Tasa-arvotiedon keskus

Tasa-arvotiedon keskus Centret för jämställdhetsinformation i Finland Centre for Gender Equality Information in Finland Tasa-arvotiedon keskus (THL) kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta.

Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja järjestöjä, opiskelijoita ja tutkijoita, mediaa – ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Keskus tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä. Tasa-arvotiedon keskuksen Facebook-sivuilla noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalisen median toimintapolitiikkaa. www.thl.fi/some

"Kansainvälisenä miesten päivänä juhlistetaan miehiä ja kiinnitetään huomiota esimerkiksi miesten terveyteen ja yhteisku...
19/11/2020
Ministeri Blomqvist: Miesten päivä on myös tasa-arvopäivä - Sosiaali- ja terveysministeriö

"Kansainvälisenä miesten päivänä juhlistetaan miehiä ja kiinnitetään huomiota esimerkiksi miesten terveyteen ja yhteiskunnallisiin oloihin. On tärkeää tunnistaa rakenteita, jotka asettavat miehet eriarvoiseen asemaan ja ylläpitävät kapeaa mieskäsitystä. Yksinkertaistavan mies-nainen-jaottelun sijaan olisi oleellista nähdä myös miesten ja poikien väliset ja risteävät erot."

#tasaarvo #miestenpäivä #isyys #terveys #osallisuus #asevelvollisuus

Tasa-arvo on kaikkien asia ja jokaisen etu. Tasa-arvon edistäminen tarkoittaa parempaa ihmisoikeuksien toteutumista, ehkäisee syrjintää ja tekee hyvää myös taloudelle. Tasa-arvoinen yhteiskunta on päämäärä, mutta ei itsestäänselvyys – sen eteen on tehtävä kunnianhimoista politiikka...

Seuraa Euroopan tasa-arvoinsituutin verkkokonferenssia naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja koronapandemiasta suorana ⬇...
18/11/2020

Seuraa Euroopan tasa-arvoinsituutin verkkokonferenssia naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja koronapandemiasta suorana ⬇️
#tasaarvo #väkivalta

We are minutes away from starting the conference “Violence against women and #COVID19: How do we tackle two pandemics at once?” 🔴Watch it live here -https://europa.eu/!qY48XN

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL
16/11/2020
Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL

THL:n Moninaisesti parempi -hankkeessa käynnistyy tänä syksynä uusi selvitys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä ulkomaalaistaustaisessa väestössä. Selvitykseen kuuluu laaja kirjallisuuskatsaus ja laadullista aineistonkeruuta. Tarkasteltavia aiheita ovat muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt uskonnollisissa yhteisöissä ja turvapaikanhakijoina. Keskeisenä tarkoituksena on tehdä näkyväksi moniperusteista syrjintää työelämässä.

Lue uutinen aiheesta ⬇️

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
#moninaisesti #sukupuolivähemmistöt #seksuaalivähemmistöt #kulttuurinenmoninaisuus #syrjintä

Valtioneuvoston kanslia avasi 9.11. haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 7 880 000 eur...
12/11/2020
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2021 haku -

Valtioneuvoston kanslia avasi 9.11. haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 7 880 000 euroa. Hakuaika päättyy 5.1.2021 klo 16.00.

Haettavat teemat on ryhmitelty pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille. Teemoja ovat mm.
📌 Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa
📌 Vihapuheen tuottajat ja levittäjät
📌 Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutukset Suomessa
📌 Tekoälyn mahdolliset syrjivät vaikutukset
📌 Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
📌 Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus
📌 TET-jaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana

#tasaarvo #tutkimus

Valtioneuvoston kanslia avaa 9.11.2020 haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 7 880 000 euroa. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Hakuaika päättyy 5.1.2021 klo 16.00.

Suurin osa tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen piirissä olevista työpaikoista tekee tasa-arvosuunnitelman, mutta niiden laaj...
03/11/2020
Ministeri Blomqvist: Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua pitää tehostaa - Sosiaali- ja terveysministeriö

Suurin osa tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen piirissä olevista työpaikoista tekee tasa-arvosuunnitelman, mutta niiden laajuus, laatu ja ajantasaisuus vaihtelevat paljon. Haasteita on erityisesti lain mukaan pakollisissa palkkakartoituksissa.
🔸 Yleisimmin suunnitelmissa toteutuu työpaikan tasa-arvotilanteen kartoittaminen.
🔸 Kovinkaan monessa tasa-arvosuunnitelmassa ei huomioida sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä.
🔸 Harvimmin toteutuu aikaisemman tasa-arvosuunnitelman toteutumisen arviointi, joka on mukana vain kolmanneksessa suunnitelmista.
🔸 Hieman yli puolet organisaatiosta oli tehnyt palkkakartoituksen.

Tilastokeskuksen toteuttaman tutkimuksen loppuraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6881-3

#tasaarvo #samapalkkaisuus

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset eivät toteudu kaikilta osin siten kuin tasa-arvolaissa on tavoiteltu. Suurin osa suunnitteluvelvoitteen piirissä olevista työpaikoista tekee tasa-arvosuunnitelman, mutta niiden laajuus, laatu ja ajantasaisu...

"Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat loukkaamattomia arvoja pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Suomen puh...
30/10/2020
Suomi johtaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa vuonna 2021

"Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat loukkaamattomia arvoja pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Suomen puheenjohtajakaudella sukupuolten tasa-arvoon kiinnitetään huomiota poikkihallinnollisesti eri ministerineuvostojen työssä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LGBTI) oikeuksiin liittyvän ohjelman toteutusta jatketaan."

Sukupuolten tasa-arvo on esillä Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa osana teemaa "Sosiaalisesti kestävä Pohjola".

#tasaarvo #norden2021

Yhdessä olemme sekä viisaampia että vahvempia kuin yksin. Tämä on yksi pääteeseistä Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa vuodeksi 2021. Ohjelman lähtökohtana on pohjoismaisen yhteistyön visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitu...

Euroopan tasa-arvoninstituutti EIGE julkaisi tänään vuoden 2020 tasa-arvoindeksin. Indeksin mukaan 28 EU-maan keskiarvo ...
29/10/2020

Euroopan tasa-arvoninstituutti EIGE julkaisi tänään vuoden 2020 tasa-arvoindeksin. Indeksin mukaan 28 EU-maan keskiarvo naisten ja miesten tasa-arvossa on 67,9/100.

Suomi sijoittuu vertailussa edellisvuoden tapaan neljännelle sijalle:

🇸🇪 83,8
🇩🇰 77,4
🇫🇷 75,1
🇫🇮 74,7
🇳🇱 74,1

#tasaarvo #EIGEIndex

The EU's score in #EIGEIndex 2020 is 67.9 out of 100. This shows that the EU is improving by just half a point each year.

29/10/2020
European Institute for Gender Equality (EIGE)

❗ Seuraa nyt suorana vuoden 2020 Tasa-arvoindeksin julkistamistilaisuutta ❗

Euroopan tasa-arvoinsituutin tuottaman indeksin erityisteema on tänä vuonna digitalisaatio ja sen vaikutukset työelämään ja suku-puolten tasa-arvoon.

#tasaarvo #EIGEindex

Our Gender Equality Index shows where Europe stands today. Does the EU28 offer equal opportunities to women and men? EIGE's Director, Carlien Scheele, opens the #EIGEndex 2020 virtual conference. 🔴 Watch LIVE!

Nollalinjaan soitetaan kattavasti monenlaisista erilaisista väkivaltaa koskevista tilanteista. Kaikista Nollalinjan puhe...
28/10/2020
Nollalinjaan soittaneista joka kolmas haki apua lähisuhdeväkivaltaan ensimmäistä kertaa - Uutinen - THL

Nollalinjaan soitetaan kattavasti monenlaisista erilaisista väkivaltaa koskevista tilanteista. Kaikista Nollalinjan puheluista 76 % koski parisuhteessa tapahtunutta väkivaltaa. Näistä 89 % liittyi naisten kokemaan ja 11 % miesten kokemaan väkivaltaan.

THL:n arviointitutkimuksessa tarkasteltiin Nollalinja-puheluita ensimmäisen kahden ja puolen toimintavuoden aikana 1.1.2017–30.6.2019.

#tasaarvo #väkivalta

THL:n arviointitutkimuksessa selvitettiin noin 10 300 lähisuhdeväkivaltaa koskeneen Nollalinja-puhelun taustatekijöitä ja sisältöä. THL:n arviointitutkimuksessa selvitettiin noin 10 300 lähisuhdeväkivaltaa koskeneen Nollalinja-puhelun taustatekijöitä ja sisältöä.

Rahoitushaku 22.10.–30.11. 📣 Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaNaisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toim...
23/10/2020
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan haettavana avustuksia -

Rahoitushaku 22.10.–30.11. 📣 Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon liittyvien valtionavustusten ensimmäinen hakukierros alkoi eilen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt, oppilaitokset ja kunnat tai kuntayhtymät.

Pääosa avustuksista on suunnattu poliisien, syyttäjien, tuomareiden ja oikeusavustajien koulutukseen. Lisäksi myönnetään valtionavustuksia pelien sukupuoliroolien moninaistamisen hankkeeseen, kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen järjestötyöhön sekä opettajille tarkoitetun väkivallan tunnistamisen koulutusmateriaalin laatimiseen.

#tasaarvo #väkivalta

Oikeusministeriö myöntää valtionavustuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman 2020–2023 toimenpiteiden toteuttamiseen. Avustuksia jaetaan ohjelmassa määriteltyihin tarkoituksiin vuosittain.

"Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma painottaa digitaalisen väkivaltaan ja kunniaan liittyvään väkivaltaan pu...
22/10/2020
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjutaan monin keinoin -

"Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma painottaa digitaalisen väkivaltaan ja kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumista. Keskeistä on myös rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten kouluttaminen ja väkivallan katkaisuohjelmien kehittäminen."

Naisin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023 ➡️ http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-835-6

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma painottaa digitaalisen väkivaltaan ja kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumista. Keskeistä on myös rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten kouluttaminen ja väkivallan katkaisuohjelmien kehittäminen.

Valtioneuvoston kanslia on avannut tänään 14.10. haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimu...
14/10/2020
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2020 kolmas täydentävä haku -

Valtioneuvoston kanslia on avannut tänään 14.10. haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haettaviin teemoihin sisältyy "Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon" (250 000 €).

Hakemus liitteineen tulee jättää sähköiseen hakujärjestelmään 4.11.2020 klo 16.00 mennessä.

#tasaarvo #koronavirus

Valtioneuvoston kanslia on 14.10.2020 avannut haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 550 000 euroa kolmelle teemalle. Hakuaika päättyy 4.11.2020 klo 16.00.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
12/10/2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuneet miehet työllistyvät nopeammin kuin muut pakolaisryhmät, selviää Kelan ja THL:n tutkimuksesta.

Perheenyhdistämisen kautta tulleet naiset sen sijaan työllistyvät muita hitaammin.

Lisäksi miehillä työllisyyserot kaventuvat sitä mukaa kun maassaoloaika pitenee, naisilla taas kasvavat.

”Kehitys, jossa tasa-arvokäsitettä halutaan kaventaa niin, ettei se kattaisi sukupuolten moninaisuutta, herättää huolta....
09/10/2020
Ministeri Blomqvist: Tulevaisuuden tasa-arvotyössä yhteistyö ja pitkäjänteisyys ovat avainasemassa -

”Kehitys, jossa tasa-arvokäsitettä halutaan kaventaa niin, ettei se kattaisi sukupuolten moninaisuutta, herättää huolta. Tämä tarkoittaisi monien ihmisten poissulkemista tasa-arvotavoitteista, ja olisi valtava askel taaksepäin.”

Eilen Tasa-arvopäivillä pitämässään puheessa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist otti kantaa muun muassa tasa-arvon taantumiseen. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa ja tulevaisuuden tasa-arvopolitiikkaa käsittelevässä osiossa pidettiin puheenvuoroja myös esimerkiksi miesten erityiskysymyksistä, hoivan epätasaisesta jakautumisesta sekä intersektionaalisesta otteesta tasa-arvo-ohjelmassa. Voit tutustua keskustelun aiheita koskeviin äänestystuloksiin Twitterissä (@tasaarvotieto).

#tasaarvo #tasaarvopäivät

”Saavutettua tasa-arvon tilaa ei voi ottaa itsestäänselvyytenä, vaan sen säilyttämiseksi ja edistämiseksi on tehtävä edelleen lujasti töitä”, totesi pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist valtakunnallisilla Tasa-arvopäivillä torstaina 8. lokakuuta.

Tasa-arvopäivät jatkuvat! Tämän päivän teemana on tasa-arvotyön tulevaisuus. Linkki klo 9 alkavaan verkkolähetykseen on ...
08/10/2020
Tasa-arvopäivät 2020 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Tasa-arvopäivät jatkuvat! Tämän päivän teemana on tasa-arvotyön tulevaisuus. Linkki klo 9 alkavaan verkkolähetykseen on lähetetty etukäteen ilmoittautuneille. Seuraa keskustelua somessa tunnisteella #tasaarvopäivät.

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Tänään alkavilla Tasa-arvopäivillä keskustellaan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä mediassa, pol...
07/10/2020
The final seminar of the Gender Matters? project: Gender Matters!

Tänään alkavilla Tasa-arvopäivillä keskustellaan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä mediassa, poliittisessa päätöksenteossa sekä talouden ja politiikan johtopaikoilla. Hyviä käytäntöjä nostavat esiin puhujat Suomesta ja muualta Euroopasta.

Seuraa Gender Matters! -seminaaria klo 10-16 📹 https://webcast.sst.fi/cast/the-final-seminar-of-the-gender-matters-project-gender-matters!/public

#gendermatters #tasaarvopäivät

10.00 Opening and welcome Thomas Blomqvist, Minister for Nordic Cooperation and Equality, Finland Mia Nykopp, Director of Administration and Finance, Finnish Institute for Health and Welfare

Tasa-arvopäivien ilmoittautuminen on auki enää kaksi päivää! Varmista paikkasi 2.10. mennessä ⬇️ Registration for Gender...
30/09/2020
Tasa-arvopäivät 2020 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Tasa-arvopäivien ilmoittautuminen on auki enää kaksi päivää! Varmista paikkasi 2.10. mennessä ⬇️

Registration for Gender Equality Days 2020 is open for two more days! Sign up by 2 October ⬇️

thl.fi/tasaarvopaivat
#tasaarvopäivät #gendermatters

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 4/2020 on ilmestynyt! Aiheina mm.📍 Tasa-arvopäiville ilmoittautuneita on jo yli 700!📍 To...
29/09/2020

Tasa-arvoasioiden verkostokirje 4/2020 on ilmestynyt!

Aiheina mm.
📍 Tasa-arvopäiville ilmoittautuneita on jo yli 700!
📍 Toteutuuko tasa-arvo puolueissa?
📍 NEET-nuorten tunnistaminen vaatii pitkittäistutkimusta

Tutustu ja tilaa: thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje
#tasaarvo #tasaarvopäivät

Kuinka tasa-arvoisia puolueet ovat?THL:n Sukupuolella väliä? -hanke on laatinut työkalun, jonka avulla voi tarkastella s...
24/09/2020

Kuinka tasa-arvoisia puolueet ovat?

THL:n Sukupuolella väliä? -hanke on laatinut työkalun, jonka avulla voi tarkastella sukupuolten tasa-arvon tilaa puolueissa kolmesta eri näkökulmasta:

📌 Tasa-arvoiset mahdollisuudet: Kuinka sitoutuneita olemme tasa-arvon edistämiseen?
📌 Tasapainoinen edustus: Kuinka vallan paikat jakautuvat?
📌 Sukupuolinäkökulma sisällöissä: Miten toimintamme vaikuttaa eri sukupuoliin?

Työkalu on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Vastaava työkalu on laadittu Suomen eduskunnan tasa-arvotilanteen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Lue lisää blogista: https://blogi.thl.fi/sukupuolten-tasa-arvon-tarkistuslista-puolueille-uusi-tyokalu-avuksi-kuntavaalikentille/

#tasaarvo #sukupuolellaväliä #kuntavaalit

Miten tehdään maailman vaikuttavinta tasa-arvopolitiikkaa❓ Tasa-arvopäivien vuoropuhelussa torstaina 8.10. pohjoismaisen...
22/09/2020
Tasa-arvopäivät 2020 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Miten tehdään maailman vaikuttavinta tasa-arvopolitiikkaa❓

Tasa-arvopäivien vuoropuhelussa torstaina 8.10. pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, johtaja Tanja Auvinen sekä järjestöt
📢 Miesjärjestöjen keskusliitto
📢 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
📢 Nytkis ry
📢 Sukupuolentutkimus SUNS
📢 Trasek ry
📢 Monika-Naiset liitto ry

Ohjelma ja ilmoittautuminen: thl.fi/tasaarvopaivat
#tasaarvopäivät #gendermatters

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Eduskuntavaalitutkimuksen 2019 mukaan:🗳️ Omaa sukupuolta olevaa ehdokasta äänesti naisista 62 % ja miehistä 66 % (2015: ...
17/09/2020
Eduskuntavaalitutkimus 2019 kuvaa politiikan ilmastonmuutosta -

Eduskuntavaalitutkimuksen 2019 mukaan:
🗳️ Omaa sukupuolta olevaa ehdokasta äänesti naisista 62 % ja miehistä 66 % (2015: 52% ja 73%).
🗳️ Naisista 36 % ja miehistä 9 % katsoi ehdokkaan sukupuolen vaikuttaneen äänestyspäätökseen.
🗳️ Suosituin puolue oli miehillä Perussuomalaiset (27 %) ja naisilla Vihreät ja SDP (19 %),

#tasaarvo #vaalit #sukupuolellaväliä

Eduskuntavaalitutkimus 2019 kuvaa kuluvalla vuosituhannella tapahtuneita muutoksia politiikassa ja vaalikampanjoinnissa. Keskeisimmät muutokset koskevat politiikan uusia jakolinjoja, puoluekentän pirstaloitumista ja poliittisten identiteettien moninaistumista. Tutkimusryhmä käyttää muutoksesta...

THL alkaa selvittää, millaisia vaikutuksia koronaepidemialla on lähisuhdeväkivaltaan.  Tavoitteena on tutkia koronan ja ...
14/09/2020
THL alkaa tutkia koronavirusepidemian vaikutuksia lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön - Uutinen - THL

THL alkaa selvittää, millaisia vaikutuksia koronaepidemialla on lähisuhdeväkivaltaan.

Tavoitteena on tutkia koronan ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, väkivallan eri muotoihin, turvattomuuteen tunteeseen, väkivaltapalvelujen käyttöön ja ja niihin ohjaamiseen sekä rajoituksiin palveluiden saatavuudessa.

#tasaarvo #väkivalta #koronavirus

THL alkaa selvittää, millaisia vaikutuksia koronaepidemialla on lähisuhdeväkivaltaan. Tavoitteena on tutkia koronan ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, väkivallan eri muotoihin, turvattomuuteen tunteeseen, väkivaltapalvelujen käyttöön ja ...

Miltä tulevaisuudentutkimus näyttää tasa-arvon näkökulmasta? Why should we all be dreaming? 💭Tule Tasa-arvopäiville 8.10...
11/09/2020
Tasa-arvopäivät 2020 - Sukupuolten tasa-arvo - THL

Miltä tulevaisuudentutkimus näyttää tasa-arvon näkökulmasta? Why should we all be dreaming? 💭

Tule Tasa-arvopäiville 8.10. kuulemaan projektiasiantuntija Sari Miettisen (University of Turku) ja taiteellisen johtajan Sonya Lindforsin puheenvuorot! Tulevaisuusteemaisen päivän avaa kehittämispäällikkö Reetta Siukola (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL).

Ohjelma ja ilmoittautuminen: thl.fi/tasaarvopaivat
#tasaarvopäivät #gendermatters

Tasa-arvopäivät on sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen seminaari. Päivät järjestetään vuorovuosina Helsingissä ja muualla Suomessa.

Onko sukupuolella väliä tulevaisuudessa❓ Tasa-arvopäivillä 7. lokakuuta aiheesta keskustelemassa: 🔮 eduskunnan ensimmäin...
08/09/2020
Survey powered by Webropol: Gender Equality Days / Tasa-arvopäivät 2020

Onko sukupuolella väliä tulevaisuudessa❓ Tasa-arvopäivillä 7. lokakuuta aiheesta keskustelemassa:
🔮 eduskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Antti Rinne
🔮 Journalistin päätoimittaja Maria Pettersson
🔮 monimuotoisuusasiantuntija Sara Salmani

Tasa-arvopäivien ensimmäinen päivä toimii Sukupuolella väliä? -hankkeen kansainvälisenä päätösseminaarina. Seminaari pidetään englanniksi.

Ilmoittautuneita on jo lähes 500! Varaa paikkasi 2.10. mennessä: bit.ly/Genderequalitydays2020
Tutustu ohjelmaan: thl.fi/tasaarvopaivat

#gendermatters #tasaarvopäivät

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -ihmisoikeustapahtumaa. Poimi blogista viisi vinkkiä yhdenvertaisempaan viranoma...
07/09/2020
”Sinun on turvallista olla meihin yhteydessä” – Viisi vinkkiä yhdenvertaisempaan viranomaisviestintään | THL-blogi

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -ihmisoikeustapahtumaa. Poimi blogista viisi vinkkiä yhdenvertaisempaan viranomaisviestintään:
📣 Pohdi, kenelle viestisi on suunnattu
📣 Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä
📣 Käytä moninaisia kuvia
📣 Luo puitteet turvallisemmalle keskustelulle
📣 Jaa kokemuksesi yhdenvertaisemmasta viestinnästä

#tasaarvo #helsinkipride #helsinkipride2020

Yhdenvertainen viestintä parantaa viranomaistoiminnan laatua ja asiakkaiden luottamusta. Se luo turvallisuutta ja vahvistaa uskottavuutta. Viranomaisina olemme lain nojalla velvoitettuja torjumaan…

Osoite

Mannerheimintie 166
Helsinki
00271

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Tasa-arvotiedon keskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Tasa-arvotiedon keskus :lle:

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki