Akava

Akava Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Poliittisesti sitoutumaton etujärjestö, joka edustaa korkeakoulutettuja. Neuvottelujärjestöinä julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Lisäksi yhteistyötä kuntasektorin neuvottelujärjestön Tekniikka ja Terveys (KTN) kanssa.

Lisäksi yhteistyötä kuntasektorin neuvottelujärjestön Tekniikka ja Terveys (KTN) kanssa.

Avaa kuten tavallisesti

Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistyön keskeytyminen valitettavaa – Akava piti eläkejärjestel...
17/09/2021
Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistyön keskeytyminen valitettavaa - Akava

Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistyön keskeytyminen valitettavaa

– Akava piti eläkejärjestelmien yhdistämistä tärkeänä ja kannatti hankkeen etenemistä. On valitettavaa, ettei löytynyt yhteistä näkemystä kustannusneutraalista tavasta järjestelmien yhdistämiselle. Akava oli valmis jatkamaan valmistelua työryhmässä esillä olleen esityksen pohjalta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

https://akava.fi/uutiset/akava-kunnallisen-ja-yksityisen-elakejarjestelman-yhdistamistyon-keskeytyminen-valitettavaa/

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän työssä ei ole löydetty yhteistä näkemystä siitä, miten eläkejärjestelmien yhdistäminen voisi tapahtua kustannusneutraalisti. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotte...

Tuore kansainvälinen arvio Suomen #työeläkejärjestelmä'stä vastasi Akavan mielestä odotuksia. Järjestelmä on osoittautun...
17/09/2021
Akava: Kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä ei tuottanut yllätyksiä - Akava

Tuore kansainvälinen arvio Suomen #työeläkejärjestelmä'stä vastasi Akavan mielestä odotuksia. Järjestelmä on osoittautunut toimivaksi eikä kiireellisiä uudistuksia vaativia ongelmia ole. Huolenaiheena raportti nostaa esiin julkisen talouden melko suuren kestävyysongelman.
https://akava.fi/uutiset/akava-kansainvalinen-arvio-suomen-tyoelakejarjestelmasta-ei-tuottanut-yllatyksia/

Tuore kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä vastasi Akavan mielestä odotuksia. Suomen työeläkejärjestelmä on osoittautunut toimivaksi eikä siinä ole kiireellisiä uudistuksia vaativia ongelmia. Työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden parantamiseksi selvitetään p...

Silvia Modig kirjoittaa kolumnissaan reilusta ilmastosiirtymästä EU:ssa. – Ilmastokriisin torjuminen on mahdollista, m**...
16/09/2021
EU tavoittelee reilua ilmastosiirtymää m***a millä keinoilla? - Akava

Silvia Modig kirjoittaa kolumnissaan reilusta ilmastosiirtymästä EU:ssa.
– Ilmastokriisin torjuminen on mahdollista, m***a se onnistuu vain, jos se tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, Modig kirjoittaa.
#ilmastonmuutos #vihreäsiirtymä

https://akava.fi/akavalainen/kohti-parempaa-eurooppaa/eu-tavoittelee-reilua-ilmastosiirtymaa-m***a-milla-keinoilla/

Miten vihreä siirtymä tehdään reilusti eikä laskua maksateta pienituloisilla? Euroopan komissio tarjoaa ratkaisuksi sosiaalista ilmastorahastoa. EU:n ilmaston supersyksy on alkanut.

Kannatamme jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä. Kolmikantaisen valmistelun yhteydessä tulisi aloi...
16/09/2021
Akava kannattaa jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä - Akava

Kannatamme jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä.
Kolmikantaisen valmistelun yhteydessä tulisi aloittaa laajempi #sovittelujärjestelmä'n ja työriitalain uudistaminen.
#rajariidat #tes #työehtosopimus #sovittelu
https://akava.fi/uutiset/akava-kannattaa-jatkovalmistelua-tyoehtosopimusten-rajariita-kysymyksessa/

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvitys julkaistiin tänään. Akava kiittää selvityshenkilöitä työstä ja ...

Työelämässä syrjintä on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö, kirjoittaa Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies blog...
14/09/2021
Yhdenvertaisesta työelämästä Suomen houkuttelevuustekijä - Akava

Työelämässä syrjintä on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö, kirjoittaa Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies blogitekstissään.

https://akava.fi/blogit/yhdenvertaisesta-tyoelamasta-suomen-houkuttelevuustekija/

Akava on mukana yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön #OlenAntirasisti -kampanjassa, jossa kannustetaan ihmisiä ja organisaatioita tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Suomen hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton määrä. Tavoitteita vauhdittaakseen se on esittänyt maahantuloprosessien tehostamista ja lainsäädäntömuutoksia. Toimet ovat erittäin...

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Mothers in...
14/09/2021
Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä - Akava

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Mothers in Business MiB vaativat hallitusta toteuttamaan tarvittavat lakimuutokset raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi.

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että hallitusohjelmaan kirjatuissa toimissa raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ei ole edistytty.

https://akava.fi/verkkouutiset/hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa/

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Mothers in Business MiB vaativat hallitusta toteuttamaan tarvittavat lakimuutokset raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi.

Asiantuntijamme arvioivat artikkelissamme #budjettiriihi'päätöksiä eri näkökulmista. Budjettiriihestä odotettiin tehokka...
10/09/2021
Työllisyys edistyi vain niukasti budjettiriihessä, ilmastotoimien tehoa arvioidaan asiantuntijoiden kanssa   - Akava

Asiantuntijamme arvioivat artikkelissamme #budjettiriihi'päätöksiä eri näkökulmista.

Budjettiriihestä odotettiin tehokkaita työllisyys- ja ilmastotoimia sekä panostuksia tutkimukseen ja tieteeseen. Akavan asiantuntijat nostavat esiin arvioissaan, että liian monissa asioissa päätökset lykättiin tuonnemmaksi.
#talous #työllisyys #koulutus #tiede #tutkimus #TKI #osaaminen

https://akava.fi/akavalainen/tyollisyys-edistyi-vain-niukasti-budjettiriihessa-ilmastotoimien-tehoa-arvioidaan-asiantuntijoiden-kanssa/

Budjettiriihestä odotettiin tehokkaita työllisyys- ja ilmastotoimia sekä panostuksia tutkimukseen ja tieteeseen. Akavan asiantuntijat nostavat esiin arvioissaan, että liian monissa asioissa päätökset lykättiin tuonnemmaksi.

Akava: Pitkäjänteiset työllisyystoimet jäivät budjettiriihessä pääosin tekemättä, työllisyystavoite jää saavuttamattaHal...
09/09/2021
Akava: Pitkäjänteiset työllisyystoimet jäivät budjettiriihessä pääosin tekemättä, työllisyystavoite jää saavuttamatta - Akava

Akava: Pitkäjänteiset työllisyystoimet jäivät budjettiriihessä pääosin tekemättä, työllisyystavoite jää saavuttamatta

Hallituksen budjettiriihen päätökset uusista työllisyystoimista jäivät Akavan mielestä niukoiksi. Akava pitää myönteisenä, että riihessä luovuttiin osittain tutkimuksen ja tieteen rahoituksen leikkauksista. Ilmastopolitiikassa päätökset lisätoimista päästöjen vähennystavoitteen toteutumiseksi ovat tärkeitä.
#budjettiriihi

https://akava.fi/uutiset/akava-pitkajanteiset-tyollisyystoimet-jaivat-budjettiriihessa-paaosin-tekematta-tyollisyystavoite-jaa-saavuttamatta/

Hallituksen budjettiriihen päätökset uusista työllisyystoimista jäivät Akavan mielestä niukoiksi. Akava pitää myönteisenä, että riihessä luovuttiin osittain tutkimuksen ja tieteen rahoituksen leikkauksista. Ilmastopolitiikassa päätökset lisätoimista päästöjen vähennystavoitteen ...

Sirpa Pietikäinen kirjoittaa kolumnissaan EU:n terveysunionista, jonka perustamisesta komissio ilmoitti marraskuussa 202...
09/09/2021
EU:n terveysunioni parantaa kaikkien eurooppalaisten terveyttä - Akava

Sirpa Pietikäinen kirjoittaa kolumnissaan EU:n terveysunionista, jonka perustamisesta komissio ilmoitti marraskuussa 2020.
– Terveysunioni on osaltaan EU:n vastaus koronapandemiaan, m***a myös paljon muuta.
– On selvää, että tarvitsemme EU:lle terveysasioissa enemmän tehoa ja toimivaltaa.
https://akava.fi/akavalainen/kohti-parempaa-eurooppaa/eun-terveysunioni-parantaa-kaikkien-eurooppalaisten-terveytta/

Euroopan komissio ilmoitti marraskuussa 2020 EU:n terveysunionin perustamisesta. Tämä on askel eteenpäin. Olen jo pitkään vaatinut vahvempaa EU:ta terveysasioissa. On monia asioita, joihin kansallinen sote-uudistus ei riitä. Komission aloitteen mukaan kaikki jäsenmaat valmistautuisivat ja rea...

Markus Penttisen blogi "Syksyn kymmenen kuuminta aihetta EU:n toiminnassa" tuo katsauksen EU:n kärkiaiheisiin.EU-koneist...
06/09/2021
Syksyn kymmenen kuuminta aihetta EU:n toiminnassa - Akava

Markus Penttisen blogi "Syksyn kymmenen kuuminta aihetta EU:n toiminnassa" tuo katsauksen EU:n kärkiaiheisiin.
EU-koneiston palattua lomilta katseet suunnataan syksyn työlistaan. Komission ja parlamentin viisivuotiskauden puolivälissä ollaan, aloitteita lukuisia. Lisänä on koronan jälkihoito.

https://akava.fi/blogit/syksyn-kymmenen-kuuminta-aihetta-eun-toiminnassa/

EU-koneisto on nyt täysin palannut loppukesän lomilta ja katseet suunnataan syksyn työlistaan. Ollaan komission ja parlamentin viisivuotiskauden puolivälissä ja se näkyy lukuisina aloitteina. Lisänä on tietysti koronan jälkihoito.

Anu Tuovinen nostaa esiin blogissa, että ns. kevytyrittäjä on juridisesti yrittäjä siinä missä muutkin kaikkine vastuine...
03/09/2021
Yrittäjä vai palkansaaja? - Akava

Anu Tuovinen nostaa esiin blogissa, että ns. kevytyrittäjä on juridisesti yrittäjä siinä missä muutkin kaikkine vastuineen ja velvoitteineen. Hänen pitää ymmärtää ja osata järjestää itse sosiaali- ja eläketurva, samoin työterveyspalvelut.
Hyvää #yrittäjänpäivä'ä sunnuntaina 5.9.!
#yrittäjyys #yrittäjät
https://akava.fi/blogit/yrittaja-vai-palkansaaja/

Olen topakka ja tykkään itsenäisestä työskentelystä, jossa voin päättää missä, milloin ja miten teen työtä. Työ ei ole kuitenkaan koko elämä, vaan haluan, että aikaa ja energiaa jää myös muulle elämälle. Näin ajattelee varmasti moni meistä ja pohtii, olisiko yrittäjyys palkk...

Elina Sojonen kirjoittaa osaamisen tunnistamisesta:  Ohjausta tarvitaan sekä oman osaamisen tunnistamiseen että sen täyd...
03/09/2021
Kaikki osaaminen näkyviin - Akava

Elina Sojonen kirjoittaa osaamisen tunnistamisesta: Ohjausta tarvitaan sekä oman osaamisen tunnistamiseen että sen täydentämiseen. Osaamisen tunnistaminen on jatkuvan oppimisen edellytys. Se tuo koulutustarpeet esiin. Kun tietää mitä osaa, tietää myös, mitä haluaa seuraavaksi oppia.
#OsaaminenNäkyviin #jatkuvaoppiminen https://akava.fi/blogit/kaikki-osaaminen-nakyviin/

Jokaisella on monenlaista osaamista, muun muassa opiskeltua osaamista ja työssä tai harrastuksissa vähän kuin huomaamatta kertynyttä osaamista. Yksi tietää kaiken sienistä, toinen osaa koodata ja kolmas rakentaa liiterin raakalaudasta. Kaikista taidoista voi olla hyötyä yllättävissä yht...

Katarina Murto blogissa: Etätyötä koskevien ratkaisujen pitää olla oikeudenmukaisia ja avoimia työpaikalla. Etätyön ylei...
02/09/2021
Etätyö tuo joustavuutta työn tekemiseen, m***a myös jakaa työelämää - Akava

Katarina Murto blogissa: Etätyötä koskevien ratkaisujen pitää olla oikeudenmukaisia ja avoimia työpaikalla. Etätyön yleistyttyä tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön, jotta oikeustila on selkeä ja työsuojelu turvataan riittävästi etätyössäkin.
#etätyö #työelämä #lainsäädäntö
https://akava.fi/blogit/etatyo-tuo-joustavuutta-tyon-tekemiseen-m***a-myos-jakaa-tyoelamaa/

Koronapandemia ravisutti työn tekemisen tapoja nopeasti ja enemmän kuin mikään pitkään aikaan. Noin miljoona palkansaajaa siirtyi Suomessa kokonaan tai osittain etätyöhön. Samanaikaisesti lähityössä jatkoi ainakin sama määrä palkansaajia. Terveysturvallisuus ja psykososiaalinen kuormi...

Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete: anställda bör ha rätt till partiellt distansarbete Vi betona...
02/09/2021
Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete: anställda bör ha rätt till partiellt distansarbete - Akava

Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete: anställda bör ha rätt till partiellt distansarbete
Vi betonar vikten av gemensamma överenskommelser, tydliga regler, arbetsergonomi och arbetarskydd samt försäkringar.

#distansarbete
https://akava.fi/sv/akava-foreslar-andringar-i-lagstiftningen-om-distansarbete-anstallda-bor-ha-ratt-till-partiellt-distansarbete/

Det ökade distansarbetet under coronatiden har inneburit snabba förändringar i sättet att arbeta. Distansarbete och en kombination av distansarbete och närarbete kommer också framöver att spela en viktig roll i vårt arbetsliv. Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete och...

Etä- ja lähityön yhdistäminen on halutuin tapa tehdä töitä, tiivistää Joonas Miettinen tuoreen kyselymme tuloksia. Selvi...
02/09/2021
Etä- ja lähityön yhdistäminen on halutuin tapa tehdä töitä - AkavaWorks

Etä- ja lähityön yhdistäminen on halutuin tapa tehdä töitä, tiivistää Joonas Miettinen tuoreen kyselymme tuloksia. Selvitimme etätöiden tekemistä kyselyllä touko–kesäkuun vaihteessa 2021.

Akavalaisilla ja muilla korkeakoulutetuilla palkansaajilla halutuin työnteon tapa on yhdistelmätyö, jossa tehdään sekä etä- että lähityötä. Kyselyn tulosten mukaan akavalaisista 69 prosenttia haluaa tehdä yhdistelmätyötä ja suhteellisen harva haluaa tehdä pelkästään etätöitä.

#etätyö #lähityö #työelämä #AkavaWorks
https://akavaworks.fi/julkaisut/etatyo/

Akava Works selvitti etätöiden tekemistä kyselyllä touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Akavalaisilla ja muilla korkeakoulutetuilla palkansaajilla halutuin työnteon tapa on yhdistelmätyö, jossa tehdään sekä etä- että lähityötä.

Akava esittää etätyötä koskevia muutoksia lainsäädäntöön: työntekijälle oikeus osittaiseen etätyöhön Painottamme ehdotuk...
02/09/2021
Akava esittää etätyötä koskevia muutoksia lainsäädäntöön: työntekijälle oikeus osittaiseen etätyöhön - Akava

Akava esittää etätyötä koskevia muutoksia lainsäädäntöön: työntekijälle oikeus osittaiseen etätyöhön

Painottamme ehdotuksissa etätyötä koskevan lainsäädännön muutoksiksi yhdessä sopimista, selkeitä toimintaohjeita, työergonomiaa ja työturvallisuutta sekä vakuutusten tärkeyttä.
#etätyö #työelämä #lainsäädäntö
https://akava.fi/uutiset/akava-esittaa-etatyota-koskevia-muutoksia-lainsaadantoon-tyontekijalle-oikeus-osittaiseen-etatyohon/

Etätyön yleistyminen korona-aikana on muuttanut työn tekemisen tapoja nopeasti ja etätyö on jatkossakin tärkeää työelämässämme, samoin sen yhdistäminen lähityöhön. Akava tekee ehdotuksia etätyötä koskevan lainsäädännön muutoksiksi ja painottaa niissä yhdessä sopimista, selke...

Tuore Akava Works -raportti tuo näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen -raportti. Se tarkastelee Suomen maakuntien kehity...
31/08/2021
Raportti: Näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen - AkavaWorks

Tuore Akava Works -raportti tuo näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen -raportti. Se tarkastelee Suomen maakuntien kehitystä. PTT on laatinut raportin #AkavaWorks'in toimeksiannosta.

Alueiden ja kuntien vastuulla on suuri osa ihmisten palveluista. Syntyvyyden lasku ja ikäluokkien pieneneminen vaikeuttavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämistä.

Alueet ja kunnat eriytyvät useasta eri syystä. Väestö ikääntyy, syntyvyys on alentunut ja Suomi kaupungistuu osaajien keskittyessä kasvukeskuksiin. Työikäisen väestön määrä suhteessa muuhun väestöön laskee. Asukkaiden koulutustaso, elinkeinorakenne ja asuntomarkkinat vaikuttavat alueiden kehitykseen eri tavoin jakaen ne kasvaviin ja taantuviin alueisiin.

#alueet #väestörakenne #työmarkkinat #tulot #bkt #tuotantorakenne #asuntomarkkinat #julkinentalous
https://akavaworks.fi/julkaisut/2631/

Alueiden ja kuntien vastuulla on suuri osa ihmisten palveluista. Näkökulmia alueiden elinvoimaisuuteen -raportti tarkastelee Suomen maakuntien kehitystä eri näkökulmista.

Akava: Ökade FUI-satsningar är nyckeln till hållbar tillväxtAkava redogör i sitt nya tillväxtprogram för sina mål och åt...
31/08/2021

Akava: Ökade FUI-satsningar är nyckeln till hållbar tillväxt
Akava redogör i sitt nya tillväxtprogram för sina mål och åtgärder när det gäller att främja hållbar tillväxt och förbättra konkurrenskraften.

Akava poängterar att hållbar tillväxt uppnås genom högklassig kompetens och gynnsamma verksamhetsförutsättningar för företag. Med hjälp av kompetens, vetenskap och teknik kan vi lösa de stora problemen i världen, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

https://akava.fi/sv/yleinen-sv/akava-okade-fui-satsningar-ar-nyckeln-till-hallbar-tillvaxt/

Akava: Ökade FUI-satsningar är nyckeln till hållbar tillväxt
Akava redogör i sitt nya tillväxtprogram för sina mål och åtgärder när det gäller att främja hållbar tillväxt och förbättra konkurrenskraften.

Akava poängterar att hållbar tillväxt uppnås genom högklassig kompetens och gynnsamma verksamhetsförutsättningar för företag. Med hjälp av kompetens, vetenskap och teknik kan vi lösa de stora problemen i världen, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

https://akava.fi/sv/yleinen-sv/akava-okade-fui-satsningar-ar-nyckeln-till-hallbar-tillvaxt/

Akavan yrittäjäpalkinto myönnettiin OTK, VT, yrittäjä Maret Puhkille, joka on Helsingin Mylly Oyn hallituksen puheenjoht...
31/08/2021
Akavan yrittäjäpalkinto 2020 Maret Puhkille – kestävä kasvu ja vastuullisuus tärkeitä arvoja - Akava

Akavan yrittäjäpalkinto myönnettiin OTK, VT, yrittäjä Maret Puhkille, joka on Helsingin Mylly Oyn hallituksen puheenjohtaja. Hän korostaa vastuullisuutta ja kestävää kasvua sekä hyvää ilmapiiriä. Maret on @Lakimiesliitto'n jäsen.
Lämpimät onnittelumme 💐
#yrittäjyys #yrittäjäpalkinto #vastuullisuus
https://akava.fi/akavalainen/akavan-yrittajapalkinto-2020-maret-puhkille-kestava-kasvu-ja-vastuullisuus-tarkeita-arvoja/

Virolainen yrittäjäperhe perusti myllyn Helsinkiin vuonna 1934. Hallituksen puheenjohtaja ja suvun matriarkka Maret Puhk suunnitteli uraa juristina, m***a veri veti jatkamaan edellisten sukupolvien työtä Helsingin Myllyn johdossa. Hänelle myönnettiin Akavan yrittäjäpalkinto 2020.

Osoite

Rautatieläisenkatu 6
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Akavan missio on Menestystä ja turvaa yhdessä. Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestönä se seuraa ja edistää jäsentensä asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

Tuotteet

Jos haluat seurata Akavan tai sen jäsenliittojen uutisia, seuraa Akavaa myös Twitterissä, tunnuksena @AkavaRy. Voit tilata Akavan uutiset Akavan sivustolta RSS-syötteellä. Akavan uutiskirje tuo viikottain ajankohtaista ja kiinnostavaa lukemista sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje -lomake on osoitteessa www.akava.fi/uutiskirje

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Akava :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Akava-perustietoa

Akavassa on 36 jäsenliittoa, joihin kuuluu noin 609 000 jäsentä. Akavan liitoisssa on palkansaaja-, yrittäjä- ja opiskelijajäseniä. Akavan liittoihin liitytään opiskelualan, tutkinnon tai ammattin perusteella.


Muut Helsinki hallituksen palvelut

Näytä Kaikki

Kommentit

Kaipaatteko uusia näkemyksiä järjestönne hallitustoimintaan? Jos vastaatte kyllä, saatte 40 vuoden kokemusta ja näkemystä helposti käyttöönne! Järjestöjen hallitustoimintaa koskeva verkkokurssi: Vaikuta järjestösi hallituksessa https://www.mytalentia.fi/kauppa/vaikuta-jarjestosi-hallituksessa/ ja siihen liittyviä juttuja: https://www.markkusilvennoinen.fi/ajatukset/ Lukijakommentti kurssiin sisältyvästä käsikirjasta: ”Markku Silvennoinen kirjoittaa vahvalla otteella, joka tulee pereh-tyneisyydestä asiaan ja pitkästä kokemuksesta. Teos on kattava ja ajankohtainen käsikirja ja sopii kaikille niille, jotka haluavat kehittää järjestöjen hallitustyöskentelyä ja sitä kautta järjestöllistä toimintaa.” Aaro Harju, filosofian tohtori
Minulle vastuullisuus yltää työpaikan lisäksi vapaa-aikaan. Valinnoillani voin vaikuttaa. Jo yli 15.000 suomalaista haluaa kantaa vastuunsa myös matkustaessaan. Niin minäkin. Siksi minä allekirjoitin.
Haluamme uudistaa työttömyysturva nykyistä kannustavammaksi. Vi vill förnya arbetslöshetsunderstöden.
Moi! Onko Akavalaiset ihan oikeasti sitä mieltä, että kokemuslisän maksaminen on väärin? Pitäisikö juuri valmistuneen "mistään mitään tietämättömän juniorin" saada sama palkka kuin 20-30 vuotta alalla olleen ammattilaisen? Kysyn sen takia, kun nousi hirveä haloo siitä Fjäderin lausunnosta, että voiko kouluttamattomille kieltä osaamattomille maahanmuuttajille maksaa pienempää palkkaa.
Hävettää olla Akavan jäsen. Akavan jäsenyys on alkanut tuntua turhalta, jopa vahingolliselta, jo viime vuosina, kun Akava ei ole voimallisesti irtisanoutunut hallituksen "aktiivimalleista", vaan esittänyt niihin kosmeettisia parannuksia. Missä ymmärrys, yhteisvastuu ja lähimmäisyys? Eivätkö ne kuulu enää kaikille ammattiliitoille?
Hävettää olla akavalainen, kun Fjäder esittää omien arvojeni ja myös muiden palkansaajajärjestöjen näkemysten vastaisesti maahanmuuttajille palkkasyrjintää. Tasa-arvoinen kohtelu on pitää olla tavoitteena.
Jos Akava ei ala hankkiutua Fjäderistä eroon, aika moni jäsenmaksun maksaja saattaa alkaa hankkiutua Akavasta eroon. Joku roti nyt.
TODENTOTTA SUDEN TOTTA NIIN TOTTA KUIN NARRAAN SE TOTTA ON SANOO HALLINTO ORPORTURSMI ILMIÖ LUVATAAN SEKÄ SORRETAAN (SAARIN - VIRKA VALA ) SUURTEN IHMISMASOJEN HALLINTAAN HENKINEN ORGANISAATTIO VÄKIVALTA OLEMME HENKISEN VÄKIVALLAN UHREJA AIVO MANIPULAATTIO ALISTETTU KANSA
Eheä Laps isänmaa on onnen Mittarimme Turvamme Vauvasta Vaarin Uuden Hyvän alku Syntyy Historian tuntemuksesta. . . (Kansa joka tuntee Historiansa menestyy ) ITSENÄISYYTTÄ DEMOKRATIAA Mailma KANSALLISTUNTO Isänmaallisuus Missä vasemmistopuolueet kehittyvät Sekä menestyvät ne puolustavat Itsenäisyyttä ja demokratiaa. ( Kukoistavat-ajankohtaisuutta ) Demokdratia on kaiken alku hyvän avain . . . Ylkansallinen hyvän avain, , , Mailma -KANSALLISTUNTO Isänmaallisuus
Olen akavalaisena todella järkyttynyt, että Akava ei edes harkitse vastatoimia tätä järjetöntä "aktiivimallia" vastaan!!! Eikö keskusjärjestössä ymmärretä, että myös akateemisen koulutuksen saaneita on runsaasti työttöminä, eikä läheskään kaikilla aloilla edes osa-aikaisia töitä noin vain tarjolla. Erityisesti yliopistotöistä työttömäksi jääneiden tohtorien tilanne on todella vaikea, kun yliopistoleikkausten seurauksena ei juuri ole edes tuntiopetustöitä enää tarjolla, ja kaikkeen muuhun työhön katsotaan ylikoulutetuksi... kuka pitää meidän puoliamme jos ei Akava?! Oheisen jutun perusteella Fjäder ei edes tiedä, mistä tässä mallissa on kyse, ei todellakaan vain "kontaktista te-henkilöön" vaan siitä, että työtöntä rankaistaan siitä, ettei hän jostain syystä satu töitä saamaan - kaikesta aktiivisuudesta täysin riippumatta!
Varkaudet ja petokset ovat luultua yleisempiä. Onko sinulla kokemuksia niistä? Taloudellisissa väärinkäytöksissä tavoitellaan perusteettomasti joko rahaa, tavaraa tai muita etuja. Vaasan yliopistossa laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä toteutetaan tutkimusta kansalaisten kokemuksista taloudellisista väärinkäytöksistä. Valtakunnallisestikin näkyvyyttä saanut tutkimus ottaa vielä vastaan lisää kertomuksia. Käy kirjoittamassa kokemuksestasi tutkimuksen käyttöön osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/935D508DB606E2DA.par Vastaukset käsitellään anonyymisti ja tunnistamattomasti. Kertomuksia hyödynnetään vain tutkimus- ja opetuskäyttöön. Johtavana tutkijana toimii professori Annukka Jokipii. Pienetkin havainnot ovat tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia. Lisätietoa tutkimuksesta: http://www.uva.fi/fi/sites/talouspetos/ Ylen uutisia tutkimuksesta: https://yle.fi/uutiset/3-9942850 https://yle.fi/uutiset/3-9694929 Talouspetokset Suomessa –tutkimusryhmä, Vaasan yliopisto