Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. L

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Henkilökuntaa ministeriössä on noin 300 ja koko hallinnonalalla 5 100. Maa- ja metsätalousministeriön budjetin suuruus on noin 2,7 mrd euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen, jonka tehtävänä on laatia ratkaisuehdotus, joka mahdollistais...
17/10/2023

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen, jonka tehtävänä on laatia ratkaisuehdotus, joka mahdollistaisi Palokin koskien ennallistamisen. Selvityksen tekee agronomi Esa Härmälä (Frostia Oy) 31.1.2024 mennessä.

Tavoitteena on tehdä ehdotus Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä jatkovalmisteluvastuusta valtionhallinnossa.

"Hallitus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Virtavesiemme uhanalaiset vaelluskalakannat vaativat yhteistyötä niin voimayhtiöiden, valtion ja kuntien viranomaisten, paikallisten toimijoiden kuin myös kalastus- ja luonto-organisaatioiden kesken. Palokki on kohde, jossa yhteistyöllä voidaan saada hyviä tuloksia aikaan", sanoo pääministeri Petteri Orpo.

Lue lisää tiedotteesta:

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen, jonka tehtävänä on laatia ratkaisuehdotus, joka mahdollistaisi Palokin koskien ennallistamisen. Tavoitteena on tehdä ehdotus Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta s...

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa Hiilestä kiinni -hankkeissa on tuotettu uutta tietoa ja kehitetty parhaita ...
16/10/2023

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa Hiilestä kiinni -hankkeissa on tuotettu uutta tietoa ja kehitetty parhaita käytäntöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi maankäyttösektorilla.

Marraskuun alussa järjestämme Helsingissä yhteiset päätösseminaarit kahdelle hankekokonaisuudelle: metsätuhohankkeille sekä maaperätietohankkeille. Seminaarit järjestetään samana päivänä, ja ilmoittautua voi joko yhteen tai molempiin tilaisuuksiin. Seminaarit järjestetään perjantaina 3.11. ja ne ovat läsnätilaisuuksia. Ilmoittaudu mukaan nyt!

Tervetuloa!

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu metsätuhoseminaariin:
https://ssl.eventilla.com/metsatuhoseminaari03112023

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu maaperätietoseminaariin:
https://ssl.eventilla.com/maaperatietoseminaari03112023

Vesi on elämää. Vesi on ruokaa.Maailman ruokapäivän 16.10. aiheena  .Ruuantuotannon kokonaiskestävyyttä ja resurssitehok...
16/10/2023

Vesi on elämää. Vesi on ruokaa.

Maailman ruokapäivän 16.10. aiheena .

Ruuantuotannon kokonaiskestävyyttä ja resurssitehokkuutta voidaan parantaa vesiratkaisujen avulla.

Elintarviketeollisuudessa ja maataloudessa vesivastuullisuus ja vesiviisaus ovat kriittisiä kysymyksiä toiminnan kehittämisessä.

Maailmalla haasteet ovat kärjistyneet jo pitkään. Paljon vettä vaativa ruuantuotanto ei aina sijoitu alueille, joilla on paljon vettä.

Veteen liittyvällä suomalaisosaamisella tehostetaan kestävästi ruuantuotantoa. Työ vesisektorilla on merkityksellistä ruokaturvalle sekä Suomessa että maailmalla.

Lue lisää ➡️ www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/maailman-ruokapaiva

Metsähallitus julkaisi tänään vuoden 2023 saimaannorpan kanta-arvion. Sen mukaan saimaannorppia on noin 480. Norppakanta...
16/10/2023

Metsähallitus julkaisi tänään vuoden 2023 saimaannorpan kanta-arvion. Sen mukaan saimaannorppia on noin 480. Norppakanta kasvaa, kiitos pitkäjänteisen suojelutyön. Kalastusrajoitukset ovat tärkein syy norppakannan kasvuun. Kasvu on silti hidasta, ja lisäksi jo yksittäisen vuoden huonot pesimäolosuhteet voivat taittaa sen. Apukinokset ovat välttämättömiä.

Metsähallitus avasi tänään myös Norppatilanne-palvelun, joka tuo kannanseuranta-aineistot kaikkein nähtäville:

Norppatilanne-palvelussa esitetään ajantasaiset tiedot saimaannorpan kanta-arviosta, syntyvyydestä, havaitusta kuolleisuudesta, kuolinsyistä ja verkkokuolemista. Saimaa on jaettu 13 kannanseuranta…

Hyvää YK:n maaseudun naisten päivää! Tänään 15.10. halutaan huomioida naisten tärkeä rooli ja merkittävä panos maataloud...
15/10/2023

Hyvää YK:n maaseudun naisten päivää!

Tänään 15.10. halutaan huomioida naisten tärkeä rooli ja merkittävä panos maatalouden ja syrjäseutujen kehityksen edistämisessä, ruokaturvan parantamisessa ja taistelussa syrjäisten seutujen köyhyyttä vastaan.

Tarkoituksena on huomioida naisten rooli maaseudun kehittäjinä, viljelijöinä, metsänomistajina ja yrittäjinä sekä hyvinvoinnin turvaajina.

Tutustu lisää YK-liiton verkkosivuilla: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-maaseudun-naisten-paiva

Päivitetty kansallinen rapustrategia on julkaistu. Strategian päivitys jatkaa aiempien rapustrategioiden linjaa siitä, m...
13/10/2023

Päivitetty kansallinen rapustrategia on julkaistu. Strategian päivitys jatkaa aiempien rapustrategioiden linjaa siitä, miten rapukantoja Suomessa hoidetaan. Täpläravun leviämisen estämiseen ja jokiravun suojeluun liittyviä linjauksia on pyritty terävöittämään aiempaan strategiaan verrattuna. Lue lisää:

Miten sudenpennun ensimmäinen kesä kuluu? Miksi lampaita joutuu suden suuhun erityisesti loppukesällä? Entä kuinka pitkä...
12/10/2023

Miten sudenpennun ensimmäinen kesä kuluu? Miksi lampaita joutuu suden suuhun erityisesti loppukesällä? Entä kuinka pitkän matkan nuori susi voi vaeltaa?
Suden neljä vuodenaikaa -ohjelmaa voi seurata Yle Areenassa torstaina 12.10. klo 18.00–19.30. Asiantuntijat kertovat livelähetyksessä, mitä suden elämässä tapahtuu eri vuodenaikoina ja kuinka suden ja ihmisen polut kohtaavat vuoden mittaan.
Ohjelman tallenne on nähtävissä jälkikäteen. Livelähetyksen järjestää SusiLIFE-hanke, jota myös maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa.

Miten sudenpennun ensimmäinen kesä kuluu? Miksi lampaita joutuu suden suuhun erityisesti loppukesällä? Entä kuinka pitkän matkan nuori susi voi vaeltaa? Suden neljä vuodenaikaa kertoo, mitä suden elämässä tapahtuu eri vuodenaikoina ja kuinka suden ja ihmisen polut kohtaavat vuoden mittaan...

▶️ Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin puheenvuoro eduskunnan lähetekeskustelussa hallituksen esityksestä edusku...
12/10/2023

▶️ Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin puheenvuoro eduskunnan lähetekeskustelussa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 tänään torstaina 12.10. noin klo 19 . https://verkkolahetys.eduskunta.fi/

Olemme avanneet tänään uusille METSO-ohjelman luonnonhoidon kehittämishankkeille rahoitushaun. Rahoitushakemukset tulee ...
11/10/2023

Olemme avanneet tänään uusille METSO-ohjelman luonnonhoidon kehittämishankkeille rahoitushaun. Rahoitushakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.12.2023.
🌲
Hanke-esityksiä voi tehdä kolmesta metsäluonnon monimuotoisuuden teemasta: 1) luonnonhoito ja maisematason suunnittelu metsätiaisten tukena, 2) suometsien luonnonhoidon kehittäminen ja 3) luonnonhoito jalopuiden ja jalopuustoisten metsiköiden tukena.
🌲
Lisätietoa hausta:

Valtakunnallisilla luonnonhoidon kehittämishankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun, jonka tavoitteena on kehittää metsien luonnonhoitoa edistämään met...

Villisikatyöryhmä linjasi villisikakannan säätelymahdollisuuksiin liittyvistä toimista, joilla pyritään pienentämään afr...
11/10/2023

Villisikatyöryhmä linjasi villisikakannan säätelymahdollisuuksiin liittyvistä toimista, joilla pyritään pienentämään afrikkalaisen sikaruton riskiä (ASF). Työryhmä puolittaisi kannan koon nykyisestä tasosta ja sallisi pimeänäkölaitteiden käytön villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa. Lue lisää tiedotteesta

Maa- ja metsätalousministeriön laajapohjainen työryhmä linjasi kokouksessaan villisikakannan säätelymahdollisuuksiin liittyvistä toimista, joilla pyritään pienentämään afrikkalaisen sikaruton riskiä. Työryhmä puolittaisi kannan koon nykyisestä tasosta ja sallisi pimeänäkölaitteide...

Ministeri osallistui tänään eduskunnan kalapäivään ja puhui mm. silakasta. ”Suomi ajaa johdonmukaisesti kalastuskiintiöi...
10/10/2023

Ministeri osallistui tänään eduskunnan kalapäivään ja puhui mm. silakasta. ”Suomi ajaa johdonmukaisesti kalastuskiintiöiden asettamista kestävälle tasolle kalakantojen elinvoimaisuuden ja elinkeinojen turvaamiseksi.”

Nähdäänkö KoneAgriassa?Hieno joukko MMM:n rahoittamia  -ilmastohankkeita esittäytyy torstaista lauantaihin Suomen suurim...
10/10/2023

Nähdäänkö KoneAgriassa?

Hieno joukko MMM:n rahoittamia -ilmastohankkeita esittäytyy torstaista lauantaihin Suomen suurimmassa maa- ja metsätalousalan ammattitapahtumassa KoneAgriassa Tampereella! Löydät meidät osastolta C101 Ruokaviraston Innovaatiotorilta. Osastolla on esillä laaja kattaus innovatiivisia maa-, metsä- ja puutarhatalouden toimijoita. Hiilestä kiinni -hankkeita mukana on peräti 9.

Lue lisää mukana olevista hankkeistamme ⬇

Hankkeet torstaina 12.10.
Menetelmiä turvepeltojen päästövähennyksiin ja vesienhallintaan

🌱ARMI: https://luke.fi/fi/projektit/armi
🌱Turina: https://luke.fi/fi/projektit/turina
🌱VÄPÄ: https://mmm.fi/-/11-vahempipaastoiset-nurmikierrot-turvepelloilla-vapa-
🌱Vesihiisi: https://luke.fi/fi/projektit/vesihiisi-01
🌱PeltoSäätö: https://kpedu.fi/peltosaato

Hankkeet perjantaina 13.10. - Uusia ruoantuotantoteknologioita sekä menetelmiä maaperän hiilensidonnan parantamiseen ja ravinnepäästöjen vähentämiseen

🌱Ruokaa ilman peltoja: https://luke.fi/fi/projektit/food-without-fields
🌱HiMa: https://sjt.fi/?p=3316
🌱IKIVIHREÄ: https://proagria.fi/hankkeet/ikivihrea-vallankumous-maanpeitekasvein-hiilensidontaan-parhailla-viljelykaytannoilla

Hankkeet lauantaina 14.10. - Uutta tietoa kivennäismaiden hiilensidonnasta

🌱https://proagria.fi/hankkeet/peltomaan-prosessit-hiilensidontatoimien-kohdentamisen-pohjana-hiiletin

Ruokavirasto - Livsmedelsverket

Tiesitkö, että tänään 10.10. vietetään Maailman puuropäivää? 🥣🌾 Puuron syömisestä seuraa paljon hyvää:1️⃣ Kuluttajille: ...
10/10/2023

Tiesitkö, että tänään 10.10. vietetään Maailman puuropäivää? 🥣🌾 Puuron syömisestä seuraa paljon hyvää:

1️⃣ Kuluttajille: Puuro on ravitsevaa ja terveellistä. Se sisältää runsaasti kuitua, vitamiineja ja mineraaleja, jotka pitävät vatsan kylläisenä pitkään. Lisäksi puuro on edullinen vaihtoehto, joka sopii jokaiseen budjettiin.

2️⃣ Tuottajille: Puurohiutale on mainio PR-tuote viljelijöille. Sen ympärille voi luoda tarinoita suomalaisesta viljelystä ja tuotannon laadusta. Puurohiutale on myös loistava tilamyyntituote, joka houkuttelee asiakkaita paikan päälle.

3️⃣ Elintarviketeollisuudelle: Puuro on todellinen huipputuote, nimikkeiden määrä on valtava – löytyy pika-, monivilja-, super-, ja maustettua puuroa! Olipa sitten terveysintoilija tai herkkusuu, puuro tarjoaa vaihtoehtoja jokaiseen makuun. Sitä voi markkinoida perinteisinä hiutaleina tai luoda uusia puuroinnovaatioita, kuten proteiinipuuroa tai trendikkäitä tuorepuuroannoksia.

Ja mikä parasta, voit valmistaa herkullisen puuron helposti omassa keittiössäsi ja nauttia siitä aamupalalla, välipalana tai vaikka illallisella. Puuro on monipuolinen ja ravitseva valinta, joka pitää sinut energisenä ja tyytyväisenä 💪.

Juhlista sinäkin tänään puuropäivää ja nauti herkullisesta ja terveellisestä puurohetkestä!

Tänään 4.10. vietämme kansainvälistä eläinten päivää! Tänä vuonna päivän teemana ovat kyvykkäät kalat 🐟.Eläimet ja niide...
04/10/2023

Tänään 4.10. vietämme kansainvälistä eläinten päivää! Tänä vuonna päivän teemana ovat kyvykkäät kalat 🐟.

Eläimet ja niiden hyvinvointi ovat tärkeitä maa- ja metsätalousministeriölle. MMM ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinten hyvinvointia koskevien säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Lue lisää ➡️ mmm.fi/elaimet-kasvit/elainten-hyvinvointi

Tänään 29.9. vietetään YK:n kansainvälistä ruokahävikkipäivää! Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ruokahävikin va...
29/09/2023

Tänään 29.9. vietetään YK:n kansainvälistä ruokahävikkipäivää! Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ruokahävikin vaikutuksista.

Vähemmän ruokahävikkiä tarkoittaa:
💶 rahaa säästyy
💨 vähemmän (ilmasto)päästöjä
🥣 ruokaturva vahvistuu

Miksi metsät herättävät tunteita?Jos liikut viikonloppuna Hämeenlinnan seudulla, tervetuloa kuuntelemaan metsäistä dialo...
28/09/2023

Miksi metsät herättävät tunteita?

Jos liikut viikonloppuna Hämeenlinnan seudulla, tervetuloa kuuntelemaan metsäistä dialogia -festareille lauantaina 30.9. klo 16.45-18.15!

🎤 Tässä maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä keskustelussa metsän parissa työskentelevät ja siellä eri tavoin viihtyvät ihmiset puhuvat omasta metsäsuhteestaan ja siitä, miten metsien käyttöä koskevia ristiriitaisiakin tavoitteita voitaisiin sovittaa yhteen.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Tutustu keskustelijoihin 👉 https://mmm.fi/tapahtumat/2023-09-29/hyvin-sanottu

Kansainvälistä YK:n koulumaitopäivää vietetään keskiviikkona 27.9.🥛 Koulumaitopäivän tarkoituksena on kertoa koulumaidon...
27/09/2023

Kansainvälistä YK:n koulumaitopäivää vietetään keskiviikkona 27.9.🥛

Koulumaitopäivän tarkoituksena on kertoa koulumaidon merkityksestä lasten ravitsemuksessa.
Koulumaitopäivää vietetään vuosittain ympäri maailmaa ja sitä koordinoi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO).

Paikkatiedolla on tärkeä rooli datataloudessa. Vaasan yliopiston tutkijaryhmän kirjoittamassa MMM:n julkaisusarjan julka...
26/09/2023

Paikkatiedolla on tärkeä rooli datataloudessa. Vaasan yliopiston tutkijaryhmän kirjoittamassa MMM:n julkaisusarjan julkaisussa tarkastellaan paikkatiedon potentiaalia ja hyötyjä eri toimialoilla Suomessa. Englanninkielinen julkaisu löytyy seuraavasta linkistä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-715-0

Tänään 23.9. juhlitaan EU:n luomupäivää! Luomutuotanto parantaa huoltovarmuuttamme ja elintarviketurvallisuuttamme. Jatk...
23/09/2023

Tänään 23.9. juhlitaan EU:n luomupäivää! Luomutuotanto parantaa huoltovarmuuttamme ja elintarviketurvallisuuttamme. Jatkamme hallinnossa ponnisteluja luomun hyväksi, jotta markkina kääntyisi jälleen positiiviseen kehitykseen.

🇪🇺 🌿

Valtioneuvosto on nimittänyt Ruokavirasto'n pääjohtajan virkaan eläinlääketieteen tohtori Leena Räsäsen ajalle 8.10.2023...
21/09/2023

Valtioneuvosto on nimittänyt Ruokavirasto'n pääjohtajan virkaan eläinlääketieteen tohtori Leena Räsäsen ajalle 8.10.2023–7.10.2028. Ruokaviraston nykyinen pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen siirtyy eläkkeelle. Pääjohtajan virkaa haki 16 henkilöä. https://mmm.fi/-/leena-rasanen-ruokaviraston-paajohtajaksi

🤔 Ovatko Suomen padot turvallisia?😊 Patoturvallisuus on Suomessa hyvä erityisesti patojen kunnon ja mitoituksen näkökulm...
21/09/2023

🤔 Ovatko Suomen padot turvallisia?

😊 Patoturvallisuus on Suomessa hyvä erityisesti patojen kunnon ja mitoituksen näkökulmasta, ja ulkoisiin turvallisuusuhkiin varautumiseksi on ohjattu voimavaroja patojen turvallisuuden valvontaan.

Lue lisää 👇

Padon omistajan velvollisuutena on varmistaa, että padon mitoitus on riittävä, myös muuttuvissa vesioloissa.

Millaisia ilmastokestäviä vaihtoehtoja on turvetuotannosta poistuneiden suonpohjien jatkokäyttöön?🌲 Uusia menetelmiä ja ...
21/09/2023

Millaisia ilmastokestäviä vaihtoehtoja on turvetuotannosta poistuneiden suonpohjien jatkokäyttöön?

🌲 Uusia menetelmiä ja maanomistajien päätöksenteon tueksi koottua tietoa esitellään läpi syksyn seminaarisarjassa sekä maastoretkillä. Jatkokäytöllä on väliä, kun tavoitellaan ilmasto- ja vesistöpäästöjen vähentämistä.

🌲 Tilaisuuksissa esitellään muun muassa suonpohjien metsittämisen ja metsäojitettujen soiden ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutuksia sekä jatkokäytön suunnittelussa hyödynnettäviä paikkatietopohjaisia suunnittelumenetelmiä. Lisäksi julkaistaan toimintamalli turvetuotannosta poistuvien suonpohjien jatkokäytön suunnitteluun.

🌲 Jatkokäyttömuotoja on tutkittu useissa maankäyttösektorin -hankkeissa.

Lue lisää ja ilmoittaudu ⬇

Uusia menetelmiä turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnitteluun esitellään syksyn 2023 aikana seminaarisarjassa.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja biokaasulaitosten lannan ravinnekiertotukea koskevaan valtioneuvoston as...
20/09/2023

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja biokaasulaitosten lannan ravinnekiertotukea koskevaan valtioneuvoston asetukseen. Samalla selvitetään tuen laajentamista myös muille lannan ravinnekierrätystä toteuttaville laitoksille 🐄 🐎 💩 ♻️ Lue lisää ja vaikuta⬇️

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja biokaasulaitosten lannan ravinnekiertotukea koskevaan valtioneuvoston asetukseen. Samalla selvitetään tuen laajentamista myös muille lannan ravinnekierrätystä toteuttaville laitoksille.

Toimeenpano yhtenäistyy maatalousluonto'a edistävissä ympäristösopimuksissa. CAP-kauden vaihtuessa ehtoihin on tehty tar...
20/09/2023

Toimeenpano yhtenäistyy maatalousluonto'a edistävissä ympäristösopimuksissa. CAP-kauden vaihtuessa ehtoihin on tehty tarkennus korvaukseen hyväksyttävän alueen rajaamisesta. Maastokatselmoinnit sopimuskohteista ovat parhaillaan käynnissä. Lue lisää⬇️

CAP-kauden vaihtuessa maatalousluontoa edistäviin ympäristönhoitosopimusten ehtoihin on tehty tarkennus korvaukseen hyväksyttävän alueen rajaamisesta. Sopimuskohteiden maastokatselmoinnit ovat parhaillaan käynnissä.

  – poimintoja maa- ja metstätalousministeriön hallinnonalalta:✔️ Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) käyttösuun...
20/09/2023

– poimintoja maa- ja metstätalousministeriön hallinnonalalta:

✔️ Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) käyttösuunnitelman muutoksella 18,0 miljoonaa euroa kohdennettaisiin CAP-suunnitelman mukaisiin maatalouden investointiavustuksiin, energiainvestointien varmistamiseksi.

✔️ Otetaan käyttöön maatilojen maksuvalmiuslainat enintään 15 miljoonalla eurolla. Tarve maksuvalmiuden voi korostua erityisesti niillä tiloilla, joiden merkitys tulevaisuuden ruuantuotannolle on suuri.

✔️ Hallitus jatkaa ja kehittää vapaaehtoisen suojelun METSO, HELMI ja NOUSU –ohjelmia 6 miljoonan (+ YM 4 miljoonan) vuosittaisella lisäpanostuksella sekä panostaa Saaristomeriohjelmaan, jolla vauhditetaan biokaasun, hiilensidonnan, biomassaan ja ravinnekierron prosesseja.

Vuoden 2023 :sta poimittua:

1. Nuorten viljelijöiden kriisitukeen kohdennetaan kansallinen 7 miljoonan euron osuus.

2. Ruoka-alan kasvuohjelmaan ja kotimaisen ruoantuotannon pitkän aikavälin strategian laatimiseen ja toimeenpanoon kohdennetaan 3 miljoonaa euroa.

3. Porojen petovahingot korvataan sataprosenttisesti.

➡️ Lue lisää VNK:n tiedotteesta: https://vnk.fi/-/orpon-hallitus-budjettiriihessa-nyt-suomea-ryhdytaan-kaantamaan-kestavan-kasvun-uralle

Lauantaina vietetään EU:n virallista luomupäivää. Maa- ja metsätalousministeriössä on 25.9. katettuna luomuaamiainen.  ,...
19/09/2023

Lauantaina vietetään EU:n virallista luomupäivää. Maa- ja metsätalousministeriössä on 25.9. katettuna luomuaamiainen. ,
ja ovat paikalla keskustelemassa luomusta.


Euroopan unionin luomutuotannon päivää juhlitaan EU:ssa syyspäivän tasauksen aikaan monin tavoin. Maa- ja metsätalousministeriön henkilökunta nauttii luomuaamiaista 25. syyskuuta ja kutsuu Euroopan komission Suomen edustuston henkilökunnan, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, ProLuomun ja L...

Suomen maakuvatyön ja elintarvikeviennin edistämiseksi on julkaistu Suomiruoka-reseptiikkaa! Reseptit palvelevat Suomen ...
18/09/2023

Suomen maakuvatyön ja elintarvikeviennin edistämiseksi on julkaistu Suomiruoka-reseptiikkaa! Reseptit palvelevat Suomen suurlähetystöjä maailmalla, kansainvälisten kokousten järjestäjiä Suomessa ja kaikkia kiinnostuneita! 🇫🇮 🍲

Lue ⬇️

Suomen Keittiömestarit ry on julkaissut Suomiruoka-reseptiikkaa Suomen maakuvatyön ja elintarvikeviennin edistämiseksi. Reseptiikka palvelee Suomen suurlähetystöjä ja edustustoja maailmalla ja kansainvälisiä kokouksia järjestäviä tahoja Suomessa. Valmis materiaali tulee avoimeen jakoon ka...

Me voimme kuluttajina vähentää ruokahävikkiä monella tavalla. Hävikkiä voi ehkäistä esimerkiksi: ◾  Suunnittelemalla ruu...
17/09/2023

Me voimme kuluttajina vähentää ruokahävikkiä monella tavalla.

Hävikkiä voi ehkäistä esimerkiksi:
◾ Suunnittelemalla ruuat etukäteen
◾ Opettelemalla kokkaamaan siitä, mitä kaapista jo löytyy
◾ Käyttämällä pakastinta
◾ Luottamalla omiin aisteihin
◾ Jäähdyttämällä ja säilyttämällä ruokia oikein
◾ Käyttämällä hyödyksi tähderuokia
◾ Huomioimalla pakkauskoot, sillä edullinen kilohinta ei merkitse säästöä, jos osa tuotteesta jää käyttämättä.

Miten sinä ehkäiset hävikin syntymistä omassa arjessasi?

Lue lisää ruoan säilytyksestä ➡️ www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/ohjeita-kuluttajille/kasittely-ja-sailyttaminen/

Olemme mukana edistämässä suomalaista keskustelukulttuuria Hyvin Sanottu -festareilla 29.-30.9. Tule sinäkin!Järjestämme...
15/09/2023

Olemme mukana edistämässä suomalaista keskustelukulttuuria Hyvin Sanottu -festareilla 29.-30.9. Tule sinäkin!
Järjestämme keskustelut:

🌿 Meillä on varaa kestävään ruokaan
🌿 Miksi metsät herättävät tunteita?


Olemme mukana Hyvin Sanottu -festareilla! Tule sinäkin!

Kotitalouksissa syntyy eniten ruokahävikkiä vihanneksista, juureksista, perunoista, hedelmistä ja marjoista sekä kahvist...
15/09/2023

Kotitalouksissa syntyy eniten ruokahävikkiä vihanneksista, juureksista, perunoista, hedelmistä ja marjoista sekä kahvista. ☕

Voimme kuitenkin itse vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon hävikkiä syntyy. Ruoka muuttuu hävikiksi vasta siinä vaiheessa, kun me itse heitämme sen jäteastiaan.

Katso vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen ➡️ www.saasyoda.fi

14/09/2023

MMM on mukana kuntamarkkinoilla 13.-14.9. Katso videolta eilisen tunnelmia. 🎈

Tänään ehtii vielä mukaan, kuntamarkkinat ovat avoinna klo 9-15!

Meitä pääset moikkaamaan:
🔸 K-kerroksessa 0D7 EU:n maaseuturahoituksen pisteellä, jossa voit mm. polkea kuntopyörää ja visailla liikunta-aiheiden parissa.
🔸 3. kerroksessa 3S8 MMM:n kouluruokaohjelman pisteellä, tervetuloa tutustumaan ohjelmaan!

Lisäksi näistä aiheista pääsee kuulemaan lisää myös lyhyissä tietoiskuissa:
🔸 A3.3 klo 10:00: ”Lisää liikettä ja toimintakykyä maaseudulle!”
🔸 B1.4 klo 13:30: ”Miten kehittää julkisten ruokahankintojen vastuullisuutta”

13/09/2023

Tiesitkö, että EU:n maaseuturahoitus liikuttaa koko Suomea?

Rahoituksen avulla sadat ulkoliikuntapaikat ovat saaneet kunnostusta ja aivan uusia kuntoportaita, pumptrack- ja frisbee-golfratoja on rakennettu paikallisten aktiivisuuden ansiosta.

EU:n maaseuturahoitusta voivat hakea yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja järjestöt.

Puuttuuko kunnastasi kuntoportaat tai lasten toimintapuisto?

Tule Kuntamarkkinoille 13.-14.9. kuulemaan lisää tai kysy lisää EU:n maaseuturahoituksen mahdollisuuksista oman alueesi Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta!

Osoite

HallitusKatu 3
Helsinki

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+35829516001

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Maa- ja metsätalousministeriö :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Maa- ja metsätalousministeriö :lle:

Videot

Jaa


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Jokos on Lepällä kuset ja paskat housuissa, kun EU:sta tulee uudet sekä biodiversiteetti- että metsästrategia?

Nyt ei mene enää parilla korulauseella metsälain alussa...

Pakko sanoa: "mitäs minä(kin) olen sanonut?!"
Koska te kepupellet saatte Metsälain asian vaatimaan kuntoon? Vai tartteeko Leppiä sun muita alkaa tulla kantamaan ulos?!?!?!
Pakko kysyä kun vastuualueeseenne kuuluu. Koska saadaan sellumässäilyyn rajat? Sellaiset rajat, ettei mun tarvi bensapumpulla kompensoida aina vaan enemmän sen alan päästöjä kukkarostani?

Muistutan, että yli 200000 suomalaista Facebookissa vaatii autoilijoiden kurjistamiselle stoppia. Jotain rajaa neukkulameininkiin, missä työpaikat maksetaan sosialisoimalla muilta.

Ja ei, vastaus ei ole että muutellaan laskentatapoja tai saadaan poikkeuksia. Teidän tarvitsee alkaa kantamaan se vastuu tulevaisuudesta ja kestävyydestä mitä toitotatte ja kalliisti myydään muille. Vaikka se tarkoittaakin ikäviä päätöksiä. Tuliko selväks?

Nyt tämä "arvoketju" lunastakoon arvonsa.

Olettehan muuten huomanneet metsälain olevan hampaaton? Meillä on vain näitä lisäarvosertifiointeja, jotka käyvät lompakolla m***a mitään eivät ole saaneet aikaan.

Lyhykäisyydessään: alkakaa jo suorittaa velvoitteenne lainsäädännössä.
Koskas me saadaan ruoan alkuperämerkinnät sellaiselle tasolle, että ne oikeasti kertoo mistä maasta esimerkiksi liha tulee? Tällä hetkellä kun tarkkuus on yleisesti sitä luokkaa, että niistä saa selville että liha on kasvatettu ja teurastettu maapallolla.

Ainakin itse tahdon valinnanvapauteni takaisin.
Kaiken alku on suojelu kasvuston. Ne kasvaa kantaa kukkaset,ja kaunetta tarjoaa ilman ne. Siksi arvokas on kasvu näiden,emme saisi aemotta ottaa sieltä. .On ARVOJA MEILLÄ OLEMASSA,KUIN JYVÄT ON VILJASSA TÄHKÄPÄISSÄ.On syytä nyt muistaa tämäkin,kaikki osaa ei ruuakseen munakasta tehdä. Luojamme luontoon lajoittaa, makoisat marjat hedelmät ja tievarsiin metsän mansikat. Arvostusta antakaa ja lahjana se ottakaa. Kiitos. Joonas Vänskä
On hienoa päivien uusien ,myötä kallistaa kallista päätä. Katsoa kukkaa kaunista,koskematta siihen. Hentokin luo ja voikin vain,karistaa kentoiset kauniit kukat. Ne ko
Maatalouslomitus on tärkeä osa nykyajan maataloutta ja maatilan hyvinvointia. Helsingin Sanomien tuoreesta jutusta selviävät lomituksen monet haasteet ja lomittajan työturvallisuuden keskeiset seikat.
"Suomen hallituksen vuonna 2006 hyväksymän kestävän kehityksen strategian tavoitteena on
ekologisen kestävyyden ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten
luominen. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Päivitetty luonnon
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi”
hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä."

Nyt kun vuosi 2020 on kohta puolessavälissä, niin on aika kysyä: miten on mennyt noin niinkuin omasta mielestänne? Viime uhanalaisuusraportti kertoi sen saman tarinan mitä tähänkin asti. Nyt on aika panna metsätalous lailla tiukkiin rajoituksiin ja sääntelyyn riittävän pelottavilla sanktioilla, että tuo tavoite saavutetaan edes vuonna 2040.

Ministeri lopettakoon muniensa hautomisen ja hanhenpaskojen pyörittelyn ja alkaa hommiin!
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa.

Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa.

Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn