19
*** แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อยและสวมใส่แมสระหว่างปฏิบิติงานตลอดเวลา
>>>สามารถลงชื่อได้ใต้โพสนี้เท่านั้น โดยทำการ copy รายชื่อลงต่อ ๆ กัน จนครบจำนวนในแต่ละวัน
>>> ทั้งนี้ควรมาก่อนเวลาปฏิบัติงาน 15 นาที
หากนักศึกษาคนใดมาหลังเวลา 19.00 น. จะขอตัดสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน ณ วันนั้นๆ

16/04/2021

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.(จากประกาศเดิม เฉพาะกลุ่มออกฝึกงาน รายเก่า มรอ.)
***จากเดิม ณ ห้องแนะแนวสนเทศ ฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
***เปลี่ยนเป็นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
"งานแนะแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 (ลงเล็บมุมซอง "เอกสาร กยศ. ปี2564)
>> ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศแจ้ง นศ.ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรายเก่า (เลื่อนชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ...
07/04/2021

ประกาศแจ้ง นศ.ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรายเก่า (เลื่อนชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
- แจ้งเฉพาะ ผู้กู้ยืมคณะครุศาสตร์ ปี 4 รหัสนักศึกษา 6003 และ ชั้นปี 3 (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสนักศึกษา 6201
ขอให้ส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2564 โดย พิมพ์(Print) แบบฟอร์มฯ พร้อมนำหลักฐานแนบตามรายละเอียด โดยส่งได้ตั้งแต่ 26-30 เมษายน 2564 ณ ห้องแนะแนวสนเทศฯ ชั้น 2 กองพัฒานานักศึกษา
** หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ให้ขอคำปรึกษาจาก จนท.ได้ หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 08-9858-9944 ในวันและเวลาราชการ

*Link ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลผู้กู้ยืม 3 แผ่น ในปีการศึกษา 2564
http://sdd.uru.ac.th/images/News/STL_URU_64.pdf

นักศึกษา สามารถสมัครได้นะคะ.
22/03/2021

นักศึกษา สามารถสมัครได้นะคะ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รอบที่ 3 เพิ่มเติม
จำนวน 138 อัตรา (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม- 31 ธันวาคม 64)
http://www.uru.ac.th/welcome/newsdetails/428

22/03/2021

📣📣📣ประกาศแจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
-จิตอาสาทำโรงทานข้าวกล่อง ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม 19-21 มกราคม 2564
-จิตอาสาซ่อมแซมบัว ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม 1 ก.พ. 2564
-จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์(ทาสี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ก.พ. 2564
-จิตอาสาช่วยงานบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 17-18 มี.ค. 2564
📍📍📍ให้มาติดต่อรับบาร์โค้ดกิจกรรมได้ที่ห้อง กยศ. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 2564 เท่านั้น ( 08.30-16.30 น.)
📍📍📍บาร์โค้ดทุกกิจกรรมจะหมดอายุในวันที่ 22 เม.ย. 2564(ไม่สามารถลงได้)
.....จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ.....

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 8”ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 เ...
16/03/2021

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 8”
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
#มีบาร์โค้ดจิตอาสา
-บริจาคได้รับ 4 ชม.
-บริจาคไม่ได้รับ 2 ชม.(ต้องได้รับความเห็นจากแพทย์เท่านั้น)!!!

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 8”
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
#มีบาร์โค้ดจิตอาสา
-บริจาคได้รับ 4 ชม.
-บริจาคไม่ได้รับ 2 ชม.(ต้องได้รับความเห็นจากแพทย์เท่านั้น)!!!

11/03/2021

ด่วน! นางสาวกัญญพัชร์ อุปจักร์ ชั้นปีที่ 4 ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ติต่องานแนะแนวฯ เรื่องทุนการศึกษาพระราชทาน (เอกสารไม่ครบถ้วน) ภายในวันนี้นะคะ มีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษาต่อเนื่อง ***งานแนะแนวฯโทร. 089 8589944

06/03/2021

📣📣 แจ้งรายละเอียดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

📌กำหนดให้นักศึกษาติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยแบ่งรับเป็นช่วงเวลาตามข้อมูลด้านล่างนี้ 👇👇

📣📣📣 กองทุน กยศ. ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการ...
01/03/2021

📣📣📣 กองทุน กยศ. ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน
ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website
ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect
Download ได้แล้ววันนี้
ทั้ง iOS และ Android
📱 >> https://bit.ly/2YNgNux
ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

01/03/2021

แจ้ง นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มาติดต่องาน กยศ. ชั้น 2 ตึกราชภัฏพลาซ่า ภายในวันนี้ก่อนเวลา 15.00 น. นะคะ หรือ หากติดเรียน ให้โทรแจ้งก่อน ได้เบอร์โทรนี้ค่ะ. 089-8589944
1.นางสาวกุลธิดา มูลมี
2.นางสาวเกศกนก จันทร์สี
3.นายปรัชญ์รัตน์ ไชยวงค์ และ
4.นางสาวกมลเนตร พรุ่มห่าน

23/02/2021

ด่วน ๆ งานแนะแนวการศึกษา ขอพบนางสาวปนัดดา อยู่รอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1และนางสาวกิ่งดาว นุเวที สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ให้ติดต่อกลับหมายเลขโทรศัพท์ 0895648404 ก่อนเวลา 14.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

18/02/2021

#หางานจังหวัดอุตรดิตถ์
📌ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน

👉เขื่อนสิริกิติ์ รับจำนวน 94 คน

อำเภอท่าปลา
ต.ท่าปลา 12 คน
ต.ร่วมจิต 11 คน
ต.หาดล้า 9 คน
ต.ผาเลือด 13 คน
ต.จริม 13 คน
ต.น้ำหมัน 12 คน
ต.นางพญา 6 คน
ต.ท่าแฝก 9 คน

อำเภอน้ำปาด
ต.แสนตอ 9 คน

👉เขื่อนผาจุก รับจำนวน 11 คน
อำเภอเมือง
ต.ผาจุก 11 คน

👉เขื่อนคลองตรอน รับจำนวน 7 คน
อำเภอน้ำปาด
ต.น้ำไคร้ 7 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการรับสมัคร
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3762&Itemid=182

18/02/2021
sdd.uru.ac.th

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ส่งเอกสารตามแนบท้ายประกาศเพื่อเบิกเงินทุนการศึกษา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา http://sdd.uru.ac.th/images/News/Announce049.pdf

05/02/2021

📣📣📣ประกาศ รับสมัครผู้สนใจหารายได้ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (การเลือกตั้ง สมาชิกเทศบาลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์) จำนวน 8 คน *มีค่าตอบแทนให้เป็นรายวัน ปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้ใดที่สนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่งานแนะแนวฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
-ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ได้รายชื่อจนครบจำนวนแล้ว

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)ประกาศรับสมัครพนักงาน 6 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
05/02/2021

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประกาศรับสมัครพนักงาน 6 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประกาศรับสมัครพนักงาน 6 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

ฝากประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ค่ะ.
03/02/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ค่ะ.

🔥โค้งสุดท้าย🔥 เหลือเวลาสมัครอีก 3 วันเท่านั้น❗️

การรับสมัครนักศึกษารอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการรับนักศึกษาประเภทรับตรงสำหรับผู้จบการศึกษาจากการศึกษานอกระบบฯ

📌เปิดรับสมัครถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564

🌐สมัครเรียนออนไลน์คลิก >> http://academic.uru.ac.th/smarturu 📝
_______

👉 หลังทำการสมัครเรียนภายใน 24 ชม. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัครและพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ระบบสมัครเรียน >> http://academic.uru.ac.th/TCAS.64 (เข้าระบบด้วยเลขบัตรประชาชนเหมือนสมัครเรียน)

💵ช่องทางการชำระเงินค่าสมัคร💰
✅งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
✅ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
✅ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศเทศ
✅Internet Banking

📌โดยสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึง - 5 กุมภาพันธ์ 2564

**ผู้สมัครชำระเงินภายในวันที่ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์**

ใกล้จะเริ่มต้นการลงทะเบียนเพื่อยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว  ...อย่าลืมเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา ...
03/02/2021
ข่าวดี!! เรียน e-Learning ฟรี กว่า 15 หลักสูตร นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก

ใกล้จะเริ่มต้นการลงทะเบียนเพื่อยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว ...อย่าลืมเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา ด้วยนะคะ. ^_^

หมายเหตุ . กิจกรรมนี้ เป็นเพียงการช่วยเหลือผู้กู้ยืมในถานการณ์ไม่ปกติ เท่านั้น โดยผ่านระบบ e-Studentloan และส่วนที่เหลือ นศ.จะต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทนกำหนดไว้ ค่ะ .

ที่มา : https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903

ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบ...

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

+6655416601

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึก posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Nearby government services