Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus GTK - Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia

GTK:n päätoimipaikka sijaitsee Espoossa. Muut toimipaikat: Kokkola, Kuopio, Outokumpu ja Rovaniemi. Yhteystiedot: www.gtk.fi/gtk/organisaatio/yhteystiedot/ ... GTK:s huvudkontor ligger i Esbo. Andra kontoren: Karleby, Kuopio, Outokumpu och Rovaniemi. Kontaktsinformation: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/kontakta/

Missio: Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänämme on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimusohjelmamme luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä. Lisätietoa www.gtk.fi ... GTK - Hållbar tillväxt och ökat välstånd genom geologi Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och sprida geologisk information som främjar kontrollerad och hållbar användning av jordskorpan. GTK kartlägger och undersöker jordskorpan och dess naturresurser, ansvarar för den nationella informationstjänsten i branschen, producerar tjänster som kunderna behöver och deltar aktivt i internationella projekt. GTK är en expertorganisation som grundades år 1885 och är underställd arbets- och näringsministeriet. Ytterligare information: http://se.gtk.fi/

Geoblogin aiheena Suot hiilinieluina ja -lähteinä – miksi tulisi olla kiinnostunut? #suo #turve #hiilinielu #hiiline...
05/07/2019
Suot hiilinieluina ja -lähteinä – miksi tulisi olla kiinnostunut? - Geokatse

Geoblogin aiheena Suot hiilinieluina ja -lähteinä – miksi tulisi olla kiinnostunut?
#suo #turve #hiilinielu #hiilineutraalisuus #ilmastonmuutos #Geokatse
http://bit.ly/2KVtwH7

Suomen uudessa hallitusohjelmassa ilmastonmuutoksen hillitseminen, hiilineutraalisuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat kiitettävästi esillä. Ilmastollisesti kestävä kehitys vaatii, että fossiilipäästöt on saatava alas nopealla aikataululla, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaa...

GTK:n tutkijat ovat kartoittaneet Suomen geotermisen energian potentiaalia kalliossa 10 kilometrin syvyyteen saakka. Geo...
03/07/2019

GTK:n tutkijat ovat kartoittaneet Suomen geotermisen energian potentiaalia kalliossa 10 kilometrin syvyyteen saakka.
Geoterminen energia on maan sisältä tulevaa lämpöä, joka on varastoitunut syvälle maankuoreen. Geotermistä energiaa voidaan käyttää suoraan kaukolämmön tuotantoon.
GTK kartta-aineisto näyttää Suomessa potentiaalisimmat geotermisen energian tuotantoalueet. Lisäksi kartta-aineisto näyttää missä syvyydessä Suomessa saavutetaan 100 asteen raja.
http://bit.ly/2XFUCb5

Heinäkuun löydös on "shamaanikivi". Se on kvartsikivi, jossa kvartsiitin päällä lepäävä ensimmäinen lilan vär...
01/07/2019

Heinäkuun löydös on "shamaanikivi".
Se on kvartsikivi, jossa kvartsiitin päällä lepäävä ensimmäinen lilan värinen kerros on ametistikvartsia, sitten lumikvartsiraita ja ylin osa savukvartsia.

Löytöpaikka: Lampivaara Pelkosenniemi (kaivettu louhoksesta 1986-1988 aikana)
Paino noin 40kg
J. Valkaman kokoelma

GTK koordinoi NEXT-projektia, jossa käytetään uudenaikaisia ympäristöystävällisiä malminetsintämenetelmiä.Näy...
28/06/2019
Malmia etsitään dronella ja kuusenoksilla – Ylitornion ja Rovaniemen kuntien rajoilla kehitetään ympäristöystävällisiä näytteenottomenetelmiä

GTK koordinoi NEXT-projektia, jossa käytetään uudenaikaisia ympäristöystävällisiä malminetsintämenetelmiä.
Näytteitä otetaan maannoksesta, kasveista ja lumesta. Maastossa liikutaan jalan, talvella hiihtäen tai lumikengillä.
https://t.co/y4E8etD9RC

Geologian tutkimuskeskuksen tutkija, tekniikan tohtori Maarit Middleton saksii kuusesta tuoreita oksia ja raaputtaa kaarnaa

Helsingin yliopiston arkeologien ja GTK:n tutkijoiden yhteinen tutkimus paljasti uutta tietoa Suomen rautakautisten koru...
28/06/2019

Helsingin yliopiston arkeologien ja GTK:n tutkijoiden yhteinen tutkimus paljasti uutta tietoa Suomen rautakautisten korujen raaka-aineena käytetyn kuparin alkuperästä. Toisin kuin aiemmin oletettiin, materiaali on kulkeutunut Suomeen pitkiä vaihdantaverkostoja pitkin Etelä-Euroopasta.

Levänluhdan löytöjä esillä Kansallismuseossa (Kuva: E. Holmqvist).

http://bit.ly/2IVUuMB

Vinkki kesämatkan varrelle: käy tutustumassa GTK:n toteuttamaan Kiven aika -geologiseen näyttelyyn! #Tytyri #Elämysk...
26/06/2019

Vinkki kesämatkan varrelle: käy tutustumassa GTK:n toteuttamaan Kiven aika -geologiseen näyttelyyn! #Tytyri #Elämyskaivos #Lohja

Meidän kesän erikoiskierrokset alkavat huomenna keskiviikkona geologisella kierroksella.

Yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa toteutettava geologinen näyttelykokonaisuus, joka sijoittuu uuden hissin ala-asemalta pääkäytävälle louhittuun uuteen kaivostunneliin. Näyttely koostuu kolmesta teematilasta ja kahdesta tunnelin päihin sijoitetusta valoinstallaatiosta. Näyttelyn teemat käsittelevät arkeologiaa ja luonnon kehitystä, kallioperän kehitystä sekä geologisten raaka-aineiden käyttöä.

Geologiset yleisökierrokset keskiviikkoisin 26.6-7.8.2019 klo 15.30. Hinta: 20 €/henkilö. Liput ennakkoon www.netticket.fi.

Huom! Yleisökierrosta ei järjestetä saamaan aikaan.

Geokemiallinen kartoitus palvelee ympäristötutkimusta. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi maankäytössä ja kaavoituk...
25/06/2019

Geokemiallinen kartoitus palvelee ympäristötutkimusta. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi maankäytössä ja kaavoituksessa. Maaperänäytteitä kerätään Turun kaupungin alueella kesä-syyskuussa 2019.
Kuvassa taajamageokemian näytteenottoa Lappeenrannassa 2018. (Hannu Pelkonen, GTK)
http://bit.ly/2RzkAHT

Turvekartoitukset tuovat monipuolista tietoa Suomen soista ja turvemaista soiden eri käyttömuotojen tarpeisiin. Tuloks...
20/06/2019

Turvekartoitukset tuovat monipuolista tietoa Suomen soista ja turvemaista soiden eri käyttömuotojen tarpeisiin.
Tulokset tukevat myös Suomen soiden hiilivarannon ja sen muutoksen arviointia.
http://bit.ly/2ItOyKD

Perinteisesti maasta käsin tehtäviä mittauksia voidaan nykyisin tehdä satelliitteihin ja droneihin asennetuilla lait...
20/06/2019
Malminetsintää uusin menetelmin esitellään kesäkuun lopussa Ylitorniolla

Perinteisesti maasta käsin tehtäviä mittauksia voidaan nykyisin tehdä satelliitteihin ja droneihin asennetuilla laitteilla. Tämä vähentää maastotyöskentelyn määrää ja vähentää luonnolle aiheutuvaa häiriötä. #gtk #maastotyöt

Geologian tutkimuskeskuksen koordinoima NEXT-projekti esittelee moderneja ympäristöä säästäviä malminetsintämenetelmiä Ylitornion Lohijärvellä.

RMB champions the use of Free and Open Source Software for Geo-information Management and analysis in Rwanda
20/06/2019
RMB champions the use of Free and Open Source Software for Geo-information Management and analysis in Rwanda

RMB champions the use of Free and Open Source Software for Geo-information Management and analysis in Rwanda

In an unprecedented move to catalyze the use of information technology to spur efficiency in the collection, management, and analysis of geo-information in the organization, Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB) hosted a week-long training of its staff on the use of Free and Open-Source Softwa...

MUST tuo aivan uudenlaista tietoa ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta suurten mannerjäätiköiden sulamisesta ja sulam...
14/06/2019

MUST tuo aivan uudenlaista tietoa ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta suurten mannerjäätiköiden sulamisesta ja sulamisen seurauksista. #turunyliopisto #GTK #ilmastonmuutos #tutkimusvaikuttaa
http://bit.ly/31vXExF

Suomen ympäristökeskus SYKE
13/06/2019

Suomen ympäristökeskus SYKE

Laajassa yhteistyöhankkeessa löydettiin uusia keinoja turvetuotannon happamuusriskien hallintaan. Happamien sulfaattimaiden turvetuotannossa ohutkin turvekerros suojaa maaperää happamoitumiselta. Suositeltavin jälkikäyttömuoto happamuusriskialueilla on alueen muuttaminen kosteikoksi. @aboakademi, @GTK.FI #turvetuotanto, #vesiensuojelu
https://www.syke.fi/fi-FI/content/50601/25988

Siikalatvan kunta
13/06/2019

Siikalatvan kunta

Kiviharrastuksesta kiinnostuneita on saapunut salin täydeltä, kuuntelemaan Geologian tutkimuskeskuksen koulutusta kivinäytteiden etsintään. Hieno juttu!

GTK kertoo Maailman merien päivässä Suomessa tehtävästä merigeologisesta tutkimuksesta. Tule tutkimaan merenpohjas...
07/06/2019

GTK kertoo Maailman merien päivässä Suomessa tehtävästä merigeologisesta tutkimuksesta.
Tule tutkimaan merenpohjasta otettua sedimenttinäytettä, josta voit lukea Itämeren tilan kehitystä vuosikymmenien ajalta. #Maailmanmerienpäivä
Tapahtuman tiedot:
https://www.facebook.com/events/669736070151344/

Uutta tutkimustietoa kerätään Kiskon Aijalan ja Metsämontun malmiesiintymistä. Vanhojen kohteiden geologisia mallej...
07/06/2019
Geoblogi: Vanhasta uutta – brownfield-kohteiden malmimallien päivittämisellä kustannustehokkuutta kohteiden tutkimuksiin - Geokatse

Uutta tutkimustietoa kerätään Kiskon Aijalan ja Metsämontun malmiesiintymistä. Vanhojen kohteiden geologisia malleja päivitetään uusiksi 3D-malleiksi. #geoblogi #geokatse
http://bit.ly/2wIjYpW

Malmiesiintymien pinnanalaisia osia tutkitaan yleensä joko kallioperäkairauksella ja/tai geofysikaalisilla mittauksilla. Tutkimusten perusteella yritetään hahmottaa kallioperän koostumusta ja malmin jatkuvuutta kolmessa ulottuvuudessa. Nykyaikaiset 3D-mallinnusohjelmat ja mineraalisysteemien tu...

”Biohiilen käyttö mahdollistaa jätteiden määrää vähentäviä kiertotalouden ratkaisuja.” #biohiili #kiertota...
05/06/2019

”Biohiilen käyttö mahdollistaa jätteiden määrää vähentäviä kiertotalouden ratkaisuja.” #biohiili #kiertotalous #maailmanympäristöpäivä
http://bit.ly/2KyEktX

Tervetuloa, uudet kesäharjoittelijat! Meillä aloitti tänään 50 kesäharjoittelijaa. Viime vuoden kesäharjoittelijo...
03/06/2019

Tervetuloa, uudet kesäharjoittelijat! Meillä aloitti tänään 50 kesäharjoittelijaa. Viime vuoden kesäharjoittelijoista 100 % suositteli GTK:ta työpaikkana opiskelutovereilleen. #GTKpeople Geologian tutkimuskeskus

Sähköpyörä - mikä mainio vempele! #Akkumineraaleja tarvitaan mm. sähköpyörien akkuihin. #maailmanpolkupyöräpä...
03/06/2019

Sähköpyörä - mikä mainio vempele! #Akkumineraaleja tarvitaan mm. sähköpyörien akkuihin. #maailmanpolkupyöräpäivä #pyöraily #kestävätulevaisuus

Pyörällä päästään! Sähköpyörällä nimittäin. Henkilöstökerhomme Riimu järjesti tänään mahdollisuuden kokeilla sähköpyöriä #gtk Espoon toimipisteessä. 🚴‍♀️🚴‍♂️

Kesäkuun kivi on dendriitti. Dendriitit ovat saniais- tai puumaisia mineraalien kasvurakenteita. Joskus ne voivat muist...
01/06/2019

Kesäkuun kivi on dendriitti.

Dendriitit ovat saniais- tai puumaisia mineraalien kasvurakenteita. Joskus ne voivat muistuttaa muodoltaan myös kaksiulotteisia lumihiutaleita. Dendriitti nimi juontaa kreikan kielen sanasta Déndron, joka tarkoittaa puuta. Ne syntyvät rauta- ja mangaanipitoisen veden tunkeuduttua kiven kapeisiin rakoihin. Veden haihtuessa siihen liuenneet ainekset voivat joskus kiteytyä rakoon kasvimaisiksi kuvioiksi.

Dendriittikuvion korkeus on 8 cm, joka on harvinaisen kookas.
Näytteen löytöpaikka: Pelkosenniemi, Pyhätunturi
Kokoelma: Jorma Valkama

Soveltavan mineralogian rooli happaman maaperän hoidossa: tapaustutkimus Minare- ja Moga-karbonaattikivien varannoista ...
31/05/2019

Soveltavan mineralogian rooli happaman maaperän hoidossa: tapaustutkimus Minare- ja Moga-karbonaattikivien varannoista Etiopiassa. Lue lisää Tegist Chernetin Tutkimustyöraportista https://bit.ly/2QAEFgt

31/05/2019
GTK kartoittaa happamia sulfaattimaita

GTK jatkaa hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den yleis­kar­toi­tus­ta ran­nik­ko­a­lu­eil­la. Ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia tai po­ten­ti­aa­li­ses­ti hai­tal­li­sia hap­pa­mia sul­faat­ti­mai­ta esiintyy eten­kin Poh­jan­maal­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la.#sulfaattimaat #tutkimus #GTK
http://bit.ly/2QA5n8Y

Rantalakeus. Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusta rannikkoalueilla. Tulevana kesänä kesäkuusta syyskuuhun töitä tehdään Pohjois-Pohjanmaalla pääosin Siikajoen ja Oulujoen välisellä alueella sekä Iijoen valuma-alueella.

GTK on tehnyt Sodankylän alueella seismisiä heijastusluotauksia XSoDEx-projektin aikana (eXperiment of SOdankylä Deep...
23/05/2019

GTK on tehnyt Sodankylän alueella seismisiä heijastusluotauksia XSoDEx-projektin aikana (eXperiment of SOdankylä Deep EXploration). Mittausaineistosta saadaan tietoa maankamaran geologisista rajapinnoista yli viiden kilometrin syvyyteen yhteensä yli 80 km matkalta.

Tervetuloa kuulemaan tuloksista sekä keskustelemaan aineiston hyödyntämismahdollisuuksista
Rovaniemen toimistollemme 4.6 klo 9.30-14! Lisätietoa ja ilmoittautumiset: [email protected]

Pyörällä päästään! Sähköpyörällä nimittäin. Henkilöstökerhomme Riimu järjesti tänään mahdollisuuden k...
23/05/2019

Pyörällä päästään! Sähköpyörällä nimittäin. Henkilöstökerhomme Riimu järjesti tänään mahdollisuuden kokeilla sähköpyöriä #gtk Espoon toimipisteessä. 🚴‍♀️🚴‍♂️

Jokainen luonnosta löytyvä kiinnostavan oloinen kivi kannattaa tutkia tarkemmin!http://bit.ly/2JWJ4Jx
22/05/2019
Mikähän kivi tuo on?

Jokainen luonnosta löytyvä kiinnostavan oloinen kivi kannattaa tutkia tarkemmin!
http://bit.ly/2JWJ4Jx

Jokainen luonnosta löytyvä kiinnostavan oloinen kivi kannattaa tutkia tarkemmin. Tunnistusapuun löytyy netistä sivusto kivikone.fi, joka on Metson ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteisesti tuottama verkkopalvelu. GTK:n geologi Satu Hietala kertoo,…

Uuden kasvustrategian vahvistamiseksi uudistamme myös toimintamalliamme! Uuden #strategia'n myötä haemme vastuullisii...
22/05/2019

Uuden kasvustrategian vahvistamiseksi uudistamme myös toimintamalliamme! Uuden #strategia'n myötä haemme vastuullisiin tehtäviin:
- tulosyksiköiden päälliköitä
- johdon päälliköitä

#työpaikat #gtk
Tutustu tarkemmin: https://bit.ly/225mIUF

Geokemian näytteet nyt entistä laajempaan käyttöön! Näytearkisto tarjoaa materiaalia mm. käytettäväksi uusissa ...
21/05/2019

Geokemian näytteet nyt entistä laajempaan käyttöön!
Näytearkisto tarjoaa materiaalia mm. käytettäväksi uusissa projekteissa raaka-ainevarojen ja geologisen ympäristön tutkimuksissa.
http://bit.ly/2QeBzyt

Millaisia geologisia luonnonvaroja meillä on? Entä mikä on geologinen historiamme? Mitä uutta geologialla vielä saa...
14/05/2019

Millaisia geologisia luonnonvaroja meillä on?
Entä mikä on geologinen historiamme?
Mitä uutta geologialla vielä saavutetaan?

Tämä ja paljon muuta selviää uudesta Geo/on -näyttelystä. Näyttely on avoinna arkisin klo 9.00-16.00. Tervetuloa! http://www.gtk.fi/geologia/geonayttelyt/espoo/

Etelämantereen Vestfjella vuoriston laakiobasalttikerrostumien alta on löytynyt jopa 950-1350 miljoonaa vuotta vanhaa ...
07/05/2019

Etelämantereen Vestfjella vuoriston laakiobasalttikerrostumien alta on löytynyt jopa 950-1350 miljoonaa vuotta vanhaa kallioperää. Nämä kivet periytyvät Rodinia supermantereen ajalta. Lue lisää Ilona Romun Geokatseen tiedeblogista https://1u.fi/9Xjrb

Onko kuvassa vappupalloja?? Eipä olekakaan, vaan kyseessä on VARISKIITTI. Tämä näyte on löytynyt Pelkosenniemen La...
01/05/2019

Onko kuvassa vappupalloja??
Eipä olekakaan, vaan kyseessä on VARISKIITTI. Tämä näyte on löytynyt Pelkosenniemen Lampivaaran ametistikaivoksen läheltä. Harvinaisuus tunnetaan myös nimellä "Lapin turkoosi".

29/04/2019
Ylen aamu-tv | Luontopolulla voi bongata mineraaleja

Luonnossa liikkuja voi bongata arvokkaitakin kivenkappaleita. Geologimme Jari Nenonen jakoi Ylen aamu-tv:ssä vinkkejä siihen miten mineraaleja voi tunnistaa itse.
http://bit.ly/2DCg4Tb

Geologian tutkimuskeskus haluaa kannustaa luonnossa liikkujia katsomaan millaisia kiviä maastosta löytyy. Siellä voi nimittäin olla jotain arvokastakin.

Mistä #mustaliuske syntyy? Millaisia ympäristövaikutuksia sillä on? Erikoistutkijamme Kirsti Loukola-Ruskeeniemi tar...
26/04/2019
Geoblogi: Mustaliuskeiden musta maine - Geokatse

Mistä #mustaliuske syntyy? Millaisia ympäristövaikutuksia sillä on? Erikoistutkijamme Kirsti Loukola-Ruskeeniemi tarkastelee aihetta #Geoblogi'ssa: "Mustaliuskeiden musta maine". #geokatse #tutkimus http://bit.ly/2UW2g0I

Aurinko kimmeltää sinisessä meressä ja tuuli ajaa laineita Bosporin salmeen. Veden pinnan alla on sameaa: vihertävät levät ja bakteerit vajoavat hiljalleen alaspäin. Eloperäistä hiiltä laskeutuu pohjalle saven ja hiekan sekaan. Jos meren pohjalla olisi happea, suurin osa hiilestä ei säi...

Geologian tutkimuskeskus tutkii Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi alueen kallioperää kesällä 2019. Alueen tutkimuksis...
25/04/2019

Geologian tutkimuskeskus tutkii Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi alueen kallioperää kesällä 2019.
Alueen tutkimuksista ja kallioperästä kiinnostuneille järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia.
http://bit.ly/2DA9uws

Toivotamme iloista pääsiäistä! Happy Easter!
18/04/2019

Toivotamme iloista pääsiäistä! Happy Easter!

#GTK:n tutkimuksissa löydettiin #pohjaveden purkauskuoppia merenpohjasta. Tämä on ensimmäinen kerta kun #merenpohja'...
16/04/2019
Geoblogi: Suomen ensimmäiset lähteet merenpohjassa löydetty Hangosta - Geokatse

#GTK:n tutkimuksissa löydettiin #pohjaveden purkauskuoppia merenpohjasta. Tämä on ensimmäinen kerta kun #merenpohja'lähteitä on kuvattu Suomessa, kertovat Joonas Virtasalo ja Samrit Luoma #geoblogi'ssa. #geokatse
http://bit.ly/2VMhRvY

Hankoniemen itäreunalta Lappohjasta on löydetty merenpohjasta lähdekuoppia, joista purkautuu pohjavettä. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun merenpohjalähteitä on kuvattu Suomessa. Merigeologia- ja pohjavesiyksiköiden tutkimuksissa löydettiin pohjaveden purkauskuoppia (engl. pockmark) merenp...

The NEW #EMODnet #Geology shoreline-migration map is now online. It’s the first open map of this kind since 2004! It a...
09/04/2019

The NEW #EMODnet #Geology shoreline-migration map is now online. It’s the first open map of this kind since 2004! It allows users to visualise pan-European coastal behaviour for 2007-17 at diff. spatial scales.

The map https://bit.ly/2uPivgy
Press release https://bit.ly/2Uoop7n

Huhtikuun kuukaudenkivi on SOMPION PALLOKIVI.Käyttökivenä tämä sferuliittirakenteinen felsiittiittikivi on lähes t...
03/04/2019

Huhtikuun kuukaudenkivi on SOMPION PALLOKIVI.

Käyttökivenä tämä sferuliittirakenteinen felsiittiittikivi on lähes tuntematon kivityyppi. Jatkokäsittelyn lopputuotteena pallokivestä voisi valmistaa esim. omaleimaisia kivituotteita.

Löytöpaikka: Sodankylä Vuotso Piervelvosa
Kuva: Jorma Valkama

Lisätietoja tutkimuksista:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m19_3742_2010_1.pdf

GTK has been active in locating potential deposits of high-purity #quartz (HPQ) in Finland as a strategic mineral for th...
01/04/2019
Science Blog: Microstructural and 3D X-ray Tomographic Study of the High-purity Quartz (HPQ): Examples from Finland - Geosight

GTK has been active in locating potential deposits of high-purity #quartz (HPQ) in Finland as a strategic mineral for the #hightech industry.
#Geokatse'en uudessa tiedeblogissa on aiheena
huippupuhdas #kvartsi, kysyntää jokapäiväisessä elämässä.
#Geokatse #Geosight #ScienceBlog
Read more: https://bit.ly/2YGWs9E

High purity quartz is one of the primary strategic raw materials in the manufacture of semiconductors, high- temperature lamp tubing, optics, telecommunication and electronic devices, and solar silicon applications (Haus 2010; Moore 2005; Dal Martello et al. 2011a, b). The Geological Survey of Finla...

Osoite

Vuorimiehentie 5
Espoo
02150

Yleistä tietoa

Muista nämä GTK:n Facebook-sivulla Olet tervetullut sivullemme keskustelemaan, kommentoimaan, kysymään ja ideoimaan. Virallisemmissa asioissa sinun tulee ottaa yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai postitse. Kirjoita asiallisesti ja muita osallistujia kunnioittaen. Kommenttien tulee liittyä käsiteltävään aiheeseen. Poistamme asiattomat, loukkaavat, valheellisiin väitteisiin perustuvat, uhkaavat sekä kaupalliset viestit ilman eri ilmoitusta. Häiriköiden pääsy sivuille voidaan tarvittaessa estää. GTK ei vastaa sivuilla kävijöiden kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksistä tai niiden sisällöstä. Geologian tutkimuskeskuksen sivua ylläpitää GTK:n viestintä yhdessä geologian asiantuntijoiden kanssa. Päivitämme sivuja ja vastaamme kommentteihin virka-aikana. ... Kom ihåg följande när du besöker GTK:s Facebooksida Du är välkommen att diskutera, kommentera, ställa frågor och framföra idéer på vår sida. I mer officiella ärenden ska du ta kontakt per e-post, telefon eller post. Var saklig och visa respekt för de övriga deltagarna när du skriver. Kommentarerna ska hänföra sig till det ämne som behandlas. Vi raderar osakliga, kränkande, hotfulla och kommersiella meddelanden och meddelanden som grundar sig på osanna påståenden utan att meddela detta separat. Vid behov kan vi förhindra åtkomst till vår sida för den som missbrukar sidan. GTK ansvarar inte för de åsikter, påståenden eller länkar eller innehållet i dessa som framförs i besökarnas kommentarer. Geologiska forskningscentralens Facebooksida upprätthålls av GTK:s kommunikationsavdelning i samarbete med experter på geologi. Vi uppdaterar sidan och svarar på kommentarer under tjänstetid.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Geologian tutkimuskeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Espoo :ssa

Näytä Kaikki