Tasa-arvotiedon keskus

Tasa-arvotiedon keskus Centret för jämställdhetsinformation i Finland
Centre for Gender Equality Information in Finland Tasa-arvotiedon keskus (THL) kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta.

Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja järjestöjä, opiskelijoita ja tutkijoita, mediaa – ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Keskus tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä. Tasa-arvotiedon keskuksen Facebook-sivuilla noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalisen median toimintapolitiikkaa. www.thl.fi/some

THL:n Moninaisesti parempi -hankkeen työpaperi Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi on julkaistu tänään! Työpaperissa t...
21/05/2021
Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi : Moninaisesti parempi -hankkeen rekrytointikokeilun tuloksia

THL:n Moninaisesti parempi -hankkeen työpaperi Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi on julkaistu tänään!

Työpaperissa todetaan, että työyhteisön monimuotoisuudesta on hyötyä organisaatiolle, ja kuvataan
Moninaisesti parempi -hankkeen puitteissa THL:ssä toteutettua monimuotoisuutta edistävää rekrytointikokeilua.

Moninaisesti parempi -hankkeessa jaetaan monimuotoisuutta edistävien rekrytointikeinojen lisäksi tietoa sukupuolitietoisen viestinnän soveltamisesta rekrytoinneissa sekä työpaikkojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelutyössä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän pohjoismaisen strategian toimeenpano on alkanut...
19/05/2021
Uuden pohjoismaisen rahaston tavoitteena seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin edistäminen - Sosiaali- ja terveysministeriö

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän pohjoismaisen strategian toimeenpano on alkanut vuonna 2021. Osana yhteistyötä on perustettu pohjoismainen HLBTI-rahasto.

Rahoitusta myönnetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisia oikeuksia, kohtelua ja mahdollisuuksia edistäviin pohjoismaisiin hankkeisiin. Varoja jaetaan yhteensä 1 238 000 Tanskan kruunun (n. 165 000 €) edestä. Rahastoa hallinnoi Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK). Hakuaika on 1.9.-30.9.2021.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joissa on toimijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta. Toiminnan tulee käynnistyä vuoden 2021 aikana ja sen on toteuduttava kahden vuoden kuluessa. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi osaamisen ja yhteisten käytäntöjen kehittämiseen, konferenssien järjestämiseen ja verkostojen luomiseen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisten oikeuksien, kohtelun ja mahdollisuuksien vahvistaminen on vuodesta 2020 alkaen ollut osa Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä. Tänä vuonna myönnetään ensimmäiset apurahat pohjoismaisesta HLBTI-rahastosta.

Tasa-arvopäivien 6.-7.10. ohjelmassa on varattu aikaa🔸 sukupuolten tasa-arvoa edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeid...
18/05/2021

Tasa-arvopäivien 6.-7.10. ohjelmassa on varattu aikaa

🔸 sukupuolten tasa-arvoa edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelyille: https://link.webropol.com/s/tasaarvohankkeet
🔸 päivien sivutapahtumille: https://link.webropol.com/s/sivutapahtumat

Jätä ehdotuksesi 8.8.2021 mennessä.

thl.fi/tasaarvopaivat #tasaarvopäivät

Tasa-arvopäivien 6.-7.10. ohjelmassa on varattu aikaa

🔸 sukupuolten tasa-arvoa edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelyille: https://link.webropol.com/s/tasaarvohankkeet
🔸 päivien sivutapahtumille: https://link.webropol.com/s/sivutapahtumat

Jätä ehdotuksesi 8.8.2021 mennessä.

thl.fi/tasaarvopaivat #tasaarvopäivät

Tilastokeskuksen tuore julkaisu Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021 sisältää monipuolisesti sukupuolten asemaa yhteiskun...
14/05/2021
Miten korona on vaikuttanut tasa-arvoon?

Tilastokeskuksen tuore julkaisu Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021 sisältää monipuolisesti sukupuolten asemaa yhteiskunnassa kuvaavia tilastoja. Julkaisuun on koottu keskeistä tilastotietoa muun muassa

📈perheistä
📈koulutuksesta
📈palkoista
📈rikollisuudesta ja
📈päätöksenteosta

Tänä vuonna uusina aihealueina julkaisussa ovat koronan vaikutukset sekä ympäristö. Julkaisu on saatavilla verkossa, ja painettu versio ilmestyy 31.5.2021.

Koronapandemia on vaikuttanut eri tavoin miehiin ja naisiin. Naisten työllisyys laski enemmän vuoden 2020 aikana, ja naiset myös kokivat miehiä useammin yksinäisyyden lisääntyneen. Etätyöt lisääntyivät miehillä vähemmän kuin....

Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ...
11/05/2021
Euroopan tasa-arvosta vastaavat ministerit kehottavat kaikkia Euroopan maita liittymään viipymättä Istanbulin sopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi - Sosiaali- ja terveysministeriö

Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta täyttää tänään kymmenen vuotta.

Euroopan unionin alueella arviolta joka kolmas nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Euroopan tasa-arvosta vastaavat ministerit sekä heidän lisäkseen moni muu EU-maan ministeri ovat vuosipäivän alla allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa kehotetaan Euroopan valtioita pikaisesti liittymään sopimukseen.

Istanbulin sopimuksen on ratifioinut tai siihen on liittynyt 33 valtiota. Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen vuonna 2015.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta täyttää kymmenen vuotta 11.toukokuuta. Euroopan tasa-arvosta vastaavat ministerit sekä heidän lisäkseen moni muu EU-maan ministeri ovat vuosipäivän alla allekirjoittaneet yhte...

Oikeusministeriön tuore julkaisu "Tekoälyn hyödyntäminen vihapuheen seurannassa" käsittelee suomenkielisillä verkkoalust...
10/05/2021
Valto: Tekoälyn hyödyntäminen vihapuheen seurannassa

Oikeusministeriön tuore julkaisu "Tekoälyn hyödyntäminen vihapuheen seurannassa" käsittelee suomenkielisillä verkkoalustoilla esiintyvää vihapuhetta. Julkaisu on osa oikeusministeriön Tiedolla vihaa vastaan -hanketta, jossa kehitetään vihapuheen seurantaa.

Julkaisun mukaan verkossa esiintyy muun muassa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää vihapuhetta. Toisinaan vihapuhe kohdistuu useampaan eri ominaisuuteen yhtä aikaa, esimerkiksi sukupuoleen ja taustaan.

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) käsittelee uudessa julkaisussaan Pohjoismaissa kerättyä tietoa koronapandemi...
07/05/2021
New publication highlights gender equality effects of COVID-19

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) käsittelee uudessa julkaisussaan Pohjoismaissa kerättyä tietoa koronapandemian vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon sekä pandemian aikana toteutettuja tasa-arvotoimenpiteitä.

Julkaisun mukaan eri Pohjoismaiden työmarkkinoissa ja hyvinvointipalveluissa on yhtäläisyyksiä, mutta maat myös eroavat toisistaan siinä miten ne ovat reagoineet koronapandemiaan.

It has been one year since the Corona pandemic first hit the Nordic countries and the consequences are far from gender neutral. How are the Nordic countries handling the effects of COVID-19 on gender equality? NIKK’s new publication summarises knowledge, initiatives and measures regarding gender e...

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut lausuntopalautteet koskien hallituksen esitysluonnosta perhevapaauudistukseksi....
27/04/2021
Perhevapaauudistuksessa huomioidaan saatua lausuntopalautetta  - Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut lausuntopalautteet koskien hallituksen esitysluonnosta perhevapaauudistukseksi. Vanhempainvapaiden ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen työelämässä nousevat esiin palautteessa. Hallitus tekee lausuntopalautteen perusteella esitykseensä useita parannuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö sai perhevapaauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen runsaasti palautetta (74 kpl). Valtaosa lausujista suhtautuu uudistukseen ja hallituksen esitysluonnokseen myönteisesti. Lähes kaikissa lausunnoissa hallituksen esityksen tavoitteita pidetään kannate...

Haemme korkeakouluharjoittelijaa!Harjoittelussamme pääset: ✨osallistumaan Tasa-arvopäivien 2021 järjestelyihin ✨tekemään...
23/04/2021

Haemme korkeakouluharjoittelijaa!

Harjoittelussamme pääset:

✨osallistumaan Tasa-arvopäivien 2021 järjestelyihin
✨tekemään muita ajankohtaisia viestintä- ja kehittämistehtäviä
✨olemaan osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksikön yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimiä

Harjoittelun ajankohta on 1.8.-31.10.2021.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja hae harjoittelupaikkaa 17.5. mennessä valtiolle.fi -palvelussa osoitteessa https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-231-2021.

Haemme korkeakouluharjoittelijaa!

Harjoittelussamme pääset:

✨osallistumaan Tasa-arvopäivien 2021 järjestelyihin
✨tekemään muita ajankohtaisia viestintä- ja kehittämistehtäviä
✨olemaan osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksikön yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimiä

Harjoittelun ajankohta on 1.8.-31.10.2021.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja hae harjoittelupaikkaa 17.5. mennessä valtiolle.fi -palvelussa osoitteessa https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-231-2021.

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 2/2021 on julkaistu! Aiheita muun muassa:🗞️ Sukupuolella väliä? -hanke päättyi📃 selvitys...
21/04/2021

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 2/2021 on julkaistu! Aiheita muun muassa:

🗞️ Sukupuolella väliä? -hanke päättyi
📃 selvitys kuntien tasa-arvotilanteesta
🏥 sukupuolten tasa-arvo sote-palveluissa
📣 Tasa-arvopäivät 6.–7.10.2021

Tutustu ja tilaa: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tasa-arvoasioiden-verkostokirje

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 2/2021 on julkaistu! Aiheita muun muassa:

🗞️ Sukupuolella väliä? -hanke päättyi
📃 selvitys kuntien tasa-arvotilanteesta
🏥 sukupuolten tasa-arvo sote-palveluissa
📣 Tasa-arvopäivät 6.–7.10.2021

Tutustu ja tilaa: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tasa-arvoasioiden-verkostokirje

Tasa-arvopäivät järjestetään tänä vuonna 6.-7.10.2021 verkossa. Päivien teemana on kriisit, murrokset ja selviäminen.Tas...
20/04/2021

Tasa-arvopäivät järjestetään tänä vuonna 6.-7.10.2021 verkossa. Päivien teemana on kriisit, murrokset ja selviäminen.

Tasa-arvopäivien ohjelma julkaistaan kesän aikana, ja ilmoittautuminen päiville avataan elokuussa.

Lisätiedot 👉 www.thl.fi/tasaarvopaivat
#tasaarvopäivät

Tasa-arvopäivät järjestetään tänä vuonna 6.-7.10.2021 verkossa. Päivien teemana on kriisit, murrokset ja selviäminen.

Tasa-arvopäivien ohjelma julkaistaan kesän aikana, ja ilmoittautuminen päiville avataan elokuussa.

Lisätiedot 👉 www.thl.fi/tasaarvopaivat
#tasaarvopäivät

Tänään julkaistu THL-blogi käsittelee päätöksenteon ja toimenpiteiden ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi...
15/04/2021
Mitä tekemistä on vaikutusten ennakkoarvioinnilla ja vaikuttavuudella? | THL-blogi

Tänään julkaistu THL-blogi käsittelee päätöksenteon ja toimenpiteiden ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointia. Esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi on yksi näkökulma ihmisvaikutusten arviointiin.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi antaa mahdollisuuden
🟪vaikuttaa päätöksentekoon
🟪pohtia erilaisten vaihtoehtojen potentiaalisia kehityskulkuja
🟪tavoitella yhdenvertaisuutta lisääviä ja eriarvoisuutta vähentäviä vaikutuksia

Päätöksenteon ja toimenpiteiden vaikuttavuutta on tärkeää tarkastella yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Usein esimerkiksi ikään, sukupuoleen, sosioekonomiseen asemaan, terveydentilaan tai alkuperään liittyvät vaikutukset kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat samanaikaisesti ihmisen elämässä.

Vaikutusten ennakkoarviointi on menetelmä, josta on monia erilaisia sovelluksia. Sen tarkoituksena on auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä, valitsemaan keinoja ja tekemään päätöksiä niiden…

Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä - Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017-2021 -selvitys on julkaistu! Selvitykse...
14/04/2021
Nuorten koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudessa aluekohtaisia eroja – Uusi selvitys valottaa sukupuolten tasa-arvon tilaa Suomen kunnissa - Tane

Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä - Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017-2021 -selvitys on julkaistu!

Selvityksestä löydät katsauksen muun muassa:

👉 naisten ja miesten edustukseen kuntien päätöksenteossa
👉 nuorten koulutusvalintoihin ja segregaatioon
👉 omaishoitoon sukupuolinäkökulmasta

Tasa-arvotiedon keskus (THL) on ollut tekemässä selvitystä yhteistyössä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) ja Naisjärjestöt Yhteistyössä - NYTKIS ry:n kanssa.

Erot tyttöjen ja poikien koulutusvalinnoissa näkyvät jo peruskoulussa. Koulutuksen kautta tytöt ja pojat päätyvät eri aloille töihin. Tämä ylläpitää Suomen työmarkkinoiden voimakasta eriytyneisyyttä eli segregaatiota sukupuolen mukaan.

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustaa pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston. Tavoitteena on saada kansalaisjärj...
09/04/2021
Tule mukaan tekemään Pohjolasta vihreää, kilpailukykyistä ja sosiaalisesti kestävää

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustaa pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston. Tavoitteena on saada kansalaisjärjestöt mukaan pohjoismaisen yhteistyön 2030-vision toteuttamiseen.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kestävää kehitystä edistävät pohjoismaiset kansalaisjärjestöt.

Hakuaika verkoston jäseneksi on käynnissä ja päättyy 5. toukokuuta 2021.

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustaa nyt pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä yli maa- ja toimialarajojen. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kestävää kehitystä edistävät pohjoismaiset kansalaisjärjestöt.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuk...
06/04/2021
Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta - Ulkoministeriö

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta.

Komitea haluaa Suomen raportoivan seuraaviin ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien suositusten noudattamisesta:

🟠 vihapuhe ja viharikokset
🟠 naisiin kohdistuva väkivalta
🟠 saamelaisten oikeudet

Komitea on ottanut nämä suositukset Suomen osalta täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan. Aikaa raportoimiseen on maaliskuuhun 2022 asti.

YK:n ihmisoikeuskomitea valvoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen noudattamista eri maissa. Muun muassa yhdenvertaisuuslain uudistus ja tasa-arvolain muutokset ovat komitean mukaan positiivisia Suomessa tapahtuneita kehityskulkuja.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä...

Kuinka sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää moninaistuvassa työelämässä? THL:n Moninaisesti parem...
25/03/2021
Kielitietoinen asiantuntijatyö ja sukupuolitietoinen viestintä keinoina edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä

Kuinka sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää moninaistuvassa työelämässä?

THL:n Moninaisesti parempi -hankkeen (www.thl.fi/moninaisesti) toimijat esittelevät artikkelissaan kaksi uutta keinoa:

✍️ kielitietoinen asiantuntijatyö
✍️ sukupuolitietoisen viestintä

Lue artikkeli: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2021/kielitietoinen-asiantuntijatyo-ja-sukupuolitietoinen-viestinta-keinoina-edistaa-tasa-arvoa-ja-yhdenvertaisuutta-tyoelamassa

Työelämän monimuotoisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan erilaisia ja toisiinsa linkittyviä keinoja. Useat tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet, että syrjintää ilmenee eri tilanteissa työelämässä. Tässä artikkelissa keskitymme sukupuoleen ja...

Tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä on hyvä päivittää omat tasa-arvotiedot ja -taidot. Tutustu kaikille avoimeen ...
19/03/2021
Suomiko tasa-arvon mallimaa? Tehtävää riittää vielä! - eOppiva

Tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä on hyvä päivittää omat tasa-arvotiedot ja -taidot. Tutustu kaikille avoimeen @eoppivaFi-koulutukseen ja suorita se jo tänään!

Tänään 19.3. vietämme Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Suomea pidetään usein tasa-arvon mallimaana. Tehtävää kuitenkin riittää vielä. Sukupuoleen, ikään, alkuperään ja muihin yksilöllisiin tekijöihin liittyvä eriarvoisuus on juurtunut syvälle yhteiskuntaan ja sen purkaminen...

Tänään 19.3. vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.Millainen on sukupuolten tasa-arvon tilanne tilastojen ja tutk...
19/03/2021
Tasa-arvon tila - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Tänään 19.3. vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

Millainen on sukupuolten tasa-arvon tilanne tilastojen ja tutkimustiedon valossa? Sivuiltamme löydät tietoa kuudelta eri teema-alueelta:

🔸 Väkivalta ja häirintä
🔸 Työ ja toimeentulo
🔸 Perheet ja vanhemmuus
🔸 Koulutus ja kasvatus
🔸 Hyvinvointi ja terveys
🔸 Valta ja päätöksenteko

Tutustu sivuillamme 👇 #tasaarvo
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen tueksi tarvitaan seurantatietoa tasa-arvon tilanteesta eri yhteiskunnan osa-alueilla.

Syrjinnän tutkiminen on osa rasisminvastaista työtä | THL-blogi
15/03/2021
Syrjinnän tutkiminen on osa rasisminvastaista työtä | THL-blogi

Syrjinnän tutkiminen on osa rasisminvastaista työtä | THL-blogi

Tänä vuonna vietetään tutkitun tiedon teemavuotta ja kuluvalla viikolla jokavuotista rasisminvastaista viikkoa. Mikä olisi siis sopivampi hetki tarkastella tutkimuksen, tutkijoiden ja…

Tänään 8.3. on kansainvälinen naistenpäivä.Liimalattiat ja lasikatot kuvaavat esteitä naisten, ja etenkin ulkomaalaistau...
08/03/2021
Lasikatot ja liimalattiat naisten urapolkujen esteenä – ratkaisuna monimuotoinen rekrytointi | THL-blogi

Tänään 8.3. on kansainvälinen naistenpäivä.

Liimalattiat ja lasikatot kuvaavat esteitä naisten, ja etenkin ulkomaalaistaustaisten naisten urapoluissa. Lue Moninaisesti parempi -hankkeen THL-blogista, kuinka niitä voidaan purkaa yhdenvertaisilla ja syrjimättömillä rekrytointikäytännöillä.

#tasaarvo #naistenpäivä #työelämä #yhdenvertaisuus

Tänään 8.3. vietämme kansainvälistä naisten päivää, jonka teemaksi UN Women on julistanut naiset johtavassa asemassa. Edistysaskeleiden juhlimisen lisäksi naistenpäivän tarkoituksena on nostaa esiin…

Viranomaisten tietoon tulleet pari- ja lähisuhdeväkivaltarikokset vuonna 2019:◼️ määrä kasvoi 7 % edellisvuodesta ◼️ yle...
05/03/2021
Viranomaisten tietoon tullut lähisuhdeväkivalta kasvoi vuonna 2019 - Uutinen - THL

Viranomaisten tietoon tulleet pari- ja lähisuhdeväkivaltarikokset vuonna 2019:

◼️ määrä kasvoi 7 % edellisvuodesta
◼️ yleisin lähisuhdeväkivallan uhri 25–34-vuotias nainen
◼️ lähisuhdeväkivaltaa kokeneista yli kolme neljäsosaa naisia
◼️ alaikäisissä yli puolet väkivaltaa kokeneista poikia
◼️ turvakotien aikuisista asiakkaista naisia 91 % ja miehiä 9 %
◼️ turvakotien asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 6 %

Viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten määrä kasvoi vuonna 2019 seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia raportoitiin yhteensä 10 600. Yleisin lähisuhdeväkivallan uhri oli 25–34-vuotias nainen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuk...

Osoite

Mannerheimintie 166
Helsinki
00271

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Tasa-arvotiedon keskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Tasa-arvotiedon keskus :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki