Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL THL:n Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -aihe tarjoaa tutkittua tietoa päätöksenteon ja keskustelun tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -aihe tarjoaa tutkittua tietoa päätöksenteon ja keskustelun tueksi.

Lisäksi kerromme ajankohtaisista tapahtumista sekä uusista julkaisuista. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi koordinoi THL:ssä maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin ja vähemmistöihin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyötä sekä hankkeita. Facebook-sivuillamme noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalisen median toimintapolitiikkaa. www.thl.fi/some

Avaa kuten tavallisesti

Kunniaan liittyvään väkivaltaan on tärkeä puuttua, m***a se on tehtävä leimaamatta yhteisöjä. Leimautumisen pelko lisää ...
23/09/2021
Kunniaan liittyvään väkivaltaan on puututtava ilman yhteisöjen leimaamista

Kunniaan liittyvään väkivaltaan on tärkeä puuttua, m***a se on tehtävä leimaamatta yhteisöjä. Leimautumisen pelko lisää väkivallan uhrin riskiä ja haavoittuvuutta.

Lue aiheeseen liittyvä kirjoitus blogistamme⬇️
https://blogi.thl.fi/kunniaan-liittyvaan-vakivaltaan-on-puututtava-ilman-yhteisojen-leimaamista/

Tutustu myös puheeksi ottamisen tueksi tarkoitettuun, tuoreeseen Tiedä & Toimi -korttiin ⬇️
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092246938

Suomessa on annettu muutama rikostuomio kunniaan liittyvästä väkivallasta ja viranomaisia on ohjeistettu puuttumaan siihen tehokkaammin. Tyypillisesti rikosuutisiin päätyy useamman henkilön…

Miksi nuoren kannattaa ottaa koronarokote?Mitä rokotteita nuorille annetaan?Onko rokote tehokas? Onko se turvallinen?Näi...
22/09/2021
Arabia - لقاح كورونا للشباب والمراهقين - اجوبة عن الأسئلة المتداولة

Miksi nuoren kannattaa ottaa koronarokote?
Mitä rokotteita nuorille annetaan?
Onko rokote tehokas?
Onko se turvallinen?

Näihin kysymyksiin ylilääkärimme Hanna Nohynek vastaa nuorten koronarokotteita käsittelevällä videolla.

Videot on tekstitetty ja dubattu näillä kielillä:
🔷 Arabia
🔷 Englanti
🔷 Kurdi
🔷 Somali
🔷 Suomi
🔷 Viro
🔷 Venäjä

https://www.youtube.com/watch?v=2f0fHKikfdM&list=PLV8_D7-jawHRmGLqJvwXnK9YbYkhDYT5g

Otetaan rokote.

Kiitos kun jaat ❤️.

Nuorten koronarokotukset - vastauksia yleisimpiin kysymyksiin (arabia)لماذا يستحسن أن يأخذ المراهقون لقاح كورونا ؟ هل اللقاح آمن و ماذا نعلم عن فعاليته لدى...

Käyttämämme kieli ja termit voivat lisätä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Ne vaikuttavat myös 📍 asiakastyöhön, 📍 ylei...
15/09/2021
Sanasto - Yhdenvertaisuus

Käyttämämme kieli ja termit voivat lisätä yhdenvertaisuutta ja
osallisuutta. Ne vaikuttavat myös
📍 asiakastyöhön,
📍 yleiseen keskusteluun ja
📍 asenneilmapiiriin.
Tämän vuoksi terminologian arvioiminen ja uudistaminen ovat antirasistisia tekoja.

Olemme mukana Olen Antirasisti-kampanjassa, ja osana sitä haastamme myös kumppaneitamme päivittämään maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää sanastoaan. Vinkkejä eri toimijoiden sanastoihin alla⬇

Työ- ja elinkeinoministeriö
https://tem.fi/-/kotoutumisen-sanasto-yhdenmukaistaa-kotoutumiseen-liittyvien-kasitteiden-kayttoa

Opetushallitus
https://www.oph.fi/fi/tietoa-meista/tarvitaanko-uutta-tai-paivitettya-kasitteistoa-kun-puhutaan-maahanmuutosta

Fem-R
https://www.fem-r.fi/sanasto/

Oikeusministeriö
https://yhdenvertaisuus.fi/sanasto

#OlenAntirasisti

Afrofobia on rasismin muoto, jonka motiivina on nimenomaan afrikkalaistaustaisuus. Se kohdistuu afrikkalaistaustaisiin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin. Afrofobian perimmäinen tarkoitus on epäinhimillistää, ja siihen linkittyy mustien ihmisten kokemat historialliset vääryydet, kuten kolon...

Olemme mukana Olen Antirasisti-kampanjassa.Edistämme yhdenvertaisuutta:🔷 Vaikuttamalla eriarvoisuuden vähenemiseen tutki...
14/09/2021
Olen Antirasisti / 16:9

Olemme mukana Olen Antirasisti-kampanjassa.

Edistämme yhdenvertaisuutta:

🔷 Vaikuttamalla eriarvoisuuden vähenemiseen tutkimustyön kautta.
🔷 Tarkastelemalla omaa asemaamme tutkijoina sekä tutkimuslaitoksemme rakenteita.
🔷 Tutustumalla moninaisuuteen ja osallistamalla tutkittavia.

#OlenAntirasisti

Julkaisimme tänään tuoreita tutkimustuloksia koronaepidemian vaikutuksista maahan muuttaneisiin ihmisiin.🔎📊 Raportti sis...
07/09/2021
Koronaepidemia on heikentänyt monen maahan muuttaneen terveyttä ja hyvinvointia, osa on kokenut myös myönteisiä vaikutuksia - Uutinen - THL

Julkaisimme tänään tuoreita tutkimustuloksia koronaepidemian vaikutuksista maahan muuttaneisiin ihmisiin.

🔎📊 Raportti sisältää tiivistelmän keskeisistä tutkimustuloksista seuraavilla kielillä:
🔷 suomi
🔷 selkosuomi
🔷 ruotsi
🔷 englanti
🔷 viro
🔷 venäjä
🔷 somali
🔷 ranska
🔷 kiina
🔷 espanja
🔷 turkki
🔷 thai
🔷 puola
🔷 persia
🔷 arabia
🔷 kurdi
🔷 vietnam
🔷 dari
🔷 albania

Lue aiheeseen liittyvä uutinen ja tutustu raporttiin⬇

Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti maahan muuttaneisiin ihmisiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus.

Koronan vaikutuksia maahan muuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin käsittelevä Tulevaisuutta Luomassa -seminaari pidetä...
01/09/2021

Koronan vaikutuksia maahan muuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin käsittelevä Tulevaisuutta Luomassa -seminaari pidetään ensi viikolla!

🎤 Luvassa mielenkiintoisia puhujia THL:n pääjohtajasta Suomen Punaisen Ristin vaikuttajanuoriin.

Tutustu ohjelmaan ja puhujiin ja ilmoittaudu mukaan ⬇
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7652311

Koronan vaikutuksia maahan muuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin käsittelevä Tulevaisuutta Luomassa -seminaari pidetään ensi viikolla!

🎤 Luvassa mielenkiintoisia puhujia THL:n pääjohtajasta Suomen Punaisen Ristin vaikuttajanuoriin.

Tutustu ohjelmaan ja puhujiin ja ilmoittaudu mukaan ⬇
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7652311

Koronaepidemian vaikutuksia käsittelevä Tulevaisuutta Luomassa -seminaari lähestyy!  🎤 Seminaarin paneelissa keskustelem...
25/08/2021

Koronaepidemian vaikutuksia käsittelevä Tulevaisuutta Luomassa -seminaari lähestyy!

🎤 Seminaarin paneelissa keskustelemme, kuinka eri toimijat voivat vastata haasteisiin, joita maahanmuuttaneet ovat korona-aikana kohdanneet.

ℹ️ Lue lisää ja imoittaudu⬇
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7652311

Koronaepidemian vaikutuksia käsittelevä Tulevaisuutta Luomassa -seminaari lähestyy!

🎤 Seminaarin paneelissa keskustelemme, kuinka eri toimijat voivat vastata haasteisiin, joita maahanmuuttaneet ovat korona-aikana kohdanneet.

ℹ️ Lue lisää ja imoittaudu⬇
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7652311

Järkyttävät, mahdollisesti traumaattiset, kokemukset ovat yleisiä pakolaistaustaisilla ihmisillä.Suurelle osalle järkytt...
20/08/2021

Järkyttävät, mahdollisesti traumaattiset, kokemukset ovat yleisiä pakolaistaustaisilla ihmisillä.

Suurelle osalle järkyttäviä tapahtumia kokeneista riittää lyhyt psykososiaalinen tuki, m***a pitkäkestoisten oireiden ensisijainen hoitomuoto on psykoterapia. Sen rinnalle on kehitetty myös erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja.

🔎 Tuoreessa tutkimuksessa selvitimme vakautumisryhmämallin soveltuvuutta trauman kokeneiden pakolaisten hoitoon.

Tulostemme mukaan ryhmään osallistuneet
✅ kokivat saaneensa toiminnasta apua, vaikka traumatisoitumisesta johtuvat vaikeudet jatkuivat.
✅ arvioivat saaneensa ryhmästä tukea erityisesti omien tunteidensa ymmärtämiseen ja säätelyyn.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulun Diakonissalaitoksen ja Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Tutkimusta rahoitti EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Tutustu tutkimukseen⬇
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-692-3

Järkyttävät, mahdollisesti traumaattiset, kokemukset ovat yleisiä pakolaistaustaisilla ihmisillä.

Suurelle osalle järkyttäviä tapahtumia kokeneista riittää lyhyt psykososiaalinen tuki, m***a pitkäkestoisten oireiden ensisijainen hoitomuoto on psykoterapia. Sen rinnalle on kehitetty myös erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja.

🔎 Tuoreessa tutkimuksessa selvitimme vakautumisryhmämallin soveltuvuutta trauman kokeneiden pakolaisten hoitoon.

Tulostemme mukaan ryhmään osallistuneet
✅ kokivat saaneensa toiminnasta apua, vaikka traumatisoitumisesta johtuvat vaikeudet jatkuivat.
✅ arvioivat saaneensa ryhmästä tukea erityisesti omien tunteidensa ymmärtämiseen ja säätelyyn.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulun Diakonissalaitoksen ja Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Tutkimusta rahoitti EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Tutustu tutkimukseen⬇
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-692-3

Timeline Photos
19/08/2021

Timeline Photos

Suomeen muuttaneista joka kolmas on kokenut, ettei ole koronan aikana saanut riittävästi terveys- ja lapsiperhepalveluja. Erityisen vaikealta heistä on tuntunut saada

👉 mielenterveyspalveluita
👉 hammaslääkäripalveluita.

Lue lisää koronan vaikutuksista maahan muuttaneisiin kevään laajasta asiantuntijaraportistamme s. 162 ➡️

👉 https://www.julkari.fi/handle/10024/142536

17/08/2021

Estä koronaviruksen leviäminen

✅ Ota koronarokote vuorollasi.
✅ Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin.
✅ Muista turvaväli.
✅ Käytä maskia.
✅ Pese kädet, yski oikein.
✅ Lataa ja käytä koronavilkkua.

Monikieliset ohjeet ja kuvat saatavilla näillä kielillä:
🔷 Arabia
🔷 Englanti
🔷 Kurdi
🔷 Ruotsi
🔷 Somali
🔷 Suomi
🔷 Viro
🔷 Venäjä

Ota käyttöösi⬇
https://aineistopankki.thl.fi/l/7rGjtBTmxgc7

Kiitos kun jaat 🧡.

Tiedätkö miten koronaepidemia on vaikuttanut maahan muuttaneiden hyvinvointiin? Millaisia vaikutuksia sillä on ollut maa...
13/08/2021

Tiedätkö miten koronaepidemia on vaikuttanut maahan muuttaneiden hyvinvointiin? Millaisia vaikutuksia sillä on ollut maahan muuttaneiden terveyteen, arkeen ja syrjintäkokemuksiin?

Näistä aiheista keskustelemme 7.9.2021 järjestettävässä Tulevaisuutta luomassa -hankeseminaarissa. Ohjelmassa muun muassa:
✅ tuoretta tutkimustietoa,
✅ koronan vaikutuksia käsittelevän raportin julkaisu sekä
✅ asiantuntijapaneelin ja maahan muuttaneiden puheenvuoroja.

❗️Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 5.9. mennessä⬇
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7652311

"Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta"-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. MigCOVID-tutkimus on saanut rahoitusta myös eduskunnan COVID-19-tutkimukseen myöntämästä lisäbudjetista.

Tiedätkö miten koronaepidemia on vaikuttanut maahan muuttaneiden hyvinvointiin? Millaisia vaikutuksia sillä on ollut maahan muuttaneiden terveyteen, arkeen ja syrjintäkokemuksiin?

Näistä aiheista keskustelemme 7.9.2021 järjestettävässä Tulevaisuutta luomassa -hankeseminaarissa. Ohjelmassa muun muassa:
✅ tuoretta tutkimustietoa,
✅ koronan vaikutuksia käsittelevän raportin julkaisu sekä
✅ asiantuntijapaneelin ja maahan muuttaneiden puheenvuoroja.

❗️Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 5.9. mennessä⬇
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7652311

"Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta"-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. MigCOVID-tutkimus on saanut rahoitusta myös eduskunnan COVID-19-tutkimukseen myöntämästä lisäbudjetista.

🌐Hyvää YK:n kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!Buori riikkaidgaskasaš máilmmi eamiálbmogiid beaivvi!Pyeri...
09/08/2021

🌐Hyvää YK:n kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!
Buori riikkaidgaskasaš máilmmi eamiálbmogiid beaivvi!
Pyeri aalmugijkoskâsâš maailm algâaalmugij peivi!
Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv!

THL järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa pohjoismaisen verkkotapahtuman, jossa keskitytään kehitysvammaisten alkuperäiskansojen oikeuksiin samalla kun otetaan erityistä huomiota dementikkohenkilöihin.
Lue lisää ja rekisteröidy!
https://nordicwelfare.org/…/indigenous-peoples-language…/

Welcome to a Nordic online event with focus on the rights of indigenous persons with disabilities while taking special account of persons with dementia.

Questions raised are How do we respect and implement rights of indigenous people with disabilites in the Nordic region? What are the challenges to meet the needs of indigenous people with dementia in sparesly populated areas?

The event will discuss the key human rights obligations and recommendations and the right to non-discrimination with focus on the right to language and cultural identity. It will also outline a vision for future language- and culture-sensitive services particularly in sparsely populated areas while taking account of the human rights and non-discrimination perspectives.

Read more and sign up: https://nordicwelfare.org/evenemang/nordic-seminar-indigenous-peoples-language-culture-and-life-cycle/

Näistä merkeistä tunnistat väärän tiedon verkossa - THL
30/07/2021
Näistä merkeistä tunnistat väärän tiedon verkossa - THL

Näistä merkeistä tunnistat väärän tiedon verkossa - THL

Verkko pursuilee terveyteen liittyvää tietoa. Sitä on niin suunnattoman paljon, että jokaisella on joskus vaikeuksia erottaa luotettava tieto epäluotettavasta. Tämä artikkeli tarjoaa apuvälineitä väärän tiedon tunnistamiseen verkossa.

Luottamus syntyy avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteisestä tekemisestä - Neljä käytännön vinkkiä onnistuneeseen yhtei...
29/07/2021
Luottamus syntyy avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteisestä tekemisestä - Neljä käytännön vinkkiä onnistuneeseen yhteiskehittämiseen

Luottamus syntyy avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteisestä tekemisestä - Neljä käytännön vinkkiä onnistuneeseen yhteiskehittämiseen

Koronatilanne ja etämenetelmät ovat ajoittain tuoneet haasteita yhdessä tekemiseen, ja tarjonneet pulmia ratkottavaksi. Haluamme tämän vuoksi jakaa TUULI-hankkeessa havaittuja hyviä käytäntöjä.

Tällä viikolla vietetään romanikielen ja kulttuurin kesäkoulua Punkaharjulla jo 25 kertaa. Meidän tiimillä oli suuri ilo...
16/07/2021

Tällä viikolla vietetään romanikielen ja kulttuurin kesäkoulua Punkaharjulla jo 25 kertaa. Meidän tiimillä oli suuri ilo ja kunnia osallistua tänä vuonna!

Tiimistämme tiimipäällikkö Anu Castaneda ja erikoissuunnittelija Laura Musta pitivät kesäkoulussa session Koronasta ja keskustelivat työstämme romanien terveyden ja hyvinvointi kysymysten parissa.

🔎Tutustu aiheisiin:
http://thl.fi/korona
http://thl.fi/romanit

Kiitos hyvistä keskusteluista ja hienosta juhlasta! 🌹
#RomaniasiainNevottelukunta + alueelliset neuvottelukunnat #romanit Suomen Romaniyhdistys ry - Finitiko Romanengo Sankiba

Tällä viikolla vietetään romanikielen ja kulttuurin kesäkoulua Punkaharjulla jo 25 kertaa. Meidän tiimillä oli suuri ilo ja kunnia osallistua tänä vuonna!

Tiimistämme tiimipäällikkö Anu Castaneda ja erikoissuunnittelija Laura Musta pitivät kesäkoulussa session Koronasta ja keskustelivat työstämme romanien terveyden ja hyvinvointi kysymysten parissa.

🔎Tutustu aiheisiin:
http://thl.fi/korona
http://thl.fi/romanit

Kiitos hyvistä keskusteluista ja hienosta juhlasta! 🌹
#RomaniasiainNevottelukunta + alueelliset neuvottelukunnat #romanit Suomen Romaniyhdistys ry - Finitiko Romanengo Sankiba

🏳️‍🌈Helsinki Pride 2021 -vinkki tälle päivälle:Tutkijamme Mercédesz Czimbalmos puhuu aiheesta "Transpakolaisten ja -turv...
01/07/2021

🏳️‍🌈Helsinki Pride 2021 -vinkki tälle päivälle:

Tutkijamme Mercédesz Czimbalmos puhuu aiheesta "Transpakolaisten ja -turvapaikanhakijoiden kokemuksia Suomessa"

📅 Aika: 1.7. klo 14
📍 Paikka: Pride House, Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13. Tapahtuman striimi⬇
https://week.pride.fi/pride2021/i/_idefault/__/Ohjelma

Tapahtuma on englanniksi, tervetuloa kuulolle!

Tilaisuuden järjestää Transfeminiinit.

Helsinki Pride -ohjelmamme: esitelmätilaisuus transtaustaisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vaikeasta asemasta Suomessa. Yhteistyössä THL:n kanssa. To 1.7.2021 klo 14.00 alkaen Helsinki Pride Housessa eli Helsingin kaupungintalolla ja myös netissä striimattuna, tervetuloa!

Hieno uutinen osallisuuden edistämisestä ja paikallisen identiteetin vahvistamisesta Pietarsaaressa⬇https://www.pietarsa...
30/06/2021
Ystäviä ja osallisuutta yhdistystoiminnan kautta: kotiseutumuseo ja urheiluseura tarjoavat työkokeiluja Pietarsaaren seudun maahanmuuttajille

Hieno uutinen osallisuuden edistämisestä ja paikallisen identiteetin vahvistamisesta Pietarsaaressa⬇

https://www.pietarsaarensanomat.fi/uutinen/618624

Bjärgasin kotiseutumuseolla Luodossa riittää työkohteita käsistään käteville. Kartanolla on tusinan verran vanhoja rakennuksia, joista aina joku huutaa maalia kylkeensä tai kattoonsa.

🏳️‍🌈Helsinki Pride & kulttuurisesti moninainen väestö🏳️‍🌈Meistä – Aleksandra Lemken valokuvia etnisiin vähemmistöihin ku...
30/06/2021
Meistä – About us | Seta ry

🏳️‍🌈Helsinki Pride & kulttuurisesti moninainen väestö🏳️‍🌈

Meistä – Aleksandra Lemken valokuvia etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ja rodullistetuista LHBTIQ+-ihmisistä Suomessa.

About us – Portraits of BIpoc LGBTIQ+ people living in Finland by Aleksandra Lemke.

Missä: Helsinki, kaupungintalo
Milloin: 28.6.-3.7.

Setan sivuilta löydät lisätietoa näyttelystä ja taiteilijasta monikielisesti:
🏳️‍🌈suomi
🏳️‍🌈englanti
🏳️‍🌈kurdi
🏳️‍🌈arabia
🏳️‍🌈venäjä

https://seta.fi/meista/?fbclid=IwAR1EycvuKkor0dFqJxrWTJLShk0l6iSkxRYH4RzMYp9EYYxIrTiyuINUXrM

Meistä – Aleksandra Lemken valokuvia etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ja rodullistetuista LHBTIQ+-ihmisistä Suomessa. / About us – Portraits of BIpoc LGBTIQ+ people living in Finland by Aleksandra Lemke. Helsinki, Caisa 17.5.-3.6. Opening and panel discussion at #StopHatredNow festival 17....

🏳️‍🌈Hyvää Helsinki pride -viikkoa🏳️‍🌈
28/06/2021
Ylpeänä tukemassa Pridea ja toimimassa ennakkoluuloja vastaan

🏳️‍🌈Hyvää Helsinki pride -viikkoa🏳️‍🌈

Vietämme kansainvälistä Pride-kuukautta ja Helsinki Pride -viikkoa Suomessa. Kansainvälinen Pride-kuukausi nostaa näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien (HLBTQI+) yhteisöjen ääniä…

🌐 Tänään on YK:n kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta.🔍 Tuoreessa tutkimuksessa tutkijamme vertasivat kidutet...
26/06/2021
Iranian and Iraqi torture survivors in Finland and Sweden: findings from two population-based studies

🌐 Tänään on YK:n kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta.

🔍 Tuoreessa tutkimuksessa tutkijamme vertasivat kidutettujen ja muita järkyttäviä kokemuksia kokeneiden miesten terveyttä ja hyvinvointia.
🔍 Tutustu tutkimukseen ja sen tuloksiin⬇️ https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab037

AbstractBackground. Most refugees and other forced migrants have experienced potentially traumatic events (PTEs). Torture and other traumatic experiences, as we

THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä MONET & maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi toivottavat kaikille...
25/06/2021

THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä MONET & maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi toivottavat kaikille hyvää juhannusta! 🌺☀️🌈🍓

THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä MONET & maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi toivottavat kaikille hyvää juhannusta! 🌺☀️🌈🍓

Osoite

Mannerheimintie 166
Helsinki
00300

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki