Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Henkilökuntaa ministeriössä on noin 300 ja koko hallinnonalalla 5 100. Maa- ja metsätalousministeriön budjetin suuruus on noin 2,7 mrd euroa.

Avaa kuten tavallisesti

MMM on myöntänyt rahoituksen 38:lle #Hiilestäkiinni-kokonaisuuteen kuuluvalle kehittämishankkeelle. Hankkeet tukevat tuo...
04/05/2021
Käytännönläheisillä kehittämistoimilla kohti ilmastokestävää maankäyttöä - Maa- ja metsätalousministeriö

MMM on myöntänyt rahoituksen 38:lle #Hiilestäkiinni-kokonaisuuteen kuuluvalle kehittämishankkeelle. Hankkeet tukevat tuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien #ilmasto'kestävien toimintatapojen käyttöönotossa. #maankäyttösektori https://bit.ly/3efnrCF

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin vuosille 2021–2023 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat maataloustuottajia, metsänomistajia ja ...

YK on nimittänyt vuoden 2021 kansainväliseksi hedelmien ja vihannesten vuodeksi. Miten voisimme Suomessa lisätä tietoisu...
03/05/2021

YK on nimittänyt vuoden 2021 kansainväliseksi hedelmien ja vihannesten vuodeksi. Miten voisimme Suomessa lisätä tietoisuutta hedelmien ja vihannesten hyödyistä, ja miten lisätä niiden käyttöä? Mm. näitä pohtii Jouni Pynnöniemi tuoreessa #MMMblogi'ssa. https://bit.ly/33c19eN

YK on nimittänyt vuoden 2021 kansainväliseksi hedelmien ja vihannesten vuodeksi. Miten voisimme Suomessa lisätä tietoisuutta hedelmien ja vihannesten hyödyistä, ja miten lisätä niiden käyttöä? Mm. näitä pohtii Jouni Pynnöniemi tuoreessa #MMMblogi'ssa. https://bit.ly/33c19eN

Hallituksen puoliväliriihen linjaukset tuovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tärkeitä kohdennuksia: turv...
30/04/2021

Hallituksen puoliväliriihen linjaukset tuovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tärkeitä kohdennuksia: turvealan huoleen vastattiin, tutkimukseen panostetaan, tulevalle eläintautirahastolle osoitettiin rahoitusta ja Veikkauksen alentuneita tuottoja kompensoidaan hevoskasvatukselle ja -urheilulle.
Sovitut leikkaukset pienentävät hallinnonalan määrärahatasoa vuodesta 2023 eteenpäin noin 35 milj. eurolla. Leikkaukset tullaan kohdistamaan useisiin eri menokohtiin, m***a viljelijätukiin leikkauksia ei tulla kohdistamaan. Lue tiedote 30.4. https://mmm.fi/-/puolivaliriihi-toi-mmm-n-hallinnonalalle-tarkeita-kohdennuksia

Hallituksen puoliväliriihen linjaukset tuovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tärkeitä kohdennuksia: turvealan huoleen vastattiin, tutkimukseen panostetaan, tulevalle eläintautirahastolle osoitettiin rahoitusta ja Veikkauksen alentuneita tuottoja kompensoidaan hevoskasvatukselle ja -urheilulle.
Sovitut leikkaukset pienentävät hallinnonalan määrärahatasoa vuodesta 2023 eteenpäin noin 35 milj. eurolla. Leikkaukset tullaan kohdistamaan useisiin eri menokohtiin, m***a viljelijätukiin leikkauksia ei tulla kohdistamaan. Lue tiedote 30.4. https://mmm.fi/-/puolivaliriihi-toi-mmm-n-hallinnonalalle-tarkeita-kohdennuksia

Hallitus on puoliväliriihessä tehnyt päätöksiä, jotka vastaavat #turve'alan ennakoitua nopeampaan murrokseen. Turvetuota...
29/04/2021
Puoliväliriihen toimenpiteet vastaavat turvealan murrokseen

Hallitus on puoliväliriihessä tehnyt päätöksiä, jotka vastaavat #turve'alan ennakoitua nopeampaan murrokseen. Turvetuotannosta luopuville yrittäjille valmistellaan luopumispaketti ja lämpölaitosten pienimuotoista turpeen polton verotusta helpotetaan. https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/puolivaliriihen-toimenpiteet-vastaavat-turvealan-murrokseen

Hallitus on puoliväliriihessä tehnyt päätöksiä, jotka vastaavat turvealan ennakoitua nopeampaan murrokseen. Turvetuotannosta luopuville yrittäjille valmistellaan luopumispaketti ja lämpölaitosten pienimuotoista turpeen polton verotusta helpotetaan.

Tenojoen vesistön lohenkalastus kielletään kalastuskaudella 2021. Poikkeuksellisen rajoituksen syynä on lohikantojen hei...
29/04/2021
Tenojoen vesistön lohenkalastus kielletään kaudella 2021 – Muiden kalojen pyyntimahdollisuuksia lisätään - Maa- ja metsätalousministeriö

Tenojoen vesistön lohenkalastus kielletään kalastuskaudella 2021. Poikkeuksellisen rajoituksen syynä on lohikantojen heikko tila.

– Päätös on kova, m***a sen tavoitteena on turvata kalastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset lohikannat Tenolla myös tulevaisuudessa. Pidän tärkeänä vastaantulona paikallisten, vesialueen omistajien ja matkailun kannalta, että muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia kuitenkin lisätään, ministeri Jari Leppä painottaa.
https://mmm.fi/-/tenojoen-vesiston-lohenkalastus-kielletaan-kaudella-2021-muiden-kalojen-pyyntimahdollisuuksia-lisataan

Valtioneuvosto päätti tänään, että lohi on rauhoitettu koko Tenojoen vesistön alueella 1.5.–31.12.2021. Syynä poikkeukselliseen rajoitukseen on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila, joka on havaittu seurannassa. Väliaikaista kieltoa tarvitaan, koska rajoitettukin kalastus verottai...

Kesällä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita...
26/04/2021
EU:n uuden metsästrategian toimeenpanovaihe on jopa tärkeämpi kuin itse strategia - Maa- ja metsätalousministeriö

Kesällä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita - sitovat lainsäädäntöaloitteet käsitellään myöhemmin erillisissä prosesseissa. Niihin on Suomen ja muiden metsäisten jäsenmaiden syytä panostaa tosissaan, kirjoittaa MMM:n luonnonvaraosaston osastopäällikkö Tuula Packalen. https://mmm.fi/blogit/-/blogs/eu-n-uuden-metsastrategian-toimeenpanovaihe-on-jopa-tarkeampi-kuin-itse-strategia

Tulevana kesänä julkaistava EU:n uusi metsästrategia on luonteeltaan komission tiedonanto, joka ei sinällään velvoita jäsenmaita. Siinä kyllä linjataan komission tavoitteita ja listataan tulevia aloitteita, m***a sitovat lainsäädäntöaloitteet käsitellään myöhemmin erillisissä prose...

24/04/2021
Hyvää Koiranpäivää! t. MMM-väen koirat

Hyvää #KoiranPäivä’ä te tärkeät karvakuonot ja teidän omistajanne! Maa- ja metsätalousministeriön väkeä on tukenut korona-ajan etätyössä joukko uskollisia ystäviä - juhlan kunniaksi videolle tallennettuja. Tuoksuvaa, vauhdikasta ja seurallista kevättä kaikille! #hauhau 🐶 🐾

Minna-Mari Kaila has been appointed as Director General of the Food Department of the Ministry of Agriculture and Forest...
22/04/2021

Minna-Mari Kaila has been appointed as Director General of the Food Department of the Ministry of Agriculture and Forestry for the period from 1 May 2021 to 30 April 2026. Kaila has served as Director General for a fixed term since 2017. @MMKKaila https://bit.ly/3vb8BD8

Minna-Mari Kaila has been appointed as Director General of the Food Department of the Ministry of Agriculture and Forestry for the period from 1 May 2021 to 30 April 2026. Kaila has served as Director General for a fixed term since 2017. @MMKKaila https://bit.ly/3vb8BD8

Statsrådet utnämnde Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för ti...
22/04/2021

Statsrådet utnämnde Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för tiden 1.5.2021 – 30.4.2026. Kaila har skött tjänsten för viss tid sedan 2017. @MMKKaila #ruokaosasto https://bit.ly/3ayxcK3

Statsrådet utnämnde Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för tiden 1.5.2021 – 30.4.2026. Kaila har skött tjänsten för viss tid sedan 2017. @MMKKaila #ruokaosasto https://bit.ly/3ayxcK3

Minna-Mari Kaila on nimitetty maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi ajalle 1.5.2021 – 30.4.2026....
22/04/2021

Minna-Mari Kaila on nimitetty maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi ajalle 1.5.2021 – 30.4.2026. Ruokaosaston määräaikaisena osastopäällikkönä Kaila on toiminut vuodesta 2017 alkaen. @MMKKaila #ruokaosasto
https://mmm.fi/-/minna-mari-kaila-maa-ja-metsatalousministerion-ruokaosaston-osastopaallikoksi

Minna-Mari Kaila on nimitetty maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi ajalle 1.5.2021 – 30.4.2026. Ruokaosaston määräaikaisena osastopäällikkönä Kaila on toiminut vuodesta 2017 alkaen. @MMKKaila #ruokaosasto
https://mmm.fi/-/minna-mari-kaila-maa-ja-metsatalousministerion-ruokaosaston-osastopaallikoksi

Kemera-tukiin on tänä vuonna käytettävissä 67,8 milj. euroa. Painopiste on taimikkojen varhaishoidossa ja nuoren metsän ...
22/04/2021
Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa - Maa- ja metsätalousministeriö

Kemera-tukiin on tänä vuonna käytettävissä 67,8 milj. euroa. Painopiste on taimikkojen varhaishoidossa ja nuoren metsän hoidossa. Muita tuettavia töitä ovat terveyslannoitus, suometsien hoito sekä metsäteiden rakentaminen ja perusparantaminen.

Meddelandet på svenska: https://mmm.fi/sv/-/stoden-enligt-den-temporara-lagen-om-hallbart-skogsbruk-kemera-till-privata-skogsagare-uppgar-i-ar-till-sammanlagt-67-8-miljoner-euro

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta vahvisti 22.4.2021 arviomäärärahan tämän vuoden Kemera-tukien maksamiseen. Määräraha yksityismetsissä tehtävien metsänhoito- ja perusparannustöiden tukemiseen on 58,8 miljoonaa euroa. Siirtomäärärahat huomioiden tukia voidaan myöntää yhteensä ...

22/04/2021
Suomi - maailman ruokaturvallisin maa

SUOMI - MAAILMAN PARAS!

Ruokaturvaa vertailtiin 113:n maan kesken
59:llä kriteerillä.

Suomi oli vertailun selkeä voittaja!

Katso ja kuule lisää, miksi olemme hyviä.

Hyvä Suomi ja koko ruokaketju!

Metsäsektorin tulevaisuus visioidaan erilaisissa kohtaamoissa ja toteutetaan mm. metsäkoneiden ohjaamoissa, kirjoittaa M...
20/04/2021
Metsäakateemikon blogi: Metsäsektorin tulevaisuus visioidaan kohtaamoissa ja toteutetaan ohjaamoissa - Suomen Metsäyhdistys ry

Metsäsektorin tulevaisuus visioidaan erilaisissa kohtaamoissa ja toteutetaan mm. metsäkoneiden ohjaamoissa, kirjoittaa MMM:n luonnonvaraosaston ylijohtaja @TuulaPackalen. Päättäjien Metsäakatemia on yksi tärkeistä tulevaisuutta visioivista foorumeista. https://bit.ly/3v5al0t

Kestävää kehitystä koskevan keskustelun alkuna pidetään yleisesti Brundtlandin komission raporttia vuodelta 1987. Tällä hetkellä keskiössä on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma …

Lähes 1/4 Suomen puustosta on suometsissä. MMM-rahoitteinen @LukeFinland'in SUO-hanke ja sen #Suometsäfoorumi rakentavat...
20/04/2021
Tässä koemetsässä kokeillaan helppoa keinoa päästöjen vähentämiseen – katso animaatiosta, miten luonto korjaa itsensä

Lähes 1/4 Suomen puustosta on suometsissä. MMM-rahoitteinen @LukeFinland'in SUO-hanke ja sen #Suometsäfoorumi rakentavat parhaillaan uutta, kokonaiskestävyyteen tähtäävää mallia suometsien hoitoon ja käyttöön. #hiilestäkiinni #KMS https://www.luke.fi/suometsafoorumi/
https://yle.fi/uutiset/3-11880177

Maankäytön mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen ovat suuremmat kuin liikenteen.

Pienpuuta tarvitaan energiantuotantoon aiempaa enemmän, kun turpeen käyttö vähenee. Jos haketta ei saada Suomesta, tuont...
19/04/2021
Metsänomistajia kannustetaan pienpuusavottaan Suomen hakeomavaraisuuden pelastamiseksi – Metsäkeskuksen mukaan kohteita ja tukirahaa riittää

Pienpuuta tarvitaan energiantuotantoon aiempaa enemmän, kun turpeen käyttö vähenee. Jos haketta ei saada Suomesta, tuonti ulkomailta kasvaa. Määrärahaa nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen on siksi lisätty. Lue lisää: https://bit.ly/3v57ftg #turve https://bit.ly/3n1cSGj

Suomessa on lähes puoli miljoonaa hehtaaria hoitamattomia kasvatusmetsiä, jotka hyötyisivät hoidosta ja samalla saataisiin pienpuuta energiakäyttöön. Nyt haketta tuodaan Suomeen jo ulkomailta.

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska valtioneuvostossa ei ole löytynyt yhteisymmärrystä rajoitusaj...
16/04/2021
Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset - Maa- ja metsätalousministeriö

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska valtioneuvostossa ei ole löytynyt yhteisymmärrystä rajoitusajan pituudesta.

– Vetoan nyt kaikkiin Saimaan asukkaisiin, mökkiläisiin ja kalastajiin, että he jättävät verkot naulaan 15.4. alkaen ja turvaavat näin saimaannorpan suojelun. Luotan että näin tapahtuukin, koska saimaannorppa on myös alueen asukkaiden ylpeys, jonka eteen on tehty paljon yhteistyötä, sanoo ministeri Jari Leppä.

https://mmm.fi/-/asetus-saimaan-kalastusrajoituksista-viivastyy-saimaannorppaa-suojelee-nyt-ihmisten-sitoutuminen-paikallisiin-sopimuksiin

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Edellinen asetus tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja oli voimassa 14.4.2021 asti. Saimaalla ei ole voimassa olevia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi 15.4. alkaen. Onneksi kalastu...

Valtioneuvosto vahvisti tänään Metsahallituksen tilinpäätöksen ja päätti sen liiketoiminnan voittovaroista valtiolle tän...
15/04/2021
Valtioneuvosto vahvisti Metsähallituksen vuoden 2020 tilinpäätöksen - Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvosto vahvisti tänään Metsahallituksen tilinpäätöksen ja päätti sen liiketoiminnan voittovaroista valtiolle tänä vuonna tuloutettavasta summasta. Summa 120 milj. euroa on viime vuonna asetetun alustavan tuloutusvelvoitteen mukainen.

Pressmeddelandet på svenska: https://mmm.fi/sv/-/statsradet-faststallde-forststyrelsens-bokslut-for-2020

Valtioneuvosto vahvisti 15.4.2021 Metsähallituksen vuoden 2020 tilinpäätöksen ja päätti Metsähallituksen liiketoiminnan voittovaroista valtiolle vuonna 2021 tuloutettavasta summasta. Tuloutussumma, 120 miljoonaa euroa, on Metsähallitukselle tälle vuodelle asetetun alustavan tuloutusvelvoitt...

Suomi tukee vahvasti yleiseurooppalaisen yhteisen metsätuhokeskuksen perustamista, vakuutti maa- ja metsätalousministeri...
14/04/2021

Suomi tukee vahvasti yleiseurooppalaisen yhteisen metsätuhokeskuksen perustamista, vakuutti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tänään #ForestEurope -konferenssissa Bratislavassa. Aktiivinen metsänhoito on hänestä paras tae metsien terveydelle ja ilmastokestävyydelle. 30-vuotisjuhlakokoustaan viettävä #ForestEurope on vaikuttanut vuosien mittaan merkittävästi Euroopan maiden metsäsäännöksiin ja kansallisiin metsäohjelmiin. Tänään julkaistu päätöslauselma keskittyy nimenomaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kokouksesta lisää täällä: https://bit.ly/3wTg7UO

Suomi tukee vahvasti yleiseurooppalaisen yhteisen metsätuhokeskuksen perustamista, vakuutti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tänään #ForestEurope -konferenssissa Bratislavassa. Aktiivinen metsänhoito on hänestä paras tae metsien terveydelle ja ilmastokestävyydelle. 30-vuotisjuhlakokoustaan viettävä #ForestEurope on vaikuttanut vuosien mittaan merkittävästi Euroopan maiden metsäsäännöksiin ja kansallisiin metsäohjelmiin. Tänään julkaistu päätöslauselma keskittyy nimenomaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kokouksesta lisää täällä: https://bit.ly/3wTg7UO

Reijo Karhinen on tyytyväinen vetämänsä Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin kehittyvään työhön. Yksi YRP:n kevään te...
13/04/2021
Reijo Karhisen vetämä yhteinen ruokapöytä valmistautuu puolivälin tarkasteluun – kysyntälähtöisyys keskiöön - Maa- ja metsätalousministeriö

Reijo Karhinen on tyytyväinen vetämänsä Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin kehittyvään työhön. Yksi YRP:n kevään teemoista on tiedon hyödyntäminen, josta kalaan liittyvä tiedon jalostus on hyvä esimerkki.
@ReijoKarhinen @JariLeppa

Vuorineuvos Reijo Karhisen vetämä Yhteinen ruokapöytä-keskustelufoorumi valmistautuu puoliväliarvionsa tekemiseen kesäkuussa. Viimeisin kokous pidettiin viime perjantaina. Karhinen on entistä tyytyväisempi ryhmän työhön. Nyt pöydällä on pohdinta, miten saada ruokajärjestelmästä enti...

Kaikille metsien käyttömuodoille on tilaa ja kaikkia hakkuutapoja tarvitaan - tutkimus on tässäkin tärkeä, kirjoittavat ...
12/04/2021
Suomen metsistä on moneksi - Metsänhoitajia pitää kannustaa aktiiviseen monimuotoisuustyöhön

Kaikille metsien käyttömuodoille on tilaa ja kaikkia hakkuutapoja tarvitaan - tutkimus on tässäkin tärkeä, kirjoittavat @mmm_fi kansliapäällikkö @jhusukallio ja @LukeFinland pääjohtaja @JohannaBuchert @kauppalehti Debatissa. PS. Koko teksti vain tilaajille. https://bit.ly/3dXxGdA

Metsänhoitoa ja hakkuita voidaan toteuttaa ottaen huomioon metsien kestävä puuntuotanto, monimuotoisuus ja monipuolinen virkistyskäyttö, kirjoittavat Jaana Husu-Kallio ja Johanna Buchert.

Den nya livsmedelslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 9 april 2021.  Lagen träder i kraft...
09/04/2021

Den nya livsmedelslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 9 april 2021. Lagen träder i kraft den 21 april 2021. Den nya livsmedelslagen förtydligar livsmedelslagstiftningen och gör den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen smidigare samt förbättrar dess genomslag. https://mmm.fi/sv/-/den-nya-livsmedelslagen-har-stadfasts

Den nya livsmedelslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 9 april 2021. Lagen träder i kraft den 21 april 2021. Den nya livsmedelslagen förtydligar livsmedelslagstiftningen och gör den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen smidigare samt förbättrar dess genomslag. https://mmm.fi/sv/-/den-nya-livsmedelslagen-har-stadfasts

Uusi elintarvikelaki on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan 21.4.2021. Uusi laki selkeytt...
09/04/2021

Uusi elintarvikelaki on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan 21.4.2021. Uusi laki selkeyttää elintarvikelainsäädäntöä ja sujuvoittaa valvontaa sekä vahvistaa valvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta.
https://mmm.fi/-/uusi-elintarvikelaki-vahvistettu

Uusi elintarvikelaki on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan 21.4.2021. Uusi laki selkeyttää elintarvikelainsäädäntöä ja sujuvoittaa valvontaa sekä vahvistaa valvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta.
https://mmm.fi/-/uusi-elintarvikelaki-vahvistettu

Tenojoelle esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021.– Päätös on kova erityisesti Tenolaakson paikallisille, m**...
07/04/2021
Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021– Mahdollisuuksia muun kalan pyyntiin lisätään - Maa- ja metsätalousministeriö

Tenojoelle esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021.

– Päätös on kova erityisesti Tenolaakson paikallisille, m***a tavoitteena on turvata kalastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset lohikannat Tenolla myös tulevaisuudessa. Suomen kannalta ratkaisevaa on, että Norja on osaltaan valmis rajoittamaan kalastusta merellä ja vuonossa. Neuvottelutulos on poikkeuksellinen mahdollisuus turvata lohta koko sen elinkierron alueella, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

https://mmm.fi/-/tenojoen-vesistoon-esitetaan-lohen-kalastuksen-kieltoa-kaudelle-2021-mahdollisuuksia-muun-kalan-pyyntiin-lisataan

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenojoen lohenkalastuksesta kalastuskaudella 2021 on saatu päätökseen. Yhteisessä neuvottelutuloksessa esitetään erittäin poikkeuksellista, koko Tenojoen vesistön sekä vuono- ja merialueen käsittävää kieltoa lohenkalastukseen kalastuskaudella 2021. ...

Osoite


Yleistä tietoa

Maa- ja metsätalousministeriön Facebook-sivut toimivat virkamiesten ja kansalaisten yhtenä kohtauspaikkana. Tavoitteena on olla tavoitettavissa myös Facebookin välityksellä ja lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta asioiden valmistelussa. Ministeriön virkamiehet ovat läsnä palvelussa virka-aikana. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa moderoida keskustelua ja poistaa asiattomat tai lainvastaiset viestit. Asioita ei voi saattaa vireille Facebookin kautta. Viralliset asiat saatetaan vireille ministeriön kirjaamon kautta ([email protected]). Voit seurata meitä myös Twitterissä @mmm_fi (https://twitter.com/mmm_fi) ja lukea ajankohtaisista aiheistamme Luonnonvarat.fi-verkkojulkaisusta. Tietosuojavastaava Ylitarkastaja Pekka Alhojärvi Maa- ja metsätalousministeriö, tieto- ja tutkimusyksikkö tietosuojavastaava(at)mmm.fi Rekisterinpitäjä Maa- ja metsätalousministeriö, PL 23, 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo: kirjaamo(at)mmm.fi, p. 0295 16 2200

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358 295 16 001

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Maa- ja metsätalousministeriö :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Maa- ja metsätalousministeriö :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut

Kommentit

Pakko kysyä kun vastuualueeseenne kuuluu. Koska saadaan sellumässäilyyn rajat? Sellaiset rajat, ettei mun tarvi bensapumpulla kompensoida aina vaan enemmän sen alan päästöjä kukkarostani? Muistutan, että yli 200000 suomalaista Facebookissa vaatii autoilijoiden kurjistamiselle stoppia. Jotain rajaa neukkulameininkiin, missä työpaikat maksetaan sosialisoimalla muilta. Ja ei, vastaus ei ole että muutellaan laskentatapoja tai saadaan poikkeuksia. Teidän tarvitsee alkaa kantamaan se vastuu tulevaisuudesta ja kestävyydestä mitä toitotatte ja kalliisti myydään muille. Vaikka se tarkoittaakin ikäviä päätöksiä. Tuliko selväks? Nyt tämä "arvoketju" lunastakoon arvonsa. Olettehan muuten huomanneet metsälain olevan hampaaton? Meillä on vain näitä lisäarvosertifiointeja, jotka käyvät lompakolla m***a mitään eivät ole saaneet aikaan. Lyhykäisyydessään: alkakaa jo suorittaa velvoitteenne lainsäädännössä.
Koskas me saadaan ruoan alkuperämerkinnät sellaiselle tasolle, että ne oikeasti kertoo mistä maasta esimerkiksi liha tulee? Tällä hetkellä kun tarkkuus on yleisesti sitä luokkaa, että niistä saa selville että liha on kasvatettu ja teurastettu maapallolla. Ainakin itse tahdon valinnanvapauteni takaisin.
Kaiken alku on suojelu kasvuston. Ne kasvaa kantaa kukkaset,ja kaunetta tarjoaa ilman ne. Siksi arvokas on kasvu näiden,emme saisi aemotta ottaa sieltä. .On ARVOJA MEILLÄ OLEMASSA,KUIN JYVÄT ON VILJASSA TÄHKÄPÄISSÄ.On syytä nyt muistaa tämäkin,kaikki osaa ei ruuakseen munakasta tehdä. Luojamme luontoon lajoittaa, makoisat marjat hedelmät ja tievarsiin metsän mansikat. Arvostusta antakaa ja lahjana se ottakaa. Kiitos. Joonas Vänskä
On hienoa päivien uusien ,myötä kallistaa kallista päätä. Katsoa kukkaa kaunista,koskematta siihen. Hentokin luo ja voikin vain,karistaa kentoiset kauniit kukat. Ne ko
Maatalouslomitus on tärkeä osa nykyajan maataloutta ja maatilan hyvinvointia. Helsingin Sanomien tuoreesta jutusta selviävät lomituksen monet haasteet ja lomittajan työturvallisuuden keskeiset seikat.
"Suomen hallituksen vuonna 2006 hyväksymän kestävän kehityksen strategian tavoitteena on ekologisen kestävyyden ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luominen. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Päivitetty luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä." Nyt kun vuosi 2020 on kohta puolessavälissä, niin on aika kysyä: miten on mennyt noin niinkuin omasta mielestänne? Viime uhanalaisuusraportti kertoi sen saman tarinan mitä tähänkin asti. Nyt on aika panna metsätalous lailla tiukkiin rajoituksiin ja sääntelyyn riittävän pelottavilla sanktioilla, että tuo tavoite saavutetaan edes vuonna 2040. Ministeri lopettakoon muniensa hautomisen ja hanhenpaskojen pyörittelyn ja alkaa hommiin!
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys liittyy maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimien kokonaisuuteen, josta on linjattu hallitusohjelmassa. Tukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. https://bit.ly/2XJ57sn