สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • Home
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพจอย่างเป็นทางการของสำนักงานพัฒน? เพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ ต่างพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ

🍠สพอ.บางปะหัน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567🍠📝วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางทัศนีย์...
26/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567🍠
📝วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางทัศนีย์ สองเมืองพัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางปะหัน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
📍ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิติ้พาร์ค ชั้น 2 (THE HALL) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠📝วันที่ 12 มิถุนายน 2567 อำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โ...
12/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠
📝วันที่ 12 มิถุนายน 2567 อำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Click ชุมชน" โฉมใหม่ ใช้งานสะดวก พร้อมฟีเจอร์ใหม่! รวม 13 ฟีเจอร์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและ กิจกรรม นอกจากนี้ยังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Shop ชุมชน ร่วมซื้อสินค้าชุมชน สินค้า OTOP แบบออนไลน์ จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษกิจชุมชน เพียงยืนยันตัวตนง่าย ๆ ผ่าน ThaiD

🔹สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้วโดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "click ชุมชน" หรือ คลิก https://play.google.com/store/apps/details...

🔹สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน” หรือ คลิก https://apps.apple.com/.../click-%E0%B8%8A.../id6463790710

🔹สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใน Shop ชุมชน สามารถดำเนินการสมัครได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Click ชุมชน

💃🏻 สพอ.บางปะหัน จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกสตรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และ "ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว"💃🏻...
12/06/2024

💃🏻 สพอ.บางปะหัน จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกสตรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และ "ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว"💃🏻
🔹 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอบางปะหัน มีการสร้างพลังสตรีโดยการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก และสามารถแนะนำคนในครอบครัวดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
📍ณ หอประชุมอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠📝สำนักงานพั...
11/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลและพี่เลี้ยงตำบลขยาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตกมิติด้านการศึกษา จำนวน 1 ครัวเรือน
📍ณ หมู่ที่ 2 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌱สพอ.บางปะหัน ติดตามผลการปลูกผักสวนครัว ตามหลักบวร วัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างครัวตำบล ถนนกินได้🌱📝วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ...
10/06/2024

🌱สพอ.บางปะหัน ติดตามผลการปลูกผักสวนครัว ตามหลักบวร วัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างครัวตำบล ถนนกินได้🌱
📝วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักบวร กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างครัวตำบล เพื่อสร้าง​ความมั่นคง​ทาง​อาหารส่งเสริมให้ประชาชนมีพืชผักปลอดภั​ยไว้กินเอง​และแบ่งปัน​ในชุมชน
🌱ณ บริเวณวัดโขดเขมาราม ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

💥📱สพอ.บางปะหัน เชิญชวนช็อปช่วยชุมชน ผ่านแอปพลิเคชั่น “Click ชุมชน”📱💥📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนมาจับจ่าย ...
04/06/2024

💥📱สพอ.บางปะหัน เชิญชวนช็อปช่วยชุมชน ผ่านแอปพลิเคชั่น “Click ชุมชน”📱💥

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนมาจับจ่าย ชม ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป ทั้งของกิน ของใช้ หัตถกรรมงานฝีมือ สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอบางปะหัน เพื่อผลักดันรายได้สู่ชุมชน ผ่านแอปพลิเคชั่น “Click ชุมชน” คลิกเมนู “Shop ชุมชน”

👇👇ช่องทางการดาวน์โหลด👇👇
📱สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android
สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "click ชุมชน" หรือ คลิก
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.cdd.click

📱 สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS
สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน” หรือ คลิก https://apps.apple.com/th/app/click-%E0%B8%8A-%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99/id6463790710

📣 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใน Shop ชุมชน สามารถดำเนินการสมัครได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Click ชุมชน
ุมชน #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
📍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพ...
04/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Click ชุมชน" โฉมใหม่ ใช้งานสะดวก พร้อมฟีเจอร์ใหม่! รวม 13 ฟีเจอร์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและ กิจกรรม นอกจากนี้ยังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Shop ชุมชน ร่วมซื้อสินค้าชุมชน สินค้า OTOP แบบออนไลน์ จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษกิจชุมชน เพียงยืนยันตัวตนง่าย ๆ ผ่าน ThaiD

🔹สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้วโดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "click ชุมชน" หรือ คลิก https://play.google.com/store/apps/details...

🔹สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ios สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน” หรือ คลิก https://apps.apple.com/.../click-%E0%B8%8A.../id6463790710

🔹สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใน Shop ชุมชน สามารถดำเนินการสมัครได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Click ชุมชน

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567🍠📝วั...
04/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567🍠
📝วันที่ 3 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน โดยนางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
🔸โดยมี นายจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่ม องค์กร ผู้นำสตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
🔸ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567🍠📝วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ สองเม...
04/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567🍠
📝วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ผู้นำตำบลขยาย คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโพธิ์สามต้น และกลุ่มสตรีศรีบางปะหัน เข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
🔹ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อำเภอบางปะหันได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมคัดสรร ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านโรงนา หมู่ที่ 5 ตำบลขยาย
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ชาย/หญิง ตำบลขยาย
3. กลุ่ม/องค์กร แกนหลักการพัฒนาชุมชน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านลาว หมู่ที่ 4 ตำบลขยาย
4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลขยาย
5. คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโพธิ์สามต้น
🔹ทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่ม/องค์กร ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการฯ เพื่อประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์การประกวด
📸 ณ ห้องประชุมพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

💃🏻สพอ.บางปะหัน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย💃🏻📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ...
04/06/2024

💃🏻สพอ.บางปะหัน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย💃🏻
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠📝สำนักงานพั...
04/06/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลและพี่เลี้ยงตำบลขยาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตกมิติด้านการศึกษา จำนวน 1 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน
📍ณ หมู่ที่ 2 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌱🌱สพอ.บางปะหัน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านสวนปู่จิน ขับเคลื่อนโครงการถนนกินได้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
29/05/2024

🌱🌱สพอ.บางปะหัน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านสวนปู่จิน ขับเคลื่อนโครงการถนนกินได้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “คนกรุงเก่า เรารักกัน รวมพลังสร้างถนนกินได้ “ 72 กิโลเมตร🌱🌱
📝วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอและเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านสวนจันทร์พอเพียง ขับเคลื่อนโครงการถนนกินได้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “คนกรุงเก่า เรารักกัน รวมพลังสร้างถนนกินได้ “ 72 กิโลเมตร กิจกรรมมี ดังนี้
🌱1.ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
🌱2.ตัดหญ้า
🌱3.ห่มดิน
🌱4.ทำปุ๋ย
🌱5.ทำแซนวิชปลา
🔹โดยมีนายจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอบางปะหัน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
📍 ณ บ้านสวนปู่จิน หมู่ที่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🔥🔥สพอ.บางปะหัน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้)🔥🔥📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเ...
21/05/2024

🔥🔥สพอ.บางปะหัน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้)🔥🔥
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้าน นายบุญนำ หงษ์ทองคำ ผู้นำอช.ตำบลทับน้ำ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจที่ดีขึ้น
📍 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) 🍠📝วันที่ 20 พฤษภาค ​2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอ...
21/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) 🍠
📝วันที่ 20 พฤษภาค ​2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายนางสาวชยานิษฐ์ สวัสดิ์จุฑาวุฒิ ดำเนินการจัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอบางปะหัน เพื่อติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามบทบาทภารกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ผู้นำอช.ประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ให้ได้รับการเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูล
📍 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย🍠📝วันพุธที่ 15 ...
15/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย🍠
📝วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
🔹 โดย นายจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
📱ภาพ : เพจองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌱สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า ตำบลบางเพลิง🌱📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ร่วมกับผู้นำชุ...
13/05/2024

🌱สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า ตำบลบางเพลิง🌱
📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบางเพลิง จัดกิจกรรมมอบต้นกล้า และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
🔹โดยกิจกรรมได้ส่งมอบต้นกล้าผักสวนครัว และเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์แบ่งปันตำบลบางเพลิงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเพลิง อาทิ พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ผักชี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหาร
📍ณ ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ตำบลบางเพลิงอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠📝สำนักงานพั...
13/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลและพี่เลี้ยงตำบลขยาย ได้มีการบูรณาการความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้นในการเสนอชื่อครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตกมิติด้านการศึกษา จำนวน 1 ครัวเรือน เข้ารับการช่วยเหลือของโครงการ "สุขใจผู้ให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ" จากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือน
📍ณ หมู่ที่ 2 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพ...
13/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Click ชุมชน" โฉมใหม่ ใช้งานสะดวก พร้อมฟีเจอร์ใหม่! รวม 13 ฟีเจอร์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและ กิจกรรม นอกจากนี้ยังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Shop ชุมชน ร่วมซื้อสินค้าชุมชน สินค้า OTOP แบบออนไลน์ จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษกิจชุมชน เพียงยืนยันตัวตนง่าย ๆ ผ่าน ThaiD

🔹สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้วโดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "click ชุมชน" หรือ คลิก https://play.google.com/store/apps/details...

🔹สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ios สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน” หรือ คลิก https://apps.apple.com/.../click-%E0%B8%8A.../id6463790710

🔹สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใน Shop ชุมชน สามารถดำเนินการสมัครได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Click ชุมชน

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2567🍠 📝วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางทัศน...
08/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2567🍠
📝วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน ร่วมการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
🔹โดยมี นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ
🔹ทั้งนี้ นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น "คนดีที่อยากบอก"ตามคำนิยม 8 change AYOTHAYA ประจำเดือนเมษายน 2567 คือ นางสาวอกิรดี รื่นกลิ่นจันทน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 5 อาคาร 3 (หลังใหม่)
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌱สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนกิจกรรม“วัด ประชา รัฐ” สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทาอาหาร ณ วัดหงษ์ ตำบลหัน...
08/05/2024

🌱สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนกิจกรรม“วัด ประชา รัฐ” สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทาอาหาร ณ วัดหงษ์ ตำบลหันสัง🌱
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ลงพื้นร่วมกับรองเจ้าอาวาสวัดหงษ์ ผู้นำชุมชนตำบลหันสัง ดำเนินกิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตในชุมชน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติด้วยพลัง บวร. (บ้าน วัด โรงเรียน/รัฐ) ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป
📍ณ วัดหงษ์ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน เยี่ยมเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" 🍠📝 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหว...
08/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน เยี่ยมเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" 🍠
📝 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมป์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 และครอบครัวอุปถัมภ์ ที่มาพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 ราย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกันของครอบครับภาคกลางกับครอบครัวภาคใต้ โดยมี นายจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอบางปะหัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
📍ณ บ้านครอบครัวอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

💃🏻สพอ.บางปะหัน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย💃🏻📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ...
07/05/2024

💃🏻สพอ.บางปะหัน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย💃🏻
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย
🏠ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠📝สำนักงานพั...
07/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🍠
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลและพี่เลี้ยงตำบลขยาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตกมิติด้านการศึกษา จำนวน 1 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน
📍ณ หมู่ที่ 2 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠📝 อำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Click ...
07/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠

📝 อำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Click ชุมชน" โฉมใหม่ ใช้งานสะดวก พร้อมฟีเจอร์ใหม่! รวม 13 ฟีเจอร์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและ กิจกรรม นอกจากนี้ยังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Shop ชุมชน ร่วมซื้อสินค้าชุมชน สินค้า OTOP แบบออนไลน์ จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษกิจชุมชน เพียงยืนยันตัวตนง่าย ๆ ผ่าน ThaiD

🔹สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้วโดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "click ชุมชน" หรือ คลิก https://play.google.com/store/apps/details...

🔹สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ios สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน” หรือ คลิก https://apps.apple.com/.../click-%E0%B8%8A.../id6463790710

🔹สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใน Shop ชุมชน สามารถดำเนินการสมัครได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Click ชุมชน

📍ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพ...
07/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน "ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน"🍠

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Click ชุมชน" โฉมใหม่ ใช้งานสะดวก พร้อมฟีเจอร์ใหม่! รวม 13 ฟีเจอร์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและ กิจกรรม นอกจากนี้ยังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Shop ชุมชน ร่วมซื้อสินค้าชุมชน สินค้า OTOP แบบออนไลน์ จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเศรษกิจชุมชน เพียงยืนยันตัวตนง่าย ๆ ผ่าน ThaiD

🔹สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้วโดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า "click ชุมชน" หรือ คลิก https://play.google.com/store/apps/details...

🔹สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ios สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน” หรือ คลิก https://apps.apple.com/.../click-%E0%B8%8A.../id6463790710

🔹สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านใน Shop ชุมชน สามารถดำเนินการสมัครได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Click ชุมชน

📍ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567🍠📝วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง ...
07/05/2024

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567🍠
📝วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายนางสาวเฉลิมวงศ์ พยัคฆ์เกรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยประธานกลุ่มสราอีสเลิฟ จัดแสดงผลิตภัณฑ์และร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2567
🔹โดยได้รับเกียรติจากนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการประกวดสุดยอดผ้าไทยฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อค้นหาสุดยอดผ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567
🔹ทั้งนี้ กลุ่มสราอีสเลิฟ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงาน ผ้าฝ้ายเขียนลายบาติกย้อมสีธรรมชาติ "หัวใจรักดอกโสน"
📍ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

💠สพอ.บางปะหัน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567💠📝 ...
01/05/2024

💠สพอ.บางปะหัน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567💠
📝 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางทัศนีย์ สองเมือง พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางปะหัน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567 โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมฯ
🔹โดยการดำเนินงานในปี 2567 นี้ มุ่งมั่นให้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยึดหัวใจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อให้สามารถรวมพลังราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรโดยพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานบนสภาพของมิติทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และ 3.เสริมสร้างและยึดโยงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นหลักชัยของราษฎรในการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำความสงบสุขสู่หมู่บ้านชุมชน
📍ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 2 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา:

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share