Clicky

Kaupunkitieto Helsinki

Kaupunkitieto Helsinki Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimusktietoa Helsi on kaikille avoin kaupunkitiedon kirjasto ja tietopalvelu.

Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä. Toimipisteessämme Hakaniemen Ympyrätalossa (Siltasaarenkatu 18-20 A, 5 krs.)

Avaa kuten tavallisesti

Pääkaupunkiseudun asukkaista suurin osa voi hyvin, m***a uuden tutkimuksen mukaan havaittavissa on kuitenkin myös huono-...
22/12/2022
Pääkaupunkiseudulla merkittäviä väestöryhmien välisiä terveyseroja – korkeasti koulutetut voivat paremmin

Pääkaupunkiseudun asukkaista suurin osa voi hyvin, m***a uuden tutkimuksen mukaan havaittavissa on kuitenkin myös huono-osaisuuden kasautumista sekä suuria väestöryhmien välisiä eroja. Eroja hyvinvoinnissa huomataan esimerkiksi koulutusryhmien välillä – korkeasti koulutetut voivat muita koulutusryhmiä paremmin. Lue lisää

Pääkaupunkiseudun kunnat toteuttivat yhdessä keväällä 2021 kyselytutkimuksen asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä. Tulosten mukaan pääosa pääkaupunkiseudun asukkaista voi hyvin, m***a havaittavissa on kuitenkin myös huono-osaisuuden kasautumista sekä suuria väestöryhmien välisi...

Tiesitkö, että Helsingissä oli vuoden 2021 lopussa 382 153 asuntoa, joista vuokra-asuntoja oli 47,4 %? Tai että vuonna 2...
21/12/2022

Tiesitkö, että Helsingissä oli vuoden 2021 lopussa 382 153 asuntoa, joista vuokra-asuntoja oli 47,4 %? Tai että vuonna 2021 Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteistä tehtiin 7 849 150 lainaa ja kaikista lainatuista kirjoista useampi kuin joka kolmas oli lastenkirja? Nämä ja m***a muuta mielenkiintoista faktaa löytyy uudesta Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta. Lue lisää https://www.hel.fi/fi/uutiset/helsingin-tilastollinen-vuosikirja-2022-on-ilmestynyt

Helsinkiläisnuorten hyvinvointia määrittävät perheen taloudellinen tilanne, arkirytmin säännöllisyys ja sosiaaliset suht...
12/12/2022

Helsinkiläisnuorten hyvinvointia määrittävät perheen taloudellinen tilanne, arkirytmin säännöllisyys ja sosiaaliset suhteet. Asuinalueella ei puolestaan ole selkeää yhteyttä nuorten tyytyväisyyteen elämässä. Lue lisää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://bit.ly/3HwGtnd

Helsingin väestönkasvun ennustetaan jäävän vielä tänä vuonna koronapandemiaa edeltäviä vuosia alemmalle tasolle, 3 900 h...
24/11/2022

Helsingin väestönkasvun ennustetaan jäävän vielä tänä vuonna koronapandemiaa edeltäviä vuosia alemmalle tasolle, 3 900 henkilöön. Kasvu on kuitenkin tuplaantunut viime vuodesta ja ensi vuodesta lähtien kasvun ennustetaan olevan 6 600 henkilöä vuodessa eli koronapandemiaa edeltävällä tasolla. Lue lisää https://bit.ly/3ECM5ZV

Helsingin kaupunki jakaa jälleen opinnäytetyöpalkintoja erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle. Palkin...
21/09/2022
Helsingin kaupungin vuoden 2022 opinnäytetyöpalkinnot haussa

Helsingin kaupunki jakaa jälleen opinnäytetyöpalkintoja erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle. Palkinto myönnetään lukuvuonna 2021–2022 valmistuneen maisteritutkinnon tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tekijälle. Ehdotukset pyydetään toimittamaan 14.10.2022 mennessä. Lue lisää

Helsingin kaupunki jakaa opinnäytetyöpalkintoja Helsinki-aiheisen lukuvuonna 2021–2022 valmistuneen maisteritutkinnon tai vastaavan opinnäytteen tekijälle.

Tuore tilastojulkaisu kuvaa alueellista työttömien määrää Helsingissä vuoden 2021 loppupuolella. Sitä verrataan vuoden t...
23/08/2022
Työttömien määrä on jäänyt koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalle tasolle

Tuore tilastojulkaisu kuvaa alueellista työttömien määrää Helsingissä vuoden 2021 loppupuolella. Sitä verrataan vuoden takaiseen sekä koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan. Tutkimuksessa on huomioitu kuukausitason kehitys koko kaupungin tasolla ajanjaksolta tammi-kesäkuu 2022.
Lue lisää uutisestamme: https://bit.ly/3dQ7tBe

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2021 lopussa -niminen tutkimus on julkaistu.

Aikuissosiaalityöllä on erityinen rooli siltojen rakentajana eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.Aikuissosiaalityötä ...
22/06/2022
Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki kuutoskaupungeissa vuonna 2021

Aikuissosiaalityöllä on erityinen rooli siltojen rakentajana eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Aikuissosiaalityötä valottavassa tuoreessa Kuusikko-raportissa tarkastellaan kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä ja aikuissosiaalityön sisältöä.

Raportissa on lisäksi kuvattu alkuvuodesta 2021 toista kertaa toteutetun Kuusikon yhteisen aikuissosiaalityön asiakaskuntaa koskevan kyselyn tuloksia.

Lue lisää uutisestamme: https://bit.ly/3HJLmaB

Aikuissosiaalityön Kuusikko-raportti on julkaistu.

Varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu.Varhaiskasvatuksen pal...
21/06/2022
Varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu.

Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on vuodesta 2011 kasvanut 11 prosenttiyksikköä, ja vastaavasti kotihoidon tuella olevien lasten osuus on laskenut 9 prosenttiyksikköä.

Raportissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen palvelujen käyttöä ja kustannuksia lain ohjaamassa viitekehyksessä.

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kunnallisesta varhaiskasvatuksesta (kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito) sekä kunnan ostopalveluina hankkimasta, palvelusetelillä järjestetystä ja yksityisen hoidon tuella tuetusta varhaiskasvatuksesta.

Lue lisää uutisestamme: https://bit.ly/3b3kiqv

Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on vuodesta 2011 kasvanut 11 prosenttiyksikköä.

Raskausdiabetes on yleistynyt vuosien saatossa, ja se on riskitekijä tyypin 2 diabeteksen puhkeamiselle. Riskiä voidaan ...
16/06/2022

Raskausdiabetes on yleistynyt vuosien saatossa, ja se on riskitekijä tyypin 2 diabeteksen puhkeamiselle. Riskiä voidaan alentaa elintapamuutoksilla. Helsingin eri alueiden välillä on huomattavia eroja raskausdiabeteksen esiintyvyydessä. Lue lisää: bit.ly/3OiAwKY

Rahapelejä pelaa helsinkiläisistä miehistä 53 % ja naisista 37 %. Rahapelaaminen on vähentynyt pääkaupunkiseudulla koron...
16/06/2022

Rahapelejä pelaa helsinkiläisistä miehistä 53 % ja naisista 37 %. Rahapelaaminen on vähentynyt pääkaupunkiseudulla korona-aikana, m***a samalla oman pelaamisen kokeminen ongelmana on yleistynyt selvästi. Lue tutkimusartikkeli: https://bit.ly/3HuoQCn

Tiesitkö, että Helsingin alueesta noin 70 % on merialuetta, rantaviivan pituus on 131 km ja saaria on kaikkiaan 327? Täm...
16/06/2022

Tiesitkö, että Helsingin alueesta noin 70 % on merialuetta, rantaviivan pituus on 131 km ja saaria on kaikkiaan 327? Tämä ja paljon muuta mielenkiintoista selviää Tilastotietoja Helsingistä -taskutilastosta https://bit.ly/39xmO8b

Vammaisten palvelut pandemia-ajasta kohti uusia hyvinvointialueita.Hoitohenkilöstön ja sosiaalityötekijöiden saatavuusha...
16/06/2022
Vammaisten palvelut pandemia-ajasta kohti uusia hyvinvointialueita

Vammaisten palvelut pandemia-ajasta kohti uusia hyvinvointialueita.

Hoitohenkilöstön ja sosiaalityötekijöiden saatavuushaasteet ovat hankaloittaneet palveluiden järjestämistä jo pidempään.
Koronapandemia on vaikeuttanut tilannetta edelleen.

Uuden vammaispalvelulain ja hyvinvointialueille siirtyvän palveluvastuun myötä vammaispalvelujen piiriin kuuluvan väestön osan määrä kasvaa ja palvelun taso todennäköisesti nousee.

Lue lisää uutisestamme: https://bit.ly/3xQ9aVZ

Hoitohenkilöstön ja sosiaalityötekijöiden saatavuushaasteet ovat hankaloittaneet palveluiden järjestämistä jo pidempään.

Helsingin kaupungin tiedepalkinnon 2022 sai Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro. Korke...
15/06/2022

Helsingin kaupungin tiedepalkinnon 2022 sai Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro. Korkeatasoisen tutkimustyön lisäksi Salmela-Aro on tuonut aktiivisesti tieteellistä tutkimusta julkiseen keskusteluun https://bit.ly/3OcgL7C

Pysähtyykö hedelmällisyyden hienoinen kasvu Helsingissä jälleen? Vuonna 2021 hedelmällisyys kasvoi, m***a vuoden 2022 al...
13/05/2022

Pysähtyykö hedelmällisyyden hienoinen kasvu Helsingissä jälleen? Vuonna 2021 hedelmällisyys kasvoi, m***a vuoden 2022 alkukuukausina syntyneitä oli jälleen vähemmän. Toisaalta alkuvuodesta myönnettyjen äitiysavustusten määrä on ollut Helsingissä edellisiä kuukausia korkeampi, mikä saattaa ennakoida suurempaa syntyvien lukumäärää tulevina kuukausina.

Lue blogi: https://bit.ly/3Me3VFg

Viime syksynä kaupunkilaiset päättivät siitä, mihin Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa, kun osallistuvan budjetoinnin ...
26/04/2022
Alueelliset erot tasoittuivat hieman Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestysvilkkaudessa | Kvartti

Viime syksynä kaupunkilaiset päättivät siitä, mihin Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa, kun osallistuvan budjetoinnin OmaStadin äänestys järjestettiin toista kertaa. Erot äänestysaktiivisuudessa Helsingin eri alueiden välillä olivat edellistä äänestyskertaa pienempiä.
https://www.kvartti.fi/fi/blogit/alueelliset-erot-tasoittuivat-hieman-helsingin-osallistuvan-budjetoinnin-aanestysvilkkaudessa

Helsinki panostaa paljon siihen, että asukkaat iästä, taustasta ja asuinalueesta riippumatta voisivat vaikuttaa mahdollisimman sujuvasti osallistuvan budjetoinnin eli OmaStadin rahojen jakoon. Uusimmassa budjetoinnissa iäkkäiden äänestysaktiivisuus oli tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan yhä v...

Helsingin kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa OmaStadissa äänesti viime vuonna 8,1 % äänioikeutetuista helsinkiläisi...
12/04/2022

Helsingin kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa OmaStadissa äänesti viime vuonna 8,1 % äänioikeutetuista helsinkiläisistä. Erityisen aktiivisia äänestäjiä olivat Keskisessä suurpiirissä asuvat lapset ja nuoret. Lue lisää: https://bit.ly/3KHFnDK

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut toisen maailmansodan jälkeen suurimman pakolaisten maastamuuton Euroopassa. Ny...
24/03/2022
Ukrainalaiset Helsingissä – mitä väestötilastot kertovat monimuotoisesta ryhmästä? | Kvartti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut toisen maailmansodan jälkeen suurimman pakolaisten maastamuuton Euroopassa. Nyt jo miljoonia ihmisiä on lähtenyt Ukrainasta muihin maihin, myös Suomeen. Mitä tiedämme Helsingin ukrainalaisväestöstä – paljonko heitä on ennen tätä sotaa ollut tilastojen mukaan?https://www.kvartti.fi/fi/blogit/ukrainalaiset-helsingissa-mita-vaestotilastot-kertovat-monimuotoisesta-ryhmasta

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama pakolaiskriisi tuo Ukrainasta paenneita henkilöitä myös Suomeen. Sisäministeriön 23. maaliskuuta esittämän arvion mukaan heitä voi tulla 40 000–80 000 henkilöä. Minkä verran Suomessa ja Helsingissä oli ukrainalaisia ennen konfliktin puhkeamista? Tä...

Koronapandemian aiheuttama matkailukysynnän romahdus rokotti erityisesti pääkaupunkiseutua. Kysyntä Helsingissä ja muual...
24/03/2022
Matkailukysyntä palautunut Helsingissä hitaammin kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa

Koronapandemian aiheuttama matkailukysynnän romahdus rokotti erityisesti pääkaupunkiseutua. Kysyntä Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on hiljalleen nousussa, m***a palautuminen on hitaampaa kuin muualla Pohjolassa, todetaan uusimman Helsingin seudun suuntien artikkelissa. Lue lisää https://bit.ly/3umLNkU

Matkailukysyntä Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on hiljalleen nousussa, m***a palautuminen on hitaampaa kuin muualla Pohjolassa.

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalista on julkaistu laaja vaikuttavuustutkimus, jossa tarkastellaan biennaalin vaikutt...
10/03/2022
Helsinki Biennaalista on julkaistu laaja vaikuttavuustutkimus

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalista on julkaistu laaja vaikuttavuustutkimus, jossa tarkastellaan biennaalin vaikuttavuutta erityisesti tapahtuman sosiokulttuuristen ja imagollisten vaikutusten, ympäristövaikutusten sekä taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Lue lisää https://bit.ly/3w2m9US

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalista on julkaistu laaja vaikuttavuustutkimus, josta selviää, että tapahtuma vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin.

08/03/2022

Helsingin kaupungin tilastotietokannat uudistuivat ja löytyvät nyt kootusti yhdestä paikasta osoitteesta stat.hel.fi. Tietokannat tarjoavat kattavan paketin kaupunkitilastoja eri aihepiireistä. Useimmat tilastot päivittyvät vuosittain, m***a joukosta löytyy kuukausittainkin päivittyviä tietoja 📊 Lue lisää https://bit.ly/3ITbbVz

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei...
07/02/2022
Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2022

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Tarkemmat tiedot https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-kaupungin-tutkimusapurahat-2022

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille.

Ketkä kokevat osallisuutta kaupungissa? Hyvinvointikyselyn mukaan osallisuuden kokemus oli Helsingissä vahvinta korkeast...
01/02/2022

Ketkä kokevat osallisuutta kaupungissa? Hyvinvointikyselyn mukaan osallisuuden kokemus oli Helsingissä vahvinta korkeasti koulutetuilla, eri yhteisöjen piirissä toimivilla sekä niillä, joiden elämänlaatu on muuten hyvä. Iäkkäillä se oli muita vastaajia heikompaa. Lue Kvartti-verkkolehden artikkeli: https://bit.ly/35u7lmP

Uuden tutkimuksen mukaan vauvaperheille kuuluu Helsingissä pääsääntöisesti hyvää: melkein kaikki helsinkiläisvanhemmat o...
24/01/2022
Mitä kuuluu helsinkiläisille vauvaperheille?

Uuden tutkimuksen mukaan vauvaperheille kuuluu Helsingissä pääsääntöisesti hyvää: melkein kaikki helsinkiläisvanhemmat ovat tyytyväisiä elämäänsä, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Vauvaperheiden elämään sisältyy silti myös vaikeuksia, joista osa liittyy koronapandemiaan. Tämä ja paljon muuta selviävää uusimmasta kaupunkitutkimuksen Kvartti-lehdestä https://bit.ly/3rG9ByZ

Uuden tutkimuksen mukaan vauvaperheille kuuluu Helsingissä pääsääntöisesti hyvää. Perheiden elämään sisältyy silti myös vaikeuksia, joista osa liittyy koronaan.

Osoite

SiltasaarenKatu 18-20 A, 5. Krs
Helsinki
00530

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

(09) 310 36377

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Kaupunkitieto Helsinki :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Kaupunkitieto Helsinki :lle:

Videot

Kategoria


Muut Public Services Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Vakituinen tutkijanpaikka avoinna Helsingin kaupungin
Kaupunkitieto Helsinki -yksikössä. Tutkimusaiheina mm. Haku 29.11.2021 mennessä.
Kaupunki ja kaupunkielämä voivat eriytyä monella tapaa: uusia Kaupunkitieto Helsinki Kvartti-artikkeleita liittyen Kaupunkiakatemian vuositeemaan esim.
🔹 Kaikkien kaupunki – m***a kaukana? Asukkaiden sosiaalinen tausta ja eriytyvä kaupunkitilan käyttö Helsingissä
🔹 Nuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen Helsingissä
🔹 Helsingin edullisemmilla asuinalueilla keskimääräisesti enemmän pienhiukkaspäästöjä
Kaupunkiakatemian verkkosivuille on koottuna Institute of Urban and Regional Studies ja Kaupunkitieto Helsinki ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä.
Tutustu Kaupunkiakatemian vuositeemaan liittyviin tiivistelmiin esim.
🔸 Sairastavuus ja -kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2019
🔸 Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveperusteisen rahoituksen kohdentaminen
🔸 School segregation in urban context: socio-spatial dynamics and educational inequalities
🔸 Asumisloukku – yleinen kokemus ja terveysriski
🔸 Koettu turvallisuus helsinkiläisillä asuinalueilla. Karttakyselyt kaupunkiuudistuksen lähtökohtina
🔸 Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot

https://urbanacademy.fi/tutkimus/tutkimustiivistelmat/
The last Urban Lunch Hour of the year by Urbaria (Institute of Urban and Regional Studies), on Tue 15.12., discussed urban night life.

Presentations by Michail Galanakis (Aalto University) and Giacomo Botta (University of Helsinki) introduced diverse perspectives on nighttime cities including feelings of safety in public spaces and the nighttime economy, as well as different types of solutions to its challenges caused by the COVID pandemic.

Comments from a more practical point of view were given by City of Helsinki’s Night Liaison Salla Vallius.

Thank you to the speakers and all the participants for the interesting discussions! We would also like to say a special thanks to Urbaria for organizing this and the past Urban Lunch Hours so far, and for inviting Living+ Platform, together with City of Helsinki's Urban Research and Statistics Unit (Kaupunkitieto Helsinki), to collaborate – it has been a pleasure.

Urban Lunch Hour is a recurring event, where urban researchers from diverse fields in the Capital Region come together to discuss urban topics from the local perspective, inspired by presentations.

Read more on Urbaria's website: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-urban-and-regional-studies/urban-lunch-hour
luukku 17: Tiedätkö, mikä on suurin toimiala Kauniaisten kaupunki - Grankulla stadissa? Se ja paljon muuta kiinnostavaa Kaupunkitieto Helsinkin avaamaa tilastotietoa löytyy täältä:

https://hri.fi/data/fi/dataset/seudullinen-tilastorajapinta
luukku 16: Missä päin pääkaupunkiseutua tontut tulevaisuudessa tarkkailevat lapsia? Tutustu tuoreeseen Kaupunkitieto Helsinkin koostamaan ’eseen:

https://hri.fi/data/dataset/paakaupunkiseudun-vaestoennuste

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo
luukku 6: Hyvää itsenäisyyspäivää 102-vuotias Suomi! Tietoa menneen ajan elämästä löydät Kaupunkitieto Helsinkin vanhoista tilastoista:

https://hri.fi/data/collection/helsingin-historialliset-tilastot
Kuinka Helsingistä tuli Helsinki? Engelin hattu -komedia kertoo miehestä nimeltä C.L. Engel ja siitä ruutukaavoihin ei kangistuttu kun Helsingistä alettiin rakentaa Euroopan kosmopolien veroista pääkaupunkia! Tervetuloa katsomaan kesäteatteria Helsingin parhaalle paikalle!

https://www.tiketti.fi/Engelin-Hattu-Ruutukaavakomedia-Valtimonteatteri-Helsinki-lippuja/47690
Haluatko saada lisää tukea strategiseen päätöksetekoon? Miten arvioida ihmisten strategista käyttäytymistä? Peliteoria on tapa mallittaa strategisia ja interaktiivisia tilanteita, joihin joudumme päivittäin. Tutustu peliteoriaan kurssillamme 22.5.–29.5. ma–ke ja 5. –12.6. ma klo 17.00-18.30.
x

Muut Public Services Helsinki :ssa (näytä kaikki)

Kuntamarkkinat - Kommunmarknaden leimat.fi Seniorikeskus Helsinki Vuosaaren kirjasto Vallilan kirjasto Kirjasto 10 Здание парламента (Хельсинки) Töölön kirjasto Rikhardinkadun kirjasto Kalasatamasta Pasilaan -hanke Helen Päiväkoti Katajanokka Pasilan kirjasto Helsingin Pelastusliitto Helpe HIPPA - hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla