Kaupunkitieto Helsinki

Kaupunkitieto Helsinki Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimusktietoa Helsingistä. Toimipiste on Hakaniemen Ympyrätalossa.

Tällä sivulla kerrotaan mm. uusimmista kaupunkitiedon julkaisuista. Katso lisää: www.hel.fi/kaupunkit Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä. Toimipisteessämme Hakaniemen Ympyrätalossa (Siltasaarenkatu 18-20 A, 5 krs.) on kaikille avoin kaupunkitiedon kirjasto ja tietopalvelu.

Avaa kuten tavallisesti

Mitkä asumiseen liittyvät asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä eri kaupungeissa? Helsinkiläisten vastauksissa painottuu ka...
13/08/2021

Mitkä asumiseen liittyvät asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä eri kaupungeissa? Helsinkiläisten vastauksissa painottuu kalleus, espoolaiset moittivat liikennettä ja vantaalaiset asuinalueiden palvelutasoa. Artikkeli perustuu kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimuksen aineistoon: https://bit.ly/3lVA1LP

Mitkä asumiseen liittyvät asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä eri kaupungeissa? Helsinkiläisten vastauksissa painottuu kalleus, espoolaiset moittivat liikennettä ja vantaalaiset asuinalueiden palvelutasoa. Artikkeli perustuu kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimuksen aineistoon: https://bit.ly/3lVA1LP

Mikä on tärkein viestisi Helsingin päättäjille? Tätä kysyttiin uusimmassa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa. Artikk...
13/08/2021

Mikä on tärkein viestisi Helsingin päättäjille? Tätä kysyttiin uusimmassa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa. Artikkelissa analysoidaan avovastausten tuloksia: https://bit.ly/3m10mrF

Mikä on tärkein viestisi Helsingin päättäjille? Tätä kysyttiin uusimmassa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa. Artikkelissa analysoidaan avovastausten tuloksia: https://bit.ly/3m10mrF

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen asiakasmääriin, s...
21/06/2021
Koronapandemia on vaikuttanut vanhusten palvelujen toimintaan vuonna 2020

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen asiakasmääriin, suoritteisiin ja kustannuksiin. Koronapandemian aikana osaa palveluista jouduttiin laajentamaan ja ottamaan käyttöön uusia palveluita, kuten erilaisia etäpalveluita ja esimerkiksi kauppapalveluita.
Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koronapandemia-on-vaikuttanut-vanhusten-palvelujen-toimintaan-vuonna-2020

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen asiakasmääriin, suoritteisiin ja kustannuksiin.

Uusimman Helsinki-barometrin mukaan tulevaisuuteen suhtaudutaan nyt aikaisempaa toiveikkaammin, vaikka korona ja sen vai...
17/06/2021
Korona-aika koettu Helsingissä raskaana, m***a ilmassa on toiveikkuutta

Uusimman Helsinki-barometrin mukaan tulevaisuuteen suhtaudutaan nyt aikaisempaa toiveikkaammin, vaikka korona ja sen vaikutukset ovatkin ottaneet koville. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korona-aika-koettu-helsingissa-raskaana-m***a-ilmassa-on-toiveikkuutta?pd=v

Kaupunki on selvittänyt asukkaidensa tunnelmia ja heidän näkemyksiään palveluista puolen vuoden välein Helsinki-barometriksi kutsutuissa kyselytutkimuksissa.

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen asiakasmääriin, ...
17/06/2021
Koronapandemia on vaikuttanut vammaisten palvelujen toimintaan vuonna 2020

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen asiakasmääriin, suoritteisiin ja kustannuksiin. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan käyttöpäivien määrä väheni kuutoskaupungeissa 25,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.
Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koronapandemia-on-vaikuttanut-vammaisten-palvelujen-toimintaan-vuonna-2020

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen asiakasmääriin, suoritteisiin ja kustannuksiin.

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osallistuminen varhaiskasvatukse...
16/06/2021
Varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on vuodesta 2010 kasvanut 10 prosenttiyksikköä, ja vastaavasti kotihoidon tuella olevien lasten osuus on laskenut 8,5 prosenttiyksikköä.
Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/varhaiskasvatuksen-palveluita-ja-kustannuksia-vertaileva-kuusikko-tyoryhman-raportti-on-julkaistu

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Helsinkiin muuttamisen todennäköisyys kasvaa korkeamman koulutuksen myötä. Myös nuorempi ikä ja viimeaikainen opiskelu l...
15/06/2021

Helsinkiin muuttamisen todennäköisyys kasvaa korkeamman koulutuksen myötä. Myös nuorempi ikä ja viimeaikainen opiskelu lisäävät Helsinkiin muuton todennäköisyyttä, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korkeasti-koulutetuilla-tyoikaisilla-helsinkiin-muuttaminen-on-todennakoisempaa?pd=v

Helsinkiin muuttamisen todennäköisyys kasvaa korkeamman koulutuksen myötä. Myös nuorempi ikä ja viimeaikainen opiskelu lisäävät Helsinkiin muuton todennäköisyyttä, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korkeasti-koulutetuilla-tyoikaisilla-helsinkiin-muuttaminen-on-todennakoisempaa?pd=v

Helsingin seudun väestöllä on korkea osaamistaso muuhun Suomeen verrattuna. Alueelta tulee myös suuri osa koko maan uusi...
10/06/2021

Helsingin seudun väestöllä on korkea osaamistaso muuhun Suomeen verrattuna. Alueelta tulee myös suuri osa koko maan uusista patenttihakemuksista.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-seudulla-on-korkea-osaamistaso-ja-hyvat-innovaatiotoiminnan-edellytykset?pd=v

Helsingin seudun väestöllä on korkea osaamistaso muuhun Suomeen verrattuna. Alueelta tulee myös suuri osa koko maan uusista patenttihakemuksista.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-seudulla-on-korkea-osaamistaso-ja-hyvat-innovaatiotoiminnan-edellytykset?pd=v

Helsingin yliopiston ja kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta selviää, että korkea tuetun vuokrakannan osuus voi heike...
04/06/2021
Tuetun vuokrakannan määrä yhteydessä alueen asukkaiden asumistyytyväisyyteen

Helsingin yliopiston ja kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta selviää, että korkea tuetun vuokrakannan osuus voi heikentää asukkaiden koettua hyvinvointia. Tarkastelluilla alueilla valtaosa asukkaista koki kuitenkin asuinympäristönsä turvalliseksi ja oli siihen tyytyväinen. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tuetun-vuokrakannan-maara-yhteydessa-alueen-asukkaiden-asumistyytyvaisyyteen?pd=v

Tuetun vuokrakannan osuus on varsin selvässä yhteydessä moniin asukkaiden negatiivisiin kokemuksiin, selviää uudesta tutkimuksesta.

Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu. Vuoden 2020 lastensuojelu...
02/06/2021
Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu.

Vuoden 2020 lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu. Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, joka tuottaa tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Kuusikko-työryhmän lastensuojelun raportissa kuvataan lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. Raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasprosessia, asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuutena sekä eriteltyinä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon osilta.

Raportissa käsitellään myös lyhyesti sosiaalihuollon asiakkaana olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaa. Vuoden 2020 raportissa on lisäksi kuvattu koronapandemian vaikutuksia lastensuojeluun.

Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/lastensuojelun-palveluita-ja-kustannuksia-vertaileva-kuusikko-tyoryhman-raportti-on-julkaistu

Vuoden 2020 lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu.

40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin...
26/05/2021

40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin ja Espoon sekä Helsingin ja Vantaan välillä, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pendelointi-helsinkiin-ja-helsingista-vilkasta?pd=v

40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin ja Espoon sekä Helsingin ja Vantaan välillä, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pendelointi-helsinkiin-ja-helsingista-vilkasta?pd=v

Tuoreessa kaupunginkanslian julkaisussa sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastelu on kytketty kaupunkistrategiaan ja sen...
25/05/2021
Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa

Tuoreessa kaupunginkanslian julkaisussa sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastelu on kytketty kaupunkistrategiaan ja sen seurantamittareihin. Strategiamittareiden lisäksi katsaukseen on koottu laajemminkin sukupuolittain jaoteltuja tilastotietoja kahden teemakokonaisuuden alta, jotka ovat turvallisuus ja turvallisuuden kokemus sekä työ ja koulutus. Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/sukupuolten-tasa-arvo-helsingissa

Uudessa julkaisussa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa Helsingissä strategiamittareiden valossa.

Koulutus ja kotitausta vaikuttavat helsinkiläisten tapoihin liikkua kaupungissa, selviää uudesta Kvartti-lehdestä. Lehde...
21/05/2021
Helsinkiläisten tavat käyttää kaupunkitilaa eriytyvät koulutustason ja lapsuuden kotitaustan mukaan

Koulutus ja kotitausta vaikuttavat helsinkiläisten tapoihin liikkua kaupungissa, selviää uudesta Kvartti-lehdestä. Lehdessä myös paljon muuta uutta ja mielenkiintoista kaupunkitutkimustietoa
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinkilaisten-tavat-kayttaa-kaupunkitilaa-eriytyvat-koulutustason-ja-lapsuuden-kotitaustan-mukaan?pd=v

Helsinkiläiset liikkuvat kotikaupungissaan varsin eri tavoin. Kaupunkitilan käyttö näyttää eriytyvän esimerkiksi koulutustaustan mukaan.

Helsinkiläisistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, että kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Espo...
04/05/2021
Kaupungit ja ilmastonmuutoksen torjunta – asukkaiden mielestä Helsinki voisi tehdä enemmänkin | Kvartti

Helsinkiläisistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, että kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Espoolaisista ja vantaalaisista tätä mieltä on harvempi. Naiset ovat miehiä tyytyväisempiä Helsingin ilmastotoimiin. Tiedot käyvät ilmi uusimmasta kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksesta. Lue lisää artikkelista: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/kaupungit-ja-ilmastonmuutoksen-torjunta-asukkaiden-mielesta-helsinki-voisi-tehda

Helsinkiläisistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, että kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Espoolaisista ja vantaalaisista tätä mieltä on harvempi. Naiset ovat miehiä tyytyväisempiä Helsingin ilmastotoimiin. Joukkoliikenteen kehittämistä pidettiin parhaana kei...

Palveluita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Erityisesti iäkkäämpi ja vähiten koul...
16/04/2021

Palveluita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Erityisesti iäkkäämpi ja vähiten koulutettu väestö on kuitenkin riskissä syrjäytyä digitaalisista palveluista, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingissa-kaytetaan-internetia-ja-digitaalisia-palveluja-enemman-kuin-koko-suomessa?pd=v

Palveluita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Erityisesti iäkkäämpi ja vähiten koulutettu väestö on kuitenkin riskissä syrjäytyä digitaalisista palveluista, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingissa-kaytetaan-internetia-ja-digitaalisia-palveluja-enemman-kuin-koko-suomessa?pd=v

Pääkaupunkiseudun kunnat keräävät maaliskuussa kyselytutkimuksella tietoa alueen asukkaiden elinoloista, terveydestä ja ...
15/03/2021
Saitko kutsun pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyyn?

Pääkaupunkiseudun kunnat keräävät maaliskuussa kyselytutkimuksella tietoa alueen asukkaiden elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Mukaan on valittu satunnaisesti noin 25 000 väestörekisterijärjestelmän 20 vuotta täyttänyttä asukasta. Lue lisää uutisestamme:
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/saitko-kutsun-paakaupunkiseudun-hyvinvointikyselyyn?pd=v

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen keräävät maaliskuussa 2021 kyselytutkimuksella tietoa asukkaiden elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista.

Työpaikan menetykset lisäävät helsinkiläisten muuton todennäköisyyttä Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolelle, selviää...
11/03/2021

Työpaikan menetykset lisäävät helsinkiläisten muuton todennäköisyyttä Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolelle, selviää kaupunginkanslian uudesta julkaisusta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tyopaikan-menetys-kasvattaa-todennakoisyytta-muuttaa?pd=v

Työpaikan menetykset lisäävät helsinkiläisten muuton todennäköisyyttä Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolelle, selviää kaupunginkanslian uudesta julkaisusta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tyopaikan-menetys-kasvattaa-todennakoisyytta-muuttaa?pd=v

Vuosi 2020 alkoi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaasti m***a koronapandemian puhkeaminen hiljensi kaupankäynnin kevä...
02/03/2021

Vuosi 2020 alkoi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaasti m***a koronapandemian puhkeaminen hiljensi kaupankäynnin keväällä ja kesällä lähes kokonaan.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koronakriisi-ravistelee-kiinteistosijoitus-ja-vuokramarkkinoita?pd=v

Vuosi 2020 alkoi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaasti m***a koronapandemian puhkeaminen hiljensi kaupankäynnin keväällä ja kesällä lähes kokonaan.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koronakriisi-ravistelee-kiinteistosijoitus-ja-vuokramarkkinoita?pd=v

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta jonkin verran edellisiä vuosia matalammaksi. Voidaan olettaa, e...
22/02/2021

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta jonkin verran edellisiä vuosia matalammaksi. Voidaan olettaa, että ilman koronaa väestö olisi kasvanut edellisvuosia enemmän. Lue lisää tästä ja monesta musta kiinnostavasta aiheesta uusimmasta Kvartti-lehdestä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korona-verottaa-helsingin-vaestonkasvua-m***a-tuskin-pysyvasti?pd=v

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta jonkin verran edellisiä vuosia matalammaksi. Voidaan olettaa, että ilman koronaa väestö olisi kasvanut edellisvuosia enemmän. Lue lisää tästä ja monesta musta kiinnostavasta aiheesta uusimmasta Kvartti-lehdestä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korona-verottaa-helsingin-vaestonkasvua-m***a-tuskin-pysyvasti?pd=v

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei...
09/02/2021
Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku alkaa

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Tarkemmat tiedot https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-kaupungin-tutkimusapurahojen-haku-alkaa?pd=v

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille.

Oletko kokenut tiedolla johtamisen asiantuntija, jolta löytyy kykyä yhteiseen ongelmanratkaisuun ja analysointiin? Haemm...
15/01/2021
Johtava asiantuntija - Helsingin kaupunki - Kaupunginkanslia

Oletko kokenut tiedolla johtamisen asiantuntija, jolta löytyy kykyä yhteiseen ongelmanratkaisuun ja analysointiin? Haemme kaupunginkanslian strategiaosastolle kaupunkitietoyksikköön kolmea johtavaa asiantuntijaa. Lue lisää ja jätä hakemus osoitteessa https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KANSLIA-08-90-20

Helsingin kaupungin avoimet työpaikat. Tutustu uramahdollisuuksiimme ja hae meille töihin jo tänään.

Osoite

Siltasaarenkatu 18-20 A, 5.krs
Helsinki
00530

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

(09) 310 36377

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Kaupunkitieto Helsinki :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Kaupunkitieto Helsinki :lle:

Videot

Kategoria

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Public Services Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Kuinka Helsingistä tuli Helsinki? Engelin hattu -komedia kertoo miehestä nimeltä C.L. Engel ja siitä ruutukaavoihin ei kangistuttu kun Helsingistä alettiin rakentaa Euroopan kosmopolien veroista pääkaupunkia! Tervetuloa katsomaan kesäteatteria Helsingin parhaalle paikalle! #kesäteatteria #helsinki https://www.tiketti.fi/Engelin-Hattu-Ruutukaavakomedia-Valtimonteatteri-Helsinki-lippuja/47690
Haluatko saada lisää tukea strategiseen päätöksetekoon? Miten arvioida ihmisten strategista käyttäytymistä? Peliteoria on tapa mallittaa strategisia ja interaktiivisia tilanteita, joihin joudumme päivittäin. Tutustu peliteoriaan kurssillamme 22.5.–29.5. ma–ke ja 5. –12.6. ma klo 17.00-18.30.