Kaupunkitieto Helsinki

Kaupunkitieto Helsinki Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimusktietoa Helsingistä. Toimipiste on Hakaniemen Ympyrätalossa.

Tällä sivulla kerrotaan mm. uusimmista kaupunkitiedon julkaisuista. Katso lisää: www.hel.fi/kaupunkit Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö tuottaa tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä. Toimipisteessämme Hakaniemen Ympyrätalossa (Siltasaarenkatu 18-20 A, 5 krs.) on kaikille avoin kaupunkitiedon kirjasto ja tietopalvelu.

Avaa kuten tavallisesti

Helsingin yliopiston ja kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta selviää, että korkea tuetun vuokrakannan osuus voi heike...
04/06/2021
Tuetun vuokrakannan määrä yhteydessä alueen asukkaiden asumistyytyväisyyteen

Helsingin yliopiston ja kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta selviää, että korkea tuetun vuokrakannan osuus voi heikentää asukkaiden koettua hyvinvointia. Tarkastelluilla alueilla valtaosa asukkaista koki kuitenkin asuinympäristönsä turvalliseksi ja oli siihen tyytyväinen. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tuetun-vuokrakannan-maara-yhteydessa-alueen-asukkaiden-asumistyytyvaisyyteen?pd=v

Tuetun vuokrakannan osuus on varsin selvässä yhteydessä moniin asukkaiden negatiivisiin kokemuksiin, selviää uudesta tutkimuksesta.

Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu. Vuoden 2020 lastensuojelu...
02/06/2021
Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu

Lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu.

Vuoden 2020 lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu. Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, joka tuottaa tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Kuusikko-työryhmän lastensuojelun raportissa kuvataan lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. Raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasprosessia, asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuutena sekä eriteltyinä avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon osilta.

Raportissa käsitellään myös lyhyesti sosiaalihuollon asiakkaana olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaa. Vuoden 2020 raportissa on lisäksi kuvattu koronapandemian vaikutuksia lastensuojeluun.

Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/lastensuojelun-palveluita-ja-kustannuksia-vertaileva-kuusikko-tyoryhman-raportti-on-julkaistu

Vuoden 2020 lastensuojelun palveluita ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on julkaistu.

40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin...
26/05/2021

40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin ja Espoon sekä Helsingin ja Vantaan välillä, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pendelointi-helsinkiin-ja-helsingista-vilkasta?pd=v

40 prosenttia Helsingissä työssäkäyvistä pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta. Työmatkaliikenne on vilkkainta Helsingin ja Espoon sekä Helsingin ja Vantaan välillä, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pendelointi-helsinkiin-ja-helsingista-vilkasta?pd=v

Tuoreessa kaupunginkanslian julkaisussa sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastelu on kytketty kaupunkistrategiaan ja sen...
25/05/2021
Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa

Tuoreessa kaupunginkanslian julkaisussa sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastelu on kytketty kaupunkistrategiaan ja sen seurantamittareihin. Strategiamittareiden lisäksi katsaukseen on koottu laajemminkin sukupuolittain jaoteltuja tilastotietoja kahden teemakokonaisuuden alta, jotka ovat turvallisuus ja turvallisuuden kokemus sekä työ ja koulutus. Lue lisää uutisestamme: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/sukupuolten-tasa-arvo-helsingissa

Uudessa julkaisussa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa Helsingissä strategiamittareiden valossa.

Koulutus ja kotitausta vaikuttavat helsinkiläisten tapoihin liikkua kaupungissa, selviää uudesta Kvartti-lehdestä. Lehde...
21/05/2021
Helsinkiläisten tavat käyttää kaupunkitilaa eriytyvät koulutustason ja lapsuuden kotitaustan mukaan

Koulutus ja kotitausta vaikuttavat helsinkiläisten tapoihin liikkua kaupungissa, selviää uudesta Kvartti-lehdestä. Lehdessä myös paljon muuta uutta ja mielenkiintoista kaupunkitutkimustietoa
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinkilaisten-tavat-kayttaa-kaupunkitilaa-eriytyvat-koulutustason-ja-lapsuuden-kotitaustan-mukaan?pd=v

Helsinkiläiset liikkuvat kotikaupungissaan varsin eri tavoin. Kaupunkitilan käyttö näyttää eriytyvän esimerkiksi koulutustaustan mukaan.

Helsinkiläisistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, että kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Espo...
04/05/2021
Kaupungit ja ilmastonmuutoksen torjunta – asukkaiden mielestä Helsinki voisi tehdä enemmänkin | Kvartti

Helsinkiläisistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, että kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Espoolaisista ja vantaalaisista tätä mieltä on harvempi. Naiset ovat miehiä tyytyväisempiä Helsingin ilmastotoimiin. Tiedot käyvät ilmi uusimmasta kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksesta. Lue lisää artikkelista: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/kaupungit-ja-ilmastonmuutoksen-torjunta-asukkaiden-mielesta-helsinki-voisi-tehda

Helsinkiläisistä noin 40 prosenttia on sitä mieltä, että kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Espoolaisista ja vantaalaisista tätä mieltä on harvempi. Naiset ovat miehiä tyytyväisempiä Helsingin ilmastotoimiin. Joukkoliikenteen kehittämistä pidettiin parhaana kei...

Palveluita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Erityisesti iäkkäämpi ja vähiten koul...
16/04/2021

Palveluita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Erityisesti iäkkäämpi ja vähiten koulutettu väestö on kuitenkin riskissä syrjäytyä digitaalisista palveluista, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingissa-kaytetaan-internetia-ja-digitaalisia-palveluja-enemman-kuin-koko-suomessa?pd=v

Palveluita ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tarjotaan yhä enemmän sähköisesti. Erityisesti iäkkäämpi ja vähiten koulutettu väestö on kuitenkin riskissä syrjäytyä digitaalisista palveluista, selviää kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingissa-kaytetaan-internetia-ja-digitaalisia-palveluja-enemman-kuin-koko-suomessa?pd=v

Pääkaupunkiseudun kunnat keräävät maaliskuussa kyselytutkimuksella tietoa alueen asukkaiden elinoloista, terveydestä ja ...
15/03/2021
Saitko kutsun pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyyn?

Pääkaupunkiseudun kunnat keräävät maaliskuussa kyselytutkimuksella tietoa alueen asukkaiden elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Mukaan on valittu satunnaisesti noin 25 000 väestörekisterijärjestelmän 20 vuotta täyttänyttä asukasta. Lue lisää uutisestamme:
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/saitko-kutsun-paakaupunkiseudun-hyvinvointikyselyyn?pd=v

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen keräävät maaliskuussa 2021 kyselytutkimuksella tietoa asukkaiden elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista.

Työpaikan menetykset lisäävät helsinkiläisten muuton todennäköisyyttä Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolelle, selviää...
11/03/2021

Työpaikan menetykset lisäävät helsinkiläisten muuton todennäköisyyttä Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolelle, selviää kaupunginkanslian uudesta julkaisusta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tyopaikan-menetys-kasvattaa-todennakoisyytta-muuttaa?pd=v

Työpaikan menetykset lisäävät helsinkiläisten muuton todennäköisyyttä Helsingin työssäkäyntialueen ulkopuolelle, selviää kaupunginkanslian uudesta julkaisusta https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tyopaikan-menetys-kasvattaa-todennakoisyytta-muuttaa?pd=v

Vuosi 2020 alkoi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaasti m***a koronapandemian puhkeaminen hiljensi kaupankäynnin kevä...
02/03/2021

Vuosi 2020 alkoi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaasti m***a koronapandemian puhkeaminen hiljensi kaupankäynnin keväällä ja kesällä lähes kokonaan.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koronakriisi-ravistelee-kiinteistosijoitus-ja-vuokramarkkinoita?pd=v

Vuosi 2020 alkoi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaasti m***a koronapandemian puhkeaminen hiljensi kaupankäynnin keväällä ja kesällä lähes kokonaan.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/koronakriisi-ravistelee-kiinteistosijoitus-ja-vuokramarkkinoita?pd=v

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta jonkin verran edellisiä vuosia matalammaksi. Voidaan olettaa, e...
22/02/2021

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta jonkin verran edellisiä vuosia matalammaksi. Voidaan olettaa, että ilman koronaa väestö olisi kasvanut edellisvuosia enemmän. Lue lisää tästä ja monesta musta kiinnostavasta aiheesta uusimmasta Kvartti-lehdestä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korona-verottaa-helsingin-vaestonkasvua-m***a-tuskin-pysyvasti?pd=v

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta jonkin verran edellisiä vuosia matalammaksi. Voidaan olettaa, että ilman koronaa väestö olisi kasvanut edellisvuosia enemmän. Lue lisää tästä ja monesta musta kiinnostavasta aiheesta uusimmasta Kvartti-lehdestä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/korona-verottaa-helsingin-vaestonkasvua-m***a-tuskin-pysyvasti?pd=v

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei...
09/02/2021
Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku alkaa

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Tarkemmat tiedot https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-kaupungin-tutkimusapurahojen-haku-alkaa?pd=v

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille.

Oletko kokenut tiedolla johtamisen asiantuntija, jolta löytyy kykyä yhteiseen ongelmanratkaisuun ja analysointiin? Haemm...
15/01/2021
Johtava asiantuntija - Helsingin kaupunki - Kaupunginkanslia

Oletko kokenut tiedolla johtamisen asiantuntija, jolta löytyy kykyä yhteiseen ongelmanratkaisuun ja analysointiin? Haemme kaupunginkanslian strategiaosastolle kaupunkitietoyksikköön kolmea johtavaa asiantuntijaa. Lue lisää ja jätä hakemus osoitteessa https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KANSLIA-08-90-20

Helsingin kaupungin avoimet työpaikat. Tutustu uramahdollisuuksiimme ja hae meille töihin jo tänään.

Yleisen asumistuen saajat keskittyvät Helsingissä selvästi tietyille lähiöalueille, selviää Kelan ja Helsingin kaupungin...
21/12/2020
Tässä ovat Helsingin asumistukikeskittymät – Katso kartasta oman kaupunginosasi tilanne

Yleisen asumistuen saajat keskittyvät Helsingissä selvästi tietyille lähiöalueille, selviää Kelan ja Helsingin kaupungin tilastoista. https://www.talouselama.fi/uutiset/tassa-ovat-helsingin-asumistukikeskittymat-katso-kartasta-oman-kaupunginosasi-tilanne/87d9200e-15bd-48c3-a399-d274f9295301

Kontulassa asumistuen piirissä on 35 prosenttia alle 65-vuotiaasta väestöstä, kun Paloheinässä heitä on vain kolme prosenttia.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi tarvitaan kattavaa seurantatietoa ja tutkimusta. Projektiluontoisuudesta j...
10/12/2020

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi tarvitaan kattavaa seurantatietoa ja tutkimusta. Projektiluontoisuudesta ja monista eri toimijoista johtuen kokonaiskuvaa luonnon tilasta ei ole kuitenkaan helppoa muodostaa, selviää kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Kaupunkiluonnon seuranta.
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_10_Tutkimuskatsauksia_2_Vaha_Piikkio.pdf

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyys ja työtulot olivat matalammat kuin suomalaistaustaisten, m*...
09/12/2020

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyys ja työtulot olivat matalammat kuin suomalaistaustaisten, m***a kuitenkin lähestyivät suomalaistaustaisten tasoa vuosina 2006–2017. Maahanmuuttajamiesten ja -naisten työtulojen kehitys suhteessa suomalaistaustaisiin muodostui lähinnä työpaikkojen sisällä tapahtuvasta suhteellisesta tulokehityksestä. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Maahanmuuttajien työllisyys- ja tulokehitys pääkaupunkiseudulla.
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-tulokehitys-tapahtuu-lahinna-tyopaikkojen-sisalla?pd=v

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää! Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingin väestöstä alle 18-vuotiaita oli noin...
20/11/2020

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää! Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingin väestöstä alle 18-vuotiaita oli noin 17 prosenttia. Päivähoitoikäisiä oli lukumääräisesti eniten osa-alueita tarkasteltaessa Kontulassa, Myllypurossa ja Jätkäsaaressa.

Glad svenska dagen! I slutet av år 2019 bodde det 36 665 svenskspråkiga i Helsingfors. Antalet hade vuxit med 132 under ...
06/11/2020

Glad svenska dagen! I slutet av år 2019 bodde det 36 665 svenskspråkiga i Helsingfors. Antalet hade vuxit med 132 under år 2019. Fram till 2030 väntas de svenskspråkigas folkmängd växa med 1 500. År 2050 förutspås antalet svensk språkiga vara 42 000, alltså 5 500 fler än idag.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060 on julkaistu. Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väkiluku...
04/11/2020

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060 on julkaistu. Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väkiluku ylittää 700 000 asukasta vuonna 2027. Kasvun ennustetaan jäävän tänä vuonna alle 5 000 asukkaan, kun 2010-luvulla se on ollut keskimäärin 7 000 asukasta vuodessa. Tärkeimmät kasvualueet ovat Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja Jätkäsaaressa. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vakiluku-ylittaa-700-000-asukasta-vuonna-2027?pd=v

Vuonna 2018 helsinkiläiset kokivat olonsa omalla asuinalueellaan, keskustassa ja joukkoliikenteessä turvallisemmaksi kui...
03/11/2020

Vuonna 2018 helsinkiläiset kokivat olonsa omalla asuinalueellaan, keskustassa ja joukkoliikenteessä turvallisemmaksi kuin koskaan, kertoo uusin Helsingin turvallisuustutkimus. Korona-ajan vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen saadaan tuloksia ensi syksynä.

4 000 helsinkiläistä saa pian kutsun osallistua valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalveluiden tutkimukseen, jossa kysy...
12/10/2020
Helsinki kerää asukkaiden mielipiteitä palveluistaan

4 000 helsinkiläistä saa pian kutsun osallistua valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalveluiden tutkimukseen, jossa kysytään asukkaiden mielipiteitä Helsingin palveluista. Jos onni suosii sinua, muistathan vastata!

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunki-ja-kuntapalveluiden-tutkimus-2020

Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaupunki- ja kuntapalveluiden -tutkimuksessa, jossa kysytään asukkaiden mielipiteitä kaupungin palveluihin.

Uusi Helsingin Seudun Suunnat on ilmestynyt! Huhti-kesäkuun tilastoja alueen taloudesta, työllisyydestä, liikenteestä ja...
17/09/2020

Uusi Helsingin Seudun Suunnat on ilmestynyt! Huhti-kesäkuun tilastoja alueen taloudesta, työllisyydestä, liikenteestä ja väestöstä löytyy nyt täältä (pdf):
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_09_16_HSS_3_2020.pdf

Valokiilassa-artikkelissa Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Reino Savolainen tarkastelee koronaepidemian vaikutuksia Uudenmaan työllisyyteen ja elinkeinoelämään:
https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/fi/artikkelit/valokiilassa

Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä asui 653 835 asukasta.  🙍‍♀️🙍🏽🙍‍♂️🧍🧍‍♂️👫👭🧍‍♀️👬👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👧👨‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩...
17/09/2020

Vuodenvaihteessa 2019/2020 Helsingissä asui 653 835 asukasta. 🙍‍♀️🙍🏽🙍‍♂️🧍🧍‍♂️👫👭🧍‍♀️👬👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👧👨‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👦🙎‍♀️🙍‍♂️👫👩‍👩‍👦‍👦👨‍👧‍👧

Väkiluku kasvoi viime vuonna 5 793 henkilöllä. Väkiluvun kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin 2010-luvulla keskimäärin.

Tarkempia tietoja Helsingin väestöstä löytyy tuoreesta julkaisusta Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-vaesto-vuodenvaihteessa-2019-2020

Reilu kymmenen prosenttia helsinkiläisistä on jäänyt ainakin jossakin määrin digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tai k...
14/09/2020
Digitaaliset palvelut eivät vielä tavoita kaikkia helsinkiläisiä | Kvartti

Reilu kymmenen prosenttia helsinkiläisistä on jäänyt ainakin jossakin määrin digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tai kokee ne vaikeiksi käyttää. Varsinkin monet iäkkäämmät helsinkiläiset kohtaavat julkisten palvelujen verkkosivujen käyttämisessä haasteita. Lue lisää:

Helsingissä käytetään muuta Suomea enemmän internetiä. Reilu kymmenen prosenttia helsinkiläisistä on kuitenkin jäänyt jossakin määrin digitaalisten palvelujen ulkopuolelle tai kokee ne vaikeiksi käyttää. Varsinkin monet iäkkäämmät helsinkiläiset kohtaavat julkisten palvelujen ver...

Helsinki palkitsee vuosittain Helsinki-aiheisia opinnäytetöitä. Haku lukuvuoden 2019-2020 parhaista töistä on nyt auki: ...
09/09/2020
Haussa parhaat Helsinki-aiheiset opinnäytetyöt

Helsinki palkitsee vuosittain Helsinki-aiheisia opinnäytetöitä. Haku lukuvuoden 2019-2020 parhaista töistä on nyt auki: oppilaitokset voivat jättää ehdotuksia 13.10. mennessä.

Hakuohjeet löytyvät täältä:
https://hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/haussa-parhaat-helsinki-aiheiset-opinnaytetyot

Korkeakoulujen tiedekunnat ja laitokset voivat tehdä ehdotuksensa parhaista Helsinki-aiheisista opinnäytetöistä 13.10.2020 saakka.

Osoite

Siltasaarenkatu 18-20 A, 5.krs
Helsinki
00530

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

(09) 310 36377

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Kaupunkitieto Helsinki :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Kaupunkitieto Helsinki :lle:

Videot

Kategoria

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Public Services Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Kuinka Helsingistä tuli Helsinki? Engelin hattu -komedia kertoo miehestä nimeltä C.L. Engel ja siitä ruutukaavoihin ei kangistuttu kun Helsingistä alettiin rakentaa Euroopan kosmopolien veroista pääkaupunkia! Tervetuloa katsomaan kesäteatteria Helsingin parhaalle paikalle! #kesäteatteria #helsinki https://www.tiketti.fi/Engelin-Hattu-Ruutukaavakomedia-Valtimonteatteri-Helsinki-lippuja/47690
Haluatko saada lisää tukea strategiseen päätöksetekoon? Miten arvioida ihmisten strategista käyttäytymistä? Peliteoria on tapa mallittaa strategisia ja interaktiivisia tilanteita, joihin joudumme päivittäin. Tutustu peliteoriaan kurssillamme 22.5.–29.5. ma–ke ja 5. –12.6. ma klo 17.00-18.30.