Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundet rf Svenska hörselförbundet rf En takorganisation för nio svenskspråkiga föreningar som vid utgången av år 2019 hade sammanlagt 3 121 medlemmar .
(4)

Förbundet har två understödande medlemmar: Widex Akustik Oy och EGIL.fi -batteriservice. Medlemsföreningarna:
Helsingforsregionens hörselförening rf
HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
Hörselföreningen i Västnyland rf
Hörselföreningen i Östnyland rf
Hörselföreningen i Karlebynejden rf
Nykarlebynejdens hörselförening rf
Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
Svenska hörselskadade i Åboland rf
Sydösterbottens hörselförening rf

Förbundet har två understödande medlemmar: Widex Akustik Oy och EGIL.fi -batteriservice. Medlemsföreningarna:
Helsingforsregionens hörselförening rf
HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
Hörselföreningen i Västnyland rf
Hörselföreningen i Östnyland rf
Hörselföreningen i Karlebynejden rf
Nykarlebynejdens hörselförening rf
Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
Svenska hörselskadade i Åboland rf
Sydösterbottens hörselförening rf

Operating as usual

08/06/2021
Surveypal

Textsamtalstjänstens kundenkät 2021

Textsamtalstjänsten betjänar för närvarande måndag-fredag klockan 8-20. Hur har den nedskurna öppettiden märkts i ditt liv? Hur nöjd är du med tjänsten och för vad använder du den? För att kunna utveckla tjänsten behövs dina erfarenheter. Det tar ca fem minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen 8-20.6.2021.
https://q.surveypal.com/2021-tekstipuhelupalvelun-asiakaskysely/0

Idag, 2.6, mellan klockan 17-19 är den hjälpande telefonen öppen sista gången för i vår. Har du frågor angående hörappar...
02/06/2021

Idag, 2.6, mellan klockan 17-19 är den hjälpande telefonen öppen sista gången för i vår. Har du frågor angående hörapparaten, hörhjälpmedel eller hörseln? Du kan prata med audionom Sari Karlstedt på numret 050 3724 320. Det går också bra att skicka textmeddelande.

Idag, 2.6, mellan klockan 17-19 är den hjälpande telefonen öppen sista gången för i vår. Har du frågor angående hörapparaten, hörhjälpmedel eller hörseln? Du kan prata med audionom Sari Karlstedt på numret 050 3724 320. Det går också bra att skicka textmeddelande.

Denna vecka kan du delta i en föreläsning på Zoom angående ensidig dövhet.
31/05/2021

Denna vecka kan du delta i en föreläsning på Zoom angående ensidig dövhet.

3.6.2021 klockan 16-17 ordnar vi en föreläsning på Zoom angående ensidig hörselnedsättning. Elina Mäki-Torkko är professor i audiologi vid Örebro universitet och chef för Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Örebro. Elina berättar om aspekter kring att höra med två öron och konsekvenser av ensidig hörselnedsättning hos vuxna. Kom och lyssna på föreläsningen genom att anmäla dig till siw.ostman(a)horsel.fi senast 1.6.

Godartad lägesyrsel eller kristallsjuka, som det kallas i folkmun, är yrsel som kan botas med övningar man gör hemma. Yr...
25/05/2021

Godartad lägesyrsel eller kristallsjuka, som det kallas i folkmun, är yrsel som kan botas med övningar man gör hemma. Yrsel kan bero på många saker, en del av yrselfallen är förknippade med hörseln. 15.6 klockan 18.00-19.30 ordnas en föreläsning på Zoom angående hörselrelaterad yrsel. Öronläkare Maria Jauhiainen berättar om hörselrelaterade orsaker som kan åstadkomma yrsel. Föreläsningen är ett samarbete med Svenska pensionärsförbundet. Anmälningar tas emot av cecilia.soininen(a)horsel.fi till och med 13.6

Godartad lägesyrsel eller kristallsjuka, som det kallas i folkmun, är yrsel som kan botas med övningar man gör hemma. Yrsel kan bero på många saker, en del av yrselfallen är förknippade med hörseln. 15.6 klockan 18.00-19.30 ordnas en föreläsning på Zoom angående hörselrelaterad yrsel. Öronläkare Maria Jauhiainen berättar om hörselrelaterade orsaker som kan åstadkomma yrsel. Föreläsningen är ett samarbete med Svenska pensionärsförbundet. Anmälningar tas emot av cecilia.soininen(a)horsel.fi till och med 13.6

"Det är viktigt att kommunerna tänker på oss med hörselskador för vi blir bara fler och fler.”Läs Nils-Erik Kloos berätt...
21/05/2021

"Det är viktigt att kommunerna tänker på oss med hörselskador för vi blir bara fler och fler.”

Läs Nils-Erik Kloos berättelse här: https://samsnet.fi/nils-erik/

Hur tas hörselskadade i beaktande i din hemkommun? Finns det hörselslingor i offentliga lokaler? Finns informationen tillgänglig i skrift i t.ex. kollektivtrafiken?

De finlandssvenska funktionshinderorganisationernas kampanj #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också för dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.

#Kommunalvalet #Kommunalvalet2021

"Det är viktigt att kommunerna tänker på oss med hörselskador för vi blir bara fler och fler.”

Läs Nils-Erik Kloos berättelse här: https://samsnet.fi/nils-erik/

Hur tas hörselskadade i beaktande i din hemkommun? Finns det hörselslingor i offentliga lokaler? Finns informationen tillgänglig i skrift i t.ex. kollektivtrafiken?

De finlandssvenska funktionshinderorganisationernas kampanj #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också för dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.

#Kommunalvalet #Kommunalvalet2021

Har du frågor angående hörapparaten eller hörseln som du önskar ställa en audionom? Idag, onsdag 19.5, klockan 17-19 sva...
19/05/2021

Har du frågor angående hörapparaten eller hörseln som du önskar ställa en audionom? Idag, onsdag 19.5, klockan 17-19 svarar audionom Sari Karlstedt igen på frågor på numret 050 3724 320

Har du frågor angående hörapparaten eller hörseln som du önskar ställa en audionom? Idag, onsdag 19.5, klockan 17-19 svarar audionom Sari Karlstedt igen på frågor på numret 050 3724 320

3.6.2021 klockan 16-17 ordnar vi en föreläsning på Zoom angående ensidig hörselnedsättning. Elina Mäki-Torkko är profess...
18/05/2021

3.6.2021 klockan 16-17 ordnar vi en föreläsning på Zoom angående ensidig hörselnedsättning. Elina Mäki-Torkko är professor i audiologi vid Örebro universitet och chef för Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Örebro. Elina berättar om aspekter kring att höra med två öron och konsekvenser av ensidig hörselnedsättning hos vuxna. Kom och lyssna på föreläsningen genom att anmäla dig till siw.ostman(a)horsel.fi senast 1.6.

3.6.2021 klockan 16-17 ordnar vi en föreläsning på Zoom angående ensidig hörselnedsättning. Elina Mäki-Torkko är professor i audiologi vid Örebro universitet och chef för Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Örebro. Elina berättar om aspekter kring att höra med två öron och konsekvenser av ensidig hörselnedsättning hos vuxna. Kom och lyssna på föreläsningen genom att anmäla dig till siw.ostman(a)horsel.fi senast 1.6.

Ibland kan vanliga vardagsljud som klirr från bestick eller stolsben som skrapar mot golvet skapa stort obehag på grund ...
11/05/2021

Ibland kan vanliga vardagsljud som klirr från bestick eller stolsben som skrapar mot golvet skapa stort obehag på grund av ljudöverkänslighet. Johan Paulin är postdoktorand vid Uppsala universitet och har disputerat i hyperakusi. Han berättar under en Zoomföreläsning 27.5 klockan 16-17 om varför vissa människor lider av ljudöverkänslighet. Anmälningar till tillfället tas emot av siw.ostman(a)horsel.fi senast 25.5.

Ibland kan vanliga vardagsljud som klirr från bestick eller stolsben som skrapar mot golvet skapa stort obehag på grund av ljudöverkänslighet. Johan Paulin är postdoktorand vid Uppsala universitet och har disputerat i hyperakusi. Han berättar under en Zoomföreläsning 27.5 klockan 16-17 om varför vissa människor lider av ljudöverkänslighet. Anmälningar till tillfället tas emot av siw.ostman(a)horsel.fi senast 25.5.

Har du frågor angående din hörsel? Svenska hörselförbundets hjälpande telefon 050 3724 320 är öppen idag, onsdag 5.5, kl...
05/05/2021

Har du frågor angående din hörsel? Svenska hörselförbundets hjälpande telefon 050 3724 320 är öppen idag, onsdag 5.5, klockan 17-19.
Som dejourerare för den hjälpande telefonen fungerar audionom Sari Karlstedt.

Har du frågor angående din hörsel? Svenska hörselförbundets hjälpande telefon 050 3724 320 är öppen idag, onsdag 5.5, klockan 17-19.
Som dejourerare för den hjälpande telefonen fungerar audionom Sari Karlstedt.

Har du märkt att du börjat höra sämre? Är du intresserad av att veta vad det beror på och vad du kan göra åt saken? Kom ...
04/05/2021

Har du märkt att du börjat höra sämre? Är du intresserad av att veta vad det beror på och vad du kan göra åt saken? Kom med på öronläkare Maria Jauhiainens Zoom-föreläsning och frågestund angående ämnet onsdag 19.5 kl.18-19.30. Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska hörselförbundet och Svenska pensionärsförbundet. Tillfället skrivtolkas. Anmäl dig till cecilia.soininen(a)horsel.fi senast 17.5.

Har du märkt att du börjat höra sämre? Är du intresserad av att veta vad det beror på och vad du kan göra åt saken? Kom med på öronläkare Maria Jauhiainens Zoom-föreläsning och frågestund angående ämnet onsdag 19.5 kl.18-19.30. Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska hörselförbundet och Svenska pensionärsförbundet. Tillfället skrivtolkas. Anmäl dig till cecilia.soininen(a)horsel.fi senast 17.5.

Kom med och diskutera och utbyt erfarenheter angående Ménièressjukdom 18.5.2021 kl. 17-18.30. Lars-Runar Knuts är ordför...
28/04/2021

Kom med och diskutera och utbyt erfarenheter angående Ménières
sjukdom 18.5.2021 kl. 17-18.30. Lars-Runar Knuts är ordförande i Meniereförbundet i Finland sedan 2019. Han har lång personlig erfarenhet av sjukdomen och delar med sig av sin kunskap och sina upplevelser. Föreläsningen är på Zoom. Anmälningar sänds till siw.ostman(a)horsel.fi.

Kom med och diskutera och utbyt erfarenheter angående Ménières
sjukdom 18.5.2021 kl. 17-18.30. Lars-Runar Knuts är ordförande i Meniereförbundet i Finland sedan 2019. Han har lång personlig erfarenhet av sjukdomen och delar med sig av sin kunskap och sina upplevelser. Föreläsningen är på Zoom. Anmälningar sänds till siw.ostman(a)horsel.fi.

Vill du ha kamratstöd angående tinnitus? Kom med i en  diskussionsgrupp på Zoom onsdag 28.4 klockan 18-19.30 som leds av...
23/04/2021

Vill du ha kamratstöd angående tinnitus? Kom med i en diskussionsgrupp på Zoom onsdag 28.4 klockan 18-19.30 som leds av psykolog Bo Mellberg. Gruppen samlas även 12.5 och 26.5. Man kan delta enbart en gång eller flera gånger, beroende på behov och intresse. Anmälningar till respektive tillfällen sänds måndagen före träffen till cecilia.soininen(a)horsel.fi. Gruppdiskussionerna skrivtolkas.

Vill du ha kamratstöd angående tinnitus? Kom med i en diskussionsgrupp på Zoom onsdag 28.4 klockan 18-19.30 som leds av psykolog Bo Mellberg. Gruppen samlas även 12.5 och 26.5. Man kan delta enbart en gång eller flera gånger, beroende på behov och intresse. Anmälningar till respektive tillfällen sänds måndagen före träffen till cecilia.soininen(a)horsel.fi. Gruppdiskussionerna skrivtolkas.

Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Vi efterlyser kommunala beslutsfat...
22/04/2021
#EnKommunFörAlla

Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Vi efterlyser kommunala beslutsfattare att arbeta för en kommun för alla med fokus på tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd. Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem med funktionsnedsättning - och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande. I filmen deltar Svenska hörselförbundets styrelsesuppleant Nils-Erik Kloo. Mera information om kampanjen finns på SAMS kampanjsida https://samsnet.fi/kommunalvalet/

Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Vi efterlyser kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för al...

Har du funderat på att lära dig grunderna i tecken som stöd? Kom med på vår kvällskurs i maj med Hannele Rabb.
16/04/2021

Har du funderat på att lära dig grunderna i tecken som stöd? Kom med på vår kvällskurs i maj med Hannele Rabb.

Har du funderat på att lära dig grunderna i tecken som stöd? Kom med på vår kvällskurs i maj med Hannele Rabb.

Vi hörs är med i kampanjen Testa en tidskrift tillsammans med 46 andra tidskrifter. Gå in på sidan https://www.lyyti.fi/...
12/04/2021

Vi hörs är med i kampanjen Testa en tidskrift tillsammans med 46 andra tidskrifter. Gå in på sidan https://www.lyyti.fi/reg/testaentidskrift2021 under denna vecka och beställ provexemplar på finlandssvenska tidskrifter.

Bra känsla när postlådan är fylld av tidskrifter! 🙌
Missa inte kampanjen Testa en tidskrift som sätter ingång måndagen den 12 april. Under hela nästa vecka har du möjlighet att beställa hem ett provexemplar av en finlandssvensk tidskrift.
Testa något nytt #testaentidskrift!

Välkommen med på en föreläsning angående tinnitus, onsdag 14.4 klockan 16-18 på Zoom. Öronläkare Lena Hafrén föreläser o...
09/04/2021

Välkommen med på en föreläsning angående tinnitus, onsdag 14.4 klockan 16-18 på Zoom. Öronläkare Lena Hafrén föreläser om tinnitus och Dick Lundmark berättar om nyttan av hörapparat som tinnitusmaskerare. Anmälningar sänds till
cecilia.soininen(a)horsel.fi senast 12.4. Föreläsningen skrivtolkas.
Förbundets tinnitusgrupp börjar samlas distans på Zoom onsdagar 28.4, 12.5 och 26.5 klockan 18-19.30. Psykolog Bo Mellberg leder diskussionen. Alla som vill ha kamratstöd angående tinnitus är varmt välkomna med. Man kan delta enbart en gång eller flera
gånger, beroende på intresse. Anmälningar till respektive tillfällen sänds måndagen före träffen till cecilia.soininen(a)horsel.fi. Gruppdiskussionerna skrivtolkas.

Välkommen med på en föreläsning angående tinnitus, onsdag 14.4 klockan 16-18 på Zoom. Öronläkare Lena Hafrén föreläser om tinnitus och Dick Lundmark berättar om nyttan av hörapparat som tinnitusmaskerare. Anmälningar sänds till
cecilia.soininen(a)horsel.fi senast 12.4. Föreläsningen skrivtolkas.
Förbundets tinnitusgrupp börjar samlas distans på Zoom onsdagar 28.4, 12.5 och 26.5 klockan 18-19.30. Psykolog Bo Mellberg leder diskussionen. Alla som vill ha kamratstöd angående tinnitus är varmt välkomna med. Man kan delta enbart en gång eller flera
gånger, beroende på intresse. Anmälningar till respektive tillfällen sänds måndagen före träffen till cecilia.soininen(a)horsel.fi. Gruppdiskussionerna skrivtolkas.

Svenska hörselförbundets hjälpande telefon 050 3724 320 för hörselfrågor är öppen varannan onsdag: 7.4, 21.4, 5.5, 19.5 ...
06/04/2021

Svenska hörselförbundets hjälpande telefon 050 3724 320 för hörselfrågor är öppen varannan onsdag: 7.4, 21.4, 5.5, 19.5 och 2.6 klockan 17-19.
Som dejourerare för den hjälpande
telefonen fungerar audionom Sari Karlstedt. Den hjälpande telefonen är menad för alla som funderar på frågor som man vill ställa en audionom.

Svenska hörselförbundets hjälpande telefon 050 3724 320 för hörselfrågor är öppen varannan onsdag: 7.4, 21.4, 5.5, 19.5 och 2.6 klockan 17-19.
Som dejourerare för den hjälpande
telefonen fungerar audionom Sari Karlstedt. Den hjälpande telefonen är menad för alla som funderar på frågor som man vill ställa en audionom.

Serviceproducenterna och tolkarna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har valts för åren 2021–2022. F...
02/02/2021
FPA har valt serviceproducenterna och tolkarna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för åren 2021–2022 - Aktuellt

Serviceproducenterna och tolkarna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har valts för åren 2021–2022. För tjänsten valdes 149 serviceproducenter med 685 tolkar.
– Utifrån anbuden fick vi ännu inte tillräckligt antal serviceproducenter för de norra och östra områdena. En tilläggsupphandling kommer att göras för de här områdena så snart som möjligt. Vi har inte heller fått tillräckligt med svenskspråkiga serviceproducenter fastän vi ändrat anbudsförfarandet och tillhandahållandet av tjänsten, säger Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret.
Uppgifter om de serviceproducenter som sköter tolkningar från och med 1.4.2021 kommer att publiceras på www.fpa.fi så snart som möjligt.

Serviceproducenterna och tolkarna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har nu valts för åren 2021–2022. För tjänsten valdes 149 serviceproducenter med 685 tolkar. De eventuella förändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

God jul och Gott nytt år från Svenska hörselförbundets kansli! 🌲Munskydden fattas enbart för att bilden är från förra år...
23/12/2020

God jul och Gott nytt år från Svenska hörselförbundets kansli! 🌲
Munskydden fattas enbart för att bilden är från förra året 🥰

13/12/2020

God Lucia! Luciakröningen kan i år ses i direktsändning från klockan 17 på Tv-kanalen Yle Fem eller i Yle Arenan. Förra året anmärkte vi om avsaknad av textning.
Yle har svarat att det allra mesta från Luciakröningen i år kommer att textas för hörselskadade. Närmare bestämt textas allt från själva kröningen (dvs. mellan kl. 17.00-17.45). Det enda som inte kan textas är det som sker efter kl. 17.45 utanför kyrkan.

Hörselföreningen i Västnyland rf
13/11/2020

Hörselföreningen i Västnyland rf

"Skriftlig information behövs alltid. Exempelvis vid möten eller andra sammankomsterna är skrivtolkning, alltså tolkning...
19/10/2020
Munskydd försvårar vardagen för personer med hörselnedsättning: "Det känns otryggt att gå ut"

"Skriftlig information behövs alltid. Exempelvis vid möten eller andra sammankomsterna är skrivtolkning, alltså tolkning från tal och text, ett viktigt hjälpmedel.

Särskilt nu under coronapandemin är det viktigt att alla får rätt information och därför förespråkar vi att alla presskonferenser som myndigheterna ordnar också textas."

Munskydd gör det omöjligt att läsa en persons läppar.

Nykarlebynejdens hörselförening rf:s kursdag Bli vän med dina hörapparater flyttas framåt till obestämd tidpunkt på grun...
15/10/2020
Hörselförening ordnar kursdag - munskydd försvårar kommunikationen

Nykarlebynejdens hörselförening rf:s kursdag Bli vän med dina hörapparater flyttas framåt till obestämd tidpunkt på grund av coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt. Om den kommande kursdagen intresserar lönar det sig att anmäla om intresse till Nykarlebynejdens hörselförening. Mera information finns på nykarlebynejden.horsel.fi

Nykarlebynejdens hörselförening vill hjälpa personer med nedsatt hörsel att kunna delta på samma villkor som andra. Även om det tar tid och energi att bli vän med sitt hjälpmedel anser arrangörerna att det är värt det.

Föreläsning: Bli vän med din hörapparatVälkommen på en kostnadsfri föreläsning där audionom Anita Valjakka föreläser om ...
21/09/2020

Föreläsning: Bli vän med din hörapparat

Välkommen på en kostnadsfri föreläsning där audionom Anita Valjakka föreläser om hur du blir vän med din hörapparat, tisdagen 29.9.2020 kl. 16-17.15 med en frivillig, efterföljande diskussionsgrupp 17.30-18.30. Diskussionsgruppen har en uppföljningsträff. Plats: SFV-huset, Georgsgatan 18, Helsingfors. Anmäl dig senast 23.9 till [email protected] (traktering, meddela specialdieter)

Regeringens budgetförhandlingar har avslutats. Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet tryggas 2021 genom en ...
17/09/2020
Hallituksen talousarvioesitys 2021: STEA-avustusten määrä 362 miljoonaa - Tiedotteet ja uutiset

Regeringens budgetförhandlingar har avslutats. Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet tryggas 2021 genom en sänkning av lotteribeskattningen som skapar 34 miljoner euro och genom att använda outdelade RAY-medel (115 miljoner) som sparats för social- och hälsovårdsorganisationerna då fusionen av spelbolagen ägde rum i 2017.

Hallituksen talousarvioesitys 2021: STEA-avustusten määrä 362 miljoonaa 16.9.2020 - uusien avustusten haku vuodelle 2021 mahdollistuu keväällä 2021 Suomen hallitus on...

Address

Georgsgatan 18
Helsingfors
00120

General information

En intresseorganisation för hörselskadade med svenska som modersmål i Finland. Vår värdegrund - Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta - Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln - Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning Svenska hörselförbundet rf är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Telephone

+358504762475

Website

Products

Vi arrangerar kurser och ger ut tidskriften Vi hörs.
www.horsel.fi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Svenska hörselförbundet rf posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Svenska hörselförbundet rf:

Nearby government services


Other Helsingfors government services

Show All

Comments

Kuuloliitto haastaa mukaan Mitä? -kampanjaan levittämään tietoa kuulon tärkeydestä! Jaa somessa oma kuulokuva #Mitä #Kuuletko https://www.kuuloliitto.fi/mita/