Slovenské veľvyslanectvo vo Fínsku / Slovak Embassy in Finland

  • Koti
  • Suomi
  • Helsinki
  • Slovenské veľvyslanectvo vo Fínsku / Slovak Embassy in Finland

Slovenské veľvyslanectvo vo Fínsku / Slovak Embassy in Finland Informácie Veľvyslanectva SR v Helsinkách Office hours - Consular Affairs:
Tuesday 10.00 - 12.00, Thursday 10.00 – 12.00

Avaa kuten tavallisesti

A morning ritual 🌄 turned into something much more for #Slovak #photographer Jozef Morgoš 📸. Morgoš lives in Turiec, the...
23/07/2021
Pictures of Slovak region enthral the world

A morning ritual 🌄 turned into something much more for #Slovak #photographer Jozef Morgoš 📸. Morgoš lives in Turiec, the central region of Slovakia 🇸🇰 Every morning he loves to take a walk at sunrise. Inevitably, his journey takes him to the landscape highlighted by a beautiful cherry tree 🌳. Inspired by the nature around him, he found his muse in the picturesque tree. The result? An unforgettable series of photographs 😍. While drinking coffee in the scenery, Morgoš could not help but take a #photo of the milieu. Eventually, when he looked in his archive, he realized that he'd created a breathtaking photo series of the cherry tree in all seasons 🍃🌞🍂❄️
Now you, too, have a chance to see it yourself and merge in the magical atmosphere of #Turiec: https://spectator.sme.sk/c/22700195/pictures-turiec-region-have-enthralled-the-world.html#storm_gallery_188246

Photos of a cherry tree in four seasons have been shared worldwide.

Dovoľte nášmu zastupiteľskému úradu v Helsinkách vzdať česť pamiatke nezabudnuteľnému komikovi, hercovi, režisérovi a te...
20/07/2021
Lasica a Satinský po Švédsky

Dovoľte nášmu zastupiteľskému úradu v Helsinkách vzdať česť pamiatke nezabudnuteľnému komikovi, hercovi, režisérovi a textárovi – Milanovi Lasicovi, ktorý 18. júla 2021 vo veku 81 rokov zomrel. Pripomeňme si jeho osobnosť v krátkom úryvku z kultového predstavenia Ktosi je za dverami (začiatok osemdesiatych rokov). Keďže nám nie sú známe znalosti fínčiny pána Lasicu a švédčina je druhým úradným jazykom vo Fínsku, pozrime sa na jeho umný a najmä vtipný pokus o švédčinu. Pána Milana Lasicu si budeme vždy pamätať ako neoddeliteľnú súčasť dvojice L+S a ako umelca a nositeľa kultivovaného a inteligentného humoru. Česť jeho pamiatke!

„Ľudia sa rodia. Ľudia umierajú – nie je to neviem aká životná múdrosť. Ale na druhej strane je to, žiaľ, pravda.“ M. Lasica

Stretnutie s budúcim obchodným zástupcom pre SR 🇫🇮🇸🇰Chargé d'affaires  Evelína Mäsiarová sa stretla 🤝 s budúcim obchodný...
13/07/2021

Stretnutie s budúcim obchodným zástupcom pre SR 🇫🇮🇸🇰
Chargé d'affaires Evelína Mäsiarová sa stretla 🤝 s budúcim obchodným zástupcom Fínska pre SR a ČR Mikom Lautanalom, ktorý dvadsaťpäť rokov pôsobil v Business Finland. Business Finland je zároveň súčasťou siete Team Finland, ktorá podporuje záujmy FI v zahraničí, zabezpečuje internacionalizáciu fínskych podnikov a investícií 🌍. Mika Lautanala začne od 1. augusta pôsobiť na pozícii obchodného radcu na Embassy of Finland Prague - Suomen suurlähetystö Praha (s akreditáciou pre SR), pričom ide o novinku Ministerstva zahraničných vecí Fínska, ktoré postupne vytvorilo pozície tohto typu na svojich zastupiteľských úradoch v 2️⃣0️⃣ krajinách. Obaja partneri si vymenili informácie ohľadom existujúcich prepojení v oblasti #obchodu, #podnikania, #inovácií a #technológii 💡, ako aj spoločných projektoch na SK-FI strane. Veľmi sa tešíme na SK-FI spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie! 👍

Meeting with a future commercial representative for the SK 🇫🇮🇸🇰
Chargé d'affaires Evelína Mäsiarová met 🤝 with the future FI commercial counsellor for the SK and the CZ, Mika Lautanala, who worked in Business Finland for twenty-five years. Business Finland is also a part of the Team Finland network, which supports Finland's interests abroad, ensures the internationalization of Finnish companies and investments 🌍. As of August 1, Mika Lautanala will take up the position of Commercial Counsellor at the Embassy of Finland Prague - Suomen suurlähetystö Praha (accredited for the Slovak Republic), a novelty of the Finnish Ministry of Foreign Affairs, which has gradually created such positions at its embassies in 2️⃣0️⃣ countries. The two partners exchanged information on existing links in the areas of #trade, #business, #innovation and #technology 💡, as well as joint SK-FI projects. We are looking forward to SK-FI cooperation in the field of economic diplomacy! 👍

Stretnutie s budúcim obchodným zástupcom pre SR 🇫🇮🇸🇰
Chargé d'affaires Evelína Mäsiarová sa stretla 🤝 s budúcim obchodným zástupcom Fínska pre SR a ČR Mikom Lautanalom, ktorý dvadsaťpäť rokov pôsobil v Business Finland. Business Finland je zároveň súčasťou siete Team Finland, ktorá podporuje záujmy FI v zahraničí, zabezpečuje internacionalizáciu fínskych podnikov a investícií 🌍. Mika Lautanala začne od 1. augusta pôsobiť na pozícii obchodného radcu na Embassy of Finland Prague - Suomen suurlähetystö Praha (s akreditáciou pre SR), pričom ide o novinku Ministerstva zahraničných vecí Fínska, ktoré postupne vytvorilo pozície tohto typu na svojich zastupiteľských úradoch v 2️⃣0️⃣ krajinách. Obaja partneri si vymenili informácie ohľadom existujúcich prepojení v oblasti #obchodu, #podnikania, #inovácií a #technológii 💡, ako aj spoločných projektoch na SK-FI strane. Veľmi sa tešíme na SK-FI spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie! 👍

Meeting with a future commercial representative for the SK 🇫🇮🇸🇰
Chargé d'affaires Evelína Mäsiarová met 🤝 with the future FI commercial counsellor for the SK and the CZ, Mika Lautanala, who worked in Business Finland for twenty-five years. Business Finland is also a part of the Team Finland network, which supports Finland's interests abroad, ensures the internationalization of Finnish companies and investments 🌍. As of August 1, Mika Lautanala will take up the position of Commercial Counsellor at the Embassy of Finland Prague - Suomen suurlähetystö Praha (accredited for the Slovak Republic), a novelty of the Finnish Ministry of Foreign Affairs, which has gradually created such positions at its embassies in 2️⃣0️⃣ countries. The two partners exchanged information on existing links in the areas of #trade, #business, #innovation and #technology 💡, as well as joint SK-FI projects. We are looking forward to SK-FI cooperation in the field of economic diplomacy! 👍

The Slovak🇸🇰 athlete 🏃‍♀️Emma Zapletalová became European champion 🥇 under 23 in the 400-meter hurdles in Tallinn🇪🇪Congr...
11/07/2021
VIDEO: Fantastický výkon! Emma Zapletalová sa stala po suverénnom behu majsterkou Európy do 23 rokov

The Slovak🇸🇰 athlete 🏃‍♀️Emma Zapletalová became European champion 🥇 under 23 in the 400-meter hurdles in Tallinn🇪🇪

Congratulations🍾🍾🍾 to our🇸🇰 young athlete Ema Zapletalová🏃‍♀️ for her fantastic run🥇 on Saturday (July 10) in Tallinn🇪🇪 at Kadriorg Stadium and the new championship record of 54.28 seconds 💪💪(previously 54.50). 🥳🥳🎊

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok. V sobotňajšom finále v Tallinne zabehla časom 54,28

Europe Readr – an interesting project 🤓 of the Slovenian Presidency of the Council of the European Union opened in Helsi...
09/07/2021

Europe Readr – an interesting project 🤓 of the Slovenian Presidency of the Council of the European Union opened in Helsinki Central Library Oodi 📖
On the occasion of the Slovenian Presidency of the Council of the EU 🇪🇺 in July, a literary installation of the Europe Readr cultural and promotional project: "Read, Read, Read" 📚 👀 was opened at the Keskustakirjasto Oodi in Helsinki 🇫🇮. The Europe Readr project is an initiative of the Embassy of Slovenia 🇸🇮 for Finland with a seat in Copenhagen in cooperation with the Euroopan komissio Suomessa - Europeiska kommissionen i Finland in #Helsinki, #EUNIC cluster in Finland and the VAPAA Collective. Through this project, the Slovenian Presidency wants to draw attention to #European #literary work and encourage readers to think and talk about who we are, where we come from, and what future we want to live in 💬. The subject of the installation in Helsinki is the digitized production 📲 of authors from the 27 EU Member States. The Slovak literary production 🇸🇰 is represented by an excerpt from the collection of the writer Mária Ferenčuhová - Endangered Species.

Slovak Embassy in Helsinki was represented by Chargé d'affaires a.i Evelína Mäsiarová.

Come to see this project! 👍

-------------------------------

Europe Readr – zaujímavý projekt 🤓 slovinského predsedníctva v Rade Európskej únie k dispozícii v hlavnej helsinskej knižnici Oodi 📖
Pri príležitosti júlového otvorenia slovinského predsedníctva v Rade EÚ 🇪🇺 je v Keskustakirjasto Oodi v Helsinkách 🇫🇮 otvorená literárna expozícia kultúrneho a propagačného projektu Europe Readr: „Read, Read, Read“ 📚 👀. Projekt Europe Readr je iniciatívou Veľvyslanectva Slovinska 🇸🇮 pre Fínsko so sídlom v Kodani v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v #Helsinkách, klastrom #EUNIC vo Fínsku a VAPAA Collective. Slovinské predsedníctvo chce prostredníctvom projektu upriamiť pozornosť na #európsku #literárnu tvorbu a vyzvať čitateľov, aby premýšľali a hovorili o tom, kto sme, odkiaľ pochádzame a v akej budúcnosti chceme žiť 💬. Predmetom inštalácie v Helsinkách je digitalizovaná tvorba 📲 autorov z 27 členských krajín EÚ. Slovenskú tvorbu 🇸🇰 reprezentuje úryvok zo zbierky spisovateľky Márie Ferenčuhovej – Ohrozený druh.

Slovenské veľvyslanectvo v Helsinkách reprezentovala Chargé d'affaires a.i. Evelína Mäsiarová.

Príďte sa pozrieť! 👍

⚠️ HRANIČNÝ REŽIM SLOVENSKA OD 9. JÚLA 2021 ⚠️
05/07/2021

⚠️ HRANIČNÝ REŽIM SLOVENSKA OD 9. JÚLA 2021 ⚠️

Let´s experience the spirit ✨ of the 12th to 19th-centrury in central Europe! The Mariássys family history is documente...
02/07/2021
An excellent opportunity to experience 12th to 19th-century central Europe

Let´s experience the spirit ✨ of the 12th to 19th-centrury in central Europe! The Mariássys family history is documented in the
Manor House 🏰 together with the rococo belvedere or summer house 'Dardanely' in #Markušovce. 👇
https://spectator.sme.sk/c/22676156/markusovce-manor-house-and-summer-palace-dardanelle-kastiel-a-letohradok-dardanely.html

The Mariássys family history is documented in Markušovce and remembered by the Lower Manor House, now a museum.

Od 1. júla sú zrušené kontroly na vnútorných hraniciach so Slovenskom 🇸🇰, Českom 🇨🇿, Rakúskom 🇦🇹, Nemeckom 🇩🇪, Taliansko...
30/06/2021

Od 1. júla sú zrušené kontroly na vnútorných hraniciach so Slovenskom 🇸🇰, Českom 🇨🇿, Rakúskom 🇦🇹, Nemeckom 🇩🇪, Talianskom 🇮🇹 a Lichtenštajnskom 🇱🇮.

Upozorňujeme cestujúcich, že hraničný režim Fínska sa riadi podľa toho, z akej krajiny do Fínska vstupujete. To znamená, že v prípade príchodu zo Slovenka do Fínska cestnou dopravou, vstupujete do Fínska z Estónska a tým pádom podliehate príslušným hraničným obmedzeniam, keďže medzi Fínskom a Estónskom naďalej platia kontroly na vnútorných hraniciach!

Viac informácií nájdete na webovej stránke Fínskej pohraničnej stráže: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

🇸🇰 Slovenskí protagonisti  Julka Mušáková (husle) 🎻 a Tibor Iván (akordeón) 🪗 vystúpili dňa 28.6.2021 na  letnom kon...
29/06/2021

🇸🇰 Slovenskí protagonisti Julka Mušáková (husle) 🎻 a Tibor Iván (akordeón) 🪗 vystúpili dňa 28.6.2021 na letnom koncertnom pódiu Espa stage - Espanlava v Helsinkách v rámci spoločného koncertu krajín V4! 🎵

Vaše vynikajúce vystúpenie sa nám veľmi páčilo, a vám milí krajania a priatelia Slovenska, ďakujeme👏🏻 za skvelú podporu a hojnú účasť !☺️
Bolo veľmi príjemné (po dlhšej odmlke) stráviť s vami všetkými spoločné chvíle.

Espan lava

The Slovak region Turiec 🇸🇰 , which is often compared to Tuscany in Italy 🇮🇹 is known for its mountains, valleys, water ...
28/06/2021
The Slovak region compared to Tuscany is a big unknown

The Slovak region Turiec 🇸🇰 , which is often compared to Tuscany in Italy 🇮🇹 is known for its mountains, valleys, water springs and cultural heritage
How well do you know the Turiec region? 👀 Set out on a trip to the Turiec region with a new Spectacular Slovakia podcast series! 🎧👇
https://spectator.sme.sk/c/22683067/turiec-region-spectacular-slovakia-podcast.html

Set out on a trip to the Turiec region with a new Spectacular Slovakia podcast series.

🇸🇰 Milí priatelia, krajania,Srdečne Vás pozývame na live koncert veľvyslanectiev Vyšehradskej skupiny (V4) -  🇸🇰 🇨...
23/06/2021

🇸🇰 Milí priatelia, krajania,

Srdečne Vás pozývame na live koncert veľvyslanectiev Vyšehradskej skupiny (V4) - 🇸🇰 🇨🇿 🇭🇺 🇵🇱 pri príležitosti odovzdania štafety predsedníckeho postu Poľska 🇵🇱 v rámci (V4) preberajúcemu Maďarsku 🇭🇺.

🇸🇰 bude reprezentovať špičkový akordeonista 🪗 a hudobný pedagóg Tibor Iván, ktorý žije a umelecky pôsobí v Helsinkách. Spolu s ním vystúpi aj študentka magisterského ročníka hry na husle 🎻 prestížnej Sibeliusovej akadémie, Júlia Mušáková.

Neváhajte a pripojte sa k nám 28. júna v mestskom parku Esplanadi 🌲 na Espa Stage - Espanlava (oproti reštaurácií Kappeli) v čase od 15:30 do 19:30 hod. 🇸🇰 duo Tibor Iván a Júlia Mušáková vystúpia o 17:30!

Tešíme sa na Vás 😊

Podrobnejšie info programu nájdete priamo v pozvánke (in English below)! 👇

🇫🇮 Hyvät ystävät!

Kutsumme teidät lämpimästi tervetulleeksi Visegrad-maiden (V4) - 🇸🇰 🇨🇿 🇭🇺 🇵🇱 suurlähetystöjen live-konserttiin juhlistaaksemme puheenjohtajuuden vaihtoa, kun Puola 🇵🇱 ottaa puheenjohtajuuden haltuunsa Unkarilta 🇭🇺.

🇸🇰 konsertissa edustaa hanuristi 🪗 ja musiikinopettaja Tibor Ivan, joka asuu ja työskentelee taiteilijana Helsingissä. Yhdessä hänen kanssaan esiintyy myös arvostetun Sibelius-Akademian viulunsoiton 🎻maisterivuoden opiskelija Julia Musakova.

Älä epäröi liittyä kanssamme seuraamaan tapahtumaa 28. kesäkuuta Esplanadin puistoon Espanlavalle 🌲 (Espa stage - ravintola Kappelia vastapäätä) klo 15.30-19.30. Duo Tibor Ivan ja Julia Muskova esiintyy kello 17.30!

Odotamme innoissamme nähdäksemme teidät tapahtumassa 😊

Löydät tarkemmat tiedot ohjelmasta suoraan kutsusta. 👇

🇸🇰 Milí priatelia, krajania,

Srdečne Vás pozývame na live koncert veľvyslanectiev Vyšehradskej skupiny (V4) - 🇸🇰 🇨🇿 🇭🇺 🇵🇱 pri príležitosti odovzdania štafety predsedníckeho postu Poľska 🇵🇱 v rámci (V4) preberajúcemu Maďarsku 🇭🇺.

🇸🇰 bude reprezentovať špičkový akordeonista 🪗 a hudobný pedagóg Tibor Iván, ktorý žije a umelecky pôsobí v Helsinkách. Spolu s ním vystúpi aj študentka magisterského ročníka hry na husle 🎻 prestížnej Sibeliusovej akadémie, Júlia Mušáková.

Neváhajte a pripojte sa k nám 28. júna v mestskom parku Esplanadi 🌲 na Espa Stage - Espanlava (oproti reštaurácií Kappeli) v čase od 15:30 do 19:30 hod. 🇸🇰 duo Tibor Iván a Júlia Mušáková vystúpia o 17:30!

Tešíme sa na Vás 😊

Podrobnejšie info programu nájdete priamo v pozvánke (in English below)! 👇

🇫🇮 Hyvät ystävät!

Kutsumme teidät lämpimästi tervetulleeksi Visegrad-maiden (V4) - 🇸🇰 🇨🇿 🇭🇺 🇵🇱 suurlähetystöjen live-konserttiin juhlistaaksemme puheenjohtajuuden vaihtoa, kun Puola 🇵🇱 ottaa puheenjohtajuuden haltuunsa Unkarilta 🇭🇺.

🇸🇰 konsertissa edustaa hanuristi 🪗 ja musiikinopettaja Tibor Ivan, joka asuu ja työskentelee taiteilijana Helsingissä. Yhdessä hänen kanssaan esiintyy myös arvostetun Sibelius-Akademian viulunsoiton 🎻maisterivuoden opiskelija Julia Musakova.

Älä epäröi liittyä kanssamme seuraamaan tapahtumaa 28. kesäkuuta Esplanadin puistoon Espanlavalle 🌲 (Espa stage - ravintola Kappelia vastapäätä) klo 15.30-19.30. Duo Tibor Ivan ja Julia Muskova esiintyy kello 17.30!

Odotamme innoissamme nähdäksemme teidät tapahtumassa 😊

Löydät tarkemmat tiedot ohjelmasta suoraan kutsusta. 👇

Jazzový online koncert 🎶 v prevedení Dáši Libiakovej 🎤 a The Jazz Hostages (Gabo Jonáš – klavír 🎹, Jozef Brisuda – kontr...
11/06/2021

Jazzový online koncert 🎶 v prevedení Dáši Libiakovej 🎤 a The Jazz Hostages (Gabo Jonáš – klavír 🎹, Jozef Brisuda – kontrabas 🎼, Lajko Horský – trúbka 🎺 a Ján Babič – bicie 🥁) sa uskutočnil vo štvrtok 3. júna 2021. Dramaturgia koncertu sa niesla v znamení prezentácie fínskeho jazzu na #Slovensku, účasti fínskych umelcov na jazzových podujatiach a predstavenia československých jazzových osobností v období "jazzu za železnou oponou".

Koncert sa konal pri príležitosti spomienky na fínsku speváčku Caroly Sanderskjöld (1941 – 1997) 🇫🇮. Záznam z koncertu je dostupný na internetovom portáli Klub Lúč 👉 https://zije.klubluc.sk/events/jazz-za-zeleznou-oponou/?occurrence=2021-06-03

Gratulujeme mestu Oulu, európskemu hlavnému mestu kultúry 2026! 🇪🇺 👏Nová kultúrna stratégia mesta Oulu je postavená na t...
02/06/2021
Oulu selected as European Capital of Culture for 2026 - OKM - Ministry of Education and Culture, Finland

Gratulujeme mestu Oulu, európskemu hlavnému mestu kultúry 2026! 🇪🇺 👏
Nová kultúrna stratégia mesta Oulu je postavená na troch témach👉 Divoké mesto, Chladné kontrasty a Statočné zázemie. Zdôrazňuje 🔝 sociálnu, kultúrnu, hospodársku a ekologickú udržateľnosť. #Oulu2026 chce priniesť kultúru 🎭🎨🎼🎬 do života všetkých a vytvoriť nové príležitosti pre ľudí k účasti na umeleckom a kultúrnom živote. Druhým európskym hlavným mestom kultúry 2026 bude slovenské mesto 🇸🇰

Congratulations to Oulu, Finland, European Capital of Culture for 2026! 🇪🇺 👏
Oulu’s new cultural strategy is built around three themes 👉 Wild City, Cool Contrasts and Brave Hinterland. It emphasises 🔝 social, cultural, economic and ecological sustainability. #Oulu2026 wants to bring culture 🎭🎨🎼🎬 into everyone’s lives and create new opportunities for people to participate in arts and culture. Another 2026 European Capital of Culture will be selected from Slovakia 🇸🇰

🔗 https://minedu.fi/en/-/oulu-selected-as-european-capital-of-culture-for-2026

Oulu has been selected as European Capital of Culture for 2026. The selection is recommended by a European expert panel composed of nine independent experts in the field of arts and culture. The panel, having visited the candidate cities, announced its recommendation at the end of its two-day meetin...

Osoite

Vähäniityntie 5
Helsinki
00 570

Z centra Helsínk, hlavnej železničnej stanice, sa dostanete na Kulosaari autobusom č. 16 a vystúpite na zastávke Risto Rytin tie ALEBO nastúpite na metro smer Vuosaari/Mellunmäki a vystúpite na stanici metra Kulosaari. Od stanice metra Kulosaari k veľvyslanectvu cesta pešo trvá cca 15 min. (cca 1 km).

Yleistä tietoa

Milí priatelia a krajania, vítame Vás na facebookovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helsinkách. Na tejto stránke nájdete zaujímavé informácie o našich aktivitách, pozvánky na podujatia, odkazy na rôzne zaujímavé informácie a praktické rady o cestovaní a pobyte vo Fínsku. Vaše komentáre, tipy, zaujímavé nápady a odporúčania sú vítané. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom obvyklého spojenia. Tervetuloa Slovakian Helsingin-suurlähetystön Facebook-sivulle. Sivuilla tiedotetaan edustuston toiminnasta, välitetään kutsuja ajankohtaisiin tilaisuuksiin sekä linkkejä erilaisiin tapahtumiin. Sivujen tavoitteena on palvella entistä paremmin Suomessa asuvia ja matkailevia slovakialaisia. Toivomme tätä kautta myös vinkkejä sivuston käyttäjiltä tulevista tilaisuuksista ja tapahtumista. Kommentit, mielenkiintoiset ehdotukset ja suositukset ovat tervetulleita. Kysymykset voidaan hoitaa joko sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Slovenské veľvyslanectvo vo Fínsku / Slovak Embassy in Finland :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Slovenské veľvyslanectvo vo Fínsku / Slovak Embassy in Finland :lle:

Videot

#GoodIdeaSlovakia

Oficiálna stránka Veľvyslanectva SR v Helsinkách 🇸🇰

Office hours - Consular Affairs: Tuesday 10.00 - 12.00, Thursday 10.00 – 12.00

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki