Eduskunta - Riksdagen

Eduskunta - Riksdagen Suomen eduskunnan Facebook-sivusto. Eduskunta perustettiin 1906 ja ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907. Äänioikeus oli yleinen ja yhtäläinen kaikille 24 vuotta täyttäneille suomalaisille. Äänestämään pääsy ei siis enää ollut kiinni sosiaalisesta asemasta tai sukupuolesta.
(284)

Ainutlaatuista koko maailmassa oli se, että naiset saivat täydelliset valtiolliset oikeudet eli oikeuden äänestää sekä asettua vaaleissa ehdolle. Ensimmäiseen eduskuntaan valitut 19 naista ovat maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot. Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.

//

Eduskunnan Facebook-sivustolla kerromme mm. ajankohtaisista tapahtumista eduskunnassa. Sivuston avulla haluamme edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen tiedonsaantia eduskunnasta. Sivustoa ylläpitää eduskuntatiedotus. Asiallisiin ja tiiviisiin eduskuntaan yleisesti liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin yritämme vastata mahdollisimman pian. Sivustoa ei ole tarkoitettu laajan tiedonhaun kanavaksi, eikä sivustoa ylläpitävä eduskuntatiedotus ota kantaa lakien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Eduskunta.fi-palvelussa on laajasti tietoa kaikista eduskunnan käsittelemistä asioista. Kansanedustajille tarkoitetut palautteet ja kysymykset löytävät parhaiten perille sähköpostilla. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat mallia [email protected]. Voit kommentoida eduskunnan Facebook-profiilin sisältöjä. Kommentin kirjoittajana olet vastuussa omasta kirjoituksestasi. Kommenttien on oltava asiallisia ja hyvien tapojen mukaisia. Kommentit eivät saa sisältää linkkejä, kuvia, videoita tai muuta media-aineistoa. Eduskuntatiedotus voi poistaa tai piilottaa kommentit, jotka rikkovat edellä mainittuja ohjeita. Eduskuntatiedotus ei vastaa keskusteluissa ja kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksen kohteista tai niiden seurauksista.

//

Enkammarlantdagen inrättades 1906 och det första valet förrättades 1907. Rösträtten var allmän och lika för alla finländare som fyllt 24 år. Rösträtten var alltså inte längre bunden till social ställning eller kön. Det unika var att också kvinnorna fick fullständiga politiska rättigheter, dvs. rätten att rösta och rätten att kandidera i val. De 19 kvinnor som valdes in i den första lantdagen är väldens första kvinnliga parlamentariker. I regeringsformen 1919 ersattes benämningen lantdag med riksdag. Riksdagen stiftar alla lagar i Finland och fastställer statsbudgeten. Riksdagen väljer också statsminister och utöver kontroll över regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner dessutom de viktigaste av de internationella överenskommelser som är bindande för Finland och är med och påverkar EU-frågor.

Avaa kuten tavallisesti

Eduskunta hyväksyi ravintolasulun jälkeiset rajoitukset ravintoloiden aukioloon, anniskeluaikoihin ja asiakaspaikkamääri...
15/04/2021

Eduskunta hyväksyi ravintolasulun jälkeiset rajoitukset ravintoloiden aukioloon, anniskeluaikoihin ja asiakaspaikkamääriin täysistunnossa hetki sitten.

Ravintolat ovat jo nyt auki joissain maakunnissa ja ne aukeavat kaikkialla maassa maanantaina 19. huhtikuuta.

Sen jälkeen on noudatettava väliaikaisia rajoituksia, jotka koskevat aukioloa, anniskeluaikoja, asiakkaiden oleskelua ja liikkumista ravintolan tiloissa sekä asiakaspaikkamääriä.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa eduskunnan tänään hyväksymät lakimuutokset huomenna. Lain vahvistamisen jälkeen valtioneuvosto voi huomenna antaa asetuksen, jossa ravintoloiden rajoituksista alueittain tarkemmin säädetään.

Rajoitukset on tarkoitus saada voimaan maanantaina eli heti, kun ravintolasulku on päättynyt.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivulta 👉

Kysymyksiä ja vastauksia ravintoloiden sulkemisesta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-ravintoloiden-sulkemisesta

Tiedote sulun päättymisestä: https://tem.fi/-/ravintolat-voivat-olla-auki-asiakkaille-rajoituksin-koko-maassa-maanantaista-19.4.-alkaen

🔹🔹🔹

Riksdagen har godkänt begränsningar av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen. Begränsningarna gäller öppettider, serveringstider och antalet kundplatser.

Restaurangerna är redan nu öppna på vissa orter och de öppnas i hela landet måndagen den 19 april. Restaurangerna ska då följa de temporära begränsningarna.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon. Därefter kan statsrådet utfärda en förordning med närmare bestämmelser om de begränsningar som tas i bruk.

De temporära begränsningarna avses träda i kraft på måndag då nedstängningen av restaurangerna upphört.

Eduskunta hyväksyi ravintolasulun jälkeiset rajoitukset ravintoloiden aukioloon, anniskeluaikoihin ja asiakaspaikkamääriin täysistunnossa hetki sitten.

Ravintolat ovat jo nyt auki joissain maakunnissa ja ne aukeavat kaikkialla maassa maanantaina 19. huhtikuuta.

Sen jälkeen on noudatettava väliaikaisia rajoituksia, jotka koskevat aukioloa, anniskeluaikoja, asiakkaiden oleskelua ja liikkumista ravintolan tiloissa sekä asiakaspaikkamääriä.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa eduskunnan tänään hyväksymät lakimuutokset huomenna. Lain vahvistamisen jälkeen valtioneuvosto voi huomenna antaa asetuksen, jossa ravintoloiden rajoituksista alueittain tarkemmin säädetään.

Rajoitukset on tarkoitus saada voimaan maanantaina eli heti, kun ravintolasulku on päättynyt.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivulta 👉

Kysymyksiä ja vastauksia ravintoloiden sulkemisesta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-ravintoloiden-sulkemisesta

Tiedote sulun päättymisestä: https://tem.fi/-/ravintolat-voivat-olla-auki-asiakkaille-rajoituksin-koko-maassa-maanantaista-19.4.-alkaen

🔹🔹🔹

Riksdagen har godkänt begränsningar av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen. Begränsningarna gäller öppettider, serveringstider och antalet kundplatser.

Restaurangerna är redan nu öppna på vissa orter och de öppnas i hela landet måndagen den 19 april. Restaurangerna ska då följa de temporära begränsningarna.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon. Därefter kan statsrådet utfärda en förordning med närmare bestämmelser om de begränsningar som tas i bruk.

De temporära begränsningarna avses träda i kraft på måndag då nedstängningen av restaurangerna upphört.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tapasi Viron parlamentin Riigikogun uuden puhemiehen Jüri Rataksen etäyhteyksin tors...
15/04/2021

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tapasi Viron parlamentin Riigikogun uuden puhemiehen Jüri Rataksen etäyhteyksin torstaina 15.4.2021.

Puhemiehet keskustelivat useista ajankohtaisista asioista kuten koronatilanteesta ja maiden välisen rajaliikenteen haasteista.

Molemmissa maissa koronatilanne hallitsee uutisia ja parlamenteissa keskustellaan koronapassista, joka mahdollistaisi yhteiskuntien avaamista.

Lue enemmän tiedotteesta 👉 https://bit.ly/3dicFeE

🔹🔹🔹

Riksdagens talman Anu Vehviläinen träffade Estlands parlaments nya talman Jüri Ratas på distans torsdagen den 15 april. Talmännen diskuterade bl.a. coronaläget och gränstrafiken mellan Finland och Estland.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tapasi Viron parlamentin Riigikogun uuden puhemiehen Jüri Rataksen etäyhteyksin torstaina 15.4.2021.

Puhemiehet keskustelivat useista ajankohtaisista asioista kuten koronatilanteesta ja maiden välisen rajaliikenteen haasteista.

Molemmissa maissa koronatilanne hallitsee uutisia ja parlamenteissa keskustellaan koronapassista, joka mahdollistaisi yhteiskuntien avaamista.

Lue enemmän tiedotteesta 👉 https://bit.ly/3dicFeE

🔹🔹🔹

Riksdagens talman Anu Vehviläinen träffade Estlands parlaments nya talman Jüri Ratas på distans torsdagen den 15 april. Talmännen diskuterade bl.a. coronaläget och gränstrafiken mellan Finland och Estland.

Eduskunnan valiokunnat voivat tästä päivästä alkaen pitää virallisia kokouksia etäyhteydellä. Sääntö on tällä hetkellä v...
14/04/2021

Eduskunnan valiokunnat voivat tästä päivästä alkaen pitää virallisia kokouksia etäyhteydellä. Sääntö on tällä hetkellä voimassa toukokuun loppuun saakka.

Valiokunnat ovat koronaepidemian aikana järjestäneet runsaasti epävirallisia etäkokouksia, joissa on kuultu asiantuntijoita ja käyty valmistavaa keskustelua. Päätösasiat ovat kuitenkin aikaisemmin edellyttäneet fyysistä kokoontumista.

Lue lisää valiokuntien työskentelystä 👇https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/Sivut/default.aspx

🔹🔹🔹

Riksdagens utskott kan från och med idag hålla officiella sammanträden på distans. Bestämmelsen gäller till slutet av maj.

Utskotten har under coronaepidemin hållit ett stort antal inofficiella möten där de hört sakkunniga och fört förberedande debatter. Beslutsärenden har dock krävt fysiska möten.

Läs mer om utskottsarbetet 👇
https://www.eduskunta.fi/SV/valiokunnat/Sidor/default.aspx

Eduskunnan valiokunnat voivat tästä päivästä alkaen pitää virallisia kokouksia etäyhteydellä. Sääntö on tällä hetkellä voimassa toukokuun loppuun saakka.

Valiokunnat ovat koronaepidemian aikana järjestäneet runsaasti epävirallisia etäkokouksia, joissa on kuultu asiantuntijoita ja käyty valmistavaa keskustelua. Päätösasiat ovat kuitenkin aikaisemmin edellyttäneet fyysistä kokoontumista.

Lue lisää valiokuntien työskentelystä 👇https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/Sivut/default.aspx

🔹🔹🔹

Riksdagens utskott kan från och med idag hålla officiella sammanträden på distans. Bestämmelsen gäller till slutet av maj.

Utskotten har under coronaepidemin hållit ett stort antal inofficiella möten där de hört sakkunniga och fört förberedande debatter. Beslutsärenden har dock krävt fysiska möten.

Läs mer om utskottsarbetet 👇
https://www.eduskunta.fi/SV/valiokunnat/Sidor/default.aspx

Tänään liputetaan Mikael Agricolan ja suomen kielen kunniaksi! 🇫🇮Agricola tunnetaan suomen kirjakielen isänä. Hän kirjoi...
09/04/2021

Tänään liputetaan Mikael Agricolan ja suomen kielen kunniaksi! 🇫🇮

Agricola tunnetaan suomen kirjakielen isänä. Hän kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat.

Myös kansanedustajat ovat aktiivisia kirjoittajia. Arkadia-kokoelmaan on kerätty kansanedustajien kirjoittamia kirjoja ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan edustajista lähtien. Tutustu Arkadia-kokoelmaan: https://bit.ly/3cXGS2A

🔹🔹🔹

Idag flaggar vi för Mikael Agricola och finska språket!

Mikael Agricola skapade det finska skriftspråket och lade grunden för den finskspråkiga litteraturen.

Även riksdagsledamöterna är aktiva skribenter. I Arkadia-samlingen ingår böcker som riksdagsledamöterna har skrivit allt sedan år 1907. Bekanta dig med Arkadia-samlingen: https://bit.ly/2ReSqG9

Kuva: Mikael Agricola antaa kuningas Kustaa Vaasalle suomentamansa Uuden testamentin. Lähde: Turun museokeskus

Tänään liputetaan Mikael Agricolan ja suomen kielen kunniaksi! 🇫🇮

Agricola tunnetaan suomen kirjakielen isänä. Hän kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat.

Myös kansanedustajat ovat aktiivisia kirjoittajia. Arkadia-kokoelmaan on kerätty kansanedustajien kirjoittamia kirjoja ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan edustajista lähtien. Tutustu Arkadia-kokoelmaan: https://bit.ly/3cXGS2A

🔹🔹🔹

Idag flaggar vi för Mikael Agricola och finska språket!

Mikael Agricola skapade det finska skriftspråket och lade grunden för den finskspråkiga litteraturen.

Även riksdagsledamöterna är aktiva skribenter. I Arkadia-samlingen ingår böcker som riksdagsledamöterna har skrivit allt sedan år 1907. Bekanta dig med Arkadia-samlingen: https://bit.ly/2ReSqG9

Kuva: Mikael Agricola antaa kuningas Kustaa Vaasalle suomentamansa Uuden testamentin. Lähde: Turun museokeskus

Hyvää romanien kansallispäivää! Latšo internationaalo romanengo diives tumenge! Kansainvälisen romanipäivän tarkoituksen...
08/04/2021

Hyvää romanien kansallispäivää! Latšo internationaalo romanengo diives tumenge!

Kansainvälisen romanipäivän tarkoituksena on romanien kulttuurin ja kielen kunnioittaminen osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Romanien lipun sininen väri edustaa taivasta ja kuvastaa henkisiä arvoja. Vihreä väri edustaa maata ja kuvastaa maallisia arvoja. Lipun keskellä on punainen pyörä eli chakra. (Lähde: romanit.fi)

🔹🔹🔹

Trevlig romernas nationaldag!

Syftet med romernas internationella dag är att respektera romernas kultur och språk som en del av det europeiska kulturarvet.

Den blå färgen i den romska flaggan representerar himlen och har en andlig dimension. Den gröna färgen symboliserar jorden. I mitten av flaggan finns det röda hjulet chakra.

Hyvää romanien kansallispäivää! Latšo internationaalo romanengo diives tumenge!

Kansainvälisen romanipäivän tarkoituksena on romanien kulttuurin ja kielen kunnioittaminen osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Romanien lipun sininen väri edustaa taivasta ja kuvastaa henkisiä arvoja. Vihreä väri edustaa maata ja kuvastaa maallisia arvoja. Lipun keskellä on punainen pyörä eli chakra. (Lähde: romanit.fi)

🔹🔹🔹

Trevlig romernas nationaldag!

Syftet med romernas internationella dag är att respektera romernas kultur och språk som en del av det europeiska kulturarvet.

Den blå färgen i den romska flaggan representerar himlen och har en andlig dimension. Den gröna färgen symboliserar jorden. I mitten av flaggan finns det röda hjulet chakra.

☎️ Eduskuntatalosta on aina haluttu välittää nopeasti tietoa toimituksiin, maakuntiin ja yhteistyötahoille. Vanhimmat ta...
07/04/2021

☎️ Eduskuntatalosta on aina haluttu välittää nopeasti tietoa toimituksiin, maakuntiin ja yhteistyötahoille. Vanhimmat talon puhelinkioskeista ovatkin alkuperäisiä eli vuodelta 1931.

Arkkitehti Ola Laihon suunnittelemat teräsrakenteiset puhelinkopit tulivat taloon 1980-luvun peruskorjauksessa. Numeroituja koppeja oli Eduskuntatalossa aikanaan kolmisenkymmentä.

Kopit olivat varsin hyvin varusteltuja: valot syttyivät ja tuuletus pyörähti käyntiin sisään astuttaessa. Samaan aikaan katolle syttyi varattu-valo. Tarina kertoo, että arkkitehti Laiho olisi valoa suunnitellessaan katsellut mallia mm. 70-luvun Kawasaki-moottoripyörien takavaloista.

Valtiosalin eteisaulojen 30-luvulta peräisin olevien puhelinkioskien kaarevat ovet ovat loimukoivua. Alkuperäisiä kioskeja on runsaasti eri puolilla taloa, jopa ns. diplomaattihuoneessa, jossa ulkomaiset arvovieraat tapasivat isäntiä ennen vierailua istuntosalin lehterillä.

🔹🔹🔹

☎️ Att snabbt förmedla information från Riksdagshuset till redaktionerna, regionerna och samarbetspartnerna har alltid varit viktigt. De äldsta av husets telefonhytter är ursprungliga, från 1931.

Telefonhytterna av stål planerade av arkitekt Ola Laiho kom till huset i samband med renoveringen på 1980-talet. Hytterna är numrerade och i tiderna fanns det ett trettiotal av dem i Riksdagshuset.

De var försedda med rätt så bra teknik: ljuset tändes och ventilationen satte igång då man steg in i dem. Samtidigt tändes en upptaget-lampa på hyttens tak. Sägnen berättar att arkitekt Laiho tog mall av bland annat bakljusen på 1970-talets Kawasakimotorcyklar då han planerade lampan.

De bågformade dörrarna på telefonhytterna från 1930-talet, som finns i hisshallarna invid rikssalen, är i flambjörk. På olika håll i huset finns fortfarande ursprungliga telefonhytter, till och med i det så kallade diplomatrummet där utländska gäster träffade sina värdar innan de förflyttade sig till plenisalens läktare.

Eduskuntatalon valot sammuvat tänään kello 20.30-21.30, sillä osallistumme WWF:n järjestämään Earth Hour -ympäristötapah...
27/03/2021

Eduskuntatalon valot sammuvat tänään kello 20.30-21.30, sillä osallistumme WWF:n järjestämään Earth Hour -ympäristötapahtumaan 🕯️🌎💚

Earth Hour on maailmanlaajuinen tapahtuma, jossa näytetään valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta sammuttamalla turhat valot.

Lisätietoa tapahtumasta: https://wwf.fi/earthhour/

🔹🔹🔹

Ljusen slocknar i Riksdagshuset idag kl. 20.30-21.30 då vi deltar i WWF:s klimatevenemang Earth Hour.

Earth Hour är en symbolisk nedsläckning världen över för klimatet och naturen.

Lähetekeskustelu liikkumisvapauden väliaikaisesta rajoittamisesta päättyi pe 26.3.. Asian käsittely jatkuu eduskunnan va...
26/03/2021

Lähetekeskustelu liikkumisvapauden väliaikaisesta rajoittamisesta päättyi pe 26.3.. Asian käsittely jatkuu eduskunnan valiokunnissa heti maanantaina 29.3.

Hallituksen esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä voidaan päättää täysistunnossa vasta sen jälkeen, kun valiokunnat ovat käsitelleet asian.

Valiokuntien kokousaikataulut löytyvät kunkin valiokunnan sivulta 👉 https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/Sivut/default.aspx

📺 Tallenteen lähetekeskustelusta voit katsoa sivuiltamme: https://bit.ly/3dbYCWC

🔹🔹🔹

Remissdebatten om förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter avslutades. Behandlingen fortsätter genast på måndag i riksdagens olika utskott.

Lagförslaget kan endera godkännas eller förkastas i plenum först sedan utskotten behandlat ärendet.

Utskottens veckoplan hittar du skilt på varje utskotts egen sida 👉
https://www.eduskunta.fi/SV/valiokunnat/Sidor/default.aspx

📺 Kolla webbsändningen (28.3.) om remissdebatten: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-32-2021

Eduskunta aloittaa liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittamista sekä maskipakkoa koskevan hallituksen esityksen käs...
25/03/2021

Eduskunta aloittaa liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittamista sekä maskipakkoa koskevan hallituksen esityksen käsittelyn perjantaina. Täysistunto alkaa klo 13 ja aihe on asialistan kohta numero 4.

Ensin täysistunnossa käydään lähetekeskustelu, minkä asian käsittely jatkuu valiokunnissa. Lopullinen päätös asiasta tehdään täysistunnossa ja silloin käsittelyn pohjana on päävastuussa olevan valiokunnan mietintö.

Hallituksen esitys eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_39+2021.aspx

Asian käsittelyn vaiheita voi seurata tällä sivulla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_39+2021.aspx

📺 Kaikki täysistunnot suorina lähetyksinä: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/

🔹🔹🔹

Riksdagsbehandlingen av regeringens proposition om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter börjar på fredag med remissdebatt. Plenum börjar kl. 13, ärendet är punkt 4 på dagordningen.

Efter remissdebatten följer utskottsbehandling. Den slutliga behandlingen sker i plenum, som grund för behandlingen ligger då utskottsbetänkandet.

Regeringens proposition med behandlingsinformation hittar du här: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_39+2021.aspx

📺 Plenum direktsänds på webben https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/

Tänään liputetaan pohjoismaisen yhteistyön ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 50-vuotisjuhlan kunniaksi. 🇫🇮🇦🇽🇩🇰🇸🇪🇳🇴🇮🇸🇫🇴...
23/03/2021

Tänään liputetaan pohjoismaisen yhteistyön ja Pohjoismaiden ministerineuvoston 50-vuotisjuhlan kunniaksi. 🇫🇮🇦🇽🇩🇰🇸🇪🇳🇴🇮🇸🇫🇴🇬🇱

Toivotamme kaikille hyvää Pohjolan päivää!

🔹🔹🔹

Idag flaggar vi för det nordiska samarbetet och det 50-åriga Nordiska ministerrådet.

Vi önskar er alla en trevlig Nordens dag!

Hyvää Minna Canthin päivää! Vähäosaisten puolustaminen ja tasa-arvon edistäminen olivat osa Canthin elämäntyötä. Tänään ...
19/03/2021

Hyvää Minna Canthin päivää!

Vähäosaisten puolustaminen ja tasa-arvon edistäminen olivat osa Canthin elämäntyötä. Tänään liputetaankin tasa-arvon puolesta.

Taustakuva Victor Barsokevitsch / Museovirasto

🔹🔹🔹

Glad Minna Canths dag!

Att försvara de vanlottade och att främja jämställdheten var en del av Minna Canths livsgärning. Idag flaggar vi för jämställdheten och Minna Canth.

Bakgrundsbild Victor Barsokevitsch / Museiverket

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Tulevaisuustiedon lähteillä: analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ...
18/03/2021

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Tulevaisuustiedon lähteillä: analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä (TuVJ 6/2020) on julkaistu.

Raportissa arvioidaan, miten hyvin koronapandemia oli ennakoitu kansallisissa ja kansainvälisissä ennakointiraporteissa. Se nostaa esille myös useita sellaisia uhkia ja riskejä, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta joita pidetään todennäköisinä ja todennäköisyys jopa kasvaa.

Raportti luettavissa eduskunnan sivuilla: https://bit.ly/3trnGzD

🔹🔹🔹

Framtidsutskottets rapport visar att coronapandemin och dataintrången inte kom som en överraskning. Rapporten bedömer i vilken omfattning de nationella och internationella framsynsrapporterna förutsåg coronapandemin. Den lyfter också fram åtskilliga hot och risker som ännu inte har realiserats, men som anses sannolika och vars sannolikhet till och med kan öka.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta järjestää perjantaina 19. maaliskuuta klo 9 julkisen kuulemisen valkoposkihanhi...
16/03/2021

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta järjestää perjantaina 19. maaliskuuta klo 9 julkisen kuulemisen valkoposkihanhien metsästyksen sallimisesta.

Tilaisuudessa kuullaan muun muassa aloitteen allekirjoittajaa. Kuulemista voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/.

https://fb.me/e/1FEh5QGfM

🔹🔹🔹

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott hör sakkunniga om medborgarinitiativet om att tillåta jakt på vitkindad gås fredagen den 19 mars kl. 9.

Mötet direktsänds på adressen https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/

Osoite

Mannerheimintie 30
Helsinki
00102 EDUSKUNTA

Yleistä tietoa

Eduskunnan Facebook-sivustolla kerromme mm. ajankohtaisista tapahtumista eduskunnassa. Sivuston avulla haluamme edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen tiedonsaantia eduskunnasta. Sivustoa ylläpitää eduskuntatiedotus. Asiallisiin ja tiiviisiin eduskuntaan yleisesti liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin yritämme vastata mahdollisimman pian. Sivustoa ei ole tarkoitettu laajan tiedonhaun kanavaksi, eikä sivustoa ylläpitävä eduskuntatiedotus ota kantaa lakien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Eduskunta.fi-palvelussa on laajasti tietoa kaikista eduskunnan käsittelemistä asioista. Kansanedustajille tarkoitetut palautteet ja kysymykset löytävät parhaiten perille sähköpostilla. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat mallia [email protected] Voit kommentoida eduskunnan Facebook-profiilin sisältöjä. Kommentin kirjoittajana olet vastuussa omasta kirjoituksestasi. Kommenttien on oltava asiallisia ja hyvien tapojen mukaisia. Kommentit eivät saa sisältää linkkejä, kuvia, videoita tai muuta media-aineistoa. Eduskuntatiedotus voi poistaa kommentit, jotka rikkovat edellä mainittuja ohjeita. Eduskuntatiedotus ei vastaa keskusteluissa ja kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksen kohteista tai niiden seurauksista. Päivitetty 10.12.2018

Puhelin

09 4321

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Eduskunta - Riksdagen :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Eduskunta - Riksdagen :lle:

Videot

Eduskunta - Riksdagen

Eduskunta perustettiin 1906 ja ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907. Äänioikeus oli yleinen ja yhtäläinen kaikille 24 vuotta täyttäneille suomalaisille. Äänestämään pääsy ei siis enää ollut kiinni sosiaalisesta asemasta tai sukupuolesta.

Ainutlaatuista koko maailmassa oli se, että naiset saivat täydelliset valtiolliset oikeudet eli oikeuden äänestää sekä asettua vaaleissa ehdolle. Ensimmäiseen eduskuntaan valitut 19 naista ovat maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot.

Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.

Enkammarlantdagen inrättades 1906 och det första valet förrättades 1907. Rösträtten var allmän och lika för alla finländare som fyllt 24 år. Rösträtten var alltså inte längre bunden till social ställning eller kön.