โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง

 • Home
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง, Government Organization, .

12/06/2022
ขอบคุณน้องปาล์มม มอบไม้เท้าค้ำยัน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ประสงค์จะใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น ขอให้ครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอด...
12/11/2020

ขอบคุณน้องปาล์มม มอบไม้เท้าค้ำยัน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ประสงค์จะใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น ขอให้ครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปคะ

15/10/2019

รพสต.ไม้แดง เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รับการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์บริการชุมชนเอช ไอ วี / เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ รพสต.บ้านไม้แดง มีการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน สำหรับจัดบริการ เอช ไอ วี / เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อรับการประเมินระดับเพชร ซึ่ง รพสต.ไม้แดง เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลการประเมินตนเอง 90 % ขึ้นไป เป็นตัวแทนรับรองการประเมินจากทีม คณะกรรมการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึง อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมฟังคำบรรยายด้วย โดยมีนายวงสินธ์ ศักดิ์เกิด ผอ.รพสต.ได้กล่าวต้อนรับจากหน่วยงานต่างๆๆที่ได้เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ทางด้านนายปฐม การัยภูมิ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11มีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเอช ไอ วี / เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทาง รพสต.ไม้แดงได้ตั้งศูนย์บริการมาตรฐานชุมชนด้านเอช ไอ วี /เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคเพื่อไว้บริการประชาชนในพื้นที่ นายปราโมทย์ บุญคมรัตน์ รองนายก อบต.ท่าเรือ มาเป็นประธานเปิดศูนย์ในครั้งนี้ ซึ่งสำหรับสถานะการณ์ของเอช ไอ วี / เอดส์ มีประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดยุติเอดส์ ประเทศไทย 2558-2562 เป้าหมายกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด โดยใช้หลักการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้อให้รักษาทันที และติดตามผลหลังการรักษา กรณีตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้ยังคงสถานะไม่ติดเชื้อ และติดตามให้กลับมาตรวจซ้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กระบวนการ RRTTR รวมถึงบริการศูนย์องค์รวม โดยอาสาสมัครผู้ติดเชื้อที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบริการ สำหรับการรับรองมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม (CBO) มีวัตถุประสงค์คือเพื่อสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีกฎหมายรองรับ และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ตลอดจนการจัดบริการที่สอดคล้องกับ “90-90-90” และแหล่งทุนมีแนวทางการสนับสนุนทุน โดยการขับเคลื่อนงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคู่มือมาตรฐานการจัดบริการฯ พัฒนากลไกด้านกฎหมาย และพัฒนาแนวทางการรับรองอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดการบริการที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่อไป

28/08/2019
02/03/2017

ดีต่อใจ~ บขส.แจกวีลแชร์ฟรี!

บขส.ส่งมอบรถวีลแชร์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล มาจัดซื้อและมอบวีลแชร์ให้ เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความสะดวก และสบายขึ้น

• ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้...
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วย เพศใด หรืออายุเท่าไหร่ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์แต่ขาดทุนทรัพย์ สามารถติดต่อขอรับเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้

• เตรียมเอกสารดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ระบุเป็นคนพิการ, คนชรา, ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์
2. สมุดประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายเต็มตัว 2 รูป

• เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ดาวน์โหลดเอกสารขอรับรถวีลแชร์ได้ผ่านทาง https://drive.google.com/file/d/0B4pmUgDlkmPmY29pOW9WN0VKaE0/view

• ส่งเอกสารมายัง “กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ชั้น 4 เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” หรือ ส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึง กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ที่สถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ

• จากนั้นรอผลการพิจารณาจาก บขส. และจะได้รับการติดต่อหลังจากผ่านเกณฑ์พิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 02-936-2996

ข้อมูลจาก บขส.
• อ่านข่าวเพิ่มเติม tnamcot.com | สำนักข่าวไทย
• ช่อง 9 MCOT HD กดเลข 30 และโมเดิร์นไนน์ทีวี

10/01/2017

สร้างความตระหนักรู้ให้เท่าทันโรค โรงพยาบาลวิภาวดี โดย พญ.ปราณี สิตะโปสะ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคไข้เลือดออก” โรคร้ายใกล้ตัวที่เป็นได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

วันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง นายวงสินธุ์ ศักดิ์เกิด ผอ.รพ.สต. เป็นประธานในพิ...
27/10/2016

วันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง นายวงสินธุ์ ศักดิ์เกิด ผอ.รพ.สต. เป็นประธานในพิธี นำคณะเจ้าหน้าที่ และ อสม. ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหลังจากกล่าวคำถวายอาลัยแล้วผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่ง 9 นาที เพื่อถวายความอาลัย

10/03/2016

กรมสุขภาพจิต แนะ ผู้ป่วยไต ฝึกสติ เสริมสร้างพลังใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม http://goo.gl/nv1POI

13/12/2015

เช็คสัญญาณอันตรายกันหน่อยครับ...

13/12/2015

ตรวจไขมันในเลือดกันแล้วต้องควบคุมอาหารกันด้วยนะคะ

13/12/2015

ช่วงนี้หนาวแล้วววว

22/09/2015
โครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในการปฐมพยาบาลป่วยโรคหลอกดเลือดสมองระยะฉุกเฉิก "การช่วยฟืนคืนชีพขั้นพื้นนฐาน(CPR) 18-19 ก.ย ...
21/09/2015

โครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในการปฐมพยาบาลป่วยโรคหลอกดเลือดสมองระยะฉุกเฉิก "การช่วยฟืนคืนชีพขั้นพื้นนฐาน(CPR)
18-19 ก.ย 58 ณ. โรงแรมชลภารีสอร์ ขนอม

15/06/2015

เช้าวันนี้วันเริ่มต้นของการทำงานวันนี้ สพฉ.นำโรคภัยไข้เจ็บที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนมากฝากเพื่อนสมาชิกค่ะ

โดยโรคหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวัง คือ โรคเลปโตสไปโรสิส หรือ โรคฉี่หนู ซึ่งจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูแล้ว 4,130 ราย เสียชีวิต 60 ราย

ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคฉี่หนู 6 ราย และพบผู้ป่วยสงสัย 82 ราย ซึ่งก่อนป่วยทั้งหมด มีประวัติไปขุดลอกคูคลอง

ทั้งนี้คาดว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้นตั้งแต่ มิ.ย. เป็นต้นไป โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับโรคนี้ผู้ป่วยอาจติดเชื้อและป่วยซ้ำได้ ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคน โดยเชื้อจะอยู่ในฉี่ของสัตว์ โดยเฉพาะหนู ทั้งหนูนา หนูป่า หนูบ้าน หนูท่อ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น สุนัข แมว โค แพะ แกะ เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่แช่น้ำเป็นเวลานาน และอาจติดเชื้อตรงจากการสัมผัสเชื้อและกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่

อาการของโรคฉี่หนู ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง มีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าวขอให้รีบพบแพทย์ ยาซื้อยากินเอง เพราะอาจเสียชีวิตได้ ส่วนอาการป่วยรุนแรงจนเสียชีวิตมีน้อยราย

การป้องกัน คือ
1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ
2. ผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรค เช่น เกี่ยวข้าว ดำนา ไม่ควรลงแช่น้ำขณะมีบาดแผล หากจำเป็นควรปิดบาดแผลให้มิดชิด และสวมถุงมือยาง ใส่รองเท้าบูท
3. รีบล้างตัวทำความสะอาดทันทีเมื่อขึ้นจากแหล่งน้ำ
4. กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ขอบคุณภาพประกอบจาก เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ค่ะ

03/06/2015

เมื่อต้องเดินทางไกล นอกจากการเตรียมทั้งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วยังมีสัมภาระอีกชุดที่จำเป็นจะต้องพกพาไปด้วยนั้นก็คือ ชุดยาสำหรับเดินทาง เนื่องจากในระหว่างการเ...

29/05/2015

นักวิทยาศาสตร์แนะห้ามใช้ยางลบในโรงเรียน ช่วยสอนให้เด็กกล้ายอมรับความผิดพลาด

ดร.กาย แคล็กซ์ตัน นักวิทยาศาสตร์ด้านกระบวนการคิดและสติปัญญาแห่งคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เสนอให้มีการห้ามใช้ยางลบในชั้นเรียน เพื่อสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกความเป็นจริงและกล้ายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นเห็นว่าเป็นแนวคิดที่สุดโต่งเกินไป

ดร.แคล็กซ์ตัน มีความเห็นว่า ยางลบเปรียบเสมือน “เครื่องมือของปีศาจ” เพราะมันสร้างวัฒนธรรมความละอายต่อความผิดพลาด และการลบข้อผิดพลาดก็เหมือนกับการโกหกและพยายามปิดบังความผิดของตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะสอนให้เด็กกล้ายอมรับความผิดรวมทั้งผลที่จะตามมา

จอห์น โค โฆษกสมาคมการประถมศึกษาแห่งชาติของสหราชอาณาจักร บอกว่า แนวคิดห้ามเด็กใช้ยางลบในโรงเรียนเป็นสิ่งที่สุดโต่งเกินไป อย่างไรก็ตามเขาเห็นด้วยว่า ควรห้ามการใช้ยางลบเป็นบางครั้ง เช่น ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะครูต้องการเห็นกระบวนการคิดคำนวณของเด็ก ซึ่งการได้เห็นข้อผิดพลาดหรือคำตอบที่ผิดของเด็กจะช่วยให้ครูสามารถสอนและแนะแนวเด็กได้ตรงจุด

ดร.แอนโธนี วิลเลียมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กแห่งมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ กล่าวว่า สำหรับเด็กเล็กการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดของตัวเองถือเป็นก้าวที่สำคัญ เพราะแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็มักไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองเช่นกัน อย่างไรก็ดีเขาเห็นว่า การห้ามใช้ยางลบในโรงเรียนเป็นแนวคิดที่ไม่เข้าท่าในทางปฏิบัติ เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันหันไปใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น และหากจะให้เอาปุ่ม delete ออกไปก็คงเป็นเรื่องยุ่งยาก

19/05/2015

ยาสตีรอยด์กับสุขภาพตา
ในทางจักษุวิทยา นิยมใช้ยากลุ่มสตีรอยด์ในการรักษาการอักเสบในช่องหน้าลูกตา เยื่อบุตาหรือกระจกตาอักเสบบางประเภท รวมทั้งการอักเสบหลังการผ่าตัด เป็นต้น ยากลุ่มนี้มีข้อดีที่ลดการอักเสบได้ในหลายโรคโดยเฉพาะการอักเสบหรืออาการภูมิแพ้ชนิดที่เป็นรุนแรง อย่างไรก็ตาม การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้มีผลข้างเคียงได้หลายประการ

รายละเอียด :>> http://bit.ly/1jd4Ste

16/05/2015

ไข้อีดำอีแดง
จัดว่าเป็นโรคโบราณที่อุบัติซ้ำกลับมาใหม่หลายคนอาจไม่รู้จักและเข้าใจผิดๆ กันอยู่ จนทำให้เกิดโรคลุกลามและแทรกซ้อนได้ โรคไข้อีดำอีแดง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย กรุ๊ปเอเสตรปโตค็อกคัส เป็นเชิ้อที่อยู่ในลำคอ มีคนเป็นพาหะ พบได้ประมาณร้อยละ 10-20 เพียงหายใจจรดกัน หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย ก็สามารถติดต่อกันได้ มักเป็นในเด็กๆ วัยเรียนอายุ 5-12 ปี

ผู้ป่วยจะมีอาการนำมาด้วยไข้สูงและเจ็บคอ หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง จากนั้นประมาณ 1-2 วัน จะเริ่มมีผื่นขึ้นหนา สากเหมือนกระดาษทราย ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของโรคและลิ้นจะบวมแดงคล้ายลูกสตอร์เบอรี่ หากวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเหมาะสม โดยกินยาปฏิชีวนะ คนไข้จะดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงอย่างเห็นได้ชัด ไข้จะลดลง ผื่นจะยุบ ลอก หายเรียบเป็นปกติในเวลาต่อมา แต่ต้องกินยาให้ครบ 10 วัน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่ากลัวคือ คนไข้ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือกินยาไม่ครบ โรคจะลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญหลังติดเชื้อแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ อาจเป็นไข้รูห์มาติกเกิดหัวใจอักเสบ จนถึงลิ้นหัวใจรั่วและโรคไตอักเสบ

จริงๆ แล้ว โรคไข้อีดำอีแดงเป็นโรคที่ไม่น่ากลัว หายได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกน้อยมีไข้สูงร่วมกับผื่นและลิ้นบวมแดง แนะนำให้พามาพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคอีดำอีแดงก็ตาม แต่ถ้าท่านสังเกตและใส่ใจบุตรหลานเพิ่มขึ้น โดยกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และห่างไกลจากคนไข้ ก็จะปลอดภัยจากโรคนี้ได้

(เครดิตภาพ : พธูไทย, จันทวรรณ)

15/05/2015

ผิวหน้าสวย...ด้วยฝรั่ง
ฝรั่งเป็นผลไม้ที่สตรีในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกนิยมใช้เป็นเครื่องสำอางทาผิวหน้า โดยเนื้อฝรั่งมีโพแทสเซียม น้ำตาล และกรดอะมิโนที่สามารถดึงน้ำให้อยู่ในชั้นบนของผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น นอกจากนี้ฝรั่งยังมีวิตามินสูงและที่สำคัญคือ วิตามินบี 2 ที่ช่วยซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเซลล์ให้แข็งแรง และมีวิตามินบี 5 ที่ช่วยป้องกันผิวหน้าไม่ให้ถูกทำร้ายจากอนุมูลอิสระ

การเตรียมฝรั่ง
เลือกฝรั่งที่สดและไม่สุกจนเกินไป ล้างฝรั่งให้สะอาด เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อไม่ใช้เมล็ด ควรหั่นเป็นชั้นเล็กๆ ก่อนปั่น และต้องเติมน้ำสะอาดลงไปจำนวนหนึ่งทุกครั้งในการปั่นเพราะฝรั่งมีน้ำน้อย

วิธีการใช้
เนื้อฝรั่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 1 ถ้วย น้ำ 1/2 ถ้วย น้ำผึ้ง 1/4 ถ้วย ปั่นจนเป็นเนื้อครีม นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ 10-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทำทุกวันก่อนเข้านอน หน้าจะสดใสเกลี้ยงเกลาและนวลเนียนขึ้น

15/05/2015

โหระพา : แก้ลมวิงเวียน
นิยมนำจิ้มเป็นผักสดร่วมกับอาหารที่มีรสจัดและกลิ่นแรง เช่น หลน ลาบ ยำ ก้อย ส้มตำ ฯลฯ ผักกินกับขนมจีนน้ำยา ปลาร้า ซ่าหมู หรือใส่แกงเขียวหวาน แกงเผ็ดหมู ทั้งนี้ใบและลำต้นโหระพามีน้ำมันหอมระเหยอยู่มากใช้รักษาโรคหลายชนิด เป็นพืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรอย่างแพร่หลายทั้งไทยและเทศ

สรรพคุณ
- ใบ แก้ลมวิงเวียน ขับลมในลำไส้ ขับผายลม แก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้จุกเสียดในท้อง แก้พิษตานซาง
- ทั้งต้น แก้พิษตาซาง แก้เด็กนอนสะดุ้งผวา ขับลม ขับเสมหะ น้ำคั้นจากใบแก้ไอ ทำให้ประจำเดือนปกติ เมล็ดแช่น้ำให้พองตัวใช้เป็นยาระบาย
- เมล็ด แก้บิด ทำให้อุจจาระไม่เกาะลำไส้ ช่วยระบบขับถ่ายดี ใช้พอกฝี

(เครดิตภาพ : โจ้ห้าวินซ์(jojoe6112), โครมันยอง)

** สมุนไพรใกล้ตัว มุ่งเสนอสรรพคุณทางยา การนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน **

05/05/2015

ขอนำข้อมูลจากแพทย์และนักโภชนาการมาตอกย้ำอีกครั้ง ว่าจริงๆ แล้วผงชูรสที่โฆษณากันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนั้น ไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการแม้แต่น้อย

05/05/2015

JHCIS เป็นโปรแกรม Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ส่งออก 21 แฟ้ม และส่งข้อมูล OP/PP Package ให้ สปสช.ได้ สนับสนุนโดย ทีมงาน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ....ตลอดไป

03/05/2015

ด้วย กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ

03/05/2015

ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ..

29/04/2015

"โรคอารมณ์สองขั้ว" หรือ "โรคไบโพลาร์"
เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติของอารมณ์เป็นสำคัญ โดยมีความผิดปกติในระยะพลุ่งพล่านฟุ้งเฟ้อ สลับกับระยะซึมเศร้า ซึ่งเป็น 2 ขั้วที่ตรงข้ามกัน
โรคนี้เกิดจากอะไร?
สังเกตได้อย่างไร?

หาคำตอบได้ที่ : รู้จัก "โรคอารมณ์สองขั้ว"
http://goo.gl/YdFIV9

29/04/2015

เนื้องอกมดลูก
เป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นในตัวมดลูก ซึ่งเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา ไม่ใช่มะเร็ง พบบ่อยในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อาจพบที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของตัวมดลูก มีขนาดต่างๆ กันไป ถ้าเป็นเนื้องอกก้อนเล็ก ผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ อาจตรวจพบโดยบังเอิญเมื่อไปตรวจสุขภาพ อาจไม่จำเป็นต้องให้การรักษาใดๆ ส่วนผู้ที่มีเนื้องอกขนาดโต มีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง ตกเลือดมาก ทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง อาจใช้วิธีให้ยาหรือวิธีผ่าตัด
(เครดิตภาพ : John Yesko)

รายละเอียด :>> http://bit.ly/1u06zi1

28/04/2015
28/04/2015

น้ำอัดลม...ความซ่าที่ว่างเปล่า
เมื่อปี 2555 มีการวิจัยสำรวจพบว่าคนไทยจ่ายเงินซื้อน้ำอัดลมกว่า 38,800 ล้านบาท ขณะที่ประเทศไทยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายจากน้ำอัดลมปีละ 330,000 ล้านบาท (เท่ากับงบประมาณก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่) ขณะที่คุณค่าทางโภชนาการของน้ำอัดลมอยู่ที่น้ำตาล ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ แต่จุดอ่อนของน้ำอัดลมอยู่ที่ผู้ดื่มได้พลังงานเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีก เรียกว่า "พลังงานที่ว่างเปล่า" ดังนั้น ถ้าดื่มน้ำอัดลมมากและกินอาหารอื่นน้อย ก็อาจขาดสารอาหาร โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ความหวาน ทำให้อิ่มและกินอาหารมื้อหลักได้น้อยลง

จากข้อมูลฉลากโภชนาการพบว่า ปริมาณน้ำตาลที่มากับ “น้ำอัดลม” แต่ละสีแตกต่างกัน โดยพบว่าน้ำอัดลม 1 กระป๋อง (325 มิลลิลิตร) มีน้ำตาลมากกว่า 6 ช้อนชาหรือบางยี่ห้อสูงถึง 12 ช้อนชา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจะต้องเผาผลาญแคลอรีออกไป น้ำอัดลมเพียง 1 กระป๋อง จะต้องใช้เวลาวิ่งออกกำลังกาย 30-60 นาทีกว่าจะขจัดแคลอรีออกไปจากร่างกายหมด คนที่ดื่มน้ำอัดลมทุกวันส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย อาทิ เกิดโรคอ้วนลงพุง โรคกระเพาะอาหาร ผิวเคลือนฟันบางกร่อน ฟันผุ กระดูกพรุน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ

27/04/2015

วันนี้ มี 390 รายชื่อ “ครีมอันตราย” ที่ คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ตรวจพบสารผสมต้องห้าม ที่ช่วยให้หน้าขาวใสและแก้ปัญหาผิวต่างๆ อย่างรวดเร็ว แต่หยุดใช้หน้าพังหนักกว่าเดิมทันที ห้ามใช้ มากมายเพียงใด? มาดูกัน.... 1.ครีมสมุนไพรจันทรา 2.ครีมรกแกะ 3.ครีมบำรุงผิว ป๊อป 4.ชิชาเดะ ครีมหน้าขาวโสมผสมไข่มุก-ญี…

27/04/2015

ดื่มน้ำเปล่า...เพื่อสุขภาพ
ร่างกายของคนเรานั้น มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 2 ใน 3 ส่วน และอวัยวะสำคัญต่างๆ ก็ล้วนแต่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ปอดมีน้ำอยู่เกือบ 90% สมองมีน้ำอยู่ถึง 75% หรือผิวหนังที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 35% คนเราสามารถอดอาหารได้นานเป็นเดือนๆ โดยไม่เสียชีวิต แต่ถ้าขาดน้ำ เพียงแค่ 3-7 วัน อันตรายแน่นอน

โดยทั่วไปผู้คนมักจะดื่มน้ำกันตามความเคยชินหรือเมื่อรู้สึกกระหาย แต่ถ้าเราหัดดื่มให้เป็นเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของร่างกายก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ซึ่งมีคำแนะนำว่า ควรดื่มน้ำตามเวลาดังนี้ คือ
1. หลังตื่นนอน ให้ดื่มน้ำอุ่นทันที 1-2 แก้ว (บางคนอาจดื่มได้มากกว่านี้) การดื่มน้ำทันทีที่ตื่น จะช่วยปลุกเซลล์ต่างๆ ให้สดชื่นขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นอีกด้วย
2. ก่อนเวลาอาหาร มื้อละ 1 แก้ว
3. หลังมื้ออาหาร มื้อละ 1 แก้ว
4. 2-3 ชั่วโมงหลังมื้ออาหาร 1 แก้ว
5. ก่อนเข้านอน ประมาณ 1 ชั่วโมง ดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำที่จะเกิดขึ้นระหว่างการนอน
6. สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย ร่างกายจะเสียน้ำไปทางผิวหนังหรือทางเหงื่อเป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงอากาศร้อน การสูญเสียน้ำก็จะยิ่งมากขึ้น ถ้าหากดื่มน้ำไม่เพียงพอ ก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ลมแดด” ได้ วิธีการป้องกันคือ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ทั้งก่อนออกกำลังกาย (1/2-1 แก้ว) ขณะออกกำลังกาย (จิบน้ำบ่อยๆ ทุก 10-20 นาที) และหลังการออกกำลังกาย (1-2 แก้ว)
7. ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงกลางวัน หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมากในช่วงอาหารเย็นจนถึงเวลานอน เพราะอาจจะลุกเข้าห้องน้ำบ่อยในระหว่างการนอน ทำให้หลับไม่เต็มอิ่ม และเกิดอาการอ่อนเพลียได้

26/04/2015

สัญญาณอันตราย...เมื่อเป็นไข้
ไข้ (ตัวร้อน) เป็นอาการไม่สบายที่พบได้บ่อยที่สุดในคนทุกวัย มักมีสาเหตุจากโรคติดเชื้อของระบบต่างๆ ของร่างกาย เมื่อมีอาการไข้เกิดขึ้น ควรเฝ้าสังเกตดูว่า เป็นอยู่นานกี่วัน โรคติดเชื้อไวรัส (รวมทั้งไข้หวัด) มักมีไข้อยู่นาน 4-7 วัน หากนานเกิน 7 วัน มักมีสาเหตุอื่นหรือโรคติดเชื้อที่ร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีไข้นานเกิน 3 สัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน มักเกิดจากโรคที่ร้ายแรง คนที่มีอาการเป็นไข้ (ตัวร้อน) หากมีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

1. มีอาการหนาวสั่นมาก ต้องห่มผ้าหนาๆ อาจเป็นมาลาเรียกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบระยะแรก หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
2. ซึมมาก ไม่ค่อยรู้สึกตัว หรือหมดสติ อาจเป็นโรคร้ายแรงเกี่ยวกับสมอง (เช่น สมองอักเสบ มาลาเรียขึ้นสมอง โรคพิษสุนัขบ้า) หรือโลหิตเป็นพิษ
3. มีภาวะช็อก (ซึม กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น) อาจเป็นไข้เลือดออก หรือโลหิตเป็นพิษ
4. ปวดศีรษะมากและอาเจียนมาก แขนขาอ่อนแรง ขากรรไกรแข็ง (อ้าปากไม่ได้) คอแข็ง (ก้มคอไม่ได้) หรือชัก อาจเป็นโรคสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ บาดทะยัก โรคพิษสุนัขบ้า โปลิโอ หรือไขสันหลังอักเสบ
5. ตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีขมิ้น อาจเป็นไข้ฉี่หนู มาลาเรียถุงน้ำดีอักเสบ โลหิตเป็นพิษ
6. ซีด-โลหิตจาง มีเลือดออกตามที่ต่างๆ หรือมีจ้ำเขียวตามตัว อาจเป็นไข้เลือดออก โรคร้ายแรงเกี่ยวกับระบบเลือด (เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไขกระดูกฝ่อ) เอสแอลอี หรือโลหิตเป็นพิษ
7. หายใจลำบาก หายใจหอบเร็ว หรือเจ็บหน้าอกมาก อาจเป็นปอดอักเสบ คอตีบ หรือโรคหัวใจอักเสบ
8. ปวดท้องมาก กดหรือกระเทือนถูกหน้าท้องรู้สึกเจ็บ หรือมีอาการปวดท้องติดต่อกันนานเกิน 6 ชั่วโมง อาจเป็นไส้ติ่งอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ กรวยไตอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ หรือฝีในตับ
9. ข้ออักเสบ (ข้อบวม แดง ร้อน) อาจเป็นเอสแอลอี เกาต์ หรือไข้รูมาติก
10. บวม (เท้าบวม ท้องบวม หน้าบวม) อาจเป็นโรคหน่วยไตอักเสบเฉียบพลันหรือโรคหัวใจอักเสบ

Address


Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30

Telephone

075-366459

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Opening Hours
 • Alerts
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share