Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus tuottaa ratkaisuja kestävämpään kasvuun. Maamme hyväksi. For Earth and for Us. GTK:n päätoimipaikka sijaitsee Espoossa.
(10)

Muut toimipaikat: Kokkola, Kuopio, Outokumpu ja Rovaniemi. Yhteystiedot: www.gtk.fi/gtk/organisaatio/yhteystiedot/
...
GTK:s huvudkontor ligger i Esbo. Andra kontoren: Karleby, Kuopio, Outokumpu och Rovaniemi. Kontaktsinformation: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/kontakta/

Avaa kuten tavallisesti

#CircVol hankkeessa tuotettiin arvokasta tietoa puhtaista ja turvallisista materiaalikierroista maarakentamisessa. Työ j...
18/06/2021
Uusilla menetelmillä edistetään kiertotaloutta maarakentamisessa | GTK

#CircVol hankkeessa tuotettiin arvokasta tietoa puhtaista ja turvallisista materiaalikierroista maarakentamisessa. Työ jatkuu mm. infra- ja maarakentamisessa käytettyjen uusiomateriaalien hiilijalanjäljen ja maalle läjitettyjen ruoppausmassojen ympäristövaikutusten selvittämisellä. #ympäristö #kiertotalous

Geologian tutkimuskeskus GTK oli mukana selvittämässä, miten kiertotaloutta voidaan edistää maarakentamisessa.

Krasny Borin jätealtaat muodostavat ympäristöriskin Pietarin kaupungin vesihuollolle. GTK:n tutkijat kertovat, miten raj...
17/06/2021
Yhteisprojektissa selvitetään Krasny Borin vaarallisten jätteiden kaatopaikan ympäristövaikutuksia | GTK

Krasny Borin jätealtaat muodostavat ympäristöriskin Pietarin kaupungin vesihuollolle. GTK:n tutkijat kertovat, miten rajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan vaarallisten jätteiden kaatopaikan lähialueen ympäristön tilaa. EnviTox-projektissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ympäristön tilan selvittämiseen ja seurantaan käytetyistä tutkimusmenetelmistä Suomessa ja Venäjällä. #tutkimus #ympäristö #yhteistyö

EnviTox-projektissa kehitetään käytäntöjä tukemaan hyvää ympäristön tilaa Krasny Borin vaarallisten jätteiden kaatopaikkaa ympäröivällä alueella.

Millaista työnteko on poikkeusaikana ollut meillä GTK:ssa? Ryhmäpäällikkö Matti Kinnunen aloitti työt keskellä pandemiaa...
17/06/2021

Millaista työnteko on poikkeusaikana ollut meillä GTK:ssa? Ryhmäpäällikkö Matti Kinnunen aloitti työt keskellä pandemiaa, ja vaikka etätyöt ovat välillä haastaneet, Matti on myös nauttinut lisääntyneestä vapaa-ajasta.

Pandemian jälkeen emme palaa vanhaan, vaan aloitamme jotakin aivan uutta modernisti ja monipaikkaisesti työskennellen. Uskomme, että joustavan, paikkariippumattoman työnteon mahdollistaminen myös lisää houkuttelevuuttamme työantajana. 💪😊

Lue Matin ja kahden muun geologimme haastattelu täältä: https://bit.ly/gtk2-0-geologi-lehti

#uusinormaalityö #newnormalwork

Millaista työnteko on poikkeusaikana ollut meillä GTK:ssa? Ryhmäpäällikkö Matti Kinnunen aloitti työt keskellä pandemiaa, ja vaikka etätyöt ovat välillä haastaneet, Matti on myös nauttinut lisääntyneestä vapaa-ajasta.

Pandemian jälkeen emme palaa vanhaan, vaan aloitamme jotakin aivan uutta modernisti ja monipaikkaisesti työskennellen. Uskomme, että joustavan, paikkariippumattoman työnteon mahdollistaminen myös lisää houkuttelevuuttamme työantajana. 💪😊

Lue Matin ja kahden muun geologimme haastattelu täältä: https://bit.ly/gtk2-0-geologi-lehti

#uusinormaalityö #newnormalwork

Suomalainen vesihuolto on korkeatasoista ja toimintavarmaa. Turun Seudun Vesi Oy:n ja GTK:n yhteistyönä toteutettu tekop...
16/06/2021
Turun Seudun Vesi Oy – Tekopohjavedestä kestävää tuotantoa ja kansainvälistä vientiä | GTK

Suomalainen vesihuolto on korkeatasoista ja toimintavarmaa. Turun Seudun Vesi Oy:n ja GTK:n yhteistyönä toteutettu tekopohjavesiratkaisu on esimerkki kotimaisesta vesihuollon osaamisesta ja kansainvälisestä vientituotteesta. Asiakastarina kertoo, miten tekopohjavedellä ratkaistiin 300 000 asukkaan talousveden riittävyyteen ja laatuun liittyneet haasteet. #asiakaskokemus #kestäväkehitys

Turun Seudun Vesi Oy ja GTK yhteistyönä toteutettiin tekopohjavesiratkaisu, joka toimii esimerkkinä kotimaisen vesihuollon vientituotteesta.

Tekopohjavesiratkaisut on todettu toimivaksi menetelmäksi pohjavesivarojen kestävään hallintaan. GTK:n Hyglo-projekti tu...
15/06/2021
Tekopohjavesiratkaisut edistävät pohjavesivarojen kestävää hallintaa | GTK

Tekopohjavesiratkaisut on todettu toimivaksi menetelmäksi pohjavesivarojen kestävään hallintaan. GTK:n Hyglo-projekti tuottaa uusia malleja muuttuvaan ilmastoon liittyviin pohjavesikysymyksiin. https://www.gtk.fi/tekopohjavesiratkaisut-edistavat-pohjavesivarojen-kestavaa-hallintaa/

Hydrogeologia ja globaalimuutos -projektissa tuotetaan ratkaisuja nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin puhtaan ja riittävän juomaveden turvaamiseksi.

Maastotiedote: GTK selvittää maaperän liukoisuutta Oulun kaupungin Jääli‒Jokikylä alueella. Kartoitukset ajoittuvat juha...
14/06/2021
GTK selvittää maaperän liukoisuutta Oulun alueella | GTK

Maastotiedote: GTK selvittää maaperän liukoisuutta Oulun kaupungin Jääli‒Jokikylä alueella. Kartoitukset ajoittuvat juhannusviikolle.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoittaa juhannusviikolla kallioperän ja maaperän vaikutusta vesien tilaan Oulun kaupungin Jääli‒Jokikylä alueella.

Miten pitää huolta kehon ja mielen ergonomiasta monipaikkaisessa työssä? Tähän kysymykseen etsimme vastausta GTK 2.0 - t...
11/06/2021

Miten pitää huolta kehon ja mielen ergonomiasta monipaikkaisessa työssä?

Tähän kysymykseen etsimme vastausta GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilotissamme. Sen tiimoilta aloitamme etätyön ergonomiakokeilun, jossa tutkimme GTK:laisista muodostuvan testiryhmän kanssa parhaita etätyöergonomiaratkaisuja ammattilaisten opastuksella. Lisäksi starttaamme kognitiivisen ergonomian kuntokuurin, jonka vetää tietotyön erityisasiantuntija Heljä Franssila Senaatti-kiinteistöt:ltä.

Helpotusta niskakipuihin ja infoähkyyn on siis luvassa, emmekä malta odottaa, millaisia tuloksia kokeilumme tuovat tullessaan! 💪

Kuulostavatko puuhamme myös sinun organisaatiollesi ajankohtaisilta ja tutuilta? Kerromme mielellämme lisää ja vaihdamme ajatuksia tästä(kin) ajankohtaisesta työelämän aiheesta.

Lisää linkin takana: https://bit.ly/GTK-2-0

#uusinormaalityö

-------------------------

How to take care of the ergonomics of body and mind while working location independently?

We are looking for an answer to this question in our GTK 2.0 - future location independent work - pilot. With that in mind, we will start a remote work ergonomics experiment, in which we will study the best remote work ergonomics solutions with the guidance of professionals together with a test group formed from GTK members. In addition, we will start a cognitive ergonomics training course, led by Heljä Franssila, a specialist in information work, from Senate Properties.

Therefore a relief from neck pain and brain overload is in sight, and we can't wait for the results of our experiments! 💪

Do our experiments also sound topical and familiar to your organization? We will happily to tell you more and exchange ideas on this current topic of the worklife.

Read more: http://bit.ly/GTK-2-0-EN

#newnormalwork

Miten pitää huolta kehon ja mielen ergonomiasta monipaikkaisessa työssä?

Tähän kysymykseen etsimme vastausta GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilotissamme. Sen tiimoilta aloitamme etätyön ergonomiakokeilun, jossa tutkimme GTK:laisista muodostuvan testiryhmän kanssa parhaita etätyöergonomiaratkaisuja ammattilaisten opastuksella. Lisäksi starttaamme kognitiivisen ergonomian kuntokuurin, jonka vetää tietotyön erityisasiantuntija Heljä Franssila Senaatti-kiinteistöt:ltä.

Helpotusta niskakipuihin ja infoähkyyn on siis luvassa, emmekä malta odottaa, millaisia tuloksia kokeilumme tuovat tullessaan! 💪

Kuulostavatko puuhamme myös sinun organisaatiollesi ajankohtaisilta ja tutuilta? Kerromme mielellämme lisää ja vaihdamme ajatuksia tästä(kin) ajankohtaisesta työelämän aiheesta.

Lisää linkin takana: https://bit.ly/GTK-2-0

#uusinormaalityö

-------------------------

How to take care of the ergonomics of body and mind while working location independently?

We are looking for an answer to this question in our GTK 2.0 - future location independent work - pilot. With that in mind, we will start a remote work ergonomics experiment, in which we will study the best remote work ergonomics solutions with the guidance of professionals together with a test group formed from GTK members. In addition, we will start a cognitive ergonomics training course, led by Heljä Franssila, a specialist in information work, from Senate Properties.

Therefore a relief from neck pain and brain overload is in sight, and we can't wait for the results of our experiments! 💪

Do our experiments also sound topical and familiar to your organization? We will happily to tell you more and exchange ideas on this current topic of the worklife.

Read more: http://bit.ly/GTK-2-0-EN

#newnormalwork

Maastotiedote: GTK suorittaa kenttäkauden alussa lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta Länsi-Suomessa ja Pirkanmaall...
11/06/2021
Grafiitin esiintymispotentiaalin kartoitusta Länsi-Suomessa | GTK

Maastotiedote: GTK suorittaa kenttäkauden alussa lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta Länsi-Suomessa ja Pirkanmaalla, loppukesästä myös Hämeessä ja Itä-Suomen alueella. Tutkimuksilla kartoitetaan grafiitin esiintymispotentiaalia osana GTK:n valtakunnallista Akkumineraaliprojektia.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) suorittaa lohkare-etsintää Länsi-Suomessa kesäkaudella 2021.

Arseeni on ihmisille ja ympäristölle haitallinen puolimetalli, jota esiintyy varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopan maatalou...
10/06/2021
Arseeniriskin hallinta on tärkeää Euroopan suurille maatalousmaille | GTK

Arseeni on ihmisille ja ympäristölle haitallinen puolimetalli, jota esiintyy varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopan maatalousmailla. GTK on ollut pitkään mukana kehittämässä ohjeistusta ja suosituksia maaperän, pintavesien ja maataloustuotteiden arseeniriskin hallintaan Euroopassa. #ympäristögeologia #tutkimus

Geologian tutkimuskeskuksen koordinoimassa AgriAs-hankkeessa selvitettiin arseenin esiintymistä ja riskinhallintamenetelmiä Euroopassa.

Lähes 11 milj. euron lisärahoitus tulevaisuuden kannalta tärkeälle konsortiolle. GTK mukana rakentamassa kestävää akkute...
09/06/2021
Geologian tutkimuskeskus mukana rakentamassa kestävää akkuteollisuutta – lähes 11 miljoonan euron rahoitus konsortiolle | GTK

Lähes 11 milj. euron lisärahoitus tulevaisuuden kannalta tärkeälle konsortiolle. GTK mukana rakentamassa kestävää akkuteollisuutta. Aalto University Business Finland #akkustrategia #kestäväkehitys #maammehyväksi #akkumineraalit #BATCircle

Uncategorized9.6.2021 Geologian tutkimuskeskus mukana rakentamassa kestävää akkuteollisuutta – lähes 11 miljoonan euron rahoitus konsortiolle Akkumetallien tarve kasvaa vauhdilla kuluttajaelektroniikan, sähköautojen ja sähkön varastoinnin yleistyessä. Geologian tutkimuskeskus GTK on mukan...

NaStA-projektissa kartoitetaan Pietarin historiallisen keskustan luonnonkivien louhintapaikkoja Suomessa ja selvitetään ...
08/06/2021
Luonnonkivimarkkinoita elvytetään lähialueyhteistyöhankkeessa | GTK

NaStA-projektissa kartoitetaan Pietarin historiallisen keskustan luonnonkivien louhintapaikkoja Suomessa ja selvitetään kivien saatavuutta ja käsittelyä #UNESCO #maailmanperintö kohteen restauroinnissa. Kesän 2021 maastotöissä kartoitetaan Virolahden seudun vanhat louhimoalueet. #geologia #luonnonkivi

GTK:n koordinoimassa NaStA-projektissa kartoitetaan Virolahden seudun sekä muut historialliset louhimoalueet Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Miten voisimme hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla pandemia-ajan kokemuksista ja kehittää työtapojamme uutta normaali...
02/06/2021

Miten voisimme hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla pandemia-ajan kokemuksista ja kehittää työtapojamme uutta normaalia vastaavaksi (ja jopa sitä paremmaksi)? 💭

Tätä mietimme GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilotissa, josta kirjoitimme myös Geologisen seuran Geologi-lehden numerossa 2/2021. Jutussa ryhmäpäällikkömme Tuija Vähäkuopus kertoo, mitä hän odottaa tulevaisuuden monipaikkaiselta työltä.

"Tulevaisuuden työelämä kuulostaa houkuttelevalta ja odotan innolla, että monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus ovat pian osa meidän kaikkien arkea."

👉 Lue Tuijan ja kahden muun geologimme haastattelu täällä: https://bit.ly/gtk2-0-geologi-lehti

#uusinormaalityö #newnormalwork

Miten voisimme hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla pandemia-ajan kokemuksista ja kehittää työtapojamme uutta normaalia vastaavaksi (ja jopa sitä paremmaksi)? 💭

Tätä mietimme GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilotissa, josta kirjoitimme myös Geologisen seuran Geologi-lehden numerossa 2/2021. Jutussa ryhmäpäällikkömme Tuija Vähäkuopus kertoo, mitä hän odottaa tulevaisuuden monipaikkaiselta työltä.

"Tulevaisuuden työelämä kuulostaa houkuttelevalta ja odotan innolla, että monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus ovat pian osa meidän kaikkien arkea."

👉 Lue Tuijan ja kahden muun geologimme haastattelu täällä: https://bit.ly/gtk2-0-geologi-lehti

#uusinormaalityö #newnormalwork

Lämpimästi tervetuloa kesäharjoittelijat GTK:lle ympäri Suomen! #vastuullinenkesäduuni -kampanjan mukaisesti haluamme an...
01/06/2021
Vastuullinen kesäharjoittelu kiinnostaa – Geologian tutkimuskeskukselle 32 harjoittelijaa | GTK

Lämpimästi tervetuloa kesäharjoittelijat GTK:lle ympäri Suomen! #vastuullinenkesäduuni -kampanjan mukaisesti haluamme antaa mielekkäitä harjoittelupaikkoja alasta kiinnostuneille sekä hoitaa sen erinomaisesti. #GTKpeople #vkd21 #kesätyö

Uutinen1.6.2021 Vastuullinen kesäharjoittelu kiinnostaa – Geologian tutkimuskeskukselle 32 harjoittelijaa Geologian tutkimuskeskus GTK tarjoaa vuosittain useita kesäharjoittelupaikkoja geoalan opiskelijoille. Organisaatio kiinnostaa, sillä tänä vuonna hakemuksia tuli viime vuoteen verrattuna ...

Maastotiedote: GTK suorittaa kallioperätutkimusta Kiteen, Parikkalan, Savonlinnan ja Tohmajärven alueella kesällä 2021. ...
31/05/2021
Kallioperätutkimusta Kiteen ja Tohmajärven alueella | GTK

Maastotiedote: GTK suorittaa kallioperätutkimusta Kiteen, Parikkalan, Savonlinnan ja Tohmajärven alueella kesällä 2021. Tutkimus on osa GTK:n valtakunnallista akkumineraaliesiintymiä selvittävää projektia.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee kallioperätutkimusta Kiteen, Parikkalan, Savonlinnan ja Tohmajärven alueella kesällä 2021.

Maastotiedote: GTK suorittaa taajamageokemiallisia taustapitoisuuskartoituksia Porin alueella kesällä 2021. Näytteenotto...
28/05/2021
Taajamageokemialliset taustapitoisuuskartoitukset Porin alueella | GTK

Maastotiedote: GTK suorittaa taajamageokemiallisia taustapitoisuuskartoituksia Porin alueella kesällä 2021. Näytteenottopisteet keskittyvät Porin vanhan keskustan, Noormarkun keskustan sekä Pihlavan alueelle.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperänäytteitä Porin alueella kesällä 2021.

Happamat sulfaattimaat ovat Suomessa mittava ja erityisesti rannikkoalueilla merkittävä ympäristöongelma. GTK:n Happamat...
28/05/2021

Happamat sulfaattimaat ovat Suomessa mittava ja erityisesti rannikkoalueilla merkittävä ympäristöongelma. GTK:n Happamat sulfaattimaat karttapalvelu tukee haittavaikutusten hallintaa ja toimien kohdentamista mm. vesiensuojelussa, rakentamisessa ja maataloudessa. Aineistopalvelu esittelyssä Tulanetin #tutkimusinfrastruktuurit kampanjassa. #maammehyväksi #tutkimus 👉 https://bit.ly/3vyv9hB

Happamat sulfaattimaat ovat Suomessa mittava ja erityisesti rannikkoalueilla merkittävä ympäristöongelma. GTK:n Happamat sulfaattimaat karttapalvelu tukee haittavaikutusten hallintaa ja toimien kohdentamista mm. vesiensuojelussa, rakentamisessa ja maataloudessa. Aineistopalvelu esittelyssä Tulanetin #tutkimusinfrastruktuurit kampanjassa. #maammehyväksi #tutkimus 👉 https://bit.ly/3vyv9hB

Kirjoitimme GTK 2.0 -pilotistamme Suomen Geologinen Seura / Geological Society of Finland Geologi-lehden numeroon 2/2021...
27/05/2021

Kirjoitimme GTK 2.0 -pilotistamme Suomen Geologinen Seura / Geological Society of Finland Geologi-lehden numeroon 2/2021. Jutussa kolme GTK:laista kertoo, millä mielin siirtyivät vuosi sitten kotikonttoreille, miten etätyöt ovat sujuneet ja mitä odottavat tulevaisuudelta.

Yksikönpäällikkömme Jouko Nieminen siirtyi etätöihin innolla ja on nauttinut kotona työskentelystä, vaikkei se aina täysin vaivatonta olekaan. Tulevaisuudelta hän odottaa paljon.

Miten meillä GTK:lla halutaan tehdä töitä tulevaisuudessa? Lue koko juttu: http://bit.ly/gtk2-0-geologi-lehti

#uusinormaalityö #newnormalwok

Kirjoitimme GTK 2.0 -pilotistamme Suomen Geologinen Seura / Geological Society of Finland Geologi-lehden numeroon 2/2021. Jutussa kolme GTK:laista kertoo, millä mielin siirtyivät vuosi sitten kotikonttoreille, miten etätyöt ovat sujuneet ja mitä odottavat tulevaisuudelta.

Yksikönpäällikkömme Jouko Nieminen siirtyi etätöihin innolla ja on nauttinut kotona työskentelystä, vaikkei se aina täysin vaivatonta olekaan. Tulevaisuudelta hän odottaa paljon.

Miten meillä GTK:lla halutaan tehdä töitä tulevaisuudessa? Lue koko juttu: http://bit.ly/gtk2-0-geologi-lehti

#uusinormaalityö #newnormalwok

Maastotiedote: GTK tekee geokemiallista taustapitoisuuskartoitusta Polvijärven ja Ilomantsin kuntien alueella Pohjois-Ka...
27/05/2021
Geokemiallista taustapitoisuuskartoitusta Polvijärven ja Ilomantsin kuntien alueella | GTK

Maastotiedote: GTK tekee geokemiallista taustapitoisuuskartoitusta Polvijärven ja Ilomantsin kuntien alueella Pohjois-Karjalassa kesällä 2021. Taustapitoisuustietoja voidaan hyödyntää mm. ympäristötutkimuksessa ja kaavoituksen suunnittelussa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee geokemiallista taustapitoisuuskartoitusta Polvijärven ja Ilomantsin kuntien alueella kesäkaudella 2021.

Metals play a key role role in the #digitalisation of society. The life cycle of electronics and the recyclability of me...
21/05/2021
Metals play a key role in digitalisation – their recyclability must be improved | GTK

Metals play a key role role in the #digitalisation of society. The life cycle of electronics and the recyclability of metals can and must be improved. GTK`s Senior Specialist Toni Eerola on increasing the recyclability and sustainable production of raw materials. #circulareconomy #research ➡️https://bit.ly/3oDimYM

The life cycle of electronics and the raw materials they contain can be lengthened, and their recyclability can be improved.

Uutta meillä: Getterät, GTK:n oma modernin työn teknologian edelläkävijätiimi! 🚩Getterät ovat työnteon teknologiasta (ku...
20/05/2021

Uutta meillä: Getterät, GTK:n oma modernin työn teknologian edelläkävijätiimi! 🚩

Getterät ovat työnteon teknologiasta (kuten MS Teamsista) kiinnostuneita GTK:laisia, jotka oppivat yhdessä uusista ominaisuuksista ja auttavat kollegoitaan teknologian haltuunotossa. Testaamme, jalkautuvatko uudet työkalut näin parhaiten meidän kaikkien arkeen.

Getterät ovat osa GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilottiamme. Pilotissa testaamme ja kehitämme ennakkoluulottomasti tulevaisuuden työn tekemisen tapoja valtionhallinnon edelläkävijänä. Lue lisää: http://bit.ly/GTK-2-0.

#uusinormaalityö
----------------------------------------------------------------

What's new with us: Getterät (the agile ones) - GTK's own pioneer team of modern work technology! 🚩

Getterät are GTK members interested in work technology (like MS Teams) who learn about new features together and help their colleagues take over the technology. We believe this is how the new tools are best implemented in our daily lives.

The Getterät concept is part of our GTK 2.0 - future location independent work - pilot. In the pilot, we will open-mindedly test and develop new ways of working as a pioneer of the central government.

#newnormalwork

Uutta meillä: Getterät, GTK:n oma modernin työn teknologian edelläkävijätiimi! 🚩

Getterät ovat työnteon teknologiasta (kuten MS Teamsista) kiinnostuneita GTK:laisia, jotka oppivat yhdessä uusista ominaisuuksista ja auttavat kollegoitaan teknologian haltuunotossa. Testaamme, jalkautuvatko uudet työkalut näin parhaiten meidän kaikkien arkeen.

Getterät ovat osa GTK 2.0 - tulevaisuuden monipaikkainen työ -pilottiamme. Pilotissa testaamme ja kehitämme ennakkoluulottomasti tulevaisuuden työn tekemisen tapoja valtionhallinnon edelläkävijänä. Lue lisää: http://bit.ly/GTK-2-0.

#uusinormaalityö
----------------------------------------------------------------

What's new with us: Getterät (the agile ones) - GTK's own pioneer team of modern work technology! 🚩

Getterät are GTK members interested in work technology (like MS Teams) who learn about new features together and help their colleagues take over the technology. We believe this is how the new tools are best implemented in our daily lives.

The Getterät concept is part of our GTK 2.0 - future location independent work - pilot. In the pilot, we will open-mindedly test and develop new ways of working as a pioneer of the central government.

#newnormalwork

Osoite

Vuorimiehentie 5
Espoo
02150

Yleistä tietoa

Muista nämä GTK:n Facebook-sivulla Olet tervetullut sivullemme keskustelemaan, kommentoimaan, kysymään ja ideoimaan. Virallisemmissa asioissa sinun tulee ottaa yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai postitse. Kirjoita asiallisesti ja muita osallistujia kunnioittaen. Kommenttien tulee liittyä käsiteltävään aiheeseen. Poistamme asiattomat, loukkaavat, valheellisiin väitteisiin perustuvat, uhkaavat sekä kaupalliset viestit ilman eri ilmoitusta. Häiriköiden pääsy sivuille voidaan tarvittaessa estää. GTK ei vastaa sivuilla kävijöiden kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksistä tai niiden sisällöstä. Geologian tutkimuskeskuksen sivua ylläpitää GTK:n viestintä yhdessä geologian asiantuntijoiden kanssa. Päivitämme sivuja ja vastaamme kommentteihin virka-aikana. ... Kom ihåg följande när du besöker GTK:s Facebooksida Du är välkommen att diskutera, kommentera, ställa frågor och framföra idéer på vår sida. I mer officiella ärenden ska du ta kontakt per e-post, telefon eller post. Var saklig och visa respekt för de övriga deltagarna när du skriver. Kommentarerna ska hänföra sig till det ämne som behandlas. Vi raderar osakliga, kränkande, hotfulla och kommersiella meddelanden och meddelanden som grundar sig på osanna påståenden utan att meddela detta separat. Vid behov kan vi förhindra åtkomst till vår sida för den som missbrukar sidan. GTK ansvarar inte för de åsikter, påståenden eller länkar eller innehållet i dessa som framförs i besökarnas kommentarer. Geologiska forskningscentralens Facebooksida upprätthålls av GTK:s kommunikationsavdelning i samarbete med experter på geologi. Vi uppdaterar sidan och svarar på kommentarer under tjänstetid.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Nettisivu

Tuotteet

www.gtk.fi
http://se.gtk.fi/
http://en.gtk.fi/

Geofoorumi-lehti: http://www.gtk.fi/ajankohtaista/painotuotteet/geofoorumi/
Magazine Geofoorumi: http://en.gtk.fi/news/printed_material/geofoorumi/

GTK:n uutiskirje: http://www.gtk.fi/ajankohtaista/media/uutiskirje/

Geologiaa kansantajuisesti: www.geologia.fi

Geologia tutuksi: www.gtk.fi/geologia
Mer om geologi: http://se.gtk.fi/geologi/

GTK:n verkkokirjasto/ Webbibliotek/ GTK library: https://gtk.verkkokirjasto.fi/

Hakku-hakupalvelu ja verkkokauppa: http://hakku.gtk.fi/
Hakku search service and GTK's online store: http://hakku.gtk.fi/en

GTK:n geonäyttelyt kertovat maapallon synnystä ja sen ilmiöistä, geologian yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä esittelevät GTK:n toimintaa.
http://www.gtk.fi/geologia/geonayttelyt/
...
GTKs geoutställningarna berättar om jordklotets tillkomst, olika fenomen på jorden och geologins betydelse i samhället och presenterar GTK:s verksamhet.
http://se.gtk.fi/geologi/geoutstallningar/

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Geologian tutkimuskeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Espoo :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

To my GeoColleaques I have copied my latest manuscript In Research Gate Considering geoparameters Vital to all life on earth: "Distribution of Nutrients in Finnish Precambrian Bedrock and their Presumed Relation to Vegetation, Population and Climate" It can be downloaded from page https://www.researchgate.net/publication/351869206_Distribution_of_Nutrients_in_Finnish_Precambrian_Bedrock-26-05-2021-TR (file: Distribution of Nutrients in Finnish Precambrian Bedrock-26-05-2021-TR)
To my Geocolleaques: My notes on Rare Earth Elements in Finland:
GTKn Senioripuolen askareita:
Suomen kallioperän koboltin pitoisuusvaihteluista ja malmipotentiaalista: Areal Distribution and Prospectivity of Cobalt in Finnish Precambrian Bedrock by: Tapio Ruotoistenmäki Ruotoistenmäki, T. 2020. Areal Distribution and Prospectivity of Cobalt in Finnish Precambrian Bedrock. Materia-Journal. 3-2020. 30-36. In:https://vuorimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/09/Materia3_20.pdf and https://www.researchgate.net/publication/344304925_Areal_Distribution_and_Prospectivity_of_Cobalt_in_Finnish_Precambrian_Bedrock
mikä kivi löytäpaikka viitasaari
Haluaisin tietää, onko tälle jotain tieteellistä perustetta että shungiitti puhdistaisi vettä, vai onko se vain uskomus? Onko shungiitti mineraali, vai jotain muuta?
Koboltista Koska koboltin etsintä ja malmipotentiaalin arviointi on nykyään hyvinkin ajankohtaista, poimin viimeisimmistä raporteistani kobolttia koskevat alueelliset jakauma- ja ennustekartat erilliseen yhteenvetoon:
Ennustekarttoja / Prospectivity maps: This study is a continuation to my reports presented in Ruotoistenmäki (2015, 2017, 2019b, 2019c), considering the association of Finnish ore deposits (including mineralizations and occurrences), variations in their chemistry, geophysics and lineament density (fractures in topography). In this study, I use combined data interpolated from the Geological Survey of Finland (GTK) databases for preparing ‘prospectivity maps’ for selected examples of metallic and non-metallic deposits. Moreover, I consider the statistical reliability (usability) of the maps, their main characteristic parameter combinations and rock type associations. The data are processed and analyzed using my toolpack ‘TrTarget’, which I prepared for locating targets for mineral prospecting in Finland (Ruotoistenmäki, 2017). The elements considered here are those, considered as strategically important for use e.g. in electric components, in battery, computer, telecommunication and engine industry - including Rare Earth Elements (REE). I also present a test version considering variations of major nutrient elements in Finnish bedrock and their relation to present day vegetation and forest growth. Moreover, I test the method for analyzing ore mineral associations connected with granitic and adakitic rock types.
Moi. Osaatteko kertoa, miksi gravitaatio heikkenee kraaterissa? T. Utelias Helsingistä Pitkään etsityn Aasian jättimeteoriitin törmäyskraatteri löytyi lopulta Laosista https://www.hs.fi/tiede/art-2000006374821.html?share=7eacdb513726263d5336d46bf2ec4234
mikähn kivi on kyseessä?
GTKn tutkimusohjelmiin: "Medical Geology and its Relevane in Africa" by Hassina Mouri:
Moi mikähän se tämä kiveä kevyempi mahtaa olla?!