Clicky

STEA

STEA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

STEA - tekoja hyvinvoinnin tueksi

Avaa kuten tavallisesti

Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2023 on alkanut verkkoasioinnissamme (asiointi.stea.fi). Tutustu hakuilmoitukseen j...
19/04/2022
Uusien STEA-avustusten hakuilmoitus 2023

Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2023 on alkanut verkkoasioinnissamme (asiointi.stea.fi). Tutustu hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin STEAn verkkosivuilla stea.fi. Hakuaika päättyy 31.5. klo 16.15.

Ansökning om nya STEA-understöd för år 2023 har börjat i STEAs e-tjänst (asiointi.stea.fi). Bekanta dig med utlysningen av ansökan om understöd samt anvisningar på webbplatsen stea.fi. Ansökningstiden tar slt den 31 maj.

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50.

Uusien avustusten haku vuodelle 2023 alkaa 19.4. STEAn verkkoasioinnissa. Hakuaikaa on toukokuun loppuun saakka.  Tutust...
29/03/2022
Uusien STEA-avustusten hakuilmoitus 2023

Uusien avustusten haku vuodelle 2023 alkaa 19.4. STEAn verkkoasioinnissa. Hakuaikaa on toukokuun loppuun saakka.
Tutustu uusien avustusten hakuilmoitukseen ja ohjeisiin STEAn verkkosivuilla 👉

Ansökning om nya understöd för år 2023 börjar i STEAs e-tjänst 19.4. Ansökningstiden slutar i slutet av maj.
Bekanta dig med utlysningen av ansökan om nya understöd!

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50.

STEA lähettää kaikille avustusta hakeneille avustuskohdekohtaisen avustuspäätöksen verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi)ST...
27/01/2022
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 362,44 miljoonaa euroa vuonna 2022 - Sosiaali- ja terveysministeriö

STEA lähettää kaikille avustusta hakeneille avustuskohdekohtaisen avustuspäätöksen verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi)

STEA skickar det understödsobjektsspecifika understödsbeslutet för alla som har ansökt on understöd till e-tjänsten (asiointi.stea.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä 362,44 miljoonaa euroa tänä vuonna. Avustuksia jaetaan 784 hakijalle yhteensä 1 778 avustuskohteeseen. STM päätti avustuksista torstaina 27.1. 

09/12/2021
Avustukset

STEAs understödsförslag för år 2022 har publicerats på sidan avustukset.stea.fi. Alla som har ansökt om understöd får ett understödsspecifikt understödsbeslut till e-tjänsten (asiointi.stea.fi).

Det föreslås att sammanlagt 362,4 miljoner euro beviljas i understöd. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om de understöd som ska beviljas i januari-februari 2022.

Bekanta dig med understödsförslaget på webbplatsen

Avustukset

09/12/2021
Avustukset

STEAn avustusehdotus vuoden 2022 avustuskohteista on julkaistu sivulla avustukset.stea.fi. Kaikille avustusta hakeneille on lähetetty avustuskohdekohtainen avustusehdotus verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi).

Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä 362,4 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi–helmikuussa 2022.

Tutustu avustusehdotukseen sivulla

Avustukset

09/12/2021
Avustukset

Vuoden 2022 avustusehdotusten lähetys verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) on alkanut. Kaikki avustusta hakeneet saavat avustuskohdekohtaisen avustusehdotuksen verkkoasiointiin tänään. Koko avustusehdotus julkaistaan myöhemmin tänään sivulla

Avustukset

16/11/2021
Ensimmäiset tuloksellisuuskatsaukset julkaistu STEAn verkkosivuilla

Mitä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintoja STEA-avustuksilla rahoitettiin 2020, ketkä toiminnasta hyötyivät ja miten? Julkaisimme järjestöjen tuloksellisuusraporttien pohjalta kootut katsaukset 10 järjestökokonaisuudesta.

Tuloksellisuuskatsauksia julkaistaan jatkossa vuosittain vaihtuvasti eri järjestökokonaisuuksista. Kaikki avustuskohteet ovat arvioinnin kohteena 3 vuoden välein. Katsausten julkaisu on osa STEAn avustustoiminnan tuloksellisuuden raportointi- ja arviointiuudistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustuksilla rahoitettujen avustuskohteiden toiminnan tulosten raportointia ja arviointia uudistettiin vuonna 2021.

Jatkoavustusten haku vuodelle 2022 on nyt avattu STEAn verkkoasioinnissa!Jatkoavustusten hakuaika päättyy 30.9. klo 16.1...
16/08/2021
STEA

Jatkoavustusten haku vuodelle 2022 on nyt avattu STEAn verkkoasioinnissa!
Jatkoavustusten hakuaika päättyy 30.9. klo 16.15
Hakuilmoituksen ja ohjeita avustuksen hakuun löydät STEAn verkkosivuilta www.stea.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt vuoden 2021 uusista hanke- ja investointiavustuksista. STEA toimittaa avustu...
22/04/2021
Täydentävässä avustusjaossa 52,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan  - Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt vuoden 2021 uusista hanke- ja investointiavustuksista. STEA toimittaa avustuspäätökset kaikille avustusta hakeneille verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) ja julkaisee avustuspäätökset sivulla avustukset.stea.fi myöhemmin torstain 22.4. aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille noin 52,7 miljoonaa euroa. Aiemmin tänä vuonna järjestöille on jo jaettu noin 309,7 miljoonaa euroa. Valtion talousarvion määrärahaesitys on yhteensä 362,4 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2022 alkaa verkkoasioinnissamme 12.4.2021. Hakuaika päättyy 31.5.2021 klo 16.15. Av...
22/03/2021
Uusien avustusten hakuilmoitus 2022

Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2022 alkaa verkkoasioinnissamme 12.4.2021. Hakuaika päättyy 31.5.2021 klo 16.15. Avustusten hakuilmoitus on nyt julkaistu verkkosivuillamme! Tutustu hakuilmoitukseen ja päivitettyihin hakuohjeisiin 👉

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentis...

18/03/2021

Vuodelle 2021 myönnettävien uusien hanke- ja investointiavustusten avustusehdotus on valmistunut ja ehdotusten lähettäminen verkkoasiointiin avustusta hakeneille on alkanut.
Koko avustusehdotus julkaistaan myöhemmin tänään sivulla http://avustukset.stea.fi.
Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista huhtikuussa.
ps. nettisivumme stea.fi näyttää tänään jumittavan, eikä sivuille tällä hetkellä pääse. Vikaa selvitetään ja yritämme saada sivut toimimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt vuodelle 2021 myönnettävistä STEA-avustusten jatkoavustuksista ja uusien Pai...
21/01/2021
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 362 miljoonaa euroa vuonna 2021 - Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt vuodelle 2021 myönnettävistä STEA-avustusten jatkoavustuksista ja uusien Paikka auki -avustuskohteiden avustuksista.
STEA toimittaa avustuspäätökset kaikille avustusta hakeneille verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) ja julkaisee avustuspäätökset sivulla avustukset.stea.fi myöhemmin torstain 21.1.2021 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä n. 362 miljoonaa euroa tänä vuonna. Avustuksille varatusta määrärahasta jaetaan valtionavustuksina nyt n. 310 miljoonaa euroa. Loput n. 52 miljoonaa euroa on tarkoitus jakaa huhtikuussa 2021.

14/01/2021

Avustusta saavien järjestöjen verkkoasiointiin on toimitettu 14.1. tuloksellisuusraportti. Ikävä kyllä uudessa raportointilomakkeessa on havaittu toimintaongelma, jonka takia kaikki verkkoasioinnissa nyt olevat raporttitehtävät tullaan poistamaan ja korvaamaan uusilla.
Tuloksellisuusraportteja on myös toimitettu avustuskohteille, joita raportointivelvollisuus ei koske. Tämä virhe korjataan myös uusien raporttien lähetykseen. Uudet lomakkeet pyritään toimittamaan verkkoasiointiin mahdollisimman pian!
Olemme pahoillamme aiheuttamastamme ylimääräisestä vaivasta!

Nyt se on auki! Uusia investointi- ja hankeavustuksia voidaan hakea nyt ensimmäistä kertaa yhdellä hakemuksella koko toi...
10/12/2020
Uusien hanke- ja investointiavustusten hakuilmoitus 2021

Nyt se on auki! Uusia investointi- ja hankeavustuksia voidaan hakea nyt ensimmäistä kertaa yhdellä hakemuksella koko toiminnan ajaksi. Haku on auki 25.1.2021 klo 16.15 saakka.
Avustus voidaan myöntää hakijalle vuonna 2021 yhdellä avustuspäätöksellä, eikä avustuksen saajan tällöin tarvitse hakea avustukselle enää jatkoavustusta vuosittain. Tutustu hakuilmoitukseen ja ohjeisiin verkkosivuillamme!

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentis...

03/12/2020
Avustukset

Nyt lähtivät ensimmäiset avustusehdotukset verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) 😊 Muutaman tunnin kuluessa pitäisi kaikkien olla perillä. Sen jälkeen julkaisemme kaikkien vuoden 2021 jatkoavustusten ja uusien Paikka auki –avustusten avustusehdotustiedot sivulla http://avustukset.stea.fi.

Avustukset

01/12/2020

STEAn avustusehdotus vuoden 2021 jatkoavustuksista ja uusista Paikka auki -avustusohjelman avustuskohteista julkaistaan torstaina 3.12., jolloin kaikille avustusta hakeneille lähetetään avustuskohdekohtainen avustusehdotus verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi).

Koko avustusehdotus julkaistaan myöhemmin torstain aikana sivulla avustukset.stea.fi

Uusien hanke- ja investointiavustusten haku vuodelle 2021 avataan STEAn verkkoasioinnissa 10.12.2020. Tutustu hakuilmoit...
10/11/2020
Uusien hanke- ja investointiavustusten hakuilmoitus 2021

Uusien hanke- ja investointiavustusten haku vuodelle 2021 avataan STEAn verkkoasioinnissa 10.12.2020. Tutustu hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin verkkosivuillamme: https://www.stea.fi/avustusten-haku/mihin-avustusta-voi-hakea/uusien-hanke-ja-investointiavustusten-hakuilmoitus-2021

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentis...

Uusien hanke- ja investointiavustusten haku avataan joulukuussa!Avaamme 10.12. valtionavustushaun vuonna 2021 myönnettäv...
20/10/2020
Uusien hanke- ja investointiavustusten haku avataan joulukuussa - Tiedotteet ja uutiset

Uusien hanke- ja investointiavustusten haku avataan joulukuussa!

Avaamme 10.12. valtionavustushaun vuonna 2021 myönnettäville uusille STEA-avustuksille. Hakuajan aikana avustusta voi hakea
uusille, vuonna 2021 käynnistyville ja korkeintaan kolme vuotta kestäville hankkeille (huom. haku ei koske Paikka auki –avustusohjelman hankkeita) ja uusiin, vuonna 2021 käynnistyviin ja kolmen vuoden kuluessa toteutettaviin investointeihin (B-avustukset). Lue lisää avustushausta verkkosivuiltamme: https://www.stea.fi/-/uusien-hanke-ja-investointiavustusten-haku-avataan-joulukuussa

Uusien hanke- ja investointiavustusten haku avataan joulukuussa 20.10.2020 STEA avaa 10.12.2020nbspvaltionavustushaun vuonna 2021 myönnettäville uusille...

30/09/2020

STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) havaittu hakemusten määräaikaan liittyvä vika on nyt saatu korjattua. Hakemuksia voi taas täyttää ja lähettää normaalisti.
HUOM! Hakemusten lähettämisen määräaika umpeutuu klo 16.15. - ei siis klo 19.15 kuten lomakkeilla asioinnissa lukee. Tätä teknistä kellonaikaan liittyvää vikaa emme valitettavasti saaneet korjattua.

Pahoittelemme viasta aiheutunutta haittaa ja edelleen lomakkeilla näkyvää virheellistä määräaikaa!

25/09/2020

STEAn verkkoasioinnissa voi ajoittain esiintyä ongelmia. Jos sinulla on ongelmia siirtyä uuden verkkoasioinnin puolelle, sulje selain ja kirjaudu uudelleen verkkoasiointiin.

Suomen hallitus on käsitellyt budjettiriihessä vuoden 2021 valtion talousarviota. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleish...
16/09/2020
Hallituksen talousarvioesitys 2021: STEA-avustusten määrä 362 miljoonaa - Tiedotteet ja uutiset

Suomen hallitus on käsitellyt budjettiriihessä vuoden 2021 valtion talousarviota. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan suunnattujen STEA-avustusten määräraha nousee 362 miljoonaan euroon. Tämä mahdollistaa myös uusien avustusten ylimääräisen avustushaun avaamisen keväällä vuodelle 2021.
STEA tiedottaa avustushausta tarkemmin myöhemmin syksyllä.

Hallituksen talousarvioesitys 2021: STEA-avustusten määrä 362 miljoonaa 16.9.2020 - uusien avustusten haku vuodelle 2021 mahdollistuu keväällä 2021 Suomen hallitus on...

16/06/2020

Jatkoavustusten haku alkaa STEAn verkkoasioinnissa 10.8.2020. Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 16.15.
Jatkoavustusten hakuilmoitus on nyt julkaistu STEAn verkkosivuilla. Tutustu ilmoitukseen ja hakuun liittyviin ohjeisiin sivulla: https://www.stea.fi/-/stea-avustukset-2021#c450d3da

STM on päättänyt koronavirustilanteeseen liittyvistä ylimääräisistä STEA-avustuksista. Normaalista poiketen kaikille avu...
28/05/2020
Sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja säätiöille ylimääräinen valtionavustus - tarkoituksena torjua koronaepidemian vaikutuksia kansalaisiin

STM on päättänyt koronavirustilanteeseen liittyvistä ylimääräisistä STEA-avustuksista. Normaalista poiketen kaikille avustusta hakeneille lähetetään verkkoasiointiin tänään sekä STEAn avustusehdotus että ministeriön avustuspäätös. Viestien saapumisen välillä voi olla muutaman tunnin viive. Koko avustuspäätös julkaistaan torstain 28.5. aikana sivulla http://avustukset.stea.fi

Avustuksella vastataan erityisesti koronaepidemian aiheuttamaan psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Avustusta jaetaan myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Pääpaino on toimissa, jotka voidaan...

27/04/2020

Haku vuoden 2021 Paikka auki -avustusohjelmaan on nyt avattu STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi). Hakuaika päättyy maanantaina 1.6.2020 klo 16.15.

23/04/2020

Ylimääräinen STEA-avustusten haku vuodelle 2020 päättyi keskiviikkona 22.4. Koronavirustilanteeseen liittyvää ylimääräistä avustusta haki 382 järjestöä yhteensä 411 hankkeeseen. Hakemusten yhteenlaskettu euromäärä oli yli 25 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista touko-kesäkuussa 2020. Kaikille avustusta hakeneille lähetetään avustuspäätös STEAn verkkoasiointiin. Avustuspäätös julkaistaan verkkosivulla avustukset.stea.fi.

01/04/2020

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020 – hakuaika 6.4.-22.4.
Lue lisää verkkosivuiltamme: https://www.stea.fi/-/stea-avaa-ylimaaraisen-avustusten-haun-vuodelle-2020

Poikkeustilanne vaikuttaa myös uusien STEA-avustusten hakuaikaan. Ylimääräisestä avustushausta johtuen uusien avustusten hakua vuodelle 2021 ei avata 6.4. kuten aiemmin on ilmoitettu. Lisätietoja vuoden 2021 avustusten hausta julkaistaan STEAn verkkosivuilla 20.4.2020.

Kiitos järjestöt, että olette mukana kehittämässä uusia toimintatapoja tukea tarvitseville! Lisätietoa ja ohjeita toimin...
30/03/2020
STM, STEA ja SOSTE vetoavat järjestöihin: Järjestökentän apua tarvitaan, jotta kukaan ei jää yksin - SOSTE

Kiitos järjestöt, että olette mukana kehittämässä uusia toimintatapoja tukea tarvitseville!
Lisätietoa ja ohjeita toiminnan muutosten toteuttamiseen on julkaistu verkkosivulla www.stea.fi/stea/ajankohtaista/korona

SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

16/03/2020

Poikkeuksellisina aikoina tarvitaan poikkeuksellisia keinoja! Kun fyysiset kohtaamiset vähenevät, on yhteinen tehtävämme etsiä uusia keinoja auttaaksemme niitä, jotka muuten jäisivät yksin ja ilman apua. Tässä järjestöjen rooli korostuu.

STEAn valmistelupäällikkö Hilppa Tervosen blogikirjoituksessa on ajankohtaisia ohjeita avustusta saaville järjestöille: https://www.stea.fi/-/poikkeustoimia-poikkeustilanteessa#c450d3da

Osoite

Kirkkokatu 14
Helsinki
00170

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00
Lauantai 08:00 - 15:00
Sunnuntai 08:00 - 15:00

Puhelin

+35829516001

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita STEA :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti STEA :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki