Clicky

Uusi johtajuus

Uusi johtajuus Uusi johtajuus Facebook-sivu on Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman perustama verkkoyhteisö

Sitran kehittää ja kokeilee kuntien ja valtionhallinnon kanssa uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joiden myötä palveluita käyttävät asiakkaat, julkishallinnossa työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat tuoda oman näkemyksensä ja osaamisensa julkisen sektorin uudistamiseen. Kokeiluhankkeiden pohjalta ohjelma rakentaa uutta suomalaista johtamisajattelua yhdessä eri osapuolten kanssa.

Huomisen sote-palvelut puhuttavat. Asiakaslähtöisyyttä, monikanavaisuutta, kustannustehokkuutta, tiedolla johtamista ja ...
18/09/2014
Suomi tarvitsee ketteriä sosiaali- ja terveyspalveluita moninaisille asiakkaille

Huomisen sote-palvelut puhuttavat. Asiakaslähtöisyyttä, monikanavaisuutta, kustannustehokkuutta, tiedolla johtamista ja osaamisen johtamista, johdon yhteinen strategia. Johtaminen on olennainen osa palveluiden uudistamista. Listaa riittää, m***a porukalla voidaan pistää asiat kuntoon. Huomisen palveluita pohdittiin 17.9. Sitran työpajassa.

Huomisen palveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä sekä taloudellisesti kestäviä.

Tietojohtamisen käsikirja valmistui. Sitra ja Eksote kehittivät sote-tietojohtamisen toimintamallia. Mallia voidaan hyöd...
10/09/2014
Uusi tietojohtamisen malli tukee sote-linjausta

Tietojohtamisen käsikirja valmistui. Sitra ja Eksote kehittivät sote-tietojohtamisen toimintamallia. Mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti sote-palveluiden johtamisessa. Sen käyttöönotto tuottaa nykyistä paremmin kohdennettuja palveluita kansalaisille kustannustehokkaasti. Malli lisää sote-hallinnon läpinäkyvyyttä ja sitä voidaan hyödyntää palveluiden rahoitus- ja ohjausjärjestelmässä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Sitran yhteistyönä kehitettiin tietojohtamisen malli integroitujen sosiaali- ja...

Kolme pointtia kuntatuottavuuden parantamiseksi: 1. työn tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen voidaan yhdistää ...
05/08/2014
Kuntatuottavuuden kanssa painiva, lue tämä!

Kolme pointtia kuntatuottavuuden parantamiseksi: 1. työn tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen voidaan yhdistää 2. tuloksena saadaan säästöjä ja parempaa palvelua kuntalaisille 3. johdon tuki mahdollistaa henkilöstölähtöisen kehittämiskulttuurin syntymisen. Lue, miten tällainen toteutettiin käytännössä.

Henkilöstölähtöisellä työelämän laadun kehittämisellä voidaan yhdistää työn tuottavuuden parantaminen ja työelämän laadun nostaminen.

Viisi kuntaa kehitti ja kokeili henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämistä. Lupa tehdä toisin -ajattelu ja koko henki...
10/06/2014
Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Viisi kuntaa kehitti ja kokeili henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämistä. Lupa tehdä toisin -ajattelu ja koko henkilöstön yhteinen kehittäminen tuotti tuloksia ja Hollolassa jopa vältettiin lomautukset. LATU-toimintamalli on kaikkien kuntien vapaasti käytettävissä. Jatkossa toimintamalli on mukana Kunteko 2020 -hankkeessa, jossa yhteistyötä tekevät Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Kunta-alan Unioni ja Sitra.

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset...

Arjen innovaattorit ovat keskuudessamme. Inno-vointi-hankkeen satoa.
11/03/2014
Uudistusten aika -- rohkeuden aika

Arjen innovaattorit ovat keskuudessamme. Inno-vointi-hankkeen satoa.

Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, m***a tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin! He näytt...

Mikkelissä kokeillaan Sitran Hollannista tuomaa liputustoimintamallia ensimmäisenä Suomessa. Toimintamallissa ovat mukan...
20/02/2014
Uusi liputusmalli ehkäisee nuorison ongelmien kärjistymistä

Mikkelissä kokeillaan Sitran Hollannista tuomaa liputustoimintamallia ensimmäisenä Suomessa. Toimintamallissa ovat mukana paikalliset viranomaiset ja nuoren kanssa toimivat mukana.

Mikkelissä kokeillaan ensimmäisenä Suomessa uudenlaista toimintamallia ja sitä tukevaa tietojärjestelmää Tajua Mut! -projektissa.

Professori Jussi Vahtera: Tiedämme, että hyvät sosiaaliset suhteet, työtoverien tuki ja esimiehen tuki ovat tärkeitä sii...
03/02/2014
Työelämän tutkija: Aina kannattaa kehua, vaikkei se niin sydämestä tulisikaan

Professori Jussi Vahtera: Tiedämme, että hyvät sosiaaliset suhteet, työtoverien tuki ja esimiehen tuki ovat tärkeitä siinä, kuinka me työntekijöinä säilymme terveinä ja selviämme stressaavassa työelämässä. - Kehu työkaveria selän takana -kampanja on hänen mielestään raikas idea.

Työkaveria kannattaa kohdella ystävällisesti, vaikka se olisikin pelkkää small talkia. Tätä mieltä on työelämän tutkija, professori Jussi Vahtera. Puhumattomuus voi aiheuttaa syrjäytymistä. Kehu työkaveria selän takana -kampanja on hänen mielestään raikas idea.

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu n...
03/02/2014
Julkishallinnon johtaminen

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu nyt suoraan uudelle sivulle. Blogaukset löytyvät sivun alalaidan Sisältövirtaa-osiosta.

Kohti uutta johtamista. Toteutusvoimaa uudistumiseen.

Hyvän johtamisen kriteerit kaikkien käyttöön.
11/12/2013
Ministeri Risikko: Julkisen alan hyvä johtaminen pidentää työuria

Hyvän johtamisen kriteerit kaikkien käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kannustaa organisaatioita ottamaan käyttöön uudet juuri julkaistut Hyvän johtamisen kriteerit. Julkisen sektorin tulevien vuosien haasteet edellyttävät johtamisen uudistamista.

Hallinnon kehittämiseen vauhtia kokeiluista ja voimaa verkostoista. Artikkelin kirjoittajat toimivat asiantuntija- ja jo...
27/11/2013
Valtiovarainministeriö: Kolumnit

Hallinnon kehittämiseen vauhtia kokeiluista ja voimaa verkostoista. Artikkelin kirjoittajat toimivat asiantuntija- ja johtamistehtävissä eri ministeriöissä ja ovat osa valtioneuvoston muutosagenttiverkostoa.

Hallituksen 30.10. julkistetussa tulevaisuusselonteossa todetaan mm. seuraavaa: ”Julkisella sektorilla on merkittävä rooli kestävän kasvuun mahdollistajana, uusien ajatusten ja toiminnan aloitteellisena omaksujana ja kokeilijana sekä hyvin toimintamallien skaalaajana laajempaan käyttöön.” Julkisen s...

Euroopan kevät – onko se jo täällä?
25/11/2013
Euroopan kevät – onko se jo täällä?

Euroopan kevät – onko se jo täällä?

Tulevaisuuden hallinnot - Governments for the Future -hankkeen tuloksia  - Valtionhallinnossa kyllä tavoitellaan avoimuutta, m***a...

Hyödynnämmekö innovaatioita todella nykyisen ja tulevan yhteiskunnan parhaaksi vai käytämmekö aikamme vain niistä puhumi...
14/11/2013
Inno-Vointi – innovaation uusi määritelmä

Hyödynnämmekö innovaatioita todella nykyisen ja tulevan yhteiskunnan parhaaksi vai käytämmekö aikamme vain niistä puhumiseen ja kirjoittamiseen?

Tim Bird kirjoittaa Inno-Vointi-tutkimusprojektista, joka edistää innovaatioita julkisen sektorin toiminnassa.

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -julkaisusta vinkkejä yhteiskehittämiseen.
14/11/2013
Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -julkaisusta vinkkejä yhteiskehittämiseen.

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -hankkeessa toteutettiin Työterveyslaitoksen Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö -prosessi TEDI. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia voimavara- ja ratkaisukeskeisesti yhteiskehittämisprosessin, työpajatoiminnan ja TEDI-osaa...

Euroopan orastava kasvu ei tartu Suomeen tulevaisuudessakaan, jos muutoksia ei tehdä. Mm. Englanti ja Etelä-Korea käyttä...
14/08/2013
Ykkösaamu

Euroopan orastava kasvu ei tartu Suomeen tulevaisuudessakaan, jos muutoksia ei tehdä. Mm. Englanti ja Etelä-Korea käyttävät työkaluna päätöksenteossa pitkän tähtäimen visiota, jota myös Suomi voisi hyödyntää” – Mikko Kosonen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa:

Ykkösaamussa pohditaan monipuolisesti yhteiskunnallisia aiheita. Päivänpolttavissa keskusteluissa mukana huippupoliitikot, muut valtakunnan vaikuttajat ja asiantuntijat.

Miten vähemmällä tehdään enemmän? Työn imu ja voimaantuneet tekijät avainasemassa.
11/06/2013
Voimaantunut ihminen on tuottavampi ja luovempi

Miten vähemmällä tehdään enemmän? Työn imu ja voimaantuneet tekijät avainasemassa.

Yksi Suomen suurista haasteista on tuottavuuden lisäämisen haaste, jonka taklaaminen vaatii sekä rakenteellisia uudistuksia että...

Palkitse mua! -video sopii koulutuksen, kehittämisen ym. tueksi.
04/06/2013
Palkitse mua!

Palkitse mua! -video sopii koulutuksen, kehittämisen ym. tueksi.

Julkisella sektorilla palkitsemisen kehittämisen painopisteenä tulisi olla aineettomissa palkitsemisen muodoissa. Aineettomilla palkitsemiskeinoilla ja kannu...

Työssä palkitsemisen tapoja kannatta hyödyntää monipuolisesti.
04/06/2013
Aineettomat palkitsemiskeinot hyötykäyttöön

Työssä palkitsemisen tapoja kannatta hyödyntää monipuolisesti.

Palkitsemisen kehittämisen painopisteen tulisi julkisella sektorilla olla aineettomissa palkitsemisen muodoissa. Raha on tiukassa eikä...

Toimintatapojen ja työskentelykulttuurin kehittäminen kannattaa. Onnittelut tekijöille!
04/06/2013
Koukkuniemen Havula sai Tampereen kehittäjäpalkinnon

Toimintatapojen ja työskentelykulttuurin kehittäminen kannattaa. Onnittelut tekijöille!

Havulan asukaslähtöinen toimintamalli sai suurimman palkinnon Tampereen kaupungin Kehittäjäpalkintokisassa. Havulan osasto 5 on...

Työterveyslaitos - Työhyvinvointifoorumi
29/05/2013
Työterveyslaitos - Työhyvinvointifoorumi

Työterveyslaitos - Työhyvinvointifoorumi

Hyödynnä vinkit ja työkalut yksinyrittäjälle, pk-yrityksille, isoille ja pienille yrityksille ja muille organisaatioille sekä meille jokaiselle.Katso videoilta, mitä muut ovat tehneetKuuntele kampanjan radiomainokset Testaa itsesi (tulossa)Ota kantaa, kommentoi ja jaa oma vinkkisi Facebookissa.

Työhyvinvoinnin parantaminen tuo työnantajille säästöjä. Yhteisiä tekoja -kampanja jakaa käytännön vinkkejä työelämän ko...
29/05/2013
”Kylvä työhyvinvointia pienillä teoilla”, kehottaa Työhyvinvointifoorumin radiokampanja

Työhyvinvoinnin parantaminen tuo työnantajille säästöjä. Yhteisiä tekoja -kampanja jakaa käytännön vinkkejä työelämän kohentamiseen.

"Puutteellinen työhyvinvointi maksaa yhteiskunnalle jopa 40 miljardia euroa vuosittain muun muassa alentuneena työtehona, työkyvyttömyyseläkkeinä ja sairauspoissaoloina. Työhyvinvoinnin parantamiseen ei kuitenkaan tarvita mittavia investointeja, vaan pienillä arjen teoilla voidaan tehdä paljon", mui...

24/05/2013
Uutinen

Pienistä kokeiluista voi syntyä isoja asioita, kun ruohonjuuritason ideat käyttöön julkisen sektorin uudistamisessa.

Rahoitamme haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistämme yritysten kehittymistä

Johda uutta oikein. Uuden toimintatavan kokeilu voi levätä yhdenkin aktiivin harteilla, m***a innovaatioon tarvitaan kai...
22/05/2013
TTT-Digi

Johda uutta oikein. Uuden toimintatavan kokeilu voi levätä yhdenkin aktiivin harteilla, m***a innovaatioon tarvitaan kaikki: työntekijät, esimies ja ylin johto.

TTT-digi Työ Terveys ja Turvallisuus

Hämeenlinnan Metsäeskarit - käytännön esimerkki innovoinnista työyhteisössä.
22/05/2013
TTT-Digi

Hämeenlinnan Metsäeskarit - käytännön esimerkki innovoinnista työyhteisössä.

TTT-digi Työ Terveys ja Turvallisuus

Inno-vointi-hanke tuotti uuden johtamis- ja toimintamallin julkisorganisaatioiden työntekijöiden, esimiesten ja johdon k...
22/05/2013
Inno-Vointi-hankkeesta eväitä julkisen sektorin uudistumiseen

Inno-vointi-hanke tuotti uuden johtamis- ja toimintamallin julkisorganisaatioiden työntekijöiden, esimiesten ja johdon käyttöön uudistumisen tueksi. Malli löytyy netistä.

Julkisen sektorin palvelutason säilyttäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa, kun palveluiden käyttäjien asiantuntemusta...

Video voimaantumisesta rohkaisee julkisen sektorin toimijoita edistämään henkilöstön voimaantumista keinona parantaa tuo...
17/05/2013
Voimaantumisen polut

Video voimaantumisesta rohkaisee julkisen sektorin toimijoita edistämään henkilöstön voimaantumista keinona parantaa tuottavuutta.

Julkisen sektorin tuottavuutta pitää parantaa -- m***a mikä keinoksi? Tämä video on tuotettu osana Sitran Voimaantumisen Polut -hanketta 2013. Videon tarkoit...

Museoiden kehittämiseen voimaa yhteistyöstä
25/04/2013
Museoiden kehittämiseen voimaa yhteistyöstä

Museoiden kehittämiseen voimaa yhteistyöstä

Tulevaisuuden museo kehittää toimintamallejaan yhdessä asiakkaiden kanssa, kokeilee uutta ja tulee johdetuksi uudella tavalla....

Work goes happy 25.4.2013 Helsinki: Johtamisen mysteeri - miten saadaan porukka mukaan kehittämään t
25/04/2013
Work goes happy 25.4.2013 Helsinki: Johtamisen mysteeri - miten saadaan porukka mukaan kehittämään t

Work goes happy 25.4.2013 Helsinki: Johtamisen mysteeri - miten saadaan porukka mukaan kehittämään t

TTK Uutiset24.4.2013 13.50Work goes happy 25.4.2013 Helsinki: Johtamisen mysteeri - miten saadaan porukka mukaan kehittämään työtään?Ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen käynnistämä yhteishanke Työelämä 2020 tulee ”kreivin aikaan”. Tavoitteena on saada Suomeen Euroopan paras työelämä vuoteen 202...

Osoite

Itämerentori 2
Helsinki
00180

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Uusi johtajuus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Uusi johtajuus :lle:


Muut Public Services & Government Helsinki :ssa

Näytä Kaikki
x

Muut Public Services & Government Helsinki :ssa (näytä kaikki)

90 Day Finn Ajatuspaja Toivo Tyynelän toimintakeskus Kampin kappeli Helsingin hiippakunta Hakaniemen Pop up -taidetila Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry Cygnaei Hem och Skola Svenska hörselförbundet rf Med rätt att inkluderas - MRAI Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist Österreichische Botschaft Helsinki - Itävallan suurlähetystö Helsinki Ohjelmisto- ja e-business ry Kruunusillat-raitiotie Avoin työttömyyskassa - A-kassa