Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus tuottaa ratkaisuja kestävämpään kasvuun. For Earth and for Us. GTK:n päätoimipaikka sijaitsee Espoossa.
(11)

Muut toimipaikat: Kokkola, Kuopio, Outokumpu ja Rovaniemi. Yhteystiedot: www.gtk.fi/gtk/organisaatio/yhteystiedot/..
GTK:s huvudkontor ligger i Esbo. Andra kontoren: Karleby, Kuopio, Outokumpu och Rovaniemi. Kontaktsinformation: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/kontakta/

Hyvää YK:n päivää! YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät myös maailman raaka-ainevarannot ja niiden luokittel...
24/10/2023

Hyvää YK:n päivää! YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät myös maailman raaka-ainevarannot ja niiden luokittelu yhteismitallisesti. Tähän on kehitetty raaka-aineluokittelusysteemi United Nations Framework Classification for Resources (UNFC), jonka myös EU on ottanut luokittelujärjestelmäkseen. Lue lisää luokittelusta ja GTK:n roolista:
https://www.gtk.fi/ajankohtaista/euroopan-raaka-ainevarantojen-luokittelu-kestavan-kehityksen-tavoitteiden-mukaisesti-etenee-geologian-tutkimuskeskus-mukana-ohjeistuksen-tekemisessa/
***
Happy United Nations Day! The UN Sustainable Development Goals also relate to the world's raw material reserves and their classification in proportion. A United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) has been developed for this purpose, which the EU has also adopted as its classification system. Read more about classification and GTK's role

https://www.gtk.fi/en/current/the-european-classification-of-mineral-raw-materials-in-line-with-the-sustainable-development-goals-is-proceeding-the-geological-survey-of-finland-participated-in-the-preparation-of-unfc-gui/

United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) on YK:n alainen raaka-aineluokittelusysteemi, jonka tarkoituksena on yhteismitallistaa maailman raaka-ainevarannot YK:n kestävän kehityksen…

GTKtrainee-ohjelma on alkanut! ✅ Toivotimme lokakuun alussa tervetulleeksi kuusi traineeta, jotka tulevat työskentelem...
18/10/2023

GTKtrainee-ohjelma on alkanut! ✅ Toivotimme lokakuun alussa tervetulleeksi kuusi traineeta, jotka tulevat työskentelemään seuraavien 15 kuukauden ajan geoaineistojen, hydrogeologian ja merigeologian osaamisaloilla mentoreidensa ohjauksessa.

Näin tuoreet traineet muun muassa kommentoivat ohjelman alkutunnelmia:

"Olen päässyt tutustumaan sekä GTK:n toimintaan ja uusiin työkavereihin että perehtymään substanssiosaamiseen muun muassa kalliopohjavesiin liittyen."

"Ohjelman ensimmäiset viikot ovat olleet työntäytteisiä, vaikkakin osa asioista onkin tuttuja jo kesän harjoittelusta."

"On ollut ilo tulla porukkaan, jossa otetaan avosylin vastaan. -- Hienoa päästä osaksi GTK:n asiantuntijajoukkoa!"

Tervetuloa traineet! Jaamme tunnelmia ohjelman varrelta verkkosivuillamme ja someissamme.

Geologian tutkimuskeskus GTK toivotti lokakuun alussa tervetulleeksi kuusi traineeta GTKtrainee-koulutus- ja uraohjelmaansa.

Mitä hyötyä tutkimusinfrastruktuureista on yhteiskunnalle? Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet järjestää tähän pure...
16/10/2023

Mitä hyötyä tutkimusinfrastruktuureista on yhteiskunnalle? Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet järjestää tähän pureutuvan tapahtuman. Mukana myös GTK.

Tulanetin 2023 infrapäivän teemana on tutkimusinfrastruktuurien palvelujen löydettävyys ja hyödyntäminen. Mitä saadaan aikaan palveluja ja datoja yhdistämällä?

Viimeiset hakupäivät ovat käynnissä johtajarekryssämme! ⌛ Raaka-aineiden saatavuus -kokonaisuutemme käynnistyy ensi vuod...
14/10/2023

Viimeiset hakupäivät ovat käynnissä johtajarekryssämme! ⌛ Raaka-aineiden saatavuus -kokonaisuutemme käynnistyy ensi vuoden alusta, ja haemme kokenutta ja asiantuntevaa johtajaa sen puikkoihin.

Raaka-aineiden saatavuus on toinen kahdesta operatiivisesta vastuualueesta, jotka luomme uuden strategiamme (2024-2027) toteuttamisen tueksi. Vastuualueeseen tulee kuulumaan kolme yksikköä: geofysiikan ratkaisut, kiertotalouden ratkaisut ja mineraalitalouden ratkaisut.

Johtaja osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn, johtaa vastuualueen toimintaa strategiaan pohjautuen, luo suuntaviivat vastuualueen yksiköiden vuosisuunnitteluun ja vastaa tavoitteiden saavuttamisesta tiiviissä yhteistyössä yksiköiden päälliköiden kanssa.

Tehtävässä korostuu saumaton yhteistyö toisen operatiivisen vastuualueen (ympäristön kestävä käyttö) johtajan sekä GTK Mintecin laboratorio- ja koetehdaskokonaisuuden kehittämisen asiantuntijoiden kanssa.

Odotamme johtajalta muun muassa tuntemusta vastuualueeseen kuuluvista aihepiireistä mineraalisten raaka-aineiden tutkimuksen ja mineraalialan arvoketjussa.

Haku päättyy tulevana maanantaina 16.10. klo 16.15. Lue lisää ja hae linkin takaa. 👇

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden…

Finnish research consortium pioneers AI breakthrough in sustainable mineral exploration. AIMEX seeks to leverage advance...
13/10/2023

Finnish research consortium pioneers AI breakthrough in sustainable mineral exploration. AIMEX seeks to leverage advanced machine learning techniques to revolutionize mineral prospectivity mapping.
Suomen ympäristökeskus SYKE Turun yliopisto - University of Turku Business Finland

NewsInformation SolutionsCircular EconomyBattery Minerals13.10.2023 Finnish Research Consortium Pioneers AI Breakthrough in Sustainable Mineral Exploration with €5.6 Million Project The partnership of the Geological Survey of Finland (GTK), the University of Turku, the Finnish Environment Institut...

Exploration and Mining Highlights -kooste on julkaistu ja sen voi tilata. Se keskittyy malminetsintä- ja kaivosteollisuu...
12/10/2023

Exploration and Mining Highlights -kooste on julkaistu ja sen voi tilata. Se keskittyy malminetsintä- ja kaivosteollisuuteen Suomessa tuoden esille viimeaikaisia tapahtumia erilaisien teemojen ympäriltä.

Exploration and Mining Highlights -kooste on julkaistu. Se keskittyy malminetsintä- ja kaivosteollisuuteen Suomessa tuoden esille viimeaikaisia tapahtumia erilaisien teemojen ympäriltä.

Meri Wiberg suoritti geologian pro gradu -tutkielmansa GTK:lla työskennellessään. Vastavalmistunut maisteri kertoo tutki...
12/10/2023

Meri Wiberg suoritti geologian pro gradu -tutkielmansa GTK:lla työskennellessään. Vastavalmistunut maisteri kertoo tutkimusaiheestaan, mineralogian hyödyntämisestä geoenergiapotentiaalin tunnistamisessa, sekä kokemuksiaan työn ja tutkielman kirjoittamisen yhdistämisestä.

Meri Wiberg kertoo, mikä helpotti työn ja tutkielman kirjoittamisen yhdistämistä ja innosti geoenergiaan liittyvän tutkimusaiheen valinnassa.

11/10/2023

Why become a geologist?

Our Senior Scientist Tegist Chernet talks with Stacy Hope (Women In Mining UK (WIM UK) about how she ended up in the field of geoscience.

The interview was done earlier this year in Mining Indaba.

Today we celebrate International Geodiversity Day🌍 Understanding the links between geodiversity and biodiversity are ess...
06/10/2023

Today we celebrate International Geodiversity Day🌍 Understanding the links between geodiversity and biodiversity are essential in tackling global biodiversity loss. Geodiversity underpins all our environments and ecosystems, and we cannot protect biological diversity without conserving the geological habitat.

Are you ready for FEM? The Fennoscandian Exploration & Mining conference will be held in Levi on 31 October – 2 November...
05/10/2023

Are you ready for FEM? The Fennoscandian Exploration & Mining conference will be held in Levi on 31 October – 2 November, and it will be organized for the 14th time this year.

We are participating the event with our top experts from different fields of geology, you will find us at the booth A3. See you in Levi!https://femconference.fi/

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen ja kiertotalouteen liittyvä...
03/10/2023

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen ja kiertotalouteen liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Samaan aikaan louhittujen materiaalien kysyntä on kasvussa. Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä yrityspartnerit jatkavat tutkimusyhteistyötä kestävän kaivostoiminnan ja sen kiertotalouden tukemiseksi.

UutinenKiertotalous3.10.2023 Rikastushiekasta vähähiilinen täyttömateriaali kaivosalueille ja korvaamaan betonia – tutkimus kestävän kaivostoiminnan tukemiseksi jatkuu Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen ja kiertotalouteen l...

02/10/2023

Suomen kova kallioperä ei ole helpoin kohde porata syvempiä geotermisiä energiakaivoja. Samuli Salmela kertoi Geoenergiapäivässä, miten Geomachine Oy ja QHeat ovat yhteistyössä pyrkineet ratkaisemaan poraukseen liittyviä haasteita.

02/10/2023

Geoenergian tutkimuksella on iso merkitys Helenin uusien energiaratkaisujen suunnittelussa. Geoenergiatuotannon kustannustehokkuuden ja teknologian hyötysuhteen parantaminen ovat keskeisiä tekijöitä, kertoo Sami Mustonen Heleniltä.

Geoenergiapäivän järjestivät yhteistyössä GTK, Suomen Geoenergiakeskus & Poratek ry.

Haluatko olla mukana vauhdittamassa siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan? 🌱 Etsimme kokenutta johtajaa vastaa...
30/09/2023

Haluatko olla mukana vauhdittamassa siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan? 🌱
Etsimme kokenutta johtajaa vastaamaan raaka-aineiden saatavuus -kokonaisuudesta!

Raaka-aineiden saatavuus on toinen kahdesta operatiivisesta vastuualueesta, jotka luomme uuden strategiamme (2024-2027) toteuttamisen tueksi. Vastuualueeseen tulee kuulumaan kolme yksikköä: geofysiikan ratkaisut, kiertotalouden ratkaisut ja mineraalitalouden ratkaisut.

Johtaja osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn, johtaa vastuualueen toimintaa strategiaan pohjautuen, luo suuntaviivat vastuualueen yksiköiden vuosisuunnitteluun ja vastaa tavoitteiden saavuttamisesta tiiviissä yhteistyössä yksiköiden päälliköiden kanssa.

Tehtävässä korostuu saumaton yhteistyö toisen operatiivisen vastuualueen (ympäristön kestävä käyttö) johtajan sekä GTK Mintecin laboratorio- ja koetehdaskokonaisuuden kehittämisen asiantuntijoiden kanssa.

Odotamme johtajalta muun muassa tuntemusta vastuualueeseen kuuluvista aihepiireistä mineraalisten raaka-aineiden tutkimuksen ja mineraalialan arvoketjussa.

Olisitko sinä hakemamme henkilö? Lue lisää tehtävästä linkin takaa ja hae viimeistään maanantaina 16.10. klo 16.15 mennessä. 👇

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden…

29/09/2023

Geoenergiassa on meneillään muutos kiinteistökohtaisista ratkaisuista kohti alueellista tuotantoa. Erika Salmenvaara kertoi Geoenergiapäivässä, miten QHeat toteuttaa keskisyviä lämpökaivoja mm. kaukolämmön tuotantoon.

29/09/2023

Mitä uutta geoenergian alalla? Syvemmälle on porattava ja yhteistyön merkitys alan kehittämisessä korostuu. Nina Leppäharju GTK:lta ja Asmo Huusko Poratekilta kertovat Geoenergiapäivän tunnelmia.

Geoenergiapäivän järjestivät yhteistyössä GTK, Suomen Geoenergiakeskus & Poratek ry🤝

Liputamme kestävän kehityksen puolesta🌍Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistämällä 🔹kiertotalouden tutkimust...
25/09/2023

Liputamme kestävän kehityksen puolesta🌍

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistämällä
🔹kiertotalouden tutkimusta
🔹vähähiilisen energian osuuden kasvua
🔹pohjaveden kestävää käyttöä
🔹geoympäristön kestävyyttä
🔹kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta

Raaka-aineomavaraisuus, ympäristövaikutusten vähentäminen, hiilineutraali energia – Geologian tutkimuskeskuksen uusi str...
20/09/2023

Raaka-aineomavaraisuus, ympäristövaikutusten vähentäminen, hiilineutraali energia – Geologian tutkimuskeskuksen uusi strategia vastaa aikamme haasteisiin.

Raw material self-sufficiency, environmental impact reduction, carbon-neutral energy — new strategy of Geological Survey of Finland addresses the challenges of our time

https://www.gtk.fi/en/current/raw-material-self-sufficiency-environmental-impact-reduction-carbon-neutral-energy-new-strategy-of-geological-survey-of-finland-addresses-the-challenges-of-our-time/

Uutinen20.9.2023 Raaka-aineomavaraisuus, ympäristövaikutusten vähentäminen, hiilineutraali energia – Geologian tutkimuskeskuksen uusi strategia vastaa aikamme haasteisiin Tulevaisuuden maailmassa hiilineutraalin energian ja hiilinielujen tarve kasvaa, raaka-aine- ja materiaaliomavaraisuus koro...

Lupaavia tuloksia pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvista kaivannaisjätealueiden peitto- ja maisemointiratkaisuista, joiss...
13/09/2023

Lupaavia tuloksia pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvista kaivannaisjätealueiden peitto- ja maisemointiratkaisuista, joissa hyödynnetään biohiiltä.

🔹 Sitoi maata paikalleen
🔹 Eroosio pieneni
🔹 Veden suotautuminen väheni
🔹 Paikallinen biokiertotalous hyötyy

GTK tutki yhdessä Luonnonvarakeskus kanssa.

Perinteisesti kaivosten rikastushiekka- ja sivukivialueet on peitetty moreenikerroksella. Peittämisen tavoitteena on estää kaivannaisjätteiden mahdollisesti sisältämien sulfidien hapettuminen…

Merenpohjan tieteellinen tutkimuskairaus löysi dynaamista hiilen kiertoa Japanin hautavajoamassa. Syvänmeren haudat, joi...
12/09/2023

Merenpohjan tieteellinen tutkimuskairaus löysi dynaamista hiilen kiertoa Japanin hautavajoamassa. Syvänmeren haudat, joiden syvimmät osat sijaitsevat niin kutsutussa hadaalivyöhykkeessä, ovat maapallon tutkimattomin ympäristö. Kansainvälinen tutkimusryhmä keräsi ensimmäistä kertaa pitkiä sedimenttinäytteitä hautavajoaman pohjasta. Tulokset antavat uutta tietoa hiilen kierrosta hautavajoaman sedimenteissä.

Kansainvälinen tutkimusryhmä keräsi ensimmäistä kertaa pitkiä sedimenttinäytteitä Japanin hautavajoaman pohjasta.

Volcanic Ash Is Similar to the Moon Soil (Regolith) – What Does It Mean for Science and Innovations?Volcanic ash is ofte...
11/09/2023

Volcanic Ash Is Similar to the Moon Soil (Regolith) – What Does It Mean for Science and Innovations?

Volcanic ash is often considered to be a liability for the area over which it is spread. The La Palma eruptions in 2021 prompted researchers to think of imaginative and innovative solutions for using volcanic ash for beneficial purposes.

Article11.9.2023 Volcanic Ash Is Similar to the Moon Soil (Regolith) – What Does It Mean for Science and Innovations? Volcanic ash is often considered to be a liability for the area over which it is spread. The La Palma eruptions in 2021 prompted GTK researchers to think of imaginative and innovat...

GTK:n sisäiset tiede- ja innovaatiopäivät huipentuivat geologiseen ekskursioon Uutelanniemeen Helsingissä.GTK’s internal...
06/09/2023

GTK:n sisäiset tiede- ja innovaatiopäivät huipentuivat geologiseen ekskursioon Uutelanniemeen Helsingissä.

GTK’s internal Science and Innovation days ended today with an excursion to Uutelanniemi in Helsinki. It hosts remarkable structural geological outcrops. The participants explored them and the relevance of structural geological studies in geothermal energy research. Aku Heinonen opened the excursion and then the group was guided by Jon Engström and Alan Bischoff.

Ryhmäpäällikkö, ohjelmistosuunnittelija, hankinta-asiantuntija, tutkija... Meillä työskennellään monenlaisissa työnkuvis...
04/09/2023

Ryhmäpäällikkö, ohjelmistosuunnittelija, hankinta-asiantuntija, tutkija... Meillä työskennellään monenlaisissa työnkuvissa monenlaisilla tehtävänimikkeillä!

GTK:laiset ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin.

Huipputason laboratorio-osaajat, tiedonhallinnan asiantuntijat ja tutkimusta avustavat henkilöt mahdollistavat tutkimustyömme.

​Joukostamme löydät myös muun muassa viestinnän, henkilöstö- ja taloushallinnon, ICT:n, asianhallinnan ja lakiasioiden asiantuntijoita.

Kuulumme Oikotie Työpaikat Vastuullinen työpaikka –yhteisöön ja olemme sitoutuneet vastuullisen työpaikan periaatteisiin.

Meitä on jo lähes 450. Haluaisitko sinä tulla mukaan joukkoomme työskentelemään Maamme hyväksi? Lue lisää meillä työskentelystä ja seuraa avoimia työpaikkojamme täällä: https://www.gtk.fi/ura-gtkssa/.

Mineral value chains and mining was on the table at Mining Expo & Conference in Namibia this week.Finnish delegation vis...
01/09/2023

Mineral value chains and mining was on the table at Mining Expo & Conference in Namibia this week.

Finnish delegation visited mine sites, observing the status and the future possibilities in relation to responsible mining, re-mining and developing mineral value chains in Namibia.

Aleksi Salo from GTK gave a presentation about the value chains of battery minerals from a geological point of view.

Finnish companies and research institutions have been engaged in projects in Namibia and Africa for decades. One of the main goals is to support developing the mining sector towards a more sustainable future. What comes to responsible mine environment management, our world-leading mineral processing test facilities at GTK Mintec is an important piece of that equation globally.

Tänään vietetään 🌊 Satu, Joonas & Aarno GTK:lta kertovat merenpohjan sedimenteistä ja rautamangaanisaostumista ja mitä ...
31/08/2023

Tänään vietetään 🌊 Satu, Joonas & Aarno GTK:lta kertovat merenpohjan sedimenteistä ja rautamangaanisaostumista ja mitä ne paljastavat meriympäristön historiasta, ehkä tulevaisuudestakin. Tutkimusalus Arandan avoimet ovet ja Itämeritoimijat Pakkahuoneenlaiturilla klo 19 asti.

Miltä näyttää kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologioiden tulevaisuus? Siitä keskustellaan Kokkola Material We...
28/08/2023

Miltä näyttää kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologioiden tulevaisuus? Siitä keskustellaan Kokkola Material Week -tapahtumassa marraskuussa. GTK myös mukana. https://materialweek.fi/

Hyvää Suomen luonnon päivää💚 Suomen luontoon ja sen geologiaan johdattelee eri puolilla maata sijaitsevat UNESCOn geopar...
26/08/2023

Hyvää Suomen luonnon päivää💚 Suomen luontoon ja sen geologiaan johdattelee eri puolilla maata sijaitsevat UNESCOn geoparkit. Geoparkeissa voi kokea ja nähdä, miten muinaiset geologiset tapahtumat ovat muovanneet Suomen luontoa.

UNESCO Global Geopark -kohteet ovat eri puolilla maailmaa sijaitsevia, geologisesti arvokkaita alueita.

Miltä Suomi näyttää maanpinnan alla? Maankuoren ylimmän osan -malli antaa kiinnostavan kuvan Suomen kallioperästä.   ...
24/08/2023

Miltä Suomi näyttää maanpinnan alla? Maankuoren ylimmän osan -malli antaa kiinnostavan kuvan Suomen kallioperästä.

BlogiTietoratkaisut24.8.2023 Suomen maankuoren ylimmän osan 3D-malli katsoo maanpinnan alle Malli on yleisluontoinen 3D-kuvaus Suomen maankuoren ylimmästä osasta. Kokonaisuudessaan malli ulottuu vähintään 20 km:n syvyyteen. Se perustuu pääasiallisesti jo olemassa olevaan geologiseen dataan j...

Geologian osaamista tarvitaan Kuussakin. Esim: veden ja hapen erottamiseen Kuun pintaa peittävästä irtomaasta, kasvien k...
24/08/2023

Geologian osaamista tarvitaan Kuussakin. Esim: veden ja hapen erottamiseen Kuun pintaa peittävästä irtomaasta, kasvien kasvattamiseen, kuuaseman rakennuspalikoiden sekä työkalujen rakentamiseen tarvittavien mineraalien ja alkuaineiden tutkimiseen ja talteenottoon.

Tule kuulemaan lisää huomenna Espoo-päivän tapahtumaamme klo 12-17 https://www.gtk.fi/tapahtuma/takaisin-kuuhun-geologian-tutkimuskeskuksen-kanssa-espoo-paiva-2023/

Todelliset innovaatiot syntyvät helpommin, kun resurssit ovat rajalliset sanoo yrittäjämäisen askartelun teoria (Bricolage Theory of Entrepreneurship). Sen mukaan, jos henkilöllä on innovoitaessa…

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen Kuusamon Kouvervaaran vettä vuotavista kairausputkista. GTK on selvitt...
22/08/2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen Kuusamon Kouvervaaran vettä vuotavista kairausputkista. GTK on selvittänyt vuosina 2019–2022 alueen putkien sijainteja, veden laatua sekä niiden alapuolisten purovesien ja -sedimenttien laatua. GTK suorittaa jatkotutkimukset ja tehtävät ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.

GTK tutki 1980-luvulla Kuusamon Kouvervaaran uraaniesiintymää kairauksilla. Kairauksista jäi paikalle kairausreikien yläosaan asennettuja kairausputkia. Kairausputken avulla kairausreiät voidaan pitää…

10, 9, 8... enää hetki aikaa hakea GTKtrainee-ura- ja koulutusohjelmaamme! 📣Geo- ja ympäristöalan opiskelija tai vastava...
21/08/2023

10, 9, 8... enää hetki aikaa hakea GTKtrainee-ura- ja koulutusohjelmaamme! 📣

Geo- ja ympäristöalan opiskelija tai vastavalmistunut: viimeisiä hetkiä viedään. GTKtrainee-ohjelmamme haku on auki enää huomiseen 22.8. klo 16.15 saakka. Sen jälkeen käynnistämme haastattelut, jotta uudet traineet voivat aloittaa 15 kuukautta kestävän ohjelman heti lokakuun alussa.

Tarjoamme työpaikan ja tehtävät, jotka valmistavat tuoreet osaajat tulevaisuuteen. GTKtraineen aikana osallistujat saavat laadukasta, toiveet ja tarpeet huomioonottavaa perehdytystä ja ohjausta, joka auttaa syventämään asiantuntemusta omalla tutkimusalueella. Traineen tehtävä on korkeakouluharjoittelijan tehtävää vaativampi sisällöltään ja myös palkkaus on harjoittelijan palkkaa korkeampi.

Koulutusohjelma voi johtaa vakituiseen työpaikkaan GTK:ssa – tarvitsemme tulevaisuuden osaajia tekemään töitä Maamme hyväksi.

Lue lisää ja hae tämän linkin takaa: https://www.gtk.fi/gtk/ura-gtkssa/gtktrainee-ohjelma/.

Oikotie Työpaikat

Ohoi hydrogeologiasta kiinnostunut opiskelija tai vastavalmistunut! 💧 Meillä on sinulle töitä tarjolla.Etsimme kahta tra...
16/08/2023

Ohoi hydrogeologiasta kiinnostunut opiskelija tai vastavalmistunut! 💧 Meillä on sinulle töitä tarjolla.

Etsimme kahta traineeta hydrogeologiaan liittyviin tehtäviin GTKtrainee-ohjelmaan 1.10. alkaen.

1. trainee työskentelee Vesiratkaisut-yksikössämme kenttätutkimuspainotteisena geologina. Tehtäviin kuuluu mm.:
🔹 maa- ja kallioperän pohjavesitutkimuksissa hyödynnettäviin hydrogeologisiin mittausmenetelmiin perehtymistä ja käyttöä
🔹 tutkimusten tulosten tulkintaa
🔹 mittausmenetelmien kehittämistä
🔹 maastotyöprojektien suunnittelua ja johtamista

2. trainee puolestaan tulee majailemaan Energia ja rakentamisen ratkaisut -yksikössämme. Tehtäviin kuuluu mm.:
🔹 perehtymistä kalliopohjavesien tutkimusmenetelmiin, ominaisuuksiin ja virtausreitteihin.
🔹 perehtymistä kairanrei’istä tehtäviin kalliopohjavesinäytteenottoihin ja hydrogeologisiin tutkimuksiin sekä tulosten analysointiin.
🔹 paneutumista kallioperän rakoilun ja rakojen vedenjohtavuuden ymmärtämiseen

Hakuaika päättyy 22.8. klo 16.15. Hae ja tule tekemään töitä !

GTKtrainee on koulutus- ja uraohjelma uransa alussa oleville geo- ja ympäristöalan korkeakoulutetuille.

40 000 olympiamittaista uima-altaallista vettä löytyy Kurikan syväpohjavesiesiintymästä. Se kestää hyvin ilmastonmuutoks...
15/08/2023

40 000 olympiamittaista uima-altaallista vettä löytyy Kurikan syväpohjavesiesiintymästä. Se kestää hyvin ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten kuivia kausia ja runsaita sateita.

Mahdollisesti koko Pohjoismaiden suurimman pohjavesialueen ydin Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla vastaa pinta-alaltaan Turun kokoista kaupunkia, ja lepää yli miljardi vuotta vanhojen laaksojen pohjalla.

💧Meet us on site or join us and  for  2023 online session "Sustainable Water supply using Managed Aquifer Recharge (MA...
15/08/2023

💧Meet us on site or join us and for 2023 online session "Sustainable Water supply using Managed Aquifer Recharge (MAR)". Learn more about MAR as a secure and cost-effective way to manage water resources.

🔗 Online session details: https://bit.ly/457bnvy
Requires registration (for free)
📅 Sunday 20 August 2023, 17:00 - 17:30
📢 World Water Week, 20–24 August 2023: https://bit.ly/3KFTpI8

Kuu ja geologia ovat fokuksessa Espoo-päivänä 25.8. Tule katsomaan aitoa Kuukiveä ja tutustumaan mitä GTK tekee Kuututki...
14/08/2023

Kuu ja geologia ovat fokuksessa Espoo-päivänä 25.8. Tule katsomaan aitoa Kuukiveä ja tutustumaan mitä GTK tekee Kuututkimukseen liittyen. Geonäyttely on myös avoinna. GTK:n tutkimusprofessori Alan Butcher pitää lyhyitä tietoiskuja Kuu-aiheesta englanniksi.

Geologian tutkimuskeskus GTK on osallistunut vuosikymmenten ajan niin avaruuteen liittyviin tutkimuksiin kuin maan pinnallakin tapahtuviin tutkimuksiin – geologiaa tarvitaan monessa.

Opiskelija tai vastavalmistunut, mieliikö mielesi merelle? 🌊 Haemme kahta geo- ja ympäristöalan opiskelijaa merigeologia...
12/08/2023

Opiskelija tai vastavalmistunut, mieliikö mielesi merelle? 🌊

Haemme kahta geo- ja ympäristöalan opiskelijaa merigeologian traineeksi 1.10. alkavaan GTKtrainee-ohjelmaan.

Traineiden tehtäviin kuuluu:

🔹 osallistumista akustis-seismisen luotausaineiston ja näytteenottoaineiston keruuseen, käsittelyyn ja tulkintaan
🔹 pienistä asiakasprojektien tulkintatöistä vastaamista päävastuullisen ohjaajan tuella
🔹 tutkimusten raportointia, tulosten esittelyä asiakkaalle sekä tutkimustulosten julkaisua
🔹 työskentelyä Espoon toimistossa ja laboratoriossa sekä aluksilla kaikkialla Suomen merialueilla

Tarjoamme sinulle mm. asiantuntevaa ohjausta, mahdollisuuden kehittää ja kehittyä, monimuotoisen ja kansainvälisen työyhteisön sekä urapolun vakituiseen työpaikkaan (ohjelman päätyttyä trainee mahdollisesti vakinaistetaan hänelle suunniteltuun tavoitetehtävään).

Kiinnostuitko? Lue lisää linkin takaa ja hae viimeistään 22.8.!

GTKtrainee on koulutus- ja uraohjelma uransa alussa oleville geo- ja ympäristöalan korkeakoulutetuille.

Ryhmäpäällikkö Suvi Heinonen GTK:sta kertoo mitä kansainvälisessä tutkimusprojektissa tapahtuu kentällä ja millaisia men...
11/08/2023

Ryhmäpäällikkö Suvi Heinonen GTK:sta kertoo mitä kansainvälisessä tutkimusprojektissa tapahtuu kentällä ja millaisia menetelmiä käytämme. Radio Pooki haastattelee.

Geologian tutkimuskeskuksesta ryhmäpäällikkö Suvi Heinosta haastattelee Jussi Häkkilä.

10/08/2023

Miten merenpohjaa tutkitaan merituulivoimaa varten? Ainakin tarvitaan boomeri, viistokaikuluotain ja hydrofone, geologi Nikolas Sanila GKT:n tutkimusalus Geomarilta kertoo pääjohtaja Kimmo Tiilikaiselle.Metsähallitus

A new Open File  Report,  2022 , is now published. A compilation of 21 extended abstracts provides an overview of the...
08/08/2023

A new Open File Report, 2022 , is now published. A compilation of 21 extended abstracts provides an overview of the current status of analysis and targeting. https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/29_2023.pdf

Osoite

Vuorimiehentie 5
Espoo
02150

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358295030000

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Geologian tutkimuskeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Jaa


Kommentit

To my GeoColleaques:
I have downloaded my manuscript

Areal Distribution, Characteristics and Prospectivity of Lithium in Finnish Precambrian Bedrock
August 2021
DOI: 10.13140/RG.2.2.14127.46245

by: Tapio Ruotoistenmäki / 3.8.2021
DTech (Geophysics/1987); PhD (Geology/2019)
retired II-2016
[email protected]

In Reasearch Gate where it can be freely Downloaded from:

To my GeoColleaques
I have copied my latest manuscript In Research Gate
Considering geoparameters Vital to all life on earth:
"Distribution of Nutrients in Finnish Precambrian Bedrock and their Presumed Relation to Vegetation, Population and Climate"
It can be downloaded from page
https://www.researchgate.net/publication/351869206_Distribution_of_Nutrients_in_Finnish_Precambrian_Bedrock-26-05-2021-TR
(file: Distribution of Nutrients in Finnish Precambrian Bedrock-26-05-2021-TR)
To my Geocolleaques:
My notes on Rare Earth Elements in Finland:
GTKn Senioripuolen askareita:
Suomen kallioperän koboltin pitoisuusvaihteluista ja malmipotentiaalista:

Areal Distribution and Prospectivity of Cobalt in Finnish Precambrian Bedrock

by:
Tapio Ruotoistenmäki

Ruotoistenmäki, T. 2020. Areal Distribution and Prospectivity of Cobalt in Finnish Precambrian Bedrock. Materia-Journal. 3-2020. 30-36.
In:
https://vuorimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/09/Materia3_20.pdf
and
https://www.researchgate.net/publication/344304925_Areal_Distribution_and_Prospectivity_of_Cobalt_in_Finnish_Precambrian_Bedrock
mikä kivi löytäpaikka viitasaari
Haluaisin tietää, onko tälle jotain tieteellistä perustetta että shungiitti puhdistaisi vettä, vai onko se vain uskomus? Onko shungiitti mineraali, vai jotain muuta?
Koboltista
Koska koboltin etsintä ja malmipotentiaalin arviointi on nykyään hyvinkin ajankohtaista, poimin viimeisimmistä raporteistani kobolttia koskevat alueelliset jakauma- ja ennustekartat erilliseen yhteenvetoon:
Ennustekarttoja / Prospectivity maps: This study is a continuation to my reports presented in Ruotoistenmäki (2015, 2017, 2019b, 2019c), considering the association of Finnish ore deposits (including mineralizations and occurrences), variations in their chemistry, geophysics and lineament density (fractures in topography). In this study, I use combined data interpolated from the Geological Survey of Finland (GTK) databases for preparing ‘prospectivity maps’ for selected examples of metallic and non-metallic deposits. Moreover, I consider the statistical reliability (usability) of the maps, their main characteristic parameter combinations and rock type associations. The data are processed and analyzed using my toolpack ‘TrTarget’, which I prepared for locating targets for mineral prospecting in Finland (Ruotoistenmäki, 2017). The elements considered here are those, considered as strategically important for use e.g. in electric components, in battery, computer, telecommunication and engine industry - including Rare Earth Elements (REE). I also present a test version considering variations of major nutrient elements in Finnish bedrock and their relation to present day vegetation and forest growth. Moreover, I test the method for analyzing ore mineral associations connected with granitic and adakitic rock types.
Moi. Osaatteko kertoa, miksi gravitaatio heikkenee kraaterissa? T. Utelias Helsingistä

Pitkään etsityn Aasian jättimeteoriitin törmäyskraatteri löytyi lopulta Laosista https://www.hs.fi/tiede/art-2000006374821.html?share=7eacdb513726263d5336d46bf2ec4234
mikähn kivi on kyseessä?
GTKn tutkimusohjelmiin: "Medical Geology and its Relevane in Africa" by Hassina Mouri:
#}