Akava

Akava Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Poliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka edustaa korkeakoulutettuja. Neuvottelujärjestöinä julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Lisäksi yhteistyötä kuntasektorin neuvottelujärjestön Tekniikka ja Terveys (KTN) kanssa.

Lisäksi yhteistyötä kuntasektorin neuvottelujärjestön Tekniikka ja Terveys (KTN) kanssa.

Missio: Korkeakoulutettujen edunvalvonta, työelämän ja työmarkkinoiden kehittäminen, tasa-arvon edistäminen, jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen

Avaa kuten tavallisesti

Akavan työmarkkinajohtajana aloittanut Katarina Murto kirjoittaa blogissa työmarkkinoiden muutoksista ja niihin reagoimi...
07/01/2021
Työmarkkinoiden muutoksia on ennakoitava ja niihin on reagoitava – ilman rohkeutta ei synny uudistuksia - Akava

Akavan työmarkkinajohtajana aloittanut Katarina Murto kirjoittaa blogissa työmarkkinoiden muutoksista ja niihin reagoimisesta.
#työelämä #työmarkkinat

https://akava.fi/blogit/tyomarkkinoiden-muutoksia-on-ennakoitava-ja-niihin-on-reagoitava-ilman-rohkeutta-ei-synny-uudistuksia/

Globalisaatio, teknologian kiihtyvä kehitys ja väestöennuste eivät ole enää uusia ilmiöitä tai puheenaiheita. Niiden vaikutukset työmarkkinoihin, talouteen, työllisyyteen ja työelämään vahvistuvat jatkuvasti. Samalla muutostarpeet työmarkkinoiden toimivuuden sekä sosiaaliturva- ja ty...

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät yhdessä mallia, miten työterveyshuollossa tapahtuva koronarokottaminen tulisi korva...
06/01/2021
Työmarkkinajärjestöjen esitys työterveyshuollossa tapahtuvan koronarokottamisen korvaamisesta - Akava

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät yhdessä mallia, miten työterveyshuollossa tapahtuva koronarokottaminen tulisi korvata.

⁩#koronarokotus

https://akava.fi/verkkouutiset/tyomarkkinajarjestojen-esitys-tyoterveyshuollossa-tapahtuvan-koronarokottamisen-korvaamisesta/

Valtioneuvosto antoi 22.12.2020 tartuntatautilain nojalla asetuksen vapaaehtoisista koronarokotuksista. Asetuksen kanssa julkaistiin siihen liittyvä muistio asetuksen toimeenpanon tueksi.

On aika hengähtää ja hiljentyä joulunviettoon.Kiitämme yhteistyöstä ja aktiivisuudesta kuluneena vuonna.Toivotamme kaiki...
23/12/2020

On aika hengähtää ja hiljentyä joulunviettoon.

Kiitämme yhteistyöstä ja aktiivisuudesta kuluneena vuonna.

Toivotamme kaikille akavalaisille sekä Akava-yhteisön toimijoille ja yhteistyökumppaneillemme levollista joulunaikaa ja vuodenvaihdetta!

#Akavalaisetilmastotyössä'sarjan päätökseksi esittelyssä toimintaterapeutti, yrittäjä Eerika Korhonen, Suomen Toimintate...
22/12/2020
Akavalaiset ilmastotyössä: toimintaterapeutti, yrittäjä Eerika Korhonen, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Toimintaterapeuttiliiton jäsen - Akava

#Akavalaisetilmastotyössä'sarjan päätökseksi esittelyssä toimintaterapeutti, yrittäjä Eerika Korhonen, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n jäsen.

Toimintaterapeutti Eerika Korhosen yritys tarjoaa ainoana Suomessa lääkärinvastaanottoja metsässä. Korhonen korostaa, että ihmisen ja luonnon terveys ovat vahvasti yhteydessä keskenään.
– Luonnon ja metsän tutkitusti parantavia vaikutuksia hyvinvointiin voi kauhoa lähialueillakin.
#luontoyhteys #ilmastotyö #ilmastonmuutos

https://akava.fi/akavalainen/akavalaiset-ilmastotyossa-toimintaterapeutti-yrittaja-eerika-korhonen-kuntoutusalan-asiantuntijat-toimintaterapeuttiliiton-jasen/

Toimintaterapeutti Eerika Korhosen yritys tarjoaa ainoana Suomessa lääkärinvastaanottoja metsässä. Korhonen korostaa, että ihmisen ja luonnon terveys ovat vahvasti yhteydessä keskenään. Luonnon ja metsän tutkitusti parantavia vaikutuksia hyvinvointiin voi kauhoa lähialueillakin.

Nostamme artikkelissamme esiin liikunnan merkityksen työkunnolle ja mielelle. Tutkimusten mukaan liikunta auttaa oppimis...
22/12/2020
Liikunta auttaa aivotyössä, sanoo tutkimus - Akava

Nostamme artikkelissamme esiin liikunnan merkityksen työkunnolle ja mielelle. Tutkimusten mukaan liikunta auttaa oppimisessa ja aivojen toimintakyvyssä.

Haastateltavana Päivi Eskola, joka saa energiaa kuntosaliharjoittelusta ja harjoittelee mielellään ryhmässä. Mikko Valo löytää jalkapallon pelaamisesta leikkiä ja luovan puolenkin. Eero Haapala korostaa, että liikunta on oppimisen ja aivojen toimintakyvyn kannalta erityisen tärkeää.
Matleena Livson sanoo: Haastaisin akavalaiset siihen, että etsitään omat tavat lisätä liikettä arjessa.
https://akava.fi/akavalainen/liikunta-auttaa-aivotyossa-sanoo-tutkimus/

Hyvin moni sanoo, että liikunnasta on ollut hyötyä työkunnolle. Haastattelimme kahta akavalaista heidän liikuntatottumuksistaan. Päivi Eskola sanoo saavansa energisen olon kuntosaliharjoittelusta. Mikko Valo arvostaa jalkapallon luovaa puolta. Myös liikuntalääketieteen yliopistonopettaja Ee...

Maria Jokisen blogi Akavan opiskelijat puheenjohtajakauden päättyessä pian. "Kymmenen  vuoden keskustelun  ja puntaroimi...
21/12/2020
Korkeakouluopetus päästi irti vanhasta - Akava

Maria Jokisen blogi Akavan opiskelijat
puheenjohtajakauden päättyessä pian.

"Kymmenen vuoden keskustelun ja puntaroimisen jälkeen digiloikka on vihdoin saatu otettua, emmekä me opiskelijat aio palata vanhaan."
#opiskelu #korkeakoulut
https://akava.fi/blogit/korkeakouluopetus-paasti-irti-vanhasta/

Olipa kerran korkeakoulu, jossa oli paljon piirtoheittimiä.  Piirtoheittimet olivat kovassa käytössä. Vaikka jotkut halusivat jo luopua niistä ja siirtyä hieman modernimpaan laitteistoon, vastarinta oli kova.  

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Tieteentekijät - Forskarförbundet jäsen, Lapin yliopisto  I  University of Lapland tutkija...
18/12/2020
Akavalaiset ilmastotyössä: Veera Kinnunen, Lapin yliopiston tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori, Tieteentekijöiden liiton jäsen - Akava

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Tieteentekijät - Forskarförbundet jäsen, Lapin yliopisto I University of Lapland tutkija Veera Kinnunen: On yhteiskunnallinen kysymys, paljonko & millaista jätettä tuotamme & mitä sille tapahtuu. Yritysten pitäisi muuttua niin ettei #jäte jää kuluttajille #Akavalaisetilmastotyössä
https://akava.fi/akavalainen/akavalaiset-ilmastotyossa-veera-kinnunen-lapin-yliopiston-tutkija-yhteiskuntatieteiden-tohtori-tieteentekijoiden-liiton-jasen/

Yritysten täytyisi muuttua niin, ettei jäte jää kuluttajille, sanoo Veera Kinnunen. Hän työskentelee tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Jäteyhteiskunta-hankkeessa. On yhteiskunnallinen kysymys, miten paljon ja millaista jätettä tuotamme ja mitä sille tapahtuu.

Lotta Savinko blogi #samapalkkaohjelma'sta jonka valmistelu kesti ja kesti. Viiveestä huolimatta ohjelma on tärkeä palkk...
18/12/2020
Samapalkkaohjelma 2020–2023 valmistui: synnytys oli vaikea - Akava

Lotta Savinko blogi #samapalkkaohjelma'sta jonka valmistelu kesti ja kesti. Viiveestä huolimatta ohjelma on tärkeä palkkatasa-arvon edistämiseksi. Katse eteenpäin: ohjelma uudistettava seuraavalla hallituskaudella vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. #tasaarvo #samapalkka
https://akava.fi/blogit/samapalkkaohjelma-2020-2023-valmistui-synnytys-oli-vaikea/

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen samapalkkaisuusohjelma valmistui puolentoista vuoden valmistelun jälkeen. Ohjelman päätavoitteena on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa.

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistuHallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ov...
18/12/2020
Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistu - Akava

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on julkaistu
Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2020–2023.
Tärkeitä keinoja palkkaeron kaventamiseen ovat muun muassa palkka-avoimuus, yhdenmukaiset työn vaativuuden arviointikriteerit sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken.
#tasaarvo #palkkatasaarvo #samapalkkaisuus https://akava.fi/uutiset/hallituksen-ja-tyomarkkinakeskusjarjestojen-samapalkkaisuusohjelma-on-julkaistu/

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset samapalkkatoimenpiteet vuosille 2020–2023. Samapalkkaohjelman tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen. Tavoitteeseen pyritään muun muassa palkka- ja sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmie...

Akava: Hallituksen linjaus parantaa yli 55-vuotiaiden muutosturvaa oikeansuuntainen. Työttömyysturvan lisäpäivistä luovu...
17/12/2020
Akava: Hallituksen linjaus parantaa yli 55-vuotiaiden muutosturvaa on oikeansuuntainen - Akava

Akava: Hallituksen linjaus parantaa yli 55-vuotiaiden muutosturvaa oikeansuuntainen. Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain vuodesta 2023 alkaen siten, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella ikäluokka kerrallaan. #yli55vuotiaat #eläkeputki
https://akava.fi/uutiset/akava-hallituksen-linjaus-parantaa-yli-55-vuotiaiden-muutosturvaa-on-oikeansuuntainen/

Hallitus on päättänyt parantaa yli 55-vuotiaiden työntekijöiden muutosturvaa nykyisestä. Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain vuodesta 2023 alkaen siten, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella ikäluokka kerrallaan. Akava pitää tärkeänä, että työttömyysturva...

Akava ja @Upseeriliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa. Upseeriliiton jäsenkyselyn v...
17/12/2020
Akava ja Upseeriliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa - Akava

Akava ja @Upseeriliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa.
Upseeriliiton jäsenkyselyn vastanneista upseereista 65 % katsoo, että heillä ei ole mahdollisuutta palautua riittävästi esimerkiksi sotaharjoituksen jälkeen.
https://akava.fi/uutiset/akava-ja-upseeriliitto-sotilaiden-tyossajaksamisen-ongelmat-korjattava-puolustusvoimissa/

Akava ja Upseeriliitto nostavat esille ristiriitaiset kyselytulokset Puolustusvoimien henkilökunnan työssäjaksamisesta. Upseeriliiton jäsenkyselyn tulokset eroavat merkittävästi Puolustusvoimien tuoreen työilmapiirikyselyn tuloksista, liitto korostaa ja vaatii kiinnittämään erityistä huom...

Tänään jaettiin Akavan opiskelijastipendit tunnustuksena ansioituneesta työstä akavalaisessa opiskelijakentässä. Tämäkin...
16/12/2020
Akava jakoi opiskelijastipendit 2020 - Akava

Tänään jaettiin Akavan opiskelijastipendit tunnustuksena ansioituneesta työstä akavalaisessa opiskelijakentässä. Tämäkin tapahtui ajan hengen mukaan etäkokoontumisena.
Isot onnittelut💐 ja kiitokset kaikille! #opiskelijatoiminta https://akava.fi/verkkouutiset/akava-jakoi-opiskelijastipendit-2020/

Akavan opiskelijastipendit vuodelle 2020 jaettiin 16. joulukuuta ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokisen toimi seremoniamestarina etäkokouksessa. Opiskelijastipendit myönnetään ansiokkaasta työstä akavalaisessa opiskelijakentässä.

Haastattelimme viiden liittomme edustajia #AkavaLeadership-johtamisverkoston toiminnasta ja merkityksestä. Se tarjoaa aj...
16/12/2020
Akava Leadership -verkosto tarjoaa ajankohtaista tietoa, tukea, inspiraatiota ja keskustelua johtamisesta - Akava

Haastattelimme viiden liittomme edustajia #AkavaLeadership-johtamisverkoston toiminnasta ja merkityksestä. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa, tukea, inspiraatiota ja keskustelua johtamisesta. #johtaminen #esimiestyö #esihenkilötyö #työelämä

https://akava.fi/akavalainen/akava-leadership-verkosto-tarjoaa-ajankohtaista-tietoa-tukea-inspiraatiota-ja-keskustelua-johtamisesta/

Johtamisesta pitää keskustella enemmän. Se on ensimmäinen askel kohti parempaa johtamista. Johtamistehtävissä työskentelevien pitää myös saada enemmän vertaistukea. Viisi liittojemme edustajaa kertoo, miksi johtamisverkosto Akava Leadership tarjoaa juuri tätä, miksi se on tärkeä ja mi...

Markus Penttinen nostaa esille blogissaan kymmenen toivomusta eri osa-alueilla hallituksen EU-selontekoon. Esimerkiksi m...
15/12/2020
Kymmenen punnittua toivomusta hallituksen EU-selontekoon - Akava

Markus Penttinen nostaa esille blogissaan kymmenen toivomusta eri osa-alueilla hallituksen EU-selontekoon. Esimerkiksi miten ja milloin vapaa liikkuvuus palautetaan?
Tärkeää on, että selonteon pitäisi pohjustaa tietä tulevaan eikä katsella asioita peruutuspeilistä.
https://akava.fi/blogit/kymmenen-punnittua-toivomusta-hallituksen-eu-selontekoon/

Hallitus antaa alkuvuonna eduskunnalle EU-selonteon. Kyseessä ei ole mikään jokaviikkoinen linjaus, sillä Suomen koko jäsenyyden aikana on tehty tätä ennen kaksi EU-selontekoa. Harvinaista herkkua siis.

Emmi Venäläinen blogissa: Korkeakoulutuksessa on tapahtunut suuri muutos – pysyykö politiikka mukana? Etäopiskelu toi op...
14/12/2020
Korkeakoulutuksessa on tapahtunut suuri muutos – pysyykö politiikka mukana? - AkavaWorks

Emmi Venäläinen blogissa: Korkeakoulutuksessa on tapahtunut suuri muutos – pysyykö politiikka mukana?
Etäopiskelu toi opiskelijoille kaivattua vapautta ja hallinnan tunnetta omasta arjesta. Opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisesta tuli yhtäkkiä merkittävästi helpompaa. Kaipaamaan jäätiin vuorovaikutusta, verkostoja ja yhteisöllisyyttä.
Koronakriisi voi muuttaa korkeakoulutuksen tuottamista peruuttamattomalla tavalla. Nyt on siis katsottava kauas. #korkeakoulutus #digitalisaatio
https://akavaworks.fi/blogit/korkeakoulutuksessa-on-tapahtunut-suuri-muutos-pysyyko-politiikka-mukana/

Vuosi 2020 jää historiaan suuren muutoksen vuotena myös koulutuksessa. Vuosia toivottu digiloikka tapahtui nopeammin kuin kukaan uskalsi vielä tammikuussa unelmoidakaan. Suomessa ja maailmalla siirryttiin etäopetukseen vain muutamien päivien varoitusajalla, jopa nopeammin.

Uusi #AkavaWorks-selvitys: Korkeakouluopiskelijat haluavat etäopetusta koronan jälkeenkin, vuorovaikutus kuitenkin kärsi...
14/12/2020
Akava Works -selvitys: Korkeakouluopiskelijat haluavat etäopetusta koronan jälkeenkin - Akava

Uusi #AkavaWorks-selvitys: Korkeakouluopiskelijat haluavat etäopetusta koronan jälkeenkin, vuorovaikutus kuitenkin kärsi etäopetuksessa. #Korkeakoulu #opiskelijat arvioivat suomalaisten korkeakoulujen selvinneen opetuksesta poikkeusoloissa varsin hyvin. https://akava.fi/uutiset/akava-works-selvitys-korkeakouluopiskelijat-haluavat-etaopetusta-koronan-jalkeenkin/

Akava Works selvitti kyselyllä opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta koronapandemian aikana. Kaksi kolmesta korkeakouluopiskelijasta on sitä mieltä, että kaikkeen oman korkeakoulun järjestämään opetukseen pitäisi olla mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä myös koronapandem...

#AkavalaisetIlmastotyössä-artikkelisarja jatkuu. Q Power Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Heikki Koponen, joka...
11/12/2020
Akavalaiset ilmastotyössä, Heikki Koponen, Q Powerin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, tuotantotalouden diplomi-insinööri, Tekniikan akateemiset TEKin jäsen - Akava

#AkavalaisetIlmastotyössä-artikkelisarja jatkuu. Q Power Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Heikki Koponen, joka Tekniikan akateemiset TEKin jäsen, sanoo: - Ihmiskunnan on korvattava hiilen ja öljyn polttamista uusiutuvalla energialla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä. #ilmastotyö
https://akava.fi/yleinen/akavalaiset-ilmastotyossa-heikki-koponen-q-powerin-viestinta-ja-yhteiskuntasuhdejohtaja-tuotantotalouden-diplomi-insinoori-tekniikan-akateemiset-tekin-jasen/

Q Powerin suosta peräisin oleva teknologia auttaa teollisuutta irtaantumaan fossiilisista polttoaineista. Yrityksen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Heikki Koponen yhdistää työssään teknologisen osaamisensa ja viestinnän.

Anu Tuovinen kirjoittaa blogissa "Miksi kuntavaaleista kannattaa kiinnostua?" Tulevaisuuden kunta on elinvoimainen niin ...
11/12/2020
Miksi kuntavaaleista kannattaa kiinnostua? - Akava

Anu Tuovinen kirjoittaa blogissa "Miksi kuntavaaleista kannattaa kiinnostua?"
Tulevaisuuden kunta on elinvoimainen niin kauan kuin siellä yrityksiä, työtä ja hyvinvoivia asukkaita.
#Akava #kuntavaalitavoitteet #kunnat
https://akava.fi/blogit/miksi-kuntavaaleista-kannattaa-kiinnostua/

Kunnissa päätetään ihmisten arjen asioista. Kunnissa tehdään päätöksiä kunnan asumispolitiikasta ja kaavoituksesta, yrittäjyyttä tukevista tai hankaloittavista asioista kuten hankinnoista ja innovaatiotoiminnasta, koulutuksen ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisestä ja rah...

Akava: Osaamisen ja sivistyksen rakentaminen kuntien tärkein tehtäväAkava painottaa kuntavaalitavoitteissaan, että laadu...
11/12/2020
Akava: Osaamisen ja sivistyksen rakentaminen kuntien tärkein tehtävä - Akava

Akava: Osaamisen ja sivistyksen rakentaminen kuntien tärkein tehtävä
Akava painottaa kuntavaalitavoitteissaan, että laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kaiken osaamisen perusta. #kuntavaalit #kuntavaalitavoitteet
https://akava.fi/uutiset/akava-osaamisen-ja-sivistyksen-rakentaminen-kuntien-tarkein-tehtava/

Akava painottaa kuntavaalitavoitteissaan, että laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kaiken osaamisen perusta. Osaaminen ja koulutus sekä laajat sivistyspalvelut ovat jatkossakin kunnan ydintehtäviä. Kuntien pitää saada taloutensa kestävälle pohjalle. Kuntien tehtäviä pitää tarkas...

Talouselämä ottaa esille #talousennuste'emme Ennuste: Talouskasvu jää alle kahden prosentin 2021 ja 2022 – ”Toimiva roko...
09/12/2020
Ennuste: Talouskasvu jää alle kahden prosentin 2021 ja 2022 – ”Toimiva rokote olennainen”

Talouselämä ottaa esille #talousennuste'emme
Ennuste: Talouskasvu jää alle kahden prosentin 2021 ja 2022 – ”Toimiva rokote olennainen”
#Akava Works'ennusteen mukaan vienti pääsee kunnolla elpymään vasta vuonna 2022.
https://www.talouselama.fi/uutiset/ennuste-talouskasvu-jaa-alle-kahden-prosentin-2021-ja-2022-toimiva-rokote-olennainen/3ee78493-7551-4b1a-bced-cee528762ccf

Akava Worksin ennusteen mukaan vienti pääsee kunnolla elpymään vasta vuonna 2022.

Demokraatti.fi ottaa esille #AkavaWorks #talousennuste'emme otsikolla  ”Toimiva rokote on olennainen asia” – Akava Works...
09/12/2020
”Toimiva rokote on olennainen asia” – Akava Works ennustaa talouskasvun jäävän hitaaksi kahtena tulevana vuotena

Demokraatti.fi ottaa esille #AkavaWorks #talousennuste'emme otsikolla ”Toimiva rokote on olennainen asia” – Akava Works ennustaa talouskasvun jäävän hitaaksi kahtena tulevana vuotena.
https://demokraatti.fi/toimiva-rokote-on-olennainen-asia-akava-works-ennustaa-talouskasvun-jaavan-hitaaksi-kahtena-tulevana-vuotena/

Suomi selviää koronaviruspandemiasta huomattavan pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin. Näin arvioi akavalainen ajatus- ja tutkimuspaja Akava Works. Sen talousennusteen mukaan kokonaistuotanto supistuu 3,2 prosenttia vuonna 2020. Vastaavasti lähivuosien talousk...

Akava Works -talousennuste: talouskasvu jää hitaaksi vuosina 2021 ja 2022. Suomi selviää koronaviruspandemiasta huomatta...
09/12/2020
Akava Works -talousennuste: talouskasvu jää hitaaksi vuosina 2021 ja 2022 - Akava

Akava Works -talousennuste: talouskasvu jää hitaaksi vuosina 2021 ja 2022.
Suomi selviää koronaviruspandemiasta huomattavan pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin. #talousennuste https://akava.fi/uutiset/akava-works-talousennuste-talouskasvu-jaa-hitaaksi-vuosina-2021-ja-2022/

Suomi selviää koronaviruspandemiasta huomattavan pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin. Akava Works -talousennusteen ”Kyllä vai ei?” mukaan kokonaistuotanto supistuu 3,2 prosenttia vuonna 2020. Vastaavasti lähivuosien talouskasvu jää verraten hitaaksi, va...

Miltä näyttää Suomen tulevaisuus? Akava Works on julkaissut uuden talousennusteen, jossa pohdimme Suomen elpymisen ja ka...
09/12/2020
Talousennuste 12/2020: Kyllä vai ei? - AkavaWorks

Miltä näyttää Suomen tulevaisuus? Akava Works on julkaissut uuden talousennusteen, jossa pohdimme Suomen elpymisen ja kasvun näkymiä.

Ennusteen mukaan Suomi näyttää selviävän koronaviruspandemiasta pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin.

Akava Works arvioi, että Suomen kokonaistuotanto supistuu 3,2 prosenttia vuonna 2020 eli selvästi alkuvuoden aikana esitettyjä arvioita vähemmän.

Ennuste: https://akavaworks.fi/julkaisut/ennusteet/talousennuste-12-2020-kylla-vai-ei/

Suomi näyttää selviävän koronaviruspandemiasta huomattavan pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin. Arvioimme, että Suomen kokonaistuotanto supistuu 3,2 prosenttia vuonna 2020 eli selvästi alkuvuoden aikana esitettyjä arvioita vähemmän.

Osoite

Rautatieläisenkatu 6
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Akavan missio on Menestystä ja turvaa yhdessä. Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestönä se seuraa ja edistää jäsentensä asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Akava :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Akava-perustietoa

Akavassa on 36 jäsenliittoa, joihin kuuluu noin 609 000 jäsentä. Akavan liitoisssa on palkansaaja-, yrittäjä- ja opiskelijajäseniä. Akavan liittoihin liitytään opiskelualan, tutkinnon tai ammattin perusteella.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Helsinki hallituksen palvelut

Näytä Kaikki

Kommentit

Kaipaatteko uusia näkemyksiä järjestönne hallitustoimintaan? Jos vastaatte kyllä, saatte 40 vuoden kokemusta ja näkemystä helposti käyttöönne! Järjestöjen hallitustoimintaa koskeva verkkokurssi: Vaikuta järjestösi hallituksessa https://www.mytalentia.fi/kauppa/vaikuta-jarjestosi-hallituksessa/ ja siihen liittyviä juttuja: https://www.markkusilvennoinen.fi/ajatukset/ Lukijakommentti kurssiin sisältyvästä käsikirjasta: ”Markku Silvennoinen kirjoittaa vahvalla otteella, joka tulee pereh-tyneisyydestä asiaan ja pitkästä kokemuksesta. Teos on kattava ja ajankohtainen käsikirja ja sopii kaikille niille, jotka haluavat kehittää järjestöjen hallitustyöskentelyä ja sitä kautta järjestöllistä toimintaa.” Aaro Harju, filosofian tohtori
Minulle vastuullisuus yltää työpaikan lisäksi vapaa-aikaan. Valinnoillani voin vaikuttaa. Jo yli 15.000 suomalaista haluaa kantaa vastuunsa myös matkustaessaan. Niin minäkin. Siksi minä allekirjoitin.
Haluamme uudistaa työttömyysturva nykyistä kannustavammaksi. Vi vill förnya arbetslöshetsunderstöden.
Moi! Onko Akavalaiset ihan oikeasti sitä mieltä, että kokemuslisän maksaminen on väärin? Pitäisikö juuri valmistuneen "mistään mitään tietämättömän juniorin" saada sama palkka kuin 20-30 vuotta alalla olleen ammattilaisen? Kysyn sen takia, kun nousi hirveä haloo siitä Fjäderin lausunnosta, että voiko kouluttamattomille kieltä osaamattomille maahanmuuttajille maksaa pienempää palkkaa.
Hävettää olla Akavan jäsen. Akavan jäsenyys on alkanut tuntua turhalta, jopa vahingolliselta, jo viime vuosina, kun Akava ei ole voimallisesti irtisanoutunut hallituksen "aktiivimalleista", vaan esittänyt niihin kosmeettisia parannuksia. Missä ymmärrys, yhteisvastuu ja lähimmäisyys? Eivätkö ne kuulu enää kaikille ammattiliitoille?
Hävettää olla akavalainen, kun Fjäder esittää omien arvojeni ja myös muiden palkansaajajärjestöjen näkemysten vastaisesti maahanmuuttajille palkkasyrjintää. Tasa-arvoinen kohtelu on pitää olla tavoitteena.
Jos Akava ei ala hankkiutua Fjäderistä eroon, aika moni jäsenmaksun maksaja saattaa alkaa hankkiutua Akavasta eroon. Joku roti nyt.
TODENTOTTA SUDEN TOTTA NIIN TOTTA KUIN NARRAAN SE TOTTA ON SANOO HALLINTO ORPORTURSMI ILMIÖ LUVATAAN SEKÄ SORRETAAN (SAARIN - VIRKA VALA ) SUURTEN IHMISMASOJEN HALLINTAAN HENKINEN ORGANISAATTIO VÄKIVALTA OLEMME HENKISEN VÄKIVALLAN UHREJA AIVO MANIPULAATTIO ALISTETTU KANSA
Eheä Laps isänmaa on onnen Mittarimme Turvamme Vauvasta Vaarin Uuden Hyvän alku Syntyy Historian tuntemuksesta. . . (Kansa joka tuntee Historiansa menestyy ) ITSENÄISYYTTÄ DEMOKRATIAA Mailma KANSALLISTUNTO Isänmaallisuus Missä vasemmistopuolueet kehittyvät Sekä menestyvät ne puolustavat Itsenäisyyttä ja demokratiaa. ( Kukoistavat-ajankohtaisuutta ) Demokdratia on kaiken alku hyvän avain . . . Ylkansallinen hyvän avain, , , Mailma -KANSALLISTUNTO Isänmaallisuus
Olen akavalaisena todella järkyttynyt, että Akava ei edes harkitse vastatoimia tätä järjetöntä "aktiivimallia" vastaan!!! Eikö keskusjärjestössä ymmärretä, että myös akateemisen koulutuksen saaneita on runsaasti työttöminä, eikä läheskään kaikilla aloilla edes osa-aikaisia töitä noin vain tarjolla. Erityisesti yliopistotöistä työttömäksi jääneiden tohtorien tilanne on todella vaikea, kun yliopistoleikkausten seurauksena ei juuri ole edes tuntiopetustöitä enää tarjolla, ja kaikkeen muuhun työhön katsotaan ylikoulutetuksi... kuka pitää meidän puoliamme jos ei Akava?! Oheisen jutun perusteella Fjäder ei edes tiedä, mistä tässä mallissa on kyse, ei todellakaan vain "kontaktista te-henkilöön" vaan siitä, että työtöntä rankaistaan siitä, ettei hän jostain syystä satu töitä saamaan - kaikesta aktiivisuudesta täysin riippumatta!
Varkaudet ja petokset ovat luultua yleisempiä. Onko sinulla kokemuksia niistä? Taloudellisissa väärinkäytöksissä tavoitellaan perusteettomasti joko rahaa, tavaraa tai muita etuja. Vaasan yliopistossa laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä toteutetaan tutkimusta kansalaisten kokemuksista taloudellisista väärinkäytöksistä. Valtakunnallisestikin näkyvyyttä saanut tutkimus ottaa vielä vastaan lisää kertomuksia. Käy kirjoittamassa kokemuksestasi tutkimuksen käyttöön osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/935D508DB606E2DA.par Vastaukset käsitellään anonyymisti ja tunnistamattomasti. Kertomuksia hyödynnetään vain tutkimus- ja opetuskäyttöön. Johtavana tutkijana toimii professori Annukka Jokipii. Pienetkin havainnot ovat tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia. Lisätietoa tutkimuksesta: http://www.uva.fi/fi/sites/talouspetos/ Ylen uutisia tutkimuksesta: https://yle.fi/uutiset/3-9942850 https://yle.fi/uutiset/3-9694929 Talouspetokset Suomessa –tutkimusryhmä, Vaasan yliopisto