Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL THL:n Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -aihe tarjoaa tutkittua tietoa päätöksenteon ja keskustelun tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -aihe tarjoaa tutkittua tietoa päätöksenteon ja keskustelun tueksi.
(1)

Lisäksi kerromme ajankohtaisista tapahtumista sekä uusista julkaisuista. Kulttuurisen moninaisuuden tiimi koordinoi THL:ssä maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin ja vähemmistöihin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyötä sekä hankkeita. Facebook-sivuillamme noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaalisen median toimintapolitiikkaa. www.thl.fi/some

Avaa kuten tavallisesti

Suomeen ulkomailta muuttaneet ovat aliedustettuina mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa. Tämä selviää Terveyden ja hyv...
15/09/2020
Maahan muuttaneet aliedustettuina mielenterveyspalveluissa ja kuntoutuksessa - Uutinen - THL

Suomeen ulkomailta muuttaneet ovat aliedustettuina mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin Suomen venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisia työikäisiä aikuisia.

"Tulokset osoittavat, että vaikka joillain maahan muuttaneilla ryhmillä on enemmän masennus- ja ahdistuneisuusoireita kuin koko väestössä, on palvelujen piiriin löytämisessä vaikeuksia”, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Anu Castaneda.

Lue uutinen linkistä.
Lue artikkeli: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6223/htm

Suomeen ulkomailta muuttaneet ovat aliedustettuina mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa. Suomeen ulkomailta muuttaneet ovat aliedustettuina mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa.

Rauha ei tarkoita konfliktien poissaoloa, vaan kykyä käydä vaikeita keskusteluja. Keskustelut etenevät, kun jokainen...
14/09/2020
Identiteetit, konfliktit ja sovittelu

Rauha ei tarkoita konfliktien poissaoloa, vaan kykyä käydä vaikeita keskusteluja. Keskustelut etenevät, kun jokainen osapuoli on tullut kuulluksi ja tunnustetuksi. Tunnustetuksi tuleminen vaatii sitä, että jonkun on kuunneltava.

Tämä Miriam Attiaksen Identiteetit, konfliktit ja sovittelu -kirja kertoo, millaista osaamista tarvitaan, kun konfliktiin liittyy erilaisuutta. Se on tarkoitettu sovittelijoille, päätöksentekijöille sekä kaikille, jotka pohtivat identiteettikysymyksiä ja niistä johtuvia konflikteja.

#identiteetit #konfliktit #sovittelu

Konflikteja syntyy kaikilla elämänaloilla, ja niitä sovitellaan monin eri tavoin. Tässä teoksessa tarkastellaan monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyvien, erilaisuuteen ja identiteettiin liittyvien konfliktien sovittelua. Sovittelun idea on edistää yhteistyöhön perustuvaa ja tasapuolista k...

"Nimeni on Itohan ei ole ahdistava kärsimyskertomus vaan tarina selviytymisestä ja oman identiteetin löytämisestä. Samal...
09/09/2020
”Haluan jakaa oman tarinani rohkaistakseni ihmisiä” – Uusi kirja kertoo ihmiskaupan uhriksi joutuneen Itohan Okundayen selviytymisestä | Maailma.net

"Nimeni on Itohan ei ole ahdistava kärsimyskertomus vaan tarina selviytymisestä ja oman identiteetin löytämisestä. Samalla se on helposti lähestyttävä tietokirja nigerialaisesta ihmiskaupasta, sen historiasta, syistä ja inhimillisistä seurauksista, sekä hieman myös suomalaisesta turvapaikkajärjestelmästä ja ihmiskaupan uhrien asemasta siinä."
Itohan haastattelu Maailma.netissä.

Ihmiskauppa on vakava vapauteen kohdistuva rikos, joka loukkaa ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Ihmiskaupan eri muotoja ovat esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, työperäinen hyväksikäyttö, ihmiselinkauppa sekä pakotettu rikollisuus. Voit lukea lisää aiheesta THL.fi sivuilta https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/ihmiskaupan-uhrit

Vain harva ihmiskaupan uhri pääsee irti prostituutiosta ja vielä harvempi puhuu kokemuksistaan ääneen. Yksi heistä on nigerialaissyntyinen, Suomeen päätynyt Itohan Okundaye, jonka tarina on nyt julkaistu toimittaja Kristiina Markkasen kirjoittamana kirjana. Okundayen tarina saattaa vaikuttaa...

Osallista koko organisaatio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä.Toiv...
07/09/2020
”Sinun on turvallista olla meihin yhteydessä” – Viisi vinkkiä yhdenvertaisempaan viranomaisviestintään | THL-blogi

Osallista koko organisaatio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä.
Toivotamme kaikille hyvää Pride-viikkoa!

5 vinkkiä yhdenvertaisempaan viranomaisviestintään:
📣 Pohdi, kenelle viestisi on suunnattu
📣 Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä
📣 Käytä moninaisia kuvia
📣 Luo puitteet turvallisemmalle keskustelulle
📣 Jaa kokemuksesi

Lue lisää THL-blogista :

#tasaarvo #yhdenvertaisuus #helsinkipride

Yhdenvertainen viestintä parantaa viranomaistoiminnan laatua ja asiakkaiden luottamusta. Se luo turvallisuutta ja vahvistaa uskottavuutta. Viranomaisina olemme lain nojalla velvoitettuja torjumaan…

07/09/2020

Helsinki Pride-viikko on alkanut. Kannattaa tutustua tarjolla olevaan ohjelmistoon myös kulttuurisen moninaisuus tematiikan kautta. Alla muutamia tapahtumavinkkejä.
#helsinkipride2020 #kulttuurinenmoninaisuus #inklusiivisuus #osallisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikön monikulttuurisuustiimi hakee erikoistutkijaa ...
19/08/2020
Rekrytointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikön monikulttuurisuustiimi hakee erikoistutkijaa (projektipäällikköä) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 14.10.2020 - 18.6.2021. Projektipäällikkö toimii Mielenterveyttä maahantuloon Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen (TUULI) -hankkeessa. Klikkaa alla olevasta kuvasta rekrytointi ilmoitus ja lue lisää hankkeesta: thl.fi/tuuli

#rekry #psykoedukaatio #mielenterveys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Vahvuuksiamme ovat merkityksellinen työ, osaava ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilöstö ja loistavat t...

Jenni Helakorpi tutkii 19.elokuuta tarkastettavassa väitöksessään pohjoismaisten romanivähemmistöjen koulutusta, rasismi...
18/08/2020
Pohjoismaissa romaniväestöä syrjitään yhä koulutuksessa | Helsingin yliopisto

Jenni Helakorpi tutkii 19.elokuuta tarkastettavassa väitöksessään pohjoismaisten romanivähemmistöjen koulutusta, rasismia ja valkoisuutta. Koulutusjärjestelmän sisällä oleviin syrjiviin mekanismeihin ei vieläkään juuri puututa.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä Zoomin välityksellä. Lisätietoja tiedotteessa.

Jenni Helakorpi tutkii 19.elokuuta tarkastettavassa väitöksessään pohjoismaisten romanivähemmistöjen koulutusta, rasismia ja valkoisuutta. Koulutusjärjestelmän sisällä oleviin syrjiviin mekanismeihin ei vieläkään juuri puututa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
07/08/2020

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Sanoilla on valtaa, ja se miten asioista puhumme, vie yhteiskunnallista keskustelua aina johonkin suuntaan. Avaamme tulevina viikkoina afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemaa syrjintää käsittelevän selvityksen käsitteistöä.

Mitä on rodullistaminen? Rodullistaminen on sosiologinen prosessi, jossa ihmiset jaotellaan ryhmiin heidän pinnallisten tai oletettujen piirteiden perusteella. Se on historian saatossa tapahtuva prosessi, jossa ryhmiin liitetään niitä määritteleviä ominaisuuksia, oletuksia ja sosiaalisia hierarkioita esimerkiksi, tapakulttuurista, kielestä, historiasta, uskonnosta, kyvyistä, moraalista, persoonallisuudesta ja älykkyydestä. Määrittely perustuu pitkälti ennakkoluuloihin, uskomuksiin, vitseihin, pelkoihin ja stereotypioihin.

Rodullistamisen prosessi johtaa rasistiseen ja syrjivään toimintaan: kuvitteellisten sosiaalisten hierarkioiden pohjalta ryhmien edustajia kohdellaan tietoisesti tai tiedostamatta eriarvoisesti ja niillä oikeutetaan syrjivä toiminta. Rodullistettuihin ryhmiin liitetyt määrittelyt ja merkitykset nähdään synnynnäisinä ja muuttumattomina. Rodullistettuja ryhmiä ovat Suomessa afrosuomalaisten lisäksi muun muassa romanit, saamelaiset ja venäläiset.

Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä: https://buff.ly/37hLega

#syrjintä #yhdenvertaisuus #rasismi #rodullistaminen

Familia kahden kulttuurin perheille toteuttaa kyselytutkimusta kahden kulttuurin parien ja perheiden kokemasta rasismist...
07/08/2020
Vaikuttamistyö

Familia kahden kulttuurin perheille toteuttaa kyselytutkimusta kahden kulttuurin parien ja perheiden kokemasta rasismista ja syrjinnästä Suomessa. Kahden kulttuurin perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa puolisot ovat lähtöisin eri maista ja heillä on toisistaan poikkeava kulttuuritausta.

Lue lisää/ osallistu Familia Ry:n sivuilla.

Me Familiassa toteutamme kyselytutkimusta kahden kulttuurin parien ja perheiden kokemasta rasismista ja syrjinnästä Suomessa. Kahden kulttuurin perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa puolisot...

Moninaisesti parempi –hanke etsii kahta projektitutkijaa määräaikaisiin työsuhteisiin (1.10.2020 - 30.9.2022). Hae 17.8....
05/08/2020

Moninaisesti parempi –hanke etsii kahta projektitutkijaa määräaikaisiin työsuhteisiin (1.10.2020 - 30.9.2022).
Hae 17.8. klo 12:00 mennessä!

Lisätietoja tehtävistä ja hakuohjeet:
Projektitutkija 1: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-304-2020
Projektitutkija 2: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-306-2020

THL:n Moninaisesti parempi -hanke korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. THL:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.

Kysymyksiin rekrytoinnista, tehtävästä tai hankkeesta vastaa:
Shadia Rask
tutkimuspäällikkö
029 524 8537
[email protected]

Sanna Nykänen
projektikoordinaattori
029 524 7350
[email protected]

THL’s Manifold More Project is looking for two Project Researchers for fixed term employment (1.10.2020 - 30.09.2022). A...
05/08/2020

THL’s Manifold More Project is looking for two Project Researchers for fixed term employment (1.10.2020 - 30.09.2022). Apply before 17th of August 12pm!

For more information and instructions for application:
Project Researcher 1: https://www.valtiolle.fi/en-US/Vacancy?id=33-304-2020
Project Researcher 2: https://www.valtiolle.fi/en-US/Vacancy?id=33-306-2020

Finnish Institute for Health and Welfare is according to its values, a forerunner for equality. THLs Manifold More Project emphasizes equality in its actions and values diversity in the work community. We encourage applicants of different ages and genders, as well as persons belonging to linguistic, cultural or other minorities to apply. In accordance with the THLs plan for equality and non-discrimination, positive discrimination can be implemented in the recruitment process in order to promote diversity in the personnel structure.

If you have any questions regarding the recruitment process, the vacancies or about the project, please contact:
Shadia Rask, Research manager
029 524 8537
[email protected]

Sanna Nykänen
Project coordinator
029 524 7350
[email protected]

Sunnuntaina 2. päivä elokuuta vietettiin romanien kansanmurhan muistopäivä Euroopassa. Muistopäivänä muistetaan erikseen...
03/08/2020
www.suomenromaniyhdistys.fi

Sunnuntaina 2. päivä elokuuta vietettiin romanien kansanmurhan muistopäivä Euroopassa. Muistopäivänä muistetaan erikseen romaniuhreja, jotka surmattiin 2.8.1944 surmattiin Auschwitzin keskitysleirillä.

Katso Suomen Romaniyhdistys ry - Finitiko Romanengo Sankiba ja Romaninuorten verkoston tuottama video.

"Romanien kansamurhan muistopäivä on tärkeä merkitys. Muistamme ja kunnioitamme joukkotuhosta surmansa saaneita romaneita, mutta myös siitä tuhosta selvinneitä. Rauhaa ja rakkautta kaikille." Suomen Romaniyhdistys

Lue lisää: www.suomenromaniyhdistys.fi
Au mensa IV - projekti

Tervetuloa - Saste Aven! Suomen Romaniyhdistys ry on yksi Suomen vanhimmista valtakunnallisista romanijärjestöistä. Se on perustettu vuonna 1967 ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Romaniyhdistyksen tavoitteena on edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta, lisätä romanien ...

"Kiitos Savonlinnan Seudun Romanilähetys, Itä-Karjalan Kansanopisto ja kaikki aktiiviset kanssakeskustelijat! Yhdessä ko...
14/07/2020

"Kiitos Savonlinnan Seudun Romanilähetys, Itä-Karjalan Kansanopisto ja kaikki aktiiviset kanssakeskustelijat! Yhdessä kohti terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
’n arvojen mukaisesti ”jotta me kaikki voisimme hyvin”

MONET:in puheenjohtaja Anu Castanedalla oli ilo ja kunnia osallistua tänä vuonna alustamaan keskustelu Suomen romaniväestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Romanien kesäkoulu järjestetään joka vuosi. Siellä ylläpidetään romanikieltä ja kulttuuria.
#romanit #terveys #hyvinvointi

22nd Nordic Conference for Professionals Working with Traumatised Refugees (NCTR 2021)–konferenssissa pohjoismaiden trau...
30/06/2020

22nd Nordic Conference for Professionals Working with Traumatised Refugees (NCTR 2021)–konferenssissa pohjoismaiden traumaosaamisen ammattilaiset jakavat osaamistaan sekä tuoretta tutkimustietoa traumatisoituneiden pakolaistaustaisten mielenterveystyöstä.

Konferenssin tavoitteena on kehittää pakolaistaustaisten mielenterveystyötä, levittää tietoa, hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä sekä rakentaa verkostoja aiheen parissa työskentelevien ammattilaisten välille.

Konferenssi järjestetään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry kanssa. Rahoittajana konferenssille toimii Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Konferenssin päivityksiä voi seurata osoitteessa: www.thl.fi/nctr2021

Auroras-ryhmässä opiskellaan suomalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja keskustellaan työn hakemisesta ...
23/06/2020
Auroras

Auroras-ryhmässä opiskellaan suomalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja keskustellaan työn hakemisesta suomen kielellä.

Koulutetuille naisille suunnattuja ryhmiä on kaikissa kolmessa kaupungissa ja ryhmään osallistumisen jälkeen on mahdollista tavata myös oman alan yksilömentoria.

Kotiäidelle suunnattu ryhmä järjestetään ensi syksynä Helsingissä, Itäkeskuksessa.

Ilmoittautuminen pääkaupunkiseudulla syyskuussa alkaviin Auroras-ryhmiin on nyt auki! Tarkempaa tietoa ryhmistä löydät uutisestamme: https://auroras.fi/2020/05/ilmoittautuminen-paakaupunkiseudun-syksylla-alkaviin-auroras-ryhmiin-on-avattu/

Suora linkki pääkaupunkiseudun ryhmien ilmoittautumissivulle:
https://auroras.fi/paakaupunkiseutu/

Pääkaupunkiseudun ryhmien lisäksi aloitamme syksyllä ruotsinkielisen ryhmän Vaasan lähikunnassa, Mustasaaressa. Ruotsinkieliseen uutiseen pääset täältä: https://auroras.fi/2020/06/auroras-natverk-startar-forsta-svensksprakiga-grupp-i-korsholm/
Ilmoittautuminen Mustasaaren ryhmään: https://auroras.fi/korsholm/

Jos ryhmien aloittaminen ei ole koronatilanteen vuoksi syksyllä mahdollista, ainakin osa ryhmistä käynnistyy etänä. Tiedotamme mahdollisista etäryhmistä elokuussa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan ryhmiimme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Mustasaaressa! Välkommen med i Auroras grupper! Welcome to the Auroras groups!

"Uudessa kotimaassa mielenterveyden kuormaa voivat tuottaa sosiaalisten verkostojen vähäisyys, yksinäisyyden ja osattomu...
23/06/2020
www.yhteisetlapsemme.fi

"Uudessa kotimaassa mielenterveyden kuormaa voivat tuottaa sosiaalisten verkostojen vähäisyys, yksinäisyyden ja osattomuuden kokemukset, vaikeus osallistua ilman suomen tai ruotsin kielen taitoa, sekä koettu syrjintä ja toiseuttavat kokemukset. Myös käsitykset mielenterveydestä ja palvelujärjestelmästä voivat tuntua hyvin vierailta. Niihin oppiminen vie aikaa, etenkin jos systemaattista palveluohjausta ei ole tarjolla."
Lue THL:n tutkimuspäällikkö Anu Castaneda:n haastattelu maahan muuttaneiden mielenterveyteen liittyvistä erityispiirteistä Yhteiset Lapsemme 2/2020 verkkolehdestä.

28/05/2020 - Ihmisoikeudet, Maahanmuutto, Moninaisuus, Pakolaisuus, verkkolehti Yhteiset Lapsemme 2/2020: Haastattelussa Anu Castaneda Haastattelu ja teksti: Laura Huuskonen Kuva: THL Psykoterapeutti Anu Castaneda vastasi kysymyksiin maahan muuttaneiden mielenterveyteen liittyvistä erityispiirteist...

Hyvää Juhannusta!Glad Midsommar!Happy Mid Summer!
20/06/2020

Hyvää Juhannusta!
Glad Midsommar!
Happy Mid Summer!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
11/06/2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tyttöjen sukuelinten silpomisesta tarvitaan lisää tietoa, mutta Kouluterveyskysely ei välttämättä ole paras tapa tiedon keräämiseen. Asiantuntijamme selittävät blogissa, miksi.

Rasismi puhututtaa. Moni etsii nyt tietoa: mitä on rakenteellinen rasismi ja miten se ilmenee Suomessa? THL:n kulttuuris...
03/06/2020
Rakenteellinen rasismi Suomessa | Audio Areena

Rasismi puhututtaa. Moni etsii nyt tietoa: mitä on rakenteellinen rasismi ja miten se ilmenee Suomessa? THL:n kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijoina edistämme Suomen moninaisen väestön terveyttä ja hyvinvointia niin tutkimus-, kehittämis- kuin viranomaistyönä.

Alla muutamia nostoja aiheista #rasismi & #syrjintä.👇

✔️Mitä on rakenteellinen rasismi? Tutkimuspäällikkö Sadia Rask vastaa Yle Puheen Mahadura&Özberkan -ohjelman haastattelun kysymyksiin. Miksi Suomesta on puhuttu Euroopan rasistisimpana maana? Miten rasismia kitketään, ja kenen vastuulla se on? #rasismi #antirasismi

https://areena.yle.fi/audio/1-50525640

✔️Nämä kolme asiaa jokaisen tulee tietää syrjinnästä:

1. Syrjinnällä on monta muotoa
2. Syrjintä on laitonta
3. Syrjintään tulee puuttua

Projektikoordinaattorit Anna Seppänen ja Sanna Nykänen kannustavat puuttumaan syrjintään, jotta me kaikki voisimme tulla kohdelluksi yhdenvertaisemmin.

https://blogi.thl.fi/nama-kolme-asiaa-jokaisen-tulisi-tietaa-syrjinnasta/

✔️”Esimerkiksi Suomeen muuttaneista naisista käytetään helposti sanoja ja kuvia, joista heijastuu sekä seksismi että rasismi. -- Tietoisilla valinnoilla kuvilla voi haastaa haitallisia normeja niiden toistamisen sijaan.” #representaatio

Moninaisesti parempi -hankkeen blogikirjoitus:
https://blogi.thl.fi/kenen-tarinaa-valitsemasi-kuva-kertoo/

✔️Tutkimuskirjallisuudessa rasismi on tunnistettu terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavaksi sosiaaliseksi taustatekijäksi.

Tutkimuspäälliköt Shadia Rask ja Anu Castaneda käsittelevät aihetta Kotoutumisen kokonaiskatsauksessa 2019: Syrjintäkokemukset ja niiden yhteys hyvinvointiin ja kotoutumiseen

Lue lisää:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162005/TEM_oppaat_10_2019_Tutkimusartikkeleita_kotoutumisesta_20012020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

✔️ ”Romanit kohtaavat runsaasti epäasiallista kohtelua, ennakkoluuloja ja nimittelyä julkisilla paikoilla ja monissa palveluissa -- Tavallinen esimerkki oli, että vartijat lähtivät kaupassa seuraamaan romaniasiakasta”

Romanien hyvinvointitutkimus Roosa:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137276/RAP2018_15_Suomen%20romaniv%C3%A4est%C3%B6_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

✔️ Olemme mukana uudessa VN TEAS-tutkimushankeessa, jossa etsimme yhdessä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa keinoja tunnistaa ja ehkäistä työelämässä tapahtuvaa syrjintää. #tietokäyttöön #tasaarvo #yhdenvertaisuus

https://thl.fi/fi/-/tutkimushanke-etsii-tyokaluja-syrjimattoman-ja-tasa-arvoisen-tyoelaman-rakentamiseksi?redirect=%2Ffi%2F

✔️Tarvitaan uusia käsitteitä, kun puhutaan maahanmuutosta, kotoutumisesta tai kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta. Opetushallituksen käsitetyöpajan tallenteissa valkoisuuden, rodullistamisen ja etuoikeuden käsitteistä kertovat mm. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh ja tutkimuspäällikkö Shadia Rask.

https://www.oph.fi/fi/tietoa-meista/tarvitaanko-uutta-tai-paivitettya-kasitteistoa-kun-puhutaan-maahanmuutosta

Mahadura & Özberkanissa pureudutaan rakenteelliseen rasismiin ja selvitetään, millä tavalla rakenteellinen rasismi toimii ja minkälaisia vaikutuksia sillä on vähemmistöihin. Lähetyksessä unelmoidaan tasa-arvoisesta Suomesta ja kysytään, minkälaisia askeleita maamme tulisi ottaa, jotta y...

Osoite

Mannerheimintie 166
Helsinki
00300

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - THL :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut