Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto Palosuojelurahasto myöntää avustuksia tulipalon ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin.

Avaa kuten tavallisesti

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 21.5. Innovaatiopalkinnon voittajasta, joka julkistetaan syksyllä 2021...
24/05/2021
Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 21.5.2021 - Palosuojelurahasto

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 21.5. Innovaatiopalkinnon voittajasta, joka julkistetaan syksyllä 2021. Lisäksi hallitus päätti myöntää kalustohankeavustuksia yhteensä 2 226 599 euroa 51 hankkeeseen. Päätöstiedote:

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 21.5.2021. Hallinnolliset ja muut päätökset Päätettiin vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto 2021 julkistetaan syksyllä 2021. Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vu...

Palosuojelurahasto on avustanut Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hanketta 167 175 eurolla. Uusi savusukellus...
11/05/2021

Palosuojelurahasto on avustanut Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hanketta 167 175 eurolla. Uusi savusukellus​opas antaa perustiedot savusukeltajan vaativaan työhön, ja se on tarkoitettu pelastusala​n ammatti- ja sopimushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutukseen.

Savusukellusopas on luettavissa Pelastusopisto​n verkkosivuilla:http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_A/A1_2021.pdf

#savusukellus #pelastustoimi

Tämän päivän jälkeen savusukellus ei ole entisensä. Uusi Savusukellusopas julkaistaan kahdessa Pelastusopisto​n webinaarissa, joihin on ilmoittautunut lähes 400 osallistujaa.

10/05/2021

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto​raati arvioi tänään kokouksessaan ennätysmäärän 32 kpl Innovaatiopalkintoehdotuksia. Rahaston hallitus tekee lopullisen päätöksen voittajasta 21.5., ja palkinto julkistetaan syksyllä 2021.

#Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahasto on rahoittanut Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hanketta 133 313 e...
07/05/2021

Palosuojelurahasto on rahoittanut Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hanketta 133 313 eurolla. Hankkeessa laaditaan suositus sammuttajan suojavarustuksesta maastopalotehtävillä sekä kehitetään työmenetelmiä ja avustavia koneita.

Pelastusopisto

#pelastustoimi #metsäpalo #työterveys

Metsäpalokausi lähenee, ja pelastuslaitokset tekevät varustehankintoja. Oikein valittu suojaus vähentää merkittävästi metsäpalon sammuttajan lämpökuormaa ja altistumista terveydelle vaarallisille aineille. Lue tutkijoiden suositukset verkkojutusta: https://bit.ly/3uxbLB6

Pelastusopiston tekemissä kulotustesteissä ylittyivät useiden terveydelle vaarallisten aineiden haitallisuusarvot. Koehenkilöiden hengittämässä pölyssä oli esimerkiksi mangaania, joka on hermostomyrkky.

Pelastusopisto jatkaa metsäpalojen työmenetelmien ja suojainten tutkimista. SPAL on hankkeessa yhteistyökumppanina.

Kuva: Pelastusopisto

#palomies #altistuminen #työterveys #spaltoimii

28/04/2021

Yliopettaja Matti Honkanen Pelastusopistolta esitteli opiston osaamisenkartoitushanketta ja verkko-oppimisympäristöä. Palosuojelurahasto on avustanut Koulumaali-hanketta, Osaamisenkartoitusmalli​a (OKA1) sekä parhaillaan käynnissä olevaa jatkohanketta (OKA2) yhteensä 262 790 eurolla.

OKA-hankkeessa valmistui pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli päivystävän päällikön ja päivystävän palomestarin tasoille sekä tilannekeskushenkilöstölle. OKA2-hankkeessa mallia laajennetaan myös alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille.

#Koulumaali #Osaamisenkartoitusmalli #pelastustoimi

Palosuojelurahaston avustama Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on nyt julkaistu, ja se tarjoaa kolme erilaista tulev...
27/04/2021

Palosuojelurahaston avustama Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on nyt julkaistu, ja se tarjoaa kolme erilaista tulevaisuusskenaariota tarkasteltaviksi. Raportti on luettavissa osoitteessa: https://issuu.com/palopaallysto/docs/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_2021

SPPL - Suomen Palopäällystöliitto #sopimuspalokunnat

Palosuojelurahaston avustama Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus on nyt julkaistu, ja se tarjoaa kolme erilaista tulevaisuusskenaariota tarkasteltaviksi. Raportti on luettavissa osoitteessa: https://issuu.com/palopaallysto/docs/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_2021

SPPL - Suomen Palopäällystöliitto #sopimuspalokunnat

Palosuojelurahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu. Myönnettyjen avustusten kokonaismäärä vu...
27/04/2021

Palosuojelurahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu. Myönnettyjen avustusten kokonaismäärä vuonna 2020 tulipalo​jen ehkäisyä sekä pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin oli yhteensä 11,93 miljoonaa euroa.

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR_tilinpaatos_2020_web.pdf

#avustus #paloturvallisuus #pelastustoimi

Palosuojelurahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu. Myönnettyjen avustusten kokonaismäärä vuonna 2020 tulipalo​jen ehkäisyä sekä pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin oli yhteensä 11,93 miljoonaa euroa.

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR_tilinpaatos_2020_web.pdf

#avustus #paloturvallisuus #pelastustoimi

Viime viikolla järjestimme virtuaalisen infotilaisuuden sopimuspalokuntien pienavustuksista. Tilaisuudessa oli edustajia...
21/04/2021

Viime viikolla järjestimme virtuaalisen infotilaisuuden sopimuspalokuntien pienavustuksista. Tilaisuudessa oli edustajia Jokilaaksojen pelastuslaitos alueen sopimuspalokunnista.

Tarkoituksenamme on järjestää vastaavia infoja jatkossakin, myös muiden pelastuslaitosten alueiden sopimuspalokunnille. Voit kertoa kommenteissa, jos tällainen infotilaisuus herättäisi kiinnostusta juuri sinun sopimuspalokunnassasi.

#sopimuspalokunnat

Viime viikolla järjestimme virtuaalisen infotilaisuuden sopimuspalokuntien pienavustuksista. Tilaisuudessa oli edustajia Jokilaaksojen pelastuslaitos alueen sopimuspalokunnista.

Tarkoituksenamme on järjestää vastaavia infoja jatkossakin, myös muiden pelastuslaitosten alueiden sopimuspalokunnille. Voit kertoa kommenteissa, jos tällainen infotilaisuus herättäisi kiinnostusta juuri sinun sopimuspalokunnassasi.

#sopimuspalokunnat

Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta Palotutkimuksen päiviin, jotka järjestetään syksyllä virtuaalisesti. SPEK Suom...
20/04/2021

Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta Palotutkimuksen päiviin, jotka järjestetään syksyllä virtuaalisesti.

SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

#palotutkimus #pelastustoimi

Palotutkimuksen päivät toteutetaan tänä vuonna virtuaalitapahtumana.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille palotutkimuksesta kiinnostuneille ja siellä esitellään kotimaisia ja kansainvälisiä saavutuksia palotutkimuksen saralta.

Varaa päivät kalenteriisi jo nyt. Lisätietoa kesällä.

Palosuojelurahasto on rahoittanut Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus -hanketta 101 500 eurolla. Ilmoittautuminen hank...
14/04/2021
Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus –tutkimuksen julkaisutilaisuus - Suomen Palopäällystöliitto

Palosuojelurahasto on rahoittanut Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus -hanketta 101 500 eurolla. Ilmoittautuminen hankkeen julkistamistilaisuuteen on avoinna SPPL - Suomen Palopäällystöliitto nettisivuilla: https://www.sppl.fi/koulutukset/koulutushaku/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_-tutkimuksen_julkaisutilaisuus.1100.html

#sopimuspalokunnat #pelastustoimi

Viime vuosina on keskusteltu laajasti sopimuspalokuntatoiminnan toimintaympäristön muutoksista, vetovoimatekijöistä ja toiminnan hiipumisesta, toimintaedellytyksistä harvaan asutuilla alueilla, tehtäväkentästä ja asemasta osana pelastuslaitosten toimintaa. Sopimuspalokuntatoimintaa käsitte...

09/04/2021

Palosuojelurahasto on rahoittanut 31 550 eurolla hanketta, jossa valmistetaan oppimateriaalia aurinkosähköjärjestelmien turvallisuudesta palotilanteessa.

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences

#aurinkosähkö #paloturvallisuus

Vuonna 2020 Palosuojelurahasto myönsi ensimmäisavustuksen Kouvolan kaupungille paloaseman laajennukseen. Hanke on valmis...
01/04/2021
Kouvolan paloaseman uusi laajennusosa on valmis – kävimme katsomassa, millainen se on

Vuonna 2020 Palosuojelurahasto myönsi ensimmäisavustuksen Kouvolan kaupungille paloaseman laajennukseen. Hanke on valmistunut, ja laajennus on asema 50 käytössä kesään 2022, jonka jälkeen Kouvolan VPK muuttaa tiloihin.

Kymenlaakson pelastuslaitos

#paloasema #avustus #pelastustoimi

Uusista tiloista löytyy muun muassa uudet pesu- ja kuivaustilat sekä sauna.

Palosuojelurahaston rahoittaman Sopimuspalokuntabarometri 2020 -hankkeen tuloksista pidettiin eilen webinaari, jonka koo...
31/03/2021

Palosuojelurahaston rahoittaman Sopimuspalokuntabarometri 2020 -hankkeen tuloksista pidettiin eilen webinaari, jonka kooste on katsottavissa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton YouTube-tilillä: https://youtu.be/iarLeUT0dqY

Hankkeen lopputuotos ilmestyy huhtikuussa.

#sopimuspalokunta #pelastustoimi

Sopimuspalokuntabarometrin julkistamiswebinaari on pidetty. Mielenkiintoisia ajatuksia tuloksista. Painettuna ja sähköisenä tuotos ilmestyy ensikuun aikana ja se lähetetetään palokuntiin ja yhteistyötahoille.

Palosuojelurahasto Pelastustoimi

Palosuojelurahaston hallitus myönsi kokouksessaan 24.3. avustusta noin 1,3 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämishankke...
26/03/2021
Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 24.3.2021 - Palosuojelurahasto

Palosuojelurahaston hallitus myönsi kokouksessaan 24.3. avustusta noin 1,3 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 2 miljoonaa euroa rakennushankkeisiin sekä noin 80 000 euroa pienavustuksiin. Päätöstiedote on luettavissa nettisivuillamme: https://www.palosuojelurahasto.fi/ajankohtaista/palosuojelurahaston-hallituksen-paatokset-24-3-2021

#palosuojelurahasto #avustus #pelastustoimi

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 24.3.2021 Hallinnolliset ja muut päätökset Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston tilintarkastuskertomuksen 2020 ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 2020. Seuraava rahaston hallituksen kokous pidetään 21.5.2021. Avustuspäät....

Palosuojelurahaston rahoittamassa MentalFireFit-hankkeessa tuotettu suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastust...
16/03/2021
Suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastustoimessa on julkaistu: tavoitteena on edistää pelastusalan puhumisen kulttuuria | Suomen Palopäällystöliitto ry

Palosuojelurahaston rahoittamassa MentalFireFit-hankkeessa tuotettu suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastustoimessa on julkaistu. Tarkoitus on tarjota yhdenvertaisia ja tasapuolisia käytäntöjä henkisesti kuormittavien tilanteiden jatkotoimiin pelastusala​lla.

#pelastustoimi #MentalFireFit

MentalFireFit-hankkeessa tuotettu suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastustoimessa on julkaistu. Suositus on jokaisen pelastusalueen vapaassa käytössä.

Tutkimus- ja kehittämishankehaussa yksi painotusalue on vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Hakemuk...
11/03/2021

Tutkimus- ja kehittämishankehaussa yksi painotusalue on vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Hakemuksia toivotaan esim. turvallisuusviestinnän vaikuttavuudesta ja sen kohdentamisesta. Lisää esimerkkiaiheita hakuilmoituksessa:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakuilmoitus-2021-2.-kierros.pdf

#avustus #pelastustoimi #vaikuttavuus #suorituskyky

Tutkimus- ja kehittämishankehaussa yksi painotusalue on vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Hakemuksia toivotaan esim. turvallisuusviestinnän vaikuttavuudesta ja sen kohdentamisesta. Lisää esimerkkiaiheita hakuilmoituksessa:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakuilmoitus-2021-2.-kierros.pdf

#avustus #pelastustoimi #vaikuttavuus #suorituskyky

Käynnissä olevassa tutkimus- ja kehittämishankehaussa painotetaan rakentamisen paloturvallisuuteen kohdistuvia hankkeita...
08/03/2021

Käynnissä olevassa tutkimus- ja kehittämishankehaussa painotetaan rakentamisen paloturvallisuuteen kohdistuvia hankkeita. Hakemuksia toivotaan esim. rakennustekniikan ja -materiaalien paloturvallisuudesta sekä rakentamisen muutostrendeistä. Lue lisää hakuilmoituksesta:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakuilmoitus-2021-2.-kierros.pdf

#paloturvallisuus #rakentaminen #muutostrendi #avustus #pelastustoimi

Käynnissä olevassa tutkimus- ja kehittämishankehaussa painotetaan rakentamisen paloturvallisuuteen kohdistuvia hankkeita. Hakemuksia toivotaan esim. rakennustekniikan ja -materiaalien paloturvallisuudesta sekä rakentamisen muutostrendeistä. Lue lisää hakuilmoituksesta:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakuilmoitus-2021-2.-kierros.pdf

#paloturvallisuus #rakentaminen #muutostrendi #avustus #pelastustoimi

Tutkimus- ja kehittämishankehaun yhtenä painotuksena on asumisen paloturvallisuus. Avustushakemuksia toivotaan esim. eri...
05/03/2021

Tutkimus- ja kehittämishankehaun yhtenä painotuksena on asumisen paloturvallisuus. Avustushakemuksia toivotaan esim. erityisryhmien paloturvallisuudesta sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksista asumisen paloturvallisuuden parantamisessa. Lisää tutkimusaiheita tästä painotusaiheesta löytyy hakuilmoituksesta:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakuilmoitus-2021-2.-kierros.pdf

#paloturvallisuus #asuminen #avustus #pelastustoimi

Tutkimus- ja kehittämishankehaun yhtenä painotuksena on asumisen paloturvallisuus. Avustushakemuksia toivotaan esim. erityisryhmien paloturvallisuudesta sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksista asumisen paloturvallisuuden parantamisessa. Lisää tutkimusaiheita tästä painotusaiheesta löytyy hakuilmoituksesta:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehittamishankkeet-hakuilmoitus-2021-2.-kierros.pdf

#paloturvallisuus #asuminen #avustus #pelastustoimi

02/03/2021
www.palosuojelurahasto.fi

Palosuojelurahaston hallitus avasi kokouksessaan 26.2. vuoden 2021 toisen hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Haku jakautuu painotettuun hakuun ja yleishakuun. Lisää tietoa hakuilmoituksessa:

#pelastustoimi #tutkimus

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto​haku 2021 on avoinna vielä maaliskuun ajan. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä...
01/03/2021

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto​haku 2021 on avoinna vielä maaliskuun ajan. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Tarkemmat tiedot hausta löytyvät hakuilmoituksesta:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Innovaatiopalkinto-2021-hakutiedote_saavutettava.pdf

#Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto​haku 2021 on avoinna vielä maaliskuun ajan. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Tarkemmat tiedot hausta löytyvät hakuilmoituksesta:https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Innovaatiopalkinto-2021-hakutiedote_saavutettava.pdf

#Innovaatiopalkinto

Vuoden 2021 ensimmäinen hallituksen kokous järjestettiin jälleen etäyhteyksin. Kokouksessa 26.2. hyväksyttiin rahaston t...
01/03/2021
Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.2.2021 - Palosuojelurahasto

Vuoden 2021 ensimmäinen hallituksen kokous järjestettiin jälleen etäyhteyksin. Kokouksessa 26.2. hyväksyttiin rahaston tilinpäätös vuodelta 2020 ja avattiin vuoden 2021 toinen hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Päätöstiedote löytyy sivuiltamme:

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.2.2021. Hallinnolliset ja muut päätökset Rahaston seuraava kokous on 24.3.2021. Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2020. Avautuva haku: Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2021 erityisavustusten 2. hak...

Palosuojelurahasto on rahoittanut 83 500 eurolla SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hanketta, jossa tutkitaan enna...
25/02/2021
Tekoälyllä voi ennustaa tulipaloja - SPEK

Palosuojelurahasto on rahoittanut 83 500 eurolla SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hanketta, jossa tutkitaan ennakoivan analytiikan hyödyntämistä riskianalyysityössä.

#tekoäly #pelastustoimi

Ennakoivaa analytiikkaa on mahdollista hyödyntää pelastusalan riskianalyysien laatimisessa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö aloitti tänä syksynä Palosuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen, jossa selvitetään, miten tulipaloja voidaan ennustaa tekoälyn avulla.

Palosuojelurahasto on avustanut käynnissä olevaa LAB University of Applied Sciences KAT-TIME -hanketta yhteensä 136 277 ...
24/02/2021
Tietoanalytiikasta turvaa kotona asumiseen

Palosuojelurahasto on avustanut käynnissä olevaa LAB University of Applied Sciences KAT-TIME -hanketta yhteensä 136 277 eurolla. Hankkeessa kehitetään asumisturvallisuutta tietoanalytiikan avulla.

#pelastustoimi #asumisturvallisuus

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa kehitetään asumisturvallisuutta tietoanalytiikan avulla. Tavoitteena on kehittää...

Palosuojelurahasto on nyt Facebookissa! Seuraa meitä myös Twitterissä @Palosuojelurah sekä YouTubessa @Palosuojelurahast...
18/02/2021

Palosuojelurahasto on nyt Facebookissa! Seuraa meitä myös Twitterissä @Palosuojelurah sekä YouTubessa @Palosuojelurahasto. Toimintaamme voi tutustua nettisivuillamme: www.psr.fi.

Jatkossa jaamme sivuillamme ajankohtaista tietoa rahaston avustustoiminnasta.

#Palosuojelurahasto #pelastustoimi

Palosuojelurahasto on nyt Facebookissa! Seuraa meitä myös Twitterissä @Palosuojelurah sekä YouTubessa @Palosuojelurahasto. Toimintaamme voi tutustua nettisivuillamme: www.psr.fi.

Jatkossa jaamme sivuillamme ajankohtaista tietoa rahaston avustustoiminnasta.

#Palosuojelurahasto #pelastustoimi

Osoite

Kirkkokatu 12
Helsinki
00170

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358295480171

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Palosuojelurahasto :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Palosuojelurahasto :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki