กศน.ตำบลโนนสำราญ อ.กันทรลักษ์

  • Home
  • กศน.ตำบลโนนสำราญ อ.กันทรลักษ์

กศน.ตำบลโนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ ศูนย์การเรียนรู้

3 มิ.ย. 67 ช่วงเย็น นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันทรลักษ์ นำคณะครู บุคลากรร่วมพิธี...
03/06/2024

3 มิ.ย. 67 ช่วงเย็น นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันทรลักษ์ นำคณะครู บุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์

23 พ.ค.2567 หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ 9
28/05/2024

23 พ.ค.2567 หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ 9

24 พ.ค.2567 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกันทรลักษ์ นายพีรพัฒน์ ทางาม ครู กศน.ตำบล  จัดประชุมคณกรรมก...
28/05/2024

24 พ.ค.2567 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกันทรลักษ์ นายพีรพัฒน์ ทางาม ครู กศน.ตำบล จัดประชุมคณกรรมการ ศส.ปชต.ตำบล ณ.รพสต.โนนสำราญ ครับ

ระหว่างวันที่ 8- 14 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลโนนสำราญร่วมจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้ประ...
25/04/2024

ระหว่างวันที่ 8- 14 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลโนนสำราญร่วมจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ณ สกร.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลโนนสพราญร่วมจัดโครงการขยะสร้างรายได้สู่ชุมชน สกร.อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงก...
25/04/2024

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลโนนสพราญร่วมจัดโครงการขยะสร้างรายได้สู่ชุมชน สกร.อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะสามารถสร้างรายได้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศกร.ตำบลโนนสำราญร่วมจัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดปร...
25/04/2024

ศกร.ตำบลโนนสำราญร่วมจัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลโนนสำราญร่วมจัดโครงการวัยใส รู้ ใส่ใจเพศศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเ...
25/04/2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลโนนสำราญร่วมจัดโครงการวัยใส รู้ ใส่ใจเพศศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรวมทั้งรู้จักส่งเสริม และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดวิชาการด้านอาชีพ ที่ สำนักงานศกร.จังหวัดศรีสะเกษ
25/04/2024

ประกวดวิชาการด้านอาชีพ ที่ สำนักงานศกร.จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้ม
25/04/2024

ส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้ม

ประเมินเทียบระดับการศึกษา นักศึกษาตำบลโนนสำราญ
25/04/2024

ประเมินเทียบระดับการศึกษา นักศึกษาตำบลโนนสำราญ

สอบวัดผลระดับชาติที่ขุขันธ์
25/04/2024

สอบวัดผลระดับชาติที่ขุขันธ์

ร่วมอบรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ณ รร. ศรีลำดวล
25/04/2024

ร่วมอบรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ณ รร. ศรีลำดวล

ส่งเสริมการอ่านชาวตลาด
25/04/2024

ส่งเสริมการอ่านชาวตลาด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ศกรฺโนนสำราญ
25/04/2024

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ศกรฺโนนสำราญ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ศกร.ตำบลโนนสำราญ
25/04/2024

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ศกร.ตำบลโนนสำราญ

กิจหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
25/04/2024

กิจหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน

ศกร.ตำบลโนนสำราญโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำ...
24/04/2024

ศกร.ตำบลโนนสำราญโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์

ศกร.ตำบลโนนสำราญ ร่วมจัดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร...
24/04/2024

ศกร.ตำบลโนนสำราญ ร่วมจัดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567- นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่ง เสริมการเรียนรู้ อำเภอกันทรลักษ์ มอบหมาย คณะครู สกร.อ...
24/04/2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่ง เสริมการเรียนรู้ อำเภอกันทรลักษ์ มอบหมาย คณะครู สกร.อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับงาน ห้องสมุดประชาชนประชาชน อำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน เคลื่อนที่ " อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " โดยดำเนิน กิจกรรมการร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ วัดบ้าน ตาทวด หมู่3 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศกร.ตำบลโนนสำราญนำประชาชนเข้าร่วมจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู...
24/04/2024

ศกร.ตำบลโนนสำราญนำประชาชนเข้าร่วมจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มอบป้าย ชั้นวางหนังสือส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน รพสต.บ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ
24/04/2024

มอบป้าย ชั้นวางหนังสือส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน รพสต.บ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ

ผลงานที่เป็นเลิศ
25/03/2024

ผลงานที่เป็นเลิศ

วันที่ 18 มกราคม 2567- นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกันทรลักษ์ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรร่วมกับห้องสมุดอำเ...
18/01/2024

วันที่ 18 มกราคม 2567
- นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกันทรลักษ์ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรร่วมกับห้องสมุดอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่“อำเภอยิ้มเคลื่อนที่”โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ณ วัดบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกิจกรรมวันครู67 16 มกราคม 67 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
18/01/2024

ร่วมกิจกรรมวันครู67 16 มกราคม 67 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

💓วันที่ 13 มกราคม 2567💓- นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการ สกร อำเภอกันทรลักษ์ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรประจำจุดที่ 1ร่ว...
18/01/2024

💓วันที่ 13 มกราคม 2567💓
- นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการ สกร อำเภอกันทรลักษ์ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรประจำจุดที่ 1ร่วมจัดกิจกรรมระบายสี กิจกรรม รักการอ่าน และเล่นเกมส์ มอบจนมเพื่อเป็นรางวัลในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2567 ณ กรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกิจกรรมประกาศวาระและลงนามความร่วมมือ(MOU)ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จัง...
12/12/2023

ร่วมกิจกรรมประกาศวาระและลงนามความร่วมมือ(MOU)ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มันคง มั่งคั่ง ยังยืน 12 ธันวาคม 2566 โดยท่านนายอำเภอกันทรลักษ์เป็นประธาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2566 7 ธันวาคม 2566
11/12/2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2566
7 ธันวาคม 2566

24 พ.ย.66ร่วมทอดกฐินอำเภอกันทรลักษ์  ทอดถวาย  ณ วัดบ้านนาลังกา ต.กุดเสลา
24/11/2023

24 พ.ย.66ร่วมทอดกฐินอำเภอกันทรลักษ์ ทอดถวาย ณ วัดบ้านนาลังกา ต.กุดเสลา

23พ.ย.66คณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หาดโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ
24/11/2023

23พ.ย.66คณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หาดโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when กศน.ตำบลโนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Government Service?

Share