เสรีประชาชนไท

  • Home
  • เสรีประชาชนไท

เสรีประชาชนไท สนับสนุนการแสดงออกทางเสรีภาพ ความเ

หลัการและเหตุผล

แด่ประชาชนผู้ยิ่งใหญ่และเท่าเทียมกันทั้งแผ่นดิน

หลักจากประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา เกิดการต่อสู้ที่สูญเสียชีวิต อุดมการณ์ต่างๆ มากมาย ด้วยเพราะว่า กลุ่มอำนาจเก่าหรือที่เรียกกันว่า ศักดินา ก็คงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาขุใอำนาจไว้ดังเดิมต่อก็ได้รับการต่อด้านจากกลุ่มอำนาจใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึง

ส่งผลให้เกิดการต่อสู้ด้วยวิถีทางต่างๆของทั้ง2ขั้วแนวคิดมีทั้งการใช้กำลังความรุนแรง จนทำให้เกิดการล้มตายเกิดขึ้นของประชาชน
ปัจจุบันการต่อสู้ของสองแนวคิดดังกล่าวยังดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้เวลาผ่านไป ร่วม 80 ปี
ดังนั้นกลุ่มเสรีประชาชนไทเป็นกลุ่มภาคประชาชนอีกกลุ่มในสังคมที่มีจุดลงตัวของแนวคิด อุดมการณ์ พิทักษ์ประชาธิปไตยที่ตรงกัน สมาชิกหรือเครือข่ายกลุ่มได้ตระหนักดีว่า ประชาธิปไตย นั้น เป็นบ่เกิดของความเท่าเทียมกันทั้งหมดของคนในชาติ ปราศจากความเหลี่อมล้ำต่ำสูง ของสิทธิ์ เสรีภาพ ของคนในชาติ กลุ่มเสรีประชาชนไท ยังมีแนวทางที่เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กลุ่มจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการขับเคลื่อน ประชาธิปไตยในประเทศเพื่อบรรลุเจตนารมของระบอบการปกครองประชาธิปไตย ทั้งนี้ สมาชิกในกลุ่มยังมีความเข้าใจและสำนึกเสมอว่าสมาชิกทุกคนเป็นเพียงจำนวนบุคคล หรือประชาชนจำนวนหนึ่งในสังคมเท่านั้น ที่มีอุดมการณ์ตรงกันและไม่มีอำนาจหรือผลผูกพันธ์กับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือ องค์กรใดๆทั้งสิ้น
หวังว่าท่านผู้อ่านบทความนี้ ที่มีอุดมการณ์และเชื่อในความเท่าเทียมกันของคนทุกคนในสังคม ท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ครับ กลุ่มนี้ไม่จำกัด วุฒิ อายุ เพศ หรือฐานะ เพียงแต่ ท่านเป็นคนไทยที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย เหมือนกัน ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ แอ๊ดมาเป็นเพื่อนกันน่ะครับ ขอขอบคุณ

ถ้าบทความไม่ครบถ้วนในเนื้อหาต้องกราบขออภัย เราเองต้องการการเข้ามาเต็มเต็มของพวกท่านทุกคน ประชาชนผู้เท่าเทียม

เสรีประชาชน ไท
12 ธันวาคม 2556

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when เสรีประชาชนไท posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share