Clicky

Tasa-arvotiedon keskus

Tasa-arvotiedon keskus Centret för jämställdhetsinformation i Finland
Centre for Gender Equality Information in Finland Tasa-arvotiedon keskus (THL) kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta.

Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja järjestöjä, opiskelijoita ja tutkijoita, mediaa – ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Keskus tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä. Tasa-arvotiedon keskuksen Facebook-sivuilla noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalisen median toimintapolitiikkaa. www.thl.fi/some

Avaa kuten tavallisesti

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!Päivän #BreakTheBias-teeman kunniaksi Moninaisesti parempi -hankkeen asiantuntijat ru...
08/03/2022
­Faktantarkistus ennakkoluuloille – Viisi myyttiä ”maahanmuuttajanaisesta”

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Päivän #BreakTheBias-teeman kunniaksi Moninaisesti parempi -hankkeen asiantuntijat ruotivat blogissaan viittä maahanmuuttajataustaisiin naisiin liittyvää myyttiä:

"Maahanmuuttajanainen"
1️⃣ on kouluttamaton kotiäiti
2️⃣ ei halua tehdä kokopäivätyötä
3️⃣ haluaa tehdä hoivatyötä
4️⃣ kotoutuu huonosti
5️⃣ on työelämässä syrjitty uhri

#tasaarvo #työelämä #SegregaationPurku

Juhliaksemme kansainvälistä naistenpäivää, joka keskittyy tänä vuonna ennakkoluulojen murtamiseen, Moninaisesti parempi -hanke toteutti faktantarkastuksen viidelle myytille…

Uusi yhdenvertaisuuden edistäminen -sivukokonaisuus palvelee yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäjiäVerkko...
07/03/2022

Uusi yhdenvertaisuuden edistäminen -sivukokonaisuus palvelee yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäjiä

Verkkosivut on suunnattu erityisesti kuntien ja alueiden toimijoille ja asiantuntijoille, jotka kaipaavat tukea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Uusilta sivuilta löytyy vinkkejä esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen sekä verkkokoulutuksia, joilla voi vahvistaa kunnan tai alueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamista.

🆕 thl.fi/yhdenvertaisuus

#tasaarvo #yhdenvertaisuus

Tytöt kokevat seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa poikia useammin. Huomionarvoista on kuitenkin se, että poiki...
28/02/2022
Seksuaalinen häirintä ja väkivalta uhkaavat nuorten osallisuutta: sosiaaliset suhteet ja usko vaikuttamismahdollisuuksiin voivat kutistua - Tiedote - THL

Tytöt kokevat seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa poikia useammin. Huomionarvoista on kuitenkin se, että poikien joukossa seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta näkyivät tyttöjä selvästi vahvemmin osallisuuden kokemuksessa.

#tasaarvo #häirintä #väkivalta #osallisuus

Seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa kokeneilla nuorilla on selvästi muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus. Tulosnbspkäy ilmi Kouluterveyskyselystä 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ”Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta” -h...
23/02/2022
Tutkimushanke tarkastelee työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia - Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ”Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta” -hankkeessa tutkitaan työehtosopimuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta.

Tutkimuksessa selvitetään erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia sopimuksilla on palkkatasa-arvon toteutumiseen.

#tasaarvo #samapalkkaisuus #työelämä

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ”Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta” -hankkeessa tutkitaan työehtosopimuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia sopimuksilla on palkkatasa-arvo...

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta on lausuntokierroksella 3...
18/02/2022
Luonnos laiksi sukupuolen vahvistamisesta lausunnolla - Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta on lausuntokierroksella 3.4.2022 asti.

Uudistuksessa sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista.

Esityksen mukaan:
🏳️‍⚧️ sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään edellyttää henkilöltä kirjallista hakemusta ja omaa selvitystä siitä, että pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen
🏳️‍⚧️ juridisen sukupuolen korjaaminen on mahdollista täysi-ikäisille Suomen kansalaisille ja Suomessa asuville
🏳️‍⚧️ hakemus tulee vahvistaa aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua sen jättämisestä
🏳️‍⚧ muuta lainsäädäntöä sovelletaan pääosin vahvistetun sukupuolen mukaisesti (esim. asevelvollisuus ja vanhemmuutta kuvaava nimike).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.1.2023. Vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin 1.10.2023.

#tasaarvo #translaki

Translainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotus uudeksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta on valmistunut. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. 

Vuoden ensimmäinen Tasa-arvoasioiden verkostokirje on ilmestynyt! Aiheina muun muassa:☔ väkivaltatyölle lisää tukea 🏥 hy...
17/02/2022

Vuoden ensimmäinen Tasa-arvoasioiden verkostokirje on ilmestynyt! Aiheina muun muassa:
☔ väkivaltatyölle lisää tukea
🏥 hyvinvointialueiden päätöksentekoon naisenemmistö
👨‍👧‍👧 monet transihmisten vanhemmuuteen liittyvät haasteet ratkaistavissa
➕ 9.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien matikkataidot tasoissa

#tasaarvo
Tutustu ja tilaa ➡️ thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje

"YK tunnustaa oikeuden vanhemmuuteen perusihmisoikeutena."Suomen nykyisessä translaissa sukupuolen juridinen korjaaminen...
14/02/2022
Alkuperäistutkimus sukupuoli-identiteetistä ja vanhemmuudesta julki aikakauskirja Duodecimissa - Uutinen - THL

"YK tunnustaa oikeuden vanhemmuuteen perusihmisoikeutena."

Suomen nykyisessä translaissa sukupuolen juridinen korjaaminen edellyttää todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä.

Tuore tutkimus tuo esille tärkeää tietoa sukupuolivähemmistöjen halusta ja valmiuksista vanhemmuuteen, mistä ennestään Suomessa tiedetään vähän. Kyselyyn vastanneet toivoivat, että tietoa transvanhemmuudesta ja hoitojen vaikutuksista hedelmällisyyteen jaettaisiin laajemmin terveydenhuollossa sekä päättäjille.

#tasaarvo #vanhemmuus #translaki

Hormonaaliset tai kirurgiset sukupuolenkorjaushoidot heikentävät hedelmällisyyttä joko tilapäisesti tai pysyvästi. Sukupuoli-identiteetin tutkimuksissa olevat henkilöt miettivät kuitenkin perheen perustamista kuten muukin väestö.

"Meillä on kouluissa tytöille monenlaisia matikkakerhoja ja tekniikkakerhoja, mutta en ole huomannut, että poikia kannus...
09/02/2022
Fyysikko Erik, 48, vaihtoi kätilöksi – ammattien sukupuoliroolit istuvat yhä tiukassa: "Joskus kaverit kiusaavat, että Erik, sisar hento valkoinen"

"Meillä on kouluissa tytöille monenlaisia matikkakerhoja ja tekniikkakerhoja, mutta en ole huomannut, että poikia kannustettaisiin vastaavaan tapaan naisten aloille. Siinä olisi kehittämisen paikka”, Indola toteaa.

Ammatit ovat edelleen Suomessa eriytyneet pitkälti sukupuolen mukaan. Naiset hallitsevat sosiaali-, terveys- ja koulutusalaa, miehet jyräävät rakennuksilla ja teollisuudessa. Fyysikko Erik Indola päätti uhmata perinteistä sukupuolijakoa ja kouluttautui kätilöksi.

Vielä ehdit vastaamaan kyselyyn työpaikkasi hyvistä keinoista ja käytännöistä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja se...
01/02/2022

Vielä ehdit vastaamaan kyselyyn työpaikkasi hyvistä keinoista ja käytännöistä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja segregaation purkamiseksi!

Viimeinen päivä vastata kyselyyn on jo tämän viikon perjantaina 4.2.2022. Vastaamalla osallistut työelämän kehittämiseen, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja työelämän sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen.

Kysely on osa THL:n ja STM:n yhteistä Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hanketta. Kyselyä saa mielellään jakaa eteenpäin!

Kyselyyn: https://link.webropol.com/s/tasa-arvokysely2022

"Väkivalta mielletään yhä usein fyysiseksi teoksi. Uusi verkkosivusto tuo esiin, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse ja kui...
31/01/2022
THL:n uusi väkivalta-aiheinen verkkosivusto tuo yhteen tutkimustiedon, työkalut ja palvelut - Uutinen - THL

"Väkivalta mielletään yhä usein fyysiseksi teoksi. Uusi verkkosivusto tuo esiin, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse ja kuinka moneen yhteiskunnan osa-alueeseen väkivalta vaikuttaa”

➡️ thl.fi/vakivalta

#tasaarvo #väkivalta

THL on julkaissut verkkosivuillaan väkivaltaa koskevat aihesivut. Sivuilla on aiheeseen liittyvää tutkimustietoa, työkaluja sekä palveluita. Väkivalta-sivut auttavat hahmottamaan väkivaltaa ilmiönä laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Verkkosivut julkaistaan ruotsiksi ja englanniksi tämän v...

Ilmianna työpaikkasi hyvät keinot ja käytännöt sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja segregaation purkamiseksi vastaam...
19/01/2022

Ilmianna työpaikkasi hyvät keinot ja käytännöt sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja segregaation purkamiseksi vastaamalla lyhyeen kyselyyn viimeistään perjantaina 4.2.2022!

Vastaamalla osallistut työelämän kehittämiseen, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja työelämän sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen.

Kysely on osa THL:n ja STM:n yhteistä Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hanketta. Kyselyä saa mielellään jakaa eteenpäin!

Kyselyyn: https://link.webropol.com/s/tasa-arvokysely2022

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hankkeen alustavia tuloksia esitellään torstaina 3.2.2022 jä...
14/01/2022

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hankkeen alustavia tuloksia esitellään torstaina 3.2.2022 järjestettävässä webinaarissa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti tutkija- ja asiantuntijayleisölle. Ilmoittaudu mukaan 31.1. mennessä ⬇️
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8407549

Ohjelma
13.00–13.10 Alkusanat
Merita Mesiäislehto (THL)

13.10–13.35 Sukupuolten väliset terveys- ja hyvinvointierot koronakriisin aikana
Suvi Parikka (THL)

13.35–14.00 Koronaepidemian vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden koulunkäyntiin, hyvinvointiin ja terveyteen eri sukupuolilla
Sakari Karvonen (THL)

14.00–14.15 Keskustelu

14.15–14.30 Tauko

14.30–15.05 Työllisyys ja työolot koronakriisin aikana
Hanna Sutela (Tilastokeskus)

15.05–15.30 Tasa-arvonäkökulmia kriisiin vastaavaan päätöksentekoon ja talouspolitiikkaan
Anna Elomäki (Tampereen yliopisto)

15.30–15.45 Keskustelu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Tampere University Tilastokeskus - Tilastotohtori Kela - Fpa
#koronakriisinsukupuoli #tasaarvo

Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022 - Sosiaali- ja terveysministeriö
13/01/2022
Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022 - Sosiaali- ja terveysministeriö

Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022 - Sosiaali- ja terveysministeriö

Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioi nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4...

"Organisaation henkilöstön on tärkeää heijastaa yhteiskunnan ja organisaation asiakkaiden moninaisuutta." Työ- ja elinke...
12/01/2022
Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle - eOppiva

"Organisaation henkilöstön on tärkeää heijastaa yhteiskunnan ja organisaation asiakkaiden moninaisuutta."

Työ- ja elinkeinoministeriö - Virallinen ja eoppiva.fin kaikille avoin verkkokoulutus tarjoaa välineitä työpaikan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden vahvistamiseen.

#tasaarvo #monimuotoisuus #työelämä

Valtion digitaalinen oppimisympäristö

Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan 1 379 aluevaltuutettua 21 hyvinvointialueelle. Ehdokkaita vaaleissa on 10 584. Kunt...
10/01/2022
Aluevaalien ehdokkaista joka kolmas on kunnanvaltuutettu | Kuntaliitto.fi

Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan 1 379 aluevaltuutettua 21 hyvinvointialueelle. Ehdokkaita vaaleissa on 10 584.

Kuntaliitto - Kommunförbundetin julkaiseman raportin mukaan:
🗳️ Kaikista ehdokkaista 47 prosenttia (4 806) on naisia. Kuntavaaleissa 2021 naisten osuus oli noin 40 prosenttia.
🗳️ Ehdokkaiden sukupuolijakauma vaihtelee hyvinvointialueiden välillä. Eniten naisehdokkaita on Kanta-Hämeessä (50 %) ja vähiten Kainuussa (35 %).
🗳️ Ehdokkaista hieman alle kolmannes (3 346) toimii kunnanvaltuutettuna. Kunnanvaltuutettuehdokkaiden joukossa naisten osuus on Kainuuta lukuun ottamatta pienempi kuin kaikissa ehdokkaissa.
🗳️ Puolueista eniten naisehdokkaita on vihreillä (59 %) ja vähiten perussuomalaisilla (27 %). Kristillisdemokraattien ja RKP:n ehdokkaista puolet on naisia ja puolet miehiä.

Ennakkoäänestysaika kotimaassa on 12.-18.1. ja ulkomailla 12.-15.1. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. #tasaarvo #aluevaalit

Jokaisesta kunnasta ei ole ehdolla kunnanvaltuutettuina toimivia. Kuntien välillä onkin merkittäviä eroja.

05/01/2022

Avoimia työpaikkoja valtionhallinnossa:

📌 kaksi ylitarkastajaa tasa-arvovaltuutetun toimistoon, haku päättyy 18.1.
📌 tietohallintosihteeri tasa-arvovaltuutetun toimistoon, haku päättyy 25.1.
📌 korkeakouluharjoittelija STM:n tasa-arvoyksikköön, haku päättyy 12.2.
📌 korkeakouluharjoittelija tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan, haku päättyy 21.2.

Lisätiedot ja hakuohjeet: www.valtiolle.fi
#tasaarvo

Minister Thomas Blomqvist: "Främjandet av LGBTI-personers rättigheter har varit en del av Nordiska ministerrådets samarb...
04/01/2022
Det nordiska samarbetet för att trygga LGBTI-personers rättigheter är viktigt också globalt sett - Social- och hälsovårdsministeriet

Minister Thomas Blomqvist: "Främjandet av LGBTI-personers rättigheter har varit en del av Nordiska ministerrådets samarbete inom jämställdhetssektorn sedan 2020. Jag ser det som viktigt att detta delområde tagits med i vårt officiella jämställdhetssamarbete."

De strategiska prioriteringarna i Nordiska ministerrådets LGBTI-verksamhet åren 2021–2022 är:
1️⃣ att LGBTI-personer ska ha möjlighet att leva fritt och öppet
2️⃣ stödja en god livskvalitet och goda levnadsförhållanden för HBTI-personer, samt
3️⃣ att stödja det civila samhällets arbete och utnyttja civilsamhällesorganisationernas kompetens i LGBTI-frågor.

#tasaarvo #LHBTI #LGBTINorden

Social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet ordnade tisdagen den 30 november 2021 ett gemensamt seminarium om LGBTI-personers välfärd och trygghet. Seminariet var en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Osoite

Mannerheimintie 166
Helsinki
00271

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00
Lauantai 08:00 - 15:00
Sunnuntai 08:00 - 15:00

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Tasa-arvotiedon keskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Tasa-arvotiedon keskus :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut