OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus

OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue Sivusto avattiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 valmistelua varten. Nyt käytämme sivua laajemmin tiedottamiseen.

Avaa kuten tavallisesti

Euroopan neuvosto järjestää video-/taidekilpailun 10-17- vuotiaille lapsille ja nuorille, jolla pyritään edistämään last...
07/07/2021
Open Call for Projects from Children: My Rights, My Voice

Euroopan neuvosto järjestää video-/taidekilpailun 10-17- vuotiaille lapsille ja nuorille, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten tietämystä ja näkemystä lasten oikeuksista ja niiden toteutumisesta. Teemat on valikoitu EU:n lasten oikeuksien strategian, Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien strategian (2019-2021) sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen pohjalta. 🎨🎥

Lapset ja nuoret voivat osallistua kilpailuun suoraan joko yksin, ryhmässä tai koulun/yhteisön kautta, lähettämällä 15.10. mennessä max 2 min. ja 20 sek. pituinen video hakemuslomakkeineen ohesta ja täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti:

https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/96511/open-call-projects-children-my-rights-my-voice_en

EEAS - European External Action Service - European Union External Action

Käsikirja maahanmuuttaja- ja musliminuorten osallisuuden edistäminen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi lu...
02/06/2021
Käsikirja maahanmuuttaja- ja musliminuorten osallisuuden edistäminen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi on julkaistu - Ankkuritoiminta

Käsikirja maahanmuuttaja- ja musliminuorten osallisuuden edistäminen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi luettavissa 👇

https://ankkuritoiminta.fi/-/kasikirja-maahanmuuttaja-ja-musliminuorten-osallisuuden-edistaminen-vakivaltaisen-ekstremismin-ennaltaehkaisemiseksi-on-julkaistu

Nuorten muslimien foorumi ry on julkaissut käsikirjan maahanmuuttaja- ja musliminuorten osallisuuden edistäminen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

Harrastamisen Suomen malli on saanut oman visuaalisen ilmeen ja tunnuksen, jotka tulevat kaikkien harrastamisen Suomen m...
28/05/2021
Harrastamisen Suomen mallille yhteyspiste ja tunnus - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Harrastamisen Suomen malli on saanut oman visuaalisen ilmeen ja tunnuksen, jotka tulevat kaikkien harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien toimijoiden käyttöön. Ilme näkyy harrastusten viestinnässä lapsille, nuorille, perheille ja yhteistyökumppaneille. Kuntia ja harrastusten järjestäjiä tukeva Suomen mallin yhteyspiste aloittaa toimintansa elokuussa.

#SuomenMalli #lapset #nuoret

https://minedu.fi/-/harrastamisen-suomen-mallille-yhteyspiste-ja-tunnus

Harrastamisen Suomen malli on saanut oman visuaalisen ilmeen ja tunnuksen, jotka tulevat kaikkien harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien toimijoiden käyttöön. Ilme näkyy harrastusten viestinnässä lapsille, nuorille, perheille ja yhteistyökumppaneille. Kuntia ja harrastusten järjestäji...

Hei!Tapahtuman Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa! Virtuaalikonferenssi: koulutus, kulttuuri ja nuoriso kestävän kehityks...
27/05/2021
Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa! - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hei!

Tapahtuman Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa! Virtuaalikonferenssi: koulutus, kulttuuri ja nuoriso kestävän kehityksen edistäjinä 8.-9.6.2021

ilmoittautuminen on nyt auki! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.

Ilmoittautumislinkit ja konferenssiohjelma löytyvät tapahtuman sivulta suomeksi ja englanniksi sekä ruotsiksi.

Tätä viestiä ja tietoa saa mielellään välittää eteenpäin relevanteille tahoille!

#Norden2021
#Allapåverkar
#Jokainenvaikuttaa
#tttv21
#tutkituntiedonteemavuosi

https://minedu.fi/tapahtumat/2021-06-08/alla-paverkar-jokainen-vaikuttaa-

Inspiroivia puhujia; nuoria asiantuntijoita ja ministereitä, mielenkiintoisia paneelikeskusteluja, vuorovaikutteisia temaattisia työpajoja.

✍Oikeusministeriö kysyy lapsilta ja nuorilta mielipiteitä äänioikeuden, kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisal...
07/05/2021
Nuortenideat.fi: Kysely nuorille kansalaisaloitteen ikärajasta, osallistumisesta ja demokratiasta

✍Oikeusministeriö kysyy lapsilta ja nuorilta mielipiteitä äänioikeuden, kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajoista.
#Demokratia2025 #lapset #nuoret #osallistuminen

Tästä kyselyyn ja kerrothan vastausmahdollisuudesta myös eteenpäin
🔗 https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2734/

Oikeusministeriö selvittää lasten ja nuorten mielipiteitä kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajoista sekä äänioikeusikärajoista. Lasten ja nuorten mielipiteitä halutaan kuulla myös siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta alle 18-vuotiaat pystyisivät ny...

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistäDemokratia- ja ihmisoikeuskas...
28/04/2021
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021) - Nuorisotutkimusseura ry

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistä

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Voit ilmoittaa viiden vuoden sisällä toteutetuista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista ja hyvistä käytänteistä tällä lomakkeella.👉https://www.lyyti.fi/questions/82e79f2764

- Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Siihen nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa, kuvaa hankkeen päävastuullinen erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkostosta.

Demokratia- ja ihmisoikeushankkeiden koonti on aloitettu, ja se on tarkoitus saada suurelta osalta tehtyä toukokuun loppuun mennessä. Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Hankkeessa päävastuulllisena asiantuntijana toimii erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen kieliä ovat suomen lisäksi viittomakieli, ruotsi ja pohjoissaame. Hankkeen on tilannut oikeusministeriö.

Hankkeen etenemistä voi seurata Nuorisotutkimusverkoston sivuilla👇
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatuksen-tila

#Demokratia2025 #Ihmisoikeudet #Oikeusoppia

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021) demokratia ihmisoikeudet järjestöt kasvatus koulu lapset nuoret nuorisotyö oppilaitokset osallisuus päiväkoti toimijuus vaikuttaminen Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demo...

📽️Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue järjestää nuorten työpajatoiminnan valtionavustu...
22/04/2021
Työpajat ja etsivä nuorisotyö - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

📽️Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue järjestää nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushakuun liittyvän infotilaisuuden 10.5.2021, klo 9.00 – 12.00 etäyhteydellä.

🔗Ilmoittaudu mukaan!
https://link.webropolsurveys.com/S/1D86D8AF5FC8D1BC

🔗Lue myös
https://minedu.fi/tyopajat-ja-etsiva-nuorisotyo

Nuorille tarkoitetut työpajat ovat osa nuorisotakuuta, jossa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea saavut...

⚪ Fokus ry on julkaissut Huolena radikalisoituminen –oppaan. Oikeusministeriö on tukenut oppaan tekemistä.https://dialog...
20/04/2021
Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi: Ilmiö, exit-työ, deradikalisoituminen ja uudelleen integroituminen - THL

⚪ Fokus ry on julkaissut Huolena radikalisoituminen –oppaan. Oikeusministeriö on tukenut oppaan tekemistä.
https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/huolena-radikalisoituminen-opas.pdf

⚪ Katso myös YouTube-tutoriaali oppaasta: https://www.youtube.com/watch?v=q1X8-GqnDfM

⚪ THL järjestää koulutustilaisuuden aiheella: ”Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi: Ilmiö, exit-työ, deradikalisoituminen ja uudelleen integroituminen”, linkki tapahtumakalenteriin: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7288642. Webinaarin tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietämystä ja tietoisuutta väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvästä exit-työstä, deradikalisoitumisesta ja uudelleen integroitumisesta. Webinaarissa käsitellään myös meneillään olevaa työtä Pohjoismaissa sekä Suomen kansallista strategiaa ja sen toteutusta. Painopisteenä on paikallistasolla tehtävä työ.

Tapahtumakalenterista löydät THL:n tapahtumien aikataulut, tapahtumapaikat ja ilmoittautumistiedot heti, kun ne varmistuvat.

Koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä nuorten parissa työskenteleville 10.5 ja 2...
12/04/2021

Koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä nuorten parissa työskenteleville 10.5 ja 25.5 Zoomin välityksellä.

Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista. Ilmoittaudu:
https://forms.office.com/r/3dgYAS3L9n

Ohjelma👇

Koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä nuorten parissa työskenteleville 10.5 ja 25.5 Zoomin välityksellä.

Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista. Ilmoittaudu:
https://forms.office.com/r/3dgYAS3L9n

Ohjelma👇

Lasten ja nuorten #osallisuus – puheista teoiksi• Oikeusministeriön hanke vahvistaa lasten ja nuorten osallistumista pää...
12/04/2021
Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret lainvalmisteluun - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lasten ja nuorten #osallisuus – puheista teoiksi

• Oikeusministeriön hanke vahvistaa lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon (https://oikeusministerio.fi/-/oikeusministerion-hanke-vahvistaa-lasten-ja-nuorten-osallistumista-paatoksentekoon)

• Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret lainvalmisteluun (https://stm.fi/-/kansallisen-lapsistrategian-pilotti-osallistaa-lapset-ja-nuoret-lainvalmisteluun)

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa toteutetaan pilotti, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelulain valmistelussa. Pilotissa on tarkoitus luoda malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä. 

Photos from Valtion nuorisoneuvosto's post
23/03/2021

Photos from Valtion nuorisoneuvosto's post

#nuorisobarometri mukaan ongelmia oli erityisesti tilanteissa, joissa elämänhallinta pettää ja tarvitaan tukea. Päihdepa...
23/03/2021

#nuorisobarometri mukaan ongelmia oli erityisesti tilanteissa, joissa elämänhallinta pettää ja tarvitaan tukea. Päihdepalveluja, velkaneuvontaa tai apua rahapeliongelmiin ei ole saatavilla riittävästi.

Tukea elämänhallintaan, Valtion nuorisoneuvosto politiikkasuositukset:

#nuorisobarometri mukaan ongelmia oli erityisesti tilanteissa, joissa elämänhallinta pettää ja tarvitaan tukea. Päihdepalveluja, velkaneuvontaa tai apua rahapeliongelmiin ei ole saatavilla riittävästi.

Tukea elämänhallintaan, Valtion nuorisoneuvosto politiikkasuositukset:

Nuorisobarometri 2020 julkistustilaisuus on käynnissä! https://videonet.fi/minedu/20210323/#nuorisobarometri
23/03/2021
Live webcast

Nuorisobarometri 2020 julkistustilaisuus on käynnissä!
https://videonet.fi/minedu/20210323/

#nuorisobarometri

23.3.2021 klo 9 -11 Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus 9.10 Valtioneuvoston videotervehdys 9.15 Nuorisobarometrin tulosten esittely 9.45 Valtion nuorisoneuvoston politiikkasuositukset 9.55 Nuorten näkökulma 10.00 Artikkelien kirjoittajien puheenvuorot 10.30 Keskustelua 11.00 Tilaisuuden päättäminen...

Huomenna klo 9 julkistetaan Nuorisobarometri 2020.#nuorisobarometri 2020 aiheena on nuorten palvelut.Ilmoittautuminen ja...
22/03/2021
Nuorisobarometri 2020 julkistustilaisuus - tietoanuorista.fi

Huomenna klo 9 julkistetaan Nuorisobarometri 2020.
#nuorisobarometri 2020 aiheena on nuorten palvelut.

Ilmoittautuminen ja linkki lähetykseen alta📽️

https://tietoanuorista.fi/tapahtuma/nuorisobarometri-2020-julkistustilaisuus/

23.03.2021 @ 09:00 - 11:00 - Lämpimästi tervetuloa vuoden 2020 Nuorisobarometrin julkistustilaisuuteen. Nuorisobarometri on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka mittaa nuorten arvoja ja asenteita. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee Nuorisobarometria yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Nuor...

22/03/2021
dialogikasvatus.fi

Oikeusministeriö - Justitieministeriet rahoittamassa hankkeessa tuotettu opas ’Huolena radikalisoituminen?’ on nyt julkaistu. Opas on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville, ja se sisältää taustoittavan osion lisäksi keskustelu- ja toimintamallin huolta aiheuttavan nuoren kohtaamiseen ja tuen tarpeen arviointiin.

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/huolena-radikalisoituminen-opas.pdf

Vihapuhe, #nettikiusaaminen ja häirintä koskettaa erityisesti nuoria. Tilastokeskus on kartoittanut suomalaisten kokemaa...
17/03/2021
Vihapuhe, nettikiusaaminen ja häirintä koskettaa erityisesti nuoria | Tieto&trendit

Vihapuhe, #nettikiusaaminen ja häirintä koskettaa erityisesti nuoria.
Tilastokeskus on kartoittanut suomalaisten kokemaa nettihäirintää ja verkossa havaitsemia vihamielisiä viestejä nyt kolmena vuotena.

Lue lisää👇

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/vihapuhe-nettikiusaaminen-ja-hairinta-koskettaa-erityisesti-nuoria

Joka toinen sosiaalisen median käyttäjä näkee verkossa vihapuhetta. Nettikiusaaminen ja epäasialliset lähestymiset puolestaan rasittavat erityisesti nuoria. Tilastokeskus on kartoittanut suomalaisten kokemaa nettihäirintää ja verkossa havaitsemia vihamiel...

Harrastamisen Suomen mallin avustushaku lukuvuodelle 2021-2022 käynnistynyt - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö
15/03/2021
Harrastamisen Suomen mallin avustushaku lukuvuodelle 2021-2022 käynnistynyt - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Harrastamisen Suomen mallin avustushaku lukuvuodelle 2021-2022 käynnistynyt - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään avannut avustushaun kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuonna 2021-2020. Avustuksiin on varattu tänä vuonna 14,5 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 15.4. Päätökset annetaan toukokuun loppuun mennessä. Avustuksella tuetaan laste...

09/03/2021

Meiltä on nyt haettavissa avustusta nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen. ☀️

Avustusta voi hakea lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Lisäksi erityisavustusta voi hakea nuorten kesäyrittäjyyden tukemiseen, kesätöiden löytämisen vauhdittamiseen sekä lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen laajentamiseen kesätoiminnaksi.

Erityisavustukset nuorisoalan järjestöille koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen - Specialunde...
01/03/2021
Specialunderstöd till organisationer på ungdomsområdet för att lindra coronakrisens konsekvenser för unga - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet

Erityisavustukset nuorisoalan järjestöille koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen - Specialunderstöd till organisationer på ungdomsområdet för att lindra coronakrisens konsekvenser för unga:

https://minedu.fi/-/erityisavustukset-nuorisoalan-jarjestoille-koronakriisin-nuoriin-kohdistuneiden-vaikutusten-lieventamiseen

https://minedu.fi/sv/-/specialunderstod-till-organisationer-pa-ungdomsomradet-for-att-lindra-coronakrisens-konsekvenser-for-unga

Understöd kan sökas av organisationer som  senast den 31 december 2020 har godkänts som understödsberättigade landsomfattande organisationer på ungdomsområdet.

Who Cares ry tarjoaa webinaareja tärkeistä teemoista, mukana mm. psykiatri Hannu Lauerma ja Mieli ry:n johtava asiantunt...
23/02/2021
| Who Cares

Who Cares ry tarjoaa webinaareja tärkeistä teemoista, mukana mm. psykiatri Hannu Lauerma ja Mieli ry:n johtava asiantuntijalääkäri Meri Larivaara. http://whocares.fi

Etusivu PAREMPAA HUOMISTA!Who Cares ry on kiinni ajassa! Toteutamme neljän webinaarin sarjan, jossa osallistujalle kynnys on matala ja jossa asiantuntevin ottein käsitellään ajankohtaisia aiheita. Kevään webinaareissa kuullaan huipputason asiantuntijoita teemoittain joka kuukausi. Noin 1,5 tun...

Tallenne katsottavissa! #Suomenmalli webinaarista📽Toimii parhaiten Chrome-selaimellahttps://www.mediaserver.fi/live/mine...
22/02/2021
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

Tallenne katsottavissa! #Suomenmalli webinaarista📽

Toimii parhaiten Chrome-selaimella
https://www.mediaserver.fi/live/minedu

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa webinaarin Suomen mallista kiinnostuneille ja sitä jo toteuttaville kuntien edustajille ja harrastusten järjestäjille Ohjelma 14.00 Tervetuloa johtaja Tiina Kivisaari, opetus-ja kulttuuriministeriö 14.05 Ha...

Webinaari livenä tänään klo 14.00 alkaen!Kohti mallikasta toteutusta –  kokemuksia Harrastamisen #Suomenmalli pilotista ...
17/02/2021
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

Webinaari livenä tänään klo 14.00 alkaen!

Kohti mallikasta toteutusta – kokemuksia Harrastamisen #Suomenmalli pilotista ja eväitä kevään hakuun
Webinaari, keskiviikkona 17.2.2021 kello 14-16

🛹🛹🛹🛹

Livelähetykseen 👇👇
https://mediaserver.fi/live/minedu
Toimii parhaiten chrome -selaimella

Tervetuloa mukaan!

Saa jakaa!

Tallenteeseen myöhemmin samaisesta linkistä

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa webinaarin Suomen mallista kiinnostuneille ja sitä jo toteuttaville kuntien ed...

Kohti mallikasta toteutusta –  kokemuksia Harrastamisen #Suomenmalli pilotista ja eväitä kevään hakuunWebinaari, keskivi...
15/02/2021
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

Kohti mallikasta toteutusta – kokemuksia Harrastamisen #Suomenmalli pilotista ja eväitä kevään hakuun
Webinaari, keskiviikkona 17.2.2021 kello 14-16

🛹🛹🛹🛹

Livelähetyksen katseluosoite 📽
https://mediaserver.fi/live/minedu
Toimii parhaiten chrome -selaimella

Tervetuloa mukaan!

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa webinaarin Suomen mallista kiinnostuneille ja sitä jo toteuttaville kuntien ed...

Osoite

Meritullinkatu 1
Helsinki
00170

Yleistä tietoa

Sivun ylläpito: Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita OKM:n nuorisovastuualue - Nuorten tulevaisuus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Hei sinä nuorten parissa toimiva ammattilainen! Käyhän tutustumassa MLL:n Hämeen piirin vuosittaiseen Nuorisoseminaariin ja osallistu samalla lippuarvontaan 😊