Työ- ja elinkeinoministeriö - Virallinen

Työ- ja elinkeinoministeriö - Virallinen Työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaisia asioita, tapahtumia, kurkistuksia kulissien taakse. TEM:n ajankohtaisia asioita, tapahtumia, kurkistuksia kulissien taakse
(4)

Avaa kuten tavallisesti

Jatkossa asukas saa paremmin tietoa omasta veden ja lämpöenergian kulutuksestaan. Tämä parantaa mahdollisuuksia vaikutta...
25/03/2021
Asukkaan tiedonsaantia veden ja lämpöenergian kulutuksesta parannetaan  - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Jatkossa asukas saa paremmin tietoa omasta veden ja lämpöenergian kulutuksestaan. Tämä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa kulutukseen.

Valtioneuvoston 25.3. antama asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen kulutus- ja laskutustietojen toimittamisesta loppuasiakkaalle sekä veden kulutus- ja laskutustietojen toimittamisesta käyttäjälle.

Viime vuoden lopussa tehtyjen säädösmuutosten mukaan rakennuksiin asennettavien huoneistokohtaisten veden kulutusmittareiden on oltava etäluettavia. Vaatimukset koskevat uusia rakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa.

Olemassa olevat taloyhtiöt siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa kun niihin asennetaan putkiremonttien yhteydessä huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit.

Lisätietoja taloyhtiöiden vedenmittauksesta Motiva Oy:n neuvontasivustolla: www.vedenkulutusmittaus.fi

#vedenmittaus #energiatehokkuus

https://tem.fi/-/asukkaan-tiedonsaantia-veden-ja-lampoenergian-kulutuksesta-parannetaan-

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen, jolla parannetaan veden ja lämpöenergian käyttäjän omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Tavoitteena on myös kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

Selvityshenkilö Routila esittää bio- ja kiertotalouden teollisuutta Naantaliin jalostamon alueelle.Patria Oyj:n hallituk...
25/03/2021
Selvityshenkilö Routila esittää bio- ja kiertotalouden teollisuutta Naantaliin jalostamon alueelle - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Selvityshenkilö Routila esittää bio- ja kiertotalouden teollisuutta Naantaliin jalostamon alueelle.

Patria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Panu Routila on elinkeinoministeri Mika Lintilän pyynnöstä selvittänyt Naantalin seudun teollista tulevaisuutta. Selvityshenkilö Routilan mukaan alueella on merkittävää potentiaalia uudeksi bio- ja kiertotalouden keskittymäksi.

Selvitystyössä on noussut esille jatkotyöstettäviä teemoja, kuten puhdas vety, erilaiset biojalostamohankkeet sekä teollisuuden purku- ja puhdistustyöt. Näiden teemojen taustalla on kymmenkunta yritystä, jotka ovat halukkaita jatkokehittämään hankkeitaan.

Lue lisää tiedotteesta https://tem.fi/-/selvityshenkilo-routila-esittaa-bio-ja-kiertotalouden-teollisuutta-naantaliin-jalostamon-alueelle

🔸🔸🔸

Utredare Routila föreslår en industri inom bioekonomi och cirkulär ekonomi i området för raffinaderiet i Nådendal.

Patria Abp:s styrelseordförande Panu Routila har på begäran av näringsminister Mika Lintilä utrett den industriella framtiden för Nådendalsregionen. Enligt utredare Routila har regionen en betydande potential för ett nytt kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

I utredningsarbetet har det lyfts fram teman som ska bearbetas vidare, såsom rent väte, olika bioraffinaderiprojekt samt nedmonterings- och rengöringsarbeten inom industrin. Bakom dessa teman ligger ett tiotal företag som är villiga att vidareutveckla sina projekt.

Pressmeddelande 👉 https://tem.fi/sv/-/utredare-routila-foreslar-en-industri-inom-bioekonomi-och-cirkular-ekonomi-i-omradet-for-raffinaderiet-i-nadendal

🔸🔸🔸

Rapporteur Routila proposes bioeconomy and circular economy industry for Naantali refinery area.

At the request of Minister of Economic Affairs Mika Lintilä, Patria Oyj’s Chairman of the Board Panu Routila has investigated the industrial future of the Naantali region. According to Routila, the region has significant potential to become a new hub for bioeconomy and circular economy.

Press release 👉 https://tem.fi/en/-/rapporteur-routila-proposes-bioeconomy-and-circular-economy-industry-for-naantali-refinery-area

Naantalin kaupunki Raision kaupunki Turun kaupunki - Åbo stad - City of Turku

Patria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Panu Routila on elinkeinoministeri Mika Lintilän pyynnöstä selvittänyt Naantalin seudun teollista tulevaisuutta. Selvityshenkilö Routilan mukaan alueella on merkittävää potentiaalia uudeksi bio- ja kiertotalouden keskittymäksi.

Kahdeksan TE-palvelupilottia on valittu. Ne ratkovat laajasti osakykyisten työllistymisen haasteita huomioiden sekä työn...
24/03/2021

Kahdeksan TE-palvelupilottia on valittu. Ne ratkovat laajasti osakykyisten työllistymisen haasteita huomioiden sekä työnhakijan että työnantajan erityistarpeet. #osatyökyky

🔸 Pilottialueet: Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Häme, Pirkanmaa, Lappi, Pohjanmaa
🔸 TE-palvelupilotit ovat osa Sanna Marin´in hallituksen Työkykyohjelman toimia. #työllisyys #työ #yhdenvertaisuus

Lue, mistä on kyse . Erityisasiantuntijamme Jenni Wessman avaa TE-palvelupilotit TEMatiikkaa-blogissa. 👇

https://tem.fi/blogi/-/blogs/te-palvelupilotit-ratkomaan-neljaa-haastetta

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää kahdeksan TE-palvelupilottia osana Sanna Marin´in hallituksen Työkykyohjelmaa. 🔸P...
24/03/2021
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt TE-palvelupiloteille rahoitusta vuosille 2021-2022 - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää kahdeksan TE-palvelupilottia osana Sanna Marin´in hallituksen Työkykyohjelmaa.

🔸Piloteissa muotoillaan TE-palveluita tukemaan osatyökykyisten työllistymistä.
🔸Pilottialueita ovat Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Häme, Pirkanmaa, Lappi ja Pohjanmaa.

#työllisyys #tyokyky

Lue tiedotteemme jonka liitteessä esitellään pilotit tarkemmin. 👇

https://tem.fi/-/tyo-ja-elinkeinoministerio-on-myontanyt-te-palvelupiloteille-rahoitusta-vuosille-2021-2022

Kevään 2021 aikana käynnistyvät työ- ja elinkeinoministeriön TE-palvelupilotit ovat osa Sanna Marinin hallituksen Työkykyohjelmaa. Työkykyohjelmassa parannetaan osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä, työhön pääsyä ja palveluiden yhteensovittamista.

Kotimaisen omistamisen ohjelmassa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030. Työryhmän ehdotukset...
24/03/2021
Raportti: Investointien, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan monipuolista, vastuullista ja osaavaa kotimaista omistajuutta - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Kotimaisen omistamisen ohjelmassa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030. Työryhmän ehdotukset keskittyvät muun muassa yritysten rahoitukseen ja omistajanvaihdoksiin, kotitalouksien osakesäästämiseen ja sijoitusaktiivisuuteen, talousosaamisen parantamiseen sekä yrittäjyyden toimintaedellytyksiin.

Työryhmän mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulee panostaa myönteiseen asenneilmapiiriin ja omistajuuden osaamiseen kaikilla koulutusasteilla, aina peruskoulusta alkaen. Opetussuunnitelmien talousosaamisen sisältöjen riittävyyttä ja ajantasaisuutta tulee tarkastella ja akateemista tutkimusta lisätä.

Ohjelman tavoitteena on, että kansalaiset kokevat säästämisen, sijoittamisen ja omistamisen omakseen. Työryhmä ehdottaa osakesäästötilin jatkokehittämistä muun muassa siten, että osakesäästötilille sijoitettavien rahavarojen enimmäismäärä nostettaisiin 100 000 euroon.

https://tem.fi/-/raportti-investointien-kasvun-ja-hyvinvoinnin-vahvistamiseksi-tarvitaan-monipuolista-vastuullista-ja-osaavaa-kotimaista-omistajuutta

Kotimaisen omistamisen ohjelmassa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030, jolloin omistajuutta arvostetaan laajasti ja omistaminen koetaan yhteisenä hyvänä. Vastuullisen omistajuuden kulttuuri sekä vaurastumisen hyväksyminen ovat suomalaista identiteettiä. Asenneilm...

Hallitus esittää ravintoloiden sululle kolmen viikon jatkoa 18.4.2021 saakka. Sulku toteutettaisiin saman sisältöisenä k...
23/03/2021

Hallitus esittää ravintoloiden sululle kolmen viikon jatkoa 18.4.2021 saakka. Sulku toteutettaisiin saman sisältöisenä kuin tällä voimassa oleva sulku, joka on voimassa 28.3.2021 saakka.

Katso lisätiedot tiedotteestamme ja tutustu hallituksen esitykseen sekä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Seuraavaksi eduskunta käsittelee hallituksen esityksen, jonka jälkeen se pyritään saamaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Uusi asetus niistä maakunnista, joissa jatkosulku on voimassa, annetaan, kun eduskunta on hyväksynyt ravintoloiden sulkemista koskevan lain.

https://tem.fi/-/hallitus-esittaa-ravintoloiden-sulku-jatkuu-18.4.-saakka

Selvityshenkilö: Ilmailualan yritysten rahoitus, henkilöstön osaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvattava.Koronap...
22/03/2021
Selvityshenkilö: Ilmailualan yritysten rahoitus, henkilöstön osaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvattava - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Selvityshenkilö: Ilmailualan yritysten rahoitus, henkilöstön osaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvattava.

Koronapandemian leviämisen estämiseksi tehdyt matkustusrajoitukset ovat ajaneet ilmailualan ahdinkoon. Selvityshenkilö Kari Savolainen on etsinyt keinoja, joilla varmistaa alan kestävää kasvua tulevaisuudessa. Savolainen suosittaa ensivaiheessa turvaamaan yritysten rahoituksen ja henkilöstön osaamisen. Pidemmällä aikavälillä olisi panostettava muun muassa kustannustehokkuuteen, kestävyyteen ja palvelujen laatuun.

Selvityshenkilö Kari Savolainen luovutti ilmailualan selvityksensä elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Kimmo Tiilikaiselle ja työministeri Tuula Haataisen valtiosihteeri Ville Kopralle tiedotustilaisuudessa 22. maaliskuuta.

– Alan kilpailukyvyn puolesta on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta Suomi hyötyy jatkossakin mahdollisimman hyvistä lentoyhteyksistä. Tärkeää on huolehtia siitä, että pääsemme mahdollisimman tehokkaasti avaamaan lentoliikenteen rajoitusten helpottaessa ja matkailun auetessa uudelleen. Meillä ei ole varaa jäädä jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaista, ministeri Lintilä painottaa.

– Ilmailualan tilanteen kohentamiseksi on jo tehty ja käynnistetty mittava määrä toimia. Finnairille on kohdennettu tukea lainajärjestelyin ja osallistumalla osakeantiin. Lisäksi Finaviaa on pääomitettu. Työllisyyden hoitoon ja osaamisen kehittämiseen on panostettu Uudenmaan TE-toimistossa aivan erityisellä tavalla. TE-toimistoon on perustettu ilmailualan tilanteeseen keskittynyt tiimi, palvelutarjontaa on lisätty ja palveluita on räätälöity ilmailualan työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin. Suomi on myös hakenut Euroopan globalisaatiorahastosta tukea näihin palveluihin, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

– Selvää kuitenkin on, että paljon työtä on vielä edessä. Selvityshenkilön työ tarjoaa meille lisää työkaluja tilanteen helpottamiseksi. Seuraavaksi selvityshenkilön raportti menee kansliapäällikkö Raimo Luoman johtaman seurantaryhmän työstettäväksi. Tarkoituksena on, että seurantaryhmä arvioi pikaisella aikataululla toimenpidesuosituksia ja niiden vaikuttavuutta sekä mahdollisia toimia niiden toteuttamiseksi, ministeri Haatainen kertoo jatkosta.

Lue lisää tiedotteesta ja selvityksestä 👇

https://tem.fi/-/selvityshenkilo-ilmailualan-yritysten-rahoitus-henkiloston-osaaminen-ja-kansainvalinen-kilpailukyky-turvattava

#ilmailuala

Koronapandemian leviämisen estämiseksi tehdyt matkustusrajoitukset ovat ajaneet ilmailualan ahdinkoon. Selvityshenkilö Kari Savolainen on etsinyt keinoja, joilla varmistaa alan kestävää kasvua tulevaisuudessa. Savolainen suosittaa ensivaiheessa turvaamaan yritysten rahoituksen ja henkilöstön...

Yhteiskunnalliset yritykset – miksi niitä tarvitaan juuri nyt? Tähän vastaa TEMatiikaa-blogissamme työmarkkinaneuvos Tui...
22/03/2021

Yhteiskunnalliset yritykset – miksi niitä tarvitaan juuri nyt? Tähän vastaa TEMatiikaa-blogissamme työmarkkinaneuvos Tuija Oivo, joka viimeistelee Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategiaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän kanssa.

🔸Yhteiskunnallinen yritys perustetaan halusta tuoda ratkaisu johonkin yhteiskunnalliseen haasteeseen.
🔸Yritysten toiminta on kannattavaa, m***a arvopohjaista ja siksi ne eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen, vaan ohjaavat suurimman osan liikevoitostaan valitsemansa yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen.

#työllisyys #yhteiskunta #tasaarvo #hallitusohjelma

Lue 👇
https://tem.fi/blogi/-/blogs/yhteiskunnalliset-yritykset-miksi-juuri-nyt-

Työolobarometri julki 22.3.2021. Tarjolla on kattava ja vuoteen 1992 saakka vertailutietoa tarjoava tulospaketti palkans...
22/03/2021

Työolobarometri julki 22.3.2021. Tarjolla on kattava ja vuoteen 1992 saakka vertailutietoa tarjoava tulospaketti palkansaajien työoloista korona-aikana (tutkimusajankohta elo-syyskuu 2020).

🔸 #Etätyö ja #digiloikka etenivät huimasti.
🔸 Työmäärä lisääntyi erityisesti naisilla.
🔸 Työssä opiskelu siirtyi verkkoon.
🔸 Sähköisiä työkaluja otettiin käyttöön aiempaa enemmän, naiset enemmän kuin miehet.
🔸 Huoli oman työpaikan säilymisestä #koronapandemia´n vaikutusten vuoksi ei noussut läheskään aiempien talouskriisien tasolle.
🔸 Lomautusmekanismi, etätyö ja yritysten auttaminen ovat lievittäneet pelkoja, toteaa työministeri Tuula Haatainen.

#työolobarometri #palkansaaja #työ #lomautus

Tutustu työolobarometriin tarkemmin tiedotteestamme ja julkaisusta. Tiedotteen ohessa erityisasiantuntija Marianne Keyriläisen esitys.

👇

https://tem.fi/-/tyoolobarometri-2020-koronapandemia-toi-etatyon-tekemiseen-kymmenen-vuoden-harppauksen-vuodessa-

Hyvää tasa-arvon päivää!Me työ- ja elinkeinoministeriössä teemme töitä tasa-arvoisemman työelämän puolesta. Olemme mukan...
19/03/2021

Hyvää tasa-arvon päivää!

Me työ- ja elinkeinoministeriössä teemme töitä tasa-arvoisemman työelämän puolesta. Olemme mukana mm. perhevapaauudistuksessa, jota valmistellaan Sosiaali- ja terveysministeriössä.

"Lakien ja säännösten lisäksi tasa-arvoon työelämässä vaikuttavat asenteet", muistuttaa työministeri Tuula Haatainen.

👉 Lisätietoa perhevapaauudistuksesta: https://tem.fi/-/1271139/hallituksen-esityksen-luonnos-perhevapaauudistuksesta-valmistunut

Tukea äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.Valtioneuvo...
18/03/2021
Tukea äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Tukea äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Valtioneuvosto on 18. maaliskuuta myöntänyt 600 000 euroa Naantalin ja 1,1 miljoonaa euroa Kemi-Tornion seudun äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon. Samalla Lahden seudulle myönnettiin loput sille jo aiemmin esitetystä 1,065 miljoonan euron lisärahoituksesta.

Etelä- ja Länsi-Suomi saivat lisäksi rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Lue lisää tiedotteestamme 👉 https://tem.fi/-/tukea-akillisten-rakennemuutostilanteiden-hoitoon-ja-pk-yritysten-kansainvalistymisvalmiuksien-kehittamiseen

#ÄRM #rakennemuutos #pkyritykset #kansainvälistyminen ELY-keskus

Valtioneuvosto on 18. maaliskuuta myöntänyt 600 000 euroa Naantalin ja 1,1 miljoonaa euroa Kemi-Tornion seudun äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon. Samalla Lahden seudulle myönnettiin loput sille jo aiemmin esitetystä 1,065 miljoonan euron lisärahoituksesta. Etelä- ja Länsi-Suomi sai...

Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdost...
18/03/2021
Hallituksen lakiesitys: Yrityksille uusi korvaus asiakastilojen sulkemisesta - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi.

Uusi sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pikaisesti.

https://tem.fi/-/hallituksen-lakiesitys-yrityksille-uusi-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta

Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille y...

Olemme koonneet TEM:n sivuille tietoa ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta useilla eri kielillä, mm. turkiksi, arab...
17/03/2021

Olemme koonneet TEM:n sivuille tietoa ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta useilla eri kielillä, mm. turkiksi, arabiaksi, kiinaksi ja venäjäksi.

👉Tietoa eri kielillä: https://tem.fi/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla

👏Kiitos, jos jaat tietoa eteenpäin!

#ravintolat #koronafi
Valtioneuvosto

Lukuvinkki:👉 Ilta-Sanomat nostaa esiin pääkirjoituksessaan Suomessa vallitsevan osaajapulan useilla toimialoilla.👉 Työmi...
17/03/2021
Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee uusia osaajia – turvallisuus, vakaus, tasa-arvo ja luonto ovat hyviä valtteja rekrytoinnissa

Lukuvinkki:

👉 Ilta-Sanomat nostaa esiin pääkirjoituksessaan Suomessa vallitsevan osaajapulan useilla toimialoilla.
👉 Työministeri Tuula Haatainen ja Työ- ja elinkeinoministeriö - Virallinen kertoivat maanantain infossa toimista, joilla osaajien saamista maahamme aiotaan helpottaa.

#osaajapula #talentboost #maahanmuutto

👇
https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000007864030.html

Hallitus purkaa byrokratiaa ja tuo uutta lainsäädäntöä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi; sen lisäksi olisi syytä tuulettaa ummehtuneita asenteita.

Olemme koonneet TEM:n sivuille tietoa ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta useilla eri kielillä, mm. turkiksi, arab...
16/03/2021

Olemme koonneet TEM:n sivuille tietoa ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta useilla eri kielillä, mm. turkiksi, arabiaksi, kiinaksi ja venäjäksi.

👉 Tietoa eri kielillä: https://tem.fi/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla

👏 Kiitos, jos jaat tietoa eteenpäin!

Osoite

Aleksanterikatu 4
Helsinki
00170

Raitiovaunu 4

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

0295 16001

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Työ- ja elinkeinoministeriö - Virallinen :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Työ- ja elinkeinoministeriö - Virallinen :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki