Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Henkilökuntaa ministeriössä on noin 300 ja koko hallinnonalalla 5 100. Maa- ja metsätalousministeriön budjetin suuruus on noin 2,7 mrd euroa.

Missio: Turvaamme kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön. Maa- ja metsätalousministeriö on myös mukana Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 1.7. - 31.12..2019 tapahtumissa ja järjestelyissä. #eu2019fi

Tiesitkö, että maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa tällä hetkellä noin sataa vaelluskalojen elinympäristöjen kunnost...
18/06/2020

Tiesitkö, että maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa tällä hetkellä noin sataa vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuskohdetta.

📝Kohdeluettelo: https://mmm.fi/vaelluskalat/virtavedet

Luettelossa ovat keskeisimmät kalataloudelliset kunnostushankkeet ja käynnistyneet hallituksen vaelluskalahankkeet 🐟

Ruokaketjun kehittämishankkeiden haku auki 17.6. - 28.8.2020.Aihepiirit:1. Ravitsemus ja kouluruokailu/päiväkotiruokailu...
17/06/2020
Ruokaketjuhankkeet

Ruokaketjun kehittämishankkeiden haku auki 17.6. - 28.8.2020.
Aihepiirit:
1. Ravitsemus ja kouluruokailu/päiväkotiruokailu
2. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma
3. Ruokahävikin vähentäminen alkutuotannossa ja kotitalouksissa
https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/ruokaketjuhankkeet/

Ruokaketjun hankehaku on avoinna 28.8.2020 saakka Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 17.6.­­–28.8.2020. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kir...

Maa- ja metsätalousministeriö toimeenpanee Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn, joka tukee kalojen elinolosuhte...
17/06/2020

Maa- ja metsätalousministeriö toimeenpanee Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn, joka tukee kalojen elinolosuhteiden parantamista 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen. Tänään aukesivat haettavaksi kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset.
🐟 Lue lisää tiedotteesta: https://bit.ly/2AAoAnH

Harkinnanvaraisia avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
👉 Lisätiedot ja hakuohjeet: https://mmm.fi/vaelluskalat/avustukset ja Lapin, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset: https://bit.ly/2UQz5dm

Vesistökunnostukset tukevat paitsi kalakantoja, myös alueiden elinvoimaa luomalla mahdollisuuksia paikallisten ja matkailijoiden virkistykseen ja kalastukseen.
🎣 Lue lisää NOUSU-ohjelmasta: https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma

Kerrostaloasukkaatkin voivat parantaa pölyttäjien elinolosuhteita muun muassa hyönteishotelleita perustamalla. Lisätieto...
15/06/2020
Pihatrendit | Nyt tulevat luomupihat, jotka keräävät asukkaita ja pörriäisiä keskellä Helsinkiä – ”Tuntuu kuin olisi landella”

Kerrostaloasukkaatkin voivat parantaa pölyttäjien elinolosuhteita muun muassa hyönteishotelleita perustamalla. Lisätietoja hotelleista Hyönteishotellit2020- ja Pelasta pörriäinen-kampanjoiden sivuilta.🐝
https://www.hs.fi/paivanlehti/14062020/art-2000006539202.html

Kesän trendi ovat luonnonmukaiset pihat hyönteishotelleineen ja perhosbaareineen. Helsingin Kumpulassa asukkaat avasivat kerrostalon pihalle kokonaisen hotelliketjun.

Ministerit Jari Leppa ja Krista Mikkonen ovat tänään asettaneet valkoposkihanhityöryhmän, joka tekee elokuun loppuun men...
12/06/2020
Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi

Ministerit Jari Leppa ja Krista Mikkonen ovat tänään asettaneet valkoposkihanhityöryhmän, joka tekee elokuun loppuun mennessä esityksiä toimenpiteistä valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi. Hanhinyrkin tarkasteluun kuuluvat niin ennaltaehkäisevät keinot kuten lintupellot, poikkeusluvat, suojametsästys kuin korvausjärjestelmä. Työryhmä hyödyntää työssään jo käynnissä olevaa valmistelua.

"Valkoposkihanhet aiheuttavat nyt kohtuuttomia menetyksiä viljelijöille ja tilanteeseen on löydettävä ratkaisuja. Tarvitsemme koko työkalupakin käyttöön vahinkojen ehkäisemiseksi. Viljelijöiden on voitava puolustaa elinkeinoaan. Siksi pidän välttämättömänä suojametsästyksen käyttöönottoa", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valkoposkihanhityoryhma-asetettu-nopean-tyoskentelyn-tavoitteena-toimenpiteet-vahinkojen-vahentamiseksi

Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämistä valmisteleva työryhmä aloittaa työnsä. Työryhmältä odotetaan konkreettisia esityksiä elokuun loppuun mennessä.

12/06/2020
valtiolle.fi

Tule meille töihin! Löydät avoimet tehtävät täältä ➡️ https://bit.ly/3fjAS26 (ID-numero ohjaa suoraan tehtävään)

🌾 Korkeakouluharjoittelija (30-209-2020), haku päättyy 12.6. klo 12.00

🐟 Asiantuntija (30-263-2020), haku päättyy 24.6. klo 12.00

📋 Ylitarkastaja (30-262-2020), haku päättyy 29.6. klo 12:00

#mmmrekrytoi #töissavaltiolla

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt laajan Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -hankkeen, jonka tavoitteena on...
11/06/2020
MMM:n käynnistämä Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut –hanke tavoittelee nettonielun merkittävää vahvistamista

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt laajan Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää merkittävästi maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja.

Hankkeen kick off -webinaari järjestettiin tänään 11.6. Hankkeesta ja webinaarista lisää oheisessa tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on käynnistänyt laajan maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastotoimien toimenpidekokonaisuuden, jonka tavoitteena on vähentää maa- ja...

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisten tukien haku jatkuu, vaikka muille yrityksille tarkoitetun...
11/06/2020
Maatilakytkentäisten, maataloustuotteita jalostavien ja myyvien sekä maatalouden alkutuotannon yritysten koronarahoituksen haku jatkuu

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisten tukien haku jatkuu, vaikka muille yrityksille tarkoitetun ELY-keskuksen koronarahoituksen haku päättyi maanantaina 8.6. Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaiset tuet on tarkoitettu koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin.

Väliaikaisia tukia voivat hakea maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset sekä erikoistuneet alkutuotannon alan yritykset.

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa ja päätökset tuen myöntämisestä tekevät ELY-keskukset.

Lue lisää Ruokavirasto - Livsmedelsverketn tiedotteesta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/valiaikaisen-tuen-haku-jatkuu/

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisten tukien haku jatkuu, vaikka muille yrityksille tarkoitetun ELY-keskuksen koronarahoituksen haku päättyi maanantaina 8.6. Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaiset tuet on tarkoitettu koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuks...

Älymaatalous-webinaarisarja tuli päätökseensä eilen.  Keskustelutilaisuuksiin osallistui reilu 400 henkilöä, niissä kerä...
11/06/2020

Älymaatalous-webinaarisarja tuli päätökseensä eilen. Keskustelutilaisuuksiin osallistui reilu 400 henkilöä, niissä kerättiin noin 250 ideaa ja ideoita kommentoitiin yli 500 kertaa! Valmistelua kohti tulevaisuuden älymaataloutta jatketaan ideoiden pohjalta.

Esitykset löytyvät Maaseutu - Tilaa elämälle Yuotube-kanavalta: https://www.youtube.com/channel/UCPTgg8gYpILxpJXldblnTiQ

Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Elina Auri bloggaa: Missä sinä luet tätä tekstiä? Itse kirjoitan tätä kotona...
11/06/2020

Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Elina Auri bloggaa:

Missä sinä luet tätä tekstiä? Itse kirjoitan tätä kotona Kirkkonummella, mutta yhtä hyvin voisin kirjoittaa tätä myös vapaa-ajan paikassamme Kotkan ulkosaaristossa Haapasaaressa. Monipaikkaisuus on todellisuutta monen elämässä.

Monipaikkaisen elämän kannattajana ja puolestapuhujana toivon, että kevään myötä muuttuneesta arjesta jäisi jotain elämään: että viettäisimme enemmän aikaa, tekisimme enemmän töitä ja rentoutuisimme vapaa-ajan asunnoillamme. Tämä voi houkutella jäämään paikkakunnalle pysyvämmin. Yksi esimerkki tästä on Kemiönsaari, johon on muuttanut kevään aikana ennätysmäärä asukkaita.

Kestävästi toteutettu monipaikkaisuus onkin valtava voimavara saaristo- ja harvaan asutuille alueille, ja sen tunnistaminen ja hyödyntäminen tuo elinvoimaa koko maahan.

https://mmm.fi/blogit/-/blogs/koronakevat-opettaa-myos-monipaikkaisuudesta#ef9b9c5d

10/06/2020
Ministeri Jari Lepän #suomitoimii-kiitosvideo Essote

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tehneet paljon työtä koronapandemian hoidossa. Useat sadat vapaaehtoiset ovat soittaneet vanhuksille ja riskiryhmäläisille kevään aikana. Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön ja samalla tehty ”digiloikka”. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä halusi kiittää terveydenhuollon ammattilaisia. #suomitoimii #yhdessä #essote

Maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan laajan ilmastotoimihankkeen kick off -webinaariin 11.6. on ilmoittau...
09/06/2020

Maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan laajan ilmastotoimihankkeen kick off -webinaariin 11.6. on ilmoittautunut lähes 300 osallistujaa. Hieno tilaisuus tulossa siis! Tallenne webinaarista on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.mmm.fi/verkkolahetykset

Hanke tavoittelee maankäyttösektorin nettonielun merkittävää vahvistamista vuoteen 2035 mennessä. "Tarkoitus ei ole kuitenkaan luoda maanomistajille rajoitteita tai velvoitteita, vaan pikemminkin ohjata ja kannustaa heitä kohti uusia ilmastoviisaita toimintatapoja", sanoo hanketyöryhmän puheenjohtaja, metsäneuvos Heikki Granholm.

Webinaarin ohjelman löydät täältä: https://mmm.fi/tapahtumat/2020-06-11/maankayttosektorin-ilmastoratkaisut-webinaari

09/06/2020
Jari Lepän #suomitoimii-kiitosvideo

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä soitti kiitospuhelin Lappeenrantaan. Kuorttisen Luomukanalan yrittäjät Kaisa ja Janne Rautakannel pitävät osaltaan huolta kotimaisesta ruuantuotannosta ja ruokaturvallisuudesta myös poikkeusoloissa joka päivä. Kevään aikana suomalaisen ruuan, kuten kananmunien kysyntä on noussut. Kotimaista ruokaa kannattaa suosia. Kuorttisen luomukanala
#suomitoimii
#yhdessä

Osallistu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn kansainväliseen kasvinterveysvuoden valokuvauskilpailuun verkossa ...
05/06/2020
Enter the contest

Osallistu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn kansainväliseen kasvinterveysvuoden valokuvauskilpailuun verkossa viimeistään 15.6. Voittajat ovat selvillä heinäkuussa:). Lue lisää: http://www.fao.org/plant-health-2020/photo-contest/enter-the-contest/en/

FAO estimates that up to 40% of food crops are lost to plant pests and diseases annually. This leaves millions of people without enough food to eat and seriously damages agriculture.

Osallistu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn kansainväliseen kasvinterveysvuoden valokuvauskilpailuun verkossa ...
05/06/2020
Enter the contest

Osallistu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn kansainväliseen kasvinterveysvuoden valokuvauskilpailuun verkossa viimeistään 15.6. Voittajat ovat selvillä heinäkuussa:). Lue lisää: http://www.fao.org/plant-health-2020/photo-contest/enter-the-contest/en/

FAO estimates that up to 40% of food crops are lost to plant pests and diseases annually. This leaves millions of people without enough food to eat and seriously damages agriculture.

Miltä näyttää Helsingin luonto? Käypä katsomassa Oodissa järjestettävässä näyttelyssä. Luonto vaikuttaa pölyttäjien eläm...
05/06/2020

Miltä näyttää Helsingin luonto? Käypä katsomassa Oodissa järjestettävässä näyttelyssä. Luonto vaikuttaa pölyttäjien elämään hyvin vahvasti - katsele luontoa pörriäisten silmin. Hyönteishotellit2020-kampanja suosittelee piipahtamista - aikaa on 30.9. asti:)

Kansallisen vesihuoltouudistuksen 2. työpaja käynnissä. Tänään pohditaan teemaa energiatehokkuuden näkökulmasta. Etätyöp...
04/06/2020

Kansallisen vesihuoltouudistuksen 2. työpaja käynnissä. Tänään pohditaan teemaa energiatehokkuuden näkökulmasta. Etätyöpajassa paikalla 30 asiantuntijaa yksityiseltä, julkiselta ja 3. sektorilta. #vesihuoltouudistus

Vielä ehdit osallistumaan Älymaatalous-keskustelusarjaan, ja vieläpä omalta kotisohvalta! Webinaarisarjassa on vuorossa ...
03/06/2020
Älymaatalous–keskustelusarja alkaa - tervetuloa mukaan!

Vielä ehdit osallistumaan Älymaatalous-keskustelusarjaan, ja vieläpä omalta kotisohvalta! Webinaarisarjassa on vuorossa vielä yksi keskustelu. 🌾

Aika: keskiviikko 10.6. klo 8.15-10.30
Aihe: Yrityskenttä ja älymaatalous
Maatilat ja yrityskenttä rakentamassa älykästä maataloutta, miten teemme sen yhdessä? Miten saamme aikaan win-win -tilanteen?

👉Ilmoittaudu mukaan Maaseutu - Tilaa elämälle-sivun kautta: https://kalenteri.maaseutu.fi/tapahtumat/yritykset-ja-alymaatalous-keskustelutilaisuus/

Eikä hätää, jos et päässyt osallistumaan sarjan aiempiin osiin. Keskustelujen tallenteisiin sekä esityksiin pääsee tutustumaan myöhemmin:
👉Esitykset ja tapahtumien sivut löytyvät tapahtumakalenterista hakusanalla älymaatalous: www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tapahtumakalenteri
👉Tallenteet tulevat löytymään Maaseutuverkoston Youtube-kanavalta: www.youtube.com/channel/UCPTgg8gYpILxpJXldblnTiQ

Mille pohjalle rakennetaan suomalainen älymaatalous? Maataloutemme ja koko ruokajärjestelmämme kestävänä perustana ovat investoivat, kehittyvät, kannattavat ja kilpailukykyiset tilat. Osaaminen,...

Susien alueellisen lumijälkilaskennan raportti on valmis.Maa- ja metsätalousministeriön tänään julkaisemassa raportissa ...
02/06/2020
Susien alueellisen lumijälkilaskennan raportti valmis

Susien alueellisen lumijälkilaskennan raportti on valmis.
Maa- ja metsätalousministeriön tänään julkaisemassa raportissa kuvataan muun muassa helmikuussa järjestetyn suden lumilaskennan taustat, valmistelu, toteutus ja laskentapäivän susihavainnot. Lisäksi raportissa esitellään laskennassa mukana olleiden vapaaehtoisten palautetta, jota kerättiin sähköisellä kyselyllä.

Lue lisää aiheesta uutisesta:
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/susien-alueellisen-lumijalkilaskennan-raportti-valmis#d5a3163d

Helmikuussa järjestettiin Länsi-Suomessa susien alueellinen lumijälkilaskenta. Maa- ja metsätalousministeriön tänään julkaiseman raportin mukaan vaikeista lumiolosuhteista huolimatta laskenta...

Posti julkaisee 3.6. YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta 2020 juhlistavan Luonnon kukkia -rullapostimerkin. Paula Sa...
01/06/2020

Posti julkaisee 3.6. YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta 2020 juhlistavan Luonnon kukkia -rullapostimerkin. Paula Salvianderin suunnittelemissa merkeissä komeilevat sinivuokko, kielo, keto-orvokki, kissankello, niittyleinikki, puna-apila, päivänkakkara ja metsäkurjenpolvi.

Tulvat lisääntyvät Suomessa. Ennakkovarautumisella riskit voivat pienentyä jopa 3-kertaisesti. Mitä tapahtuu taustalla, ...
29/05/2020
Tulvat lisääntyvät Suomessa, varautumisella pienennetään vahinkoja

Tulvat lisääntyvät Suomessa. Ennakkovarautumisella riskit voivat pienentyä jopa 3-kertaisesti. Mitä tapahtuu taustalla, kun tulviin varaudutaan useiden viranomaisten yhteistyönä? Lue täältä 💦
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tulvat-lisaantyvat-suomessa-varautumisella-pienennetaan-vahinkoja @SYKE.fi @Maanmittauslaitos @ELYkeskus @fmibeta #Lapintulvat #vesitilanne

Vahingot tämän kevään tulvista Pohjois-Suomessa voisivat nousta jopa 25 miljoonaan euroon, jos niihin ei olisi ennalta varauduttu. Varautumisella riskejä voidaan vähentää merkittävästi. Ilmasto,...

29/05/2020
Ministeri Jari Leppä: Tulviin varautumisen tärkeää

Ministeri Jari Leppä: Tänä keväänä Pohjois-Suomessa on poikkeuksellinen tulvatilanne. Varautumisen eteen tehdään ennakkoon kaikki, mitä on tehtävissä. Tästä isot kiitokset toiminnassa mukana oleville. Vahinkoihin vaikuttaa se kuinka suureksi #tulva muodostuu. Erittäin tärkeässä roolissa on ihmisten oma varautuminen. Kannustan kaikkia ottamaan viranomaisten ohjeet vakavasti. Toimitaan tässäkin turvallisuus edellä! Katso ministerin ajatukset kokonaisuudessaan videolta. #Lapintulvat

Laittomasti pyydetyn lohen määrä Itämerellä on romahtanut Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n mukaan. Tuoreen ra...
29/05/2020
Lohen laiton kalastus romahti Itämerellä

Laittomasti pyydetyn lohen määrä Itämerellä on romahtanut Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n mukaan. Tuoreen raportin mukaan syynä on meritaimenen pyyntikielto, jonka Suomi ajoi läpi EU:n kalastusneuvostossa. ICES:n mukaan väärinraportoidun lohisaaliin määrä kalastuskaudella 2019 on romahtanut 600 yksilöön vuoden 2018 42 600 yksilöstä. https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lohenkalastus-#ca7b4cf1

Laittomasti pyydetyn lohen määrä Itämerellä on romahtanut Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n mukaan. Tänään julkaistun raportin mukaan syynä on meritaimenen pyyntikielto, jonka Suomi ajoi...

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esityk...
29/05/2020
Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Lausuntoaika jatkuu 6.7.2020 asti.

Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Yksityiset maanomistajat voisivat esityksen mukaan saada vuodesta 2021...

Onko sinulla kysyttävää maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta tai alkutuotannon väliaikaisesta tuesta? Tervetuloa ku...
28/05/2020

Onko sinulla kysyttävää maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta tai alkutuotannon väliaikaisesta tuesta?

Tervetuloa kuulolle webinaariin ensi tiistaina, 2.6. klo 10-11! 🗣💻

Webinaarissa avataan näiden kahden väliaikaisen tuen eroja ja kerrotaan, millaiset yritykset voivat tukea hakea, millaiset menot ovat hyväksyttäviä sekä mitä hakemusta tehdessä kannattaa huomioida.

👉 Ilmoittaudu mukaan 1.6. klo 13 mennessä: http://ty.fi/koronarahoitus-webinaari

❓ Lisätietoja webinaarista: https://aitojamakuja.fi/event/webinaari-koronarahoitus-maatilakytkentaisille-maataloustuotteita-jalostaville-ja-alkutuotannon-yrityksille/

Webinaarin järjestää Aitoja makuja.

Osoite

Hallituskatu 3A
Helsinki
PL30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Yleistä tietoa

Maa- ja metsätalousministeriön Facebook-sivut toimivat virkamiesten ja kansalaisten yhtenä kohtauspaikkana. Tavoitteena on olla tavoitettavissa myös Facebookin välityksellä ja lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta asioiden valmistelussa. Ministeriön virkamiehet ovat läsnä palvelussa virka-aikana. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa moderoida keskustelua ja poistaa asiattomat tai lainvastaiset viestit. Asioita ei voi saattaa vireille Facebookin kautta. Viralliset asiat saatetaan vireille ministeriön kirjaamon kautta ([email protected]). Voit seurata meitä myös Twitterissä @mmm_fi (https://twitter.com/mmm_fi) ja lukea ajankohtaisista aiheistamme Luonnonvarat.fi-verkkojulkaisusta. Tietosuojavastaava Ylitarkastaja Pekka Alhojärvi Maa- ja metsätalousministeriö, tieto- ja tutkimusyksikkö tietosuojavastaava(at)mmm.fi Rekisterinpitäjä Maa- ja metsätalousministeriö, PL 23, 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo: kirjaamo(at)mmm.fi, p. 0295 16 2200

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358 295 16 001

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Maa- ja metsätalousministeriö :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Maa- ja metsätalousministeriö :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Maatalouslomitus on tärkeä osa nykyajan maataloutta ja maatilan hyvinvointia. Helsingin Sanomien tuoreesta jutusta selviävät lomituksen monet haasteet ja lomittajan työturvallisuuden keskeiset seikat.
"Suomen hallituksen vuonna 2006 hyväksymän kestävän kehityksen strategian tavoitteena on ekologisen kestävyyden ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luominen. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Päivitetty luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä." Nyt kun vuosi 2020 on kohta puolessavälissä, niin on aika kysyä: miten on mennyt noin niinkuin omasta mielestänne? Viime uhanalaisuusraportti kertoi sen saman tarinan mitä tähänkin asti. Nyt on aika panna metsätalous lailla tiukkiin rajoituksiin ja sääntelyyn riittävän pelottavilla sanktioilla, että tuo tavoite saavutetaan edes vuonna 2040. Ministeri lopettakoon muniensa hautomisen ja hanhenpaskojen pyörittelyn ja alkaa hommiin!
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn
Miten Lapin metsät pärjäävät ilmastonmuutoksessa? Voivatko ne torjua ilmastonmuutosta? Näitä asioita käsiteltiin maanantaina 24. helmikuuta maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen järjestämässä korkeatasoisessa metsäseminaarissa Sodankylässä. Seminaarin esityksen ovat luettavissa alla olevasta linkistä yhtenä esityksenä. Esitykset ovat: Lapin metsät ja ilmastonmuutos sekä Lapin metsien hiilitase, Hannu Salminen, LUKE Käytännön ratkaisut ilmastoviisaassa metsätaloudessa • Metsänkäsittelytavat, Kii Korhonen, Metsähallitus • Turvemaiden metsien käsittely, Hannu Hökkä, LUKE • Aktiivinen luonnonhoito ja ennallistaminen, Ulla Huusko, Metsäkeskus • Puurakentaminen, Tytti Ahoranta, Digipolis Oy Linkki esitysten kokonaisuuteen: http://bit.ly/2TfPgzf
Miten Lapin metsät pärjäävät ilmastonmuutoksessa? Onko niillä kysyä kestää lämpenevää ilmastoa? Entä miten metsien avulla torjutaan parhaiten ilmastonmuutosta Lapissa? Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus järjestivät näistä tärkeistä asioista korkeatasoisen seminaarin Sodankylässä maanantaina 24. helmikuuta osana maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän Ratkaisujen kiertuetta. Julkaisemme tässä kaikki seminaarissa pidetyt viisi esitystä, jotka olivat: Lapin metsät ja ilmastonmuutos sekä Lapin metsien hiilitase, Hannu Salminen, LUKE Käytännön ratkaisut ilmastoviisaassa metsätaloudessa • Metsänkäsittelytavat, Kii Korhonen, Metsähallitus • Turvemaiden metsien käsittely, Hannu Hökkä, LUKE • Aktiivinen luonnonhoito ja ennallistaminen, Ulla Huusko, Metsäkeskus • Puurakentaminen, Tytti Ahoranta, Digipolis Oy Esitykset näkyvät tässä suoraan peräkkäin ilman katkoja: http://bit.ly/2TfPgzf
Suomen EU-puheenjohtajakausi on takana ja maa- ja metsätalousministeriössä on palattu arkeen. Puheenjohtajuuden parissa työskennelleet virkamiehet ovat palanneet normaalitöihinsä ja osa pakkaa laukkujaan Brysselissä. Maatalous- ja maaseutuasioista leimasi Suomen pj-kaudella CAP-uudistuksen eteenpäin vieminen. Se vei muutaman virkamiehen työajasta syksyn aikana valtaosan. Mutta miten töistä selvittiin? Lue lisää Tiina Malmin ja Juha Palosen urakasta Suomen puheenjohtajakaudella: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/puheenjohtajapari-johti-syksyn-cap-uudistusta-kohti-maalia