Helsingin sovittelutoiminta

Helsingin sovittelutoiminta "Teolla on aina kasvot, niin on myös sovinnolla". Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden käsitellä rikos- ja riita-asioita osapuolten välillä.

Avaa kuten tavallisesti

Tänään kahviteltiin 20v, 15v ja 10v sovitelleiden kanssa. Isompi yhteinen juhla sitten loppuvuodesta ❤️
30/09/2021

Tänään kahviteltiin 20v, 15v ja 10v sovitelleiden kanssa. Isompi yhteinen juhla sitten loppuvuodesta ❤️

Vuoden 2020 sovittelutilastot on julkaistu. Verkkovälitteinen sovittelu on mahdollistanut terveysturvallisten sovittelun...
20/08/2021
Rikos- ja riita-asioiden sovittelun määrä ei notkahtanut vuonna 2020 - Uutinen - THL

Vuoden 2020 sovittelutilastot on julkaistu. Verkkovälitteinen sovittelu on mahdollistanut terveysturvallisten sovitteluneuvotteluiden pitämisen myös pandemian aikana. Helsingin sovittelutoiminta toivoo, että kuntalaisten tietoisuus ilmaisesta sovittelupalvelusta lisääntyisi ja että etenkin erilaiset riitatapaukset osattaisiin tuoda palvelun piiriin. Ammattihenkilöstömme ja satakunta osaavaa sovittelijaa ovat teitä varten. Voit matalalla kynnyksellä olla meihin yhteydessä ja tiedustella palvelusta ja sen kriteereistä.

Sovittelu siirtyi verkkoon pandemian aikana, m***a se ei vaikuttanut sovittelualoitteiden määrään. Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä kasvoi hieman viime vuonna. Yli puolet kaikista sovitteluun ohjatuista asioista oli väkivaltarikoksia.

“Vaikka meillä kaikilla alkaa olla mehut loppu, edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan” – Helsinki kampanjoi lä...
08/06/2021
Helsingin kaupunki

“Vaikka meillä kaikilla alkaa olla mehut loppu, edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan” – Helsinki kampanjoi lähisuhdeväkivaltaa vastaan.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät ilmoitukset ja avunpyynnöt ovat koronapandemian myötä lisääntyneet ja väkivalta vaikuttaa pahentuneen. Tilanne ei koske pelkästään aikuisia, vaan siitä kärsivät myös lapset ja nuoret. Helsingin kaupungin uusi Mehut loppu -kampanja haluaa herättää ihmiset vakavaan aiheeseen ja ohjata heidät iästä riippumatta avun piiriin.

Mehut loppu -kampanjan viesti kulminoituu mehupurkkiin, joka tyhjenee uhkaavaa vauhtia. Koronapandemia on kestänyt nyt yli vuoden, mikä näkyy ihmisten jaksamisessa ja sietokyvyn laskussa. Yhä useammalla pinna on tavallista tiukemmalla. Tilanne on näkynyt lähisuhdeväkivallan lisääntymisenä.

Vuonna 2020 avio- ja avopuolisoiden välinen väkivalta lisääntyi Suomessa ennakkotietojen mukaan kuudella prosentilla. Lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitetun Nollalinjan puheluiden määrä kasvoi 31 prosentilla, ja rikosuhripäivystyksestä apua hakeneiden määrä kasvoi 25 prosentilla.

Koronapandemian rajoitustoimet ovat lisänneet perheiden kuormitusta ja ihmisten kokemaa stressiä. Lisäksi eristäytyneisyyden takia lähisuhdeväkivallan uhrin voi olla tavallista vaikeampaa hakea apua tai erota väkivaltaisesta suhteesta.

Kampanja kertoo, että apua ja tukea on saatavilla
Helsingin kaupungin uusi Mehut loppu -kampanja viestii, että apua ja tukea on saatavilla niin väkivallan uhreille kuin tekijöille. Helsinki toteuttaa kampanjan yhteistyössä järjestöjen, THL:n, Helsingin poliisitoimen ja HUS:in kanssa.

Kampanjan kuvasto on tavanomaisista väkivallan vastaisista kampanjoista poikkeava. Siinä ei kuvata uhrien piilotettuja vammoja tai mustelmaista ihoa. Kuvaston keskiöön nostettiin sen sijaan paljon puhuva viesti: Vaikka meillä kaikilla alkaa olla mehut loppu, edes viimeinen pisara ei saa johtaa väkivaltaan.

Lähisuhdeväkivallan lisääntyminen koronapandemian aikana ei ole ongelma vain Helsingissä tai Suomessa, vaan se on havaittu koko maailmassa. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on kutsunut etenkin tyttöjä ja naisia kohtaan koronapandemian aikana lisääntynyttä lähisuhdeväkivaltaa varjopandemiaksi.

Myös lapsilla ja nuorilla tulee olla keino hakea apua
Kärjistynyt tilanne ei koske pelkästään aikuisia. Lasten ja nuorten kokema henkinen ja fyysinen väkivalta huoltajien suunnasta on jo ennen pandemiaa ollut korkealla tasolla. Lisäksi lapset joutuvat usein kodeissa tapahtuvan lähisuhdeväkivallan todistajiksi.

Mehut loppu -kampanjassa halutaankin nostaa esiin, että myös lapset ja nuoret voivat hakea apua väkivaltaan.

”Nuorille avun ja tuen hakeminen on helpointa internetin kautta esimerkiksi erilaisissa chat-palveluissa. Niissä yhteydenottokynnys on pienempi kuin puhelimitse tai kasvotusten, m***a apu menee silti perille”, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen sanoo.

Osana kampanjaa Elielinaukiolla jaetaan kaupunkilaisille tiistaina puolenpäivän jälkeen Mehut loppu -juomia, joiden erikoisetiketein varustetuissa tölkeissä kerrotaan keinoista hakea apua, jos oma jaksaminen on kortilla.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Määritelmä kattaa samassa taloudessa asuvien lisäksi myös esimerkiksi iäkkään henkilön toisessa taloudessa asuvat aikuiset lapset, nuorten seurustelukumppanit tai koulukaverit. Väkivalta voi olla fyysisen lisäksi myös henkistä tai taloudellista.

Apua lähisuhdeväkivaltaan sekä uhreille että tekijöille
https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/hankkeet/lahisuhdevakivallan-ehkaisy

Mehut loppu -kampanjavideo Youtubessa

https://www.youtube.com/watch?v=Ieao4BcSVPQ

Helsingin kaupungin uutiset, palvelut, päätökset, tapahtumat. Helsinki on hyvää elämää varten.

https://sovittelutoiminta.hel.fi/fi/Helsingin sovittelutoiminnan verkkosivut ovat uudistuneet ja sijaitsevat uudessa oso...
06/04/2021
Etusivu - Helsingin sovittelutoiminta

https://sovittelutoiminta.hel.fi/fi/
Helsingin sovittelutoiminnan verkkosivut ovat uudistuneet ja sijaitsevat uudessa osoitteessa. Vanhoja sivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat hiljalleen käytöstä. Käy tutustumassa ja anna palautetta.

Helsingin sovittelutoiminta Rikosten ja riitojen sovittelu Mitä sovittelu on? “Teolla on aina kasvot, niin on myös sovinnolla” Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden käsitellä rikos- ja riita-asioita osapuolten välillä (Sovittelulaki 1015/2005). Sovittelussa osapuolet kohtaavat t...

25/03/2021
www.hel.fi

Sovittelukentällä taas muutoksia ilmassa. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee lausuntoesitystä maanantaina.

Lausunto oikeusministeriölle ohjausryhmän raportista ja esityksestä koskien rikosasioiden sovittelupalveluiden siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle (VN/2750/2020)

Vantaalaisten nuorten tekemä animaatio sovittelusta. On muuten hieno!
24/02/2021
Sovittelutarinoita Mummo

Vantaalaisten nuorten tekemä animaatio sovittelusta.
On muuten hieno!

Koira haukkuu ja mummo vie asian sovitteluun.

🎉ONNEA! Sadankomitean vuoden 2020 rauhanpalkinnon saa Miriam Attias."Radikaali kuuntelu on yksi avain, jolla vaikeisiin ...
07/12/2020

🎉ONNEA! Sadankomitean vuoden 2020 rauhanpalkinnon saa Miriam Attias.

"Radikaali kuuntelu on yksi avain, jolla vaikeisiin keskusteluihin avautuu uusi taso. Se vaatii vain sitä, että vaikka itselle tulisi hankala olo, antaa toisen puhua loppuun, ja vasta jälkeenpäin jäsentää omat ajatukset ja tuntemukset. Rauhan rakentaminen alkaa siis joskus siitä, ettei tee mitään: on vain hiljaa, ja pidättäytyy kommentoimasta, reagoimasta, vertailusta ja selittelystä.”

Lue lisää Sadankomitean sivuilta:
👉 www.sadankomitea.fi/tiedote/sadankomitean-rauhanpalkinnon-saa-sovittelija-miriam-attias/

🎉ONNEA! Sadankomitean vuoden 2020 rauhanpalkinnon saa Miriam Attias.

"Radikaali kuuntelu on yksi avain, jolla vaikeisiin keskusteluihin avautuu uusi taso. Se vaatii vain sitä, että vaikka itselle tulisi hankala olo, antaa toisen puhua loppuun, ja vasta jälkeenpäin jäsentää omat ajatukset ja tuntemukset. Rauhan rakentaminen alkaa siis joskus siitä, ettei tee mitään: on vain hiljaa, ja pidättäytyy kommentoimasta, reagoimasta, vertailusta ja selittelystä.”

Lue lisää Sadankomitean sivuilta:
👉 www.sadankomitea.fi/tiedote/sadankomitean-rauhanpalkinnon-saa-sovittelija-miriam-attias/

Aseman lapset ry:n hankepäällikkö Heikki Turkka kymmenen ansioituneen joukossa vastaanottamassa kultaista Helsinki-mital...
05/12/2020
Kultainen Helsinki-mitali kymmenelle ansioituneelle kansalaiselle koronavuoden erityisperustein

Aseman lapset ry:n hankepäällikkö Heikki Turkka kymmenen ansioituneen joukossa vastaanottamassa kultaista Helsinki-mitalia. Helsingin sovittelutoiminta onnittelee lämpimästi hyvää yhteistyökumppaniaan!

"Hankepäällikkö Heikki Turkka toimii aktiivisesti Aseman Lapset ry:ssä, ja on osallistunut lukuisten uusien ja innovatiivisten nuorisotyön muotojen kehittämiseen. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Pasila-hanke, jossa työskennellään rikoksilla oireilevien nuorten tukena, katusovittelu, löytävä nuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, Walkers-toiminta, Friends-ohjelma ja K–0 -toiminta, jossa selvitetään vakavia, tulehtuneita kiusaamistilanteita kouluissa. Turkka on omalla työllään ehkäisemässä koronakriisin negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia Helsingissä."

Kultaiset Helsinki-mitalit ovat kaupungin korkein tunnustus, joiden antamisesta päättää vuosittain kaupunginhallitus.

Tänään vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa toimivat sovittelijat ovat ...
04/12/2020

Tänään vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa toimivat sovittelijat ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia ja jokainen heistä on meille työntekijöille tärkeä työpari kohtaamisia ja sovitteluja järjestettäessä.

LÄMMIN KIITOS kaikille vapaaehtoisillemme sekä kaikille vapaaehtoistyötä tekeville.❤️

Tänään vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa toimivat sovittelijat ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia ja jokainen heistä on meille työntekijöille tärkeä työpari kohtaamisia ja sovitteluja järjestettäessä.

LÄMMIN KIITOS kaikille vapaaehtoisillemme sekä kaikille vapaaehtoistyötä tekeville.❤️

"Sisarusväkivalta on hyvin vaiettu ilmiö. Siitä voi vaieta kokija, perhe ja koko yhteiskunta. Sisarussuhteen tiedetään o...
30/11/2020
Sisarusväkivalta on vaiettu, m***a yllättävän yleinen ilmiö – Väitöstutkija: "Yhtä vaurioittavaa kuin mikä tahansa muukin väkivalta"

"Sisarusväkivalta on hyvin vaiettu ilmiö. Siitä voi vaieta kokija, perhe ja koko yhteiskunta. Sisarussuhteen tiedetään olevan yksi ihmisen pitkäaikaisimmista ihmissuhteista ja väkivallassa voidaan ajatella olevan kyse myös sosiaalisesta oppimisesta, jossa kasvetaan. Siksi siihen ei puututa", kertoo aiheesta väitöskirjaa tekevä Elina Eeva.

Sisarusten välistä väkivaltaa vähätellään normaalina kasvuun kuuluvanan nahisteluna.

27/11/2020

Helsingin sovittelutoiminta sulkeutuu asiakasvastaanotolta 30.11.20 - 11.1.21 väliseksi ajaksi. Tuona aikana ei järjestetä sovitteluneuvotteluita.

Voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse arkisin klo 9-15 asiakaspalvelunumeroon 020 696 014

Katusovittelu & K-0 & Pasila
04/11/2020

Katusovittelu & K-0 & Pasila

Helsingin sovittelutoiminta ja Aseman Lapset ry yhteinen sovittelukoulutus Helsingissä saatiin päätökseen. Mukana oli Mannerheimin Lastensuojeluliitto monipuolisia huikeita ammattilaisia nuorten, perheiden, erilaisten kriisien ja lähisuhdeväkivallan kohtaajina sekä Helsingin kaupunki - Helsingfors stad - City of Helsinki sosiaalityön rautaisia ammattilaisia.

Päivien aikana perehdyttiin restoratiiviseen dialogiin, nuorten sovitteluiden erityispiirteisiin sekä raapaistiin pintaa lähisuhdeväkivallan sovittelun erityispiirteistä.

Tulevaisuuden yhteistyökuvioita innoissaan odottaen!

-Bunkkerin kouluttajat Vipe ja Julia sekä sovittelutoimiston Sini ja Maija

03/11/2020
Päivä Helsingissä -lyhytelokuva

Helsinki on moninaisuudessaan upea kaupunki. Yhdessä voimme edistää nuorten hyvinvointia kulttuuritaustaan katsomatta - hyväksymällä ja toinen toisiltamme oppien. Olemme kaikki tärkeitä ja arvokkaita, jokaisella on jotain annettavaa. Videolla mukana myös timanttisen Helsingin sovittelutoimiston tiimin sovittelunohjaaja Aide ❤️

"Maahanmuuttajanuorten Helsinki hankkeen aikana luodut toimintamallit jatkavat toimintaansa Helsingin kaupungin, Oikeusministeriön ja järjestökentän yhteistyönä. On ollut suunnattoman hienoa nähdä, mitä voidaan saavuttaa, kun ratkaisut ovat kehitetty todellisiin ongelmiin ei ongelmien seurauksiin.

Koko hanke on perustunut vahvalle asiakasymmärrykselle ja yhdessä tekemiselle.

Tässä teille hankkeen loppuraportti, lyhytfilmi nimeltää Hyvä Päivä Helsingissä, voimme antaa tämän taiteellisen tuotoksen kertoa teille, mitä olemme yhdessä saavuttaneet.

Suuri kiitos kaikille mukana olleille. Työ jatkuu, yhdessä."

This is "Päivä Helsingissä -lyhytelokuva" by Oso Story House on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Suomen poliisi
28/10/2020

Suomen poliisi

Keskusrikospoliisi on julkaissut toisen tiedotteen, jossa selvennetään tarkat toimintaohjeet tietomurtoon liittyen.

Jos tietojasi on vuotanut nettiin tai olet saanut kiristysviestin Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyen, tee rikosilmoitus poliisille käyttäen sähköisiä palveluja. Muista rikosilmoitusta tehdessä ainakin seuraavat asiat:

- On erittäin tärkeää, että rikosilmoituksessa mainitaan sana ”Vastaamo”
- Kerro, kenelle mahdollinen kiristysviesti oli osoitettu
- Kerro, jos sinusta on vuotanut yksityisiä tietoja ja missä ne mahdollisesti ovat olleet nähtävillä (jos tiedossa)
- Selvennä mahdolliset lunnasvaatimukset ja toimitustapa tilinumeroineen
- Kerro, oletko maksanut tekijöille lunnaita, jos niitä on pyydetty
- Merkitse rikoksen luokaksi "Muut rikokset" ja rikoksen tekopaikaksi Internet

Lue koko tiedote: https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/toimintaohjeet_rikoksen_ilmoittamiseksi_poliisille_kun_henkilotietojasi_on_jaettu_verkossa_vastaamon_tietomurrosta_johtuen_tai_olet_vastaanottanut_kiristyskirjeen_94187.

Sovittelun ohjaaja Maija Seppänen on tänään vastaanottanut Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen valkoisen ruusun rita...
09/10/2020

Sovittelun ohjaaja Maija Seppänen on tänään vastaanottanut Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 1 luokan mitalin kultaristein. Lisäksi 6.10 Maijalle myönnettiin kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta. Lämpimät onnittelut!

Restoratiivinen oikeus yhteiskunnallisena voimavarana – mahdollisuudet ja haasteet 2020 -luvulla seminaari järjestetään ...
06/10/2020
Sielunhoito

Restoratiivinen oikeus yhteiskunnallisena voimavarana – mahdollisuudet ja haasteet 2020 -luvulla seminaari järjestetään 5.11.2020. Miten suomalaista yhteiskuntaa voidaan kehittää sovittelevammaksi ja avoimemmaksi restoratiivisia käytäntöjä hyödyntäen?
Seminaariin ovat tervetulleita kaikki restoratiivisen oikeuden kysymyksistä ja kehittämisestä kiinnostuneet julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Seminaarin järjestävät yhteistyössä oikeusministeriö, Kirkkohallitus, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Silta-Valmennusyhdistys.
Seminaari järjestetään Kirkkohallituksessa (Eteläranta 8) 5.11.2020 klo 9-16. Seminaariin on mahdollista osallistua myös kokonaan tai osittain etäyhteydellä. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan osallistumistapa.
Seminaari on maksuton ja kutsua saa jakaa.
Ilmoittautuminen 30.10.2020 mennessä alla olevan linkin kautta.
https://www.lyyti.in/restoratiivisen_oikeuden_seminaari
https://bit.ly/33gLBHD

Sielunhoitoa tekevät sekä kirkon tehtävään kouluttamat työntekijät, että vapaaehtoiset. Sielunhoitoa on seurakunnissa, oppilaitoksissa ja sairaaloissa.

ETÄDIGITUKEATiesitkö, että Helsingin kaupungilla on etädigitukipalvelu, missä kaupunkilainen voi saada apua suoraan omaa...
04/10/2020
Helsingin digituki

ETÄDIGITUKEA

Tiesitkö, että Helsingin kaupungilla on etädigitukipalvelu, missä kaupunkilainen voi saada apua suoraan omaan kotiinsa puhelimen tai tietokoneen välityksellä.

Etätukea saa tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä. Tukea saa myös sähköisen asioinnin, verkkopalveluiden ja yleisimpien sovellusten käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Tukipyynnön jälkeen digituen antaja ottaa asiakkaaseen yhteyttä soittamalla ja sopii digituen antamisen tarkemman ajankohdan klo 9 -19 välille arkisin.

Helsinki-info vastaa kysymyksiin tai täyttää tukipyyntölomakkeen numerossa 09 310 111 11.

Lisätietoa:

Helsingin kaupungin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki. Digituki eri muodoissaan varmistaa kaupunkilaisten sujuvan arjen.

30/09/2020
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad - City of Helsinki

Olemme taudin kiihtymisvaiheessa. Muistetaan hygieniaohjeet ja maskien käyttö palveluissa, liikenteessä ja julkisissa tiloissa. Ei oireisena lähikontakteja vaativiin tilanteisiin, näin myös sovitteluneuvotteluissa.

Pormestari Jan Vapaavuori kertoo kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille koronavirustilanteeseen liittyvistä asioista tänään 30.9 klo 17.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu esitetään siirrettäväksi oikeusministeriön hallinnonalalle - Uutinen - THL
28/09/2020
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu esitetään siirrettäväksi oikeusministeriön hallinnonalalle - Uutinen - THL

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu esitetään siirrettäväksi oikeusministeriön hallinnonalalle - Uutinen - THL

Rikos- ja riita-asioiden sovittelun johtaminen voitaisiin siirtää oikeusministeriöön, ehdotetaan raportissa, jossa selvitettiin sovittelun siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. Rikos- ja riita-asioiden sovittelun johtaminen voit...

Osoite

Iso Roobertinkatu 21, 3.kerros
Helsinki
00120

Iso Roobertinkatu 21 3.krs, 00120 Helsinki

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

020696014

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Helsingin sovittelutoiminta :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Helsingin sovittelutoiminta :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Saisiko eduskuntaan järjestettyä infopäivän "Mitä sovittelu on?"
Samat teemat edelleen löysin vanhasta lehdestä 2010 Helsingin sovittelijat ry sovitteluinfo; Sovittelu on = O nnistumisia, V vaihtoehtoja voimaantumista, I innostusta ihmettelyä, T tilannetajua tunnetaitoja, T toiveikkuutta tavoitteita, E elämyksiä etiikkaa, L luottamusta lystiä, U uskallusta uskoa
Ensimäisen radiossa pidetyn uudenvuodenpuheen pitänyt presidentti oli P.E. Svinhufvud vuonna 1935. Svinhufvud nosti puheessaan esille sovun ja sovinnollisuuden samaan aikaan kun maailmalla ajankohtaisia olivat diktatuuri, kommunismi, fasismi ja natsismi. Svinhufvudin 1935 puhe on tomera, ainakin nykykatsannossa osin ylätyylinen vetoomus sovinnollisuuden puolesta. Se rakentuu abstraktien voimasanojen varaan: sovinnollisuus, yhteisymmärrys, rauha, historia, kansa, työ, sivistys, tehtävä, kehitys, onni ja niin edelleen. Sovittelun ideologialle tuttuja sanoja. Svinhufvudin puheessaan korostamaan sopuun ja sovinnallisuuteen liittyy verbi sopia, joka on johdettu ehkäpä yllättäen vanhasta sopa-sanasta. Se on tarkoittanut paitaa tai muuta sen tapaista vaatetta. Vaatteen merkitys näkyy vieläkin sanassa sotisopa, jolla tarkoitetaan sota-asua tai haarniskaa. Sovinnollisuutta ja sopua tarvitaan telttaillessakin muun inhimillisen yhteiselon ohella. Sopu-teltta on suomalainen keksintö, kupolitelttamallisto, jonka tunnistaa kahdesta telttaa pystyssä pitävästä kaaresta. Telttaliike Sopu palkittiinkin keksinnöstään kultamitalilla suurmessuilla 1935. Sopua tarvittiin myös polkupyörällä kahden ajettaessa niin, että toinen matkusti tarakalla, Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy puolestaan myi Sopu-nimistä polkupyörää. 1930-luvulla syntyi myös Heteka, joka on Suomen teräshuonekalutehtaan eli Heteka Oy:n valmistama verkkopohjainen terässänky Myös hetekalla on ollut suuri osuus mm. rauhan ja sovun rakentamisessa läheisten kesken. 😀 Asiasisältö Kielikello 2/2017. "Sanoin saavutettu: Heteka ja muita 1930-luvun ilmiöitä". Kirj. Suvi Syrjänen, Kotus..