OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue Sivusto avattiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 valmistelua varten. Nyt käytämme sivua laajemmin tiedottamiseen.

Avaa kuten tavallisesti

Koululaiskyselyn 2020 tulokset – Mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa koulupäivän yhteydessä?  Tilaisuuden tallenne ...
18/12/2020
Koululaiskysely 2020 -tulosten julkistus 17.12.2020

Koululaiskyselyn 2020 tulokset – Mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa koulupäivän yhteydessä?

Tilaisuuden tallenne katsottavissa Opetus- ja kulttuuriministeriö -Youtubessa

📺 https://youtu.be/ZQjAeYu03ik

#Koululaiskysely #SuomenMalli

Koulaiskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 197 000 koululaista. Koululaisilta kysyttiin, mitä he haluaisivat harrastaa koulupäivän yhteydessä. Opetu...

Koululaiskyselyn 2020 tulokset – Mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa koulupäivän yhteydessä?  Kyselyyn vastasi tänä...
17/12/2020
Suomen malli - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koululaiskyselyn 2020 tulokset – Mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa koulupäivän yhteydessä? Kyselyyn vastasi tänä vuonna 197 000 lasta.

Tilaisuuden tallenne Opetus- ja kulttuuriministeriö n Youtubessa:
📺 https://youtu.be/ZQjAeYu03ik

Suomen mallista ja koululaiskyselystä kotisivuilla:
💻 https://minedu.fi/suomen-malli

#Koululaiskysely #SuomenMalli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

07/12/2020
Strengthening the community - European Youth Work Agenda

Tänään käynnistyi nelipäiväinen 3rd European Youth Work Convention. Tärkeä tapahtuma Euroopan nuorisotyön vahvistamiseksi pidetään tänä vuonna kokonaan verkossa.

Live striimit: http://eywc2020.eu

The preparatory work has been worthwhile. When the Youth Ministers met yesterday, they took note of a framework for a European Youth Work Agenda, in which they emphasise the importance of youth work for young people and youth policy.

Harrastusviikolla parkouraaja Petteri Pesonen haastaa jääkiekkoilija Reetta Valkjärven kokeilemaan parkouria! Katso Suom...
05/11/2020
Harrastusviikon parkourhaaste! - YouTube

Harrastusviikolla parkouraaja Petteri Pesonen haastaa jääkiekkoilija Reetta Valkjärven kokeilemaan parkouria! Katso Suomen Parkour ry 'n video ja kokeile itsekin!

Musiikki: Kaleidobolt - Interlude
Kuvaus: Marco Menestrina Toteutus: Suomen Parkour ry
#suomenparkouryhdistys #parkourfi #harrastusviikko #kaleidobolt

https://youtu.be/bLNmmnR78ds

Harrastusviikolla parkouraaja Petteri Pesonen haastaa jääkiekkoilija Reetta Valkjärven kokeilemaan parkouria!Lisää materiaalia sivuilta www.parkour.fi/harrastus...

Harrastamisen #SuomenMalli’n haku on käynnistynyt!🏀🏀🏀Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin li...
03/11/2020
Suomen malli

Harrastamisen #SuomenMalli’n haku on käynnistynyt!

🏀🏀🏀

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen
Hakuaika 3.11.2020-2.12.2020 klo 16.15.

Verkkosivujen tietopakettiin alta, josta löytyy myös linkki hakuilmoitukseen

https://minedu.fi/suomen-malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Allianssin Politiikkaviikkoa vietetään 2.-8.11.2020 Kolmatta kertaa järjestettävää nuorten Politiikkaviikkoa vietetään y...
30/10/2020
POLITIIKKAVIIKKO 2020

Allianssin Politiikkaviikkoa vietetään 2.-8.11.2020

Kolmatta kertaa järjestettävää nuorten Politiikkaviikkoa vietetään ympäri maan yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja erilaisissa harrastusryhmissä ja nuorisotaloilla. Tänä vuonna Politiikkaviikon teemana on tulevien kuntavaalien kunniaksi vaikuttaminen kunnissa ja kaupungeissa. Politiikkaviikolla voi järjestää nuorten ja paikallisten päättäjien välisen Unelmien kunta -keskustelun.

Nuorten politiikkabussi 2020 lähtee kiertämään valtakunnallisella Politiikkaviikolla toisen asteen oppilaitoksia ympäri Suomen. Politiikkabussi yhdistää liikkuvan nuorisotyön ja demokratiakasvatuksen menetelmät. Bussin kyydissä nuoret pääsevät pelillisillä menetelmillä tutustumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä kohtaamaan alueen päätöksentekijöitä ja eri puolueiden edustajia.

Allianssi #politiikkaviikko2020

Politiikkaviikon materiaaleihin voi tutustua:

https://www.alli.fi/vaikuttaminen/politiikkaviikko-2020

Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Mukaan voi lähteä mikä tahansa nuorten ryhmä - luokka, opiskelijakunta, nuorisovaltuusto, partiolippukunta tai harrastusryhmä! Tavoitteena on oppia vaikuttamisen tapoja lähiympäristössä kuin laajemmin...

Oikeusministeriö julistaa haettavaksi erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaa...
28/10/2020
Radikalisaatiota ennalta ehkäisevät hankkeet

Oikeusministeriö julistaa haettavaksi erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan vuodelle 2021.

Vuoden 2021 haussa rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka:

• ennalta ehkäisevät väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista paikallista yhteistyötä tukien

• vahvistavat lasten ja nuorten osallistumista tai tekemää toimintaa väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn sekä exit toimintaan

Hakuaika päättyy 30.11.2020 kello 16.15.

Lue lisää hausta:

Oikeusministeriö - Justitieministeriet

https://oikeusministerio.fi/radikalisaatiota-ennalta-ehkaisevat-hankkeet

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia. Hankkeen rahoitettavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, sek....

Hallitus kutsuu mukaan etsimään keinoja rasismin torjuntaanHallitus on käynnistänyt rasismin vastaisen ja hyvien väestös...
28/10/2020
Rasismin vastainen toiminta

Hallitus kutsuu mukaan etsimään keinoja rasismin torjuntaan

Hallitus on käynnistänyt rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman valmistelun. Toimintaohjelmalla pyritään muun muassa vähentämään vihapuhetta ja viharikollisuutta sekä edistämään työelämän syrjimättömyyttä ja eri väestöryhmien välisten suhteiden kehittymistä. Lisäksi pyritään vahvistamaan rasismiin puuttumisen kulttuuria ja osaamista Suomessa. Toimintaohjelma perustuu tilannearvioon, jota kootaan yhdessä kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken vuoden 2020 aikana.

Valmistelun tueksi käynnistyy ideakilpailu, jolla kannustetaan kansalaisjärjestöjä osallistumaan toimenpiteiden suunnitteluun. Ideakilpailussa on kolme eri kategoriaa, joista kaksi toteutetaan valtionavustushakuna, eli parhaat ideat voivat saada idealleen rahoituksen. Valtionavustushankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia kehittämishankkeita, joilla tuetaan toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.

Oikeusministeriö - Justitieministeriet tiedote aiheesta: https://oikeusministerio.fi/-/hallitus-kutsuu-mukaan-etsimaan-keinoja-rasismin-torjuntaan

Seuraa toimintaohjelman etenemistä
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM065:00/2020

Ideakilpailu kansalaisyhteiskunnan toimijoille rasismin vastaisen toimintaohjelman toimenpiteistä
https://oikeusministerio.fi/rasismin-vastainen-toiminta

Oikeusministeriö järjestää ideakilpailun, jonka tarkoituksena on kutsua kansalaisjärjestöt mukaan suunnittelemaan hallituksen rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman toimenpiteitä. 

Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokys...
22/10/2020
Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokyselyillä -

Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokyselyillä

https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/ilmastolain-uudistus-on-kaynnissa-kansalaisten-nakemyksia-osallistumisesta-ja-oikeudenmukaisuudesta-kerataan-verkkokyselyilla

Ilmastolakia uudistetaan parhaillaan. Ympäristöministeriö on avannut 15.10. kaksi verkkokyselyä, joilla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida uudessa ilmastolaissa. L...

Eurooppaministeri kutsuu suomalaiset keskustelemaan EU-politiikasta  Suomi on ollut neljännesvuosisadan Euroopan unionin...
21/10/2020
Eurooppaministeri kutsuu suomalaiset keskustelemaan EU-politiikasta -

Eurooppaministeri kutsuu suomalaiset keskustelemaan EU-politiikasta

Suomi on ollut neljännesvuosisadan Euroopan unionin jäsenenä – millainen on EU kansalaisten silmin? Mikä tulisi olla EU:n tulevaisuuden suunta ja Suomen rooli osana unionia? Anna äänesi kuulua Suomen toiminnasta EU:ssa ja liity mukaan hallituksen EU-selontekoa koskeviin avoimiin kansalaiskeskusteluihin!

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen järjestää kaksi hallituksen EU-selonteon valmisteluihin liittyvää kansalaistilaisuutta. Verkkotilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niihin voi osallistua lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja. Tilaisuuksia voi seurata suorana lähetyksenä valtioneuvoston Youtube-kanavalta, jossa ne ovat myöhemmin saatavilla myös tallenteina. Lisäksi tallenteet ovat saatavilla valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa vn.fi/live.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään maanantaina 26.10. klo 14.30 ‒ 16.00 ja sen teemana on ”EU:n kriisinkestävyys – enemmän kuin tekijöidensä summa”. Ministeri Tuppuraisen kanssa kansalaisten kysymyksiin vastaavat Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela, yliopistotutkija Timo Miettinen ja ekonomisti Sixten Korkman.

Toisessa tilaisuudessa keskiviikkona 4.11. klo 9.00 – 10.30 ääneen pääsevät etenkin nuoret. Ministeri Tuppuraisen vieraaksi studioon saapuvat Eurooppanuoret ry:n, Allianssi ry:n sekä Sakki ry:n edustajat. Keskustelun aiheena on ”Nuoret ja EU – mitä haluamme unionilta tulevaisuudessa?”

Molemmissa tilaisuuksissa pääroolissa ovat yleisökysymykset, joiden pohjalta keskustelua käydään. Keskusteluiden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää Twitterissä tunnisteella #EUselonteko.

Kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja myös etukäteen

Lue lisää:

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/eurooppaministeri-kutsuu-suomalaiset-keskustelemaan-eu-politiikasta

Suomi on ollut neljännesvuosisadan Euroopan unionin jäsenenä – millainen on EU kansalaisten silmin? Mikä tulisi olla EU:n tulevaisuuden suunta ja Suomen rooli osana unionia? Anna äänesi kuulua Suomen toiminnasta EU:ssa ja liity mukaan hallituksen EU-selontekoa koskeviin avoimiin kansalaiskes...

Viime viikkoisen harrastamisen Suomen mallin webinaarin tallenne katseltavissa:https://minedu.fi/suomen-malli🕵️‍♂️🥁⛹️‍♀️...
13/10/2020
Suomen malli

Viime viikkoisen harrastamisen Suomen mallin webinaarin tallenne katseltavissa:

https://minedu.fi/suomen-malli

🕵️‍♂️🥁⛹️‍♀️🧜‍♀️

#suomenmalli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

💻🎥 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kunnille suunnatun webinaarin harrastamisen Suomen mallin avustushausta sekä ...
09/10/2020
Suomen malli

💻🎥 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kunnille suunnatun webinaarin harrastamisen Suomen mallin avustushausta sekä lasten ja nuorten kuulemisesta eilen torstaina 8.10.2020

Webinaari keräsi huimat 700 kuuntelijaa! Kiitos esiintyjille ja kuulijoille.

Esitysaineistot:
http://minedu.fi/suomen-malli

myös webinaarin tallenne tulossa kotisivulle 🔜

#suomenmalli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa –opas tänään julkaistu Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen toim...
30/09/2020
Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa –opas tänään julkaistu Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen toimesta.

📖🏫👧👦

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa

Tässä oppaassa kuvataan kiusaamisen vastaista työtä kouluissa ilmiön ennalta ehkäisyn ja siihen puuttumisen näkökulmista. Oppaassa pohditaan kiusaamista käsitteenä ja sen esiintyvyyden kehityssuuntia sekä avataan keskeistä lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perustemääräyksiä. V...

24/09/2020
Valtion nuorisoneuvosto

Ehdota aihetta vuoden 2022 Nuorisobarometrille!

Ehdota aihetta vuoden 2022 Nuorisobarometrille!

Edeltävien Nuorisobarometrien aiheet ovat olleet seuraavia:

2014 yhdenvertaisuus ja syrjintä
2015 arjenhallinta
2016 tulevaisuus
2017 osaaminen ja koulutus
2018 valta ja vaikuttaminen Euroopassa
2019 työelämä ja yrittäjyys
2020 nuorten palvelut
2021 kestävä kehitys ja ilmasto

Voit tehdä ehdotuksen oheisella Webropol-lomakkeella tai vastaamalla tähän viestiin. Ehdotukset käsitellään valtion nuorisoneuvoston tutkimus- ja ennakointijaostossa ja päätös teemasta tehdään valtion nuorisoneuvoston kokouksessa viimeistään alkuvuonna 2021.

Ehdotus tulee tehdä viimeistään 7.10.2020.

Valtionavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2021Hakuaika vuodelle 202131.8.2020 10:0...
03/09/2020
Valtionavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2021 - Asset Display Page

Valtionavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2021

Hakuaika vuodelle 2021
31.8.2020 10:00 - 5.10.2020 16:15

https://minedu.fi/-/valtionavustukset-valtakunnallisten-nuorisoalan-jarjestojen-toimintaan-vuodelle-2021

Avustus voidaan myöntää sellaiselle nuorisoalan järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on nuorisolain (1285/2016) sekä valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja –politiikasta  (211/2017) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi. Lue tarkemmin valtionapukelpoisuudesta.

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus's cover photo
20/08/2020

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus's cover photo

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus
20/08/2020

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus's cover photo
20/08/2020

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus's cover photo

Haettavissa uusia avustuksia:🏫 Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän #nuorisotyö n vahvistamiseen ja kehittämiseen👩‍💼 Uu...
12/08/2020
Avustusmuodot – Avustukset

Haettavissa uusia avustuksia:

🏫 Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän #nuorisotyö n vahvistamiseen ja kehittämiseen

👩‍💼 Uusien etsivän nuorisotyöntyöntekijän palkkaamiseen

Aluehallintovirasto

http://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/

Avustusmuodot Kirjastojen avustukset Kirjastotoiminnan kehittäminen Liikunnan avustukset Liikkuva opiskelu Liikunnallinen elämäntapa Liikuntapaikkarakentaminen Koronavirustilanteeseen liittyvä erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille Nuorisotyön avustukset Erityisavustus uuden...

Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä tarjoaa p...
29/07/2020
Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä | Koordinaatti

Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä tarjoaa perustiedot nuorten kohtaamasta seksuaalisesta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta sekä ennaltaehkäisyn näkökulmasta tärkeistä taidoista, joita voi vahvistaa osana nuorisotyötä ja -toimintaa.

Koordinaatti Loisto setlementti Mannerheimin Lastensuojeluliitto Nuorten Exit, Pelastakaa Lapset Rikosuhripäivystys - Brottsofferjouren Helsingin kaupunki - Helsingfors stad - City of Helsinki Oulun kaupunki - City of Oulu

Lataa ja tilaa:

https://koordinaatti.fi/fi/materiaalit/kysy-kohtaa-ja-kuuntele-opas

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa tuotettu opas on suunnattu nuorten parissa työskentelevien työn tueksi.

Kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustushaku on avattu. Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edi...
25/06/2020
Vuoden 2020 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen - Valtiovarainministeriö

Kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustushaku on avattu. Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi.

Avustushaku avoinna 24.6.2020 - 5.10.2020 kello 16.15

Valtiovarainministeriö

Lue lisää:

https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2020?_cldee=bGlpc2kuaGFrYWxpc3RvQG1pbmVkdS5maQ%3d%3d&recipientid=contact-0e9fd384a823e911a9a2000d3ab31ad6-8ac573569af247ffb4642ee9ceb56151&esid=f3a94226-06b5-ea11-a812-000d3ab94e3f

Valtion vuoden 2020 talousarviossa on 40 miljoonan euron määräraha kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään.

Valtion nuorisoneuvosto hakee Suunnittelijaa. Hakuaika päättyy 2.7.2020 klo 16.15Valtion nuorisoneuvosto
23/06/2020
Valtion nuorisoneuvosto

Valtion nuorisoneuvosto hakee Suunnittelijaa. Hakuaika päättyy 2.7.2020 klo 16.15

Valtion nuorisoneuvosto

Kiinnostavatko sinua työt valtionhallinnossa nuorisoasioiden parissa? Haemme suunnittelijaa erityisesti arviointitoimintamme valmisteluun ja arviointeihin liittyvien tietojen keräämiseen ja analysointiin. Hae meille töihin!

Valtion nuorisoneuvosto hakee Suunnittelijaa. Hakuaika päättyy 2.7.2020 klo 16.15Valtion nuorisoneuvosto Suunnittelija, ...
17/06/2020
Suunnittelija

Valtion nuorisoneuvosto hakee Suunnittelijaa. Hakuaika päättyy 2.7.2020 klo 16.15

Valtion nuorisoneuvosto

Suunnittelija, Helsinki, 12.6.2020

Suunnittelija, Helsinki, 12.6.2020

Vielä tänään ehdit vastaamaan kyselyyn siitä, miten seksuaalinen houkuttelu ja seksuaaliväkivalta näkyvät nuorisotyössä!...
15/06/2020

Vielä tänään ehdit vastaamaan kyselyyn siitä, miten seksuaalinen houkuttelu ja seksuaaliväkivalta näkyvät nuorisotyössä!

Vastaa kyselyyn suomeksi tai ruotsiksi osoitteessa: https://webropol.com/s/grooming

Nuorten parissa työskentelevä! Vielä ehdit vastata kyselyyn, jolla keräämme tietoa siitä, miten seksuaalinen houkuttelu (grooming) ja seksuaaliväkivalta näkyvät nuorisotyössä. Kysely on suunnattu kunnissa, järjestöissä tai seurakunnissa työskenteleville nuorisotyön ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Kysely on avoinna 15.6.2020 asti.
Vastaa kyselyyn / Svara på enkäten: https://webropol.com/s/grooming

Vi samlar in information om hur lockande av barn och unga i sexuella syften (grooming) och sexuellt våld återspeglas i ungdomsarbetet. Enkäten är riktad till de yrkespersoner inom ungdomsarbetet som arbetar i kommuner, i organisationer eller i församlingar. Enkäten kan besvaras ända till den 15 juni 2020.

Valtiosihteeri Tuomo Puumala luovutti tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen :lle ehdotuksen suomalaisen harrastamis...
12/06/2020

Valtiosihteeri Tuomo Puumala luovutti tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen :lle ehdotuksen suomalaisen harrastamisen mallista.

Mallin mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata mahdollisuus maksuttomaan ja mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Tilaisuus pidettiin aurinkoisessa Eläintarhan skeittipuistossa☀️

Osoite

Meritullinkatu 1
Helsinki
00170

Yleistä tietoa

Sivun ylläpito: Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Hei sinä nuorten parissa toimiva ammattilainen! Käyhän tutustumassa MLL:n Hämeen piirin vuosittaiseen Nuorisoseminaariin ja osallistu samalla lippuarvontaan 😊