Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium

Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium Suomen puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

Puolustusministeriö toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta! 🎉Försvarsministeriet önskar alla ett gott nytt år!Ministry of...
31/12/2021

Puolustusministeriö toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta! 🎉
Försvarsministeriet önskar alla ett gott nytt år!
Ministry of Defence wishes everyone a Happy New Year!

Puolustusministeriö toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta! 🎉
Försvarsministeriet önskar alla ett gott nytt år!
Ministry of Defence wishes everyone a Happy New Year!

Varusmiespalveluksessa tyypillisesti kävellään sotilasvarustuksessa, joka painaa noin 20–30 kiloa. 💪 Siviilissä päivittä...
30/12/2021

Varusmiespalveluksessa tyypillisesti kävellään sotilasvarustuksessa, joka painaa noin 20–30 kiloa. 💪 Siviilissä päivittäinen askelmäärä voi jäädä puoleen varusmiesten luvuista.

Vaikka palvelukseen tulevien varusmiesten kunto onkin heikentynyt, niin Puolustusvoimien tekemien tutkimusten mukaan kunto kuitenkin paranee varusmiespalveluksessa. Erityisesti hyötyvät ne varusmiehet, joiden lähtökunto on heikompi. 📈

Varusmiespalveluksessa tyypillisesti kävellään sotilasvarustuksessa, joka painaa noin 20–30 kiloa. 💪 Siviilissä päivittäinen askelmäärä voi jäädä puoleen varusmiesten luvuista.

Vaikka palvelukseen tulevien varusmiesten kunto onkin heikentynyt, niin Puolustusvoimien tekemien tutkimusten mukaan kunto kuitenkin paranee varusmiespalveluksessa. Erityisesti hyötyvät ne varusmiehet, joiden lähtökunto on heikompi. 📈

Jouluaaton kunniavartioita järjestetään ympäri maata, ja niihin osallistuu perinteisesti sotaveteraaneja, reserviläisiä ...
26/12/2021

Jouluaaton kunniavartioita järjestetään ympäri maata, ja niihin osallistuu perinteisesti sotaveteraaneja, reserviläisiä sekä sotilaita. Marsalkka Mannerheimin haudan jouluaaton kunniavartio on järjestetty Mannerheimin kuolinvuodesta 1951 lähtien.

Jouluaaton kunniavartioita järjestetään ympäri maata, ja niihin osallistuu perinteisesti sotaveteraaneja, reserviläisiä sekä sotilaita. Marsalkka Mannerheimin haudan jouluaaton kunniavartio on järjestetty Mannerheimin kuolinvuodesta 1951 lähtien.

Puolustusministeriö toivottaa kaikille rauhallista joulua.Försvarsministeriet önskar alla en fridfull jul.Ministry of De...
23/12/2021

Puolustusministeriö toivottaa kaikille rauhallista joulua.
Försvarsministeriet önskar alla en fridfull jul.
Ministry of Defence wishes everyone a Merry Christmas.

Puolustusministeriö toivottaa kaikille rauhallista joulua.
Försvarsministeriet önskar alla en fridfull jul.
Ministry of Defence wishes everyone a Merry Christmas.

Professori Pertti Saariluoma kirjoitti MATINE-blogiin informaatiovaikuttamisen uhista sekä konstruktiivisen keskustelun ...
22/12/2021
Älykäs informaatioyhteiskunta ja maanpuolustusajattelu

Professori Pertti Saariluoma kirjoitti MATINE-blogiin informaatiovaikuttamisen uhista sekä konstruktiivisen keskustelun merkityksestä demokratian puolustamisessa:
”Konstruktiivisen ajattelun suojeleminen on osa suomalaisuuden puolustamista. Informaatiovaikuttamista vastaan käydyssä kamppailussa on moraalinen velvollisuus turvata tosiasiat ja sitoutua niihin. Erityisen tärkeää on torjua intentionaalinen disinformaatio, joka voidaan tunnistaa tosiasioiden pohjalta virheellisen tiedon itsekorjaamisen puuttumisesta.”

Väkivalta konflikteissa on esimerkiksi ydinaseiden vuoksi tullut yhä kontrolloidummaksi, ja siksi nykyään yhteisöjen toimintaprosesseihin vaikuttaminen informaation ja disinformaation avulla on yhä suositumpaa. Kansakunnalle on olennaista turvata informaatioidentiteettinsä, vaikka sitä yrite...

Valtioneuvosto on istunnossaan 22.12.2021 nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuuselan puolustusministeriön p...
22/12/2021

Valtioneuvosto on istunnossaan 22.12.2021 nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuuselan puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026.

Tiedote: https://bit.ly/3EhJ7bd

Valtioneuvosto on istunnossaan 22.12.2021 nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuuselan puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026.

Tiedote: https://bit.ly/3EhJ7bd

Puolustusministeriön selvityksen mukaan kaksi vuotta voimassa ollut lupalaki EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten toimijoiden...
14/12/2021

Puolustusministeriön selvityksen mukaan kaksi vuotta voimassa ollut lupalaki EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten toimijoiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta on osoittautunut tarpeelliseksi.
Lupalaeilla on ollut väärinkäytöksiä ennaltaehkäisevää vaikutusta kiinteistökaupassa. Lisäksi puolustusministeriön tilannekuva kiinteistöjen omistuksesta on parantunut merkittävästi.
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset/laki_eu-_ja_eta-alueen_ulkopuolisten_toimijoiden_kiinteistonhankintojen_luvanvaraisuudesta_on_osoittautunut_tarpeelliseksi.12349.news#e21f992e

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset/laki_eu-_ja_eta-alueen_ulkopuolisten_toimijoiden_kiinteist

Puolustusministeriön selvityksen mukaan kaksi vuotta voimassa ollut lupalaki EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten toimijoiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta on osoittautunut tarpeelliseksi.
Lupalaeilla on ollut väärinkäytöksiä ennaltaehkäisevää vaikutusta kiinteistökaupassa. Lisäksi puolustusministeriön tilannekuva kiinteistöjen omistuksesta on parantunut merkittävästi.
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset/laki_eu-_ja_eta-alueen_ulkopuolisten_toimijoiden_kiinteistonhankintojen_luvanvaraisuudesta_on_osoittautunut_tarpeelliseksi.12349.news#e21f992e

https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset/laki_eu-_ja_eta-alueen_ulkopuolisten_toimijoiden_kiinteist

The Lockheed Martin F-35A Lightning II is Finland’s next multirole fighter.The Government of Finland has authorised the ...
10/12/2021

The Lockheed Martin F-35A Lightning II is Finland’s next multirole fighter.

The Government of Finland has authorised the Finnish Defence Forces Logistics Command to sign a procurement contract with the Government of the USA on Finland’s next multirole fighter. The fighter replacing the Hornet fleet’s capability is the The Lockheed Martin F-35A Lightning II.

The procurement contains 64 F-35A Block 4 multi-role fighters, substantial and versatile weaponry tailored for the operating circumstances, required training and sustainment solutions.

In the HX Fighter Programme evaluation of the tenderer’s offers, the F-35 fulfilled the security of supply, industrial participation and affordability requirements of the decision-making areas. In the military capability assessment, the F-35 comprehensive system was the best. The F-35 combat, reconnaissance and survival capabilities were the best suited of the HX candidates.

The F-35 solution fitted to the allocated funding frame was the most cost-effective. The F-35 had the lowest procurement cost when considering all aspects of the offer. The operating and sustainment costs of the system will fall below the 254 M € yearly budget. F-35 operations and lifespan development will be feasible with the Defence Forces’s resources.

The F-35 system’s capability was best suited for the Finnish operating environment and HX requirements.

The press release:
https://tinyurl.com/y9xh5r8j

The home page of HX Fighter Program:
https://tinyurl.com/56arj3vn

#HXhanke Puolustusvoimat - Försvarsmakten Ilmavoimat - Flygvapnet - Finnish Air Force Valtioneuvosto

The Lockheed Martin F-35A Lightning II is Finland’s next multirole fighter.

The Government of Finland has authorised the Finnish Defence Forces Logistics Command to sign a procurement contract with the Government of the USA on Finland’s next multirole fighter. The fighter replacing the Hornet fleet’s capability is the The Lockheed Martin F-35A Lightning II.

The procurement contains 64 F-35A Block 4 multi-role fighters, substantial and versatile weaponry tailored for the operating circumstances, required training and sustainment solutions.

In the HX Fighter Programme evaluation of the tenderer’s offers, the F-35 fulfilled the security of supply, industrial participation and affordability requirements of the decision-making areas. In the military capability assessment, the F-35 comprehensive system was the best. The F-35 combat, reconnaissance and survival capabilities were the best suited of the HX candidates.

The F-35 solution fitted to the allocated funding frame was the most cost-effective. The F-35 had the lowest procurement cost when considering all aspects of the offer. The operating and sustainment costs of the system will fall below the 254 M € yearly budget. F-35 operations and lifespan development will be feasible with the Defence Forces’s resources.

The F-35 system’s capability was best suited for the Finnish operating environment and HX requirements.

The press release:
https://tinyurl.com/y9xh5r8j

The home page of HX Fighter Program:
https://tinyurl.com/56arj3vn

#HXhanke Puolustusvoimat - Försvarsmakten Ilmavoimat - Flygvapnet - Finnish Air Force Valtioneuvosto

Lockheed Martin F-35A Lightning II on Suomen seuraava monitoimihävittäjä. Valtioneuvosto on valtuuttanut Puolustusvoimie...
10/12/2021

Lockheed Martin F-35A Lightning II on Suomen seuraava monitoimihävittäjä.

Valtioneuvosto on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen Yhdysvaltojen hallinnon kanssa Suomen seuraavasta monitoimihävittäjästä. Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaava monitoimihävittäjä on Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Hankintaan kuuluu 64 kpl F-35A Block 4 -monitoimihävittäjää, mittava ja monipuolinen olosuhteisiimme mukautettu aseistus sekä tarvittavat koulutus- ja ylläpitoratkaisut.

HX-hankkeen tarjouskilpailun arvioinnissa F-35 täytti huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueiden vaatimukset. Sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa F-35-kokonaisjärjestelmä oli paras. F-35:n taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat HX-tarjouksista parhaat.

Annettuun rahoituskehykseen sovitettu F-35 -ratkaisu oli kustannustehokkain. F-35 oli hankintahinnaltaan edullisin, kun huomioidaan kaikki tarjoukseen kuuluvat osuudet. Järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset alittavat asetetun 254 M €:n vuosittaisen kustannusrajan. F-35:n operointi ja elinkaaren aikainen kehittäminen on mahdollista Puolustusvoimien resursseilla.

F-35 -järjestelmän suorituskyky oli toimintaympäristössämme ja asetetuilla vaatimuksilla vaihtoehdoista paras.

Lue lisää puolustusministeriön verkkosivuilta:
https://tinyurl.com/y9xh5r8j
tai
HX-hankkeen omilta sivuilta:
https://tinyurl.com/56arj3vn

#HXhanke Puolustusvoimat - Försvarsmakten Valtioneuvosto Ilmavoimat - Flygvapnet - Finnish Air Force

Lockheed Martin F-35A Lightning II on Suomen seuraava monitoimihävittäjä.

Valtioneuvosto on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen Yhdysvaltojen hallinnon kanssa Suomen seuraavasta monitoimihävittäjästä. Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaava monitoimihävittäjä on Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Hankintaan kuuluu 64 kpl F-35A Block 4 -monitoimihävittäjää, mittava ja monipuolinen olosuhteisiimme mukautettu aseistus sekä tarvittavat koulutus- ja ylläpitoratkaisut.

HX-hankkeen tarjouskilpailun arvioinnissa F-35 täytti huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueiden vaatimukset. Sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa F-35-kokonaisjärjestelmä oli paras. F-35:n taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat HX-tarjouksista parhaat.

Annettuun rahoituskehykseen sovitettu F-35 -ratkaisu oli kustannustehokkain. F-35 oli hankintahinnaltaan edullisin, kun huomioidaan kaikki tarjoukseen kuuluvat osuudet. Järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset alittavat asetetun 254 M €:n vuosittaisen kustannusrajan. F-35:n operointi ja elinkaaren aikainen kehittäminen on mahdollista Puolustusvoimien resursseilla.

F-35 -järjestelmän suorituskyky oli toimintaympäristössämme ja asetetuilla vaatimuksilla vaihtoehdoista paras.

Lue lisää puolustusministeriön verkkosivuilta:
https://tinyurl.com/y9xh5r8j
tai
HX-hankkeen omilta sivuilta:
https://tinyurl.com/56arj3vn

#HXhanke Puolustusvoimat - Försvarsmakten Valtioneuvosto Ilmavoimat - Flygvapnet - Finnish Air Force

Valtioneuvosto on tänään yleisistunnossaan tehnyt HX-hävittäjähankintapäätöksen. Seuraa n. klo 14.30 alkavaa tiedotustil...
10/12/2021

Valtioneuvosto on tänään yleisistunnossaan tehnyt HX-hävittäjähankintapäätöksen. Seuraa n. klo 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta suorana verkossa:

https://tinyurl.com/3mja9t9a

The Finnish Government Plenary Session has made the procurement decision of the HX Fighter Program today. The press conference will be held around 14.30 EET, follow it online here:

https://tinyurl.com/3mja9t9a

#HXhanke

Valtioneuvosto on tänään yleisistunnossaan tehnyt HX-hävittäjähankintapäätöksen. Seuraa n. klo 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta suorana verkossa:

https://tinyurl.com/3mja9t9a

The Finnish Government Plenary Session has made the procurement decision of the HX Fighter Program today. The press conference will be held around 14.30 EET, follow it online here:

https://tinyurl.com/3mja9t9a

#HXhanke

Puolustusvoimat päivittää Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen ammunnanhallintajärjestelmää. Puolustusministeriö on valtu...
07/12/2021

Puolustusvoimat päivittää Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen ammunnanhallintajärjestelmää.

Puolustusministeriö on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan sopimuksen Maavoimien Leopard 2 A4 ja 2 A6 -taistelupanssarivaunukalustolle tehtävän ammunnanhallinnan ballistiikan päivityksestä Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (Saksa) kanssa. Päivityksen on suunniteltu alkavan vuoden 2022 alussa ja päättyvän vuoden 2026 aikana.

Tiedote: https://bit.ly/3Ipw36R

Puolustusvoimat päivittää Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen ammunnanhallintajärjestelmää.

Puolustusministeriö on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan sopimuksen Maavoimien Leopard 2 A4 ja 2 A6 -taistelupanssarivaunukalustolle tehtävän ammunnanhallinnan ballistiikan päivityksestä Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (Saksa) kanssa. Päivityksen on suunniteltu alkavan vuoden 2022 alussa ja päättyvän vuoden 2026 aikana.

Tiedote: https://bit.ly/3Ipw36R

Puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikössä on paikka avoinna laskentapäällikön virkasuhteeseen 1.1...
07/12/2021

Puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikössä on paikka avoinna laskentapäällikön virkasuhteeseen 1.1.2022 lukien. 💼

Laskentapäällikkönä vastaat, hallinnoit ja ohjaat puolustusministeriökirjanpitoyksikön taloushallintoa. Tähän kuuluu vastuu muun muassa tilinpäätöksestä, sisäisestä laskennasta ja taloussäännöstä.

Talousyksikössä pöydälläsi on mm. puolustusministeriön hallinnonalan kehys- ja talousarvioehdotuksen valmistelua. Talousyksikkö vastaa puolustushallinnon osalta budjetin täytäntöönpanosta, erilaisten määrärahojen käytön seurantaa koskevien kertomusten valmistelusta sekä puolustusministeriön valtionavustusten hallinnoinnista ja valvonnasta. 📊

Lisäksi laskentapäällikön tehtäviin kuuluvat esimerkiksi puolustusministeriön hallinnonalan maksuasetusvalmistelu, valtioneuvostotasoisen taloushallinnon kehittäminen sekä valtioneuvoston yhteisten käytäntöjen mallien luomiseen osallistuminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, riittävää kokemusta näistä tehtävistä sekä muutos- ja kehitysvalmiutta.

Lue lisää ja hae tehtävään osoitteessa ➡️ https://tinyurl.com/3ktwrm2z

Hakuaika päättyy 15.12.2021 klo 16.15. ⏳

Puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikössä on paikka avoinna laskentapäällikön virkasuhteeseen 1.1.2022 lukien. 💼

Laskentapäällikkönä vastaat, hallinnoit ja ohjaat puolustusministeriökirjanpitoyksikön taloushallintoa. Tähän kuuluu vastuu muun muassa tilinpäätöksestä, sisäisestä laskennasta ja taloussäännöstä.

Talousyksikössä pöydälläsi on mm. puolustusministeriön hallinnonalan kehys- ja talousarvioehdotuksen valmistelua. Talousyksikkö vastaa puolustushallinnon osalta budjetin täytäntöönpanosta, erilaisten määrärahojen käytön seurantaa koskevien kertomusten valmistelusta sekä puolustusministeriön valtionavustusten hallinnoinnista ja valvonnasta. 📊

Lisäksi laskentapäällikön tehtäviin kuuluvat esimerkiksi puolustusministeriön hallinnonalan maksuasetusvalmistelu, valtioneuvostotasoisen taloushallinnon kehittäminen sekä valtioneuvoston yhteisten käytäntöjen mallien luomiseen osallistuminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, riittävää kokemusta näistä tehtävistä sekä muutos- ja kehitysvalmiutta.

Lue lisää ja hae tehtävään osoitteessa ➡️ https://tinyurl.com/3ktwrm2z

Hakuaika päättyy 15.12.2021 klo 16.15. ⏳

Kansliapäällikkö Jukka Juusti on tänään 6.12.2021 ylennetty insinöörikenraaliluutnantiksi reservissä. Tämä on itsenäisen...
06/12/2021

Kansliapäällikkö Jukka Juusti on tänään 6.12.2021 ylennetty insinöörikenraaliluutnantiksi reservissä.

Tämä on itsenäisen Suomen historian ensimmäinen ylennys insinöörikenraaliluutnantiksi.

Onnittelut!🇫🇮

Tiedote: https://bit.ly/3lFW4VN

Kansliapäällikkö Jukka Juusti on tänään 6.12.2021 ylennetty insinöörikenraaliluutnantiksi reservissä.

Tämä on itsenäisen Suomen historian ensimmäinen ylennys insinöörikenraaliluutnantiksi.

Onnittelut!🇫🇮

Tiedote: https://bit.ly/3lFW4VN

Maanpuolustuksen suunnittelukunnan eli MTS:n vuosittaisen haastattelututkimuksen tulokset julkaistiin keskiviikkona. Kys...
04/12/2021

Maanpuolustuksen suunnittelukunnan eli MTS:n vuosittaisen haastattelututkimuksen tulokset julkaistiin keskiviikkona. Kysymyksiä oli kaikkiaan 23, joista kolme oli uusia.

Yksi uusista kysymyksistä oli ”Luotatteko Puolustusvoimien kykyyn puolustaa Suomea erilaisia sotilaallisia uhkia vastaan?”.

🔹 73 prosenttia suomalaisista vastasi luottavansa erittäin tai melko paljon.
🔹 Reilu viidennes totesi puolestaan luottavansa erittäin tai melko vähän.
🔹 Yksi prosentti ei luota lainkaan.
🔹 Kantaansa ei osaa sanoa neljä prosenttia.

Tähän ja muihin kiinnostaviin mielipiteisiin maanpuolustuksesta voit perehtyä tarkemmin MTS:n julkaisussa ”Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta”. Julkaisu löytyy Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta.

Maanpuolustuksen suunnittelukunnan eli MTS:n vuosittaisen haastattelututkimuksen tulokset julkaistiin keskiviikkona. Kysymyksiä oli kaikkiaan 23, joista kolme oli uusia.

Yksi uusista kysymyksistä oli ”Luotatteko Puolustusvoimien kykyyn puolustaa Suomea erilaisia sotilaallisia uhkia vastaan?”.

🔹 73 prosenttia suomalaisista vastasi luottavansa erittäin tai melko paljon.
🔹 Reilu viidennes totesi puolestaan luottavansa erittäin tai melko vähän.
🔹 Yksi prosentti ei luota lainkaan.
🔹 Kantaansa ei osaa sanoa neljä prosenttia.

Tähän ja muihin kiinnostaviin mielipiteisiin maanpuolustuksesta voit perehtyä tarkemmin MTS:n julkaisussa ”Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta”. Julkaisu löytyy Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta.

Osoite

Eteläinen Makasiinikatu 8
Helsinki
00131

Puhelin

+35829516001

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki