Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Henkilökuntaa ministeriössä on noin 300 ja koko hallinnonalalla 5 100. Maa- ja metsätalousministeriön budjetin suuruus on noin 2,7 mrd euroa.

Missio: Turvaamme kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön. Maa- ja metsätalousministeriö on myös mukana Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 1.7. - 31.12..2019 tapahtumissa ja järjestelyissä. #eu2019fi

Avaa kuten tavallisesti

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jo...
09/11/2020
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista – mittava rahoitushaku nyt avoinna - Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Tutustu hakuilmoitukseen: https://mmm.fi/documents/1410837/22876822/Tutkimus-+ja+innovaatio-ohjelman+hakuilmoitus.pdf/297c4967-7cee-8ebb-e1e7-c032cda99c48/Tutkimus-+ja+innovaatio-ohjelman+hakuilmoitus.pdf/Tutkimus-+ja+innovaatio-ohjelman+hakuilmoitus.pdf?t=1604910428462

Forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet bidrar till klimatsäkra markanvändningslösningar – finansiering utlyses. Läs mera: https://mmm.fi/sv/-/forsknings-och-innovationsprogrammet-hiilesta-kiinni-fanga-kolet-bidrar-till-klimatsakra-markanvandningslosningar-finansiering-utlyses

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on avannut mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Kolmivuotinen Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohje...

MMM:n koordinoima EU-hanke ’ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy’ järjestää nyt marraskuussa 17.-18.11.2020 ...
06/11/2020

MMM:n koordinoima EU-hanke ’ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy’ järjestää nyt marraskuussa 17.-18.11.2020 online-seminaarin ’ForestValue Research Programme Midterm Seminar 2020’. Lisätietoja: https://forestvalue.org/annual-seminar-17-nov-2020/

Maatilojen kannattavuuskirjanpitoon etsitään tiloja. Kirjanpidosta saadaan tärkeää tietoa, jota käytetään maatalouden ka...
05/11/2020

Maatilojen kannattavuuskirjanpitoon etsitään tiloja. Kirjanpidosta saadaan tärkeää tietoa, jota käytetään maatalouden kannattavuuden seurantaan, tutkimukseen ja politiikkavalmisteluun.Tärkeästä luottamustehtävästä hyötyy myös maatila itse.

Luonnonvarakeskus koostaa tiedot ja tuottaa niistä palautteet tiloille. Suurin hyöty kannattavuuskirjanpitotiloille itselleen tulee tarkasta talouden seurannasta ja tilakohtaisesta palautteesta. Raportit ovat maksuttomia mukana oleville tiloille. Kaikki maatilat hyötyvät tiedoista esimerkiksi Taloustohtorin palvelujen kautta.

"Pyrimme tuottamaan osallistuville tiloille sellaisen palautteen, josta on oman tilan kehittämisen ja toisaalta vertailun kannalta eniten hyötyä. Taloustohtorissa kaikki voivat käydä tarkastelemassa, miten maataloudella taloudellisesti ja kestävyyden kannalta menee, toteaa erikoistutkija Arto Latukka Luonnonvarakeskuksesta.

Luonnonvarakeskuksen tietoa:
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/maatalous-ja-maaseutu/maatalouden-kannattavuus/

Taloustohtori : www.luke.fi/taloustohtori

MMM:n koordinoima EU-hanke ’ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy’ järjestää nyt marraskuussa 17.-18.11.2020 ...
05/11/2020

MMM:n koordinoima EU-hanke ’ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy’ järjestää nyt marraskuussa 17.-18.11.2020 online-seminaarin ’ForestValue Research Programme Midterm Seminar 2020’. Lisätietoja: https://forestvalue.org/annual-seminar-17-nov-2020/

"On tärkeää, että Suomessa voidaan kasvattaa enemmän kalaa ja lisätä kalan omavaraisuutta siten, että kehitys ei vaarann...
05/11/2020
- Vesiviljely, alkutuotannon helmi - Maa- ja metsätalousministeriö

"On tärkeää, että Suomessa voidaan kasvattaa enemmän kalaa ja lisätä kalan omavaraisuutta siten, että kehitys ei vaaranna vesiympäristön hyvää tilaa. Vesiviljely on tärkeä keino parantaa kalan omavaraisuutta ja varautumista kriiseihin", toteaa Orian Bondestam blogissaan. Lue lisää: https://mmm.fi/blogit/-/blogs/vesiviljely-alkutuotannon-helmi

Kalojen ja muiden vedenelävien tuottaminen luonnonvesissä tai maan päällä altaissa on nuori alkutuotannon muoto. Vesiviljelyllä on kuitenkin monia ominaisuuksia, joiden ansiosta sitä voidaan pitää yhtenä alkutuotannon helmistä ja siitä osoituksena se on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasv...

Kansallinen metsästrategia päivitettiin kaksi vuotta sitten laajapohjaisen sidosryhmäyhteistyön tuloksena. Strategiaa on...
05/11/2020
Kansallinen metsästrategia käytännössä -webinaari - Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen metsästrategia päivitettiin kaksi vuotta sitten laajapohjaisen sidosryhmäyhteistyön tuloksena. Strategiaa on sen jälkeen toimeenpantu noin 20 hankkeessa, joiden avulla edistetään kaikkia kestävyyden osa-alueita – sekä taloudellista, ekologista, sosiaalista että kulttuurista kestävyyttä.

MMM järjestää 17.11. klo 13-15 webinaarin Kansallisen metsästrategian toimeenpanosta. Tilaisuus on ensimmäinen osa webinaarisarjaa, jossa esitellään strategiaa toteuttavia hankkeita ja niiden tuloksia. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu sinäkin mukaan!

Kansallisen metsästrategian (KMS) hankesalkku uudistettiin kaksi vuotta sitten laajapohjaisen sidosryhmäyhteistyön tuloksena. Strategiaa on sen jälkeen toimeenpantu noin 20 hankkeessa, joiden avulla edistetään kaikkia kestävyyden osa-alueita – sekä taloudellista, ekologista, sosiaalista et...

04/11/2020

Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla on teknisiä ongelmia, jonka takia esim. tiedote- ja uutislistaukset eivät toimi. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

Det förekommer störningar på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor. Vi beklagar besväret som detta medför.

We are experiencing some problems on the ministry’s website. We apologise for any inconvenience this may cause.

Meksikon ja Suomen asiantuntijat tiivistävät yhteistyötä metsävarojen inventoinnissa ja kansallisten metsäohjelmien laat...
04/11/2020
Suomen metsäosaaminen herättää kiinnostusta Meksikossa - Maa- ja metsätalousministeriö

Meksikon ja Suomen asiantuntijat tiivistävät yhteistyötä metsävarojen inventoinnissa ja kansallisten metsäohjelmien laatimisessa. Lisäksi keskustellaan metsien roolista hiilen sidonnassa. Maiden välinen metsäyhteistyö pohjautuu viisivuotiseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka osapuolina ovat Suomen maa- ja metsätalousministeriö ja Meksikon metsähallitus CONAFOR.
- Meksikoa ja Suomea yhdistää se, että metsien hoidolle asetetaan useita erilaisia tavoitteita. Molemmissa maissa metsäpolitiikan valmistelu on osallistavaa ja sidosryhmät ovat tiiviisti mukana. Kokemusten vaihto metsäohjelmien laatimisesta on antoisaa molemmille osapuolille, toteaa metsäneuvos Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Lue lisää yhteistyöstä:
https://mmm.fi/-/suomen-metsaosaaminen-herattaa-kiinnostusta-meksikossa

Meksikon ja Suomen asiantuntijat tiivistävät yhteistyötä metsävarojen inventoinnissa ja kansallisten metsäohjelmien laatimisessa. Lisäksi keskustellaan metsien roolista hiilen sidonnassa. Maiden välinen metsäyhteistyö pohjautuu viisivuotiseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka osapuolina...

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on keskeinen osa keväällä 2020 käynnistettyä maa- ja metsätalouden ja m...
03/11/2020
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman julkistustilaisuus

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on keskeinen osa keväällä 2020 käynnistettyä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotoimikokonaisuutta. Siihen liittyvän rahoitushaun perusteella käynnistetään ensi keväänä useampia tutkimushankekokonaisuuksia.

Ohjelmasta ja siihen liittyvästä rahoitushausta kerrotaan lisää maanantaina 9.11. klo 12.15-14.45 järjestettävässä webinaarissa, johon on jo nyt ilmoittautunut yli 100 henkilöä. Webinaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta: https://ssl.eventilla.com/hiilestakiinni_09112020

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut tutkimus- ja innovaatio-ohjelman yhteistyössä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa. Lisätietoa ohjelmasta: https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma #hiilestäkiinni

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suom...
03/11/2020
Miten parannamme vesien tilaa ja hallitsemme tulvariskejä? Kerro mielipiteesi - Maa- ja metsätalousministeriö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Eri tahoja kuullaan samalla myös tulvariskien hallintasuunnitelmista.

Hur kan vi förbättra vattenstatusen och hantera översvämningsrisker? Ge synpunkter på förslagen! https://mmm.fi/sv/-//1410903/hur-kan-vi-forbattra-vattenstatusen-och-hantera-oversvamningsrisker-ge-synpunkter-pa-forslagen-

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Eri tahoja kuullaan sa...

Euroopan komissio on julkaissut LULUCF-asetuksen mukaisen delegoidun säädöksen EU-maiden metsien vertailutasoista vuosil...
03/11/2020
Komissio julkaisi säädöksensä metsien hiilinielun vertailutasoiksi kaudelle 2021-2025 - Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan komissio on julkaissut LULUCF-asetuksen mukaisen delegoidun säädöksen EU-maiden metsien vertailutasoista vuosille 2021-2025. Suomen osalta luvut ovat samat kuin komission heinäkuussa 2020 julkaisemassa alustavassa ehdotuksessa.

Kommissionen offentliggjorde en rättsakt om skogliga referensnivåer. Läs mera: https://mmm.fi/sv/-/kommissionen-offentliggjorde-en-rattsakt-om-skogliga-referensnivaer-?languageId=sv_SE

Euroopan komissio on julkaissut LULUCF-asetuksen mukaisen delegoidun säädöksen EU-maiden metsien vertailutasoista vuosille 2021-2025. Suomen metsien hiilinielun vertailutasoluku on säädöksen mukaan ilman puutuotteita noin -23,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja ...

RUOKA- JA LUONNONVARAHALLINTOA SUOMESSA JO 160 VUOTTA Maa- ja metsätalousministeriö ja sen edeltäjät ovat vastanneet suo...
30/10/2020

RUOKA- JA LUONNONVARAHALLINTOA
SUOMESSA JO 160 VUOTTA

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen edeltäjät ovat vastanneet suomalaisen maatalouden ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön hallinnosta jo 160 vuotta. Koko tarina on tiivistetty nyt kuva-esitykseen, joka upein valokuvin ja taideteoksin kertoo suomalaisen ruuan tuotannon ja metsätalouden kehityksestä maailman huipulle, unohtamatta niin luonnon, eläinten kuin ihmisenkään hyvinvointia. Katso kuvaesitys (2.20 min): https://bit.ly/35IlCc8

Elintarvikemarkkinalaki uudistuu! Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain uudistamisesta on hyväksytty valtioneuvosto...
29/10/2020

Elintarvikemarkkinalaki uudistuu! Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain uudistamisesta on hyväksytty valtioneuvoston istunnossa 29.10.2020. Voimaan tullessaan laki antaa kaupankäyntiin selkeät pelisäännöt ja tasapainottaa ruokajärjestelmän neuvotteluasemia. 🌾

Uudistetun elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa sopimussuhteen heikoimmassa asemassa olevien myyjien asemaa vahvemmilta ostajilta. 🍓

Elintarvikemarkkinalaki antaa järeät lainsäädännölliset keinot tasapainottaa ruokajärjestelmän neuvotteluasemia. Lain keskeisin tavoite on vahvistaa tuottajan asemaa ruokajärjestelmässä. Lailla vähennetään esimerkiksi tuottajien ja pienten elintarvikeyritysten liiketoiminnan riskejä. 🍞

Lue lisää: https://mmm.fi/-/uudistettu-elintarvikemarkkinalaki-tuo-tasapainoa-ruokajarjestelmaan

Vastauksia yleisiin kysymyksiin elintarvikemarkkinalaista löydät: mmm.fi/elintarvikemarkkinalaki

#elintarvikemarkkinalaki

"Jos kaikki Suomen ojat olisi vuosien saatossa kaivettu yhdeksi suoraksi ojaksi, oja ulottuisi yli 60 kertaa maapallon y...
28/10/2020
- Kuivatuksen mallimaasta vesienhallinnan edelläkävijäksi - Maa- ja metsätalousministeriö

"Jos kaikki Suomen ojat olisi vuosien saatossa kaivettu yhdeksi suoraksi ojaksi, oja ulottuisi yli 60 kertaa maapallon ympäri", kirjoittavat Olle Häggblom ja Ville Keskisarja blogissaan. 🌍

Miten vesienhallintaa kehitetään? Millaisia muutoksia vesienhallinnan tulevaisuus tuo tullessaan? 💦

Lue lisää blogista! 👇
https://mmm.fi/blogit/-/blogs/kuivatuksen-mallimaasta-vesienhallinnan-edellakavijaksi

#mmmblogi #vesienhallinta

Viime vuosien vaihtelevat sää- ja vesitilanteet antavat osviittaa siitä, miten ympäristömme on muuttumassa ja millaisiin ilmiöihin on sopeuduttava niin maa- ja metsätaloudessa kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Tilannetta mutkistaa se, että yhteiskuntakaan ei ole pysähdyksissä, vaan arvot, ...

Tiesitkö! Suomalaiset kotitaloudet heittävät roskiin 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa. 🥕 🍏 🍞 Nelihenkisen perheen...
21/10/2020

Tiesitkö! Suomalaiset kotitaloudet heittävät roskiin 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa. 🥕 🍏 🍞

Nelihenkisen perheen ruokaostoksista 500 euroa päätyy vuosittain jäteastiaan. Nauti siis ruoasta, minimoi hävikki ja lajittele loput. ♻️

Tänään käynnistyvä Rakasta joka murua -kampanja kannustaa suomalaisia vähentämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan biojätettä kotona, työpaikalla ja lomalla. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto. 💙

Lue lisää biojätteen lajittelusta, ruokahävikin vähentämisestä sekä Rakasta joka murua -kampanjasta: https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/suomalaiset-laiskoja-lajittelemaan-biojatetta-erilliskerayksen-ymparistohyotyja-ei-tunnisteta-1

#rakastajokamurua #ruokahävikki #biojäte

Hannu Tölli pohtii blogikirjoituksessaan peltojen kiinteistörakenneta ja tilusjärjestelyjä. Peltorakenteen kehittämisohj...
19/10/2020

Hannu Tölli pohtii blogikirjoituksessaan peltojen kiinteistörakenneta ja tilusjärjestelyjä. Peltorakenteen kehittämisohjelman avulla tilannetta voidaan parantaa ja samalla säästää maatalouden kustannuksia. #mmmblogi
https://mmm.fi/blogit/-/blogs/traktorilla-maapallon-ympari

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyvän ehdotuksen valtione...
16/10/2020

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyvän ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi. Asetus koskee ao. toimiin osoitetun määrärahan käyttöä eri tarkoituksiin. Lausuntoja voi toimittaa 11.11.2020 asti.

”Maa- ja metsätalous ovat Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ratkaisujen aloja, sillä niissä voidaan lisätä hiilensidontaa ja vähentää maaperäpäästöjä. Nyt lausunnoille lähtevä asetus luo pohjan käytännön ilmastotoimien edistämiseen maankäyttösektorilla”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Asiasta lisää: https://bit.ly/356X5Np

Hallitusohjelman mukainen kotimaisen kalan edistämisohjelma on lähtenyt lausunnolle. Ohjelma pyrkii kaksinkertaistamaan ...
15/10/2020
Kotimaisen kalan edistämisohjelma lausunnoille - tavoitteena kaksinkertaistaa kotimaisen kalan käyttö -

Hallitusohjelman mukainen kotimaisen kalan edistämisohjelma on lähtenyt lausunnolle. Ohjelma pyrkii kaksinkertaistamaan kotimaisen kalan kulutuksen, mikä johtaisi myönteisiin työllisyys-, talous-, ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Lausunnot pyydetään toimittamaan 27.11. mennessä.
Lue lisää: https://mmm.fi/-/kotimaisen-kalan-edistamisohjelma-lausunnoille-tavoitteena-kaksinkertaistaa-kotimaisen-kalan-kaytto

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on, että vuonna 2027 suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti 2-3 kertaa viikossa. Kalan käytön kasvu lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälke...

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun Kansallisen metsästrategian toteutusta tukeville hankkeille....
15/10/2020
MMM avasi uuden rahoitushaun Kansallisen metsästrategian toteutusta tukeville hankkeille -

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun Kansallisen metsästrategian toteutusta tukeville hankkeille. Haku on avoinna 31.12.2020 asti.

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst ny finansiering för projekt som stöder genomförandet av den nationella skogsstrategin. Läs mer: https://mmm.fi/-/mmm-avasi-uuden-rahoitushaun-kansallisen-metsastrategian-toteutusta-tukeville-hankkeille?languageId=sv_SE

Rahoitusta myönnetään erityisesti hankkeille, joilla edistetään metsätilojen omistusjärjestelyjä ja joissa kestävyyden eri osa-alueiden tavoitteita sovitetaan konkreettisilla ratkaisumalleilla mahdollisimman hyvin yhteen. Metsätilojen omistusjärjestelyjen osalta tavoitteena on kehittää mm. sellaisia menetelmiä ja toimenpiteitä, joilla vähennetään kuolinpesäomistuksessa olevien metsien osuutta ja edistetään yhteismetsäomistusta.

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst ny finansiering för projekt som stöder genomförandet av den nationella skogsstrategin. Finansiering beviljas särskilt för projekt som främjar olika ägararrangemangen för skogsgårdar och där målen för de olika hållbarhetsaspekterna – ekonomisk...

🌲Etelä-Savon biotalousfoorumissa esiin nousivat kasvuisat metsät, puhdas vesi ja ravitseva ruoka. Iso kiitos esiintyjill...
13/10/2020
Etelä-Savon alueellisessa biotalousfoorumissa puhuttivat metsä, vesi ja ruoka -

🌲Etelä-Savon biotalousfoorumissa esiin nousivat kasvuisat metsät, puhdas vesi ja ravitseva ruoka. Iso kiitos esiintyjille ja osallistujille!

🌻Biotalousfoorumisarja on osa biotalousstrategian päivitystä. Strategian tavoitteena on luoda Suomeen biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

📄Lue uutinen ja ilmoittaudu mukaan 6.11. pidettävään Pohjois-Karjalan biotalousfoorumiin! 👇
https://mmm.fi/-/etela-savon-alueellisessa-biotalousfoorumissa-puhuttivat-metsa-vesi-ja-ruoka

#biotalous #kestäväkehitys #biodiversiteetti

Maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön järjestämät alueelliset biotalousfoorumit alkoivat syyskuussa. Tiistaina 6.10. järjestettiin Etelä-Savon alueellinen biotalousfoorumi. Kaikille avoinna olevat foorumit ovat osa käynnissä olevaa biotalousstrategian päivitys...

Työn alla saimaannorpan ja kalastuksen tasapaino: Saimaannorpan suojelu ja kalastus -työryhmä on julkaissut yhteenvetora...
09/10/2020
Saimaannorppa ja kalastus -keskustelutilaisuuksien palautteet arvokasta tietoa työryhmälle -

Työn alla saimaannorpan ja kalastuksen tasapaino: Saimaannorpan suojelu ja kalastus -työryhmä on julkaissut yhteenvetoraportin. Raportista selviää muun muassa minkälaista palautetta asiasta saatiin norpan pesimisalueilla syksyllä pidetyissä tilaisuuksissa. Lue lisää uutisesta ja tutustu raporttiin: https://mmm.fi/-/keskustelutilaisuuksien-palautteet-arvokasta-tietoa-tyoryhmalle

Saimaannorpan suojelua ja kalastusta käsittelevä työryhmä käsitteli 2.10. kokouksessaan syksyn 2020 alueellisten keskustelutilaisuuksien osanottajilta saatuja palautteita. 

Osoite

Helsinki

Yleistä tietoa

Maa- ja metsätalousministeriön Facebook-sivut toimivat virkamiesten ja kansalaisten yhtenä kohtauspaikkana. Tavoitteena on olla tavoitettavissa myös Facebookin välityksellä ja lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta asioiden valmistelussa. Ministeriön virkamiehet ovat läsnä palvelussa virka-aikana. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa moderoida keskustelua ja poistaa asiattomat tai lainvastaiset viestit. Asioita ei voi saattaa vireille Facebookin kautta. Viralliset asiat saatetaan vireille ministeriön kirjaamon kautta ([email protected]). Voit seurata meitä myös Twitterissä @mmm_fi (https://twitter.com/mmm_fi) ja lukea ajankohtaisista aiheistamme Luonnonvarat.fi-verkkojulkaisusta. Tietosuojavastaava Ylitarkastaja Pekka Alhojärvi Maa- ja metsätalousministeriö, tieto- ja tutkimusyksikkö tietosuojavastaava(at)mmm.fi Rekisterinpitäjä Maa- ja metsätalousministeriö, PL 23, 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo: kirjaamo(at)mmm.fi, p. 0295 16 2200

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358 295 16 001

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Maa- ja metsätalousministeriö :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Maa- ja metsätalousministeriö :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

Koskas me saadaan ruoan alkuperämerkinnät sellaiselle tasolle, että ne oikeasti kertoo mistä maasta esimerkiksi liha tulee? Tällä hetkellä kun tarkkuus on yleisesti sitä luokkaa, että niistä saa selville että liha on kasvatettu ja teurastettu maapallolla. Ainakin itse tahdon valinnanvapauteni takaisin.
Kaiken alku on suojelu kasvuston. Ne kasvaa kantaa kukkaset,ja kaunetta tarjoaa ilman ne. Siksi arvokas on kasvu näiden,emme saisi aemotta ottaa sieltä. .On ARVOJA MEILLÄ OLEMASSA,KUIN JYVÄT ON VILJASSA TÄHKÄPÄISSÄ.On syytä nyt muistaa tämäkin,kaikki osaa ei ruuakseen munakasta tehdä. Luojamme luontoon lajoittaa, makoisat marjat hedelmät ja tievarsiin metsän mansikat. Arvostusta antakaa ja lahjana se ottakaa. Kiitos. Joonas Vänskä
On hienoa päivien uusien ,myötä kallistaa kallista päätä. Katsoa kukkaa kaunista,koskematta siihen. Hentokin luo ja voikin vain,karistaa kentoiset kauniit kukat. Ne ko
Maatalouslomitus on tärkeä osa nykyajan maataloutta ja maatilan hyvinvointia. Helsingin Sanomien tuoreesta jutusta selviävät lomituksen monet haasteet ja lomittajan työturvallisuuden keskeiset seikat.
"Suomen hallituksen vuonna 2006 hyväksymän kestävän kehityksen strategian tavoitteena on ekologisen kestävyyden ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luominen. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Päivitetty luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä." Nyt kun vuosi 2020 on kohta puolessavälissä, niin on aika kysyä: miten on mennyt noin niinkuin omasta mielestänne? Viime uhanalaisuusraportti kertoi sen saman tarinan mitä tähänkin asti. Nyt on aika panna metsätalous lailla tiukkiin rajoituksiin ja sääntelyyn riittävän pelottavilla sanktioilla, että tuo tavoite saavutetaan edes vuonna 2040. Ministeri lopettakoon muniensa hautomisen ja hanhenpaskojen pyörittelyn ja alkaa hommiin!
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn