Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist

  • Koti
  • Suomi
  • Helsinki
  • Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist

Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist Tämä sivusto on SuomenYliopisto- ja keskussairaaaloissa Hoitotyön kliinisten asiantuntijoiden verkoston ylläpitämä. Hoitotyön kliininen asiantuntija (Clinical Nurse Specialist, CNS) on laillistettu terveydenhuollon amnmattilainen, jolla on syventävä tiedekorkeakoulun, maisteritason koulutus.

Hoitotyön kliininen asiantuntija vaikuttaa hoitotyön kliiniseen toteuttamiseen.

Avaa kuten tavallisesti

Uusi toimi auki. Kliinisen hoitotyön asiantuntija edistää ja koordinoi moniammatillisen toiminnan kehittämistä hyvinvoin...
18/09/2021
Kliinisen hoitotyön asiantuntija - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Uusi toimi auki. Kliinisen hoitotyön asiantuntija edistää ja koordinoi moniammatillisen toiminnan kehittämistä hyvinvoinnin palvelualueen, oman vastuualueen sekä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Kehitettävät osa-alueet nousevat asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeista sekä näyttöön perustuvista geriatrisen ja gerontologisen hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavista osa-alueista ja toimintamalleista

Avoin työpaikka: Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus - Kuntarekrystä löydät kunta-alan avoimet työpaikat.

15/09/2021

Kaipaatko hoitotyöhön yhtenäisiä ohjeistuksia ja tutkimusnäyttöä sen perustaksi? Onko teillä käytössä hoitosuosituksia ja miten tutkimustiedon hyödyntämistä tuetaan työssäsi?

❕Keräämme nyt tietoa kyselytutkimuksella siitä, toteutuuko hoitotyö Suomessa tutkimusnäyttöön perustuen. Keräämme tiedot nimettömänä.

Miksi kysely tehdään?

⭐Se tuo hoitotyöntekijöiden äänen kuuluviin siitä, perustuuko hoitotyö näyttöön (tiivistettyyn laadukkaaseen tutkimustietoon) ja tuetaanko sitä
⭐Se antaa tietoa, miten voimme vastata hoitotyön lisääntyviin tarpeisiin vahvistaa hoitotyön asiantuntijuutta
⭐Se antaa tietoa, miten hoitotyöntekijöitä, asiantuntijoita, johtajia ja organisaatioita voidaan tukea siinä, että hoitotyö perustuu tutkimusnäyttöön entistä vahvemmin

Mitä kyselystä saaduilla tiedolla tehdään?

⭐Kyselyn tulosten pohjalta kehitetään tukimuotoja ja tapoja edistää hoitotyön asiantuntijuutta ja esim. hoitosuositusten käyttöönottoa.

Kysely on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kliinistä hoitotyötä tekeville (lähi- ja perushoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, ensihoitajat, kätilöt) sekä hoitotyön asiantuntijoille ja johtajille.

Kyselylinkki lähetetään yhteistyössä Tehyn (myös Sairaanhoitajaliiton ja Kätilöliiton jäsenille), Superin, Terveydenhoitajaliiton, Sjuksköterskeföreningen i Finlandin ja Tajan kanssa syys-lokakuun vaihteessa. Tuloksista tullaan tiedottamaan vuoden 2022 aikana.

Lue lisää täältä: https://www.hotus.fi/npt-kysely/

Suomen Kätilöliitto Sairaanhoitajat Suomen Terveydenhoitajaliitto
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Tehy ry

#npt #näyttö #hoitotyö #tutkimus

--------------------------------------------------------------------------

Saknar du enhetliga riktlinjer för vårdarbetet eller forskningsevidens som riktlinjerna kan grunda sig på? Använder ni vårdrekommendationer och hur stöds användningen av forskningsresultat i ditt arbete?

Med en enkät samlar vi nu information om huruvida vården i Finland baserar sig på evidens. Informationen samlas in anonymt.

Varför görs undersökningen?

⭐Genom undersökningen görs vårdarnas röst hörd gällande huruvida vården baserar sig på evidens (sammanfattad kvalitativ forskningsinformation) och ifall det stöds.
⭐Undersökningen ger information om hur vi kan svara på det ökande behovet av att stärka vårdarbetets expertis.
⭐Undersökningen ger information om hur vi kan stöda vårdare, experter, chefer och organisationer till att i en större utsträckning basera vårdarbetet på evidens.

Vad gör vi med informationen vi fått i undersökningen?

⭐Undersökningens resultat används för att utveckla stödfunktioner som främjar vårdarbetets expertis t.ex. ibruktagande av vårdrekommendationer.

Enkäten är avsedd för de som gör kliniskt vårdarbete inom social- och hälsovården (närvårdare, primärskötare, sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare, barnmorskor) samt experter och chefer för vårdarbetet.

En länk till enkäten skickas ut i samarbete med Tehy (även till Sjuksköterskeförbundets och Barnmorskeförbundets medlemmar), Super, Hälsovårdarförbundet, Sjuksköterskeföreningen i Finland och Taja i månadsskiftet september-oktober. Information om undersökningens resultat ges ut under år 2022.

Läs mera på: https://www.hotus.fi/npt-kysely/

Kiitos Hoitotyön tutkimussäätiö - Hotus meidän huomioimisesta❤️ Yhteistyö on erittäin tärkeää!
02/09/2021

Kiitos Hoitotyön tutkimussäätiö - Hotus meidän huomioimisesta❤️ Yhteistyö on erittäin tärkeää!

⭐Hyvää kansainvälistä kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden viikkoa!⭐

✨Nämä asiantuntijat ovat etulinjassa mm. näyttöön perustuvan hoitotyön edistämisessä - nostamme heille hattua

#tutkimus #näyttö #kehittäminen #johtaminen #arviointi #CSN #CSNweek #hoitotiede

#CNS viikon kunniaksi muistoja❤️ Onneksi myös jatkossa tulossa symbosium, keväällä 2022.
02/09/2021

#CNS viikon kunniaksi muistoja❤️ Onneksi myös jatkossa tulossa symbosium, keväällä 2022.

#CNSweek 👏🏻
01/09/2021

#CNSweek 👏🏻

Tällä viikolla juhlitaan globaalisti kliinisen hoitotyön asiantuntijoita (CNS, Clinical Nurse Specialist). Sairaanhoitajat iloitsee, että meillä Suomessakin heitä on lähes 120. He ovat vahvoja hoitotyön ja palveluiden kehittäjiä. Onnea ja menestystä urillenne! #ClinicalNurseSpecialist #CNSWeek

Katso video työnkuvasta: https://www.youtube.com/watch?v=Z6n2MsEx-DQ&t=13s

Agendalla CNS nimike, rooli, kompetenssi ja työnkuvan määrittely. Ongoimg issue❤️
30/08/2021

Agendalla CNS nimike, rooli, kompetenssi ja työnkuvan määrittely. Ongoimg issue❤️

APN konferenssi ”Halifax etänä” Kliinisillä asiantuntijoilla on tärkeä rooli, potilaskeskeisen hoitotyön edistäjinä ja #...
30/08/2021

APN konferenssi ”Halifax etänä” Kliinisillä asiantuntijoilla on tärkeä rooli, potilaskeskeisen hoitotyön edistäjinä ja #npt johtamisessa! Naisten asema pitää myös tunnustaa maailmanlaajuisesti!

Ensiviikolla alkaa  #CNSweek Myös Suomalaisia mukana kansainvälisessä fiiliksissä !
26/08/2021

Ensiviikolla alkaa #CNSweek Myös Suomalaisia mukana kansainvälisessä fiiliksissä !

Ensiviikolla alkaa #CNSweek Myös Suomalaisia mukana kansainvälisessä fiiliksissä !

SAVE The Date
11/08/2021

SAVE The Date

Laittakaahan kalenteriin mielenkiitoinen symposium marraskuussa 2021 #kliininenuramalli #johtaminen #htts

Monestako osastosta vastaat?
10/08/2021

Monestako osastosta vastaat?

Most CNSs who work in hospitals have responsibility for more than one department. How many units do you have responsibility for? 💬 Comment below! https://bit.ly/3kjRLzO #CNS #ClinicalNurseSpecialists

09/08/2021
06/08/2021
Kliinisen asiantuntijan ajatuksia Sairaanhoitajat yhteisöstä❣️
28/07/2021

Kliinisen asiantuntijan ajatuksia Sairaanhoitajat yhteisöstä❣️

Mitä konkreettista hyötyä Sairaanhoitajat liitosta on juuri minulle?

Nyt vastaa Jaana, Sh, Kliininen asiantuntija HUSsta

🔺Sairaanhoitajan koulutus ja työkokemus antavat hyvän pohjan lisäkoulutuksen jälkeen erilaisiin tehtäviin. Tällaisia ovat esimerkiksi johtaminen, kouluttaminen, kehittäminen, tutkimus, hallinto, arviointi ja valvonta.

🔺”Olen itse koulutuksen kautta hakeutunut hoitotyön kehittämis-, tutkimus-ja johtamistehtäviin. Sairaanhoitajaliiton kautta alueellinen, kansallinen ja erityisesti kansainvälinen verkostoituminen on minulle ”se” juttu.”

🔺”Itse olen työskennellyt jo yli 10 vuotta asiantuntija -ja johtamistehtävissä. Olen kuulunut liittoon heti valmistumisesta saakka, ja olenkin saanut osallistua APN työryhmän työskentelyyn ja sitäkautta ollut kehittämässä uramalleja.”

🔺Sairaanhoitajaliiton hallitustyöskentelyn kautta vaikuttamistyö koskee koko Suomea ja olen päässyt tekemään uudistuksia sekä saanut tavata huippukollegoja eripuolilta maatamme.

🔺Olen myös kiitollinen kesäkuussa saamastani Kyllikki Pohjala -tunnustuksesta #cns #apn #ura #sairaanhoitajat #vaikuttaminen

Tutustu erilaisiin uravaihtoehtoihin:

https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/sairaanhoitajan-monet-eri-

06/07/2021

Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist verkosto on antanut oman lausuntonsa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä.

Kansallinen terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto tukee uutta avausta kansallisen laaturekisteritoiminnan käynnistämiseksi ja THL:n toimimista kansallisena laaturekistereiden ylläpitäjänä. Kuitenkin verkoston jäsenet näkevät selkeänä puutteena sen, että asetuksessa on mukana pelkästään potilas- ja tautiryhmäkohtaisia laaturekistereitä. Kansallisessa laaturekisterissä tulisi olla mukana hoitotyösensitiivinen laatu, joka koskettaa kaikkia asiakas- ja potilasryhmiä terveydenhuollossa, m***a myös laajemmin koko sote-kentässä.

Näemme että hoitotyösensitiivistä laatua ja sen rekisteröintiä tulee edistää tautiryhmäkohtaisten rekistereiden ohella.

Onhan kaikilla kalenterissa tämä huippu symbosium, jos ihan livenä päästäisiin tapaamaan. Mukana mm. STM uudeksi neuvott...
01/07/2021

Onhan kaikilla kalenterissa tämä huippu symbosium, jos ihan livenä päästäisiin tapaamaan. Mukana mm. STM uudeksi neuvottevaksi virkamieheksi valittu Päivi Nygren❣️

SAVE THE DATE 9. - 10.12.2021
Kliinisten asiantuntijoiden symbosium

SAVE The Date💙
21/06/2021

SAVE The Date💙

Laittakaahan kalenteriin mielenkiitoinen symposium marraskuussa 2021 #kliininenuramalli #johtaminen #htts

Kliininen asiantuntija Jaana Kotila on palkittu Kyllikki Pohjala tunnustuksella❣️
20/06/2021
Kyllikki Pohjala tunnustus Jaana Kotilalle | Sairaanhoitajat

Kliininen asiantuntija Jaana Kotila on palkittu Kyllikki Pohjala tunnustuksella❣️

Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n jäsen Jaana Kotila on liittynyt Suomen sairaanhoitajaliiton jäseneksi 1993. Jaana on valmistunut sairaanhoitajaksi 1993, sairaanhoitaja AMK:ksi 2004…

Kliinisten asiantuntijoiden kompetenssivertailua pohjoismaissa (Suomi, Tanska ja Islanti)Norjassa ja Ruotsissa on kehite...
14/06/2021
Core competencies of clinical nurse specialists: A comparison across three Nordic countries

Kliinisten asiantuntijoiden kompetenssivertailua pohjoismaissa (Suomi, Tanska ja Islanti)
Norjassa ja Ruotsissa on kehitetty enemmän asiantuntijasairaanhoitajien rooleja.

Aim To describe and compare the clinical nurse specialist core competency use in Finland, Denmark and Iceland. Background Clinical nurse specialist roles were first developed more than 60 years ag...

27/05/2021
Hei . Nyt ICN on  julkaissut uudet ohjeet anestesia puolellehttps://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN_Nurse-...
26/05/2021

Hei . Nyt ICN on julkaissut uudet ohjeet anestesia puolelle

https://www.icn.ch/system/files/documents/2021-05/ICN_Nurse-Anaesthetist-Report_EN_WEB.pdf

25/05/2021
hus.taleo.net

Kliinisen asiantuntijan sijaisuus HUS tehoilla! Dedline 26.5.

Kliiniset asiantuntijat tarjoavat asiantuntemusta ja tukea sairaanhoitajille, jotka hoitavat potilaita sängyn vieressä, ...
13/05/2021

Kliiniset asiantuntijat tarjoavat asiantuntemusta ja tukea sairaanhoitajille, jotka hoitavat potilaita sängyn vieressä, he auttavat ohjaamaan käytäntöjen muutoksia koko organisaatiossa ja varmistavat parhaiden käytäntöjen ja näyttöön perustuvan hoidon käytön parhaan mahdollisen potilastuloksen saavuttamiseksi.

CNSs are leaders & instrumental in raising the quality of healthcare, improving patient safety and reducing the costs of healthcare delivery.

Read more about the story of the CNS, and share this to educate others about the role!

https://bit.ly/2AxCVAO #NationalNursesMonth

11/05/2021

To all the Advanced Practice Nurses across the globe, the ICN NPAPNN team wishes you a very special 2021 International Nurses Day.

06/05/2021
hus.taleo.net

HUS Tulehduskeskuksessa on tarjolla laatupäällikön vakinainen tehtävä, jossa yhdistyy laatupäällikön ja hoitotyön kliinisen asiantuntijan tehtävät.

Laatupäällikkö Tulehduskeskus (210001ET)
Kuvaus

Ajatteletko, että terveydenhuollon ja sen henkilökunnan tärkein tehtävä on tarjota laadukasta, turvallista ja näyttöön perustuvaa hoitoa ja palveluita kaikille potilaille?

HUS Tulehduskeskuksessa on tarjolla laatupäällikön vakinainen tehtävä, jossa yhdistyy laatupäällikön ja hoitotyön kliinisen asiantuntijan tehtävät.

Tehtävä täytetään 7.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tulehduskeskukseen kuuluvat infektio- ja reumasairauksien sekä iho- ja allergiasairauksien linjat ja Meilahden kolmiosairaalan yhteispoliklinikka sekä päiväsairaala. Useiden laatujärjestelmien lisäksi, olemme tukemassa muiden yksiköiden JCI –laatujärjestelmää infektioidentorjunnan ja muiden yhteisten käytäntöjemme kautta. Tämän lisäksi HUSin magneettisairaalamallin mukaisesti tavoittelemme hoidon korkeaan laatua osallistavan johtamisen ja näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen avulla.

Tehtävässä laatupäällikön ja kliinisen asiantuntijan tehtävät jakautuvat 50/50 %. Keskeisinä tehtävinä on laadun ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä osallistuminen laatujärjestelmätyöhön, jossa painottuvat näyttöön perustuvien, yhdenmukaisten toimintatapojen käyttöönotto sekä hoitotyön ja hoitajien osaamisen kehittäminen.

Työpäiväsi ovat vaihtelevia, m***a tehtävän painopistealueita ovat:
- potilasturvallisuus ja laatu – mm. raportointi ja vakavien vaaratapahtumien käsittelyt
- asiakaspalautteet- ja asiakasosallisuustoiminta – kehittäminen ja jalkauttaminen
- näyttöön perustuva toiminta – asiantuntijaryhmiin osallistuminen, yhteisten käytäntöjen jalkauttaminen ja akkreditointeihin liittyvät tehtävät
- hoitotyön osaamisen kehittäminen – osaamisen, koulutuksien- ja tutkimustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

05/05/2021

Kansainvälinen sairaanhoitajan päivä 12.5.

Loistouutisia! Sairaanhoitajapäivät järjestetään virtuaalisena tapahtumana 11.–12.10.2021. Ohjelma on entiseen tapaan mo...
22/03/2021
Sairaanhoitajapäivät virtuaalitapahtumana lokakuussa 2021 | Sairaanhoitajat

Loistouutisia! Sairaanhoitajapäivät järjestetään virtuaalisena tapahtumana 11.–12.10.2021. Ohjelma on entiseen tapaan monipuolinen ja ajankohtainen.
#shpaivat #shpäivät #sairaanhoitajapäivät #sairaanhoitajat

Sydämellisesti tervetuloa virtuaalisesti järjestettäville Sairaanhoitajapäiville! Sairaanhoitajapäivät on vuosittainen hoitotyön huipputapahtuma, jota on järjestetty vuosikymmenien ajan.

Osoite

Topeliuksenkatu 5
Helsinki
00260 HELSINKI

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat, Clinical Nurse Specialist :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Our Story

Hoitotyön kliininen asiantuntija (Clinical Nurse Specialist, CNS) on laillistettu terveydenhuollon amnmattilainen, jolla on tiedekorkeakoulun maisterin/ tohtorin tutkinto tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto. Hoitotyön kliininen asiantuntija vaikuttaa hoitotyön kliiniseen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Terveystieteiden kliiniset asiantuntijat toimivat kouluttajina, kehittäjinä, konsultteina ja tutkijoina sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.

Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto perustettiin 2007 ja verkosto liittyi 2018 Sairaanhoitaja liiton ammatilliseksi jaostoksi. Jäseniä on ympäri Suomea; yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollossa. Kliininen osaaminen kattaa sairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan ja kuvantamisen alueet. Verkostomme kokoontuu vuosittain.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Helsinki hallituksen palvelut

Näytä Kaikki

Kommentit

Onnea parhaalle Posterille ja tekijälle!
Asiantuntijuutta jatkamassa 😀
Kliiniset asiantuntijat: Katalyytina muutokseen ja innovointiin; kiinnitetään huomiota siihen, miten CNS: t parantavat potilasturvallisuutta, potilaiden tuloksia ja hoidon laatua. #cnsweek
Vielä mahtuu mukaan 😉
Sekä digilehti että Tutkiva Hoitotyö samalla jäsenmaksulla #NPT Asiantuntijoille tärkeä työväline!
Infoa Tutkiva Hoitotyö lehdestä, sairaanhoitajaliittoon kannattaa kuulua, sillä tämä on jäsenetu.
Ohessa kliinisen asiantuntijan tehtävänkuvausta.
Hyvää kansainvälistä sairaanhoitajanpäivää kaikille kollegoille, kliinisen hoitotyön asiantuntijoille ❤️ #CNS #kliininenasiantuntija #mähoidan
Kliinisen hoitotyön asiantuntija kertoo työstään tehohoidon parissa!
Haku auki HUS:ssa!