Clicky

Helsingin sovittelutoiminta

Helsingin sovittelutoiminta "Teolla on aina kasvot, niin on myös sovinnolla". Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden

Avaa kuten tavallisesti

Tänään juhlimme uusia lähisuhdeväkivallan sovittelijoita. Lähes vuosi aloituksesta ja nyt on urakka valmis. Onnea vaativ...
26/11/2022

Tänään juhlimme uusia lähisuhdeväkivallan sovittelijoita. Lähes vuosi aloituksesta ja nyt on urakka valmis. Onnea vaativaan vapaaehtoistyöhön🍀 ❤️

https://www.facebook.com/100064629192007/posts/495064065991229/
10/11/2022

https://www.facebook.com/100064629192007/posts/495064065991229/

Nuorten parissa toimiva sosiaali- ja kasvatusalan ammattilainen – tule kehittämään sovitteluosaamistasi 19.–20.1.2023!

Tarjoamme kaksipäiväisen koulutuskokonaisuuden, jossa syvennytään katusovitteluun eli lasten ja nuorten sovitteluun, restoratiivisen menetelmään ja nuorten konfliktien selvittelyyn. Koulutus on maksuton ja järjestetään Helsingissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 👉 https://asemanlapset.fi/tapahtumat/katusovittelukoulutus-19-ja-20-1-23-helsingissa/

Katusovittelu on suomalaista sovittelun kenttää täydentävä toimintamalli, jota sovelletaan rikoksiin ja riitoihin, joissa on osallisina alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. Se on Norjassa kehitetty työmuoto, jonka Aseman Lapset ry on mukauttanut Suomen olosuhteisiin.

Tyypillisimpiä katusoviteltavia tapauksia ovat nuorten keskinäiset pahoinpitelyt, vahingonteot ja pitkittyneet koulukiusaamistapaukset. Myös esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa on katusoviteltu. Bunkkeri

Tänä viikonloppuna oli Valtakunnallinen sovittelijaseminaari Porissa. Mukana myös Helsingin sovittelutoiminnan väkeä. Sa...
30/10/2022

Tänä viikonloppuna oli Valtakunnallinen sovittelijaseminaari Porissa. Mukana myös Helsingin sovittelutoiminnan väkeä. Saimme kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja erinomaisilta luennoitsijoilta ja verkostoitua yhteisen aiheen äärellä. Kiitos seminaarin järjestäjille ja kaikille osallistujille! Nyt nokka kohti Helsinkiä!

Photos from Aseman Lapset ry's post
24/09/2022

Photos from Aseman Lapset ry's post

Helsinki tarjoaa kattavasti digitukea yli 150 toimipisteessä, kotona tai etänä | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
12/05/2022
Helsinki tarjoaa kattavasti digitukea yli 150 toimipisteessä, kotona tai etänä | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki tarjoaa kattavasti digitukea yli 150 toimipisteessä, kotona tai etänä | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki tarjoaa maksutonta digitukea yli 150 toimipisteessä. Digituesta saa apua tietokoneen, tablettien ja älypuhelimien käyttöön. Tarjolla on myös opastusta sähköiseen asiointiin. Tuen ohella digitukijat kannustavat kokeilemaan, innostumaan ja kehittämään itsenäisesti omia d...

Helsingin sovittelutoimiston sovittelunohjaaja Maija Seppänen kävi moikkaamassa kollegoita Joensuun toimistolla!
28/04/2022

Helsingin sovittelutoimiston sovittelunohjaaja Maija Seppänen kävi moikkaamassa kollegoita Joensuun toimistolla!

20/04/2022
www.julkari.fi

Käsikirja lasten-ja nuorten sovitteluihin ilmestynyt.

08/04/2022

Hyvää romanien kansallispäivää! 🔵🔴🟢
Romaniväestö on elänyt Euroopassa yli 500 vuotta ja on vieläkin yksi syrjityimmistä Euroopan alueella.

Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla. Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea ja neuvontaa syrjinnän uhreille.

Photos from Rikosuhripäivystys - Brottsofferjouren's post
07/04/2022

Photos from Rikosuhripäivystys - Brottsofferjouren's post

"Sovittelijapäivillä 2021 syntyi ajatus toimittaa ajantasainen kirja joka kokoaa yhteen suomalaiset sovittelun sovelluks...
04/04/2022
Sovittelu ja sen sovellukset

"Sovittelijapäivillä 2021 syntyi ajatus toimittaa ajantasainen kirja joka kokoaa yhteen suomalaiset sovittelun sovellukset, niiden historiat, toimintaperiaatteet ja keskeiset opit. Ja nyt se on valmis ja painossa! Huhtikuun lopulla 2022 ilmestyy Sovittelu ja sen sovellukset https://shop.edita.fi/tuote/sovittelu-ja-sen-sovellukset , jossa käsitellään monipuolisesti sovittelun erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja kaikki Suomessa käytössä olevat käytännön sovellukset.

Kirja on tarkoitettu kaikille sovittelun kanssa työskenteleville, eri aloilla toimiville sovittelijoille sekä sovittelupalveluja hyödyntäville toimijoille. Se antaa mahdollisuuden verrata erilaisia käytössä olevia sovittelun sovelluksia keskenään ja tuo näkökulmia erilaisten konfliktien käsittelyyn, olipa sitten kyseessä työpaikan ristiriidat, ympäristökiistat, asumiseen ja naapuruuteen liittyvät konfliktit tai väestöryhmien väliset konfliktit. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi sovittelukoulutukseen sekä erilaisiin oppilaitoksiin."

Sovittelun käyttö konfliktien ratkaisemisessa on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomessa. Samalla sovittelu on levinn

Tuoretta tietoa sovittelukentän käyttöön 👇
31/03/2022
Selvitys: Sovittelu elää ja voi hyvin Suomessa – haasteena voimavarojen ja osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen - Valtioneuvoston kanslia

Tuoretta tietoa sovittelukentän käyttöön 👇

Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä on kartoittanut suomalaisen sovittelukentän tilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tulosten mukaan sovittelua hyödynnetään laajasti eri elämänalueilla ja kiinnostus sovitteluun on kasvussa. Kasvun hallinta edellyttää kuitenkin laadunvarmistusta, sovittel...

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaaesimerkiksi nykyistä tai entistä kumppania, lasta, lähisukulaista tai muuta...
31/03/2022
Lähisuhdeväkivalta tapahtuu usein kodeissa tai muilla yksityisillä paikoilla - Poliisi

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa
esimerkiksi nykyistä tai entistä kumppania, lasta, lähisukulaista tai muuta läheistä kohtaan. Lähisuhdeväkivallan muotoja voivat olla esimerkiksi parisuhdeväkivalta, seurusteluväkivalta tai lapsen kaltoinkohtelu. Usein lähisuhdeväkivalta tapahtuu kodeissa tai muilla yksityisillä paikoilla.

Monet tekijät saattavat vaikeuttaa avun hakemista. Näitä syitä voivat olla häpeä, pelko tai esimerkiksi taloudellinen riippuvuus toisesta. Lähisuhdeväkivalta tai muu väkivalta ei ole kuitenkaan koskaan oikein ja se on myös rikos. Väkivalta jää harvoin myös yhteen kertaan, se saattaa uusiutua ja jopa pahentua.

Poliisilla on virkansa puolesta velvollisuus tehdä rikosilmoitus lähisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta. Tällä pyritään siihen, että väkivaltaan pystytään puuttumaan. Poliisi voi ohjata hakemaan lähestymiskieltoa tai määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon, joka vahvistetaan sitten tuomioistuimessa.

👉 Akuutissa tilanteessa on erittäin tärkeää olla yhteydessä 112 ja tehdä rikosilmoitus poliisilaitoksella tai verkossa jo tapahtuneista ja toistuvista tilanteista. Yhteydessä voi olla myös eri auttaviin tahoihin, kuten Rikosuhripäivystys, Ensi- ja turvakotien liitto, Nollalinja, Turvakodit.

Auttavien tahojen kautta on mahdollista pyytää tukihenkilöä, jonka kanssa tilannetta voi käsitellä luottamuksellisesti ja joka voi tukea rikosilmoituksen tekemisessä ja rikosprosessissa. Auttavien tahojen verkkosivuilta löytyy myös hyödyllistä tietoa lähisuhdeväkivallan uhreille.

Lähisuhdeväkivalta kohdistuu nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Väkivalta ei välttämättä tule heti poliisin tietoon.

Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet - SUSTIMA-​hankkeen raportin julkistamistilaisuus 31.3.22.
29/03/2022
Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet - SUSTIMA-hankkeen raportin julkistamistilaisuus

Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet - SUSTIMA-​hankkeen raportin julkistamistilaisuus 31.3.22.

Webinaari Talous ja yhteiskunta Työelämäyhteistyö Tapahtumapäivämäärä: 31.3.2022 Aika: 9:00–10:30 Tapahtumapaikka: Verkossa Lisätietoja: Teams Lisää kalenteriin: Google Outlook iCal ​Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä on kartoittanut suomalaisen sovittelukentän tilaa ja tulevaisuu...

Olipa kyseessä lähisuhdeväkivallan uhri tai tekijä, hän saa Helsingissä apua. Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on kaup...
07/01/2022
Väkivalta lähisuhteessa: Uhrille ja tekijälle tukea – ennaltaehkäisy yhä järjestelmällisempää

Olipa kyseessä lähisuhdeväkivallan uhri tai tekijä, hän saa Helsingissä apua. Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on kaupungissa tehty järjestelmällisesti työtä vuosikausia, ja apua sekä tukea vaikeisiin tilanteisiin tarjotaan monipuolisesti.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on kartoittanut Helsingin tilannetta ja todennut, että kaupungissa tehdään hyvää työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi.

Helsingin sovittelutoiminta on mukana osana työryhmää tekemässä työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi.

Helsingissä tehdään järjestelmällisesti työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi.

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen,...
15/12/2021
Koulutus: Kiusaamisen ehkäisy kodin ja koulun yhteistyöllä - Aseman Lapset ry

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen, erilaisten konfliktien ratkaisemiseen ja yhteistyöhön kotien kanssa?

Niitä on tarjolla Suomen Vanhempainliitton ja Aseman Lasten järjestämässä koulutuskokonaisuudessa ensi keväänä. Käsiteltäviä teemoja:

✅ Kodin ja koulun yhteistyö
✅ Kiusaaminen ja väkivalta kouluissa
✅ Pitkittyneet ja vakavat konfliktit
✅ Keinoja puuttua kiusaamiseen
✅ Turvallinen arki kouluissa
✅ Kodin ja koulun välinen viestintä
✅ Konfliktien ennaltaehkäisy
✅ Yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto

Helmi-huhtikuussa 2022 järjestettävään maksuttomaan koulutukseen sisältyy neljä etäopetuspäivää ja oppimistehtäviä. Koulutus on suunnattu koulujen henkilökunnalle sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen ja erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen? Oletko pohtinut, mikä merkitys kotien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on syntyneiden ristiriitatilanteiden selvit...

http://www.depolarize.fi/2021/10/14/sovittelu-valta-ja-vaestosuhteet/Mukana prosessissa  Aide  ja Olga Helsingin sovitte...
19/10/2021
Sovittelu, valta ja väestösuhteet - Depolarize.fi

http://www.depolarize.fi/2021/10/14/sovittelu-valta-ja-vaestosuhteet/
Mukana prosessissa Aide ja Olga Helsingin sovittelu toiminnasta.

THL järjesti keväällä 2021 rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimistojen henkilökunnalle täydennyskoulutuksen "Sovittelu kulttuurisesti ja etnisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa", jossa oli mukana kovaa osaamista:
Miia Aaltonen, Sirpa Flinkman, Olga Hiltunen, Aide Muse, Eveliina Jaakkola, Sami Kaipio, Terttu Laaksonen, Sissi Lehto, Leila Piiparinen,
Ilona Rimpilä, Jasmin Rinne, Emmi Saarinen, Esa Savolainen, Tiina Snellman & Katja Vaahtera
Kävimme keskusteluja monista aiheista ja siis mm. sovittelusta, vallasta ja valtasuhteiden tasapainottamisesta. Tämä kirjoitus on yhteenveto kurssilla käydyistä keskusteluista ja perustuu myös osittain THL:n tietokirjat-sarjassa 2020 julkaistuun tietokirjaan ”Identiteetit, konfliktit ja sovittelu” ja mun ja Michaela Zeen välillä käytyyn kirjeenvaihtoon keväällä 2021. Sisältää myös pienen kannanoton lähisuhdeväkivallan sovittelun mahdollisuuksista.

Sovittelussa puhutaan usein siitä, että korjaavan keskustelun tavoitteena on valtasuhteen tasapainottaminen. Mitkä tekijät hankaloittavat keskusteluyhteyksien syntymistä, kun osapuolten asemiin vaikuttaa epätasaisesti jakautunut valta?

08/10/2021
www.hel.fi

Kaupunginhallitus keskustelee maanantaina lähisuhdeväkivallan sovittelun mahdollisesta rajoittamisesta Helsingissä

Valtuutettu Veronika Honkasalo sekä 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki luopuu lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Aloitteessa todetaan lähisuhdeväkivallan ja etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan olevan Suomessa vakava ihmisoikeusongelma. Aloitteessa esite...

Tänään kahviteltiin 20v, 15v ja 10v sovitelleiden kanssa. Isompi yhteinen juhla sitten loppuvuodesta ❤️
30/09/2021

Tänään kahviteltiin 20v, 15v ja 10v sovitelleiden kanssa. Isompi yhteinen juhla sitten loppuvuodesta ❤️

Vuoden 2020 sovittelutilastot on julkaistu. Verkkovälitteinen sovittelu on mahdollistanut terveysturvallisten sovittelun...
20/08/2021
Rikos- ja riita-asioiden sovittelun määrä ei notkahtanut vuonna 2020 - Uutinen - THL

Vuoden 2020 sovittelutilastot on julkaistu. Verkkovälitteinen sovittelu on mahdollistanut terveysturvallisten sovitteluneuvotteluiden pitämisen myös pandemian aikana. Helsingin sovittelutoiminta toivoo, että kuntalaisten tietoisuus ilmaisesta sovittelupalvelusta lisääntyisi ja että etenkin erilaiset riitatapaukset osattaisiin tuoda palvelun piiriin. Ammattihenkilöstömme ja satakunta osaavaa sovittelijaa ovat teitä varten. Voit matalalla kynnyksellä olla meihin yhteydessä ja tiedustella palvelusta ja sen kriteereistä.

Sovittelu siirtyi verkkoon pandemian aikana, m***a se ei vaikuttanut sovittelualoitteiden määrään. Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä kasvoi hieman viime vuonna. Yli puolet kaikista sovitteluun ohjatuista asioista oli väkivaltarikoksia.

“Vaikka meillä kaikilla alkaa olla mehut loppu, edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan” – Helsinki kampanjoi lä...
08/06/2021
Helsingin kaupunki

“Vaikka meillä kaikilla alkaa olla mehut loppu, edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan” – Helsinki kampanjoi lähisuhdeväkivaltaa vastaan.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät ilmoitukset ja avunpyynnöt ovat koronapandemian myötä lisääntyneet ja väkivalta vaikuttaa pahentuneen. Tilanne ei koske pelkästään aikuisia, vaan siitä kärsivät myös lapset ja nuoret. Helsingin kaupungin uusi Mehut loppu -kampanja haluaa herättää ihmiset vakavaan aiheeseen ja ohjata heidät iästä riippumatta avun piiriin.

Mehut loppu -kampanjan viesti kulminoituu mehupurkkiin, joka tyhjenee uhkaavaa vauhtia. Koronapandemia on kestänyt nyt yli vuoden, mikä näkyy ihmisten jaksamisessa ja sietokyvyn laskussa. Yhä useammalla pinna on tavallista tiukemmalla. Tilanne on näkynyt lähisuhdeväkivallan lisääntymisenä.

Vuonna 2020 avio- ja avopuolisoiden välinen väkivalta lisääntyi Suomessa ennakkotietojen mukaan kuudella prosentilla. Lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitetun Nollalinjan puheluiden määrä kasvoi 31 prosentilla, ja rikosuhripäivystyksestä apua hakeneiden määrä kasvoi 25 prosentilla.

Koronapandemian rajoitustoimet ovat lisänneet perheiden kuormitusta ja ihmisten kokemaa stressiä. Lisäksi eristäytyneisyyden takia lähisuhdeväkivallan uhrin voi olla tavallista vaikeampaa hakea apua tai erota väkivaltaisesta suhteesta.

Kampanja kertoo, että apua ja tukea on saatavilla
Helsingin kaupungin uusi Mehut loppu -kampanja viestii, että apua ja tukea on saatavilla niin väkivallan uhreille kuin tekijöille. Helsinki toteuttaa kampanjan yhteistyössä järjestöjen, THL:n, Helsingin poliisitoimen ja HUS:in kanssa.

Kampanjan kuvasto on tavanomaisista väkivallan vastaisista kampanjoista poikkeava. Siinä ei kuvata uhrien piilotettuja vammoja tai mustelmaista ihoa. Kuvaston keskiöön nostettiin sen sijaan paljon puhuva viesti: Vaikka meillä kaikilla alkaa olla mehut loppu, edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan.

Lähisuhdeväkivallan lisääntyminen koronapandemian aikana ei ole ongelma vain Helsingissä tai Suomessa, vaan se on havaittu koko maailmassa. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on kutsunut etenkin tyttöjä ja naisia kohtaan koronapandemian aikana lisääntynyttä lähisuhdeväkivaltaa varjopandemiaksi.

Myös lapsilla ja nuorilla tulee olla keino hakea apua
Kärjistynyt tilanne ei koske pelkästään aikuisia. Lasten ja nuorten kokema henkinen ja fyysinen väkivalta huoltajien suunnasta on jo ennen pandemiaa ollut korkealla tasolla. Lisäksi lapset joutuvat usein kodeissa tapahtuvan lähisuhdeväkivallan todistajiksi.

Mehut loppu -kampanjassa halutaankin nostaa esiin, että myös lapset ja nuoret voivat hakea apua väkivaltaan.

”Nuorille avun ja tuen hakeminen on helpointa internetin kautta esimerkiksi erilaisissa chat-palveluissa. Niissä yhteydenottokynnys on pienempi kuin puhelimitse tai kasvotusten, m***a apu menee silti perille”, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen sanoo.

Osana kampanjaa Elielinaukiolla jaetaan kaupunkilaisille tiistaina puolenpäivän jälkeen Mehut loppu -juomia, joiden erikoisetiketein varustetuissa tölkeissä kerrotaan keinoista hakea apua, jos oma jaksaminen on kortilla.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Määritelmä kattaa samassa taloudessa asuvien lisäksi myös esimerkiksi iäkkään henkilön toisessa taloudessa asuvat aikuiset lapset, nuorten seurustelukumppanit tai koulukaverit. Väkivalta voi olla fyysisen lisäksi myös henkistä tai taloudellista.

Apua lähisuhdeväkivaltaan sekä uhreille että tekijöille
https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/hankkeet/lahisuhdevakivallan-ehkaisy

Mehut loppu -kampanjavideo Youtubessa

https://www.youtube.com/watch?v=Ieao4BcSVPQ

Helsingin kaupungin uutiset, palvelut, päätökset, tapahtumat. Helsinki on hyvää elämää varten.

https://sovittelutoiminta.hel.fi/fi/Helsingin sovittelutoiminnan verkkosivut ovat uudistuneet ja sijaitsevat uudessa oso...
06/04/2021
Etusivu - Helsingin sovittelutoiminta

https://sovittelutoiminta.hel.fi/fi/
Helsingin sovittelutoiminnan verkkosivut ovat uudistuneet ja sijaitsevat uudessa osoitteessa. Vanhoja sivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat hiljalleen käytöstä. Käy tutustumassa ja anna palautetta.

Helsingin sovittelutoiminta Rikosten ja riitojen sovittelu Mitä sovittelu on? “Teolla on aina kasvot, niin on myös sovinnolla” Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden käsitellä rikos- ja riita-asioita osapuolten välillä (Sovittelulaki 1015/2005). Sovittelussa osapuolet kohtaavat t...

25/03/2021
www.hel.fi

Sovittelukentällä taas muutoksia ilmassa. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee lausuntoesitystä maanantaina.

Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle (VN/2750/2020)

Vantaalaisten nuorten tekemä animaatio sovittelusta. On muuten hieno!
24/02/2021
Sovittelutarinoita Mummo

Vantaalaisten nuorten tekemä animaatio sovittelusta.
On muuten hieno!

Koira haukkuu ja mummo vie asian sovitteluun.

🎉ONNEA! Sadankomitean vuoden 2020 rauhanpalkinnon saa Miriam Attias."Radikaali kuuntelu on yksi avain, jolla vaikeisiin ...
07/12/2020

🎉ONNEA! Sadankomitean vuoden 2020 rauhanpalkinnon saa Miriam Attias.

"Radikaali kuuntelu on yksi avain, jolla vaikeisiin keskusteluihin avautuu uusi taso. Se vaatii vain sitä, että vaikka itselle tulisi hankala olo, antaa toisen puhua loppuun, ja vasta jälkeenpäin jäsentää omat ajatukset ja tuntemukset. Rauhan rakentaminen alkaa siis joskus siitä, ettei tee mitään: on vain hiljaa, ja pidättäytyy kommentoimasta, reagoimasta, vertailusta ja selittelystä.”

Lue lisää Sadankomitean sivuilta:
👉 www.sadankomitea.fi/tiedote/sadankomitean-rauhanpalkinnon-saa-sovittelija-miriam-attias/

Aseman lapset ry:n hankepäällikkö Heikki Turkka kymmenen ansioituneen joukossa vastaanottamassa kultaista Helsinki-mital...
05/12/2020
Kultainen Helsinki-mitali kymmenelle ansioituneelle kansalaiselle koronavuoden erityisperustein

Aseman lapset ry:n hankepäällikkö Heikki Turkka kymmenen ansioituneen joukossa vastaanottamassa kultaista Helsinki-mitalia. Helsingin sovittelutoiminta onnittelee lämpimästi hyvää yhteistyökumppaniaan!

"Hankepäällikkö Heikki Turkka toimii aktiivisesti Aseman Lapset ry:ssä, ja on osallistunut lukuisten uusien ja innovatiivisten nuorisotyön muotojen kehittämiseen. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Pasila-hanke, jossa työskennellään rikoksilla oireilevien nuorten tukena, katusovittelu, löytävä nuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, Walkers-toiminta, Friends-ohjelma ja K–0 -toiminta, jossa selvitetään vakavia, tulehtuneita kiusaamistilanteita kouluissa. Turkka on omalla työllään ehkäisemässä koronakriisin negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia Helsingissä."

Kultaiset Helsinki-mitalit ovat kaupungin korkein tunnustus, joiden antamisesta päättää vuosittain kaupunginhallitus.

Tänään vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa toimivat sovittelijat ovat ...
04/12/2020

Tänään vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa toimivat sovittelijat ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia ja jokainen heistä on meille työntekijöille tärkeä työpari kohtaamisia ja sovitteluja järjestettäessä.

LÄMMIN KIITOS kaikille vapaaehtoisillemme sekä kaikille vapaaehtoistyötä tekeville.❤️

"Sisarusväkivalta on hyvin vaiettu ilmiö. Siitä voi vaieta kokija, perhe ja koko yhteiskunta. Sisarussuhteen tiedetään o...
30/11/2020
Sisarusväkivalta on vaiettu, m***a yllättävän yleinen ilmiö – Väitöstutkija: "Yhtä vaurioittavaa kuin mikä tahansa muukin väkivalta"

"Sisarusväkivalta on hyvin vaiettu ilmiö. Siitä voi vaieta kokija, perhe ja koko yhteiskunta. Sisarussuhteen tiedetään olevan yksi ihmisen pitkäaikaisimmista ihmissuhteista ja väkivallassa voidaan ajatella olevan kyse myös sosiaalisesta oppimisesta, jossa kasvetaan. Siksi siihen ei puututa", kertoo aiheesta väitöskirjaa tekevä Elina Eeva.

Sisarusten välistä väkivaltaa vähätellään normaalina kasvuun kuuluvanan nahisteluna.

27/11/2020

Helsingin sovittelutoiminta sulkeutuu asiakasvastaanotolta 30.11.20 - 11.1.21 väliseksi ajaksi. Tuona aikana ei järjestetä sovitteluneuvotteluita.

Voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse arkisin klo 9-15 asiakaspalvelunumeroon 020 696 014

Photos from Bunkkeri's post
04/11/2020

Photos from Bunkkeri's post

Helsinki on moninaisuudessaan upea kaupunki. Yhdessä voimme edistää nuorten hyvinvointia kulttuuritaustaan katsomatta - ...
03/11/2020
Päivä Helsingissä -lyhytelokuva

Helsinki on moninaisuudessaan upea kaupunki. Yhdessä voimme edistää nuorten hyvinvointia kulttuuritaustaan katsomatta - hyväksymällä ja toinen toisiltamme oppien. Olemme kaikki tärkeitä ja arvokkaita, jokaisella on jotain annettavaa. Videolla mukana myös timanttisen Helsingin sovittelutoimiston tiimin sovittelunohjaaja Aide ❤️

"Maahanmuuttajanuorten Helsinki hankkeen aikana luodut toimintamallit jatkavat toimintaansa Helsingin kaupungin, Oikeusministeriön ja järjestökentän yhteistyönä. On ollut suunnattoman hienoa nähdä, mitä voidaan saavuttaa, kun ratkaisut ovat kehitetty todellisiin ongelmiin ei ongelmien seurauksiin.

Koko hanke on perustunut vahvalle asiakasymmärrykselle ja yhdessä tekemiselle.

Tässä teille hankkeen loppuraportti, lyhytfilmi nimeltää Hyvä Päivä Helsingissä, voimme antaa tämän taiteellisen tuotoksen kertoa teille, mitä olemme yhdessä saavuttaneet.

Suuri kiitos kaikille mukana olleille. Työ jatkuu, yhdessä."

This is "Päivä Helsingissä -lyhytelokuva" by Oso Story House on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

28/10/2020

Keskusrikospoliisi on julkaissut toisen tiedotteen, jossa selvennetään tarkat toimintaohjeet tietomurtoon liittyen.

Jos tietojasi on vuotanut nettiin tai olet saanut kiristysviestin Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyen, tee rikosilmoitus poliisille käyttäen sähköisiä palveluja. Muista rikosilmoitusta tehdessä ainakin seuraavat asiat:

- On erittäin tärkeää, että rikosilmoituksessa mainitaan sana ”Vastaamo”
- Kerro, kenelle mahdollinen kiristysviesti oli osoitettu
- Kerro, jos sinusta on vuotanut yksityisiä tietoja ja missä ne mahdollisesti ovat olleet nähtävillä (jos tiedossa)
- Selvennä mahdolliset lunnasvaatimukset ja toimitustapa tilinumeroineen
- Kerro, oletko maksanut tekijöille lunnaita, jos niitä on pyydetty
- Merkitse rikoksen luokaksi "Muut rikokset" ja rikoksen tekopaikaksi Internet

Lue koko tiedote: https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/toimintaohjeet_rikoksen_ilmoittamiseksi_poliisille_kun_henkilotietojasi_on_jaettu_verkossa_vastaamon_tietomurrosta_johtuen_tai_olet_vastaanottanut_kiristyskirjeen_94187.

Osoite

Iso RoobertinKatu 21, 3. Kerros
Helsinki
00120

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

+35820696014

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Helsingin sovittelutoiminta :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Helsingin sovittelutoiminta :lle:

Videot


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Saisiko eduskuntaan järjestettyä infopäivän "Mitä sovittelu on?"
Samat teemat edelleen löysin vanhasta lehdestä 2010 Helsingin sovittelijat ry sovitteluinfo;
Sovittelu on = O nnistumisia, V vaihtoehtoja voimaantumista, I innostusta ihmettelyä, T tilannetajua tunnetaitoja, T toiveikkuutta tavoitteita, E elämyksiä etiikkaa, L luottamusta lystiä, U uskallusta uskoa
Ensimäisen radiossa pidetyn uudenvuodenpuheen pitänyt presidentti oli P.E. Svinhufvud vuonna 1935.
Svinhufvud nosti puheessaan esille sovun ja sovinnollisuuden samaan aikaan kun maailmalla ajankohtaisia olivat diktatuuri, kommunismi, fasismi ja natsismi.

Svinhufvudin 1935 puhe on tomera, ainakin nykykatsannossa osin ylätyylinen vetoomus sovinnollisuuden puolesta. Se rakentuu abstraktien voimasanojen varaan: sovinnollisuus, yhteisymmärrys, rauha, historia, kansa, työ, sivistys, tehtävä, kehitys, onni ja niin edelleen. Sovittelun ideologialle tuttuja sanoja.

Svinhufvudin puheessaan korostamaan sopuun ja sovinnallisuuteen liittyy verbi sopia, joka on johdettu ehkäpä yllättäen vanhasta sopa-sanasta. Se on tarkoittanut paitaa tai muuta sen tapaista vaatetta. Vaatteen merkitys näkyy vieläkin sanassa sotisopa, jolla tarkoitetaan sota-asua tai haarniskaa.

Sovinnollisuutta ja sopua tarvitaan telttaillessakin muun inhimillisen yhteiselon ohella. Sopu-teltta on suomalainen keksintö, kupolitelttamallisto, jonka tunnistaa kahdesta telttaa pystyssä pitävästä kaaresta. Telttaliike Sopu palkittiinkin keksinnöstään kultamitalilla suurmessuilla 1935. Sopua tarvittiin myös polkupyörällä kahden ajettaessa niin, että toinen matkusti tarakalla, Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy puolestaan myi Sopu-nimistä polkupyörää.
1930-luvulla syntyi myös Heteka, joka on Suomen teräshuonekalutehtaan eli Heteka Oy:n valmistama verkkopohjainen terässänky Myös hetekalla on ollut suuri osuus mm. rauhan ja sovun rakentamisessa läheisten kesken. 😀

Asiasisältö Kielikello 2/2017. "Sanoin saavutettu: Heteka ja muita 1930-luvun ilmiöitä". Kirj. Suvi Syrjänen, Kotus..
x

Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa (näytä kaikki)

Finnish Security Intelligence Service Embajada Argentina en Finlandia Cyprus Embassy in Helsinki Embajada del Uruguay - Finlandia Agenzia europea delle sostanze chimiche Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ECHA Euroopan kemikaalivirasto European Chemicals Agency Embassy of Croatia/ Kroatian Suurlähetystö/ Horvaatia suursaatkond Valtion taideteostoimikunta Turvallisuuskomitea Leikkipuisto Seppä Stadin asukastalo Betania Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium