Kaupunkitieto Helsinki

Kaupunkitieto Helsinki Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimusktietoa Helsingistä. Toimipiste on Hakaniemen Ympyrätalossa.

Tällä sivulla kerrotaan mm. uusimmista kaupunkitiedon julkaisuista. Katso lisää: www.hel.fi/kaupunkit Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä. Toimipisteessämme Hakaniemen Ympyrätalossa (Siltasaarenkatu 18-20 A, 5 krs.) on kaikille avoin kaupunkitiedon kirjasto ja tietopalvelu.

Avaa kuten tavallisesti

Yleisen asumistuen saajat keskittyvät Helsingissä selvästi tietyille lähiöalueille, selviää Kelan ja Helsingin kaupungin...
21/12/2020
Tässä ovat Helsingin asumistukikeskittymät – Katso kartasta oman kaupunginosasi tilanne

Yleisen asumistuen saajat keskittyvät Helsingissä selvästi tietyille lähiöalueille, selviää Kelan ja Helsingin kaupungin tilastoista. https://www.talouselama.fi/uutiset/tassa-ovat-helsingin-asumistukikeskittymat-katso-kartasta-oman-kaupunginosasi-tilanne/87d9200e-15bd-48c3-a399-d274f9295301

Kontulassa asumistuen piirissä on 35 prosenttia alle 65-vuotiaasta väestöstä, kun Paloheinässä heitä on vain kolme prosenttia.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi tarvitaan kattavaa seurantatietoa ja tutkimusta. Projektiluontoisuudesta j...
10/12/2020

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi tarvitaan kattavaa seurantatietoa ja tutkimusta. Projektiluontoisuudesta ja monista eri toimijoista johtuen kokonaiskuvaa luonnon tilasta ei ole kuitenkaan helppoa muodostaa, selviää kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Kaupunkiluonnon seuranta.
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_10_Tutkimuskatsauksia_2_Vaha_Piikkio.pdf

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyys ja työtulot olivat matalammat kuin suomalaistaustaisten, mu...
09/12/2020

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyys ja työtulot olivat matalammat kuin suomalaistaustaisten, mutta kuitenkin lähestyivät suomalaistaustaisten tasoa vuosina 2006–2017. Maahanmuuttajamiesten ja -naisten työtulojen kehitys suhteessa suomalaistaustaisiin muodostui lähinnä työpaikkojen sisällä tapahtuvasta suhteellisesta tulokehityksestä. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Maahanmuuttajien työllisyys- ja tulokehitys pääkaupunkiseudulla.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-tulokehitys-tapahtuu-lahinna-tyopaikkojen-sisalla?pd=v

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää! Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingin väestöstä alle 18-vuotiaita oli noin...
20/11/2020

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää! Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingin väestöstä alle 18-vuotiaita oli noin 17 prosenttia. Päivähoitoikäisiä oli lukumääräisesti eniten osa-alueita tarkasteltaessa Kontulassa, Myllypurossa ja Jätkäsaaressa.

Glad svenska dagen! I slutet av år 2019 bodde det 36 665 svenskspråkiga i Helsingfors. Antalet hade vuxit med 132 under ...
06/11/2020

Glad svenska dagen! I slutet av år 2019 bodde det 36 665 svenskspråkiga i Helsingfors. Antalet hade vuxit med 132 under år 2019. Fram till 2030 väntas de svenskspråkigas folkmängd växa med 1 500. År 2050 förutspås antalet svensk språkiga vara 42 000, alltså 5 500 fler än idag.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060 on julkaistu. Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väkiluku...
04/11/2020

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060 on julkaistu. Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väkiluku ylittää 700 000 asukasta vuonna 2027. Kasvun ennustetaan jäävän tänä vuonna alle 5 000 asukkaan, kun 2010-luvulla se on ollut keskimäärin 7 000 asukasta vuodessa. Tärkeimmät kasvualueet ovat Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja Jätkäsaaressa. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa-700-000-asukasta-vuonna-2027?pd=v

Vuonna 2018 helsinkiläiset kokivat olonsa omalla asuinalueellaan, keskustassa ja joukkoliikenteessä turvallisemmaksi kui...
03/11/2020

Vuonna 2018 helsinkiläiset kokivat olonsa omalla asuinalueellaan, keskustassa ja joukkoliikenteessä turvallisemmaksi kuin koskaan, kertoo uusin Helsingin turvallisuustutkimus. Korona-ajan vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen saadaan tuloksia ensi syksynä.

4 000 helsinkiläistä saa pian kutsun osallistua valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalveluiden tutkimukseen, jossa kysy...
12/10/2020
Helsinki kerää asukkaiden mielipiteitä palveluistaan

4 000 helsinkiläistä saa pian kutsun osallistua valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalveluiden tutkimukseen, jossa kysytään asukkaiden mielipiteitä Helsingin palveluista. Jos onni suosii sinua, muistathan vastata!

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunki-ja-kuntapalveluiden-tutkimus-2020

Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaupunki- ja kuntapalveluiden -tutkimuksessa, jossa kysytään asukkaiden mielipiteitä kaupungin palveluihin.

Uusi Helsingin Seudun Suunnat on ilmestynyt! Huhti-kesäkuun tilastoja alueen taloudesta, työllisyydestä, liikenteestä ja...
17/09/2020

Uusi Helsingin Seudun Suunnat on ilmestynyt! Huhti-kesäkuun tilastoja alueen taloudesta, työllisyydestä, liikenteestä ja väestöstä löytyy nyt täältä (pdf):
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_09_16_HSS_3_2020.pdf

Valokiilassa-artikkelissa Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Reino Savolainen tarkastelee koronaepidemian vaikutuksia Uudenmaan työllisyyteen ja elinkeinoelämään:
https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/fi/artikkelit/valokiilassa

Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä asui 653 835 asukasta.  🙍‍♀️🙍🏽🙍‍♂️🧍🧍‍♂️👫👭🧍‍♀️👬👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👧👨‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩...
17/09/2020

Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä asui 653 835 asukasta. 🙍‍♀️🙍🏽🙍‍♂️🧍🧍‍♂️👫👭🧍‍♀️👬👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👧👨‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👦🙎‍♀️🙍‍♂️👫👩‍👩‍👦‍👦👨‍👧‍👧

Väkiluku kasvoi viime vuonna 5 793 henkilöllä. Väkiluvun kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin 2010-luvulla keskimäärin.

Tarkempia tietoja Helsingin väestöstä löytyy tuoreesta julkaisusta Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vaesto-vuodenvaihteessa-2019-2020

Reilu kymmenen prosenttia helsinkiläisistä on jäänyt ainakin jossakin määrin digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tai k...
14/09/2020
Digitaaliset palvelut eivät vielä tavoita kaikkia helsinkiläisiä | Kvartti

Reilu kymmenen prosenttia helsinkiläisistä on jäänyt ainakin jossakin määrin digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tai kokee ne vaikeiksi käyttää. Varsinkin monet iäkkäämmät helsinkiläiset kohtaavat julkisten palvelujen verkkosivujen käyttämisessä haasteita. Lue lisää:

Helsingissä käytetään muuta Suomea enemmän internetiä. Reilu kymmenen prosenttia helsinkiläisistä on kuitenkin jäänyt jossakin määrin digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tai kokee ne vaikeiksi käyttää. Varsinkin monet iäkkäämmät helsinkiläiset kohtaavat julkisten palvelujen ver...

Helsinki palkitsee vuosittain Helsinki-aiheisia opinnäytetöitä. Haku lukuvuoden 2019-2020 parhaista töistä on nyt auki: ...
09/09/2020
Haussa parhaat Helsinki-aiheiset opinnäytetyöt

Helsinki palkitsee vuosittain Helsinki-aiheisia opinnäytetöitä. Haku lukuvuoden 2019-2020 parhaista töistä on nyt auki: oppilaitokset voivat jättää ehdotuksia 13.10. mennessä.

Hakuohjeet löytyvät täältä:
https://hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/haussa-parhaat-helsinki-aiheiset-opinnaytetyot

Korkeakoulujen tiedekunnat ja laitokset voivat tehdä ehdotuksensa parhaista Helsinki-aiheisista opinnäytetöistä 13.10.2020 saakka.

Kuutoskaupunkien yli 85-vuotiaista lähes joka toinen on vanhuspalvelujen piirissä. Ikäihmisten palvelurakenne heijastele...
07/08/2020
Vanhuspalveluiden raportti on julkaistu

Kuutoskaupunkien yli 85-vuotiaista lähes joka toinen on vanhuspalvelujen piirissä. Ikäihmisten palvelurakenne heijastelee tavoiteltua muutosta laitoshoidon osuuden vähentämiseksi.
Lue lisää uutisestamme:

Kuusikko-työryhmän raportti vertailee ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä niiden kustannuksia vuonna 2019.

Kuusikko-työryhmän raportti päihde- ja mielenterveyspalveluista julki. Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon kustannu...
30/06/2020
Kuusikko-työryhmän raportti väestönpäihde- ja mielenterveyspalveluista julki

Kuusikko-työryhmän raportti päihde- ja mielenterveyspalveluista julki. Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon kustannukset ovat nousseet ja mielenterveyspalvelujen kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2018.
Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon kustannukset ovat nousseet ja mielenterveyspalvelujen kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2018.

Miten helsinkiläiset ovat kokeneet korona-ajan ja mitä mieltä asukkaat ovat kaupungin palveluista poikkeusaikana? Helsin...
25/06/2020

Miten helsinkiläiset ovat kokeneet korona-ajan ja mitä mieltä asukkaat ovat kaupungin palveluista poikkeusaikana? Helsinki-barometri -kyselyllä kerättyjä tietoja koronakevään vaikutuksista helsinkiläisiin analysoidaan Kvartti-lehden tuoreessa artikkelissa.

Vastaajista
❗️ lähes neljännes koki korona-ajan vaikuttaneen negatiivisesti elämänlaatuun
❗️ eniten kärsivät ikäihmiset ja nuoret aikuiset
❗️ 35 % oli huolissaan läheisten ja perheen terveydestä
❗️ suurin osa näki tulevaisuuden kuitenkin positiivisessa valossa

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinki-barometri-huolta-koronatilanteesta-mutta-myos-tulevaisuudenuskoa

📷: Veikko Somerpuro, Helsingin kaupunki

Varhaiskasvatus on suomalaisen koulupolun kivijalka. Lue lisää tuoreesta raportista täältä uutisestamme:
24/06/2020
Varhaiskasvatus on suomalaisen koulupolun kivijalka

Varhaiskasvatus on suomalaisen koulupolun kivijalka. Lue lisää tuoreesta raportista täältä uutisestamme:

Kuusikko-työryhmän tuoreessa julkaisussa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vuonna 2019.

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2019 -raportti on julkaistu.Lue lisää uutisestamm...
23/06/2020
Aikuissosiaalityö kuutoskaupungeissa vuonna 2019

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2019 -raportti on julkaistu.
Lue lisää uutisestamme:

Kuusikko-työryhmän tuore julkaisu kertoo aikuissosiaalityöstä kuutoskaupungeissa vuonna 2019.

22/06/2020
Tilastotietoja Helsingistä 2020 on ilmestynyt

Tiedätkö, kuinka monta skeittiparkkia Helsingissä on? Tai montako uimarantaa, luonnonsuojelualuetta tai saarta? Entä kuinka paljon lainoja Helsingin kirjastoista tehtiin viime vuonna ja kuinka monta uutta asuntoa kaupunkiin valmistui?

Nämä faktat ja paljon muuta tärkeää tietoa Helsingistä ja helsinkiläisistä löytyy uusimmasta Tilastotietoja Helsingistä 2020 -julkaisusta.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/taskutilastot-2020

Uusimmassa Helsingin Seudun Suunnat -julkaisussa kerrotaan mm. Helsingin seudun työmarkkinoiden ja liikenteen kehitykses...
17/06/2020

Uusimmassa Helsingin Seudun Suunnat -julkaisussa kerrotaan mm. Helsingin seudun työmarkkinoiden ja liikenteen kehityksestä tammi-maaliskuun aikana.

Valokiilassa-artikkelissa HSY:n seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen tarkastelee Helsingin seudun kuntien ja valtion yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumista vuosina 2016 - 2019.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinfin-seudun-suunnat-2-2020

📷: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

15/06/2020
Kaupunkitieto Helsinki

Tässä mainio tilaisuus perehtyä Helsingin ja erityisesti oman asuinalueen tilastolliseen ja hieman historialliseenkin Helsingissä.

Helsingin eri alueita tilastojen valossa esittelevä tiivis tietopaketti Helsinki alueittain 2019 on ilmestynyt. Mitä tilastot kertovat esimerkiksi Reijolan peruspiiristä, johon kuuluu Meilahti, Laakso, Vanha Ruskeasuo ja Huopalahti?
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-alueittain-2019

Vammaisten palvelujen palvelurakenteen muutos näkyy kuuden suurimman kaupungin asiakasmäärissä ja kustannuksissa.Lue lis...
15/06/2020
Vammaisten palvelujen vuoden 2019 raportti on julkaistu

Vammaisten palvelujen palvelurakenteen muutos näkyy kuuden suurimman kaupungin asiakasmäärissä ja kustannuksissa.
Lue lisää:

Vammaisten palvelujen palvelurakenteen muutos näkyy kuuden suurimman kaupungin asiakasmäärissä ja kustannuksissa.

Maaliskuussa julkaistussa YK:n onnellisuusvertailussa Suomi oli kolmannen kerran peräkkäin maailman onnellisin maa. Onne...
12/06/2020
Maailman onnellisin kaupunki panostaa hyvään elämään

Maaliskuussa julkaistussa YK:n onnellisuusvertailussa Suomi oli kolmannen kerran peräkkäin maailman onnellisin maa. Onnellisuusvertailu tehtiin nyt nsimmäistä kertaa myös kaupunkien osalta - ja kärkeen nousi Helsinki. 💖
Helsinkipäivänä on hyvä hetki pohtia tähän syitä. Mikä tekee kaupungista hyvän paikan asua ja olla? Myös kaupunkitieto tutkii ja seuraa helsinkiläisten elämänlaatua ja hyvinvointia.
https://hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/onnellisin-kaupunki-hyva-elama
https://worldhappiness.report/
https://worldhappiness.report/ed/2020/cities-and-happiness-a-global-ranking-and-analysis/
📷 Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Helsinki sijoittui ykköseksi maailman onnellisimpana kaupunkina YK:n onnellisuusvertailuraportissa 20.3.2020. Helsingin syntymäpäivänä pohditaan syitä.

Koronavirus ja kansainvälinen muuttoliike – mitä yhtälö merkitsee Helsingille? Erikoistutkija Pasi Saukkonen pohtii blog...
26/05/2020
Koronavirus ja kansainvälinen muuttoliike | Kvartti

Koronavirus ja kansainvälinen muuttoliike – mitä yhtälö merkitsee Helsingille? Erikoistutkija Pasi Saukkonen pohtii blogissa, mitä vaikutuksia poikkeustilanteella on toisaalta globaaliin muuttoliikkeeseen mutta myös kotoutumiseen ja hyvien etnisten suhteiden rakentumiseen.

Kansainvälinen muuttoliike on pitkälti pysähtynyt akuutin koronavirustilanteen takia. Poikkeustila vaikeuttaa myös jo aiemmin saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista ja hyvien etnisten suhteiden rakentumista. Lisäksi sairaustilanteessa on havaittu paljon väestöryhmittäistä vaihtelua. Pite...

Turvallisuuskyselyn mukaan Helsingin tilanne näyttäisi kehittyvän tältäkin osin positiiviseen suuntaan.
08/05/2020
Turvallisuustutkimus: Helsinkiläiset hieman aiempaa harvemmin omaisuusrikosten, uhkailun tai väkivallan uhreina | Kvartti

Turvallisuuskyselyn mukaan Helsingin tilanne näyttäisi kehittyvän tältäkin osin positiiviseen suuntaan.

Yksi Helsingin turvallisuuskyselyn keskeisimmistä tehtävistä on selvittää, kuinka yleistä Helsingissä on joutua rikoksen uhriksi. Kyselytutkimuksilla hankittu tieto täydentää poliisin tilastoja rikollisuuden kehittymisestä, sillä etenkin osa lievemmistä rikoksista jää ilmoittamatta po...

Osoite

Siltasaarenkatu 18-20 A, 5.krs
Helsinki
00530

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

(09) 310 36377

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Kaupunkitieto Helsinki :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Kaupunkitieto Helsinki :lle:

Videot

Kategoria

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Public Services Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Kuinka Helsingistä tuli Helsinki? Engelin hattu -komedia kertoo miehestä nimeltä C.L. Engel ja siitä ruutukaavoihin ei kangistuttu kun Helsingistä alettiin rakentaa Euroopan kosmopolien veroista pääkaupunkia! Tervetuloa katsomaan kesäteatteria Helsingin parhaalle paikalle! #kesäteatteria #helsinki https://www.tiketti.fi/Engelin-Hattu-Ruutukaavakomedia-Valtimonteatteri-Helsinki-lippuja/47690
Haluatko saada lisää tukea strategiseen päätöksetekoon? Miten arvioida ihmisten strategista käyttäytymistä? Peliteoria on tapa mallittaa strategisia ja interaktiivisia tilanteita, joihin joudumme päivittäin. Tutustu peliteoriaan kurssillamme 22.5.–29.5. ma–ke ja 5. –12.6. ma klo 17.00-18.30.