Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö Avointa keskustelua liikenne- ja viestintäministeriön ajankohtaisista asioista. #### Öppen diskussion om aktuella ärenden vid kommunikationsministeriet. #### Open forum for discussion about current affairs in the sectors of the Ministry.

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huoleh-dimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön. Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ministeriön tehtävänä on myös pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

####

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Vi arbetar för fungerande, säkra och förmånliga kommunikationer. Fungerande tjänster inom transport och kommunikation hör till grundstenarna i samhället. Tjänsterna baserar sig allt oftare på information, och plattformen för att sprida informationen är olika nätverk inom området för transport och kommunikation. Målet med transport- och kommunikationspolitiken är att lagstiftningsvägen säkerställa en fungerande vardag för medborgarna och rörlighet för information, varor och människor. Progressiv lagstiftning skapar grogrund för tjänsteproduktion på marknadens villkor och för nya affärsidéer. Kommunikationsministeriet svarar för beredningen av politiska och strategiska riktlinjer samt lagstift-ning inom ministeriets ansvarsområde. Beredningen sker öppet och i samarbete med intressenter. Det hör också till ministeriets uppgifter att tillsammans med ministeriets förvaltningsområde bidra till att upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och till att bromsa klimatförändringen.

####

The Ministry of Transport and Communications of Finland seeks to promote people's wellbeing and the competitiveness of businesses. Our mission is to ensure that people have access to well-functioning, safe and reasonably priced transport and communications networks. Well-functioning transport and communications services are among the key elements on which Finn-ish society is founded. More and more often the raw material for services is information and the transport and communications networks serve as the platform. It is the aim of transport and communications policies to promote mobility of information, goods and people and to ensure that people's everyday life runs smoothly. This aim is pursued by means of leg-islation. Legislation also lays the groundwork for generating market-based services and new business ideas. The Ministry of Transport and Communications prepares the political and strategic guidelines and legislation for its administrative branch. Matters are prepared openly and in collaboration with stake-holders. The Ministry's mission is to maintain the competitiveness of businesses and to mitigate climate change by taking measures within its own sector.

Operating as usual

Kiitos kaikille Suomi kävelee ja polkee -foorumin puhujille ja osallistujille! 🌱🚲🚶 Foorumi pidettiin 11.5.2021 virtuaali...
12/05/2021
Suomi kävelee ja polkee -foorumi 11.5.2021

Kiitos kaikille Suomi kävelee ja polkee -foorumin puhujille ja osallistujille! 🌱🚲🚶

Foorumi pidettiin 11.5.2021 virtuaalisena tapahtumana. Tilaisuuden osallistujat edustivat laajalla rintamalla kaupunkien, kuntien, järjestöjen, yritysten ja valtionhallinnon päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka toteuttavat kansallista kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Tilaisuuden isäntinä toimivat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Väylävirasto.

Tapahtumassa esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöstä keskustelivat Kangasalan kaupunki, Rauman kaupunki - City of Rauma, Vaasan kaupunki - Vasa stad, Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, Tahko-Pihkala -seura ja Jyväskylän Pyöräilyseura ry - JYPS.

Jos et ehtinyt katsoa tilaisuutta suorana, voit katsoa tallenteen linkin kautta!
https://www.youtube.com/watch?v=AP5Su00Fsp4

Suomi kävelee ja polkee -foorumi 11.5.2021Kohti parempia baanojaSuomi kävelee ja polkee -foorumi pidettiin 11.5.2021 virtuaalisena tapahtumana. Tilaisuuden o...

Suomi kävelee ja polkee - kohti parempia baanoja!Miten saamme yhdessä Suomeen turvallisemman ja toimivamman infran kävel...
11/05/2021

Suomi kävelee ja polkee - kohti parempia baanoja!

Miten saamme yhdessä Suomeen turvallisemman ja toimivamman infran kävelijöille ja pyöräilijöille? Minkälaisia onnistumisia on saatu aikaan eri puolilla Suomea?

Tervetuloa linjoille Suomi kävelee ja polkee -foorumiin tänään klo 13-15.15! Foorumin tarkoituksena on edistää kansallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoite on kasvattaa kävelyn ja pyöräliikenteen matkamäärää 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2016.

🔗 https://www.enchant.fi/suomi-kavelee-ja-polkee/11-05-2021/register

#Suomikäveleejapolkee

Suomi kävelee ja polkee - kohti parempia baanoja!

Miten saamme yhdessä Suomeen turvallisemman ja toimivamman infran kävelijöille ja pyöräilijöille? Minkälaisia onnistumisia on saatu aikaan eri puolilla Suomea?

Tervetuloa linjoille Suomi kävelee ja polkee -foorumiin tänään klo 13-15.15! Foorumin tarkoituksena on edistää kansallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoite on kasvattaa kävelyn ja pyöräliikenteen matkamäärää 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2016.

🔗 https://www.enchant.fi/suomi-kavelee-ja-polkee/11-05-2021/register

#Suomikäveleejapolkee

”On ollut hienoa nähdä ja tehdä asioita niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Olen nähnyt kenttää tilaajana j...
07/05/2021
Tekniikka ihmisessä – ihminen tekniikassa | Impulssi

”On ollut hienoa nähdä ja tehdä asioita niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Olen nähnyt kenttää tilaajana ja palveluntuottajana. Töitä on paiskittu bitin ja bitumin parissa. Samalla kun olen saanut kehittää suomalaista yhteiskuntaa, olen saanut itse oppia ja kehittyä.”

”Tekninen koulutus on siis antanut loistavan pohjan ja toimintaympäristö on avannut uusia ja monipuolisia työtehtäviä. Haasteita on riittänyt niin paljon kuin vain itse on uskaltanut niihin tarttua.”

Väyläviraston väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila kirjoittaa Impulssi-blogissa, kuinka uteliaisuus, kehittämishalu ja ratkaisukeskeisyys ovat keskeisessä roolissa Anttilan työelämässä ja teknologialalla ylipäänsä. Kirjoitus on osa #womenintech-sarjaa.

Lue Virpi Anttilan blogi!👇
🔗 https://impulssilvm.fi/2021/05/05/tekniikka-ihmisessa-ihminen-tekniikassa/

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Polkuni diplomi-insinöörin koulutukseen ja tekniseen ammattiin on varsin tuttu. Se ei ollut tietoista hakeutumista tekniikan pariin, vaan oivallus siitä, miten teknologia mahdollistaa ihmisen ja yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisen ja merkittävät para...

06/05/2021
3 periaatepäätöstä - toimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi 2030 ja 2045 mennessä

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset kotimaan liikenteen päästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta sekä lentoliikenteen ja meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

🚚 Fossiilittoman liikenteen tiekartta koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe sisältää useita tukia ja kannustimia vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi. Toisessa vaiheessa arvioidaan muun muassa etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Kolmannessa vaiheessa hallitus tekee päätökset muista täydentävistä toimista, jos tavoite päästöjen puolittamisesta ei näytä toteutuvan.
Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja poistaa ne vuoteen 2045 mennessä.

✈ Lentoliikenteen päästöjen vähentämisen keskiössä ovat uusiutuvat polttoaineet, energiatehokkuus ja hinnoittelu. Uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöönotto korostuu, sillä lentoliikennettä on vaikeampi sähköistää kuin henkilöautoliikennettä. Energiatehokkuutta voidaan edistää ilmatilan toimivuutta parantamalla ja ottamalla käyttöön päästöjä vähentäviä lentomenetelmiä. Päästöjen hinnoittelulla voidaan edistää kestävää kulutusta.

🚢 Meri- ja sisävesiliikenteen päästöjen vähentämisessä linjataan useista toimista, joilla helpotetaan siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja polttoaineisiin meriliikenteessä sekä tuetaan olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamista ja uusien vähäpäästöisten alusten kehittämistä.

#fossiilitonliikenne #lentoliikenne #meriliikenne #hiilineutraali2035

Jos et vielä ole lukenut #kestävätkilometrit-blogisarjamme kirjoituksia, klikkaa teksteihin tästä listasta!🌱 LVM:n liike...
05/05/2021

Jos et vielä ole lukenut #kestävätkilometrit-blogisarjamme kirjoituksia, klikkaa teksteihin tästä listasta!

🌱 LVM:n liikenneneuvos Saara Jääskeläinen kirjoitti havainnoistaan, joita kaksi vuotta sähköautoilijana hänelle on tuonut: "Kaasutankilla olen aina jotenkin rinta rottingilla, kun ajattelen tankkaavani Suomessa tuotettua, ilmaston kannalta varsin haitatonta polttoainetta fossiilisen polttoaineen sijaan."
https://impulssilvm.fi/2021/04/12/kaksi-vuotta-kaasuautoilijana/

🌱 Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn kirjoitti Postin kunnianhimoisesta päästövähennystavoitteesta: "Vaikka olemme tehneet työtä ilmaston eteen jo pitkään, ymmärrämme myös sen, ettei pieni parannus riitä."
https://impulssilvm.fi/2021/04/14/mitka-ovat-logistiikan-ratkaisut-kun-ilmastotavoitteet-tiukentuvat/

🌱 Ahola Transportin konsernijohtaja Hans Ahola kirjoitti, miten digitalisaatio auttaa päästöjen vähentämisessä: "Laskelmat osoittivat, että jopa 75 prosenttia päästövähennyksistämme on saavutettu digitalisaation avulla. Paras löytö oli kuitenkin, että ajamaton kilometri on kaikkein ympäristöystävällisin."
https://impulssilvm.fi/2021/04/16/digitalisaatio-on-avain-kuljetusten-paastojen-vahentamiseen/

🌱 LUT-yliopiston professori Jero Ahola kirjoitti, miten yliopistossa tutkitaan P2X-polttoaineiden teknologiaa: "Polttoaineisiin riittävät sähkön lisäksi raaka-aineiksi vesi, typpi ja hiilidioksidi. Nämä kaasut ovat saatavilla ilmakehästä."
https://impulssilvm.fi/2021/04/19/askelia-kohti-nollapaastoista-liikennetta/

🌱 LVM:n erityisasiantuntija Tuire Valkonen kirjoitti sähköpyöräkärpäsen puremasta. Hän ja moni muu suomalainen on innostunut sähköpyöräilystä: "Sähköpyörien osuus polkupyörien kokonaismyynnistä oli vajaa kymmenen prosenttia vuonna 2020, kaikkiaan noin 337 000 Suomessa myydystä polkupyörästä."
https://impulssilvm.fi/2021/04/21/sahkopyorakarpanen-puraisee-yha-useampia/

🌱 Taksi- ja startup-yrittäjä Riku Mauro kirjoitti taksiliikenteen sähköistymisestä: "Siirtyminen polttomoottorista sähköön on vaikuttanut yrityksen toimintaan positiivisesti. Nopealla opastuksella jokainen kuljettaja oppii auton perustoiminnot, ja työpäivän aikana tapahtuva lataus on yhdistettävissä lounastaukoon."
https://impulssilvm.fi/2021/04/29/taksiajoa-sahkolla/

Jos et vielä ole lukenut #kestävätkilometrit-blogisarjamme kirjoituksia, klikkaa teksteihin tästä listasta!

🌱 LVM:n liikenneneuvos Saara Jääskeläinen kirjoitti havainnoistaan, joita kaksi vuotta sähköautoilijana hänelle on tuonut: "Kaasutankilla olen aina jotenkin rinta rottingilla, kun ajattelen tankkaavani Suomessa tuotettua, ilmaston kannalta varsin haitatonta polttoainetta fossiilisen polttoaineen sijaan."
https://impulssilvm.fi/2021/04/12/kaksi-vuotta-kaasuautoilijana/

🌱 Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn kirjoitti Postin kunnianhimoisesta päästövähennystavoitteesta: "Vaikka olemme tehneet työtä ilmaston eteen jo pitkään, ymmärrämme myös sen, ettei pieni parannus riitä."
https://impulssilvm.fi/2021/04/14/mitka-ovat-logistiikan-ratkaisut-kun-ilmastotavoitteet-tiukentuvat/

🌱 Ahola Transportin konsernijohtaja Hans Ahola kirjoitti, miten digitalisaatio auttaa päästöjen vähentämisessä: "Laskelmat osoittivat, että jopa 75 prosenttia päästövähennyksistämme on saavutettu digitalisaation avulla. Paras löytö oli kuitenkin, että ajamaton kilometri on kaikkein ympäristöystävällisin."
https://impulssilvm.fi/2021/04/16/digitalisaatio-on-avain-kuljetusten-paastojen-vahentamiseen/

🌱 LUT-yliopiston professori Jero Ahola kirjoitti, miten yliopistossa tutkitaan P2X-polttoaineiden teknologiaa: "Polttoaineisiin riittävät sähkön lisäksi raaka-aineiksi vesi, typpi ja hiilidioksidi. Nämä kaasut ovat saatavilla ilmakehästä."
https://impulssilvm.fi/2021/04/19/askelia-kohti-nollapaastoista-liikennetta/

🌱 LVM:n erityisasiantuntija Tuire Valkonen kirjoitti sähköpyöräkärpäsen puremasta. Hän ja moni muu suomalainen on innostunut sähköpyöräilystä: "Sähköpyörien osuus polkupyörien kokonaismyynnistä oli vajaa kymmenen prosenttia vuonna 2020, kaikkiaan noin 337 000 Suomessa myydystä polkupyörästä."
https://impulssilvm.fi/2021/04/21/sahkopyorakarpanen-puraisee-yha-useampia/

🌱 Taksi- ja startup-yrittäjä Riku Mauro kirjoitti taksiliikenteen sähköistymisestä: "Siirtyminen polttomoottorista sähköön on vaikuttanut yrityksen toimintaan positiivisesti. Nopealla opastuksella jokainen kuljettaja oppii auton perustoiminnot, ja työpäivän aikana tapahtuva lataus on yhdistettävissä lounastaukoon."
https://impulssilvm.fi/2021/04/29/taksiajoa-sahkolla/

Hauskaa vappuaattoa! 🥳
30/04/2021

Hauskaa vappuaattoa! 🥳

Tänään vietetään vappuaattoa! Maltetaan kuitenkin välttää kokoontumisia viikonlopun aikana, etteivät koronatartunnat pääse leviämään.

Vietetään #EtäVappu tai juhlitaan ihan #OmassaKuplassa. Tehdään siten #YhdessäParempiKesä.

Hyvää vappua!

"Sähköautojen tulevaisuus taksiliikenteessä on lupaava. Jo nykyisin tarjolla olevan kaluston akkukapasiteetti riittää pä...
30/04/2021

"Sähköautojen tulevaisuus taksiliikenteessä on lupaava. Jo nykyisin tarjolla olevan kaluston akkukapasiteetti riittää päivittäisten ajosuoritteiden hoitamiseen kaupungeissa. Suomen kansallinen poikkeama esteettömille takseille takaa maakuntien välisten erikoiskuljetusten sujumisen vanhaan malliin."

"Haasteena taksiliikenteen sähköistymiselle valtakunnallisesti on pitkät välimatkat haja-asutusalueilla, tosin lähivuosina markkinoille saapuva kalusto tulee mahdollistamaan ammattimaisen liikennöinnin haastavammilla alueilla."

"Taksiyrittäjillä on mahdollisuus olla mukana edistämässä Suomen vihreää siirtymää, ja jotta tämä toteutuisi, on aika siirtyä puheista tekoihin."

Riku Mauro on turkulainen taksi- ja startup-yrittäjä, jolla on hyviä kokemuksia sähköautoista ammattikäytössä. Hän on kirjoittanut kokemuksistaan blogin #kestävätkilometrit-sarjaan.

Lue Riku Mauron blogi!
https://impulssilvm.fi/2021/04/29/taksiajoa-sahkolla/

"Sähköautojen tulevaisuus taksiliikenteessä on lupaava. Jo nykyisin tarjolla olevan kaluston akkukapasiteetti riittää päivittäisten ajosuoritteiden hoitamiseen kaupungeissa. Suomen kansallinen poikkeama esteettömille takseille takaa maakuntien välisten erikoiskuljetusten sujumisen vanhaan malliin."

"Haasteena taksiliikenteen sähköistymiselle valtakunnallisesti on pitkät välimatkat haja-asutusalueilla, tosin lähivuosina markkinoille saapuva kalusto tulee mahdollistamaan ammattimaisen liikennöinnin haastavammilla alueilla."

"Taksiyrittäjillä on mahdollisuus olla mukana edistämässä Suomen vihreää siirtymää, ja jotta tämä toteutuisi, on aika siirtyä puheista tekoihin."

Riku Mauro on turkulainen taksi- ja startup-yrittäjä, jolla on hyviä kokemuksia sähköautoista ammattikäytössä. Hän on kirjoittanut kokemuksistaan blogin #kestävätkilometrit-sarjaan.

Lue Riku Mauron blogi!
https://impulssilvm.fi/2021/04/29/taksiajoa-sahkolla/

Maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimukset on laadittu Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Sopimu...
29/04/2021

Maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimukset on laadittu Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. 🏙️

Kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikkumista kehitetään yhdessä pian jo seitsemällä seudulla! Aikaisemmin sopimukset on tehty Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla.

Sopimusten myötä valtio muun muassa tukee asuntotuotantoa kunnallistekniikka- ja käynnistysavustuksin. Kaupunkiseuduilla parannetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden olosuhteita ja joukkoliikenteen palveluita. Lisäksi sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja parannetaan liikenteen turvallisuutta.

”Alueiden ja valtion sopimuksellinen yhteistyö vahvistuu entisestään uusien MAL-sopimusten ansiosta. Kestävä kaupunkiliikenne parantaa elämänlaatua ja edistää ilmastotavoitteita”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lue lisää sopimuksista: https://www.lvm.fi/-/maankayton-asumisen-ja-liikkumisen-kehitykselle-suuntaviivat-myos-jyvaskylan-kuopion-ja-lahden-kaupunkiseuduille-1280246

Sopimuksissa mukana:
Jyväskylän kaupunki - City of Jyväskylä, Hankasalmen kunta, Laukaan kunta - Municipality of Laukaa, Petäjäveden kunta - Municipality of Petäjävesi, Toivakan kunta, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki - City of Äänekoski.
Kuopion kaupunki, City of Kuopio, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Siilinjärven kunta, Suonenjoen kaupunki, Tuusniemen kunta.
Lahden kaupunki, Asikkalan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Iitin kunta, Kärkölän kunta, Orimattilan kaupunki.

Maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimukset on laadittu Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. 🏙️

Kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikkumista kehitetään yhdessä pian jo seitsemällä seudulla! Aikaisemmin sopimukset on tehty Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla.

Sopimusten myötä valtio muun muassa tukee asuntotuotantoa kunnallistekniikka- ja käynnistysavustuksin. Kaupunkiseuduilla parannetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden olosuhteita ja joukkoliikenteen palveluita. Lisäksi sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja parannetaan liikenteen turvallisuutta.

”Alueiden ja valtion sopimuksellinen yhteistyö vahvistuu entisestään uusien MAL-sopimusten ansiosta. Kestävä kaupunkiliikenne parantaa elämänlaatua ja edistää ilmastotavoitteita”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lue lisää sopimuksista: https://www.lvm.fi/-/maankayton-asumisen-ja-liikkumisen-kehitykselle-suuntaviivat-myos-jyvaskylan-kuopion-ja-lahden-kaupunkiseuduille-1280246

Sopimuksissa mukana:
Jyväskylän kaupunki - City of Jyväskylä, Hankasalmen kunta, Laukaan kunta - Municipality of Laukaa, Petäjäveden kunta - Municipality of Petäjävesi, Toivakan kunta, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki - City of Äänekoski.
Kuopion kaupunki, City of Kuopio, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Siilinjärven kunta, Suonenjoen kaupunki, Tuusniemen kunta.
Lahden kaupunki, Asikkalan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Iitin kunta, Kärkölän kunta, Orimattilan kaupunki.

"Sanonta, että naisena pitää olla kaksi kertaa parempi, ollakseen edes puoliksi yhtä arvostettu kuin kuka tahansa mies, ...
27/04/2021
Sitkeys ja hyvä huumorintaju auttavat miehisellä alalla | Impulssi

"Sanonta, että naisena pitää olla kaksi kertaa parempi, ollakseen edes puoliksi yhtä arvostettu kuin kuka tahansa mies, on pitänyt paikkaansa tällä alalla."

"Onneksi merenkulkijan uraani on pääosin osunut aivan mahtavia henkilöitä, joiden kanssa työnteko on sujunut erinomaisesti ilman eroa siitä, onko nainen tai mies. Mitä pidemmälle 2000-lukua on eletty, asenteet tasavertaisuudessa ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Naiset laivan eri tehtävissä tuovat merenkulun töihin uusia näkökantoja. Työt voidaan suorittaa toisellakin tavoin, kuin perinteisesti on totuttu tekemään."

Hanna Kujala on Arctia Oy:n jäänmurtajan päällikkö. Hän kirjoittaa Impulssi-blogissa, millaista sitkeyttä miehisellä merenkulun alalla eteneminen naiselta vaatii. Hän kertoo myös, millaista elämä ylipäätään laivoilla on ja miksi valitsi alan. Kirjoitus on osa #womenintech-sarjaa.

Lue Hanna Kujalan blogi!
https://impulssilvm.fi/2021/04/27/sitkeys-ja-hyva-huumorintaju-auttavat-miehisella-alalla/

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Laivat ovat olleet osa elämääni syntymästäni asti. Niillä olen oppinut ensiaskeleet, palloleikit ja monet muut taidot. Isäni työskenteli laivoilla päällikkönä, osittain myös laivojen rakennusprojekteissa sekä varustamoiden rahtausosastoilla, j...

Mukavaa perjantaita! ⭐Liikenne- ja viestintäministeriössä on tapahtunut paljon erilaisia asioita viime viikkoina. Lukais...
23/04/2021

Mukavaa perjantaita! ⭐
Liikenne- ja viestintäministeriössä on tapahtunut paljon erilaisia asioita viime viikkoina. Lukaise alta muutamia poimintoja! #uutiskirje 🔍

1️⃣ Valtioneuvosto hyväksyi Liikenne 12 –suunnitelmana tunnetun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032. Suunnitelma laadittiin ensimmäistä kertaa ja sen tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa.

2️⃣ Taksisääntelyn korjaussarjan lakimuutokset tulevat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2021. Korjaussarjan tarkoitus on palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen.

3️⃣ Liikenne- ja viestintäministeriön asettama median tukimuotoja selvittänyt työryhmä ehdotti uutis- ja ajankohtaissisältöjä tarjoavien tiedotusvälineiden toiminnalle pysyviä tukia. Toimituksellisen tuotantotuen ja kehittämistuen tavoitteena olisi edistää luotettavaa, monipuolista sekä yhteiskunnallisesti merkittävää tiedonvälitystä.

4️⃣ Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti pyöreän pöydän keskustelun viestintäyhteyksien toimivuudesta matkustajajunissa. Tilaisuudessa valtio ja yritykset sopivat, että kuluvana vuonna laaditaan yhteinen suunnitelma viestintäyhteyksien kehittämiseksi.

5️⃣ Oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki nimitettiin seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi. Kivimäki aloittaa viisivuotisen kansliapäällikön pestinsä 1. kesäkuuta.

Kommenteissa linkki tiedotteisiin ➡ tutustu muihinkin ministeriössä edistyneisiin aiheisiin!👇

Mukavaa perjantaita! ⭐
Liikenne- ja viestintäministeriössä on tapahtunut paljon erilaisia asioita viime viikkoina. Lukaise alta muutamia poimintoja! #uutiskirje 🔍

1️⃣ Valtioneuvosto hyväksyi Liikenne 12 –suunnitelmana tunnetun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032. Suunnitelma laadittiin ensimmäistä kertaa ja sen tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa.

2️⃣ Taksisääntelyn korjaussarjan lakimuutokset tulevat pääosin voimaan 1.5.2021. Hinnoittelua sekä taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2021. Korjaussarjan tarkoitus on palauttaa asiakkaiden luottamus turvalliseen kyytiin ja yrittäjien luottamus alan tulevaisuuteen.

3️⃣ Liikenne- ja viestintäministeriön asettama median tukimuotoja selvittänyt työryhmä ehdotti uutis- ja ajankohtaissisältöjä tarjoavien tiedotusvälineiden toiminnalle pysyviä tukia. Toimituksellisen tuotantotuen ja kehittämistuen tavoitteena olisi edistää luotettavaa, monipuolista sekä yhteiskunnallisesti merkittävää tiedonvälitystä.

4️⃣ Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti pyöreän pöydän keskustelun viestintäyhteyksien toimivuudesta matkustajajunissa. Tilaisuudessa valtio ja yritykset sopivat, että kuluvana vuonna laaditaan yhteinen suunnitelma viestintäyhteyksien kehittämiseksi.

5️⃣ Oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki nimitettiin seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi. Kivimäki aloittaa viisivuotisen kansliapäällikön pestinsä 1. kesäkuuta.

Kommenteissa linkki tiedotteisiin ➡ tutustu muihinkin ministeriössä edistyneisiin aiheisiin!👇

Address

Eteläesplanadi 16
Helsinki
00100

General information

Liikenne- ja viestintäministeriön Facebook-sivut toimivat virkamiesten ja kansalaisten kohtauspaikkana. Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta asioiden valmistelussa. Ministeriön virkamiehet ovat läsnä palvelussa virka-aikana. Facebook-profiilin ylläpidosta vastaa ministeriön viestintä. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa moderoida keskustelua ja poistaa asiattomat tai lainvastaiset viestit. Asioita ei voi saattaa vireille Facebookin kautta. Viralliset asiat saatetaan vireille ministeriön kirjaamon kautta ([email protected]). #### Kommunikationsministeriets Facebook-sida är en mötesplats för tjänstemän och medborgare. Vårt mål är att öka öppenheten och interaktionen i beredningen av ärenden. Ministeriets tjänstemän finns på Facebook under tjänstetid. Facebook-profilen uppdateras av ministeriets kommunikation. Diskussionen kan vid behov modereras och osakliga eller lagstridiga meddelanden raderas. Det är inte möjligt att inleda ett ärende vid ministeriet via Facebook. För att inleda ett officiellt ärende vid ministeriet är du välkommen att skicka ett meddelande till ministeriets registratur ([email protected]). #### The Ministry's Facebook account is a forum where Ministry employees and the public can meet and exchange ideas. We want to increase openness, transparency and interaction when preparing government matters. Our employees are active on Facebook during office hours. The Facebook profile is maintained by the Ministry’s communications. If needed, the moderators can get involved in the discussion and will remove any inappropriate or illegal messages. If you want to officially initiate a matter, please contact the Ministry's Registry ([email protected]). Official matters cannot be initiated via Facebook.

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:15
Tuesday 08:00 - 16:15
Wednesday 08:00 - 16:15
Thursday 08:00 - 16:15
Friday 08:00 - 16:15

Telephone

+358916002

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Liikenne- ja viestintäministeriö posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Liikenne- ja viestintäministeriö:

Videos

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All