Eduskunta - Riksdagen

Eduskunta - Riksdagen Suomen eduskunnan Facebook-sivusto. Eduskunta perustettiin 1906 ja ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907. Äänioikeus oli yleinen ja yhtäläinen kaikille 24 vuotta täyttäneille suomalaisille. Äänestämään pääsy ei siis enää ollut kiinni sosiaalisesta asemasta tai sukupuolesta.
(254)

Ainutlaatuista koko maailmassa oli se, että naiset saivat täydelliset valtiolliset oikeudet eli oikeuden äänestää sekä asettua vaaleissa ehdolle. Ensimmäiseen eduskuntaan valitut 19 naista ovat maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot. Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin. // Eduskunnan Facebook-sivustolla kerromme mm. ajankohtaisista tapahtumista eduskunnassa. Sivuston avulla haluamme edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen tiedonsaantia eduskunnasta. Sivustoa ylläpitää eduskuntatiedotus. Asiallisiin ja tiiviisiin eduskuntaan yleisesti liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin yritämme vastata mahdollisimman pian. Sivustoa ei ole tarkoitettu laajan tiedonhaun kanavaksi, eikä sivustoa ylläpitävä eduskuntatiedotus ota kantaa lakien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Eduskunta.fi-palvelussa on laajasti tietoa kaikista eduskunnan käsittelemistä asioista. Kansanedustajille tarkoitetut palautteet ja kysymykset löytävät parhaiten perille sähköpostilla. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat mallia [email protected]. Voit kommentoida eduskunnan Facebook-profiilin sisältöjä. Kommentin kirjoittajana olet vastuussa omasta kirjoituksestasi. Kommenttien on oltava asiallisia ja hyvien tapojen mukaisia. Kommentit eivät saa sisältää linkkejä, kuvia, videoita tai muuta media-aineistoa. Eduskuntatiedotus voi poistaa tai piilottaa kommentit, jotka rikkovat edellä mainittuja ohjeita. Eduskuntatiedotus ei vastaa keskusteluissa ja kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksen kohteista tai niiden seurauksista. // Enkammarlantdagen inrättades 1906 och det första valet förrättades 1907. Rösträtten var allmän och lika för alla finländare som fyllt 24 år. Rösträtten var alltså inte längre bunden till social ställning eller kön. Det unika var att också kvinnorna fick fullständiga politiska rättigheter, dvs. rätten att rösta och rätten att kandidera i val. De 19 kvinnor som valdes in i den första lantdagen är väldens första kvinnliga parlamentariker. I regeringsformen 1919 ersattes benämningen lantdag med riksdag. Riksdagen stiftar alla lagar i Finland och fastställer statsbudgeten. Riksdagen väljer också statsminister och utöver kontroll över regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner dessutom de viktigaste av de internationella överenskommelser som är bindande för Finland och är med och påverkar EU-frågor.

Avaa kuten tavallisesti

Budjetin käsittely eduskunnassa on loppusuoralla. Parasta aikaa on menossa viimeisen pääluokan eli ulkoministeriön halli...
18/12/2020

Budjetin käsittely eduskunnassa on loppusuoralla. Parasta aikaa on menossa viimeisen pääluokan eli ulkoministeriön hallinnonalan yleiskeskustelu.

Viimeiset äänestykset käydään maanantaina 21. joulukuuta ja niiden jälkeen budjetti on hyväksytty. Täysistuntojen suorat lähetykset löydät sivulta https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/ ja laajat tiedot budjetin eduskuntakäsittelystä aikatauluineen sivulta https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/talousarvio/Sivut/Budjetti-2021.aspx
#budjetti2021

🔹🔹🔹

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget är på slutrakan. Som bäst pågår allmän debatt om den sista huvudtiteln, utrikesministeriets förvaltningsområdet.

De sista omröstningarna förrättas måndagen den 21 december och efter det är budgeten godkänd. Plenum direktsänds på webben på adressen https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/. Mer om budgetbehandlingen kan du läsa på adressen https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/talousarvio/Sivut/Budjetti-2021.aspx

Eduskunta aloittaa tänään sote-uudistuksen käsittelyn lähetekeskustelulla. Suoraa lähetystä voi seurata eduskunnan sivui...
14/12/2020

Eduskunta aloittaa tänään sote-uudistuksen käsittelyn lähetekeskustelulla. Suoraa lähetystä voi seurata eduskunnan sivuilla klo 14 alkaen. https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-165-2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta on pyritty uudistamaan 2000-luvun alkupuolelta asti. Hallituksen esityksiä eduskunnalle on annettu kolmella hallituskaudella.

Löydät kaikki sote-uudistukseen liittyvät eduskunna asiakirjat aina vuodesta 2014 alkaen Eduskunnan kirjaston tietopaketista:
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/miten-loydan-sote-uudistukseen-liittyvat-eduskunta-asiakirjat.aspx

Riksdagsbehandlingen av social- och hälsovårdsreformen inleds idag med remissdebatt. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats med början kl. 14. Läs mer om reformen i regeringens proposition: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_241+2020.aspx

Koronaepidemian takia opastetut vierailut Eduskuntatalossa jatkuvat aikaisintaan kesäkuussa 2021. Tilanteen johdosta ole...
10/12/2020

Koronaepidemian takia opastetut vierailut Eduskuntatalossa jatkuvat aikaisintaan kesäkuussa 2021. Tilanteen johdosta olemme valmistelleet etävierailuja, jotka toteutetaan Teams-yhteydellä.

Alkuvaiheessa etävierailuajat on tarkoitettu peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Myöhemmin palvelu avautuu kaikille vierasryhmille ja samalla myös lisäämme etävierailuaikojen määrää.

Opettajat voivat nyt varata vierailun luokalle sopivaan ajankohtaan. Voimme tarvittaessa muokata opastuksen aloitusaikaa noin vartilla, jos oppitunti ei ala tasatunneittain. Opastuksen kesto on noin 45 minuuttia.

Katso vapaat ajat ja varaa etävierailu eduskuntaan: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/vierailulle_eduskuntaan/Sivut/default.aspx

🔷🔷🔷

På grund av coronaepidemin börjar de guidade visningarna i Riksdagshuset tidigast i juni 2021. I stället för de guidade visningarna erbjuder vi nu visningar på distans via Teams. Till en början kan vi erbjuda distansvisningar endast på finska. Visningar på svenska inleds våren 2021.

I början är distansvisningarna avsedda för grundskolor och skolor på andra stadiet. Senare öppnas tjänsten för alla besökargrupper.

Läraren kan boka en visning vid lämplig tid för klassen. Om det behövs kan vi börja guidningen ungefär en kvart senare, om lektionen inte börjar vid jämnt klockslag. Guidningen tar omkring 45 minuter.

Boka distansvisning: https://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/vierailulle_eduskuntaan/Sidor/default.aspx

Puhemies Anu Vehviläinen kertoo blogitekstissään koronatilanteesta ja rokotesuojan tärkeydestä. Puhemies itse aikoo otta...
09/12/2020

Puhemies Anu Vehviläinen kertoo blogitekstissään koronatilanteesta ja rokotesuojan tärkeydestä. Puhemies itse aikoo ottaa koronarokotteen heti, kun se on rokottamisjärjestyksen mukaan mahdollista.

Lue koko blogiteksti: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vehvilainen-Otan-koronarokotteen-heti,-kun-vuoroni-on.aspx

🔹🔹🔹

Talman Anu Vehviläinen berättar i sin bloggtext (på finska) om coronaläget och om hur viktigt vaccinationsskyddet är. Talmannen tänker själv ta coronavaccinet så fort det för henne är möjligt.

Eduskunnassa on ensimmäisessä käsittelyssä tänään hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta.Eduskunnan sivis...
08/12/2020

Eduskunnassa on ensimmäisessä käsittelyssä tänään hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää, että oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen toteutettaisiin. Valiokunta järjesti tänään aiheesta tiedotustilaisuuden. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa verkkolähetyspalvelussamme: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/tiedotustilaisuudet/08122020_siv

Eduskunnan kirjasto on tehnyt tietopaketin, johon on koottu lisätietoa aiheesta: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/oppivelvollisuuden-laajentaminen.aspx

Seuraa keskustelusta suorana sivuiltamme klo 14 alkaen: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen toivottaa koko eduskunnan puolesta: Hyvää itsenäisyyspäivää! Trevlig självständighet...
06/12/2020

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen toivottaa koko eduskunnan puolesta: Hyvää itsenäisyyspäivää! Trevlig självständighetsdag!

Hyvää itsenäisyyspäivää! Trevlig självständighetsdag!

Puhemies Anu Vehviläinen kertoo blogitekstissään, miten parlamenttien ja puhemiesten kansainvälinen yhteistyö on muuttun...
01/12/2020

Puhemies Anu Vehviläinen kertoo blogitekstissään, miten parlamenttien ja puhemiesten kansainvälinen yhteistyö on muuttunut koronan vuoksi. Toisaalta koronavirus on osoittanut globaalin yhteistyön välttämättömyyden. Lue koko blogiteksti: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemiesten-blogi-puhemies-vehvilainen-kuuluuko-taalla-suomi.aspx

Talman Anu Vehviläinen berättar i sin bloggtext (på finska) hur det internationella umgänget mellan parlamenten och talmännen ändrats på grund av coronaviruset. Å andra sidan har coronakrisen påvisat vikten av globalt samarbete.

Valtioneuvosto
25/11/2020

Valtioneuvosto

Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme. Muista viisi valttia koronan ehkäisyyn:

1️⃣ Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2️⃣ Pidä 1-2 metrin turvaväli.
3️⃣ Pese kädet, yski hihaan.
4️⃣ Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
5️⃣ Lataa Koronavilkku-sovellus.

🖐 https://suomitoimii.fi/5valttia/

ALMA, Pekka Hyysalo & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää, joka tänä vuonna on ensimmäistä kertaa vakiintunut liputuspäivä! Eduskunnan puhemies Anu...
20/11/2020

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää, joka tänä vuonna on ensimmäistä kertaa vakiintunut liputuspäivä! Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen osallistuu tasavallan presidentin ja pääministerin tavoin videotervehdyksellä juhlalähetykseen, jonka voi katsoa suorana lähetyksenä valtioneuvoston YouTube-kanavalta klo 8.00 alkaen. https://www.youtube.com/watch?v=wzkLn-Y0TfE

Trevlig barnkonventionens dag, som är i år för första gången en flaggdag. Riksdagens talman Anu Vehviläinen deltar, liksom också republikens president och statsministern, med en videohälsning i festsändningen som direktsänds på statsrådets Youtube-kanal med början kl. 8.00.

Eduskunta on ilmoitettu mukaan Hyvin sanottu -hankkeeseen. Hanke on monen toimijan yhteinen ponnistus rakentavan keskust...
17/11/2020

Eduskunta on ilmoitettu mukaan Hyvin sanottu -hankkeeseen. Hanke on monen toimijan yhteinen ponnistus rakentavan keskustelukulttuurin edistämiseksi.

”Eduskunta on kansan peili yhteiskunnalliselle keskustelulle. Siksi on tärkeää, että myös me olemme mukana tukemassa hyvää suomalaista keskustelukulttuuria”, kertoo puhemies Anu Vehviläinen #hyvinsanottu
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-lahtee-tukemaan-keskustelukulttuuria-.aspx

🔹🔹🔹🔹

​Riksdagen deltar i projektet Bra sagt, ett femårigt projekt för att höja nivån på den finländska samtalskulturen.

”Riksdagen fungerar som en spegel för den samhälleliga diskussionen. Därför är det viktigt att också vi är med och stödjer en god finländska samtalskultur”, säger riksdagens talman Anu Vehviläinen. #brasagt
https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-deltar-i-projektet-Bra-sagt.aspx

Eduskunnan valiokunnat järjestävät paljon julkisia keskusteluja ja asiantuntijakuulemisia, jotka lähetetään suorana edus...
13/11/2020

Eduskunnan valiokunnat järjestävät paljon julkisia keskusteluja ja asiantuntijakuulemisia, jotka lähetetään suorana eduskunnan sivuilla.

Jokaisesta tilaisuudesta jää sivuille videotallenne, joten keskustelut voi helposti katsella myös jälkikäteen.

Tänään aamupäivällä suuri valiokunta ja suomalaismepit keskustelivat ajankohtaisista EU-aiheista. Kaikki tallenteet valiokuntien tilaisuuksista löydät täältä: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset

Riksdagens utskott ordnar en hel del öppna möten och offentliga höranden som direktsänds på riksdagen webbplats. De kan också ses i efterhand som webbupptagningar.

Idag diskuterade stora utskottet och finländska europaparlamentariker aktuella EU-frågor. Alla webbupptagningar hittar du på adressen: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset

Sisäministeriö:ssä on vireillä hanke, jossa ehdotetaan muutettavaksi henkilökorttilakia, passilakia, henkilötietojen käs...
09/11/2020

Sisäministeriö:ssä on vireillä hanke, jossa ehdotetaan muutettavaksi henkilökorttilakia, passilakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ja ulkomaalaislakia.

Eduskunta aloittaa hallituksen esityksen käsittelyn keskiviikkona 11.11. lähetekeskustelulla.

Eduskunnan kirjasto on tehnyt aiheesta tietopaketin, josta saat lisätietoa mm. asian valmistelusta, käsittelystä ja muiden maiden käytännöistä: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/henkilokorttilain-muuttaminen.aspx

Regeringen föreslår ändringar i lagen om identitetskort, passlagen, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och utlänningslagen. Riksdagsbehandlingen av ärendet inleds onsdagen den 11 november med remissdebatt.

Läs mer om ändringen i regeringens proposition: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_206+2020.aspx

Trevlig svenska dagen! Hyvää ruotsalaisuuden päivää!
06/11/2020

Trevlig svenska dagen! Hyvää ruotsalaisuuden päivää!

05/11/2020
Puhemies äänessä: Terävät välihuudot kuuluvat värikkääseen keskusteluun, jatkuva mölinä ei

Puhemies äänessä: Terävät välihuudot kuuluvat värikkääseen keskusteluun, jatkuva mölinä ei

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen saa valtavasti palautetta siitä, miten kansanedustajat puhuvat toisilleen eduskunnan täysistunnoissa. Videolla hän kertoo, mitä sääntöjä ja periaatteita salikeskusteluun liittyy ja mitä puhemies voi tehdä, jos sääntöjä rikotaan.

Talmannen berättar: Skarpa inpass hör till en färgrik debatt, men inte ständigt skrän

Riksdagens talman Anu Vehviläinen får en hel del respons om hur riksdagsledamöterna tilltalar varandra under riksdagens plenum. På videon berättar hon (på finska) vilka regler och principer som gäller under debatterna i plenum och vad talmannen kan göra om någon bryter mot reglerna.

Eduskunnassa on lähetekeskustelussa tänään hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta. Oppivelvollisuusikää e...
03/11/2020

Eduskunnassa on lähetekeskustelussa tänään hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta. Oppivelvollisuusikää esitetään korotettavaksi 18 ikävuoteen. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen koulutuksen.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 ja se koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria

Eduskunnan kirjasto on tehnyt tietopaketin, johon on koottu lisätietoa aiheesta: Oppivelvollisuuden laajentaminen https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/oppivelvollisuuden-laajentaminen.aspx#eduskunta

Seuraa keskustelusta suorana klo 14 alkaen: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/

◽◽◽

I plenum idag remissdebatt om regeringens proposition om utvidgad läroplikt. I propositionen föreslås att läroplikten utvidgas till 18 års ålder. Målet är att alla som slutfört den grundläggande utbildningen ska avlägga examen på andra stadiet.

Avsikten är att reformen träder i kraft den 1 augusti 2021 och att den gäller för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021.

Plenum direktsänds på webben med början kl. 14: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/

Kullanruskea kupolikatto on yksi eduskunnan täysistuntosalin kauniista yksityiskohdista. Katon materiaali on varsin poik...
30/10/2020

Kullanruskea kupolikatto on yksi eduskunnan täysistuntosalin kauniista yksityiskohdista. Katon materiaali on varsin poikkeuksellinen, sillä sitä löytyy vähän eri muodossa jokaisesta kahvipöydästä. Katto on päällystetty sokeriruokomassasta puristetuilla levyillä, jotka parantavat salin akustiikkaa. Eduskuntatalon peruskorjauksen aikaan osa levyistä jouduttiin vaihtamaan, mutta onneksi varastosta vielä löytyi alkuperäisiä laattoja talon rakennusajalta 1920–30-luvun vaihteesta.

Det gyllenfärgade kupoltaket är ett av plenisalens vackra detaljer. Plenisalen planerades med särskild hänsyn till akustiken. Kupoltaket är invändigt beklätt med akustikskivor som är tillverkade av ett lite annorlunda material, nämligen pressad sockerrörsmassa. Under renoveringen av Riksdagshuset måste en del skivor bytas ut, men som tur var hade man sparat ursprungliga skivor från tiden då huset byggdes på 1920-30-talet.

Pohjoismaiden neuvoston kokousviikko tuo yhteen Pohjoismaiden kansanedustajia ja ministereitä tänä vuonna etäyhteyksin. ...
26/10/2020

Pohjoismaiden neuvoston kokousviikko tuo yhteen Pohjoismaiden kansanedustajia ja ministereitä tänä vuonna etäyhteyksin.

YK:n pääsihteeri António Guterres osallistuu neuvoston yhteiseen kokoukseen 27. lokakuuta. Kokouksen aiheena on pandemia globaalista ja pohjoismaisesta näkökulmasta, ja siihen osallistuvat myös Pohjoismaiden pääministerit. Kokous lähetetään suorana norden.org -sivustossa 27.10. klo 19.00–20.30.

Eduskunnasta etäistuntoviikon kokouksiin osallistuvat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet. Lue lisää valtuuskunnasta sivuiltamme: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/kansainvalinentoiminta/PN_valtuuskunta/Sivut/default.aspx

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1952. Suomi liittyi vuonna 1955. Neuvosto voi antaa suosituksia Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja hallituksille. Lisätietoa löytyy myös Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto'n FB-sivulta.

​​​På grund av det rådande coronaläget ordnas inte Nordiska rådets session i Reykjavik som planerat. I stället samlas Nordiska rådet under den traditionella sessionsveckan till flera möten på distans den 27–29 oktober.

FN:s generalsekreterare António Guterres deltar i rådets gemensamma möte den 27 oktober. Också nordiska statsministrar deltar i mötet, som handlar om coronapandemin både ur ett globalt och ett nordiskt perspektiv. Mötet direktsänds på Nordiska rådets webbplats klockan 19.00-20.30 finsk tid.

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955.

Kuva / bild: Søren Sigfusson / norden.org

21/10/2020
Valtioneuvosto

Pidetään yhdessä käyrä kurissa!
Koronavirus leviää nyt entistä voimakkaammin.

Jokainen meistä voi olla tietämättään koronaviruksen kantaja ja mahdollinen tartuttaja. Riskiä viruksen leviämiseen voi pienentää jokainen arjen teoilla ja valinnoilla. Muista siis:

✅ Pidä turvaväli
✅ Pese kädet usein ja huolellisesti
✅ Yski hihaan tai nenäliinaan
✅ Mene testiin, jos epäilet tartuntaa
✅ Käytä kasvomaskia, jos turvaväliä ei voi pitää.
✅ Lataa Koronavilkku-sovellus

Pidetään käyrä kurissa. Yhdessä.

Koronavirus leviää nyt entistä voimakkaammpin.

Jokainen meistä voi olla tietämättään koronaviruksen kantaja ja mahdollinen tartuttaja. Riskiä viruksen leviämiseen voi pienentää jokainen arjen teoilla ja valinnoilla. Muista siis:

✅ Pidä turvaväli
✅ Pese kädet usein ja huolellisesti
✅ Yski hihaan tai nenäliinaan
✅ Mene testiin, jos epäilet tartuntaa
✅ Käytä kasvomaskia, jos turvaväliä ei voi pitää.
✅ Lataa Koronavilkku-sovellus

Pidetään käyrä kurissa. Yhdessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) ja varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) pitivät tänään t...
20/10/2020

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) ja varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) pitivät tänään tiedotustilaisuuden, jonka aiheena oli valiokunnan mietintö tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Katso tallenne infosta 👉👉
https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/tiedotustilaisuudet/20102020_stv

Valiokunta katsoo, että ravintolatoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat koronavirusepidemian vuoksi edelleen välttämättömiä.

Valiokunta ehdottaa, että tiukimmat rajoitukset kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joihin liittyy suuri todennäköinen riski asiakkaiden välisten kontaktien syntymiseen.

Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit.

Social- och hälsovårdsutskotts ordförande Markus Lohi (cent) och vice ordförenade Mia Laiho (saml) berättade idag om utskottets betänkande angående den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Webbupptagningen från presskonferensen kan du se via länken https://verkkolahetys.eduskunta.fi/sv/tiedotustilaisuudet/20102020_stv

Anu Vehviläinen
15/10/2020

Anu Vehviläinen

Kasvomaskien käyttö laajenee eduskunnassa. Tästä päivästä lähtien maskeja käytetään valiokuntien kokouksissa ja muissa kokouksissa. Maskein, riittävin turvavälein ja hyvällä käsihygienialla haluamme turvata eduskunnan päätöksenteon kaikissa olosuhteissa. #eduskunta #korona

Eduskunta keskusteli eilen muutoksista terrorismin rahoittamista koskeviin säädöksiin ja rangaistuksiin. Uutena rikoksen...
15/10/2020

Eduskunta keskusteli eilen muutoksista terrorismin rahoittamista koskeviin säädöksiin ja rangaistuksiin. Uutena rikoksena tulisi rangaistavaksi terroristin rahoittaminen. Eduskunnan kirjaston tietopaketti kertoo, mistä kaikesta muusta on kyse. https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/terrorismirikosten-rahoittamisen-rangaistussaannokset.aspx

Videon täysistunnon eilisestä keskustelusta voi katsoa sivuiltamme. https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-129-2020

Riksdagen debatterade igår ändringen av lagstiftningen om finansiering av terrorism. I strafflagen föreslås en ny bestämmelse enligt vilken det är straffbart att finansiera en enskild terrorist. Läs mer om ändringen i regeringens proposition https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_135+2020.aspx

Osoite

Mannerheimintie 30
Helsinki
00102 EDUSKUNTA

Yleistä tietoa

Eduskunnan Facebook-sivustolla kerromme mm. ajankohtaisista tapahtumista eduskunnassa. Sivuston avulla haluamme edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen tiedonsaantia eduskunnasta. Sivustoa ylläpitää eduskuntatiedotus. Asiallisiin ja tiiviisiin eduskuntaan yleisesti liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin yritämme vastata mahdollisimman pian. Sivustoa ei ole tarkoitettu laajan tiedonhaun kanavaksi, eikä sivustoa ylläpitävä eduskuntatiedotus ota kantaa lakien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Eduskunta.fi-palvelussa on laajasti tietoa kaikista eduskunnan käsittelemistä asioista. Kansanedustajille tarkoitetut palautteet ja kysymykset löytävät parhaiten perille sähköpostilla. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat mallia [email protected] Voit kommentoida eduskunnan Facebook-profiilin sisältöjä. Kommentin kirjoittajana olet vastuussa omasta kirjoituksestasi. Kommenttien on oltava asiallisia ja hyvien tapojen mukaisia. Kommentit eivät saa sisältää linkkejä, kuvia, videoita tai muuta media-aineistoa. Eduskuntatiedotus voi poistaa kommentit, jotka rikkovat edellä mainittuja ohjeita. Eduskuntatiedotus ei vastaa keskusteluissa ja kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksen kohteista tai niiden seurauksista. Päivitetty 10.12.2018

Puhelin

09 4321

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Eduskunta - Riksdagen :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Eduskunta - Riksdagen :lle:

Videot

Eduskunta - Riksdagen

Eduskunta perustettiin 1906 ja ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907. Äänioikeus oli yleinen ja yhtäläinen kaikille 24 vuotta täyttäneille suomalaisille. Äänestämään pääsy ei siis enää ollut kiinni sosiaalisesta asemasta tai sukupuolesta.

Ainutlaatuista koko maailmassa oli se, että naiset saivat täydelliset valtiolliset oikeudet eli oikeuden äänestää sekä asettua vaaleissa ehdolle. Ensimmäiseen eduskuntaan valitut 19 naista ovat maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot.

Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.

Enkammarlantdagen inrättades 1906 och det första valet förrättades 1907. Rösträtten var allmän och lika för alla finländare som fyllt 24 år. Rösträtten var alltså inte längre bunden till social ställning eller kön.