Nylands Svenska Ungdomsförbund

Nylands Svenska Ungdomsförbund Vi är en ideell organisation som jobbar med och för barn och ungdomar. Vi producerar verksamheter, kurser och evenemang och fungerar som takorganisation för våra 126 medlemsföreningar och 7 regionalt fördelade lokalförbund i Nyland.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. är en sammanslutning av svenskspråkiga ungdomsföreningar och -förbund som verkar i Nyland. Förbundets mål är att främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för bildning och god sed samt bevara och förkovra det finlandssvenska kulturarvet för NSU och dess gemensamma strävanden. Förbundet består av sju lokalförbund och hundratio föreningar. Tillsammans disponerar medlemmarna över hundra föreningshus.

Ännu hinner ni nominera folk och föreningar till NSU Priset 2021!Tre nominerade kandidater i respektive kategori blir in...
24/08/2021
NSU priset 2021

Ännu hinner ni nominera folk och föreningar till NSU Priset 2021!
Tre nominerade kandidater i respektive kategori blir inbjudna som hedersgäster med avec till Nyländsk Aftongala (vid Årets Föreningskategori inbjuds en representant med avec). Vinnarna koras på Nyländsk Aftongalan 23.10.2021 i TRIO Sport Center i Vanda.

Läs mer om kategorierna här: https://nylandskafton.webbhuset.fi/2021/nsu_pris/

Nominera här: https://forms.gle/rCx8zG5M76zpVGr18

Nomineringsfasen är öpen till 29.8.21!

Vinnarna av alla kategorier koras under Nyländsk Aftongala 23.10 i TRIO Sport Center, Vanda! Alla finalister blir inbjudna som hedersgäster till Nyländsk Aftongalan. Nu är det upp till er att gå in på länken nedan och nominera människor till de olika priskategorierna!

20/08/2021

Ansökningstiden för det utlovade UKM coronastödet för föreningshus öppnar inkommande måndag 23.8 och ansökningstiden pågår fram till 23.9.

Det är viktigt att man noggrant läser igenom UKMs instruktioner för ansökan. Kotiseutuliitto ger även tilläggsinstruktioner på sin webbsajt:
www.kotiseutuliitto.fi

Ni kan nu nominera föreningar eller personer till Årets NSU pris 2021! Vinnarna koras på Nyländsk Aftongala 23.10.21 i V...
28/06/2021
Nominering till NSU priset 2021

Ni kan nu nominera föreningar eller personer till Årets NSU pris 2021! Vinnarna koras på Nyländsk Aftongala 23.10.21 i Vanda!

Nomineringen pågår till 22.8.2021.

Vinnarna av alla kategorier koras under Nyländsk Aftongala 23.10 i TRIO Sport Center, Vanda! Alla finalister blir inbjudna som hedersgäster till Nyländsk Aftongalan. Nu är det upp till er att gå in på länken nedan och nominera människor till de olika priskategorierna! Nomineringen pågår ti...

Utlysning av understöd inom ramen för det nya coronastödpaketet för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar Underv...
27/05/2021
Stödpaketet för kultur, motion och evenemangsbranschen - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet

Utlysning av understöd inom ramen för det nya coronastödpaketet för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst coronastöd för konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar. Understöden ingår i det nya coronastödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen, som uppgår till sammanlagt ca 230 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 som överlämnats till riksdagen.

Med stödpaketet till kultur, konst, idrott och evenemang stöds återhämtningen från coronapandemin inom dessa sektorer. Understöden kan uppgå till sammanlagt ca 9 miljoner euro, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen som nu behandlas. En separat evenemangsgaranti har också beretts för evenemangsbranschen.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder sig på att med understöden stödja

* konst- och kulturfestivaler som ordnas som allmännyttig verksamhet
* konst- och kulturfestivaler som fungerar enligt företagsekonomiska principer, om arrangörens omsättning inklusive mervärdesskatt uppgått till högst 150 000 euro år 2019,
* professionell sommarteaterverksamhet eller sommarteaterverksamhet som åtminstone delvis sysselsätter professionella konstnärer.

Understöden är avsedda för att understödja verksamhet som har försvårats eller förhindrats på grund av de begränsningar som föranletts av coronapandemin 1.1 – 30.9 .2021. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. Ansökningstiden för understöd går ut den 22 juni 2021.

Fler ansökningar om understöd utlyses inom kort – för evenemangsbranschen dessutom en evenemangsgaranti

I stödpaketet som regeringen fattat beslut om har man strävat efter att beakta i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare. Av paketet riktas sammanlagt 127,36 miljoner euro till konst och kultur.

Understöd och stipendier kan sökas via undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Finlands filmstiftelse. För religiösa evenemang kommer man att kunna söka understöd från undervisnings- och kulturministeriet via en separat ansökan. Till evenemangsbranschen riktas därtill en evenemangsgaranti som beretts vid arbets- och näringsministeriet.

* Utlysning: coronastöd till konst- och kulturfestivaler och sommarteatrar (https://minedu.fi/sv/-/understod-for-kulturevenemang-som-stalls-in-eller-genomfors-i-mindre-form-an-beraknat-pa-grund-av-coronaviruslaget)
* Vanliga frågor om stödpaketet för kultur, motion, idrott och evenemangsbranschen (https://minedu.fi/sv/corona-stodpaketet)
* Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppen för säkra arrangemang (https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM059:00/2020)

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 02953 30313 (konst- och kulturfestivaler)
konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 02953 30069 (barnkulturfestivaler)
kulturrådet Laura Mäkelä, tfn 02953 30222 (filmfestivaler)
kulturrådet Tapani Sainio, tfn 02953 30336 (sommarteatrar)

Regeringen drog upp riktlinjer för ett stödpaket som riktar sig till kultur, konst, motion och idrott och evenemangsbranschen. Paketet stöder  återhämtning från pandemin. Paketet ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen. Här hittar du frågor och svar om stödpaketet.

20/05/2021

H J Ä L P O S S A T T R Ä D D A S O L H E M !

(alempana suomeksi)

SOLHEM, vårt anrika föreningshus i Malm, behöver nu din hjälp! Husets framtid står på spel. Solhem är bekant för många i Malmtrakten för sin julbasar, för klubbar, kurser och fester. Denna verksamhet behövs och måste få fortsätta!

DÄRFÖR har en penninginsamling (tillstånd nr RA/2021/593) för att rädda Solhem startats. Kampanjen fortsätter till den 13.8.2021. Du kan delta med en frivillig summa!

Kontonumret är Aktia FI36 4055 5620 0238 33.
Skriv "Rädda Solhem" i meddelandefältet.

För en donation på minst 50 € får du föreningens 100-årshistorik som present. Meddela till [email protected] om du vill ha historiken, så kommer vi överens om leveransen.

SOLHEM, som ägs av Malm Svenska Ungdomsförening (www.malmsvenskauf.fi), byggdes på talko för över100 år sedan. Nu är huset på grund av coronakrisen i knipa. Utgifterna för husets underhåll - värme, vatten, el, skatter, försäkringar och reparationer - har tidigare täckts av hyresinkomster för fester och tillställningar. På grund av coronakrisen har fester och andra tillställningar avbokats och hyresinkomsterna uteblivit. Fakturorna strömmar ändå in och måste betalas.

HJÄLP OSS NU att rädda Solhem så att det också i framtiden ska vara möjligt att ordna verksamhet och att samlas på Solhem! Utrymmena används av både allmännyttiga föreningar och privatpersoner och det är viktigt att den möjligheten fortsätter. Någon dag kan också du behöva Solhem.

Gör en kulturgärning och stöd!

SOLHEM
Malm Svenska Ungdomsförening rf, Kyrkobyvägen 23 00700 Helsingfors

Läs mera på www.malmsvenskauf.fi, Facebook: Malm Svenska Ungdomsförening

A U T A P E L A S T A M A A N S O L H E M !

Solhem, perinteikäs puinen seuraintalo Malmin keskustassa (Kirkonkyläntie 23, Helsinki) tarvitsee koronan takia kipeästi apuasi. Solhem on monille tuttu juhlista, myyjäisistä, tansseista ja kerhoista m***a talon tulevaisuus on nyt vaakalaudalla.

Olemme käynnistäneet keräyksen (lupanumerolla RA/2021/593) Solhemin pelastamiseksi ja kampanja on käynnissä 13.8.2021 asti. Osallistua voi parhaaksi katsomallaan summalla!

Tilinumero on Aktia FI36 4055 5620 0238 33.
Kirjoita "Pelasta Solhem" viestikenttään.

Yli 50 € lahjoituksista annamme halutessasi lahjaksi yhdistyksen upean, runsaasti kuvitetun 100-vuotishistoriikin. Jos valitset historiikin, laita viesti [email protected] niin sovimme, milloin voit noutaa sen.

Talon ylläpitoon tarvittavat varat saadaan tilojen vuokrauksista eikä juhlia ja tilaisuuksia ole koronan takia voitu järjestää. Ylläpitokulut juoksevat koko ajan ja laskut on maksettava (energia, vakuutus, verot, kunnostus jne.).

Solhemin omistaa yhdistys Malm Svenska Ungdomsförening rf, joka rakensi talon talkoovoimin yli 100 vuotta sitten. Tilat ovat erilaisten yleishyödyllisten järjestöjen sekä yksityishenkilöiden käytössä, minkä jatkuminen tulevaisuudessakin on tärkeää. Jonain päivänä sinäkin saatat tarvita tunnelmallista tapahtumatilaa tai osallistut siellä pidettävään tilaisuuteen.

Tee kulttuuriteko ja tue!

SOLHEM
Malm Svenska Ungdomsförening r.f, Kirkonkyläntie 23, 00700 Helsinki

Lue lisää www.malmsvenskauf.fi , Facebook: Malm Svenska Ungdomsförening

Illustration/kuva: Maria Sann

18/05/2021
Har er medlemsförening sommarprogram på kommande? Kanske revy eller teater? Grillfest eller midsommardans? Annonsera gra...
12/05/2021

Har er medlemsförening sommarprogram på kommande? Kanske revy eller teater? Grillfest eller midsommardans? Annonsera gratis i UF Sommar!

Helsidan publiceras i HBL 2.6.21, samt som en digital version på www.ufsommar.fi som marknadsförs via sociala medier. Observera att deadline för materialet är redan 25.5.21, och skall skickas till [email protected]. Tänk på att fokusera på det viktigaste; vad, när, plats, arrangör och kontaktuppgifter. Vi som sammanställer informationen har rätt att redigera materialet om det skulle behövas.

Har er medlemsförening sommarprogram på kommande? Kanske revy eller teater? Grillfest eller midsommardans? Annonsera gratis i UF Sommar!

Helsidan publiceras i HBL 2.6.21, samt som en digital version på www.ufsommar.fi som marknadsförs via sociala medier. Observera att deadline för materialet är redan 25.5.21, och skall skickas till [email protected]. Tänk på att fokusera på det viktigaste; vad, när, plats, arrangör och kontaktuppgifter. Vi som sammanställer informationen har rätt att redigera materialet om det skulle behövas.

Ludde, Sussi och Macke gör efterlängtad daghemsturné med Google Meet!Pris för en levande musiklek (15 min): 45 €Smakprov...
26/04/2021
Musiklek med Ludde, Sussi och Macke | NSU

Ludde, Sussi och Macke gör efterlängtad daghemsturné med Google Meet!

Pris för en levande musiklek (15 min): 45 €
Smakprov på musikleken: https://youtu.be/uyDIEfQ2rmw

Musikleken kan beställas till daghem, förskolor, grupper, kulturcentrum, etc, på måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9.30 och kl. 10.15 (se lediga tider på www.nsu.fi/musiklek_pa_dagis). På begäran har vi lagt till flera tider. Över hälften av vårens musiklekar är redan bokade, så passa på!

Så fungerar det
- Kontakta oss för att boka ett datum och en tid, [email protected]. Vi återkommer med bekräftelse.
- Ställ upp dator/TV/projektor med högtalare på morgonen.
- Ni får en länk till Meet-mötet dagen före.
- Klicka på länken, starta mötet och njut av live musiklek!
- NSU sänder faktura till kontaktpersonens e-post.
- Flera grupper inom samma dagis/hus kan se live-showen på separata skärmar.

För mera info eller bokningar kontakta: [email protected]

Premiär 12 oktober!
23/04/2021

Premiär 12 oktober!

Förra veckan fick vi ta del av en läsning av teaterpjäsen ’Fulet’ i samband med Folkhälsans arrangerade fortbildningsdag kring temat mobbning och trygghetsarbete med unga. Teaterföreställningen handlar om mobbning och är dramatiserad av den svenska dramatikern Gustav Tegby baserad på en novell av John Ajvide Lindqvist. Pjäsen hade urpremiär i Malmö 2017 och har inte tidigare spelats i Finland. Pjäsen regisseras av Arn-Henrik Blomqvist och på scen ser vi Johanna af Schultén, Åsa Wallenius och Anja Bargum. Så här kommenterar en av deltagarna pjäsen: ”Teaterpjäsen i slutet var särskilt bra – gripande och satte igång nya tankar! Inspirerande med en sådan här programpunkt under en fortbildningsdag, att få behandla temat med hjälp av ett konstnärligt verk.”

Föreställningen har premiär den 12 oktober 2021 och turnerar i Svenskfinland under hösten -21 och våren -22. Ifall din skola eller organisation är intresserad av att ta del av pjäsen inkl. bearbetningsmaterial, hittas kontaktuppgifter i bifogade reklamblad.

Är du ca 15-17 år? Vill du få foten in till arbetslivet som klubbledare? Under april-maj går du ett antal digitala works...
23/04/2021

Är du ca 15-17 år? Vill du få foten in till arbetslivet som klubbledare? Under april-maj går du ett antal digitala workshoppar, och under sommaren får du redan praktikplats på ett läger. Utbildningen är GRATIS!

Anmäl dig till ledarutbildning senast 26.4.21!

Läs mera på https://nsu.fi/hem/verksamhet/ledarutbildning/

Är du ca 15-17 år? Vill du få foten in till arbetslivet som klubbledare? Under april-maj går du ett antal digitala workshoppar, och under sommaren får du redan praktikplats på ett läger. Utbildningen är GRATIS!

Anmäl dig till ledarutbildning senast 26.4.21!

Läs mera på https://nsu.fi/hem/verksamhet/ledarutbildning/

Vi har ännu några platser kvar till vecka 24, samt flera platser till vecka 23 & 25!Välkomna på dagkoloni i juni! 🌻
20/04/2021

Vi har ännu några platser kvar till vecka 24, samt flera platser till vecka 23 & 25!

Välkomna på dagkoloni i juni! 🌻

Vi har ännu några platser kvar till vecka 24, samt flera platser till vecka 23 & 25!

Välkomna på dagkoloni i juni! 🌻

FSU arrangerar ett seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.00. Seminariet arrangeras på dista...
16/04/2021
Förvalta föreningshusen – Finlands Svenska Ungdomsförbund

FSU arrangerar ett seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.00. Seminariet arrangeras på distans och är öppet för alla intresserade!

Intresserade deltagare anmäler sig senast 17.5 till FSU per e-postadressen [email protected]. Därefter skickas möteslänken till de anmälda.

Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSU, arrangerar ett seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj 2021 kl. 13.00. Seminariet arrangeras på distans och är öppet för alla intresserade. Under seminariet presenteras möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag. Dessutom får de medverk...

08/04/2021
Teaterstatistik

FSU samlar tillsammans med finskspråkiga aktörer in statistik i syftet att påvisa den svåra situation som många amatörteatrar är i och därtill för att kunna påvisa amatörteatrarnas roll som arbetsgivare.

Ifall ni inte ännu fyllt i blanketten, så ber vi er göra det snarast, så att informationen blir komplett för hela landet.
Därtill ber vi de få teatrar som spelade under 2020 att fylla i teaterstatistiken så att förra årets händelser dokumenteras.
Tusen tack för att ni tar er tid!
https://fsu.fi/jamforelse-mellan-2019-2020-for-amatorteater/
https://teater.fi/sv/teaterstatistik/

April april! Tyvärr var ju inte lokalhundarna sant, men man kan ju drömma 😂Glad påsk åt er alla!
02/04/2021

April april! Tyvärr var ju inte lokalhundarna sant, men man kan ju drömma 😂

Glad påsk åt er alla!

April april! Tyvärr var ju inte lokalhundarna sant, men man kan ju drömma 😂

Glad påsk åt er alla!

I dessa belastande och tunga tider behöver alla olika former av stöd. Därför har NSU nu startat ett samarbete med Finlan...
01/04/2021

I dessa belastande och tunga tider behöver alla olika former av stöd. Därför har NSU nu startat ett samarbete med Finlandssvenska Terapihunds sällskapet r.f, och kommer nu kunna erbjuda sina medlemsföreningar stöd i form av varma vovvar!

Att ha en hund i sin omgivning underlättar samtal, ökar livsglädjen, lättar upp stämningen och minskar människors känsla av isolering och utanförskap.

Varje lokalförbund kommer få en egen terapihund för sina medlemsföreningar. Varje vecka under april-maj månad kommer vi introducera en ny föreningshund för er här på facebook! Följ med och träffa våra nya vovvar!

Denna vecka möter vi HTUs terapihund: Ragnar

Ragnar är en 9årig dvärgschnauzer som älskar att mysa, och har jobbat inom åldervården i 6 år. Han kan t.o.m spela spel och räkna till 5!

I dessa belastande och tunga tider behöver alla olika former av stöd. Därför har NSU nu startat ett samarbete med Finlandssvenska Terapihunds sällskapet r.f, och kommer nu kunna erbjuda sina medlemsföreningar stöd i form av varma vovvar!

Att ha en hund i sin omgivning underlättar samtal, ökar livsglädjen, lättar upp stämningen och minskar människors känsla av isolering och utanförskap.

Varje lokalförbund kommer få en egen terapihund för sina medlemsföreningar. Varje vecka under april-maj månad kommer vi introducera en ny föreningshund för er här på facebook! Följ med och träffa våra nya vovvar!

Denna vecka möter vi HTUs terapihund: Ragnar

Ragnar är en 9årig dvärgschnauzer som älskar att mysa, och har jobbat inom åldervården i 6 år. Han kan t.o.m spela spel och räkna till 5!

Glad världsteaterdag! Vi hoppas på säkrare tider så vi alla kan njuta av teater tillsammans igen ☺️
27/03/2021

Glad världsteaterdag! Vi hoppas på säkrare tider så vi alla kan njuta av teater tillsammans igen ☺️

Kurser
15/03/2021
Kurser

Kurser

Förbundet ordnar olika typer av kurser och skolningar enligt fältets behov eller då det sker exempelvis lagliga eller skattemässiga förändringar som i hög grad påverkar föreningsverksamheten. Kurserna är öppna men riktas i första hand till medlemsföreningarna.

12/03/2021
Det är den tiden på året då våra medlemsföreningar i NSU bör fylla i statistiken för det föregående verksamhetsåret - 20...
09/03/2021
Desky

Det är den tiden på året då våra medlemsföreningar i NSU bör fylla i statistiken för det föregående verksamhetsåret - 2020. Orsaken till att NSU ber föreningarna lämna in statistik över sin verksamhet är att det är ett lagstadgat krav från Undervisnings- och kulturministeriet.

Föreningsstatistiken lämnas in i det digitala kontoret Desky, precis som förra året.

1. Gå till www.desky.fi

2. Skriv in din inloggning samt lösenord

(Saknar ni inloggningsuppgifter? Beställ inloggning till Desky på [email protected])

3. När ni är inloggade i systemet, välj "Statistik" i menyn på vänster sida.

4. Välj "Medlemskår" (uppe till höger)

5. Tryck på den turkosa knappen "Lägg till medlemskår" så öppnas ett nytt fönster där ni fyller i den efterfrågade informationen.

(Obs! Redovisning sker alltid för föregående år, dvs. i detta fall för år 2020.)

6. När alla uppgifter är ifyllda kom ihåg att trycka på "Spara".

Vänligen lämna in statistiken senast söndagen den 4 april. Ifall ni behöver hjälp att fylla i statistiken kan ni också kontakta MT för mer information: [email protected], 050-3301222

Dina verktyg. Dina kolleger. Ditt arbetsbord.

Address

Borgfrökens Gränd 1
Helsingfors
00950

Telephone

+358503301222

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nylands Svenska Ungdomsförbund posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nylands Svenska Ungdomsförbund:

Videos

Nearby government services


Other Helsingfors government services

Show All

Comments

Tack till Tölö gymnasium för dagens två föreställningar av Den fastspända flickan! Det var fint att få spela pjäsen för Er.