Tasa-arvotiedon keskus

Tasa-arvotiedon keskus Centret för jämställdhetsinformation i Finland
Centre for Gender Equality Information in Finland Tasa-arvotiedon keskus (THL) kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta.

Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja järjestöjä, opiskelijoita ja tutkijoita, mediaa – ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Keskus tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä. Tasa-arvotiedon keskuksen Facebook-sivuilla noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalisen median toimintapolitiikkaa. www.thl.fi/some

🔥 Vielä viikko aikaa ilmoittautua mukaan Tasa-arvopäiville! 🔥 Viimeinen ilmoittautumispäivä tapahtumaan on perjantai 1.1...
24/09/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

🔥 Vielä viikko aikaa ilmoittautua mukaan Tasa-arvopäiville! 🔥 Viimeinen ilmoittautumispäivä tapahtumaan on perjantai 1.10., joten hopi hopi täyttelemään lomaketta, jos et ole sitä vielä tehnyt. ⬇️

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

🍼 Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perhevapaauudistuksestaPerhevapaauudistuksen tavoitteena on lisätä lasten j...
16/09/2021
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perhevapaauudistuksesta - Sosiaali- ja terveysministeriö

🍼 Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perhevapaauudistuksesta

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä ja perheiden arjessa.

Tavoitteeseen pyritään nykyistä joustavammilla ja pitemmillä perhevapailla sekä molempien vanhempien yhtä suurilla päivärahapäiväkiintiöillä, joista osa on luovutettavissa.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja työministeri Tuula Haatainen pitävät asiasta tiedotustilaisuuden perjantaina 17.9. klo 9:30.

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä ja perheiden arjessa. Tavoitteeseen pyritään nykyistä joustavammilla ja pitemmillä perhevapailla sekä molempien vanhempien yhtä suurilla päivärahapäiväkiinti...

Tasa-arvopäiville on ilmoittautunut jo yli 200 osallistujaa! Oletko jo ilmoittautunut mukaan?Tasa-arvopäivien toisena pä...
15/09/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Tasa-arvopäiville on ilmoittautunut jo yli 200 osallistujaa! Oletko jo ilmoittautunut mukaan?

Tasa-arvopäivien toisena päivänä puheenaiheena on hallituksen tasa-arvotavoitteiden eteneminen. Keskustelemassa aiheesta ovat mm.
✨ Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
✨ Eila Mäkipää, valtiosihteeri
✨ Saila Ruuth, valtiosihteeri
✨ Johanna Sumuvuori, valtiosihteeri
✨ Anna-Mari Vimpari, valtiosihteeri
✨ Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön johtaja

Ilmoittautuminen Tasa-arvopäiville on auki 1.10. asti. Päivien ohjelman, ilmoittautumislomakkeen ja tarkemmat tiedot osallistumisesta löydät ⬇️

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 4/2021 on julkaistu! Aiheita muun muassa:✉️ Pohjoismaisen LGBTI-rahaston haku✉️ Tasa-arv...
14/09/2021

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 4/2021 on julkaistu! Aiheita muun muassa:

✉️ Pohjoismaisen LGBTI-rahaston haku
✉️ Tasa-arvotyö varhaiskasvatuksessa
✉️ Sukupuolistuneen verkkohäirinnän seuraukset
✉️ Nuorten LGBTI-henkilöiden hyvinvointi

Tutustu ja tilaa: thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje

Missä Tasa-arvoasioiden verkostokirje on onnistunut? Miten kirjettä voisi vielä kehittää?
👉 Anna meille palautetta vastaamalla kyselyyn 1.10.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/FF0A2D04C019ACD8

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 4/2021 on julkaistu! Aiheita muun muassa:

✉️ Pohjoismaisen LGBTI-rahaston haku
✉️ Tasa-arvotyö varhaiskasvatuksessa
✉️ Sukupuolistuneen verkkohäirinnän seuraukset
✉️ Nuorten LGBTI-henkilöiden hyvinvointi

Tutustu ja tilaa: thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje

Missä Tasa-arvoasioiden verkostokirje on onnistunut? Miten kirjettä voisi vielä kehittää?
👉 Anna meille palautetta vastaamalla kyselyyn 1.10.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/FF0A2D04C019ACD8

🌈 Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti tällä viikolla kolmivuotisesta pohjoismaisesta tutkimuspanostukses...
10/09/2021
Saako palvelutaloissa ja hoivakodeissa rakastaa vapaasti?

🌈 Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti tällä viikolla kolmivuotisesta pohjoismaisesta tutkimuspanostuksesta, joka keskittyy ikääntyneiden LGBTI-ihmisten elinoloihin sekä hoito- ja hoivahenkilöstön osaamistarpeisiin

LGBTI-asiat ovat olleet Pohjoismaiden poliittinen yhteistyöalue vuodesta 2020 lähtien, jolloin Pohjoismaiden ministerineuvosto laati maailman ensimmäisen alueellisen LGBTI-strategian.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo: "Panostus ikääntyneiden LGBTI-ihmisten hyvinvointiin on tärkeää jatkoa vuosina 2020–2021 tehdylle työlle, jossa on edistetty LGBTI-nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia."

Voivatko pohjoismaiset LGBTI-ihmiset vanheta arvokkaasti, vai pakotetaanko heidät takaisin kaappiin ikääntyneiden asumispalveluissa ja hoidon piirissä? Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti tänään kolmivuotisesta pohjoismaisesta tutkimuspanostuksesta, joka keskittyy ikääntyn...

✏️ THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistäTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ammattinimikkeiden läpikäynt...
08/09/2021
Sukupuolella väliä kielessä? – THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä

✏️ THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ammattinimikkeiden läpikäynti ja muuttaminen sukupuolineutraaleiksi on osa sukupuolitietoisen viestinnän edistämistä. Laitos edistää tavoitteellisesti sukupuolitietoisen viestinnän käyttöä kielessä ja kuvituksessa sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään. Näitä tukevat tavoitteet ja käytännönläheiset toimenpiteet sisältyvät THL:n sekä henkilöstöpolitiikkaa että toimintaa kehittäviin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Tavoitteet tukevat myös laitoksen strategisia arvoja.

Sukupuolitietoisen viestinnän tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja torjua syrjintää esimerkiksi purkamalla sukupuoliin liitettyjä haitallisia normeja ja oletuksia. Sukupuolitietoinen viestintä tunnistaa sukupuolen merkityksen ja nostaa sen tietoisesti tarkastelun kohteeksi sekä viestinnän sisällöissä että sen käytännöissä.

Lue lisää aiheesta THL-blogista alla!

Ajattelemme usein, että suomeksi on helppo olla tasa-arvoinen. Suomessa on sukupuolineutraali persoonapronomini hän. Sanoilla ei ole kieliopillisia sukuja. Tiedemiehet…

Millainen muutos tai murros tasa-arvohankkeilla voidaan saavuttaa? Tasa-arvopäivillä esittäytyvät seuraavat tutkimus- ja...
06/09/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Millainen muutos tai murros tasa-arvohankkeilla voidaan saavuttaa? Tasa-arvopäivillä esittäytyvät seuraavat tutkimus- ja kehittämishankkeet:

💎 Väkivaltaa kokeneet miehet: Normaalia väkivaltaa – miehet katuväkivallan kokijoina -raportti (Miessakit ry)

💎 SARAH-hanke: Työkaluja sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneiden tukemistyöhön (Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI)

💎 Naisten Linjan [email protected] tarjoaa tukea teknologiavälitteisen väkivallan kokemuksiin (Naisten Linja Suomessa ry)

💎 Puhutaan suostumuksesta! Ihmisoikeuskasvatusmateriaali seksuaalioikeuksien toteutumisen ja suostumuskulttuurin vahvistamiseksi (Amnesty International Suomen osasto)

💎 Turvataidoilla turvaa lapsille ja nuorille (Turvallinen Oulu-hanke)

💎 Sukupuolten tasa-arvo -näkökulmaa osallisuushankkeisiin (Sokra-hanke, THL)

💎 Wisdom Circle – Maahan muuttaneiden naisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava hanke (Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö)

💎 Tietotyö ei työllistä maaseudun naisia (Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI)

💎 And Beyond – Miesten luovat polut työelämään (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

💎 Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan (Ekvalita Ab)

💎 Minä olen Lumo -roolipeli ammatillisten oppilaitosten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Lasten ja nuorten säätiö)

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

🎉 Ilmoittautuminen valtakunnallisille Tasa-arvopäiville 2021 ja päivien sivutapahtumille on alkanut! 🎉Tasa-arvotiedon ke...
31/08/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

🎉 Ilmoittautuminen valtakunnallisille Tasa-arvopäiville 2021 ja päivien sivutapahtumille on alkanut! 🎉

Tasa-arvotiedon keskus (THL) järjestää valtakunnalliset Tasa-arvopäivät 6.–7.10. etänä verkossa. Seitsemättä kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on tänä vuonna kriisit, murrokset ja selviäminen. Yhtenä tärkeänä keskusteltavana aiheena on koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon.

Tapahtuman tarkemman ohjelman, ilmoittautumislomakkeen ja ajankohtaiset tiedot löydät osoitteesta thl.fi/tasaarvopaivat.

Tasa-arvopäivät on suunnattu kaikille tasa-arvoasioiden parissa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu torstai-iltapäivän työhyvinvointia koskevaa osiota lukuun ottamatta.

Tervetuloa Tasa-arvopäiville!

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Ilmoittautuminen Tasa-arvopäiville 2021 alkaa huomenna! Ilmoittaumislomakkeen, päivien ohjelman ja tarkemmat tiedot tapa...
30/08/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Ilmoittautuminen Tasa-arvopäiville 2021 alkaa huomenna! Ilmoittaumislomakkeen, päivien ohjelman ja tarkemmat tiedot tapahtumasta löydät thl.fi/tasaarvopaivat.

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä pääsemme kuulemaan, millaisia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut sukupuolten tasa-arvoon. Erikoistutkija Merita Jokela esittelee THL:n johtaman Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -tutkimushankkeen tuloksia. Koronakriisin vaikutuksia HLBTI-ihmisiin ja vammaisiin naisiin ovat kommentoimassa kasvatussosiologian dosentti ja vanhempi tutkija Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta ja CoWeAll-hankkeesta sekä Rusetti ry:n puheenjohtaja Marja Pihnala.

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Tule mukaan valtakunnallisille Tasa-arvopäiville!Tasa-arvotiedon keskus (THL) järjestää valtakunnalliset Tasa-arvopäivät...
23/08/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Tule mukaan valtakunnallisille Tasa-arvopäiville!

Tasa-arvotiedon keskus (THL) järjestää valtakunnalliset Tasa-arvopäivät 6.–7.10. etänä verkossa. Seitsemättä kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on tänä vuonna kriisit, murrokset ja selviäminen. Yhtenä tärkeänä keskusteltavana aiheena on koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon.

✨ Ilmoittautuminen Tasa-arvopäiville aukeaa jo ensi viikon tiistaina 31.8. ja päättyy perjantaina 1.10. ✨ Tapahtuman tarkemman ohjelman, ilmoittautumislomakkeen ja ajankohtaiset tiedot löydät osoitteesta thl.fi/tasaarvopaivat.

Tasa-arvopäivät on suunnattu kaikille tasa-arvoasioiden parissa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu torstai-iltapäivän työhyvinvointia koskevaa osiota lukuun ottamatta.

Tervetuloa mukaan, nähdään lokakuussa!

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

🌈 Pohjoismaiden HLBTI-rahaston rahoitushaku aukeaa 1.9.2021🌈 Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) hallinnoi uutta...
20/08/2021
Pohjoismaiden LGBTI-rahasto

🌈 Pohjoismaiden HLBTI-rahaston rahoitushaku aukeaa 1.9.2021

🌈 Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) hallinnoi uutta HLBTI-rahastoa Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä. Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista yhteistyötä HLBTI-alueella pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyöohjelman ja sen painopisteiden puitteissa.

🌈 Rahastosta voi hakea rahoitusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisia oikeuksia, kohtelua ja mahdollisuuksia edistäviin hankkeisiin, joissa on toimijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta.

Pohjoismaiden LGBTI-rahasto NIKK hallinnoi vuodesta 2021 alkaen LGBTI-rahastoa Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä. Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista yhteistyötä LGBTI-alueella pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyöohjelman ja sen painopisteiden puitteissa. Lisää tietoa rahastosta...

🗞 Naisten osuus uutisissa mainituista tai haastatelluista henkilöistä on Suomessa 33 prosenttia 🗞Tieto käy ilmi Global M...
17/08/2021
Kolmasosa uutisissa näkyvistä ja kuuluvista henkilöistä Suomessa on naisia | Helsingin yliopisto

🗞 Naisten osuus uutisissa mainituista tai haastatelluista henkilöistä on Suomessa 33 prosenttia 🗞

Tieto käy ilmi Global Media Monitoring Projectin (GMMP) vuonna 2020 toteutetusta monitoroinnista, joka kartoittaa naisten ja miesten osuuksia sanomalehtien, radion, television, uutisverkkosivujen ja uutismedioiden Twitter-tilien uutistarjonnassa.

Kartoituksessa naisten ja miesten osuus toimittajista oli Suomessa 50 prosenttia. Miehet ovat kuitenkin median asiantuntijarooleissa esiintyvien henkilöiden joukossa selkeä enemmistö (75 %). Miehet myös esiintyvät useammin uutisten keskiössä siinä missä naisia haastatellaan useammin ”kansan äänenä”.

Vaikka naisten osuus on kasvanut ensimmäisestä kartoituksesta 1995, varsinkin vanhempien naisten näkyvyys mediassa on hyvin vähäistä.

Global Media Monitoring Project (GMMP) on maailmanlaajuisesti viiden vuoden välein toteutettava pitkittäistutkimus binäärisestä sukupuolesta mediassa. GMMP pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa mediassa ja median kautta osoittamalla eroja siinä, miten naisia kuvataan ja edustetaan miehiin verrattuna.

Naisten ja miesten osuutta 116 maan uutismedioissa kartoitettiin 29. elokuuta 2020. Suomessa naisten osuus uutisissa on 33 prosenttia.

❗️ Voit ehdottaa Tasa-arvopäiville sivutapahtumaa tai hanke-esittelyä vielä tämän viikon ajan ❗️ Ehdotusten viimeinen jä...
03/08/2021
Tasa-arvopäivät 2021 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

❗️ Voit ehdottaa Tasa-arvopäiville sivutapahtumaa tai hanke-esittelyä vielä tämän viikon ajan ❗️
Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on sunnuntai 8.8.

Tasa-arvopäivien 6.-7.10. ohjelmassa on varattu aikaa
🔸 sukupuolten tasa-arvoa edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelyille: https://link.webropol.com/s/tasaarvohankkeet
🔸 päivien sivutapahtumille: https://link.webropol.com/s/sivutapahtumat
Jätä ehdotuksesi 8.8.2021 mennessä.
thl.fi/tasaarvopaivat #tasaarvopäivät

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

🌻 Tasa-arvotiedon keskuksen sosiaalisen median kanavat ovat kesätauolla heinäkuun loppuun asti. Toivotamme kaikille auri...
06/07/2021

🌻 Tasa-arvotiedon keskuksen sosiaalisen median kanavat ovat kesätauolla heinäkuun loppuun asti. Toivotamme kaikille aurinkoista kesää! 🌻

Tietoa tasa-arvosta löydät sivuiltamme: thl.fi/tasa-arvo

🌻 Tasa-arvotiedon keskuksen sosiaalisen median kanavat ovat kesätauolla heinäkuun loppuun asti. Toivotamme kaikille aurinkoista kesää! 🌻

Tietoa tasa-arvosta löydät sivuiltamme: thl.fi/tasa-arvo

01/07/2021

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2020 julkaistu. Vuosikertomukseen on koottu mm. raskaus- ja perhevapaasyrjintään sekä työhönotto- ja palkkasyrjintään liittyviä tapauskuvauksia ja muille viranomaisille annettuja lausuntoja. Koronakriisistä huolimatta tasa-arvovaltuutetun kirjalliset yhteydenotot lisääntyivät vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Syrjintään liittyvien kirjallisten yhteydenottojen määrä lisääntyi noin 35 %. Tutustu vuosikertomukseen: https://bit.ly/3q4HLLB

Hyvää Helsinki Pride -viikkoa!THL kannustaa kaikkia konkreettisiin toimiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemise...
28/06/2021
Ylpeänä tukemassa Pridea ja toimimassa ennakkoluuloja vastaan

Hyvää Helsinki Pride -viikkoa!

THL kannustaa kaikkia konkreettisiin toimiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemiseksi sekä pyrkii arvojensa mukaisesti olemaan yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä.

THL tukee toiminnassaan ja tutkimuksissaan HLBTQI+-yhteisöjä muun muassa seuraavin tavoin:

🏳️‍🌈 intersektionaalinen tutkimus
🏳️‍🌈 turvallisemman tilan periaatteet
🏳️‍🌈 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Lue lisää THL-blogista!

Vietämme kansainvälistä Pride-kuukautta ja Helsinki Pride -viikkoa Suomessa. Kansainvälinen Pride-kuukausi nostaa näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien (HLBTQI+) yhteisöjen ääniä…

Tilastokeskus on julkaissut tänään kunnallisvaalien 2021 ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysin. Mukana on ehdokkaid...
24/06/2021
Tilastokeskus - Kunnallisvaalit 2021

Tilastokeskus on julkaissut tänään kunnallisvaalien 2021 ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysin. Mukana on ehdokkaiden ja valittujen tarkastelua sukupuolen mukaan.

Kuntavaaliehdokkaiden ja valittujen valtuutettujen sukupuolijakaumissa on vaihtelua puolueittain ja alueittain. Naisten osuus valituista valtuutetuista on suurin Vihreällä liitolla (n. 74 %). Miesten osuus valituista valtuutetuista taas on suurin Perussuomalaisilla, hieman alle 80 prosenttia.

Eniten naisia valittiin kuntien valtuustoihin Uudellamaalla (47,6 %) ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla (29,5 %).

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittiin 8 859 valtuutettua kunnan- ja kaupunginvaltuustoihin. Valituista edustajista 43,9 prosenttia oli uusia valtuutettuja. Valituista valtuutetuista oli naisia 40,2 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Eilen julkaistun ensimmäisen kansallisen perusoikeusbarometrin tulosten mukaan suomalaisilla on myönteinen näkemys ihmis...
23/06/2021
Kansallinen perusoikeusbarometri tuo esiin näkemysten ja kokemusten eroja ja yhteneväisyyksiä - Oikeusministeriö

Eilen julkaistun ensimmäisen kansallisen perusoikeusbarometrin tulosten mukaan suomalaisilla on myönteinen näkemys ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisen takaaminen koetaan tärkeänä rakennettaessa reilumpaa yhteiskuntaa Suomessa.

Perusoikeusbarometri on oikeusministeriön ja Ihmisoikeuskeskuksen tutkimushanke,
jossa selvitettiin koko väestön, vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden sekä joidenkin kielivähemmistöjen näkemyksiä ja kokemuksia perusoikeuksista.

Barometrin tulokset tekevät näkyväksi myös eroavaisuuksia eri väestöryhmien näkemyksissä ja kokemuksissa. Eroja vastaajaryhmien välillä ilmenee erityisesti koetun häirinnän, syrjinnän ja väkivallan suhteen.

Tänään julkaistun ensimmäisen kansallisen perusoikeusbarometrin tulosten mukaan suomalaisilla on myönteinen näkemys ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisen takaaminen koetaan tärkeänä rakennettaessa reilumpaa yhteiskuntaa Suomessa. Toisaalta tulokset tekevät näkyväksi myös eroavaisuuksi...

Osoite

Mannerheimintie 166
Helsinki
00271

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Tasa-arvotiedon keskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Tasa-arvotiedon keskus :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki