ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่

 • Home
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หา
(3)

หน่วยงานราชการในสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ เขตบริการสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 🎉🎉🎉ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต
11/10/2023

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 ขอแสดงความยินดี กับ
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 🎉🎉🎉
ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิตขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบด...
10/10/2023

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต
ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์....................................................................
และชาวศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต ขอขอบพระคุณท่านที่ช่วยผลักดันงานสุขภาพจิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา💖 Amporn Benjaponpitak

Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่💓ความสำคัญของ"เพื่อน" เพราะเพื่อนเป็นผู้ช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อตนเองหรือคนรอบข้างป...
09/10/2023

Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่
💓ความสำคัญของ"เพื่อน" เพราะเพื่อนเป็นผู้ช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อตนเองหรือคนรอบข้างประสบปัญหาสุขภาพจิต ทุกคนสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นได้ เพื่อตนเองและเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไปได้

สามารถประเมินสุขภาพจิตผ่าน MENTAL HEALTH CHECK IN ได้ที่ https://checkin.dmh.go.th และ www.วัhttp://xn--82cx5l.com/

#กรมสุขภาพจิต #วันสุขภาพจิตโลก
#เพื่อนแท้มีทุกที่

📣ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ......เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2566“Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที...
08/10/2023

📣ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ......เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2566
“Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่”
💓ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ชั้น 4 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

💓ภายในงานท่านจะได้พบกับ
นิทรรศการความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวช

📍สามารถเข้าร่วมงานวันที่ 9 ตุลาคม 25662 วลา 14.00-18.00 น.

💕ทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรม ความเคลื่อนไหวของกรมสุขภาพจิต ได้ทาง social media
Facebook Fanpage กรมสุขภาพจิต ขอบคุณครับ

#กรมสุขภาพจิต
#วันสุขภาพจิตโลก
#เพื่อนแท้มีทุกที่

03/10/2023
📣ขอประชาสัมพันธ์ e-Journal : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) 📘มีบทความทั้งหมด 7...
28/09/2023

📣ขอประชาสัมพันธ์ e-Journal : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
📘มีบทความทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
📍“ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชุมพร”
📍“ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนระหว่างเข้ารับการบริการเมทริกซ์โปรแกรม”
📍“ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของพยาบาลที่ทำงานในหน่วยคัดกรองโรคโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี”
📍“ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อโควิด 19 : การศึกษาแบบผสมผสาน”
📍“ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Triple-P) ต่อพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า”
📍“ความชุกและแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปี พ.ศ. 2563 - 2565”
📍“โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนื่องจากการทำงาน"
ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทาง www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย
🙏ขอบพระคุณครับ
กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (JMHT)

#วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

ปัญหาสุขภาพจิตปัญหาจิตเวชถือเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมสปสช.จับมือกับทต.เวียงเชียงแสนเร่งแก้ปัญหานี้เพราะเป็นได้ตั้งแต่เด็กถึ...
26/09/2023

ปัญหาสุขภาพจิตปัญหาจิตเวชถือเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมสปสช.จับมือกับทต.เวียงเชียงแสนเร่งแก้ปัญหานี้เพราะเป็นได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายเน้อจาบอกฮื่อ

ปัญหาสุขภาพจิตปัญหาจิตเวชถือเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมสปสช.จับมือกับทต.เวียงเชียงแสนเร่งแก้ปัญหานี้เพราะเ....

26/09/2023

📹🔴26 กันยายน 2566
👉การดำเนินงาน Resilience for All; Resilience integrated program
- for Yong (มหาวิทยาลัย)
- for People (วัยทำงาน)
👉การให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (SBC)
👉Digital intervention หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e - Learning)
👉Resilience in Primary Health Care

📍ประชุมสัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และระบบออนไลน์

https://fb.watch/nhZY9Vfz2O/?mibextid=qC1gEa

25/09/2023

ประชุมสัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และระบบออนไลน์

https://fb.watch/ngOgeyEDwZ/?mibextid=cr9u03

📣ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุม 👉"สัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช...
25/09/2023

📣ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุม
👉"สัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)"
ในวันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)
🌟Highlight
🟢บรรยายพิเศษ จากกรมสุขภาพจิต, WHO Thailand, และองค์กร/เครือข่ายการดำเนินงานภาคส่วนต่างๆ
🟢แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Resilience for All; Integrated for Preschool/ High School/ College/ Working Age
🟢แนะนำการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (SBC) / แนะนำหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning)
🟢รับชมนิทรรศการการดำเนินงาน/นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังใจของพื้นที่นำร่อง

👉ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://forms.gle/LkjbyztdqTRgjCsL7
(จำกัดจำนวน 200 คน)

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบวิชาการและเผยแพร่ความรู้ฯ สำนักวิชาการสุขภาพจิต
โทร. 0 2590 8567

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ลั่นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชูประเด็นสุขภาพจิตและการรักษาจิตเวชใกล้บ้าน สนับสนุนบริการดิจิทัลออนไล...
11/09/2023

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ลั่นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชูประเด็นสุขภาพจิตและการรักษาจิตเวชใกล้บ้าน สนับสนุนบริการดิจิทัลออนไลน์ผ่านระบบ Telepsychiatry เติมเต็มการดูแลพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบางทาง สังคม

https://rb.gy/72hy5

10 กันยายน 'วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก' World Su***de Prevention Day 2023“ทุก 40 วินาที จะมี 1 ชีวิตที่สูญไปจากการทำร้ายต...
11/09/2023

10 กันยายน 'วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก'
World Su***de Prevention Day 2023
“ทุก 40 วินาที จะมี 1 ชีวิตที่สูญไปจากการทำร้ายตัวเอง คุณสามารถช่วยพวกเขาได้”

#ศูนย์สุขภาพจิตที่1

📣ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่1🔸รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ( พนักงานทำความสะอาด )🔸 จำนวน 1 อัตรา🔸 อัตราจ้าง 8,50...
24/08/2023

📣ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่1
🔸รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ( พนักงานทำความสะอาด )
🔸 จำนวน 1 อัตรา
🔸 อัตราจ้าง 8,500 บาท/เดือน
➡️รายละเอียดเพิ่มเติม จากประกาศด้านล่างนี้

✅ศูนย์สุขภาพจิตที่1 ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นประจำปี 2566 ในการประชุมขับเคลื...
09/08/2023

✅ศูนย์สุขภาพจิตที่1 ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นประจำปี 2566 ในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี2566 🎉🎉

🔸1.โรงพยาบาลดอยเต่า : พชอ.กับงานสุขภาพจิต
🔸2. เทศบาลตำบลลวงเหนือ สสอ.ดอยสะเก็ด : ชุมชนต้นแบบและทีม3หมอในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
🔸3.เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย : ท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
🔸4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการดูแลใจนักศึกษา
🔸5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จังหวัดกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้ พรบ.สุขภาพจิต

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉🔸นางสุรินทร อิวปานักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ...
19/07/2023

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นางสุรินทร อิวปา
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1
🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่1
📍ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566)

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉🔸นางสาวณัฏฐนันท์ โปธินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานว...
19/07/2023

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นางสาวณัฏฐนันท์ โปธิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1
🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและความเข้มแข็งทางใจ ของแกนนำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่ เขตสุขภาพที่1
📍ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566)

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉🔸นางสาวสุนิสา สิงห์แก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงา...
19/07/2023

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นางสาวสุนิสา สิงห์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1
🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ การสำรวจพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม เด็กนักเรียน อายุ 6-12 ปี เขตสุขภาพที่1
📍ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566)

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉🔸นายภูวดล วงศ์ศรีใสนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานว...
19/07/2023

✅ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นายภูวดล วงศ์ศรีใส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่1
🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ 4Pillar บ้านธิสู่รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม
📍ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566)

16/06/2023

🎥NbtNorth เชิญรับชมรายการ 🔸สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
ตอนภาวะเครียดจากปัญหาการเมือง
✅โดย ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
https://www.facebook.com/nbtnorth/videos/970372804114820/

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต✅ขอฝากความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชน พร้อมส่งเสริมให้งดใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะส่งผลต่อบุคค...
22/05/2023

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต

✅ขอฝากความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชน
พร้อมส่งเสริมให้งดใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะส่งผลต่อบุคคลใกล้ชิดและสังคม
❤️❤️❤️❤️❤️

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิตขอสนับสนุนให้ทุกท่าน🥰*คิดต่าง แต่หัวใจต้องไม่ห่างกัน* ❤️ความคิดต้องไม่สร้างความห่างเหินขอ...
19/05/2023

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต
ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน
🥰*คิดต่าง แต่หัวใจต้องไม่ห่างกัน* ❤️
ความคิดต้องไม่สร้างความห่างเหินของคนในครอบครัว👨‍👩‍👧‍👦

พร้อมร่วมชวนครอบครัวสำรวจสุขภาพใจด้วย
*Mental health check In*

❤️วันนี้คุณประเมินสุขภาพจิตหรือยัง ?✅ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต
12/05/2023

❤️วันนี้คุณประเมินสุขภาพจิตหรือยัง ?

✅ด้วยความปรารถนาดีจาก
ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต

❤️ต่างจิต ต่างใจ เบอร์ที่ชอบ พรรคที่ใช่❤️เปิดใจ รับฟัง เคารพกัน รักสามัคคี❤️เลือกตั้งโปร่งใส สุขภาพใจสุขสันต์ศูนย์สุขภ...
10/05/2023

❤️ต่างจิต ต่างใจ เบอร์ที่ชอบ พรรคที่ใช่
❤️เปิดใจ รับฟัง เคารพกัน รักสามัคคี
❤️เลือกตั้งโปร่งใส สุขภาพใจสุขสันต์

ศูนย์สุขภาพจิตที่1 กรมสุขภาพจิต
ขอเชิญชวนคนไทยไปเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงนะครับ
#กรมสุขภาพจิต #เลือกตั้ง2566

ยิ่งใกล้เลือกตั้งฯ ยิ่งหมั่นใส่ใจสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยสำรวจสุขภาพใจ ผ่านคิวอาร์โคด Mental Health Check In พร้อ...
09/05/2023

ยิ่งใกล้เลือกตั้งฯ ยิ่งหมั่นใส่ใจสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยสำรวจสุขภาพใจ ผ่านคิวอาร์โคด Mental Health Check In พร้อมเผยวิธีรักษาสัมพันธภาพ สนทนาอย่างมีสติและสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง ความเห็นต่าง

#ศูนย์สุขภาพจิตที่1 #กรมสุขภาพจิต
https://bit.ly/3NRcxoT

กรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนประชาชนร่วมก้าวผ่านสถานการณ์Covid-19"อย่ากลัว" 🦠🦠อย่ากลัวไวรัส💉อย่ากลัววัคซีน💪🏻อย่ากลัวความลำบาก👨🏻‍...
24/04/2023

กรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนประชาชนร่วม
ก้าวผ่านสถานการณ์Covid-19
"อย่ากลัว" 🦠

🦠อย่ากลัวไวรัส
💉อย่ากลัววัคซีน
💪🏻อย่ากลัวความลำบาก
👨🏻‍⚕️อย่ากลัวการรักษา
🚙อย่ากลัวอดเที่ยว

#โควิด #โควิด19 #กรมสุขภาพจิต

ร้อนกายไม่ร้อนใจ กรมสุขภาพจิตขอเสนอ5 วิธีลดอุณหภูมิใจไม่ให้เครียดด้วยตนเองมาฝากครับ💕☀️อากาศร้อนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุข...
19/04/2023

ร้อนกายไม่ร้อนใจ
กรมสุขภาพจิตขอเสนอ
5 วิธีลดอุณหภูมิใจไม่ให้เครียดด้วยตนเองมาฝากครับ💕

☀️อากาศร้อนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายเสี่ยงต่อโรคลมแดด หรือฮีตสโตรก (Heat stroke) แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ วิธีลดอุณหภูมิใจไม่ให้เครียด มีสติรู้ตัว รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยลดอุณหภูมิใจไม่ให้สูงขึ้นไปกับสภาพอากาศที่ร้อนได้ 🧡

#ศูนย์สุขภาพจิตที่1
#กรมสุขภาพจิต
#ฮีตสโตรก #อากาศร้อน #เครียด

ผ่อกอยใจ๋ ❤️ผู้สูงวัย ช่วงปี๋ใหม่เมือง 💦 #ศูนย์สุขภาพจิตที่1 #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข #สงกรานต์
14/04/2023

ผ่อกอยใจ๋ ❤️
ผู้สูงวัย ช่วงปี๋ใหม่เมือง 💦

#ศูนย์สุขภาพจิตที่1
#กรมสุขภาพจิต
#กระทรวงสาธารณสุข
#สงกรานต์

สงกรานต์นี้ขอเชิญชวนลูกหลานกลับบ้านขอพร ส่งต่อพลังใจสูงวัยมีความสุขด้วยความหวังและมีคุณค่า👵🏻🧓🏻💕 #กรมสุขภาพจิต #สงกรานต์...
11/04/2023

สงกรานต์นี้ขอเชิญชวนลูกหลานกลับบ้านขอพร ส่งต่อพลังใจสูงวัยมีความสุขด้วยความหวังและมีคุณค่า👵🏻🧓🏻💕

#กรมสุขภาพจิต
#สงกรานต์

สงกรานต์นี้ขอเชิญชวนลูกหลานร่วมห่วงใยพร้อมใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ👵🏻🧓🏻💕4 อาการพบบ่อยในผู้สูงอายุ ห่วงใย ใส่ใจสังเกตอาการ 🥱 นอ...
11/04/2023

สงกรานต์นี้ขอเชิญชวนลูกหลานร่วมห่วงใยพร้อมใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ👵🏻🧓🏻💕

4 อาการพบบ่อยในผู้สูงอายุ ห่วงใย ใส่ใจสังเกตอาการ
🥱 นอนไม่หลับ
🤯จำไม่ดี
😦มีกังวล
😣บ่นซึมเศร้า

#ศูนย์สุขภาพจิตที่1
#กรมสุขภาพจิต
#สงกรานต์

 #5พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน #หยุดอารมณ์ขาดสติ
07/04/2023

#5พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน
#หยุดอารมณ์ขาดสติ

06/04/2023
5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพ...
05/04/2023

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจราจล การฆาตกรรม สงคราม ถูกทำร้าย...
24/03/2023

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจราจล การฆาตกรรม สงคราม ถูกทำร้าย ถูกปล้น/จี้ เป็นต้น

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
🟠 ระยะที่ 1 คือ ช่วง 3 วันแรก โดยทีมMCATT
พื้นที่ เริ่มดูแลให้กำลังใจประชาชน เนื่องจากยังมีความหวาดกลัว วิตกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะประชาชนและครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิด ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ต้องดูแลรายบุคคลทุกครอบครัว
(แนะนำดูแลตนเอง เช่น นอนหลับ เลี่ยงสุรา/ยาเสพติด หาคนพูดคุย)

🟠 ระยะที่ 2 คือ ช่วง3 วันแรกถึง 2 สัปดาห์ ยังคงดูแลต่อเนื่องในแง่มุมจิตใจที่จะมีแผลใจ เจ็บปวด และความทุกข์ปรากฏมากขึ้นความเศร้าโศก กังวลมากนอนไม่หลับ, สะดุ้งผวากลางคืน ทีม MCATT และศูนย์เยียวยาในชุมชน กระจายให้ช่วยเหลือเชิงรุก ไปเยี่ยมบ้าน ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ เยียวยาใจ

🟠 ระยะที่ 3 คือช่วง 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือนหรือนานกว่านั้น ทีมพื้นที่ดูแลต่อเนื่องและกระจายทำความเข้าใจกับพื้นที่ให้สามารถปรับตัวและร่วมกันดูแล โดยรายที่มีปัญหาสุขภาพจิตสำคัญได้รับการส่งต่อดูแลเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกัน โรค PTSD

10 สัญญาณเตือนอารมณ์"โกรธ"10 วิธีจัดการความ"โกรธ"ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต
24/03/2023

10 สัญญาณเตือนอารมณ์"โกรธ"
10 วิธีจัดการความ"โกรธ"

ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายผลโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ พร้อมช่วยเหลื...
10/02/2023

กรมสุขภาพจิต ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายผลโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ พร้อมช่วยเหลือเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ

https://bit.ly/3JUir6J

⚽️ ดูบอลโลกอย่างไร ⁉️ไม่ทำร้ายสุขภาพจิต 🚫❤️ #ฟุตบอลโลก #2022 #งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ #ศูนย์สุขภาพจิตที่1 #กรมสุขภา...
10/12/2022

⚽️ ดูบอลโลกอย่างไร ⁉️
ไม่ทำร้ายสุขภาพจิต 🚫❤️

#ฟุตบอลโลก #2022
#งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
#ศูนย์สุขภาพจิตที่1 #กรมสุขภาพจิต

Address

131 ถ. ช่างหล่อ ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

50100

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

053-203675

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share

Comments

สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย ลางร้ายที่คนใกล้ตัวไม่ควรนิ่งนอนใจ
#สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย
#สายด่วนสุขภาพจิต1323
#กรมสุขภาพจิต
#ศูนย์สุขภาพจิตที่1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่

SOS บนทำนองเพลงแร็ปเพื่อส่งคำเตือนและให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องภาวะซึมเศร้าจากประสบการณ์ของผม
#โรคซึมเศร้า #ภาวะซึมเศร้า
ผมแค่อยากกระจาย SOS ไปในทุกรูปแบบ
เท่าที่ตัวเองจะเตือนพวกคุณได้
ผมจะพยายามบอกพวกคุณให้ไกลที่สุด
ตอนนี้เพลงมียอดวิวมากเท่าที่ผมจะพยายามทำให้คนฟัง
มากที่สุดด้วยการแชร์ไปให้เพจสื่อหน่วยงานต่างๆ
ผมมีฟีดแบคจากแมสเซจ คอมเมนท์เพลง รีทวิต
ทุกอย่างมันมีความหมายกับผมและทำให้เห็นว่าเพลงผม
ช่วยให้ข้อมูลกับคนทั่วไป คนป่วย และคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย
การดู 5,286 ครั้ง นี้ผมสามารถช่วยได้ แลัยังมีในฟังใจอีก
ในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มนักฟังเพลง ใครจะมองว่าผมบ้าก็ได้
ถ้าการกระทำที่ผมพยายามทำอยู่มันช่วยคนได้มากกว่ายอดวิวของเพลง และแน่นอนว่ามันต้องได้มากกว่าถ้าทุกคนเข้าใจโรคนี้
ผมขอบคุณทุกคนที่แชร์เพลงเพื่อบอกต่อ เพื่อกำลังใจ
เพื่อให้ความรู้ หรือติดตามผมมาจากก่อนหน้านี้
คุณมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู็คนกับผม ผมขอบคุณมากๆครับ
ผมเข้าไปเขียนกระทู้ครั้งแรกเพื่อบอกต่ออีกช่องทางนึง
ด้วยลองแชร์ต่อและเข้าไปอ่านกันดูได้
ผมหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำให้คนไทยเปิดใจ
คนป่วยมากกว่าจะมาบอกว่าเป็นคนบ้า
ไม่มีใครอยากป่วย และคำพูดของคุณทำร้ายคนป่วยในภาวะนี้ได้
ถ้าคุณไม่เข้าใจหรือใช้ใจฟังเค้า

กรูะทู้ผมบนพันทิพ
https://pantip.com/topic/38361937…

เพลงบนฟังใจ
https://www.fungjai.com/artists/36man/musics/sos_1

บน youtube
https://www.youtube.com/watch?v=PPD_1gXuY6I

https://youtu.be/PPD_1gXuY6I